Iris

Apatura iris

first update d. 18 april - 2004

last update  d. 16 november - 2023

Iris, Apatura iris han. Pinseskoven, Vestamager d. 30 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han. Pinseskoven, Vestamager d. 30 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han. Pinseskoven, Vestamager d. 2 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han. Pinseskoven, Vestamager d. 11 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris hun. Pinseskoven, Vestamager d. 24 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenKaj Dahl fotografer Iris han, Pinseskoven d. 16 juli - 2005. Fotograf: Peter MøllmannIris han har sat Kaj Dahl skakmat, her sidder den og suger sved. Pinseskoven d. 16 juli - 2005. Fotograf: Peter MøllmannIris han har sat Kaj Dahl skakmat, så kunne Peter Møllman og jeg tage dette sjove foto! Pinseskoven d. 16 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIrisfeber hæ hæ, Pinseskoven d. 18 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenHvorfor det hedder snogevej, Pinseskoven d. 18 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han og hun, Pinseskoven d. 22 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han og hun, Pinseskoven d. 16 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris sidder og venter på at Ellesnudebillen bliver færdig med at spidse! Pinseskoven d. 18 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenEllesnudebillen (Cryptorhynchus lapathi), Pinseskoven d. 16 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han og hun på en gråpilgren med klækkehuller fra glassværmer som væsker, det er iris helt syge med! Pinseskoven d. 22 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris og en Rødtippet glassværmer (Synanthedon formicaeformis) imellem benet på en Iris han, sammen med guldfluer på en 2 dage gl. Rocqefort-ost! Pinseskoven d. 23 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han og hun, Pinseskoven d. 22 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han og hun, Pinseskoven d. 22 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han og hun, Pinseskoven d. 22 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han og hun, Pinseskoven d. 22 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han og hun, Pinseskoven d. 22 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris hanner i slagsmål, Pinseskoven d. 6 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris hanner i slagsmål, Pinseskoven d. 6 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris hun, Pinseskoven d. 22 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenJakob Arnholtz fotografere med sin Contax en Iris hun, Pinseskoven d. 22 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris larve=Sheriff Longhorn, Pinseskoven, Vestamager. d. 19 juni 2006. Fotograf: Jens StoltIris larve=Sheriff Longhorn, Pinseskoven, Vestamager. d. 19 juni 2006. Fotograf: Jens StoltIris larve=Sheriff Longhorn, Pinseskoven, Vestamager. d. 19 juni 2006. Fotograf: Jens StoltIris larve=Sheriff Longhorn, Pinseskoven, Vestamager. d. 19 juni 2006. Fotograf: Jens StoltIris larve=Sheriff Longhorn, Pinseskoven, Vestamager. d. 19 juni 2006. Fotograf: Jens Stolt

Fotografer: Lars Andersen,  Jakob Arnholtz,  Michele Dahlerup, Peter Møllmann, Per Schans Christensen, Troels Melgaard, Steen Stenild & Jens Stolt.©

Iris, Apatura iris (Linnaeus, 1758).

Udseende: En af vores smukkeste sommerfugle, hannen er nem at kende, er på overside sortbrun med hvide pletter, i visse vinkler irisere den blåviolet over hele oversiden! Underside er rød med grå rodzone med bredt hvidt bånd på bagvinge midterfelt med pil midt udadtil, som er et godt feltkendetegn. Hunnen er en af vores største dagsommerfugle.

Der findes hanner med manglende hvide pletter og bånd, hvor der kun er hvide pletter i forvinge spidsen, form; iole som er fundet få gange i Danmark.

Vingefang: 60 - 75 mm.

Habitat: Er løvskovene hersker som flyver højt oppe i trætoppene typisk i blandede løvskove med eg, asp, ask, pil og birk. Deres levested er ret skjult for os, en bestand kan findes i dit nabolag uden du opdager denne.

Adfærd: Hannen er lokalitets tro, den holder et revir og jager de andre hanner væk! Om morgenen kommer de nyklækkede hanner ned fra trætoppene, for på jorden at suge natrium og ammoniak (mud-puddling) som bliver givet videre til hunnen ved parring. Grundvand kan have store koncentrationer af natrium, der kan stamme fra underliggende saltforekomster eller fra indtrængning af havvand. Jorde med et højt indhold af natriumioner, alkalijorde, findes i marskområder og nær saltsumpe.

