Sukkerrørborer & Palmeborer

Castniidae

first update d. 24 september 2023

  last update d. 24 september 2023

Castniidae, (Boisduval, 1828), Palmeborer,
som er en del af Superfamilien
Træborer, Coisoidea (Leach, 1815) er lille familie af møl med færre end 200 arter:
Størstedelen er neotropiske med nogle få i Australien og nogle få i Sydøstasien. Disse er mellemstore til meget store møl, normalt med triste, kryptisk markerede forvinger og farvestrålende bagvinger. De har køllede antenner og er dagflyvende og bliver ofte forvekslet med dagsommerfugle.

Faktisk placerede nogle tidligere klassifikationssystemer denne familie inden for dagsommerfuglene eller bredpander. De neotropiske arter er almindeligt kendt som kæmpe sommerfuglemøl eller palmeborer, de australske og asiatiske arter som solmøl. Larverne er indre gnavere , ofte på rødder af epifytter eller på enkimbladede som palmer og sukkerrør.

Reference:
Edwards, Edward D.; Gentili, Patricia; Horak, Marianne; Kristensen, Niels P.; Nielsen, Ebbe S. (1998). ". The Cossoid/Sesioid Assemblage". Band 4: Arthropoda, 2 Hälfte: Insecta, Lepidoptera, Moths and Butterflies, Teilband/Part 35, Volume 1: Evolution.

_____________________________________________

Sub-order Ditrysia
Clade Clade Apoditrysia
Superfamily Cossoidea (Leach, 1815) Træborer
Family Castniidae (Boisduval, 1828)
Subfamily Castniinae (Boisduval, 1828) Palm moths / Palmeborer (1)
Paysandisia (1)
Paysandisia (Houlbert, 1918)
Paysandisia archon (Burmeister, 1880) - Palmeborer som indslæbt i 2010.

_____________________________________________

Palmeborer

Paysandisia archon

first update d. 24 september 2023

  last update d. 24 september 2023

Palmeborer, Paysandisia archon (Burmeister, 1880) familie Castniidae. Teglbakken/Nørregade, 8300 Odder, Danmark d. 31 juli 2022. Fotograf; Anja Marie Karottki

Palmeborer, Paysandisia archon (Burmeister, 1880) familie Castniidae.
Teglbakken/Nørregade, 8300 Odder, Danmark
d. 31 juli 2022. Fotograf; Anja Marie Karottki

Palmeborer, Paysandisia archon (Burmeister, 1880).
Er et møl fra familien
Castniidae. Den er hjemmehørende i Uruguay og det centrale Argentina og er ved et uheld blevet introduceret til Europa, hvor den breder sig hurtigt. Det betragtes som det eneste medlem af slægten Paysandisia.

Den tyske naturforsker
Hermann Burmeister beskrev arten i 1879 som Castnia archon.

Dette er en meget stor dagflyvende møl med et vingefang på 90-110 mm. Forvingerne er mørkegrønne med brune striber, bagvingerne er knaldrøde med kraftige sorte og hvide aftegninger. Hunnerne, generelt større end hannerne, er let genkendelige af den fremtrædende æglægger.

Som andre castniider flyver denne art om dagen og har køllede antenner og kan let forveksles med en dagsommerfugl. De voksne flyver fra juni til september i Europa.

Larven er hvidlig og maddike-lignende og lever inde i stængler og stammer af palmer (se listen nedenfor for registrerede fødeplanter).
I sit naturlige udbredelsesområde er skaden fra larverne ikke-påtrængende, og arten betragtes ikke som et skadedyr, men arten vækker stigende bekymring i Europa på grund af den til tider fatale skade, der forårsages af indfødte og eksotiske palmer. Arten forpupper sig i en kokon med palmefibre i larvegalleriet.

Natural range
Trithrinax campestris

Introduced range
Chamaerops
Livistona spp., including:
L. chinensis
L. decipiens
L. saribus

Phoenix spp., including:
P. canariensis
Daddelpalme, P. dactylifera
P. reclinata

Sabal
Trachycarpus fortunei
Washingtonia spp., including:
W. filifera

Invasive arter
Siden den ankom til Sydfrankrig i midten af
1990'erne (sandsynligvis i modne eksemplarer af caranday palm, Trithrinax fra Argentina), har den spredt sig langs middelhavskysten til dele af Spanien, Frankrig, Italien, Grækenland og Cypern og det frygtes, at uden effektiv kontrol kan det spredes til områder, hvor palmer vokser i hele regionen. (Den er fraværende i Albanien, men global opvarmning kan gøre den til et passende levested i 2020-2039.)

En er også blevet rapporteret fra England, i West Sussex i
2002 og 2009 i Nordirland. Begge britiske introduktioner blev udryddet. En undersøgelse viser, at den er fraværende fra Holland. Arten blev første gang rapporteret på Ruslands Sortehavskyst i 2014 og var i 2016 blevet impliceret i døden af over 200 palmer i Sochi. Er også fundet i danmark i 2009 - 2010? og i Odder 2022. Samt i Sverige 2016 & 2018.

Link til palmeborerWikipedia

_____________________________________________

Kori Wayku inca trail, Coroico, Yungas. d. 2 February 2010. Photographer: Lars Andersen

View from Kori Wayku Inca Trail, Coroico, Yungas, Bolivia d. 2 february 2010. Photographer; Lars Andersen

Giant Sugarcaneborer, Castnia licus. Caranavi d. 17 January 2010. Photographer; Lars AndersenGiant Sugarcaneborer, Castnia licus. Caranavi, Yungas, Bolivia. d. 6 February 2007. Photographer: Lars Andersen

Giant Sugarcaneborer, Telchin licus ssp. (Drury, 1773) Syn. Castnia licus . Caranavi d. 17 January 2010.
And Caranavi, Yungas, Bolivia.
d. 6 February 2007. Photographer: Lars Andersen

Banana Stem Borer, Telchin licus ssp. talboti (Lathy, 1922). Itamandi, Rio Arajuno, Ecuador d. 4 april 2023. Fotograf; John S. Petersen

Banana Stem Borer or Giant Sugarcane-Borer, Telchin licus ssp. talboti (Lathy, 1922).
Itamandi, Rio Arajuno, Ecuador d. 4 april 2023. Fotograf; John S. Petersen

Giant Sugarcane-Borer, or Banana Stem Borer, Telchin licus Fabricius (Castniidae).
Castniid moths, is a small family of moths with fewer than 200 species: The majority are Neotropical with some in Australia and a few in south-east Asia. The Neotropical species are commonly known as giant butterfly moths.
The caterpillar of this gaudy moth bores into the stems of sugar-cane.
Castnia genus of dayflying moths, together with other Castniids, were a one time grouped with the butterflies they resemble in antennal shape, wingshape and coloration.

Castnius pelasgus (Cramer, 1779) Giant Butterfly Moths, Castniidae family sharing mimicry with Black Metalmark, Melanitis species. Riodinidae family.  Provincia Caranavi, Yungas, Bolivia d. 17 january 2018. Photographer; Kirsten Matthiesen

Castnius pelasgus (Cramer, 1779) Giant Butterfly Moths, Castniidae family
sharing mimicry with
Black Metalmark, Melanitis species. Riodinidae family.
Provincia Caranavi, Yungas, Bolivia d. 17 january 2018. Photographer; Kirsten Matthiesen 

_____________________________________________

Bolivian Butterflies Checklist

Dayflying Moths from Yungas