Det Hvide C

Polygonia c-album

  First update d. 13 september - 2003

Last update  d. 23 may- 2024

Dert hvide C. Viemose Skov d. 26 marts 2007. Fotograf Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album på blomstrende  Slåen. Kongelunden d. 16 april 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C.  Asserbo Plantage d. 31 marts 2007. Fotograf Lars AndersenDet hvide C, Polygonia c-album på Rød hestehov, Petasites hybridus. Kongelunden. d. 17 april 2005. Fotograf: Lars AndersenDet hvide C, Polygonia c-album, sommerform, hutchinsoni. Pinseskoven. d. 13 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenDet hvide C hun. Småland, Sverige d. 18 april 2011. Fotograf Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album. Amager Fælled d. 10 marts 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album på pilerakler. Pinseskoven d. 31 marts 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album på lort. Pinseskoven d. 30 marts 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album på Syren. Blekinge d. 30 maj 2013. Fotograf; Lars AndersenPinseskoven d. 8 april 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album. H/F Vennelyst august 2014. Fotograf;  Annelie B. NielsenDet Hvide C, Polygonia c-album, form hutchinsoni hun. Pinseskoven d. 22 juli 2012. Fotograf Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album, form hutchinsoni hun. Pinseskoven d. 10 juli 2011. Fotograf Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album. Pinseskoven d. 6 August 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album han. Pinseskoven d. 12 august 2012. Fotograf Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album han. Pinseskoven d. 12 august 2012. Fotograf Lars AndersenDet hvide C hun. Smaaland, Sverige d. 18 april 2011. Fotograf Lars AndersenRavnebakken, Nordsj;lland d. 1 oktober 2011. Fotograf Lars AndersenDet Hvide D, Polygonia c-album ab. delta-album (Joseph, 1919). Nokken ved Amager Fælled d. 6 september 2013. Fotograf Lars AndersenDet Hvide D, Polygonia c-album ab. delta-album (Joseph, 1919). Nokken ved Amager Fælled d. 6 september 2013. Fotograf Lars AndersenDet hvide C, Polygonia c-album. Kongelunden. d. 30 September 2015. Fotograf: Lars AndersenDet hvide C, Polygonia c-album. Kongelunden. d. 30 September 2015. Fotograf: Lars AndersenDet hvide C, Polygonia c-album. Kongelunden. d. 16 April 2010. Fotograf: Lars AndersenNedfaldne æbler som tiltrækker takvinger. Nokken, Amager d. 6 september 2013. fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album, (Linnaeus, 1758).

Udseende: Kan kendes på sin vingeform der er meget takket i form som englevinger fra rokoko tiden. Oversiden er okkerfarvet med små sorte pletter.
Undersiden er enten sortbrun med grå til grønne tegninger eller skifergrå med et tydeligt hvidt
C på bagvinge. Der findes også en sommerform hutchinsoni (Robson, 1881) der er rødbrun på undersiden.
Der er tydelig forskel på hanner og hunner i vingeform, hvor hanner er mere spidsvinget og takket i form end hunner,
Der er også tydelig forskel på undersiden af vinger, hanner er mere broget i mønstre end hunner der er ensfarvet.

Aberrationer: Nogle gange kan det hvide C ændre form til et hvidt D, O, I, J & trekant, eller mangle helt!
Der findes sjældne former med udflydende sorte tegninger på oversiden. aberration:
suffusa Frohawk, 1938.
Eller en ukendt form/aberration med små blå pletter på bagvinge overside som er fotograferet fornyligt af
Kirsten Schwartz d. 31 marts 2014.

Vingefang: 46- 50mm:

Habitat: Det Hvide C findes i skovlysninger i blandingsskov, ofte på fugtige steder med Elm, El, Hassel, Hæg & Ask. Klarer sig også fint i kulturlandskabet i haver med Brombær, Humle og Brændenælde.

Adfærd: Er ikke særlig sky, aggressiv over for andre sommerfugle på sit territorium, jager selv en Sørgekåbe væk! Ynder at sidde og sole sig med udbredte vinger, en dejlig fotomodel! 

