Bredrandet Humlebisværmer, Hemaris fuciformis. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 3 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

First update  d.  11 november 2006     danish  english english  Last update  d.  28 march  2020

Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 4 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Sortbrun BlåfuglAricia artaxerxes ssp. vandalica. Tornby Strand, Vendsyssel d. 4 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen
DCE – National Center for Miljø og Energi d. 20 marts 2020. Moeslund, J.E. & Helsing, F. :
Miljøstyrelsen har bedt Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) om at tilvejebringe en liste over alle danske arter af dagsommerfugle, hvor det med udgangspunkt i rødliste 2019 (redlist.au.dk) fremgår om indførelse af et forbud mod indfangning vil have en positiv effekt på bestanden.
Læs mere i PDF om Indsamlingsforbud for danske dagsommerfugle.
Mit formål med denne side er at lave et spændende Sommerfugle & Insekt galleri, og at jeg med min faglige kunnen & nysgerrighed vil kunne løfte lidt af sløret om  sommerfuglenes hemmelige liv!
Så god fornøjelse med Sommerfuglenes verden!
Citat Lars Andersen

Lars Andersen, født i 1955. Har kikket på sommerfugle siden 1968. Det år var jeg i praktik hos en konservator i Dageløkke vest for Humlebæk i Nordsjælland. Har fotograferet sommerfugle siden 1982.

contact to; Lars Andersen
Lars Andersen på; facebook
skype to; lars.andersen30
__________
P.S. hjemmesiden ses bedst i Google Chrome.
Al tekst i orange er links.
Never use pictures without permission from danske-natur.dk / Lars Andersen © copyright
__________
Nu har danske-natur.dk ingen søgefunktion, men søg igennem google i deres søgefelt.