Ørkenaurora

Colotis evagore

first update d. 22 january  2016

last  update  d. 15 june  2023

La Rábita, prov. Almeria July 14, 2014. Photographer; Tom Nygaard KristensenDesert Orange Tip, Colotis evagore ssp. nouna (Lucas, 1849). La Rábita, prov. Almeria, Spain July 14, 2014. Photographer; Tom Nygaard Kristensen Desert Orange Tip, Colotis evagore ssp. nouna (Lucas, 1849). La Rábita, prov. Almeria, Spain July 14, 2014. Photographer; Tom Nygaard Kristensen Desert Orange Tip, Colotis evagore ssp. nouna (Lucas, 1849). Spain July 1999. Photographer; Tom Nygaard Kristensen Desert Orange Tip, Colotis evagore ssp. nouna (Lucas, 1849). La Rábita, prov. Almeria, Spain July 14, 2014. Photographer; Tom Nygaard Kristensen Desert Orange Tip, Colotis evagore ssp. nouna (Lucas, 1849). La Rábita, prov. Almeria, Spain July 14, 2014. Photographer; Tom Nygaard Kristensen

Desert Orange Tip, Colotis evagore ssp. nouna (Lucas, 1849).
Spain July 1999 & La Rábita, prov. Almeria, Spain July 14, 2014. Photographer; Tom Nygaard Kristensen
 

Ørkenaurora, Colotis evagore (Klug, 1829).
Udseende: kendes nemt p
å de afrundede vinger, lille størrelse, hvid overside med orange apicalplet i forvingetip med mindre eller større sorte sømkant pletter.
Vingefang: 28 - 38 mm.

Habitat: flyver langs varme tørre kløfter og stejle klippeskråninger i udkanten af dyrkede områder, samt tør savanne.

Flyvetid: i Spanien er der flere kuld fra april til oktober. Flyvetid i Marokko er fra februar til november, men ses også i løbet af vintermånederne.

Værtsplante: I Spanien lever larven på Kapers, Capparis spinosa (Linnaeus, 1753). I det nordlige Afrika lever larven også på Capparis droserifolia. Overvintrer i puppestadie (Chrysalis). 

Udbredelse: Afrika undtagen ørken og tropisk jungle. Samt Saudi Arabien, Yemen og Socotra øgruppen. Samt træk til de sydlige kyster i Spanien, som i en årrække kan etablerer små kolonier.

Følgende geografiske underarter er kendt:

Colotis evagore ssp. evagore (Klug, 1829) Saudi Arabien, Ethiopien, Somalia.

Colotis evagore ssp. nouna (Lucas, 1849) Nordvestafrika: i Atlasbjergene i Tunis, Algeriet og Marokko fra 800 til 2200 m. Samt træk til Spanien.

Ørkenaurora som er en afrikansk sommerfugl, begyndte for ca. 30 år siden i 80'erne at etablere kolonier langs den spanske sydkyst. Disse små kolonier kan leve der i nogle år og så undertiden forsvinder igen, for at dukke op igen nogle år senere. Er fundet i provinserne: Cádiz, Málaga, Granada, Almeria og Murcia. Fra 0 til 400 m.

Colotis evagore ssp. antigone (Boisduval, 1836) Syd for Sahara på Savannen fra Senegal, Gambia, Guinea, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kenya, Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Sydafrika og Swaziland.

Colotis evagore ssp. niveus (Butler, 1881) Socotra, lille øgruppe i det Indiske Ocean imellem Afrika og Arabien syd for Yemen.

Ørkenaurora hedder på engelsk: Desert Orange Tip or Small Orange Tip. På hollandsk: Vals Oranjetipje. På spansk: Reverso-hembra/Blanqueta de la taperera/Colotis del Desierto. På fransk: Piéride du câprier.

Kapers, Capparis spinosa. La Rábita, prov. Almeria July 14, 2014. Photographer; Tom Nygaard KristensenKapers, Capparis spinosa. La Rábita, prov. Almeria July 14, 2014. Photographer; Tom Nygaard KristensenKapers, Capparis spinosa. La Rábita, prov. Almeria July 14, 2014. Photographer; Tom Nygaard Kristensen

Caper, Capparis spinosa. La Rábita, prov. Almeria July 14, 2014. Photographer; Tom Nygaard Kristensen

Desert Orange Tip, Colotis evagore (Klug, 1829).
Description: known easily on the rounded wings, small size, the upperside are white with orange spot in the forewing apical tips with small black spots.
Wingspan: 28 - 38 mm.

Habitat: Desert Orange Tip flying along the hot dry canyons and steep rock slopes at the edge of cultivated fields and dry savannah.

Flight time: In southern Spain is seen in several generations from April to October. Flight time in Morocco from February to November, but is also seen flying around the winter months.

Foodplant: in Spain live larvae on Caper, Capparis spinosa. Hibernation in pupa stage (Chrysalis).

Distribution: Spain. Africa except desert and tropical jungle. As well as Saudi Arabia, Yemen and the Socotra Archipelago.

The following geographic subspecies are known:

Colotis evagore ssp. evagore (Klug, 1829) Saudi Arabia, Ethiopia, Somalia.

Colotis evagore ssp. nouna (Lucas, 1849) Northwest Africa in the Atlas Mountains in Tunis, Algeria and Morocco from elevation 800 to 2200 m.

Spain: Desert Orange Tip is an African butterfly where migrating started for 30 years ago in the 80s to establish colonies along the southern Spanish coast. These small colonies can live there for a few years and then sometimes disappears to pop up again a few years later. Colonies are found in the provinces: Cadiz, Malaga, Granada, Almeria and Murcia. From elevation 0-400 m.

Colotis evagore ssp. antigone (Boisduval, 1836) South of the Sahara desert on Savannah from Senegal, Gambia, Guinea, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kenya, Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, South Africa and Swaziland.

Colotis evagore ssp. niveus (Butler, 1881) Socotra, small archipelago in the Indian Ocean between Africa and Arabia south of Yemen.

______________________________________

Mørkplettet Løvesommerfugl

Colotis phisadia

first update d. 15 june  2023

last  update  d. 15 june  2023

Mørkplettet Løvesommerfugl, Colotis phisadia. Holland Park nordlige Eilat, Israel d. 22 marts 2023. Fotograf; Lars Andersen

Mørkplettet Løvesommerfugl, Colotis phisadia. Holland Park nordlige Eilat, Israel d. 22 marts 2023. Fotograf, min navnebror; Lars Andersen

Mørkplettet Løvesommerfugl, Colotis phisadia (Godart, 1819).
Vingefang: 30 - 38 mm.

Habitat: flyver langs kløfter og stejle klippeskråninger i udkanten af wadier (tørre flodlejer der kun i regntiden er vandføre), oaser og dyrkede områder, samt tør savanne.

Flyvetid: i Mauritanien fra februar til november.

Værtsplante: Tandbørstetræ, Salvadora persica.

Udbredelse: findes i Mauretanien, Senegal, Mali, Nigeria, Niger, Tchad, Sudan, Etiopien, Kenya, Uganda. Arabien op til Israel, Mellemøsten og videre til Indien.

Mørkplettet Løvesommerfugl hedder på engelsk: Blue-Spotted Arab.

______________________________________

Dagsommerfugle fra Palæarktisk

Butterflies from Palaearctic

Home tilbage til forsiden