Tidselsommerfugl

Vanessa cardui

First update 20 april 2004

Last update 6 september 2018


Lucernemark. Søvang, Amager d. 2 august 2014. Fotograf; Lars AndersenHvorfor tage til Provence og glo på lavendelmarker? Når man kan se dette syn i Danmark! Mark med lægeoksetunge. d. 11 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø Dige ved Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf Lars AndersenNaturfotografen på jagt efterTidselsommerfugl, Vedbæk d. 5/6 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl Vanessa cardui på Vellugtende Aftenstjerne, Hesperis matronalis. Vedbæk d. 5/6 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl Vanessa cardui på Vellugtende Aftenstjerne, Hesperis matronalis. Vedbæk d. 5/6 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl Vanessa cardui på Vellugtende Aftenstjerne, Hesperis matronalis. Vedbæk d. 5/6 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui på Vellugtende Aftenstjerne, Hesperis matronalis. Vedbæk d. 5/6 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Melby Overdrev d. 14 september 2009. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Melby Overdrev d. 14 september 2009. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø diget, Falster, Danmark 7 august 2011. Fotograf: Lars AndersenNyklækkede Tidselsommerfugl. Pyrolysegrunden, Amager d. 15 Juli 2009. Fotograf. Lars AndersenGammel og slidt Tidselsommerfugl. H/F Prøvestenen, Pyrolysegrunden, Amager d. 13 Juli 2009. Fotograf: Kirsten SchwarzTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Stigsnæs, Lille Sevedø d. 9 August 2009. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui, d. 3 august 2013. Bøtø Plantage, Falster. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui, d. 3 august 2013. Bøtø Plantage, Falster. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui, d. 3 august 2013. Bøtø Plantage, Falster. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø Dige ved Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui (Linnaeus, 1758).

Udseende: er okkerfarvet med sort forvingespids med små hvide pletter. Der er små sorte petter fordelt på oversiden. Der findes former hvor de sorte tegninger er mere dominerende, samt en form med blå pletter på bagvinge overside i ydrefelt. Bagvinge underside er lys sandfarvet marmoreret med blå pletter i ydrefelt. Forvinge underside er lyserød med sorte & hvide pletter.

Vingefang: 52-60 mm.

Habitat: Findes overalt i kulturlandskabet som haver, parker, ruderater og lucerne/kløvermarker. Samt tørre sandede arealer som overdrev, kystskrænter, diger og klitter. I kølige somre som i 2012 var der kun et meget lille træk i det sydøstlige Danmark.

Adfærd: Fra sidst i oktober 1987 til februar 1988 boede jeg i Sydfrankrig i La Gaude ikke så langt væk fra Nice, ca. 8 km. fra Middelhavet, der var temperaturen behagelig hele vinteren uden minusgrader. I november dukkede der Tidselsommerfugl op forskellige steder på lune hjørner i byen og haver, hvor man på solskinsdage hele vinteren kunne se dem på blomster i byen. De få individer der var, havde slået sig ned for hele vinteren der. Jeg så den samme sommerfugl med et hak i den ene vinge besøge blomster på en mur, jævnligt hele vinteren til jeg rejste tilbage til Danmark sidst i februar. Allerede dengang tænkte jeg over det måske kunne være trækkende dyr nordfra?

Tidselsommerfugl er en god flyver, ivrig blomsterbesøger, foretrækker tidsel, buddleia, oksetunge, slangehoved, kløver, lucerne, knopurt, skaebiose og solhat.

Flyvetid: I det sydlig England og det sydlig Skandinavien, ses de flyvende i 2 til 3 generationer fra sidst i april til sidst i oktober. I landene omkring Middelhavet og de Kanariske øer ses de flyvende året rundt, hvor de yngler pernament.

Æg, larve og puppe: æg klækker efter 3 til 7 dage. Den nyklækket larve kravler ned på underside af blad , hvor den spiser kødet imellem ribberne, så bladet får små vinduer. Efter anden hudskifte, spinder larve blade sammen til et spundet skjuld, hvor den spiser bladene indefra. I de sidste stadie kravler larven frit rundt på bladene. Larveiden varer 3 til 4 uger. Puppetiden ca. 2 uger.

Værtsplante: De har et ret stort udvalg af værtsplanter som; Græskar, Cucurbitaceae. Kurveblomster, Asteraceae / Compositae. Tidsel, Cirsium. Tidsel, Carduus. Bynke, Artemisia. Evighedsblomst, Helichrysum. Slangehoved, EchiumÆrteblomst, Fabaceae. Katost, Malvaceae. Rublad, Boraginaceae. Labiatae. Elm, Ulmaceae. Rude, Rutaceae. Nælde, Urticaceae. Rose, Rosaceae. Jernurt, Verbenaceae. Bønne, LeguminosaeChenopodiaceae. Hydrophyllaceea. Snerle, Convolvulaceae. Vejbred, Plantaginaceae. Korsblomstrede, Cruciferae. Skærmplanter, Umbelliferae. Korsved, Rhamnaceae og på to græs arter!

Tidselsommerfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen oktober 2017

Tidselsommerfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen oktober 2017

Udbredelse: Dens hyppighed i det sydlige Skandinavien som trækgæst variere, i nogle år som i 2003 var den talrig i Danmark, og næsten væk i sommeren 2005, de første Tidselsommerfugle dukker op i maj, i England har man allerede set den i februar.

Trækket når op til det nordlige Skandinavien, hvor jeg selv har fundet den nord for polarcirklen ved søen Torneträsk, Lapland, Sverige i juli 1999.
Ses jævnligt på Færøerne hvor Svend Kaaber og Jens-Kjeld Jensen fandt larver i 1992.
Island hvor den er set overalt på kystnære egne, også larvefund.
Sydgrønland hvor Peter Nielsen fangede et par stykker først i Quaqortoq/Julianehåb og Upernaviarsuk i 1990'erne som muligvis kommer over Baffin, Canada?
Også et enkelt fund på Svalbard i 1978.

Den findes hele året rundt i Nordafrika og Middelhavslandene hvor der findes pernamente populationer. I La Gaude, Alps Maritime, sydøstlig Frankrig har jeg set den flyve til Almindelig Sporebaldrian, Centranthus ruber på sydvendte husmure lune dage i januar.

Er en af de mest udbredte af alle sommerfugle som er en kendt vandrer, der findes på alle kontinenter undtagen Sydamerika og Antarktisk. I Australien har Tidselsommerfugl et begrænset udbredelse omkring Bunbury, Fremantle og Rottnest Island. Den nærmeste slægtning, den Australske Tidselsommerfugl, Vanessa kershawi, (undertiden betragtes som en underart), er udbredt over halvdelen af det australske kontinent. Andre nært beslægtede arter i den nye verden er Amerikansk Tidselsommerfugl, V. virginiensis og Vestlig Tidselsommerfugl ,V. annabella. I Sydamerika afløses den af Sydamerikansk Tidselsommerfugl, V. carye.

Vandringer: Nyere britiske undersøgelser om Tidselsommerfugl i 2009 viser at Monark, Danaus plexippus ikke er den eneste kontinenthoppende art fra de sidste undersøgelser i Ecography, 2012.

Tidselsommerfugl ses udbredt i varme og tørre somre på det Europæiske kontinent op til det sydlige Skandinavien og i Storbritannien, og deres forårstræk nordpå er veldokumenteret af forskerne, man viste også at de trækkede om natten.

Man viste ellers ikke ret meget om deres træk i sensommeren, man havde bare en formodning om at det var få der trækker sydpå?

I foråret 2009 ramte et stort træk af millioner Tidselsommerfugl i Nordeuropa og Storbritannien. Med mange observationer at arbejde med kunne forskerne i løbet af sommeren bruge nogle af de 60,000 observationer, bla. de data fra radar, der overvåger insekter over 150 m.h. Radaren afslørede en højtliggende trækrute sydpå. De fleste Tidselsommerfugle stiger op til over 500 m.h. eller højere til over 1000 m.h., hvor de så ridder på de hurtige vinde sydpå.

Afkommet fra forårets nordpå rejsende emigranter, forlader Storbritannien i 2 bølger, et i august og et i oktober, undertiden rejser de med mere end 50 km. i timen, dobbelt så hurtigt som de flyver på egen hånd. Baseret på radar i 2009 landede der i foråret ca. 11 millioner Tidselsommerfugle i Storbritannien. Og i efteråret var det 26 millioner Tidselsommerfugle der træk sydpå.