Normalkuldet klækkes i slutningen af juli og går til blomster som Tidsler, Brombær, Hjortetrøst, Sildig Gyldenris og i haverne Buddleia & Asters, går også til blødende træer, rådnede frugter som Brombær, Blomme, Mirabel, Æble og rødvinssnor, samt rovdyr-ekskrementer.

Der kan i varme sommer klækkes et sommerkuld i Juni/juli som er form;   hutchinsoni, som er rødbrun på undersiden med tydelige tegninger, og et hvidt C.
Sommerkuldet parrer sig hurtigt, og deres afkom som er den normale form når at klækkes i september/oktober som går hurtig til overvintring.
I medio
oktober 2014 er der set nyklækkede 3. generation som er afkom af en 2. generation sommerform hutchinsoni.
De overvintrende sommerfugle kan komme frem og sole sig på lune vinterdage.
Og om foråret ses de på pilerakler, rød hestehov, fuglekirsebær, spidsløn og syren.

Flyvetid: Normal etkuldet, men i varme somre klækker der 2 kuld & et sjældent 3. kuld i sidst i september/oktober.

Det Hvide C går normalt til overvintring i oktober, men der er på lune vinterdage set imago så sent som den 12 december 2015 i Sonnerup Skov af Martin Bjerg. De overvintrer til foråret hvor man kan se dem på Følfod, Rød Hestehov, Pilerakler og Mirabelblomster. Senere på Tjørn, Kirsebær og Syren.

Værtsplantevalg: Hunner genkender og udvælger en værtsplante omhyggeligt, før de lægger deres æg på den, hvilket generelt favoriserer værtsplanter, hvor larveudviklingstid minimeres. Ligesom de foretrukne værtsplanter for larver, hunner foretrækker er planter i familien Urticales. På trods af den generelle præference for planter, der fører til kort larveudvikling, findes der variation i værtsplantepræferencer mellem hunner. Selvom partialiteten for visse plantearter ser ud til at være arvet på tværs af populationer, er mønsteret ikke signifikant inden for en enkelt population. Dette afvigelsesmønster skyldes den åbne populationsstruktur med høj genstrøm.

Værtsplante: Hunnen lægger æg på: Brændenælde, Urtica dioica. Selje-Pil, Salix caprea.
Hvid-Pil, Salix alba. Humle, Humulus lupulus. Stikkelsbær, Ribes uva-crispi.
Solbær, Ribes nigrum. Alm. Ribs, Ribes rubrum. Hassel, Corylus avellana. Skov-Elm, Ulmus glaba.
Småbladet Elm, Ulmus minor. Almindelig Elm, Ulmus procera og Skærmelm. Ulmius laevis.

Æg. larve & puppe: Ægget klækker efter 7 dage til 3 uger afhændigt af vejret. Larvestadie fra 15 til 40 dage. Og puppestadie ca. 10 til 14 dage.

Parasiter; De to vigtigste parasitter, der har været kendt for at angribe Det Hvide C,
er snyltehvepse;
Glypta erratica og Pteromalus vanessae som lever i takvingelarver.

Sygdomme;
Det Hvide C kan i regnfulde perioder være inficeret af cytoplasmatiske virussygdomme.
Sygdomsinfektionen starter normalt i midtertarmens cytoplasma og udvikler sig videre ud i hele fortarm og bagtarm.

Det Hvide C nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen september 2017

Det Hvide C nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen september 2017

Nordeuropæisk udbredelse: Findes udbredt i det østlige Danmark, er sjælden set i Vest og Sønderjylland. Er siden 90'erne blevet mere almindelig. Er en klimafølsom art, der i en kølig periode i 70'erne til sidst i 80'erne næsten forsvandt fra Danmark. Der var kun få fund på Amager, Falster & Bornholm.

Er almindelig i hele Fennoskandinavien (Norge-Sverige og Finland) undtagen det boreale nåletræsskov og på tundra og fjeld.
Udbredt i det sydlige Norge inde i elvdalene, er sjælden i havets nærhed i det vestlige Norge hvor den kun findes længere inde i fjorderne.
I det nordlige Sverige, Norrland findes den kun i elvdalene og nær kysten nordud til det nordlige Bottenviken.

Udbredt i England, Wales, sydlig Skotland og langs Irlands østkyst.
Videre fra det nordlige Frankrig, Nederlandene. Er sjælden i Frieslandet op til Vadehavet i det nordvestlig Tyskland, er mere almindelig østpå til Polen og de Baltiske lande.

Verdensudbredelse: Findes fra det vestlige Nordafrika i Atlasbjergene, Portugal, det sydlige England og Norden gennem Europa, Mellemøsten, Kaukasus og Sibrien til Himalaya, Mongoliet og Japan.

Det danske navn: "Det Hvide C" stammer fra Obdrup, der tilbage i 1806 kaldte arten for; "hviid C dagsværmer". Dog forsøgte L. P. Jensen, 1911 i "Nogle Optegnelser om Køgeegnens Sommerfugle" sig med det sigende navn; "fliget takvinge" som hurtig gik i glemmebogen.

Hedder på dansk: Det Hvide C. På norsk; Hvit C. På svensk: Vinbärsfuks.
På finsk.
Herukkaperhonen. På estisk: Väike-kärbtiib. På lettisk: Janogu raibenis.
På litauisk:
Karpytune. På polsk: Rusalka ceik. På tysk; C-Falter.
På nederlandsk:
Gehakkelde aurelia. På fransk; Robert le Diable. På italiensk; Vanessa c-bianco.
På spansk;
C-blanca. På irsk: Camóg. På engelsk; Comma.

Slægten/Genus: Nymphalinae hedder på engelsk "Tortoiseshell". Slægtens navn på dansk; "Takvinge" er en korrekt beskrivelse, men kedeligt?

Slægtnavnet: Polygonia er fra græsk; polys = mange + gonia = vinkel, det vil sige mangekantede.

Hvor Underslægt/Subgenus: Polygonia hedder på engelsk "Angelwings" som er en meget smuk beskrivelse. Det Hvide C vingeform må havde inspireret kunstnere i rokokotiden da de lavede deres små rokokoengle med bue og pil eller trumpet.

I Europa & Asien findes der i alt 5 Polygonia arter som; Det Østlig Hvide C, Polygonia interposita. Det Hvide Y, Polygonia egea. Det Gyldne C, Polygonia c-aureum.
Og 9
Polygonia arter i USA & Mexico.

Det Hvide L, Nymphalis vaualbum ligner en stor Polygonia art,

Sidste Nyt

Haven;
sommerfuglehaven med nektarblomster og værtsplanter.

d. 23 maj 2024

_____________________________

Det Blåplettede Hvide C

d. 28 juli 2023

Det Blåplettede Hvide C, Polygonia c-album ab. Öland, Sverige d. 28 juli 2023. Fotograf; Inger Johansson

Det Hvide C, Polygonia c-album ab. Öland, Sverige d. 28 juli 2023. Fotograf; Inger Johansson
Inger Johansson; En vinbärsfuks med blåa markeringar?
Den måste väl vara nykläckt, för såna blåa färger
har jag då aldrig sett dokumenterade nånstans. (Öland
28 juli)
Jättekul! Vacker!

Facebookgruppe "Vi som gillar fjärilar"

_____________________________

September

d. 4 - 5 september 2021

Det Hvide C, Polygonia c-album. Arrenakke. Nordsjælland d. 5 september 2021. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album. Arrenakke. Nordsjælland d. 5 september 2021. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album to broget hanner. Arrenakke. Nordsjælland d. 5 september 2021. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album. Arrenakke. Nordsjælland d. 4 september 2021. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album han, delvis f. huthinsoni.
Arrenakke. Nordsjælland d. 4 september 2021. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________

Spidsløn blomster og takvinger

d. 23 april 2019

Spidsløn, Acer platanoides blomster. Arresødal, Nordsjælland d. 21 april 2019. Fotograf; Lars AndersenSpidsløn, Acer platanoides blomster. Arresødal, Nordsjælland d. 22 april 2019. Fotograf; Lars Andersen

Spidsløn, Acer platanoides blomster. Arresødal, Nordsjælland d. 21 - 22 april 2019. Fotograf; Lars Andersen

Spidsløn, Acer platanoides blomster i Arresødal ved Frederiksværk d. 21 og 22 april 2019.
De blomster var så sødmefyldte med nektar som dufter som den ahornsirup man kan købe.
Selv højt oppe i toppen af træet kan:
Det Hvide C, Polygonia c-album og Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros sidde. Og der er en kikkert eller en stor teleobjektiv nødvendig, hvis man skal få øje på dem.

For d. 22 april blev kirsebærtakvinge igen set i Arresødal af Jan Eske og Lars A. Krogh. Jeg så den flyve oppe i spidsløn dagen før d. 21 april som jeg ikke sikkert kunne bestemme til enten kirsebærtakvinge eller østlig takvinge, det er nok med 99% sikkerhed at det er en kirsebærtakvinge.

Det store er at de store takvinger suger nektar i spidsløn blomster, det er helt nyt for mig.

_____________________________

Onsdag d. 9 marts 2016 er der set Det Hvide C flyve rundt ved Klintholm på det østlig Fyn.

_____________________________

Det Hvide C går normalt til overvintring i oktober, men der er på lune vinterdage set imago så sent som den 12 december 2015 i Sonnerup Skov af Martin Bjerg.

_____________________________

Det hvide C, Polygonia c-album. Slangerup. d. 13 august 2007. Fotograf: Lars AndersenDet hvide C, Polygonia c-album. Slangerup. d. 13 august 2007. Fotograf: Lars AndersenDet hvide C, Polygonia c-album. Christiania. d. 1 september 2005. Fotograf: Lars AndersenSnyltehveps han der leder efter hunnen. Hunnen af denne art er parasit på Det hvide C´s larve. Slangerup. d. 13 august 2007. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide C puppe. Hegnstrup, Nordsjælland d. 21 august 2014. Fotograf; Lars Andersen

Det hvide C, Polygonia c-album. Sønder Kohave, Falster d. 27 august 2016. Fotograf:; Erni boesenDet hvide C, Polygonia c-album. Sønder Kohave, Falster d. 27 august 2016. Fotograf:; Erni Boesen

Det Hvide C, Polygonia c-album. Sønder Kohave, Falster d. 27 august 2016. Fotograf; Erni Boesen

_____________________________

Det Hvide C, Polygonia c-album forskellige varianter

f. hutchinsoni hun. Pinseskoven d. 10 juli 2011. Fotograf Lars AndersenPinseskoven d. 19 juli 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album f. hutchinsoni hun. Arenakke d. 3 september 2014. Fotograf; Lars AndersenDet hvide C hun. Småland, Sverige d. 18 april 2011. Fotograf Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album hun. Arenakke d. 3 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

f. hutchinsoni hun. f. hutchinsoni hun. f. hutchinsoni hun 2. gen. f. med smal hvidt C hun. ab. iota-album hvidt I hun.
Pinseskoven, Amager d. 10 juli 2011. Fotograf; Lars Andersen Pinseskoven, Amager d. 19 juli 2014. Fotograf; Lars Andersen Arrenakke, Nordsjælland d. 3 september 2014. Fotograf; Lars Andersen Vissefjärda, Småland d. 18 april 2011. Fotograf; Lars Andersen Arrenakke, Nordsjælland d. 3 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

Det Blåplettede Hvide C, Polygonia c-album ab. caeruleopunctata (K. Schwartz & L. Andersen, 2014). Pinseskoven d. 31 marts 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide D, Polygonia c-album ab. delta-album (Joseph, 1919). Nokken ved Amager Fælled d. 6 september 2013. Fotograf Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album han. Arenakke d. 4 september 2014. Fotograf; Lars AndersenRavnebakken, Nordsj;lland d. 1 oktober 2011. Fotograf Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album. Pinseskoven d. 6 August 2014. Fotograf; Lars Andersen

ab; caeruleopunctata ab. delta-album med hvidt D. normal han mørk han f. f. med smal hvidt C hun.
Pinseskoven, Amager d. 31 marts 2014. Fotograf; Lars Andersen Nokken, Amager d. 6 september 2013. Fotograf; Lars Andersen Arrenakke, Nordsjælland d. 4 september 2014. Fotograf; Lars Andersen Ravnebakken, Nordsjælland d. 1 oktober 2011. Fotograf; Lars Andersen Pinseskoven, Amager d. 6 August 2014. Fotograf; Lars Andersen

Pinseskoven d. 22 juli 2015. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album f. hutchinsoni hun. Hegnstrup, Slangerup d. 4 september 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album han. Pinseskoven d. 4 oktober 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album. Ski, Norge d. 19 april 2014. Fotograf; Odd Ketil SæbøDet hvide C, Polygonia c-album. Kongelunden. d. 16 April 2010. Fotograf: Lars Andersen

f. hutchinsoni han f. hutchinsoni hun 2. gen. normal han normal han forår normal hun forår
Pinseskoven, Amager d. 23 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen Hegnstrup, Slangerup, Nordsjælland d. 4 september 2014. Fotograf; Lars Andersen Pinseskoven, Amager d. 4 oktober 2014. Fotograf; Lars Andersen Ski, Norge d. 19 april 2014. Fotograf; Odd Ketil Sæbø Kongelunden, Amager d. 16 April 2010. Fotograf; Lars Andersen

Det hvide C , Polygonia c-album. H/F Vennelyst, Amager 13/9- 2003. Fotograf: Lars AndersenDet Blåplettede Hvide C, Polygonia c-album ab. caeruleopunctata (K. Schwartz & L. Andersen, 2014). Pinseskoven d. 31 marts 2014. Fotograf; Kirsten SchwartzDet Blåplettede Hvide C, Polygonia c-album ab. Öland, Sverige d. 28 juli 2023. Fotograf; Inger JohanssonDet hvide C, Polygonia c-album, en sjælden aberration: suffusa Frohawk, 1938. Hesselholm, Køge d. 17/7 2014. Fotograf; Knud EllegaardEn sjælden aberration: suffusa Frohawk, 1938. Brøndbyskoven. Sjælland.  d. 1/7 2007. Fotograf: Kirsten Schwartz

lys hun ab; caeruleopunctata ab; caeruleopunctata ab: suffusa ab: suffusa
H/F Vennelyst, Amager d. 13 September 2003. Fotograf; Lars Andersen Pinseskoven, Amager d. 31 marts 2014. Fotograf; Kirsten Schwartz Öland, Sverige d. 28 juli 2023. Fotograf; Inger Johansson Hesselholm, Køge d. 17/7 2014. Fotograf; Knud Ellegaard Brøndbyskoven d. 1/7 2007. Fotograf; Kirsten Schwartz

_____________________________

Det Hvide D & Det Sortbroget Hvide C

d. 6 september 2013 & d. 1 Juli 2007

Det Hvide D, Polygonia c-album ab. delta-album (Joseph, 1919). Nokken ved Amager Fælled d. 6 september 2013. Fotograf Lars AndersenEn sjælden aberration: suffusa Frohawk, 1938. Brøndbyskoven. Sjælland.  d. 1/7 2007. Fotograf: Kirsten Schwartz

Det Hvide D, Polygonia c-album ab. delta-album (Joseph, 1919).   Det Hvide C, Polygonia c-album ab. suffusa (Frohawk, 1938)
Nokken ved Amager Fælled d. 6 september 2013.   Brøndbyskoven, Vestegnen d. 1 Juli 2007.
Fotograf; Lars Andersen   Fotograf; Kirsten Schwartz

_____________________________

Det Blåplettede Hvide C

d. 1 april 2014

Pinseskoven d. 31 marts 2014. Fotograf; Kirsten Schwartz

Det Blåplettede Hvide C, Polygonia c-album ab; caeruleopunctata (Schwartz & Andersen, 2014)
Pinseskoven, Vestamager d. 31 marts 2014. Fotograf; Kirsten Schwartz
 

Spændende fund af Det Blåplettede Hvide C i Pinseskoven

D. 31 marts 2014; i Pinseskoven fotograferede Kirsten Schwartz en spændende variant af Det Hvide C. Som ellers er normal tegnet på overside som er okkerfarvet med små sorte pletter. Det som skiller den ud fra normal form, er de små blå pletter på bagvinge overside i indre sømfelt i celle M1, ce M3 & ce CuA1, der er også få blå skæl i sømkant i de samme celler.

Undersiden er gråbrun mønstret med et tydeligt hvidt C, og ser helt normal ud. Det er de grønne spots og bånd i sømfelt & sømkant på undersiden, der slår ud som blå pletter på oversiden.

Der må være et skjult gen for blå pletter i denne takvinges genom, som ved en fejltagelse er blevet aktiveret.

Da Kirsten så de blå pletter, tænkte hun ikke nærmere over det ude i Pinseskoven. Det var først derhjemme da hun på skærmen fik den op i størrelse at hun kunne se dem rigtigt. Derefter søger hun på billeder i Google og Cockayne for at se, om den forekommer med blå pletter, og finder det ikke.

Næste morgen lægger Kirsten billedet i tråden "Foråret så sagte kommer" på Naturnettet og spørger om det mon ikke er en aberration, og om den kan have et navn i forvejen, hvorefter jeg (Lars Andersen) skriver tilbage i tråd på Naturnettet; " Hej Kirsten, denne Det Hvide C ab er ikke beskrevet i Cockayne-collection, National History Museum eller i Lepiforum. Nationalnycklen, Torben W. Langer eller Michael Stoltze!

Så vi står over for en ubeskrevet ab. der aldrig har set det før.

P.S. Jeg fik ikke skrevet i tråd at jeg havde søgt i UK Butterflies samt flere andre sider på nettet eller i litteraturen.

Jeg så det samme dyr, og fotograferede dens underside, desværre fik jeg ikke overside at se nærmere, udover i et kort øjeblik, der opdagede jeg ikke de blå pletter.

Hos Lille Ildfugl findes der en lignende aberration med blå pletter på bagvinge overside: ab. caeruleopunctata.

Så vi har navngivet den til: Det Blåplettede Hvide C, Polygonia c-album ab; caeruleopunctata (Schwartz & Andersen, 2014)

Kirsten Schwartz & Lars Andersen

Læs tråde på Naturnettet, Facebook & Fugleognatur.

Læs mere om sommerfugles celler, ribber & skæl i vinger på; Sommerfugles Morfologi.

Pinseskoven d. 31 marts 2014. Fotograf; Lars Andersen

Det Blåplettede Hvide C, Polygonia c-album ab. caeruleopunctata (Schwartz & Andersen, 2014)
Pinseskoven, Vestamager d. 31 marts 2014. Fotograf; Lars Andersen
 
P.S. Det Blåplettede Hvide C form kan minde lidt om Det Gyldne C, Polygonia c-aureum som har mindre takkede vinger med små blå pletter på overside sømfelt.

_____________________________

Det Sortbroget Hvide C

d. 17 juli 2014

Det hvide C, Polygonia c-album, en sjælden aberration: suffusa Frohawk, 1938. Hesselholm, Køge d. 17/7 2014. Fotograf; Knud EllegaardDet hvide C, Polygonia c-album, en sjælden aberration: suffusa Frohawk, 1938. Hesselholm, Køge d. 17/7 2014. Fotograf; Knud EllegaardDet hvide C, Polygonia c-album, en sjælden aberration: suffusa Frohawk, 1938. Hesselholm, Køge d. 17/7 2014. Fotograf; Knud Ellegaard

Det Hvide C, Polygonia c-album ab. suffusa (Frohawk, 1938).
Hesselholm, Køge, Sjælland.  d. 17/7 2007. Fotograf; Knud Ellegaard

