Tandspindere, Notodontidae

First update d. 7 november - 2014

Last update  d. 28 march - 2023

______________________________________________

Tandspindere, Notodontidae (Stephens, 1829)
er en familie af natsværmere med cirka 3.800 kendte arter. Tandspindere findes i alle dele af verden, men de er mest koncentreret i tropiske områder, især i den nye verden. Processionsspindere, Thaumetopoeinae er inkluderet her som en underfamilie.

Arter hos denne familie har tendens til at være tunge og langvingede, vingerne holdes foldede over ryggen af kroppen i hvile. De viser sjældent nogen lyse farver, som regel hovedsagelig grå eller brun, med undtagelse af underfamilien
Dioptinae som snarere ligner Noctuidae, selvom familierne ikke er tæt beslægtede. De voksne spiser ikke. Mange arter har en hårbunke på bagenden af forvingen, der stikker opad i hvile. Dette giver dem deres videnskabelige navn "back tooth" og det almindelige navn Prominenter / Tandspindere.

______________________________________________

  Macroheterocera Chapman, 1893  
  Superfamily Noctuoidea Latreille, 1809  
  Family Notodontidae (Stephens, 1829) Prominent moths / Tandspindere (31)  
  Thaumetopoeinae (2)  
  Thaumetopoea Hübner, 1820  
1 Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) - Ege-Processionsspinder F&N  
2 Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834) - Fyrre-Processionsspinder F&N  
     
  Cerurinae (5)  
  Cerura Schrank, 1802  
3 Cerura vinula (Linnaeus, 1758) - Hermelinskåbe F&N  
4 Cerura erminea (Esper, 1783) - Lys Hermelinskåbe  
  Furcula Lamarck, 1816  
5 Furcula furcula (Clerck, 1759) - Pilegaffelhale F&N  
6 Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790) - Birkegaffelhale F&N  
7 Furcula bifida (Brahm, 1787) - Aspegaffelhale F&N  
     
  Dicranurinae (2)  
  Harpyia Ochsenheimer, 1810  
8 Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) - Kamouflagespinder  
  Stauropus Germar, 1812  
9 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) - Bøgespinder  
     
  Notodontinae (11)  
  Drymonia Hübner, 1819  
10 Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775) - Junispinder  
11 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) - Majspinder  
12 Drymonia obliterata (Esper, 1785) - Bøgeskovspinder  
  Notodonta Ochsenheimer, 1810  
13 Notodonta torva (Hübner, 1803) - Grå Dromedarspinder  
14 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) - Dromedarspinder  
15 Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775) - Poppel-Dromedarspinder  
16 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) - Zigzagspinder  
  Peridea Stephens, 1828  
17 Peridea anceps (Goeze, 1781) - Egetandspinder  
  Pheosia Hübner, 1819  
18 Pheosia tremula (Clerck, 1759) - Poppelporcelænsspinder  
19 Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) - Birkeporcelænsspinder  
  Leucodonta Staudinger, 1892  
20 Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775) - Hvid Tandvinge  
     
  Ptilodontinae (5)  
  Pterostoma Germar, 1812  
21 Pterostoma palpina (Clerck, 1759) - Palpetandspinder  
  Ptilodon Hübner, 1822  
22 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) - Kamelspinder  
23 Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775) - Navr-Kamelspinder F&N  
  Odontosia Hübner, 1819  
24 Odontosia carmelita (Esper, 1799) - Karmeliterspinder  
  Ptilophora Stephens, 1828  
25 Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775) - Fjerdrager  
     
  Phalerinae (1)  
  Phalera Hübner, 1819  
26 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) - Måneplet  
     
  Pygaerinae (5)  
  Gluphisia Boisduval, 1828  
27 Gluphisia crenata (Esper, 1785) - Bævreaspspinder  
  Clostera Samouelle, 1819  
28 Clostera curtula Linnaeus, 1758 - Lille Måneplet  
29 Clostera pigra (Hufnagel, 1766) - Chokoladeplet  
30 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775) - Streg-Måneplet  
31 Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758) -  

___________________________________________

Ege-Processionsspinder, Thaumetopoea processionea

Ege-Processionsspinder, Thaumetopoea processionea.han. Esbjerg, Sydvestjylland, Danmark  d. 6 august 20122 Fotograf; Nicolai PoulsenEkprocessionspinnare / Ege-Processionsspinder, Thaumetopoea processionea. Nordøstlig Frankrig  d. 3 august 2019. Fotograf; Mats Lindeborg

