Grønbroget Hvidvinge

Pontia edusa

(Grønbroget Kålsommerfugl)

First update 15 november 2004

Last update 12 august 2022

Bøtø diget, Falster d. 23 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa han. Bøtø diget, Falster d. 23 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa han. Bøtø diget, Falster d. 23 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenSaksfjed Inddæmning, Lolland d. 1 august 2012. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa han. Saksfjed Inddæmning, Lolland d. 1 august 2012. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa han. Saksfjed Inddæmning, Lolland d. 1 august 2012. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa han. Saksfjed Inddæmning, Lolland d. 1 august 2012. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa parring. Bøtø diget d. 3 august 2012. Fotograf; Lars A. KroghGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa hun. Stubben, Nordhavn, København. d. 12 August 2002. Fotograf: Jan Fischer RasmussenGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa hun. Stubben, Nordhavn, København. d. 12 August 2002. Fotograf: Jan Fischer Rasmussenen Grønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa i et syltetøjsglas som Allan Bornø fandt denne på sine marker ved Slangerup. d. 3 september 2005. Fotograf: Lars Andersen

Grønbroget Kålsommerfugl eller Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa (Fabricius, 1777).

Udseende: I flugten kan man nemt forveksle den med en Lille Kålsommerfugl, et sikkert kendetegn er at Grønbroget Kålsommerfug er mere målrettet i flugten, flyver nærmest som en høsommerfugl. Er hvid på oversiden med sort forvinge tip, stor sort diskalplet på forvinge, hunnen har en ekstra stor plet i nedre ydrefelt på forvinge. Bagvinge underside er grønbroget marmoreret.

Der er for nyligt opdaget et kendetegn på forvinge underside som er et kendetegn der kan bruges til at kende forskel på disse to arter;
Hos
Pontia edusa er alle pletter på forvinge underside i ydrefelt grønne.
Mens der på
Pontia daplice er der sort plet i ydrefelt i celle M3. Det kan dog variere lidt.

Vingefang: 42 - 48 mm. Hunnen lidt større end hannen.

Habitat: Kan i varme somre ses på tørre ørkenlignende arealer som blomsterrige overdrev, brakmarker, rapsbrakmarker, ruderatpladser, byggegrunde, kystskrænter, diger og stenede strandenge.

Adfærd: Er en hurtig flyver og ivrig trækker, hvor trækgenet er en del af dens overlevelsesstrategi. På habitater, hvor det fåtalligt første generation har lagt æg i forsommeren, ses sensommerens hanner flyve søgende rundt efter hunner. Kort tid på blomst, og så videre i eftersøgning efter hunner.

Flyvetid: i 2 til 3 generationer fra et sjælden fåtaligt kuld i maj - juni og langt mere talrig i juli - august, og kan klække igennem september til oktober.

Værtsplante: På strandene i det sydlig Danmark lever den på Strand-Karse, Lepidium latifolium og Strandsennep, Cakile maritima.

Ellers i varme år ses den i anden gen. på byggegrunde, ruderater og rapsmarker hvor den lever på Raps, Brassica napus. Sennep, Sisymbrium sp. Gul Sennep, Sinapis alba. FoderræddikeRaphanus sativus. OlieræddikeRaphanus sativus var. oleiformis. Stinkende Karse, Lepidium ruderale. Hyrdetaske, Capsela bursa-pastoris og Gul Reseda, Reseda lutea på Gotland. Det afgørende er hvor værtsplante skal stå med bar jord omkring sig, da mikroklimaet er afgørende for at larverne skal kunne overleve.

Æg, larve & puppe: I nogle år kan de overleve de fugtige vintre i Danmark hvis de er nået i puppestadie om efteråret, larverne dør så snart regn og kulde sætter ind.

Udbredelseskort lavet af Lars Andersen, maj 2017

Udbredelseskort lavet af Lars Andersen, maj 2017

Udbredelse i Nordeuropa: Er en tilfældig sjælden gæst sydfra, hvor den kan findes på Bornholm, det sydlige Sjælland, Lolland, Falster & Langeland i Danmark.

Grønbroget Kålsommerfug ynglede fast indtil 1919 & igen i perioden 1947-60 ynglede den fast i det sydlige Danmark, der var mellem 5 til 10 gange flere i anden generation end første generation om foråret.

Efter de varme somre og  braklægningsordningen I første halvdel af 90'erne blev Grønbroget Kålsommerfug fundet jævnligt på Lolland, Falster og Langeland, og ofte var der afkom næste år af disse. Den er blevet mere almindelig som trækgæst i det sydlige Danmark og det sydlige Sverige, hvor der nu på Gotland findes fastboende populationer.

Stubben i Nordhavnen, København 2002/2003, Ørestaden på Vestamager, 2003. Samt på den nye ø ved Øresundsbroen; Peberholmen 2003.

Der blev fundet flere i 2011 på Falster og Langeland, hvor den på Bøtø Diget på det østlige Falster var bosat i periode 2011/2013.

På træk videre i det sydlige Sverige. Der er faste bestand i Mästermyr på Gotland.
I det sydlige Finland ses den ofte på træk, og enkelte mod nord i Utsjoki
2000.
Er fundet to gange i Norge: Buskerud
1886, og Kirkenes i det østlig Finnmark 2000.
Er regelmæssig trækgæst sydfra til Østersøkysten i det nordlig Tyskland, Polen og de Baltiske lande.
Man har i
2017 fundet ud af fund fra det nordlig Frankrig og Holland er edusa.
Så mon fundene i England og Irland ikke også er
edusa, må der nærmere undersøgelser til?

Verdensudbredelse: Udbredt fra Italien (hvor den i Ligurien og Piemonte flyver sammen med Vestlig Grønbroget Kålsommerfugl), Sicilien, Grækenland, Kreta, Tyrkiet, Kaukasus, Volga, Ukraine, Balkan, østlig til centrale Europa. med træk op til det nordlig Frankrig, Holland, det nordlig Tyskland og Polen.
Findes videre udbredt i Iran, Turkestan, Afghanistan, China og Mongoliet til Sibirien. Og videre gennem Asien til Indien & Japan.

Danske navne: flere lepidopterologer mener navnet; Grønbroget Kålsommerfugl er misvisende, da den sjældent findes på kålarter. Der foreslås i stedet navnet; Grønbroget Hvidvinge.
I
Sverige besluttede man sig i 2004 til at ændre navn fra Grönfläckig kålfjäril til Grönfläckig vitfjäril af samme årsag til jeg foreslår navneændring.

På dansk hedder den : Grønbroget Kålsommerfugl. På norsk : Vandrehvitvinge.
På svensk:
Grönfläckig vitfjäril. På finsk: Sinappiperhonen. På estisk: Reseedaliblikas.
På lettisk:
Rezedu baltenis. På litauisk: Stepinis baltukas. På polsk: Bielinek rukiewnik.
På tysk:
Östlicher Reseda-Weißling. På nederlandsk: Oostelijk resedawitje.
På fransk:
Marbré de Fabricius. På engelsk: Eastern Bath White.

______________________________________________________

Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa / daplidice. Bøtø diget d. 7 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa, Bulgarien. August 2005. Fotograf: Troells MelgaardGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa parring. Bøtø diget d. 3 august 2012. Fotograf; Lars A. Krogh

Han forvinge overside Hun forvinge overside Bagvinge underside

______________________________________________________

Sidste Nyt

Saksfjed-Hyllekrog

d. 8 august 2022

Saksfjed-Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 8 august 2022. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Saksfjed-Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 8 august 2022. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Saksfjed-Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 8 august 2022. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Saksfjed-Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 8 august 2022. Fotograf; Lars Andersen

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Saksfjed-Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 8 august 2022. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________________

Dueodde

d. 28 juli 2022

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa på Strandsennep Cakile maritima. Dueodde, Bornholm, Danmark d. 28 juli 2022. Fotograf; Vicky Knudsen

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusaStrandsennep Cakile maritima.
Dueodde, Bornholm, Danmark d. 28 juli 2022. Fotograf; Vicky Knudsen

______________________________________________________

Kreta

d. 31 maj 2022

Vryses, Kreta, Grækenland d. 31 maj 2022. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Krapi plateau, Kreta, Grækenland d. 31 maj 2022. Fotograf; Lars Andersen

Vryses, Kreta, Grækenland d. 31 maj 2022. Fotograf; Lars Andersen
Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Krapi plateau, Kreta, Grækenland d. 31 maj 2022. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________________

d. 28 august 2019

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa æglæggende hun. Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 28 august 2019. Fotograf; Birgitte Rühmann

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa æglæggende hun. Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 28 august 2019. Fotograf; Birgitte Rühmann

______________________________________________________

d. 26 august 2019

Lokalitet for Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Hyllekrog og Brunddragene, Lolland, Danmark d. 26 august 2019. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Hyllekrog og Brunddragene, Lolland, Danmark d. 26 august 2019. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Hyllekrog og Brunddragene, Lolland, Danmark d. 26 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Hyllekrog og Brunddragene, Lolland, Danmark d. 26 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________________

d. 5 august 2019

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Urteholm, Agersø, Danmark d. 5 august 2019. Fotograf; Erling Krabbe

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Urteholm, Agersø, Danmark d. 5 august 2019. Fotograf; Erling Krabbe

______________________________________________________

d. 3 august 2019

Gul Reseda, Reseda lutea er værtsplante for Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Høvblege, Møn, Danmark d. 3 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Gul Reseda, Reseda lutea er værtsplante for Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa.
Høvblege, Møn, Danmark d. 3 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________________

d. 26 - 29 juli 2019

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 28 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Brunddragene, Lolland, Danmark d. 27 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 28 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 28 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 28 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 28 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Hyllekrog, Lolland, Danmark d. 28 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Hyllekrog og Brunddragene, Lolland, Danmark d. 27 -28 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Kroghage, Falster, Danmark d. 27 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Kroghage, Falster, Danmark d. 27 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Kroghage, Falster, Danmark d. 27 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Kroghage, Falster, Danmark d. 27 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Kroghage, Falster, Danmark d. 27 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Kroghage, Falster, Danmark d. 27 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Lige nu i det sydlig Danmark fra det sydlig Sjælland, Falster, Lolland, Langeland til det sydlig Fyn og Ærø på de sydvendte sandede strande på Strandsennep Cakile maritima kan der ses Grønbroget Kålsommerfugl Pontia edusa.

Se og kommentere artikel "Badedyret" på facebookgruppe;
"Skal danske dagsommerfugle fredes?"

______________________________________________________

d. 26 juni 2019

Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa. Bøtø Diget, Falster d. 26 juni 2019. Fotograf; Erling Krabbe

Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa. Bøtø Diget, Falster d. 26 juni 2019. Fotograf; Erling Krabbe

______________________________________________________

d. 14 september 2017

Fra juni til august 2017 er der ialt 3 observationer i det sydlige Danmark fra Langeland og Falster.

______________________________________________________

d. 14 september 2017

D. 28 marts 2017 har Jürgen Hensle undersøgt eksemplarer fra Holland, Tyskland til Gotland, som alle viser hører til P. edusa. I Ligurien og Piemonte i det nordvestlige Italien findes begge arter.

Reference; I kan læse om undersøgelser på Lepiforum.

______________________________________________________

Oktober 2016

Olieræddike, Raphanus sativus & Gul Sennep, Sinapis alba. Nørreballe, Lolland d. 6 oktober 2016. Fotograf; Lars Andersen

OlieræddikeRaphanus sativus & Gul Sennep, Sinapis alba. Vestre Landevej 29, Nørreballe, Lolland d. 6 oktober 2016. Fotograf; Lars Andersen

OlieræddikeRaphanus sativus var. oleiformis & Gul Sennep, Sinapis alba anvendes som efterafgrøde, der tåler udsåning til omkring 1. september. En god rodudvikling kræver dog 8–10 ugers vækst, hvorfor tidligere udsåning er en fordel. Visse sorter af olieræddike bruges til biologisk bekæmpelse af roenematoder.

______________________________________________________

August 2016

Observation af 1 stk Grønbroget Kålsommerfugl på diget ud for Bøtø på det sydlige Falster d. 17 august 2016 fra kl. 17:19 til 17:21 siddende på Skabiose af Emil Bjerregård.

______________________________________________________

August 2015

Et fund af Grønbroget Kålsommerfugl på diget ud for Birkemose på det sydlige Falster d. 4 august 2015 af Frank Overgaard Nielsen.

______________________________________________________

August 2014

I 2014 er der ingen fund registreret i Danmark.

