Græsrandøje 

Maniola jurtina

first update d. 3 august 2003

last update d. 8 february 2019

Louns d. 18 august 2012. Fotograf;  Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina parring. Røsnæs d. 15 august 2005. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina sammen med Engrandøje på Tidsel. Pinseskoven d. 22 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina . Mols bjerge d. 8 august 2005. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina . Ryegård Dyrehave d. 19 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina 2 hanner. Rudeskov d. 27 juni 2004. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina . Kongelunden d. 18 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenEfter en runde i H/F Vennelyst og Dyssen, Christiania fandt jeg en Græsrandøje! Juhuu d. 17 juli 2004Græsrandøje, Maniola jurtina . Tuen, Vendsyssel d. 11 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina han. Pinseskoven, Amager. d. 28 juni 2013. Fotograf: Lars Andersen Græsrandøje, Maniola jurtina han. Bialowieza skovene, Polen d. 18/6 2011. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina hun på brombærblomst. Kongelunden, Amager. d. 26 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina på Alm. Vandmynte . Diesebjerg, Veddinge bakker. d. 25 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina.Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina.Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina . Tuen, Vendsyssel d. 11 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina . Tuen, Vendsyssel d. 11 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina han. Ålebæk Strand, Møn. d. 3 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina han. Gl. Skørping, Himmerland. d. 6 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Græsrandøje, Maniola jurtina (Linnaeus, 1758).

Udseende: Hannen er mørkebrun på overside med et enkelt lille øje ude i forvinge spids, samt et bredt duftskæl felt under diskalcelle ind til rodfelt på forvinge overside. I visse vinkler har hannen et blå-grøn metalskær på oversiden. Hannens undersiden har orange med lille øje i forvinge spids, bagvinge underside er med to små øjne ude i ydrefelt, eller de er manglende. Hunnen er større, mørkebrun hvor forvinge overside har orange felt i ydrefelt indtil indrefelt med et stor øje ude i forvinge spids, mangler duftskæl på forvinge, underside er mere markerede end hannens.

Vingefang: 36 - 49 mm.

Habitat: Findes på tørre overdrev, enge, skovlysninger, stenede strande og kystskrænter, diger & ruderater der er gået i græs, grøftekanter og parker. Den er hurtig til at kolonialisere brakmarker der er taget ud af drift.

Adfærd: Er ivrig blomstersøgende på div. blomster som tidsler, knopurt, merian, brombær og andre blomster. Hannen er meget parrings ivrig, nogle gange kan man se den i parring med Engrandøje.

Er lige så svær at fotografere som de andre randøjer, et sjovt fænomen er underside fotos, når de sidder på blomst med lukkede vinger, skjules forvingeøje, men så snart den høre lukkerspejlet fra kameraet, dukker forvingeøje frem som skræmme-effekt! 

Flyvetid: I en lang generation fra sidst i maj til midt i september. Hannerne klækker lidt før hunnerne. Der er set enkelte i oktober som ved Røsnæs Fyr d. 11 oktober 2011 af Frank Desting.

Værtsplante: Larven lever på græsser med fine tynde blade som; Rød-Svingel, Festuca rubra. Eng-Svingel, Festuca pratensis. Almindelig Rajgræs, Lolium perenne. Almindelig Rapgræs, Poa trivialis. Eng-Rapgræs, Poa pratensis. Almindelig Hundegræs, Dactylis glomerata. Almindelig Kamgræs, Cynosurus cristatus. Tandbælg, Danthonia decumbens. Opret Hejre, Bromopsis erecta. Bakke-Stilkaks, Brachypodium pinnatum. Vellugtende Gulaks, Anthoxanthum odoratum. Almindelig Kvik, Elytrigia repens. Mose-Bunke, Deschampsia cespitosa. Fløjsgræs, Holcus lanatus. Almindelig Hvene, Agrostis capillaris. Engrottehale, Phleum pratense og Eng-Rævehale, Alopecurus pratensis.

Æg, larve, puppe: Larven er nataktiv, har et-årrig livscyklus med 6 stadier, overvinter i 2. til 4. stadie.

Græsrandøje udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i april 2017 af Lars Andersen

Græsrandøje udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i april 2017 af Lars Andersen

Udbredelse: Græsrandøje findes over hele Danmark, selv ude på små vindblæste øer hvor de er i læ nede i græsset, er nok blevet den mest almindeligste dagsommerfugl i Storbritannien & Danmark efter de sidste års regnfulde og kølige somre siden 2011.

Græsrandøje er klimafølsom og det ses tydelig for dens nordgrænse i Sverige langs kyststrækninger som hvis nordgrænse har varieret en del igennem de sidste hundrede år, i dag findes den op til Jämtland hvor den er sjælden og lokal.

I de kølige 60'erne forsvandt den fra det finske fastland. Først omkring 1990 da klimaet blev varmere genetablerede den sig i det sydlige Finland. I Norge findes den i dag langs de sydlige kyster op til Oslofjorden.

Ellers i Storbritannien, Kanarieøerne, det vestlige Nordafrika gennem Europa til Lille Asien, Iran og sydlig Ural.

Synonym: Maniola lemur (Schrank, 1801). Papilio hispulla (Esper, 1805). og
Epinephele splendida (White, 1872).

Tidligere på dansk har den heddet: Okseøje eller Stor Okseøje.

På dansk: Græsrandøje. På norsk: Rapringvinge. På svensk: Slåttergräsfjäril
På finsk: Tummahäränsilmä. På estisk: Kesasilmik. På lettisk: Plavas veršacitis.
På litauisk: Paprastasis jautakis satyras. På polsk: Przestrojnik jurtina.
På tysk: Grosses Ochsenauge. På hollansk: Bruin zandoogje. På fransk: Myrtil.
På spansk: La Loba. På portugisisk: Borboleta-loba. På engelsk: Meadow Brown.

_________________________________

Græsrandøje, Maniola jurtina han. Pinseskoven, Amager. d. 28 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina.Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina.Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Græsrandøje, Maniola jurtina han. Ålebæk Strand, Møn. d. 3 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina hun, Polen. 23 Juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

_________________________________

Sidste nyt

d. 8 marts 2019

Græsrandøje, Maniola jurtina larve. Gurre Slot, Nordsjælland d 24 februar 2019. Fotograf; Lars ThomasGræsrandøje, Maniola jurtina larve. Gurre Slot, Nordsjælland d 24 februar 2019. Fotograf; Lars Thomas

Græsrandøje, Maniola jurtina larve i femte stadie. Gurre Slot, Nordsjælland d 24 februar 2019. Fotograf; Lars Thomas

_________________________________

Græsrandøje, Maniola jurtina hun. Røsnæs, Vestsjælland d. 23 september 2016. Fotograf; Lars Andersen

Græsrandøje, Maniola jurtina hun. Røsnæs, Vestsjælland d. 23 september 2016. Fotograf; Lars Andersen

Den vådeste sommer i Storbritannien i over hundrede år, oplevede man at der var langt færre sommerfugle end normalt, det har verdens største optælling af sommerfugle åbenbaret.

Butterflies Conservation 10 september 2012;

Mere end 25.000 mennesker over hele Storbritannien deltog i den store sommerfugle optælling 2012. Der blev talt mere end 223.000 dagsommerfugle og dagflyvende natsværmer. Butterflies Conservation optælling viser at den vådeste sommer i hundrede år kombineret med kølig forår har udløst popiulation nedbrud, og i forvejen truede arter er tættere på at forsvinde helt!

Koldt og vådt vejr er en farlig dobbelt cocktail for sommerfugle - det øger dødeligheden af larver, der i det kølige vejr har mindre imunforsvar, de bliver nemmere ramt af sygdomme og prædatorer. Og begrænser de voksne i at finde partnere og lægge æg, som fører til reducering i nuværende og kommende generationer.

De fleste dagsommerfugle er gået tilbage i antal i forhold til optællingen sidste år; Almindelig Blåfugl med 50%, Skovrandøje med 65%, Admiral som der var rigeligt af sidste år blev reduceret med 72%. Alle Hvidvingerne, Pieridae som Stor Kålsommerfugl, Lille Kålsommerfugl og Grønåret Kålsommerfugl er faldet i antal. Og det er havens favoritter såsom Skovblåfugl & Citronsommerfugl også.

Græsrandøje, Maniola jurtina han. Gl. Skørping, Himmerland. d. 6 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Græsrandøje, Maniola jurtina han. Gl. Skørping, Himmerland. d. 6 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Derimod steg antallet af dagsommerfugle der lever i det åbne græsland som Græsrandøje som var den dagsommerfugl der blev talt i størst antal (63,370), på andenpladsen kom Buskrandøje (32,432), på trediepladsen; Engrandøje (31,437).

Richard Fox, Butterflies Conservation leder af optællingen siger at sommeren 2012 vil blive husket for det værste vejr, hvor sommerfuglene har lidt af den fulde påvirkning af styrtregn, stærke vinde og lave temperaturer. Storbritannien har oplevet den dårligste år for britiske sommerfugle nogensinde. oversat; Lars Andersen d. 19 oktober 2012

Man kan sagtens overføre denne undersøgelse til danske forhold, vi er ramt af det samme vejr, og min formodning er at det samme er sket med drastisk decimering af sommerfugle bestandene i Danmark, undtagen randøjerne som Græsrandøje & Engrandøje der lever i det åbne græsland. Lars Andersen d. 19 oktober 2012

_________________________________

Græsrandøje, Maniola jurtina.  Colmenar, Andalusien, Spanien d. 18 august 2016. Fotograf; Knud EllegaardGræsrandøje, Maniola jurtina.  Colmenar, Andalusien, Spanien d. 18 august 2016. Fotograf; Knud Ellegaard

Græsrandøje, Maniola jurtina hun på Figen. Colmenar, Andalusien, Spanien d. 18 august 2016. Fotograf; Knud Ellegaard

_________________________________

Græsrandøje, Maniola jurtina . Kongelunden d. 26 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Græsrandøje, Maniola jurtina. H/F Vennelyst juli- 2003.

Græsrandøje, Maniola jurtina. H/F Vennelyst juli- 2003.

Rudeskov d. 27 juni 2004. Fotograf: Lars Andersen

_________________________________

Stor Løvgræshoppe hun. Häckeberga naturvårdsområde, Skåne, Sverige d. 20 august 2015. Fotograf; Lars Andersen

Stor Grøn Løvgræshoppe, Tettigonia viridissima hun som er et være rovdyr som spiser alle insekter den kan komme i nærheden af. Häckeberga naturvårdsområde, Skåne d. 20 august 2015. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________

Lille Græsrandøje 

Hyponephele lycaon

first update d. 23 september 2014

last update d. 22 november 2017

Lokalitet for Lille Græsrandøje, Maniola lycaon. Sierra Nevada, Spanien d. 13 juli 2014. Fotograf;  Tom Nygaard KristensenLille Græsrandøje, Maniola lycaon hun. Sierra Nevada, Spanien d. 13 juli 2014. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Lille Græsrandøje, Hyponephele lycaon. Sierra Nevada, Spanien d. 13 juli 2014. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Lille Græsrandøje, Hyponephele lycaon (Rottenburg, 1775).

Udseende: Overside er gråbrun, hvor hannen har på forvinge lige under diskalcelle midt på vinge ind til rodfelt et smalt duftspor. Hunnen har et orange felt i ydrefelt med to sorte øjepletter.

Vingefang: 35 - 43 mm.

Habitat: Flyver på tørre marker og strandenge som ofte er i læ for skov eller sydvestvendte bakkedrag.

Flyvetid: På de nordlige breddegrader flyver den fra sidst i juni til lidt ind i august.

Værtsplante: Larven lever på forskellige græsser som; Bakke-Stilkaks, Brachypodium pinnatum. Rød-Svingel, Festuca rubra. Fåre-Svingel, Festuca ovina. Almindelig Fjergræs, Stipa pennata & Opret Hejre, Bromopsis erecta.

Lille Græsrandøje udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i april 2017 af Lars Andersen

Lille Græsrandøje udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i april 2017 af Lars Andersen

Udbredelse: Findes fra det nordlige Spanien, sydlig Frankrig, Italien, Schweiz, det sydlige Tyskland op til Østersø kysten, det østlige Europa fra Balkan op til de Baltiske lande og det sydøstlige Finland. Bjergområder i Sibirien, Kirgistan og det vestlige Kina.

Synonym: Maniola lycaon (Kühn, 1774).

På dansk: Lille Græsrandøje. På svensk: Gråbrun slåttergräsfjäril. På finsk: Idänhäränsilmä.
På estisk: Nurmikusilmik. På lettisk: Siena veršacitis. På litauisk: Dirvoninis satyras.
På polsk: Przestrojnik likaon. På tysk: Kleines Ochsenauge. På nederlansk: Grauw zandoogje.
På fransk: Misis. På spansk: Lobito. På engelsk: Dusky Meadow Brown.

_________________________________

Østlig Lille Græsrandøje 

Hyponephele lupinus

first update d. 12 september 2018

last update d. 12 september 2018

Østlig Lille Græsrandøje, Hyponephele lupinus hun. Georgien d. 16 august 2018. Fotograf; Knud Ellegaard

Østlig Lille Græsrandøje, Hyponephele lupinus hun. Georgien d. 16 august 2018. Fotograf; Knud Ellegaard

Østlig Lille Græsrandøje, Hyponephele lupinus (O. Costa, 1836).

Udseende: Overside er gråbrun, hvor hannen har på forvinge lige under diskalcelle midt på vinge ind til rodfelt et mindre duftspor. Hunnen har et orange felt i ydrefelt med to sorte øjepletter.

Vingefang: 35 - 45 mm.

Habitat: Flyver på tørre marker og strandenge som ofte er i læ for skov eller sydvestvendte bakkedrag.

Adfærd: Hunner går i sommerdvale i den tørreste tid.

Flyvetid: fra maj til september.

Værtsplante: Larven lever på forskellige græsser som; Bakke-Stilkaks, Brachypodium pinnatum. Rød-Svingel, Festuca rubra. Fåre-Svingel, Festuca ovina. Almindelig Fjergræs, Stipa pennata & Opret Hejre, Bromopsis erecta.

Udbredelse: Findes fra det nordvestlige Afrika, Portugal, Spanien, sydlig Frankrig, Italien, det sydøstlig Østrig, Ungaren, Balkan, Ukraine, Kaukasus, Grækenland, Kreta, Cypern, Jordan, Israel, Syrien, Tyrkiet, Iran, Kirgistan og det vestlige Kina.

Synonym/Andre kombinationer: Maniola lupina.

På dansk: Østlig Lille Græsrandøje. På fransk: Louvet. På spansk: Lobito Anillado.
På engelsk: Oriental Meadow Brown.

_________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden

_________________________________