Ege-Processionsspinder,
Thaumetopoea processionea.han.
Esbjerg, Sydvestjylland, Danmark  
d. 6 august 2022
Fotograf; 
Nicolai Poulsen
Ekprocessionspinnare,
Thaumetopoea processionea.han.
Nordøstlig Frankrig  
d. 3 august 2019.
Fotograf; 
Mats Lindeborg

___________________________________________

Fyrre-Processionsspinder, Thaumetopoea pinivora

Tallprocessionspinnare / Fyrre-Processionsspinder, Thaumetopoea pinivora. Öland, Sverige d. 25 Juli 2019. Fotograf; Håkan Johansson

Tallprocessionspinnare / Fyrre-Processionsspinder, Thaumetopoea pinivora.
Öland, Sverige
d. 25 juli 2019. Fotograf; Håkan Johansson

Lokalitet for Fyrre-Processionsspinder, Thaumetopoea pinivora. Dueodde, Bornholm, Danmark d. 9 oktober 2021. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Fyrre-Processionsspinder, Thaumetopoea pinivora.
Dueodde, Bornholm, Danmark
d. 9 oktober 2021. Fotograf; Lars Andersen

Madona de Fenestre, højde: 1180 to 1300 m. Alps Maritime, det sydøstlige Frankrig d. 16 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenFyrre-Processionsspinder, Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834) larvespind.  Madona de Fenestre, højde: 1180 to 1300 m. Alps Maritime, det sydøstlige Frankrig d. 16 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenFyrre-Processionsspinder, Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834) larvespind.  Madona de Fenestre, højde: 1180 to 1300 m. Alps Maritime, det sydøstlige Frankrig d. 16 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Fyrre-Processionsspinder, Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834) larvespind.
Madona de Fenestre, højde: 1180 to 1300 m. Alpes Maritimes, det sydøstlige Frankrig d. 16 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Fyrre-Processionsspinder, Thaumetopoea pinnivora (Treitschke, 1834)
på engelsk:
northern pine processionary moth.:
De mest irriterende sommerfuglelarver der findes i Danmark som kan give allergiske hudreaktioner problemer, åndedrætsbesvær og øjenbetændelse når man kommer i kontakt med deres setae = hår/torne findes på Dueodde, Bornholm i fyrskoven er
Fyrre-Processionsspinder som optræder i forholdsvis små populationer på øen.

Fyrre-processionsspinder larver lever i løbet af foråret og sommeren for det meste på skovfyr , Pinus sylvestris, og overvintrer normalt to gange: som æg det første år og som pupper det andet år.
Larverne er kendt for at vandre i lange
proccesioner fra træ til træ på sande jorde i skoven eller til puppestadie sidst på sommeren.

Sydlig Fyrre-Processionsspinder, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)
på engelsk:
pine processionary moth.:
Dette er i modsætning til den nærbeslægtede
T. pityocampa, som er genstand for en hurtig "Pest Risk Analysis" = PRA i 2015, hvis larver er aktive hele vinteren.

Udbredelse:
Fyrre-processionsspinder findes hovedsageligt omkring Østersøens fyrreskove som på Dueodde, Bornholm. Sandhammeren, sydlig Skåne. Kalmar, Småland østkyst. Öland og det sydlige Gotland. Fyrreskove fra det nordlige Holland. Nordtysklands kystskove til Polen og Kaliningrad (Königsberg) dog med spredte bestande andre steder i bjergrige dele i Europa, og der findes sjældent høje populationstætheder.

Spinderen er ikke kendt for at være et skadedyr på plantagefyr.
Det er således mindre sandsynligt end
T. pityocampa at være til stede på importerede planter, da det ikke er forbundet med træer, der sandsynligvis vil blive flyttet i handelen, selvom de sovende æg og pupper af T. pinnivora er til stede på træerne i meget længere tid . De risici, som de to fyrreprocessionsspindere arter udgør, anses således for at være
forskellige i en række aspekter, og vurderingerne i de to PRA'er er ikke direkte sammenlignelige.

Gotland: De første rapporter om udbruddet på Gotland nævnte larvehårenes allergiske virkninger på mennesker i 2006 blev registreret i nogen detaljer af Holm et al. (2009).
De rapporterede, at de fleste mennesker udsat for høje niveauer af setae (børster/hår) får allergiske hudreaktioner, hvor mange mennesker med alvorlige reaktioner forlader området i den tid, larverne er aktive.
Der blev også registreret åndedrætsbesvær og øjenbetændelse, men Holm et al. (2009) bemærkede, at det i disse tilfælde kunne være vanskeligt at tilskrive årsagerne til eksponering for larver, i modsætning til andre årsager til allergier, såsom pollen.

Af de 4.000 personer, der besvarede et spørgeskema på det sydlige Gotland, rapporterede 18 % symptomer, og omkring en tredjedel af disse angav, at de var alvorligt ramt; som man kunne forvente, var procentdelen af mennesker, der rapporterede påvirkninger, meget højere når de boede i de stærkt angrebne områder (Holm et al., 2009).

Link til Planthealthportal

Studiehistorie
Den græske læge
Dioscorides bemærkede brændende smerte ved hudkontakt forårsaget af den fyrreboende pityokampe larve, navnet betyder "Aleppo fyrrelarve".
Plinius den Ældre opskrev en behandling for den resulterende kløe i sin Naturhistorie; Theophrastus havde tidligere anbefalet lægeplanten læge-alant, Inula helenium i olie og vin til behandling af kontakt med "fyrlarver" i sin Historia Plantarum.

Den franske entomolog Jean-Henri Fabre gennemførte en berømt undersøgelse af fyrreprocessionslarven, hvor en gruppe af dem fulgte hoved til hale i en cirkel rundt om kanten af en urtepotte; de fortsatte med at marchere i kredsen i en uge.
Han beskrev eksperimentet i sin bog
The Life of the Caterpillar fra 1916 . Undersøgelsen er blevet citeret utallige gange af inspirerende og religiøse talere, der ser det som en metafor for blindt at følge en leder eller for at forveksle aktivitet med præstation.
Fabre anså sine larver for at være evnesvage væsner (minions), fanget, fordi de var forudprogrammeret til blindt at følge stier, i dette tilfælde den endeløse, som de havde lagt ned rundt om den cirkulære pottekant. Fabres larver kan have været fysisk fanget på den smalle kant af potten, men cirkulære stier etableret af unge larver fortsætter med at cirkle i så længe som 12 timer, selv når de er fri på en flad overflade.

___________________________________________

Småland d. 6 juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

Större gaffelsvans / Hermelinskåbe, Cerura vinula.
Skogshult, Småland
d. 6 juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

Hermelinskåbe, Cerura vinula larve. Tranum Klitplantage, Jammerbugt d. 17 juli 2021. Fotograf; Christina Pedersen

Hermelinskåbe, Cerura vinula larve.
Tranum Klitplantage, Jammerbugt
d. 17 juli 2021. Fotograf; Christina Pedersen

Gaffelhale æder, skider og bliver gal
Michael Stoltze 2 september 2022

En "
gaffelhale", larven af natsværmeren hermelinskåbe, Cerura vinula, æder pileblade og skider,
men bliver forstyrret og reagerer besynderligt. Se, hvad der sker,
og hør forklaringen på larvens mærkelige opførsel.

Larven er udvokset og omkring seks centimeter lang. Filmet
25. august 2022,
fundet som lille på Dueodde på Bornholm
1. august 2022.

En Hermelinskåbe fra Østeuropa; Cerura erminea er fundet i Danmark, foråret 2007 på Bornholm af Per Falck. Fotograferet på Entomologisk årsmøde i Odense d. 8 marts 2008. Fotograf: Lars Andersen. Det viste eks. er fra Østeuropa!

Hermelingaffelsvans / Østlig Hermelinskåbe, Cerura erminea
er fundet i Danmark,
foråret 2007 på Bornholm af Per Falck.
Det viste eks. er fra Østeuropa fotograferet på Entomologisk årsmøde i Odense
d. 8 marts 2008. Fotograf; Lars Andersen

Furcula bifida (Poppel-Gaffelhale). Amager Fælled  4 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenGrå Gaffelstjert, Furcula bifida larve, 1. stadie ca. 10 mmm lang, på et bæveraspblad. Hästsundet, Loftehammar, Småland, Sverige 3 juli 2006. Fotograf: Lars Andesen

Gråvit gaffelsvans / Aspegaffelhale, Furcula bifida. Amager Fælled d. 4 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen Gråvit gaffelsvans / Aspegaffelhale, Furcula bifida larve 1. stadie ca. 10 mmm lang, på et bæverasp blad. Hästsundet, Loftehammar, Småland, Sverige d. 3 juli 2006. Fotograf; Lars Andesen

Grå gaffelsvans / Pilegaffelhale, Furcula furcula. Öland, Sverige d. 25 august 2021. Fotograf; Håkan Johansson

Grå gaffelsvans / Pilegaffelhale, Furcula furcula. Öland, Sverige d. 25 august 2021. Fotograf; Håkan Johansson

Snövit gaffelsvans / Birkegaffelhale, Furcula bicuspis. Småland, Sverige d. 11 juni 2021. Fotograf; Håkan Johansson

Snövit gaffelsvans / Birkegaffelhale, Furcula bicuspis. Småland, Sverige d. 11 juni 2021. Fotograf; Håkan Johansson

___________________________________________

Kamouflagespinder, Harpyia milhauseri. Nässjön, Blekinge d. 16 maj 2018. Fotograf; Janne Svantesson

Trollspinnare / Kamouflagespinder, Harpyia milhauseri.
Nässjön, Blekinge
d. 16 maj 2018. Fotograf; Janne Svantesson

Bøgespinder, Stauropus fagi. Skogshult, Småland, Sverige d. 4 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

Ekorrspinnare / Bøgespinder, Stauropus fagi.
Skogshult, Småland, Sverige
d. 4 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

Bøgespinder, Stauropus fagi. Lellinge, Kæge, Sjælland d. 18 september - 2020j. Fotograf; Ole Andersen

Ekorrspinnare / Bøgespinder, Stauropus fagi.
Lellinge, Kæge, Sjælland
d. 18 september - 2020j. Fotograf; Ole Andersen

___________________________________________

Drymonia ruficornis. Asserbo plantage d. 5 maj 2004

Vinterekspinnare / Majspinder, Drymonia ruficornis.
Asserbo Plantage, Nordsjælland
d. 5 maj 2004. Fotograf; Lars Andersen

Junispinder, Drymonia dodonaea Gadekær, Silkeborg, Midtjylland d. 5. juni 2022. Fotograf; Jeppe Lyngsø

Junispinder, Drymonia dodonaea.
Gadekær, Silkeborg, Midtjylland
d. 5. juni 2022. Fotograf; Jeppe Lyngsø

Bokflikvinge / Bøgeskovspinder, Drymonia obliterata. Nordøstlig Frankrig  d. 3 august 2019. Fotograf; Mats Lindeborg

Bokflikvinge / Bøgeskovspinder, Drymonia obliterata.
Nordøstlig Frankrig  
d. 3 august 2019. Fotograf; Mats Lindeborg

___________________________________________

Asptandvinge / Grå Dromedarspinder, Notodonta torva. Östra Småland, Sverige d. 13 juni 2020. Fotograf; Håkan Johansson

Asptandvinge / Grå Dromedarspinder, Notodonta torva.
Östra Småland, Sverige d. 13 juni 2020. Fotograf; Håkan Johansson

Dromedarspinder, Notodonta dromedarius. København, Nordsjælland d. 29 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Björktandvinge / Dromedarspinder, Notodonta dromedarius.
København, Nordsjælland d. 29 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Poppeltandvinge / Poppel-Dromedarspinder, Notodonta tritophus. Östra Småland, Sverige d. 31 maj 2020. Fotograf; Håkan Johansson

Poppeltandvinge / Poppel-Dromedarspinder, Notodonta tritophus.
Östra Småland, Sverige d. 31 maj 2020. Fotograf; Håkan Johansson

Notodonta ziczac (Zigzagspinder). Amager Fælled  4 juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

Piltandvinge / Zigzagspinder, Notodonta ziczac.
Amager Fælled , Amager
d. 4 juli 2013.Fotograf; Lars Andersen

Zigzagspinder, Notodonta ziczac. Grenå, Djursland d. 30 juli 2016. Fotograf; Kjeld Brem Sørensen

Piltandvinge / Zigzagspinder, Notodonta ziczac.
Grenå, Djursland
d. 30 juli 2016. Fotograf; Kjeld Brem Sørensen

___________________________________________

Ektandvinge / Egetandspinder, Peridea anceps. Arrenakke, Nordsjælland d. 10 maj 2021. Fotograf; Henrik S. Larsen

Ektandvinge / Egetandspinder, Peridea anceps.
Arrenakke, Nordsjælland
d. 10 maj 2021. Fotograf; Henrik S. Larsen

___________________________________________

Birkeporcelænsspinder, Pheosia gnoma han og hun. Asserbo d. 21 august 2005. Fotograf; Lars AndersenBirkeporcelænsspinder, Pheosia gnoma han og hun. Asserbo d. 21 august 2005. Fotograf; Lars AndersenBirkeporcelænsspinder, Pheosia gnoma han og hun. Asserbo d. 21 august 2005. Fotograf; Lars Andersen

Björkporslinsvinge / Birkeporcelænsspinder, Pheosia gnoma han og hun. Asserbo d. 21 august 2005. Fotograf; Lars Andersen

Pheosia tremula (Stor Porcelænsspinder). Amager Fælled  4 juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

Pilporslinsvinge / Poppelporcelænsspinder, Pheosia tremula.
Amager Fælled, Amager Fælled
d. 4 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________________

Hvid Tandspinder, Leucodonta bicoloria.  Asserbo  4 juli 2015. Fotograf: Henrik S. Larsen

Vit hakvinge / Hvid Tandspinder, Leucodonta bicoloria.
Asserbo d. 4 juli 2015. Fotograf; Henrik S. Larsen

Hvid Tandspinder, Leucodonta bicoloria. Asserbo d. 23 juni 2017. Fotograf; Henrik S. Larsen

Vit hakvinge / Hvid Tandspinder, Leucodonta bicoloria.
Asserbo d. 23 juni 2017 . Fotograf; Henrik S. Larsen

___________________________________________

Navr-Kamelspinder, Ptilodon cucllina kom til lys.  Ruds Vedby, Sydvestsjælland d. 30 juli 2019. Fotograf; Nicolai Poulsen

Lönnflikvinge / Navr-Kamelspinder, Ptilodon cucllina kom til lys.
Ruds Vedby, Sydvestsjælland d. 30 juli 2019. Fotograf; Nicolai Poulsen

Navr-Kamelspinder, Ptilodon cucllina parring. Kidnakke, Lolland d. 30 august 2014. Fotograf; Claus Grahndin

Navr-Kamelspinder, Ptilodon cucllina parring.
Kidnakke, Lolland d. 30 august 2014. Fotograf; Claus Grahndin

Kamelspinder, Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758). Arrenakke, Nordsjællandd. 14 juni 2014. Fotograf; Lars Andersen

Ekflikvinge / Kamelspinder, Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758).
Arrenakke, Nordsjællandd. 14 juni 2014. Fotograf; Lars Andersen

Palpetanspinder, Pterostoma palpina. Rødbyhavn 16 juni 2012. Fotograf: Lars AndersenKarmeliterspinder, Odontosia carmelita.  Asserbo  21 april 2014. Fotograf: Lars Andersen

Nebbspinner / Palpetandspinder, Pterostoma palpina. Rødbyhavn 16 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen Björkflikvinge / Karmeliterspinder, Odontosia carmelita. Arrenakke d. 21 april 2014. Fotograf; Lars Andersen

Vårflikvinge, Odontosia sieversii. Nordvästra Skåne. Sverige d. 28 marts 2020. Fotograf; Håkan Johansson

Vårflikvinge, Odontosia sieversii. Nordvästra Skåne. Sverige d. 28 marts 2020. Fotograf; Håkan Johansson
Findes ikke i Danmark, men er lokal udbredt i skovene fra det nordvestlig Skåne og nordpå. Larven lever på birk.

Fjerdrager, (Ptilophora plumigera) og en edderkop. Magleby Skov d. 6 November 2008. Fotograf: Lars AndersenFjerdrager, (Ptilophora plumigera). Magleby Skov d. 6 November 2008. Fotograf: Lars Andersen

Fjäderbärare / FjerdragerPtilophora plumigera. Magleby Skov, Stevns, Sjælland  d. 10 November 2007.

___________________________________________

Måneplet, Phalera bucephala larver. Suså ved Rækken, Sydsjælland d. 7 august 2016. Fotograf; Lars Andersen

Oxhuvudspinnare / Måneplet, Phalera bucephala larver.
Suså ved Rækken, Sydsjælland d. 7 august 2016. Fotograf; Lars Andersen

Måneplet, Phalera bucephala. Ålborg d. 6 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Oxhuvudspinnare / Måneplet, Phalera bucephala. Ålborg d. 6 juli 2012. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________________

Bævreaspspinder, Gluphisia crenata. Oksbøl, Sydvestjylland d. 24 juni 2022. Fotograf; Linda Kjær-Thomsen

Bævreaspspinder, Gluphisia crenata. Oksbøl, Sydvestjylland d. 24 juni 2022. Fotograf; Linda Kjær-Thomsen

Pärlgrå högstjärt / Chokoladeplet, Clostera pigra. Grytsjön, Bäckebo, Småland, Sverige d. 14 juli 2020. Fotograf; Mats Lindeborg

Pärlgrå högstjärt / Chokoladeplet, Clostera pigra.
Grytsjön, Bäckebo, Småland, Sverige
d. 14 juli 2020. Fotograf; Mats Lindeborg.
Skönt med ombyggd VW buss så man slipper åka hem.
Nu sitter vi och gottar oss med en delad öl. La Dolce Vita!
Förvånansvärt artrik kväll och en bit över 100 arter så här långt.
Får tacka den svaga vinden för att temperaturen håller sig skaplig.
Tyvärr är knotten ” på bettet”. Slutantal: ca 197 arter.

Lille Måneplet, Clostera curtula. Arrenakke d. 21 april 2014. Fotograf; Lars Andersen

Rödgrå högstjärt Svartfläckig högstjärt / Lille Måneplet, Clostera curtula.
Arrenakke
d. 21 april 2014. Fotograf; Lars Andersen

Brungrå högstjärt, Clostera anastomosis. Öland, Sverige d. 14 august 2021. Fotograf; Håkan Johansson

Brungrå högstjärt, Clostera anastomosis.
Öland, Sverige d. 14 august 2021. Fotograf; Håkan Johansson

Svartfläckig högstjärt / Streg-Måneplet, Clostera anachoreta. Småland, Sverige maj 2020. Fotograf; Håkan Johansson

Svartfläckig högstjärt / Streg-Måneplet, Clostera anachoreta.
Småland, Sverige maj 2020. Fotograf; Håkan Johansson

Streg-Måneplet, Clostera anachoreta larve. Bjerget, Lolland, Danmark d. 27 august 2014. Fotograf; Claus Grahndin

Streg-Måneplet, Clostera anachoreta larve.
Bjerget, Lolland, Danmark d. 27 august 2014. Fotograf; Claus Grahndin

Rysk högstjärt, Pygaera timon. Småland, Sverige d. 14 maj 2021. Fotograf; Håkan Johansson

Rysk högstjärt, Pygaera timon.
Småland, Sverige d. 14 maj 2021. Fotograf; Håkan Johansson

___________________________________________

__________________________________________________

Molecular Phylogeny of Noctuidae

by Reza Zahiri

__________________________________________________

Tree of Life web project

The Tree of Life Web Project (ToL) is a collaborative effort of biologists from around the world. On more than 9000 World Wide Web pages, the project provides information about the diversity of organisms on Earth, their evolutionary history (phylogeny), and characteristics.

Each page contains information about a particular group of organisms (e.g., echinoderms, tyrannosaurs, phlox flowers, cephalopods, club fungi, or the salamanderfish of Western Australia). ToL pages are linked one to another hierarchically, in the form of the evolutionary tree of life. Starting with the root of all Life on Earth and moving out along diverging branches to individual species, the structure of the ToL project thus illustrates the genetic connections between all living things. d. 16 september 2007

__________________________________________________

International Code of Zoological Nomenclatured. 6 april 2014

Den Internationale Codeks for Zoologisk Nomenklatur (ICZN eller ICZN Code) er en bredt accepteret konvention i zoologi, der regerer formel videnskabelig navngivning af organismer som f.eks insekter. Reglerne hovedsagelig regulerer:

Hvordan navne er korrekt etableret inden for rammerne af binominal nomenklatur

Hvilket navn skal anvendes i tilfælde af navnekonflikter

Hvor videnskabelig litteratur skal nævne navne

Zoologisk nomenklatur er uafhængig af andre systemer af nomenklatur, for eksempel botanisk nomenklatur. Dette indebærer, at dyr kan have de samme generiske navne som planter.

__________________________________________________

Tilbage til  NatsværmereMacroheterocera

Tilbage til  SommerfugleLepidoptera

__________________________________________________