Det indikerer at istedet for at være en blindgyde, gav de britiske øer arten et løft. De fleste Tidselsommerfugle flyver helt tilbage til Atlasbjergene i Algeriet og Marokko hvor de kan være aktive hele vinteren.

Det var den spanske lepidopterolog Constanti Stefanescu der fandt overvintrings lokaliterne i Atlasbjergene, Marokko.

Der er en lignende trækkorridor fra Finland, de Baltiske lande, det østlig Europa, det vestlige Rusland, Ukraine, Balkan, Tyrkiet ned til Israel, Sinai, Ægypten og Saudiarabien.

Det er artens overlevelsesstrategi der betyder nået igennem vandring. Denne overlevelsesstrategi deler den med Admiral.

Navne: Hedder på islandsk: Þistilfiðrildi. På færøsk: Tistilfirvaldur. På dansk: Tidselsommerfugl.
På norsk: Tistelsommerfugl. På svensk: Tistelfjäril. På finsk: Ohdakerperhonen.
På estisk: Ohakaliblikas. På lettisk: Dadžu raibenis. På litauisk: Usninukas.
På polsk: Rusalka osetnik. På tysk: Distelfalter. På nederlandsk: Distelvlinder.
På fransk: Belle-Dame. På spansk: Bella Dama o Cardero. På katalansk: Migradora dels cards.
På irsk: Áilleán. På engelsk: Painted Lady.

__________________________________

Vingeoverside variationer hos Tidselsommerfugl.

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Melby Overdrev d. 14 september 2009. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø Dige d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui, d. 3 august 2013. Bøtø Plantage, Falster. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø Dige ved Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. 8732 Hovedgård, Østjylland d. 31 juli 2016. Fotograf; Kurt Jensen

__________________________________

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Melby Overdrev d. 14 september 2009. Fotograf: Lars Andersen

__________________________________

Sidste Nyt

d. 5 september 2018

 Brunddragene, Lolland d. 5 september 2018. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Brunddragene, Lolland d. 5 september 2018. Fotograf; Lars Andersen

Tørken i juni-juli til august har påvirket sommerfuglene i Danmark, der har ikke været nok friske værtsplanter. Og selv Tidselsommerfugl ses der kun få af langs de sydlige kyster i Danmark.

__________________________________

d. 22 april 2018

Arne Fjellberg: Tidlig Tistelsommerfugl. Invasjon el. overvintrer?


I finværet i går - 22. april - så jeg to stykker samtidig (og muligens en tredje litt senere) høyt oppe i ei blomstrende selje i Moutmarka på Tjøme som ligger i den sydvestlig del til indsejlingen til Oslofjorden......

Læs mere på facebookgruppe "Sommerfugler i Norge"

__________________________________

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Havnemark, Asnæs, Sjælland d. 15 oktober 2017. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Havnemark, Asnæs, Sjælland d. 15 oktober 2017. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

"Aberration"

d. 4 oktober 2017

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. 8732 Hovedgård, Østjylland d. 31 juli 2016. Fotograf; Kurt JensenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. 8732 Hovedgård, Østjylland d. 31 juli 2016. Fotograf; Kurt Jensen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui ab. inornata. 8732 Hovedgård, Østjylland d. 31 juli 2016. Fotograf; Kurt Jensen

__________________________________

"Sommer"

d. 4 oktober 2016

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Ørestads Boulevard 25, 2300 København S d. 4 oktober 2016. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Ørestads Boulevard 25, 2300 København S d. 4 oktober 2016. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

d. 28 august 2016

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui . Diget, Bøtø Plantage, Falster d. 2 august 2016. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui Due Skabiose. Diget, Bøtø Plantage, Falster d. 2 august 2016. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

d. 21 juli 2016

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui . Holtug Kridtbrud, Stevns d. 21 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui Hjortetrøst. Holtug Kridtbrud, Stevns d. 21 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Der er en mindre invasion af Tidselsommerfugl i Danmark, hvor der sidst i maj blev set hist og her. Nu er de overalt i det sydøstlige Danmark her sidst i juli.

__________________________________

Tidselsommerfugle i ørkenen, Israel

d. 14 marts 2016

Painted Lady Explosion in the Desert from Doug Gochfeld on Vimeo.

Et stort efterårsregnvejr i Israel (November 2015) har ført til massive blomstring af urter dette forår, og et massivt opbud af sommerfugle har draget fordel af denne opblomstring. Tidselsommerfugl har været dominerende i ørknen under denne opblomstring.

De vil sidst i april begynde at trække over Tyrkiet, Kaukasus, Ukraine, langs Volga til Ural & Kasaksthan. og hvis der bliver rigtigt varmt i Sibirien kan de nå til Novaya Zemlya øen i det Arktiske Hav.

Hvis der har været lige så vådt og varmt i Algeriet til Marokko, hvad er er nået der tyder på, fordi februar har været den varmeste måned på jorden nogensinde, kan vi godt forvendte mange Tidselsommerfugle i Danmark, sidst i maj.

__________________________________

Tidselsommerfugl Vanessa cardui, Kratersjön, Björkliden, Torne Lapmark. Sverige. juli - 1999. Fotograf: Lars Andersen

Björkliden, Torneträsk, Lapland, Sverige juli - 1999. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

Lignende Vanessa slægtninge fra det amerikanske.

Vanessa braziliensis (Moore, 1883); Coroico 1900 m.h. d. 11 February 2012. Photographer Lars AndersenNyklækkede Tidselsommerfugl. Pyrolysegrunden, Amager d. 15 Juli 2009. Fotograf. Lars AndersenVanessa braziliensis (Moore, 1883); Coroico 1900 m.h. d. 11 February 2012. Photographer Lars AndersenVanessa Vanessa altissima Coroico 1900 m.h. d. 12 February 2012. Photographer Lars AndersenVanessa Vanessa altissima  Coroico 1900 m.h. d. 12 February 2012. Photographer Lars AndersenVanessa myrinna (E. Doubleday, 1849); Coroico 1900 m.h. d. 14 january 2012. Photographer Lars AndersenVanessa myrinna (E. Doubleday, 1849); Coroico 1900 m.h. d. 14 january 2012. Photographer Lars AndersenVanessa myrinna (E. Doubleday, 1849). Vagantes, Yungas, Bolivia d. 21 januar 2005. Fotograf: Lars AndersenVanessa carye (Hübner, [1812]). The Valle de la Luna, La Paz, elev. 3500 m. d. 25 january 2009. Photographer: Lars Andersen

Painted Lady, Brazilian Lady, Andean Lady, Banded Lady, Western Painted Lady,
Vanessa cardui Vanessa braziliensis Vanessa altissima Vanessa myrinna Vanessa carye
(Linnaeus, 1758) (Moore, 1883) (Rosenberg & Talbot, 1914) (E. Doubleday, 1849) (Hübner, 1812)

__________________________________

Oversider hos Vanessa arterne.

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø Dige d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenSouthern Lady, Vanessa carye (Hübner, 1812). Monte de Calvario 4000 m. Uyuni, Bolivia d. 2 May 2017. Photographer; Gottfried SiebelVanessa braziliensis (Moore, 1883); Coroico 1900 m.h. d. 11 February 2012. Photographer Lars AndersenVanessa myrinna (E. Doubleday, 1849); Coroico 1900 m.h. d. 14 january 2012. Photographer Lars AndersenAndean Painted Lady, Vanessa altissima (Rosenberg & Talbot, 1914). Dead Road 2900 m. Yungas, Bolivia d. 24 Januar 2017. Fotograf; Peter Møllmann Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Painted Lady, Western Painted Lady, Brazilian Lady, Banded Lady, Andean Lady, American Lady,
Vanessa cardui Vanessa carye Vanessa braziliensis Vanessa myrinna Vanessa altissima Vanessa virginiensis

Andean Painted Lady, Vanessa altissima (Rosenberg & Talbot, 1914). Dead Road 2900 m. Yungas, Bolivia d. 24 Januar 2017. Fotograf; Peter Møllmann

Andean Lady, Vanessa altissima (Rosenberg & Talbot, 1914).
Dead Road 2900 m. Yungas, Bolivia d. 24 Januar 2017. Fotograf; Peter Møllmann

__________________________________

Sydamerikansk Tidselsommerfugl

Vanessa carye

Southern Lady, Vanessa carye (Hübner, 1812). Monte de Calvario 4000 m. Uyuni, Bolivia d. 2 May 2017. Photographer; Gottfried Siebel

Southern Lady, Vanessa carye (Hübner, 1812).
Monte de Calvario 4000 m. Uyuni, Bolivia d. 2 May 2017. Photographer; Gottfried Siebel

__________________________________

Undersider hos Vanessa arterne.

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui, d. 3 august 2013. Bøtø Plantage, Falster. Fotograf: Lars AndersenVanessa myrinna (E. Doubleday, 1849). Vagantes, Yungas, Bolivia d. 21 januar 2005. Fotograf: Lars AndersenAndean Painted Lady, Vanessa altissima (Rosenberg & Talbot, 1914). Dead Road 2900 m. Yungas, Bolivia d. 24 Januar 2017. Fotograf; Peter Møllmann Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Painted Lady, Banded Lady, Andean Lady, American Lady,
Vanessa cardui Vanessa myrinna Vanessa altissima Vanessa virginiensis

__________________________________

Amerikansk Tidselsommerfugl

Vanessa virginiensis

Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard KristensenAmerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard KristensenAmerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis (Drury, 1773).

Udseende: er okkerfarvet med sort forvingespids med små hvide pletter. Der er små sorte petter fordelt på oversiden samt 2 blå pletter på bagvinge overside i ydrefelt. Bagvinge underside er marmoreret med 2 store blå øjepletter i ydrefelt. Forvinge underside er lyserød med sorte & hvide pletter.

Vingefang: 45-67 mm.

Habitat: Findes i kulturlandskabet som haver, parker, ruderater og lucerne/kløvermarker. Samt tørre sandede arealer som overdrev, kystskrænter, diger og klitter.

Adfærd: Den flyver ofte sammen med Tidselsommerfugl på trækket, så den er nem at overse.

Flyvetid: Flere kuld.

Værtsplante: Bynke, Artemisia. Ærteblomster, Fabaceae. Katost, Malvaceae. Rublad, Boraginaceae. Nælde, Urticaceae. Flittiglise, Balsaminaceae. Løvemund, Antirrhinum og Påfugleblomst, Gazania.

I Europa er det værtplanter som: Evighedsblomst, Gnaphalium lutea. Almindelig Kattefod, Antennaria dioica. Burre, Arctium og Tidsler, Carduus.

Amerikansk Tidselsommerfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen oktober 2017

Amerikansk Tidselsommerfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen oktober 2017

Udbredelse: Venezuela til Guatemala, Mexico, USA og det sydlig Canada. Tilfældig på Hawaii.

Er indvandret på Azoerne. Madeira. De Kanariske øer som Gran Canaria og Tenerife. Det sydlig og vestlig Portugal og sydlig Spanien. Er i Spanien ved at brede sig mod øst til Pyrenæerne. Enkelte gange fundet i Bretagne og Charente-Maritime, Frankrig. Samt en gang i det nordlig Tyskland og Wallis i Schweiz.

Er fundet på træk i Irland, Wales og England vestlige kyster, hvor der er meldt lidt over 100 observationer. En art vi i fremtiden skal holde øje med i Danmark.

Amerikansk Tidselsommerfugl hedder på engelsk: American Painted Lady. På fransk: Belle-Américaine. På tysk: Amerikanischer Distelfalter. På spansk: Vanesa americana. På svensk: Amerikanska Tistelfjäril.

Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Coembra, Portugal. September 2011. Coll.; Morten S. MølgaardAmerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Coembra, Portugal. September 2011. Coll.; Morten S. Mølgaard

Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Coembra, Portugal. September 2011. Coll.; Morten S. Mølgaard


Link til Kaj Dahl's side om Tidselsommerfugl

Link til Lars Andersen's fra Stenstrup lyng side om Tidselsommerfugl

Link til Jakob Arnholtz's side om Tidselsommerfugl


Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden