Rødbyhavn Rangerterræn

First update d. 8 september - 2018

Last update  d. 25 june - 2020

_______________________

Rødbyhavn Rangerterræn

d. 25 may 2021

Geder, dansk landrace. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 5 september 2018. Fotograf; Lars Andersen

Lars Andersen d. 5 september 2018:
10 Gedebukke af dansk landrace på Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland efer 17 dage siden de blev sluppet løs på arealet.
Det glædelig var der stod natlys, kongelys, perikon, slangehoved med mere i blomst på arealet som gederne ikke spiser.

_______________________

Geder bliver sluppet løs på Rødbyhavn Rangerterræn

d. 19 august 2018

Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2018. Fotograf; Lars AndersenRødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2018. Fotograf; Lars AndersenPurpur-Storkenæb (Geranium purpureum). Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2018. Fotograf; Lars AndersenRødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2018. Fotograf; Lars AndersenRødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2018. Fotograf; Lars AndersenRødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2018. Fotograf; Lars AndersenDuehale, Macroglossum stellatarum. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2018. Fotograf; Lars AndersenBlåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

Søndag d. 19 august 2018 slap Sebastian Klein gedebukke løs mellem skinner og skærver, havtorn og skovfyr på baneterrænet i Rødbyhavn på Lolland.

Bagefter var vi på naturvandring med
Anders N. Michaelsen, Linda Kjær-Thomsen, Philip Hahn-Petersen, Lars Thomas og Lars Andersen, hvor vi fandt Purpur-Storkenæb, Blåvinget Steppegræshoppe og Duehale.

Og ja den er god nok, ekstensiv helårsgræsning uden tilskudsfodring med 10 gedebukke af Dansk Landrace i en fold på 14 hektar, der rummer Danmarks fedeste ruderat med masser af sjældne arter, et lille bitte stykke urørt skov og tre vandhuller.

Vi satser på at gederne kommer til at æde masser af skovfyr og havtorn, så arealet med varme steppeflader på baneterrænet øges til gavn for f.eks.
Smalbladet Hanekro, Purpur-Storkenæb, Natlyssværmer, Blåvinget Steppegræshoppe og Blegskuldret Perikonugle. Vi håber også at gederne æder af vandhullernes brinker til gavn for Grønbroget Tudse, og så håber vi de laver ravage i skovstykket, så der kommer barkskader på træerne, mere dødt ved og lys til skovbunden.

Kort sagt håber vi på, at gederne kan levere den proces der skal til for at opretholde og udvikle Rødbyhavns særprægede busksteppelandskab mange år ud i fremtiden. Citat;
Philip Hahn-Petersen og Lars Andersen

Her plejeplanen for Rødbyhavn Rangerterræn august 2018

_______________________

Rødbyhavn Rangerterræn

d. 1 august 2018

Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 1 august 2018. Fotograf; Lars AndersenMuligvis en Blegskuldret Perikonugle. (Chloantha hyperici) ung larve ca. 10 mm. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 1 august 2018. Fotograf; Lars AndersenMuligvis en Blegskuldret Perikonugle. (Chloantha hyperici) ung larve ca. 10 mm. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 1 august 2018. Fotograf; Lars AndersenMuligvis en Blegskuldret Perikonugle. (Chloantha hyperici) ung larve ca. 10 mm. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 1 august 2018. Fotograf; Lars AndersenMuligvis en Blegskuldret Perikonugle. (Chloantha hyperici) ung larve ca. 10 mm. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 1 august 2018. Fotograf; Lars AndersenPrikbladet Perikon (Hypericum perforatum). Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 1 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

Muligvis en Blegskuldret Perikonugle, Chloantha hyperici eller en Lilla Perikonugle, Actinotia polyodon, men jeg tror mest på det er A. hyperici?
Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland
d. 1 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

Jeg (Lars Andersen) var sammen med en af mine venner John S. Petersen på;
Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 1 august 2018.

Vi så en del blåvinget steppegræshopper, en enkelt hjerteplettet blomsterbuk, flere purpurstorkenæb i blomst, og mange almindelig blåfugle og det var fan.... varmt ca. 30 grader mit på dagen.

Hittet var en ung ugle-larve på ca. 10 mm. fundet på prikbladet perikon.

Det er muligvis en
Blegskuldret Perikonugle, Chloantha hyperici eller måske en Lilla Perikonugle, Actinotia polyodon men jeg selv tror mest på A. hyperici?

Denne sjældne blegskuldret perikonugle blev fundet for første gang i DK på baneterrænet i 2000, og har siden etableret sig. Den lever på prikbladet perikon der står imellem skærver på jernbanearealet. 
Er også fundet på det tidligere jernbane areal på Gedser, men er der forsvundet siden man fjernede sporet.

Link: 
Lepiforum.de
Fugleognatur.dk

_______________________

Geder sættes ind i kampen mod
havtorn på Rødbyhavn Rangerterræn

d. 30 maj - 5 juni 2018

Lars Andersen og Anders N. Michaelsen. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 30 maj 2018.. Fotograf; Philip Hahn-Petersen

Lars Andersen og Anders N. Michaelsen fra Natur360 imellem Nikkende Limurt, Silene nutans 0g Gammaugle, Autographa gamma i antal.
Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland
d. 30 maj 2018. Fotograf; Philip Hahn-Petersen

Af Nikolaj Bonde og Anna Hjortdal, DR1 Indland d. 5 juni 2018. KL. 08.10:

Sand, grus og tunge godstog, der buldrer forbi.

Det har ikke været let at være plante på de gamle banearealer.

Men netop de hårde levevilkår har skabt et helt særligt miljø, som minder om små steppelandskaber. Mellem skinner og sveller i den sandede, næringsfattige jord trives sjældne planter og insekter.

Nu skal et nyt projekt sikre, at de unikke arealer bevares og ikke gror til.

- Det er jord, der aldrig har været gødet og arealer, der er blevet holdt lysåbne. Der er tørt, og så bliver der et helt andet miljø med plads til arter, der ikke findes andre steder, siger stationsansvarlig i Banedanmark
Tommas Brogaard til Public Service på P1.

Efter at de gamle banearealer er blevet taget ud af drift, truer planter som gyvel og havtorn med at fortrænge tørkeelskende urter og insekter. InfraNatur, der er et samarbejde mellem Banedanmark og Miljøstyrelsen, skal sikre, at det ikke sker.

Geder skal rydde krat
Seks forskellige banearealer er med i projektet. Et af dem er Rødbyhavn Rangerterræn, som er hjemsted for blandt andet
natlyssværmer og blåvinget steppegræshoppe. Al drift stoppede i 2001, og området er ikke blevet ryddet siden 2010. Derfor skygger træer og buske for de blomster og urter, der trives bedst i tørke og varme.

- Problemet for steppearterne er, at godstrafikken er stoppet. Banedanmark har ikke længere den drift, hvor der fældes og sprøjtes omkring sporene for at visne det hele ned. Nu er det hele ved at vokse til i skov, siger
Philip Hahn-Petersen, der er partner i Habitats, som har udviklet plejeplanen for baneterrænerne.

Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 30 juli 2012. Fotograf: Kirsten Schwartz

Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Rødbyhavn baneterræn d. 30 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Lyttesholm Naturcenter, Lolland d. 30 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Lyttesholm Naturcenter, Lolland d. 30 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

_______________________

Lyttesholm.dk

d. 14 January 2014

Lyttesholm d. 24 december 2011. Fotograf; Tubas Løkkegaard

Lyttesholm d. 24 december 2011. Fotograf; Tubas Løkkegaard

Lyttesholm.dk Et nyt naturcenter er ved at tage form på det sydlige Lolland, midt i et spændende naturområde. Saksfjed Inddæmning og Hyllekrog med Brunddragene. Et område med et af Danmark og Nordens bedste steder for at observere efterårstræk af rovfugle. Strand, strandenge, enge og skove med en spændende fauna, blandt andet mange orkideer.

Ynglende Havørn med webkamera, vilde heste, græssende køer, ynglende eng- og strandfugle. Masser af trækfugle der kan ses fra det nye fugletårn. Der ses næsten hvert år Gul Høsommerfugl og Orange Høsommerfugl. Omkring Naturcentret vil der blive en vild blomstereng med en del Lucerne.

Naturcentret vil få plancher om området og dets fauna, kort med forslag til ture i området, for at se de specielle ting området kan byde på. Centret vil afholde mange arrangementer med relation til natur i løbet af året. Snart vil der være værelser til billig udlejning, så man kan få noget søvn inden man skal hjem, efter at have lyst natsommerfugle, som der sikkert er mange sjældne af. Vil man tidligt om morgenen ud at se på fugle eller naturen, er det også praktisk at have kunne sove i et værelse i centret, så man ikke skal køre hjemmefra midt om natten.

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Rødbyhavn, Lolland d. 24 maj 2012. Fotograf Tubas Løkkegaard.

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Rødbyhavn, Lolland d. 24 maj 2012. Fotograf; Tubas Løkkegaard.

Ikke langt fra naturcentret ligger Rødbyhavn, som er kendt af mange lepidopteorologer, natsommerfuglefolk, som også vil kunne have gavn af et værelse, inden hjemturen. Maribo Naturpark ligger også tæt på.

Lyttesholm Naturcenter har et godt og nært samarbejde med Fugleværnsfonden og DOF, og beboerne i sommerhusene på Brunddragene, samt lokalbefolkningen og landsbyen Errindlev med dennes købmand.

Lyttesholm Naturcenters bygningers istandsættelse financeres ved forskellige fonde, LAG Lolland og Landdistriktspuljen. Den daglige drift: strøm, vand, varme og kaffe financeres ved medlemsskab af Foreningen Lyttesholm Naturcenter, og koster 100.-kr. for et årsmedlemsskab. Hermed en opfordring om at melde sig ind. Det kan gøres via hjemmesiden Lyttesholm.dk. Tubas Løkkegaard d. 13 januar 2014

_______________________

Natlyssværmer i aktion

d. 28 - 29 maj 2020

Se film optaget af Philip Hahn-Petersen på facebookgruppe;
"skal danske dagsommerfugle fredes?"

_______________________

Natlyssværmer
Proserpinus proserpina

First update d. 8 september - 2018

Last update  d. 8 september - 2018

Lokalitet med Slangehoved i blomst hvor Natlyssværmer, Proserpinus proserpina kommer og suger nektar. Rødbyhavn, Lolland d. 15 juni 2012. Fotograf Lars Andersen Natlyssværmer, Proserpinus proserpina suger nektar. Rødbyhavn, Lolland d. 15 juni 2012. Fotograf Lars Andersen Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Rødbyhavn, Lolland d. 24 maj 2012. Fotograf Tubas Løkkegaard. Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Rødbyhavn, Lolland d. 24 maj 2012. Fotograf Tubas Løkkegaard. Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Rødbyhavn, Lolland d. 25 maj 2012. Fotograf Lars Andersen Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Rødbyhavn, Lolland d. 24 maj 2012. Fotograf Tubas Løkkegaard. Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Rødbyhavn, Lolland d. 10 juni 2012. Fotograf Tubas Løkkegaard. Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Rødbyhavn, Lolland d. 10 juni 2012. Fotograf Tubas Løkkegaard.

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Rødbyhavn d. 24 maj, 10/15 juni 2012. Fotografer; Tubas Løkkegaard & Lars Andersen.

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Udseende: En lille grøngrå sværmer med takkede vingeform, hvor forvinger er grønne med et mørkt bånd i midterfelt og sort diskalplet. Der findes variationer hvor forvinge er gråbrune istedet. Bagvinger er orange med sort sømbånd.
Vingefang: 37 - 45 mm. Kan minde lidt om en lille Lindesværmer.

Habitats: lever på varme tørre overdrev, strandenge, ruderater og jernbaneterræn med natlys og gederams.

Levevis: Flyver i den blå time i skumringen, og igen når det lysner om morgenen. Besøger Syren, Syringa vulgaris. Almindelig Hyld, Sambucus nigra. Lavendel, Lavandula angustifolia & Slangehoved, Echium vulgare.

Flyvetid: fra sidst i maj til sidst i juni. Længere sydpå kan den flyve i 2 generationer.

Værtsplante: Larven som man kan finde i juli-august gemmer sig om dagen, kommer frem om aftenen hvor den spiser på forskellige natlys som f.eks. Rødfrugtet Natlys, Oenothera rubricaulis. Gederams, Epilobium angustifolium. Lådden Dueurt, Epilobium hirsutum & Kær-Dueurt, Epilobium plaustre.

Udbredelse: Det sydlige Danmark på Lolland & Falster. Er en nyindvandret art der første gang blev fundet på det sydlige Falster 16-24 maj 2005, og på Lolland d 28 maj 2005. Siden har det vist sig at den er stationær på baneterrænet ved Rødbyhavn. Er siden fundet på enkelte lokaliteter omkring på Lolland og ved Bakkebølle Strand ved Vordingborg 2015. Ved Haslev i en have på Sjælland d. 20 august 2017 er der fundet en larve.

Verdensudbredelse: Vest- og Centraleuropa østover på tværs af Litauen og Hviderusland til de sydlige Uralbjerge og Kazan. Derefter mod syd til den nedre Volga, Ukraine og Krim, Bulgarien, Grækenland, Republikken Georgien, Aserbajdsjan og Armenien. Det sker også fra Tyrkiet østover i det nordlige Iran til det sydlige Turkmenistan, Gissar og andre bjerge i det sydlige Usbekistan, Tadsjikistan og Vestlige Pamirer, Østlige Afghanistan, Sydøstlige og Østlige Kasakhstan, Tian Shan, Vestlige Xinjiang-provinsen, Kina og dele af vestlige Sibirien så langt nord og øst som Novosibirsk, Omsk, Tomsk og Krasnoyarsk.

Der er enkelte isoleret populationer i Libanon, nordvestlige Jordan og det nordlige Israel samt en på Sicilien.
Andre isoleret populationer forekommer i Atlasbjerge i Marokko og Algeriet, hvor den er begrænset til høje højder. Findes også i Rif-bjergene og nordvestlige lavlandet i Marokko og i flere bjergkæder i det sydlige Spanien.
Denne art synes at udvide sit territorie i Europa. Den 26. maj 1985 blev den første (af to) britiske fund, en han fanget i Denton, nær Newhaven, East Sussex. Har også koloniseret Ardennerne, Belgien. Enkelte er fundet i Nordtyskland, det sydlig Danmark 2005, Nederlandene og omkring Paris, og den 4. maj 1989 blev en enkelt han fanget på Korsika. Lignende fund synes at forekomme i europæisk Rusland, hvor eksemplarer er blevet fundet så langt nord som St. Petersborg og Moskva.

Fredninger: Er beskyttet i alle EU lande i Europa: Europaean Habitats Directive side 83. Annex IV

På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.

Desværre har der i perioder været giftfælder på deres levesteder, eller lige i nærheden ved Rødbyhavn baneterræn, og det er ikke så heldigt? Hvis man finder giftfælder ved Rødbyhavn baneterræn skal de meldes ind til Naturstyrelsen.

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina larve. Rødbyhavn, Lolland d. 27 juni 2011 som Tubas Løkkegaard fandt. Fotograf Lars Andersen.

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina larve. Rødbyhavn, Lolland d. 27 juni 2011 som Tubas Løkkegaard fandt. Fotograf; Lars Andersen.

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina larve på Rødfrugtet Natlys, Oenothera rubricaulis, Rødbyhavn, Lolland d. 30 juli 2012. Fotograf; Lars Andersen

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina larve på Rødfrugtet Natlys, Oenothera rubricaulis. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 30 juli 2012. Fotograf; Lars Andersen

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina larve på Rødfrugtet Natlys, Oenothera rubricaulis, Rødbyhavn, Lolland d. 3 august 2013. Fotograf; Lars Andersen

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina larve på Rødfrugtet Natlys, Oenothera rubricaulis. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 3 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholm, Lolland d. 24 maj 2021. Fotograf; Tubas Løkkegaard

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholm, Lolland d. 24 maj 2021. Fotograf; Tubas Løkkegaard

_________________________

d. 25 - 28 maj 2017

Rødbyhavn, Lolland d. 26 maj 2017. Fotograf; Lars AndersenRødbyhavn, Lolland d. 26 maj 2017. Fotograf; Lars AndersenRødbyhavn, Lolland d. 26 maj 2017. Fotograf; Lars AndersenRødbyhavn, Lolland d. 26 maj 2017. Fotograf; Sofie Aamund KjeldgaardRødbyhavn, Lolland d. 26 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Rødbyhavn, Lolland d. 26 maj 2017. Fotografer; Sofie Aamund Kjeldgaard & Lars Andersen

Lolland/Falster fra d. 25 til 28 maj 2017.