Sidste år nævnte jeg; "Desværre er den bestand af Strandsennep som fandtes langs diget ved Bøtø Plantage skyllet i havet. Så om den findes der til næste år, det er tvivlsomt?" Det har jeg desværre nok ret i. Øv!

Sidst revideret d. 14 august 2014.

______________________________________________________

Juli 2013

I juli 2013 er der set enkelte dyr på Bøtø Dige udfor Bøtø Plantage på det østlige Falster. Desværre er den bestand af Strandsennep som fandtes langs diget ved Bøtø Plantage skyllet i havet. Så om den findes der til næste år, det er tvivlsomt?

______________________________________________________

Juni 2012

I juni 2012 er der en lille bestand på Falster. Som igen optrådte i anden generation sidst i juli.

______________________________________________________

August 2011

Her står Lars A. Krogh og Allan Haagensen på lokalitet med Smalbladet Høgeurt, Hieracium umbellatum hvor ca. 10 stk. Grønbroget kålsommerfugl, Pontia daplidice flyver. Bøtø diget d. 3 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget kålsommerfugl, Pontia daplidice. Bøtø diget d. 3 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget Kålsommerfugl han, Pontia edusa på Smalbladet Høgeurt, Hieracium umbellatum. Bøtø diget d. 3 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa på Smalbladet Høgeurt, Hieracium umbellatum. Bøtø diget d. 3 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa. Bøtø diget d. 3 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa på Smalbladet Høgeurt, Hieracium umbellatum. Bøtø diget d. 3 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa. Bøtø diget d. 3 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa. Bøtø diget d. 7 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa. Bøtø diget d. 7 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa. Bøtø diget d. 3 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa. Bøtø diget d. 3 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa. Bøtø diget d. 3 august 2011. Fotograf: Lars Andersen

I juli/august 2011 er der en lille indflyvning på Langeland, Lolland og Falster.

______________________________________________________

Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa hun som lage æg på Strandsennep. Bøtø diget d. 6 august 2011. Larve d. 24 august 2011 fotograferet i Magleby. Fotograf: Lars Adler KroghGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa hun som lage æg på Strandsennep. Bøtø diget d. 6 august 2011. Larve d. 27 august 2011 fotograferet i Magleby. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa hun som lage æg på Strandsennep. Bøtø diget d. 6 august 2011. Larve d. 27 august 2011 fotograferet i Magleby. Fotograf: Lars Andersen

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa hun som lage æg på Strandsennep. Bøtø diget d. 6 august 2011.
Larve d. 27 august 2011 fotograferet i Magleby. Fotograf: Lars Andersen

______________________________________________________

Stranden er fuld med Strandsennep som er foderplante for Lille kålsommerfugl og Grønbroget kålsommerfugl. Gedser Odde, Sydfalster d. 22 juli 2006. Fotograf: Lars Andersen

Strandsennep, Cakile maritima. som er foderplante for Lille Kålsommerfugl og Grønbroget Kålsommerfugl.
Gedser Odde, Sydfalster d. 22 juli 2006. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________________

Grønbroget Hvidvinge versus Aurora?

Der findes en art hvidvinge i Danmark med marmoreret underside. For den uøvede sommerfugle iagttager godt kan forveksle Grønbroget Hvidvinge / Grønbroget Kålsommerfugl med den langt mere almindelig Aurora hun som hvis marmorerede mønstre minder lidt om hinanden.

fugleognatur forekommer der ofte indlæg om det er Grønbroget Kålsommerfugl man har set? Her et indlæg "Hvilken kålsommerfugl" fra d. 8 maj 2016.

Grønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa. Stubben, Nordhavn, København. d. 12 August 2002. Fotograf: Jan Fischer RasmussenAurora, Anthocharis cardamines han. Amager Fælled d. 4 maj 2014. Fotograf; Lars Andersen

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa hun Aurora, Anthocharis cardamines hun.
Hvis grønbroget mønstre på underside er mindre marmoreret mønstret end Aurora urolige mønstre. Hvis grønbroget mønstre på underside minder lidt om persilleblade.

Link til Mere liv på Peberholm - sjælden sommerfugl opdaget

______________________________________________________

Hyrdetaske & Stinkende Karse

Hyrdetaske, Capsela bursa-pastoris. Rødvig, Stevns d. 12 maj 2008. Fotograf; Lars AndersenStinkende Karse, Lepidium ruderale. Krinsen, Kongs Nytorv, København d. 5 september 2013. Fotograf; Lars Andersen

Hyrdetaske, Capsela bursa-pastoris. Rødvig, Stevns Stinkende Karse, Lepidium ruderale. Kongs Nytorv, København
d. 12 maj 2008. Fotograf; Lars Andersen d. 5 september 2013. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________________

Grønbroget Hvidvinge / Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa, Bulgarien. August 2005. Fotograf: Troells MelgaardVestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice. Casa La Ladera, Va'lor, Sierra Nevada, Spain d. 16 maj 2017. Fotograf; Knud Ellegaard

Grønbroget Hvidvinge & Vestlig Grønbroget Hvidvinge hunner.

______________________________________________________

Dapledusa

Pontia daplidice eller Pontia edusa

d. 12 april 2019

Vestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice. Gozo, / Ghawdex, Malta d. 13 april 2019. Fotograf; Henrik S. Larsen

Dapledusa, Pontia daplidice eller Pontia edusaa? Gozo, / Ghawdex, Malta d. 3 april 2019. Fotograf; Henrik S. Larsen

Lars Andersen d. 12 april 2019; i går kikkede jeg på udbredelse af disse to arter, uden at finde klare beviser på hvilke art der findes på Malta?
Så indtil videre vil jeg bruge navnet "
dapledusa" som finder Henrik gav den i mail.

______________________________________________________

Vestlig Grønbroget Hvidvinge

Pontia daplidice

First update 9 december 2013

Last update 3 september 2019

Vestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice (Linaeus, 1758). Aragon Candasnos, Spain d. 23 march 2013. Photographer; Martin BjergVestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice (Linaeus, 1758). Aragon Candasnos, Spain d. 23 march 2013. Photographer; Martin BjergVestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice (Linaeus, 1758). Aragon Candasnos, Spain d. 24 march 2013. Photographer; Martin BjergVestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice (Linaeus, 1758). Begues, Barcelona, Spain d. 28 march 2013. Photographer; Martin BjergVestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice (Linaeus, 1758). Caspe, Aragon Candasnos, Spain d. 24 march 2013. Photographer; Martin Bjerg

Vestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice. Caspe, Aragon Candasnos, Spanien d. 24 march 2013. Fotograf; Martin Bjerg

Vestlig Grønbroget Kålsommerfugl eller Vestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice (Linaeus, 1758).

Udseende: Vestlig Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia daplidice ligner fuldstændigt Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa, det er ved DNA barcoding at der en forskel på ca. 8% på de to taxa, hvilket betyder at man (foreløbig) på Fauna Europæa betragter dem som 2 "gode" arter. Det var i 1997 at Porter fandt de biochemicale forskelle ved DNA barcoding, som i 2001 blev vericiferet af Honey og Scoble.

Der er for nyligt opdaget et kendetegn der er konstant, på forvinge underside: Hvor på Pontia edusa er alle pletter i ydrefelt er grønne, mens der på Pontia daplice er der sort plet i ydrefelt i celle M3.

Flyvetid: i 2 til 3 generationer.

Værtsplante: Larven lever på forskellige korsblomstrende som Farve-Vau, Reseda luteola. Gul Reseda, Reseda lutea. Tårnurt, Arabis glabra. Rank Vejsennep, Sisymbrium officinale. Ager-Sennep, Sinapis arvensis. KiddikeRaphanus raphanistrum.

Udbredelse: findes i Nordvestafrika og Gran Canaria. Det sydvestlige Europa, op til det sydlig Frankrig.

Man har i 2017 fundet ud af fund fra det nordlig Frankrig og Holland er edusa.
Så mon fundene i England og Irland ikke også er
edusa? Det må der nærmere undersøgelser til.
Siden 1952 er der kun registreret ca. 20 fund, flest i Cornwall. Og en enkelt gang i Conty Wexford, det sydøstlig Irland i 1893.

Findes videre udbredt i Ægypten, Sinai, Israel, Libanon, Syrien, Cypern. Saudiarabien, Iran til det nordlige Indien, Kashmir, Kazakhstan, Dzhungarsky Alatau, Tienshan og Heilongjiang i Kina.