_____________________________

Det Hvide C, Polygonia c-album f. huthinsoni

d. 19 juli 2014

Pinseskoven d. 19 juli 2014. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album f. huthinsoni (Robson, 1881). Pinseskoven, Vestamager d. 19 juli 2014. Fotograf; Lars Andersen

Pinseskoven d. 19 juli 2014. Fotograf; Lars Andersen

d. 22 - 23 juli 2015

Pinseskoven d. 22 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album f. huthinsoni (Robson, 1881) han. Pinseskoven, Vestamager d. 22 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

Pinseskoven d. 23 juli 2015. Fotograf; Lars AndersenPinseskoven d. 23 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album f. huthinsoni (Robson, 1881) han & hun. Pinseskoven, Vestamager d. 23 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album f. huthinsoni (Robson, 1881) han. Pinseskoven, Vestamager d. 30 juni 2019. Fotograf; Louise Brüel FlagstadDet Hvide C, Polygonia c-album f. huthinsoni (Robson, 1881) han. Pinseskoven, Vestamager d. 30 juni 2019. Fotograf; Louise Brüel Flagstad

Det Hvide C, Polygonia c-album f. huthinsoni (Robson, 1881) han. Pinseskoven, Vestamager d. 30 juni 2019. Fotograf; Louise Brüel Flagstad

Det Hvide C, Polygonia c-album f. huthinsoni (Robson, 1881) hun. Lille Salby, Sjælland d. 9 juli 2019. Fotograf; Peter Møllmann

Det Hvide C, Polygonia c-album f. huthinsoni (Robson, 1881) hun. Lille Salby, Sjælland d. 9 juli 2019. Fotograf; Peter Møllmann

_____________________________

Det Hvide C, Polygonia c-album f. huthinsoni i anden generation!

d. 3 & 4 september 2014

Det Hvide C, Polygonia c-album f. hutchinsoni hun. Arenakke d. 3 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album f. huthinsoni hun. Arrenakke, Nordsjælland d. 3 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album f. hutchinsoni hun. Hegnstrup, Slangerup d. 4 september 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album f. hutchinsoni hun. Hegnstrup, Slangerup d. 4 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album f. huthinsoni hun. Hegnstrup, Slangerup d. 4 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

D. 21 august 2014; besøgte jeg Hegnstrup ved Slangerup, hvor Allan Bornø fortalte at der fløj nyklækkede Det Hvide C i sommerform; "hutchinsoni" i anden generation omkring på hans marker og frugttræer. Siden da har jeg eftersøgt denne form i kolonihaverne rundt omkring på Amager.

D. 3 september 2014; så i Arenakke lykkedes det endeligt at få set en enkelt "hutchinsoni" i anden generation! Juhuu. Desværre blev det kun til den ene.

D. 4 september 2014; cyklede jeg forbi Allan Bornø i Hegnstrup ved Slangerup. Han fortalte at han om formiddagen havde set en "hutchinsoni" der lage æg i Brændenælde. Vi vandrede hen til et Blommetræ hvor der var en del Admiraler og der i blandt sad denne lidt slidte Det Hvide C hun på blomme.

Det Hvide C, Polygonia c-album æg på Brændenælde. Hegnstrup, Slangerup d. 4 september 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album æg på Brændenælde. Hegnstrup, Slangerup d. 4 september 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album æg på Brændenælde. Hegnstrup, Slangerup d. 4 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album æg på Brændenælde. Hegnstrup, Slangerup d. 4 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

Her dens nylagte æg på brændenælde. En månede tid senere engang sidst i oktober vil der flyve nyklækkede Det hvide C rundt, hvis vejret er til det? Æggetid varer alt fra 7 dage til 3 uger efter vejret. Larvestadie fra 15 til 40 dage. Og puppetid ca. 10 til 14 dage.

_____________________________

Det Hvide I, Polygonia c-album ab. iota-album

d. 16 september 2014

Det Hvide C, Polygonia c-album. H/F Prøvestenen ved Nokken d. 16 September 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album. H/F Prøvestenen ved Nokken d. 16 September 2014. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide I, Polygonia c-album hun ab. iota-album (Newnham, 1894). H/F Prøvestenen ved Nokken d. 16 September 2014. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________

Det Hvide C, Polygonia c-album i 3. generation!

d. 17 oktober 2014

D. 17 oktober 2014; fotograferede Ole Martin en friskklækket Det Hvide C han i Hundested, Nordsjælland. Som er adkom af æg der højst sansynligt er lagt af 2. generation "hutchinsoni" sidst i august til først i september.

D. 17 oktober 2014; fortalte Peter Møllmann at der fløj flere friskklækkede dyr rundt i Lille Salby, Køge.

_____________________________

Det Hvide C & Nældens Takvinge. Asserbo Plantage d. 31 marts 2007. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________

Det Hvide C, Polygonia c-album. Pinseskoven d. 31 marts 2014. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________

Pinseskoven d. 12 april 2014. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album. Pinseskoven d. 12 april 2014. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________

Det Hvide C, Polygonia c-album. Ski, Norge d. 19 april 2014. Fotograf; Odd Ketil Sæbø

Det Hvide C, Polygonia c-album. Ski, Norge d. 19 april 2014. Fotograf; Odd Ketil Sæbø

_____________________________

Det Hvide C, Polygonia c-album. Pinseskoven d. 1 april 2016. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide C, Polygonia c-album på blomstrende Selje-Pil, Salix capraea. Pinseskoven d. 1 april 2016. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden

_____________________________

Det Gyldne C

Polygonia c-aureum

First update d. 7 april - 2015

Last update  d. 22 october - 2018

Det Gyldne C, Polygonia c-aureum. Harbin, det nordøstlige Kina d. 17 juni 2013. Fotograf; Birger Lønning

Det Gyldne C, Polygonia c-aureum. Harbin, det nordøstlige Kina d. 17 juni 2013. Fotograf; Birger Lønning

_____________________________

Det Gyldne C, Polygonia c-aureum. Harbin, det nordøstlige Kina d. 21 juni 2013. Fotograf; Birger LønningDet Hvide Y, Polygonia egea (Cramer, 1775).  Agia Marina, Kreta d. 10 juni 2012.  Fotograf; John VergoDet Østlig Hvide C, Polygonia interposita. Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina medio september 2018. Fotograf: Hanne ChristensenPinseskoven d. 19 juli 2014. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide l, Nymphalis vaualbum. Stara Planina, Serbien d. 26 juni 2014. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Det Gyldne C Det Hvide Y Det Østlig Hvide C Det Hvide C Det Hvide L
Polygonia c-aureum Polygonia egea Polygonia interposita Polygonia c-album Nymphalis vaualbum

_____________________________

Oreas Anglewing
Polygonia oreas
&
Green Anglewing
Polygonia faunus

First update d. 1 April - 2013

Last update  d. 1 April - 2013

Yellowstone Nat. Park, Wyoming, USA d. 14  august 2012. Photographer; Henrik S. LarsenOreas Anglewing, Polygonia oreas (W. H. Edwards, 1869). Yellowstone Nat. Park, Wyoming, USA d. 14  august 2012. Photographer; Henrik S. LarsenGreen Anglewing, Polygonia faunus (W. H. Edwards, 1862). Yellowstone Nat. Park, Wyoming, USA d. 12  august 2012. Photographer; Henrik S. Larsen

Oreas Anglewing, Polygonia oreas. Yellowstone National Park, Wyoming, USA d. 14 august 2012. Photographer; Henrik S. Larsen

Green Anglewing, Polygonia faunus. Yellowstone National Park, Wyoming, USA d. 12 august 2012. Photographer; Henrik S. Larsen

Green Anglewing, Polygonia faunus (W. H. Edwards, 1862). ca. 100km syd for Fairbanks, Alaska, USA d. 13  september 2014. Photographer;  Carsten Siems

Green Anglewing, Polygonia faunus (W. H. Edwards, 1862).
ca. 100km syd for Fairbanks, Alaska, USA
d. 13 september 2014. Photographer; Carsten Siems

_____________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden

_____________________________