Fredag d. 26 maj 2017;
var vi en lille flok ved Rødbyhavn baneterræn for at finde denne smukke
Natlyssværmer, og det lykkedes at se en enkelt på nogle syrener. Hvor der blev taget lidt foto, der blev også set en flagermus jagende efter den!

Lørdag d. 27 maj 2017;
på lyslokning ved Lyttesholm Naturcenter så vi endnu en Natlyssværmer! Og denne gang fik alle deltagere billeder:
Karsten Thomsen, Hanne Christensen, Tubas Løkkegaard, Lars Andersen, Anne Eskildsen, Sofie Amund Kjeldgaard, Oskar Liset Pryds Hansen, Philip Hahn-Petersen & Anders N. Michaelsen.

Lyttesholm, Lolland d. 27 maj 2017. Fotograf; Lars AndersenLyttesholm, Lolland d. 27 maj 2017. Fotograf; Lars AndersenLyttesholm, Lolland d. 27 maj 2017. Fotograf; Lars AndersenLyttesholm, Lolland d. 27 maj 2017. Fotograf; Lars AndersenLyttesholm, Lolland d. 27 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholm, Lolland d. 27 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

Lyttesholm, Lolland d. 27 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

Lille Vinsværmer, Deilephila porcellus. Lindesværmer, Mimas tiliae & Natlyssværmer, Proserpinus proserpina.
Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholm, Lolland d. 27 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

Lyttesholm Naturcenter, Lolland d. 30 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Lyttesholm Naturcenter, Lolland d. 30 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

Rødfrugtet Natlys, Oenothera rubricaulis. København Hovedbanegård d. 3 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Rødfrugtet Natlys, Oenothera rubricaulis. København Hovedbanegård d. 3 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Aftensværmere, Sphingidae

_______________________

Lokalitet for almindelig blåfugl, Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Kirsten SchwartzBlåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Rangerterræn, Rødbyhavn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 30 juli 2012. Fotograf: Kirsten SchwartzBlåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 30 juli 2012. Fotograf: Kirsten Schwartz

Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Rødbyhavn Rangerterræn d. 30 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 30 august 2017. Fotograf: Kirsten SchwartzBlåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 30 august 2017. Fotograf: Kirsten Schwartz

Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Rødbyhavn Rangerterræn d. 30 august 2017. Fotograf: Lars Andersen

Vortebider, Decticus verrucivorus. Brunddragene, Lolland d. 28 august 2013. Fotograf; Lars AndersenVortebider, Decticus verrucivorus. Brunddragene, Lolland d. 28 august 2013. Fotograf; Lars Andersen

Vortebider, Decticus verrucivorus hun. Brunddragene, Lolland d. 28 august 2013. Fotograf; Lars Andersen

Hjerteplettet Blomsterbuk, Stictoleptura cordigera. Baneterrænnet, Rødby havn d. 30 juli 2012. Fotograf: Kirsten Schwartz

Hjerteplettet Blomsterbuk, Stictoleptura cordigera. Rødbyhavn baneterræn d. 30 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Lille Humlebille, Trichius rosaceus. Baneterrænnet, Rødbyhavn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Lille Humlebille, Trichius rosaceus. Rødbyhavn baneterræn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Purpur-storkenæb, Geranium purpureum. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 19 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

Purpur-Storkenæb, Geranium purpureum. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 19 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

Stribet Torskemund, Linaria repens. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 30 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Stribet Torskemund, Linaria repens. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 30 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Smalbladet Hanekro, Galeopsis angustifolia. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 30 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Smalbladet Hanekro, Galeopsis angustifolia. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 30 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Liden Sneglebælg, Medicago minima. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 30 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Liden Sneglebælg, Medicago minima. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 30 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________________________

Tilbage/back

__________________________________________________