Det er derfor Iris elsker at sidde på mennesker der sveder, fordi sved der hovedsageligt består af natriumklorid (almindeligt kendt som salt) og urinstof i en opløsning, der bliver udsondret af hudens svedkirtler!

De sidder også på frisklagte Hestepære, Rævelort, Grævlingelort eller Hundelort!
Ellers går begge køn til svedne eg eller blødende birk der er angrebet af Rødorm, Cossus cossus.
Går også til billeklækkehuller på gråpilgrene. Samt på blommer/mirabel i haven & til rødvinssnor.

Iris hunnen er efter de har parret sig, kan ses strejfe rundt og kan ses i sommerhusområder eller på en flyvetur langs stranden langt væk fra dens oprindelige lokalitet. De lever længere, og lever en skjult tilværelse oppe i trækronen, de kommer dog ned til æglægning på pil i 1 til 2 meters højde. Hunnen kan også gå til blomstrende buddleja og div. skærmplante blomster.

Flyvetid: Er fra slutningen af juni/juli. Hannerne klækkes først, senere kommer hunnen, dens larve skal åbenbart bruge mere tid på at æde sig stor. Hunnerne flyver til midt i august.  Der blev observeret en Iris hun i Uldum, Midtjylland så sent som d. 26 august 2015!

Værtsplante: Selje-Pil, Salix caprea og Grå-Pil, Salix cinerea ssp. cinerea.

Æg, larve & puppe: Larven klækkes i efteråret og overvinter i 2. stadie ca. 4 mm. lang, siddende i en grengaffel eller på et blad. Og i foråret er der frisk føde, forpupper sig i starten til midt i juni. Puppetiden vare ca. to uger.

Iris udbredelse i Nordeuropa 2010-23. Kort lavet i juli 2017 af Lars Andersen

Iris udbredelse i Nordeuropa 2010-23 . Kort lavet 30 juni 2023 af Lars Andersen

Udbredelse i Norden: Tilbage i 1872 blev Iris fundet i Sundby Storeskov på Lolland for første gang i Danmark. For 50 år siden var Iris stadig en lokal sjældenhed der fandtes på Bornholm, Lolland - Falster og Sjælland. Nu er den i de senere år pga. de varme somre, bredt sig mod nord til Fyn, Djursland, Himmerland op til Aalborg. Selv på det vestlige Amager er der nu faste bestande på Amager Fælled, Fasanskoven, Kongelunden og Pinseskoven som nok rummer den største Iris population i Danmark pga. store koncentrationer af natrium, der stammer fra indtrængning af havvand.

I Sverige hvor Iris/Sälgskimmerfjäril første gang blev fundet i Blekinge, 1981. Findes der nu populationer i Skåne, Blekinge, Småland op til de store svenske søer. Og i 2021 fundet ved Sundsvall, Västernorrlands Län.

Stor Purpurkåpe, Apatura iris er fundet i Norge d. 26. jul 2019.
Siden er der flere fund omkring grænsefjorden op til Halden og på Ytre Hvaler.

Verdensudbredelse: Findes fra det nordlige Portugal & Spanien. Sydlig England. Sydlig Skandinavien, Baltiske lande, det mellemste Europa til Uralbjergene, 58° N. Den østlige udbredelse er fra Transbajkal, Amur, Korea & det nordøstlige Kina.

Udbredelse: 1872 1990 2016
Kort lavet af; Lars Andersen d. 17 September 2016
Kort lavet af; Lars Andersen d. 17 September 2016

Status: Popualtioner er i Mellemeuropa vigende. I Danmark, Sverige, Finland og i Rusland ekspanderende mod nord under den nuværende varmeperiode.

Andre danske navne: Det danske navn; Iris er meget velatableret i litteraturen.
Kun L. P. Jensen har brugt et andet navn: Stor Regnbuefugl.
Tidligere svensk navn før 
2005Stor Skimmerfjäril.
Navneændringer på svenske fjärilar 2004 av Ulf Gärdenfors & Mats Lindeborg

Hedder på dansk: Iris. På norsk: Stor Purpurkåpe. På svensk: Sälgskimmerfjäril.
På finsk: Häiveperhonen. På estisk: Ssuur-kiirgliblikas. På lettisk: Karklu zaigraibenis.
På litauisk: Kilnioji vaiva. På polsk: Mieniak teczowiec. På tysk: Grosser Schillerfalter. .
På nederlandsk: Grote weerschijnvlinder. På fransk: Grand Mars Changeant.
På spansk: Tornasolada. På engelsk: Purple Emperor.

