PINSESKOVEN

Vestamager 

af Lars Andersen 

First update d. 24/3 - 2004

Last update  d. 17/2- 2020

Never use pictures without permission from Lars Andersen

________________________

Dådyr i Pinseskoven, Vestamager d. 8 Marts 2014. Fotograf; Lars Andersen

Dådyr i Pinseskoven, Vestamager d. 8 Marts 2014. Fotograf; Lars Andersen

Vestamager eller Kalvebod Fælled er et inddæmmet og fredet område på det vestlige Amager. Arealet er ca. 2000 hektar (ca. 20 km²).

Området blev inddæmmet under 2. verdenskrig fra 1939 til 1941. Siden da er mange planter og dyr indvandret. Mange fugle, især vadefugle, nyder godt af det fugtige område og den lave vegetation.

Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 26 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 26 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

Med tiden er store dele af området groet til i buske og træer, bl.a. finder man her landets største birkeskov, Pinseskoven som rummer dagsommerfugle som; Stor Bredpande, Blåhale, Sørgekåbe, Østlig Takvinge, Det Hvide C, Iris, Ilia, Skovrandøje, Engrandøje & Græsrandøje. Af andre sommerfugle som findes derude er ; Snerresværmer & Blåt Ordensbånd.

Køer, heste, dåvildt og råvildt afgræsser området for at forhindre det i at gro yderligere til. To pumpestationer holder det inddæmmede område tørt.

Før området blev inddæmmet, bestod det af et lavvandet kystområde, strandenge og småøer (Svenskeholm og Koklapperne). I 1939 blev vedtaget en Lov om inddæmning i Kalvebodstrand m.v.. Under 2. verdenskrig blev arbejdet sat i gang for at skabe beskæftigelse og forhindre deportation af arbejdsløse til Tyskland.

Svalehale, Papilio machaom han. Amager Fælled. d. 16 juli 2011. Fotograf: Lars Andersen

Fra 1943 til 1984 var Vestamager et militært øvelsesområde, og der blev anlagt skydehøje forskellige steder i området.

I 1990 blev området fredet som en del af Kalvebodkilen (Nokken & Amager Fælled), og området blev delt efter et kompromis mellem forskellige interesser:

D. 15. oktober 2010; blev der fri adgang til området (pånær fuglereservatet) efter en omfattende rensning for både detonerede og udetonerede ammunitionsrester.

Naturcenter Vestamager (se os på facebook) står for vekslende udstillinger og naturskole. Der findes lejrpladser og overnatningspladser, som kan reserveres hos Naturstyrelsen. Ved naturcenteret er anlagt en legeplads, Himmelhøj, og der er en lund med det Peter Plys-inspirerede navn Hundredemeterskoven.

D. 28 . august 2013; blev Naturpark Amager åbent.

________________________

Her er de første fotografer i færd med at fotograferer Ilia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 17/7 2012. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 27 april 2012. Fotograf, Palle BiehlDet Hvide D, Polygonia c-album ab. delta-album (Joseph, 1919). Nokken ved Amager Fælled d. 6 september 2013. Fotograf Lars AndersenSørgekåbe sidder på en birkestamme. Pinseskoven, Amager. 21 august - 2011. Fotograf: Lars AndersenBlå Ordensbånd på blødende birk i Pinseskoven, Vestamager d. 16 september 2006. Fotograf: Lars AndersenBrændeskærm, Selinum dubium. Amager Fælled d. 21 august 2013. Fotograf Lars AndersenCikorieugle, Heliothis viriplaca, Amager Fælled, Amager d. 5 August 2013. Fotograf; Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina han. Pinseskoven, Amager. d. 28 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenEnggræsrandøje, Aphantopus hyperantus hun, Pinseskoven, Amager d. 15 Juli 2013. Fotograf; Lars AndersenStrandringspinder, Malacosoma castrensis han og Ringspinder, Malacosoma neustria han.  Amager Fælled  4 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenPurpur-Engmåler, Idaea muricata.  Amager Fælled  4 juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

Hvorfor har Pinseskoven så mange store takvinger?

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven d. 14 marts 2014. Fotograf; Lars AndersenIris, Apatura iris han. Pinseskoven, Vestamager d. 11 juli 2012. Fotograf:  Lars AndersenIlia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 13/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

Hvorfor har Pinseskoven så mange store takvinger? De store takvinger hanner som Østlig Takvinge, Iris & Ilia har brug for natrium som de suger fra jorden (alkalijorde), som de senere overfører til hunnen under parring. Grundvandet i marsk og på tørlagte områder har store koncentrationer af natrium, der stammer fra indtrængning af havvand.

________________________

Iris, Apatura iris hun, Pinseskoven d. 22 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

De inficerede pilegrene med træbukke, tiltrækker Iris og Ilia imens de væskede her i Juli. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 22/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

Sabelhveps, Pimpia manifestor hun der lægger æg på træborende billelarver, helst div. træbukke larver som lever midt inde i pilegrenen. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d.11/8 2012. Fotograf: Lars Andersen

Muligvis en Sabelhveps, Pimpia manifestor hun der lægger æg på
Rødtippet Glassværmer, Synanthedon formicaeformis træborende larve på gråpil.
Eller div. træbukke larver som lever midt inde i pilegrenen.
Pinseskoven, Vestamager, Danmark
d.11/8 2012. Fotograf: Lars Andersen

________________________

fotograf: Lars Andersen

________________________

Adam Schmedes på arbejde med at indsamle haletudser på Vestamager d. 7/8 - 2003. Fotograf; Lars Andersen

Adam Schmedes indsamler matriale til en af hans naturfilm, Naturskolen,  Naturcenter Vestamager 7/8 - 2003. Har Loke Film, Kamæleonernes Strand.

________________________

KONGELUNDEN

Asp Styltemøl, Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781). Kongelunden, Amager. d. 27 april 2008. Fotograf: Lars Andersen

Kongelundens anlæggelse begyndte i efteråret 1818 på godt 300 tønder fladt, lavt terræn ved kysten. Den nøje planlægning af skovrejsningen ser man i dag på skovens rektangulære afgrænsning og de vinkelrette stier. Beplantningen skete med henblik på at skabe en forsyningskilde for brændsel og gavntræ, som der dengang var stor mangel på grund af det skovløse Amager (og resten af Danmark i øvrigt). Den oprindelige skov på Amager var nemlig for længst blevet fældet for at skaffe brænde, gavntræ og landsbrugsjord og den resterende skov forsvandt under Svenskekrigene i 1657-60. Jonas Collin, regnes som ophavsmand til Kongelunden, da han i 1818 fik overtalt Store Maglebys beboere til at anlægge skov på deres daværende græsningsareal. Collins Høj og Collins Sten i Kongelunden er således navngivet efter ham.

I 1989 påbegyndtes en landsdækkende kampagne om at fordoble Danmarks samlede skovareal i løbet af 100 år. Det resulterede i første omgang i en udvidelse af Kongelunden mod syd styret af Miljøministeriet i samarbejde med Dragør kommune. Skovens nordlige del udgjorde indtil 1991 grænsen mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune indtil skovrejsningen fortsattes nord for grænsen. Skovens oprindelige område på omkring 130 ha. skal som følge af udvidelses-projektet gøre Kongelunden tre gange større.

Kongelunden er primært egeskov iblandet en lang række andre træarter, men der er også pæne bevoksninger af Ædelgran. Det meste af skoven står på ret fugtig bund, og skovbunden er fortsat relativt artsfattig.

________________________

Frostmålere, Agriopis

d. 28 februar 2017

Kongelunden, Amager  d. 28 februar 2017.Fotograf; Lars AndersenSortbåndet Frostmåler,  Agriopis leucophaearia han. Kongelunden, Amager  d. 28 februar 2017.Fotograf; Lars AndersenGrågul Frostmåler,  Agriopis marginaria han. Kongelunden, Amager  d. 28 februar 2017.Fotograf; Lars Andersen

Sortbåndet Frostmåler, Agriopis leucophaearia han & Grågul Frostmåler, Agriopis marginaria han.
Kongelunden, Amager d. 28 februar 2017. Fotograf; Lars Andersen

________________________

Sandspringer, Kongelunden d. 17 april 2004Sandspringer, Kongelunden d. 17 april 2004Admiral, Kongelunden d. 17 april 2004Det hvide C, Kongelunden d. 17 april 2004

Dagpåfugleøje, Kongelunden d. 17 april 2004Dagpåfugleøje, Kongelunden d. 17 april 2004Dagpåfugleøje, Kongelunden d. 17 april 2004

        

Kongelunden d. 17 april 2004

En forårsdag i Kongelunden, med masser af Dagpåfugleøjer, Inachis io og 3 Det hvide C, Polygonia c - album en enkelt Nældens takvinge, Aglais urticae en enkelt Admiral, Vanessa atalanta, at se overvintrende Admiral er et sjældent syn, det sker ikke hvert år! Samt en hurtig flyvende han af Citronsommerfugl, Gonepteryx rhamni, og på et åbent stykke i skoven Grønne sandspringer og over skoven et passagerfly hvert minut. Lars Andersen  17 april 2004

________________________

Lokalitet for Hvid admiral. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars Andersen

Kongelunden d. 20 juli 2004

Hvid admiral, Limenitis camilla parring. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars Andersen

Hvid Admiral, Limenitis camilla parring. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars Andersen

Jeg var en tur i Kongelunden ude på de små stier væk fra hovedestien i de små lysninger med Kaprifolie, fløj Hvid Admiral, Limenitis camilla enkelvis, de var sky og svære at komme til med kameraet, når de bliver skræmt har de en kedelig vane med at flyve op i træerne i 3-6 m. højde! Men til sidst observeret jeg 2 i parringsleg, de fløj op i et Asketræ, men nogle minutter senere fandt jeg dem siddende i 1m. højde på asketræets blade i parring. Hunnen kan kendes på den mere friske blågrønne farve med flødefarvede lyse tegninger, og den er lidt større end hannen. Imellem Hindbær og Kaprifolie sad Enggræsrandøje Aphantopus hyperantus  i massevis!   Lars Andersen  20 juli 2004

Kaprifolie som er foderplante for Hvid admiral. Kongelunden d. 22 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenDunet Gedeblad. Kongelunden d. 22 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenBrombær som er nektarblomst for Hvid admiral. Kongelunden d. 22 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHindbærl. Kongelunden d. 22 juli 2004. Fotograf: Lars Andersen

________________________

Kongelunden, Amager. d. 5 august 2004. Fotograf: Lars AndersenKongelunden, Amager. d. 5 august 2004. Fotograf: Lars AndersenKongelunden, Amager. d. 5 august 2004. Fotograf: Lars AndersenKongelunden, Amager. d. 5 august 2004. Fotograf: Lars AndersenKongelunden, Amager. d. 5 august 2004. Fotograf: Lars Andersen

Kongelunden, Amager. d. 5 august 2004 Fotograf: Lars Andersen ©  

________________________

Dådyr. Vestamager, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars AndersenEn god Iris lokalitet. Pinseskoven, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris hun en affløjet efternøler. Pinseskoven, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria. Pinseskoven, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars AndersenPinseskoven, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars AndersenPinseskoven, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars Andersen

Var på en sommerfugletur i Pinseskoven og Kongelunden sammen med lærere og biologer fra Naturskolerne Vestamager.  Vi hængte rødvinssnore op, og satte lyslokning op. Imellem vores dagtur i Pinseskoven hvor vi nok så den sidste Iris for i år, samt en masse Skovrandøjer omkring en blødende birk, var der gril. Senere om aftenen havde en af folkene en flagermus scanner med, hvor vi hørte Brun Flagermus og Dværgflagermus. Det var ret lun med kun få sommerfugle på rødvinssnorene. Til gengæld mange dyr på lyset. Tak for turen til jer der var med på sommerfugle expeditionen. Det var en spændende aften!  Lars Andersen  10 august 2004

Naturcenter Vestamager (se os på facebook)

Videoklip med lyd af Brun Flagermus. Pinseskoven, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars AndersenVideoklip med lyd af Dværgflagermus. Pinseskoven, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars Andersen

Videoklip med Flagermus scanner!