Omkring Vestlig Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia daplidice og Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa udbredelse er der stadig en del usikkerhed. Nylige undersøgelser viser at Vestlig Grønbroget Kålsommerfugl trækker langt mindre end Grønbroget Kålsommerfugl.

Andre danske navne: Sydlig Grønbroget Kålsommerfugl eller Sydlig Grønbroget Hvidvinge.

På engelsk hedder den: Bath White. På tysk: Reseda-Weißling. På fransk: Marbré de vert.
På spansk: Blanquiverdosa. På italiensk: Daplidice. På hollandsk: Resedawitje.

Vestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice. Casa La Ladera, Va'lor, Sierra Nevada, Spain d. 16 maj 2017. Fotograf; Knud EllegaardVestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice. Casa La Ladera, Va'lor, Sierra Nevada, Spain d. 16 maj 2017. Fotograf; Knud EllegaardVestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice. Casa La Ladera, Va'lor, Sierra Nevada, Spain d. 16 maj 2017. Fotograf; Knud Ellegaard

Vestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice. Va'lor, Sierra Nevada, Spanien d. 16 maj 2017. Fotograf; Knud Ellegaard

Grønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa hun, Bulgarien. August 2005. Fotograf: Troells MelgaardGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa hun, Bulgarien. August 2005. Fotograf: Troells MelgaardGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa hun, Bulgarien. August 2005. Fotograf: Troells Melgaard

Vestlig Grønbroget Hvidvinge, Pontia daplidice. Bulgarien August 2005. Fotograf; Troells Melgaard

______________________________________________________

Grønbroget Bjerghvidvinge

Pontia callidice

Bjergkålsommerfugl, Pontia callidice. Lac Negre 2400 m.h., Alps Maritime, Sydfrankrig. Juli 1988. Fotograf: Lars Andersen

Grønbroget Bjerghvidvinge, Pontia callidice. Lac Negre 2400 m.h., Alps Maritime, Sydfrankrig Juli 1988. Fotograf; Lars Andersen

Grønbroget Bjerghvidvinge, Pontia callidice (Esper, 1800) er fundet en enkelt gang i finsk Lappland i juli 2004. Findes oppe i de højeste bjergdale i Pyrenæerne og Alperne.

______________________________________________________

Lille Grønbroget Hvidvinge

Pontia chloridice

Lille Grønbroget Hvidvinge, Pontia chloridice han. Alexandroupolis, Grækenland d 3 maj 1998. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Lille Grønbroget Hvidvinge, Pontia chloridice. Alexandroupolis, Grækenland d 3 maj 1998. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Lille Grønbroget Hvidvinge, Pontia chloridice (Hübner, 1813) er fundet som tilfældig sjælden gæst i det sydlige Finland med ialt 15 stk. tilbage i juli-august 1970.

______________________________________________________

Green-striped White, Euchloe (Euchloe) belemia (Esper, 1800), Silves, Algarve, Portugal d 28 January 2011. Photographer; Lars Andersen

Her link til tur til Algarve, Portugal januar 2011 hvor Frank Joe Hansen, Jens Stolt og Lars AndersenStribehvidvinge, Euchloe (Euchloe) belemia (Esper, 1800) og Vestlig Plethvidvinge, Euchloe crameri (Butler, 1869).

______________________________________________________

Pierphulia nysias (Weyner, 1890) ssp.: nysiella. La Cumbre, La Paz, elev. 4660 m. d. 25 february 2009. Photographer: Lars Andersen

Her fra Sydamerika i de østlige Andesbjerge, Cumbrepasset, 4672 m. h. Yungas, Bolivia findes verdens mindste hvidvinge, Boliviansk Dværghvidvinge, Pierphulia nysias (Weymer, 1890), ssp. nysiella som som er omkring 20 mm i vingefang. På engelsk hedder den: Small Bolivian Andean White.

Tatochila xanthodice female. La Cumbre, La Paz, elev. 4672 m. d. 3 february 2012. Photographer: Lars Andersen  

Equatorial Mountain White, Tatochila xanthodice (Lucas, 1852) female. La Cumbre, elev. 4653 m. Yungas, La Paz, Bolivia d. 3 february 2012. Photographer: Lars Andersen

______________________________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden