Albansk Stenrandøje

Pseudochazara amymone

first update d. 16 february 2020

last update d. 16 february 2020

Lokalitet for Pseudochazara amymone ved Korçë i det sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Lokalitet for Pseudochazara amymone. Qafa e Qarrit ved Pepellash, Korçë, Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Pseudochazara amymone ved Korçë i det sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil BjerregårdPseudochazara amymone ved Korçë i det sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil BjerregårdPseudochazara amymone ved Korçë i det sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Albansk Stenrandøje, Pseudochazara amymone. Korçë, sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Albansk Stenrandøje, Pseudochazara amymone (Brown, 1976).
Udseende: I felten kan patruljerende
P. amymone hanner let adskilles fra
P. tisiphone hanner, men dette er ikke tilfældet med hunnerne, og derfor skal der laves bestemmelsesnøgler til hanner og hunner af disse to arter. Disse er baseret på en statistisk analyse af en serie eksemplarer fra en albansk
P. tisiphone population og alle P. amymone. Fotos af duftskæl, parring og visse ekstreme former af P. amymone præsenteres.
Vingefang: 47 - 53 mm.

Habitat: Stejle stenrige skråninger med blågrønne til brune sten med sparsom græsbevoksning.
Adfærd:
Flyvetid: juli - august - september
Æg. larve og puppe:
Værtsplante:

Udbredelse: Sydøstlig Albanien og nordvestlig Grækenland.
IUCN:
Rødliste

Navn:
Hedder på dansk:
Albansk Stenrandøje. På fransk: Ocellé de Brown. På engelsk: Brown's Grayling.

Lokalitet for Pseudochazara amymone ved Korçë og Ersekë i det sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Lokalitet for Pseudochazara amymone ved Korçë og Ersekë i det sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Emil Bjerregård
Visuel storyteller ·
26. september 2019.
Serie på facebook om "
Truede palæarktiske dagsommerfugle".

Albansk Stenrandøje, Pseudochazara amymone (Brown, 1976) er en af de mest mystiske dagsommerfugle i den palæarktiske zone. For 10 år siden var randøjen amymone blot beskrevet som en underart af Pseudochazara mamurra, da der stort set ingen oplysninger eksisterede på denne.
Før
2010 var de eneste oplysninger man havde på amymone, 4 eksemplarer fanget i det nordvestlige Grækenland ved Ioannina, fra d. 5-10. juli 1975, samt en enkelt hun nogle år senere.
Det var
John Brown der i sin tid fandt de første 5 eksemplarer.
Siden blev der ikke set noget til arten i Grækenland, og der var i mange år tvivl om artsstatus på
amymone. Der blev f.eks. spekuleret i en mulig ekstrem sjælden hybrid.

I
2010 blev arten dog opdaget i det sydøstlige Albanien nær Korçë. Forekomsten blev holdt hemmelig i 2010 & 2011, men siden blev rygtet offentliggjort, og siden da er arten blev eftersøgt rimelig grundigt i det sydøstlige Albanien. Der er i alt fundet 3 metapopulationer, som består af ca. 18-20 delpopulationer.
Endelig er det også ved DNA lykkedes at udskille
amymone som værende selvstændig art, og dermed udskilt fra Pseudochazara mamurra, som man nu må til Tyrkiet for at se.
De 3 metapopulationer af
amymone i Albanien er de eneste kendte i verden, og samtidig meget sårbare, da de fleste af delpopulationerne er ret individfattige.
Rygtet siger dog, at arten stadig skjuler sig i Grækenland, men dennes forekomst bliver efter sigende holdt hemmelig.

I sommers besøgte jeg og 5 andre lepidopterologer Korçë i Albanien, hvor et hovedformålene netop var
Pseudochazara amymone, inden det er for sent, da det langt fra er sikkert, at arten kan klare sig.
En stor del af artens levesteder er ikke rigtigt tilgængelige, og arten flyver som regel meget fåtalligt sammen med søsterarten
Pseudochazara tisiphone, hvor ratioen for amymone er meget lav. Selvom vi vadede rundt i timesvis på amymone-lokaliteter, lykkedes det mig kun at få set 2 amymone blandt et 3-cifret antal tisiphone, så det er en rimelig svær art at få set.

At
Pseudochazara amymone først blev opdaget i Albanien i 2010, viser sig dog ikke at være helt korrekt, omend disse oplysninger går igen i flere videnskabelige artikler på arten. Der eksisterer et ældgammelt fund fra 1979, som stort set er gået alle de mest inkarnerede folk forbi, da fundet figurerer i en artikel man nærmest ikke kan opstøve nogen steder mere. Fundet stammer fra bjergpasset Qafa e Qarrit lige op af Pepellash ved Korçë. Finderen var den albanske lepidopterolog Kastriot Misja, publiceret i artiklen "BULETIN I SHKENCAVE TË NATYRËS (Misja & Kurrizi 1984)". Jeg har vedhæftet et lille udsnit af artiklen.

Ved seneste rødlistevurdering, blev
Pseudochazara amymone kun kategoriseret i VU, da der stortset ingen oplysninger eksisterede på arten på daværende tidspunkt. Arten bliver nok kategoriseret næste gang i CR.
Generelt er
Pseudochazara-arter hårdt ramt af tilbagegangen i Sydøsteuropa, hovedsageligt grundet ødelæggelse af levesteder.

Lande som f.eks. Tyrkiet, Georgien og Armenien huser også mange Pseudochazara-arter, og heller ikke her går det superfantastisk for denne sjove slægt.

NOTA Lepidopterological
29 jan. 2015: Sylvain Cuvelier & Morten Mølgaard

__________________________________________________________

Smolikas Stenrandøje

Pseudochazara tisiphone

first update d. 16 february 2020

last update d. 16 february 2020

Lokalitet for Pseudochazara tisiphone ved Korçë, det sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Lokalitet for Pseudochazara tisiphone. Korçë, det sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

 tisiphone. Drenovë, Korçë, Albanien d. 11/7 - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård tisiphone. Qafa e Qarrit ved Pepellash, Korçë, Albanien d. 11/7 - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Smolikas Stenrandøje, Pseudochazara tisiphone. Drenovë, Korçë og Qafa e Qarrit ved Pepellash, Korçë, Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Smolikas Stenrandøje, Pseudochazara tisiphone (Brown, 1980).
Udseende: I felten kan patruljerende
P. amymone hanner let adskilles fra
P. tisiphone hanner, men dette er ikke tilfældet med hunnerne, og derfor skal der laves bestemmelsesnøgler til hanner og hunner af disse to arter. Disse er baseret på en statistisk analyse af en serie eksemplarer fra en albansk
P. tisiphone population og alle P. amymone. Fotos af duftskæl, parring og visse ekstreme former af P. amymone præsenteres.
Vingefang: 47 - 53 mm.

Habitat:
Adfærd:
Flyvetid: juli - august - september
Æg. larve og puppe:
Værtsplanter:
Enårig Rapgræs, Poa annua og Engrapgræs, Poa pratensis.

Udbredelse: Sydøstlig Albanien og nordlig Grækenland.

Taksonomi og faunistik: Pseudochazara tisiphone (Brown, 1980) blev
af mange forfattere opfattet som et synonym eller underart af
P. mniszechii, hvorfra dataene fra Europa (Grækenland, Albanien) for P. mniszechii kommer fra.
I henhold til Verovnik & Wiemers (2016) er dette forkert, og
Pseudochazara tisiphone skal ses som en selvstændig art.
P. mniszechii forekommer derfor ikke i Europa. Wiemers et al. (2018: 32) så: "udbredelse er uden for Europa i den asiatiske del af Tyrkiet (Hesselbarth et al. 1995).
P. tisiphone, ofte betragtet som en underart af P. mniszechii, viste sig ikke at være tæt knyttet til denne art (Verovnik og Wiemers 2016). "

Andre kombinationer:
Pseudochazara cingovskii ssp. tisiphone (Brown, 1980)
[original kombination].
Pseudochazara mniszechii ssp. tisiphone (Brown, 1980)
[ofte anvendt kombination før Verovnik & Wiemers (2016)]

Synonymer:
Pseudochazara mniszechii sensu auct. EUR. ian (Herrich-Schäffer, 1851).

Hedder på dansk: Smolikas Stenrandøje. På fransk: Ocellé de Gross. På engelsk: Macedonian Grayling.

Lokalitet for Pseudochazara tisiphone ved Korçë, det sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Lokalitet for Pseudochazara tisiphone. Korçë, det sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

__________________________________________________________

Stenrandøje

Pseudochazara amalthea

first update d. 31 july 2022

last update d. 31 july 2022

Stenrandøje, Pseudochazara amalthea. Korçë og Ersekë, det sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Stenrandøje, Pseudochazara amalthea. Korçë og Ersekë, det sydøstlige Albanien d. 11 juli - 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Stenrandøje, Pseudochazara amalthea (Frivaldszky, 1845).
Udseende:
Vingefang: 47 - 53 mm.

Habitat:
Adfærd:
Flyvetid: juni - juli - august - september
Æg. larve og puppe:
Værtsplanter:

Udbredelse: Albanien, Makedonien, Grækenland, Bpsnien-Hercegovina, Kreta, Bulgarien (Struma-dalen) syd for Kresna-kløften.

Hidtil er Pseudochazara amalthea for det meste blevet behandlet som en underart af Pseudochazara anthelea, inklusive i Lepiforum indtil 7. januar 2019. Wiemers et al. (2018) insisterer nu på at behandle de to taxaer som separate arter: "Baseret på differentiering i mtDNA (stregkoder) og forskelle i morfologi betragtes Pseudochazara amalthea og P. tisiphone som separate arter fra henholdsvis allopatrisk P. anthelea og P. mniszechii (Verovnik) og Wiemers 2016)."

Hedder på dansk: Stenrandøje. På engelsk: Eastern Banded Grayling.

Lokalitet for Kreta-Guirlandesommerfugl, Zerynthia cretica. Zourva, Chanía, vestlig Kreta d. 30 maj 2022. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for  Stenrandøje, Pseudochazara amalthea.  Zourva, Chanía, vestlig Kreta d. 30 maj 2022. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________________________________

Sommerfugle fra Albanien af Emil Bjerregård

__________________________________________________________

Klug's Stenrandøje

Pseudochazara pelopea

first update d. 16 february 2020

last update d. 16 february 2020

Klug's Tawny Rockbrown, Pseudochazara pelopea. Turkey d. 28 may 2009. Photographer; Troells Melgaard

Klug's Tawny Rockbrown / Klug's Stenrandøje, Pseudochazara pelopea. Turkey d. 28 may 2009. Photographer; Troells Melgaard

__________________________________________________________

Kurus Stenrandøje

Pseudochazara alpina

first update d. 2 december 2022

last update d. 2 december 2022

Kurus Stenrandøje, Pseudochazara alpina. Højt over landsbyen Elbrus - Nordkaukasus - Rusland d. 20 August 2018. Fotograf; Pamela Donalson

Kurus Stenrandøje, Pseudochazara alpina. Højt over landsbyen Elbrus - Nordkaukasus - Rusland d. 20 August 2018. Fotograf; Pamela Donalson

Kurus Stenrandøje, Pseudochazara alpina (Staudinger, 1878).
Udseende:
Vingefang: 50- 60 mm.

Habitat: Stejle stenrige skråninger med blågrønne til brune sten med sparsom græsbevoksning fra 1000 - 2800 m.
Adfærd:
Flyvetid: juli - august - september
Æg. larve og puppe:
Værtsplante:

Udbredelse: Kaukasus.

Hedder på dansk: Kurus Stenrandøje.
På engelsk:
Kurus Grayling or Alpine Velvet.

__________________________________________________________

Daghestan Stenrandøje

Pseudochazara daghestana

first update d. 2 december 2022

last update d. 2 december 2022

Daghestan Stenrandøje, Pseudochazara daghestana. Højt over landsbyen Elbrus - Nordkaukasus - Rusland d. 20 August 2018. Fotograf; Pamela Donalson

Daghestan Stenrandøje, Pseudochazara daghestana. Højt over landsbyen Elbrus - Nordkaukasus - Rusland d. 20 August 2018. Fotograf; Pamela Donalson

Daghestan Stenrandøje, Pseudochazara daghestana (Holik, 1955).
Udseende:
Vingefang: 36 - 47 mm.

Habitat: Stejle stenrige skråninger med blågrønne til brune sten med sparsom græsbevoksning fra 900 - 2000 m.
Adfærd:
Flyvetid: juli - august - september
Æg. larve og puppe:
Værtsplante:

Udbredelse: Kaukasus, Armenske og Aserbejdsjanske højland.

Hedder på dansk: Daghestan Stenrandøje.
På engelsk:
Dagestan Satyr or Dagestan Velvet.

Pam's Butterflies by Pamela Donaldson

__________________________________________________________

 

Home Back to frontpage