Guldhale. Pinseskoven, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars AndersenKanelbjørn. Pinseskoven, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars AndersenVanddrikker. Pinseskoven, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars AndersenNældens Porcelænsmøl. Pinseskoven, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars AndersenPyramideugle. Kongelunden, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars AndersenKongelunden, Amager. d. 10 august 2004. Fotograf: Lars Andersen

Kongelunden og Pinseskoven. Amager

d. 10 august 2004  

Fotograf: Lars Andersen ©  

________________________

Glimmerbøsse på Vorterod. Kongelunden. d. 17 april 2005. Fotograf: Lars AndersenJordbien, Andrena fulva som ivrigt har besøgt Rød hestehov, Petasites hybridusKongelunden. d. 17 april 2005. Fotograf: Lars AndersenJordbien, Andrena vaga. Pinseskoven. d. 17 april 2005. Fotograf: Lars AndersenHvid lærkespore. Kongelunden. d. 17 april 2005. Fotograf: Lars AndersenLærkespore. Kongelunden. d. 17 april 2005. Fotograf: Lars AndersenVorterod. Kongelunden. d. 17 april 2005. Fotograf: Lars AndersenDet hvide C, Polygonia c-album på Rød hestehov, Petasites hybridus. Kongelunden. d. 17 april 2005. Fotograf: Lars Andersen. Kongelunden. d. 17 april 2005. Fotograf: Lars AndersenBlå anemone. Kongelunden. d. 17 april 2005. Fotograf: Lars AndersenBlå anemone. Kongelunden. d. 17 april 2005. Fotograf: Lars AndersenEupithecia abbreviata (Stephens, 1831) Kongelunden, Amager. d. 24 April 2007. Fotograf: Lars AndersenEupithecia abbreviata (Stephens, 1831) Kongelunden, Amager. d. 24 April 2007. Fotograf: Lars AndersenEupithecia abbreviata (Stephens, 1831) Kongelunden, Amager. d. 24 April 2007. Fotograf: Lars AndersenEupithecia irriguata (Hubner, 1813) Kongelunden, Amager. d. 24 April 2007. Fotograf: Lars AndersenEupithecia irriguata (Hubner, 1813) Kongelunden, Amager. d. 24 April 2007. Fotograf: Lars AndersenEupithecia irriguata (Hubner, 1813) Kongelunden, Amager. d. 24 April 2007. Fotograf: Lars AndersenEupithecia irriguata (Hubner, 1813) Kongelunden, Amager. d. 24 April 2007. Fotograf: Lars AndersenKongelunden, Amager. d. 24 April 2007. Fotograf: Lars AndersenKongelunden, Amager. d. 24 April 2007. Fotograf: Lars AndersenKongelunden, Amager. d. 24 April 2007. Fotograf: Lars Andersen

________________________

Stor Sabelhveps Kongelunden. d. 24 september 2006. Fotograf: Lars Andersen

Rød Ordensbånd, Catocala sponsa. Ulvshale, Møn. 28 august 2003. Fotograf: Lars Adler KroghBlå Ordensbånd, Catocala fraxini. Ulvshale, Møn. 28 august 2003. Fotograf: Lars Adler KroghBlå Ordensbånd, Catocala fraxini. Kongelunden, Amager. 8 august 2006. Fotograf: Lars AndersenBlåt ordensbånd på blødende birk i Pinseskoven, Vestamager d. 16 september 2006. Fotograf: Lars AndersenLys Egeordensbånd, Catocala promissa. Kongelunden, Amager. 8 august 2006. Fotograf: Lars AndersenLys Egeordensbånd, Catocala promissa. Kongelunden, Amager. 8 august 2006. Fotograf: Lars AndersenRød Ordensbånd, Catocala nupta. Kongelunden, Amager. 8 august 2006. Fotograf: Lars AndersenTakugle/ Husmoderugle, Scoliopteryx libatrix. Pinseskoven, Amager. 17 september 2006. Fotograf: Lars AndersenGuldugle, Xanthia togata. Pinseskoven, Amager. 17 september 2006. Fotograf: Lars AndersenAgrochola circellaris. Pinseskoven, Amager. 17 september 2006. Fotograf: Lars AndersenPyramideugle, Amphipyra pyramidea. Pinseskoven, Amager. 16 september 2006. Fotograf: Lars AndersenAgrochola lota. Pinseskoven, Amager. 16 september 2006. Fotograf: Lars Andersen

________________________

Tilbage til  DANSKE  INSEKT OG PLANTELOKALITETER

  Nu er Birkedagugle, Archiearis parthenias på vingerne i Birkeskoven. Her fra sidste år, Pinseskoven d. 5/5 2006. Fotograf: Troells Melgaard

hvis i har fotos el. ændringer, så skriv til mig.

email to Lars Andersen

Tilbage til forsiden