Det latinske artsnavn: Er hentet fra den romerske mytologi, hvor Iris er gudernes budbringer og regnbuens gudinde.

Lignende arter: Poppelsommerfugl, Limenitis populi. Ilia, Apatura ilia & Metis, Apatura metis.

Sidste Nyt

Hestepære

d. 22 juli 202o

Iris, Apatura iris han.Pinseskoven, Vestamager d. 22 juli 2020. Fotograf; Lars Andersen

Iris, Apatura iris han på hestepære. Pinseskoven, Vestamager d. 22 juli 2020. Fotograf; Lars Andersen

Amagergevir

Ligesom man ved at kikke på skyer kan gætte på figurer og dyr,
kan man bruge afføringen til det samme.
Ny hobby er opstået.
Kikke på afføring og dokumentere det ved fotografering.

For dem som ikke bor i Sundby eller Hvidovre
er "amagergevir" en tatoo over lænden,
ofte med snirkler og en køn sommerfugl. Så manden har nået kønt at kikke på.

Amagergevir kaldes også for Amagernummerplade eller røvgevir.

Her Dorthe med "amagergevir",

_____________________________

Iris Apatura iris er fundet i Norge

d. 26 august 2019

ARTSOBSERVASJONER.NO
Stor Purpurkåpe, Apatura iris? - d. 26. jul 2019
Ingelsrudveien 257, Eidskog, He - 1 ind. ( *Uno Grundtjernlien)
Publiceret
d. 26 august 2019

_____________________________

d. 26 juni 2019

Louise Brüel fotografer en Iris, Apatura iris han.Pinseskoven, Vestamager d. 26 juni 2019. Fotografer; Lars Andersen og Louise Brüel FlagstadIris, Apatura iris han.Pinseskoven, Vestamager d. 26 juni 2019. Fotografer; Lars Andersen og Louise Brüel Flagstad

Iris, Apatura iris han.Pinseskoven, Vestamager d. 26 juni 2019. Fotografer; Lars Andersen og Louise Brüel Flagstad

_____________________________

d. 22 juli 2017

Iris, Apatura iris hun sidder på Lars Andersen's hånd, Pinseskoven d. 22 juli - 2017. Fotograf: Pav Johnsson

Iris, Apatura iris hun sidder på Lars Andersen's hånd. Pinseskoven, Vestamager d. 22 juli 2017. Fotograf; Pav Johnsson

Erling Krabbe og Pav Johnsson fotograferer Ilia han. Pinseskoven, Vestamager d. 22 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Erling Krabbe og Pav Johnsson fotograferer Ilia han. Pinseskoven, Vestamager d. 22 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________

"Sommerfuglenes Dag"

d. 4 juli 2017

Pinseskoven på det vestlige Amager d. 4 juli 2017. Fotograf; Lars AndersenIris, Apatura iris han. Pinseskoven på det vestlige Amager d. 4 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Pinseskoven på det vestlige Amager d. 4 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

"Sommerfuglenes Dag" d. 4 juli 2017; vi var fra 6 til 9 naturinteresserede ude i Pinseskoven på det vestlig Amager for at se på sommerfugle og andre insekter.
Vi så en del
Stor Bredpande og Engrandøje , lidt Admiral og Græsrandøje, og så var der lige 5 Iris hanner. Så det var flere glade folk der kom hjem med billeder derfra.
Desværre så vi ikke
Ilia, men det er nok kun spørgsmål om tid før de bliver fundet?

Guide; Lars Andersen

P.S. tak til John S. Petersen for at guide med.

_____________________________

 

Jeg sad i morges og summede over livet osv. og lige pludselig slog det mig, vi mangler en officielt "sommerfuglenes dag" Så i dag d. 4 juli er hermed nu kåret som "Sommerfuglenes dag". Citat; Lars Andersen

Thor Hjarsen; Lad os planlægge en sommerfuglekampagne i 2017! Inkl sommerfuglenes dag med offentlige ture en masse.

Opslag fra facebook

_____________________________

Iris varianter og normal former

Iris, Apatura iris, Pinseskoven d. 29 juni - 2011. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han. Pinseskoven, Vestamager d. 2 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han. Pinseskoven, Vestamager d. 2 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han form iole. Nyhave, Stevns d. 5 juli - 2011. Fotograf: Per Schans ChristensenIris, Apatura iris hun, Pinseskoven d. 22 juli - 2015. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris hun, Pinseskoven d. 14 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han, Pinseskoven d. 10 juli - 2011. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han form iole. Nyhave, Stevns d. 5 juli - 2011. Fotograf: Per Schans Christensen

Iris, Apatura iris

_____________________________

Ilia varianter og normal former

Øjeplet-iris, Apatura ilia han. Bialowieza skovene, Polen d. 21/6 2011. Fotograf: Lars AndersenØjeplet-iris, Apatura ilia han. Pinseskoven d. 7 juli 2011. Fotograf Steen StenildØjeplet-iris, Apatura ilia han form clytie. Bialowieza skovene, Polen d. 21/6 2011. Fotograf: Lars AndersenØjeplet-iris, Apatura ilia han. Bialowieza skovene, Polen d. 21/6 2011. Fotograf: Lars Andersen

Ilia, Apatura ilia er den første dagsommerfugl der er fundet i Danmark over internettet! Den blev fotograferet i Pinseskoven, Vestamager d. 7 juli 2011 af Steen Stenild, og først d. 26 juli set af Allan HartzSteen Stenild hjemmeside. Ilia er lidt mindre end Iris og findes på samme habitat.

_____________________________

Poppelsommerfugl

Poppelsommerfugl, Limenitis populi, Jernavik, Blekinge, Sverige. d. 2 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenPoppelsommerfugl, Limenitis populi, Dalshem, Småland, Sverige. d. 4 juli 2006. Fotograf: Peter MøllmannPoppelsommerfugl, Limenitis populi, Sundby, Småland, Sverige. d. 3 juli 2006. Fotograf: Lars Andersen

Poppelsommerfugl, Limenitis populi er en lignende stor art som bliver meldt af uerfarne observatører i Danmark! Den ligner en stor Iris hun, man kan næsten ikke se forskel på dem i flugten! Derfor er det svært at havde tiltro til fund uden fotodokumentation. I Danmark var der fra 1942 en lille population af Poppelsommerfugl i Roden Skov, Lolland, sidst set i 1961.

_____________________________

Iris, Apatura iris han, Pinseskoven d. 10 juli - 2011. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris, Pinseskoven d. 29 juni - 2011. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris, Pinseskoven d. 29 juni - 2011. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han, Pinseskoven d. 10 juli - 2011. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han, Pinseskoven d. 10 juli - 2011. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris hun, Pinseskoven d. 22 juli - 2015. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris hun, Pinseskoven d. 25 juli - 2015. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han, Pinseskoven d. 22 juli - 2015. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han, Pinseskoven d. 24 juli - 2015. Fotograf: Lars Andersen

_____________________________

Iris, Apatura iris hun, Pinseskoven d. 22 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

De inficerede gråpilegrene med træbukke & glassværmer klækkehuller, tiltrækker Iris og Ilia imens de bløder i juli måned. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 22/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

_____________________________

form iole

Iris, Apatura iris han form iole. Nyhave, Stevns d. 5 juli - 2011. Fotograf: Per Schans ChristensenIris, Apatura iris han form iole. Nyhave, Stevns d. 5 juli - 2011. Fotograf: Per Schans ChristensenIris, Apatura iris han form iole. Nyhave, Stevns d. 5 juli - 2011. Fotograf: Per Schans Christensen

Iris, Apatura iris han f. iole. Nyhave, Stevns d. 5 juli 2011. Fotograf: Per Schans Christensen

Der findes hanner med manglende hvide pletter og bånd, hvor der kun er hvide pletter i forvinge spidsen, form; iole som er fundet få gange i Danmark, d. 5 juli 2011 på Stevns af Per Schans Christensen, er vist på Naturephotos.dk.

Iris, Apatura iris han f. iole. Pinseskoven, Vestamager d. 8 juli 2014. Fotograf: Frederik Wibrand

Iris, Apatura iris han f. iole. Pinseskoven d. 8 juli 2014. Fotograf: Frederik Wibrand

_____________________________

Iris, Apatura iris han. Pinseskoven, Vestamager d. 30 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

_____________________________

Link til Jakob Arnholtz's side om Iris

Großer und Kleiner Schillerfalter
Großer Schillerfalter / Purple Emperor, Apatura iris (Linnaus, 1764). Kleiner Schillerfalter / Lesser Purple Emperor, Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775).

Purple Emperor, Woodland Butterflies from BBC radio4

_____________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden