Subfamily/Underfamilie Smerinthinae Grote & Robinson, 1865

First update d. 23 april- 2023

Last update  d. 2 october- 2023

Der findes mere end 200 arter fordelt over hele den gamle verden,
og med 10 arter i den holarktiske region nord for Mexico.

IMAGO: Forvingen med takkede sømkant og primært gulbrun,
grålig lilla eller grøn, med enkelte krydsbånd og pletter.
Bagvinge sædvanligvis med et brunligt eller rødbrunt felt;
krydsbånd reduceret til en bleg eller ocellat plet i anal vinkel.
Proboscis/snabel ofte atrofieret (forminsket eller væk).

_______________________

Lindesværmer, Mimas tiliae

Lindesværmer. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) han. Rødby Havn Færgeleje d. 24 maj 2009. Fotograf: Lars AndersenLindesværmer. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) han. Asserbo Plantage d. 14 maj 2010. Fotograf: Lars Andersen

Lindesværmer. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) han.
Rødbyhavn Færgeleje
, Lolland d. 24 maj 2009.
Fotograf;
Lars Andersen
Lindesværmer. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) han.
Asserbo Plantage, Nordsjælland
d. 14 maj 2010.
Fotograf;
Lars Andersen
Lndesværmer, Mimas tiliae (Linnaeus, 1758).
Udseende: Imago er en stor grøn til brun sværmer med mørke bånd. Findes i to farve former fra grøn til rød.
Vingefang: Vingefang: 60-80 mm.

Habitat: skovlysninger i blandet løvskov og haver med rig blomsterflora.

Adfærd: Sjældent fundet udenfor løvskovsområder, hvor der er vist en præference for åben ådalsvegetation, rig på lind, tilia og elm, Ulmus arter; træer langs forstads- og byveje og parker; plantager og frugtplantager med kirsebær (især i Centraleuropa); og varme, våde bjergsider bevokset med grøn-el, Alnus viridis. Op til 1500m i Alperne.

Efter fremkomsten i løbet af formiddagen er mange voksne at finde hvilende på stammerne af værtstræer, hvor de har udvidet deres vinger. Efterfølgende foretrækker de fleste at hænge ophængt blandt løv. Det er her, parrende par findes - hannen hænger under hunnen og forbliver i denne position i op til 20 timer, før den falder til jorden og flyver af sted i skumringen. Hunnen flyver kort efter skumringen og begynder næsten straks at lægge æg. De er dog kun aktive i en kort periode, og to timer efter solnedgang flyver der stadig få voksne. Da Mimas tiliae tiliae ikke spiser, tiltrækkes de voksne ikke af blomster, men et stort antal hanner kommer frem i lyset eller en jomfru hun.

Flyvetid: Univoltine (en generation) i Nordeuropa, fra slutningen af maj til begyndelsen af juli; i sydlige regioner bivoltin (til generationer), i maj og august. I Bulgarien, maj/juni og juli/august. I Navarra-provinsen, Spanien, fra slutningen af april til midten af september. I det sydlige Ural, fra slutningen af maj til begyndelsen af juli, med en delvis anden generation i slutningen af juli/begyndelsen af august.

Værtsplanter. På mange arter af lind, Tilia, elm, Ulmus, el, Alnus og fuglekirsebær, Prunus avium.
I Nord- og Centraleuropa: vortebirk, Betula pendula, fx Quercus, hassel Corylus avellana, løn Acer, røn Sorbus (som alle nogle steder kan blive store værtsplanter, fx ahorn Acer pseudoplatanus i Berlin og alm. røn Sorbus aucuparia i Alperne), æble Malus, pære Pyrus og ask Fraxinus. I de sydlige områder af Europa også på valnød Juglans regia, ægte kastanie Castanea sativa og heste kastanie Aesculus hippocastanum. Det er også blevet registreret fra morbær Morus spp..

Udbredelse: På tværs af det centrale og sydlige Europa fra det nordlige Spanien til det sydlige Skandinavien (inklusive Sicilien), Republikken Nordmakedonien, det nordlige og centrale Grækenland (Makrinitsa), det vestlige, nordlige og nordøstlige Tyrkiet, Bulgarien, Moldova og Ukraine og Krim til Armenien og Republikken Georgien, Daghestan , Rusland , Aserbajdsjan og det vestlige Sibirien, hvor den er fundet så langt mod øst som Tomsk, Novosibirsk, Achinsk, Kulunda og Bijsk. Der er også flere optegnelser fra Altai i Kasakhstan, såvel som det nordvestlige Xinjiang, Kina.

Fraværende fra Irland, Skotland, det nordlige Skandinavien og det arktiske Rusland, er kun registreret så langt nordpå som Ob'yacheva og Karelen i det europæiske Rusland.

Hedder på dansk: Lindesværmer. På svensk: Lindsvärmare. På norsk: Lindesvermer.
På finsk:
Lehmuskiitäjä. På tysk: Lindenschwärmer. På nederlandsk: Lindepijlstaart.
På fransk:
Sphinx du Tilleul. På spansk: Esfinge del Tilo. På engelsk: Lime Hawkmoth.

Lindesværmer. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) han. Grenå, Djursland d. 11 august 2020. Fotograf; Kjeld Brem SørensenLindesværmer. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) han. Grenå, Djursland d. 11 august 2020. Fotograf; Kjeld Brem Sørensen

Lindesværmer. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) han. Grenå, Djursland d. 11 august 2020. Fotograf; Kjeld Brem Sørensen

_______________________

Aftenpåfugleøje, Smerinthus ocellata

Aftenpåfugleøje, Smerinthus ocellatus. Melby Ovedrev d. 17 September 2009. Fotograf: Henrik S. LarsenAftenpåfugleøje, Smerinthus ocellatus. Holmegaards Mose d. 9 Juni 2009. Fotograf: Henrik S. Larsen

Aftenpåfugleøje, Smerinthus ocellatus.
Melby Ovedrev
d. 17 september 2009. Fotograf; Henrik S. Larsen
Aftenpåfugleøje, Smerinthus ocellatus.
Holmegaards Mose
d. 9 juni 2009. Fotograf; Henrik S. Larsen

Her skræmmer den en nysgerig sjæl, bøh!Aftenpåfugleøje af slægten Aftensværmere, juni 1999, Lilleå

Aftenpåfugleøje, Smerinthus ocellata. Stråsø Plantage, Vesyjylland juni 1994. Fotograf; Lars Andersen

Aftenpåfugleøje, Smerinthus occellata (Linnaeus, 1758).
Udseende: Har grå forvinge med mørkebrune mønstre på midterfelt ud mod forvinge spids. På bagvinge overside med lyserød farve, og en stor blå, cirkulær øje på bagvinge i det nedre analhjørne.
Udover variationer i forvingemønsterintensiteten er der også farveforskelle på bagvingen, og øjeplet kan mangle. Der er variationer i vingeform og overordnet farvetone, især hos hanner. Forvingerne kan være smallere, aflange og falkede, med en mere bølget distal marginal linje.
Hos andre, især i Storbritannien, kan vingerne og kroppen have en udtalt violet-lilla glans. Nogle af disse morfer kan være mere almindelige i visse dele af Europa end i andre, hvilket giver indtryk af lokale racer.
Vingefang: 70--95 mm.

Habitats: En lokal art, der forekommer år efter år i et givet område, mens nærliggende lokaliteter, som kan forekomme meget velegnede, aldrig understøtter en bestand. Selv hvor de er til stede, kan antallet svinge markant fra år til år på grund af parasittrykket fra snyltehvepse, især Microplitis ocellatae.
Findes på mange forskellige lokaliteter, især nedlagte jernbaneafskæringer bevokset med
pil (Salix spp.), flodskove, våde ådale, landeveje omkranset af piletræer (Salix spp.), æbleplantager, kystsandbakker og forstadshaver. Op til 2000m i Alperne.

Adfærd: I hvile hænger begge køn ophængt i løv, de kryptiske forvingeaftegninger efterligner mønstre på døde blade, som med lindesværmer. Dens form brydes yderligere op af bagvingernes let fremspring over forvingen costa. Ligesom lindesværmer finder parring sted i sådanne situationer, normalt efter midnat, hvor hannen ofte hænger frit under hunnen indtil skumringen den følgende dag. Efter adskillelse begynder hunnerne at lægge æg næsten øjeblikkeligt og fortsætter over fire eller fem nætter med maksimal aktivitet mellem skumringen og midnat.

Når de er foruroligede, udviser hvilende voksne en meget effektiv forsvarsmekanisme: Kroppen bøjes sammen, mens forvingerne svirpes opad for at afsløre et par store blå 'øjne' på hver side af en smal, næblignende mave. Efter mere forstyrrelse forstærkes dette opsigtsvækkende 'ansigt' yderligere: forvingerne sænkes og hæves gentagne gange, hvilket forårsager en blinkende effekt for øjnene. Lykkes dette ikke, så søges tilflugt på stedet.
Som en ikke-fødende art har blomster ingen tiltrækning; lys kan dog ofte lokke et stort antal hanner.

Flyvetid: en generation på nordlige breddegrader, fra slutningen af maj til begyndelsen af juli; længere sydpå to generationer, i løbet af april/maj og igen i august. Af og til tre generationer, i løbet af april/maj, juni/juli og august/september. I det sydlige Ural, fra midten af juni til midten af juli, med en delvis anden generation i begyndelsen af september.

Værtsplanter. Mange arter af
pil Salix, poppel Populus og æble Malus.

Udbredelse: Nordvestafrika. Europa undtagen Island og nordlig Skandinavien. Det temperede Tyrkiet, Rusland, og Kazakstan til vestlig Kina og vestlig Mongoliet.

Hedder på dansk:
Aftenpåfugleøje. På svensk: Videsvärmare. På norsk: Kveldpåfugløye.
På finsk:
Sinisilmäkiitäjä. På tysk: Abendpfauenauge. På nederlandsk: Pauwoogpijlstaart.
På fransk:
Sphinx Demi-paon. På spansk: Esfinge Ocelada. På engelsk: Eyed Hawkmoth.

Lignende arter: Der er i udseende fire andre aftenpåfugleøje, Smerinthus-arter i vingeform der findes i Palæarktisk.fra Norafrika, Europa til Asien.
Og der er fire lignende arter i slægten
Paonias i Nordamerika.

Aftenpåfugleøje, Smerinthus ocellata. Pinseskoven, Amager d. 14 juni 2014. Fotograf; Lars Andersen

Aftenpåfugleøje, Smerinthus ocellata. Pinseskoven, Amager d. 14 juni 2014. Fotograf; Lars Andersen

_______________________

Poppelsværmer, Laothoe populi

Poppelsværmer, Laothoe populi. Asserbo, Nordsjælland d. 16 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

Poppelsværmer, Laothoe populi. Asserbo, Nordsjælland d. 16 juni 2014. Fotograf; Lars Andersen

Poppelsværmer, Laothoe populi (Linnaeus, 1758).
Udseende: Vingernes grundfarve varierer betydeligt fra bleg gul over lysebrune, røde (hovedsagelig hos hunner) og grå til næsten sorte. Ligeledes kan de tværgående linjer enten være meget fremtrædende eller helt fraværende, mens bagvinge-pletterne kan være en hvilken som helst nuance af rød eller brun og enhver størrelse.
Han og hun snabel atrofieret. Hannens antenne mindre tandformet end hos
Aftenpåfugleøje, men med lange setae (børster af hår).
Vingefang: 70--100 mm.

Habitat: Regionens mest almindelige aftensværmer, og en af de mest udbredte. Hyppiger næsten alle fugtige, lavtliggende områder, såsom landeveje, åbne skovture, jernbaneafskæringer eller byparker, især hvor poppel Populus spp. men også pil Salix spp. er til stede; almindeligere, hvor førstnævnte forekommer. Op til 1600m i Alperne.

Adfærd: De fleste dukker op sent om natten eller tidligt om morgenen og klatrer op ad træstammen, ved hvis fod larven havde forpuppet sig. Først den følgende aften flyver sværmeren, hunnerne vælger hurtigt en hvileposition blandt løv, hvorfra hannerne tiltrækkes omkring midnat. Når de er parret, forbliver de koblede indtil den følgende aften, hvor hunnerne efter adskillelse begynder at lægge æg næsten med det samme.

I hvile rager bagvingerne betydeligt ud over forvingerne, så denne holdning i løvet, kombineret med deres farve og kryptiske mønster, skaber en meget god lighed med en klynge af døde poppelblade. Individer tiltrækkes dog af lys i stort antal og er da meget iøjnefaldende..

Flyvetid: Generelt en generation i den nordlige udbredlse, fra midten af maj til midten af juli, med et højdepunkt mod midten af juni i de fleste år. Men på grund af det meget varme vejr oplevet i det sydlige England i 1990 toppede denne art en måned tidligere og producerede en anden generation i august. Over Sydeuropa og Lilleasien, normalt to generationer i maj og begyndelsen af juni, og igen i august, selvom der i varme år og visse varme lokaliteter kan findes voksne i april/maj, juli og begyndelsen af september..

Værtsplanter: Mange arter og kultivarer af poppel Populus og pil Salix. Samt flere forskellige arter løvtræer.

Udbredelse: Europa undtagen Island og nordlig Skandinavien. Det temperede Tyrkiet, Rusland til Irkutsk, og Kazakstan til vestlig Kina.

Hedder på dansk: Poppelsværmer. På svensk: Poppelsvärmare. På norsk: Ospesvermer.
På finsk:
Poppelikiitäjä. På tysk: Pappelschwärmer. På nederlandsk: Populierpijlstaart.
På fransk:
Sphinx du Peuplier. På spansk: Cuerno Verde. På engelsk: Poplar Hawkmoth.

Poppelsværmer, Laothoe populi. Amager Fælled, Amager d. 23 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

Poppelsværmer, Laothoe populi larve. Amager Fælled, Amager d. 23 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

Poppelsværmer, Laothoe populi larve. Stevns, Sjælland d. 13 september 2020. Fotograf; Ole Andersen

Poppelsværmer, Laothoe populi larve. Stevns, Sjælland d. 13 september 2020. Fotograf; Ole Andersen

_______________________

Egesværmer, Marumba quercus

Egesværmer, Marumba quercus. La Gaude 218 m., Alpes-Maritimes, Frankrig d. 15 juni 2022. Fotograf; Adam Schmedes

Egesværmer, Marumba quercus. La Gaude 218 m., Alpes-Maritimes, Frankrig d. 15 juni 2022. Fotograf; Adam Schmedes

Oak hawkmoth, Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775).
Vingefang: han 85--100 mm; hun op til 125 mm.

Værtsplanter. Quercus, især stedsegrønne arter som
Korkeg, Quercus suber, Steneg, Quercus ilex,
Kermeseg, Quercus coccifera, Quercus pubescens,
Quercus ithaburensis
og Quercus cerris.

Udbredelse: Fra Rif- og Atlasbjergene i Marokko, Portugal og Galicien, Spanien, på tværs af det sydlige og centrale Europa til Tyrkiet og øen Rhodos, det sydlige Ukraine og Krim, Moldova, Transkaukasien, Armenien, Republikken Georgien, Aserbajdsjan, Daghestan, det sydlige Rusland, det vestlige Kasakhstan, Libanon, Israel, det vestlige og nordlige Jordan, det nordlige Irak og det sydvestlige Iran. Også fra det nordlige Iran til den nedre Volga-flod og det sydlige Turkmenistan.

_______________________

Two-lined Velvet Hawkmoth, Clanis bilineata

Two-lined Velvet Hawkmoth, Clanis bilineata (Walker, 1866). Borup, Sjælland, Danmark d. 17 september 2019. Fotograf; Chrille Steinmeyer Knudsen

Two-lined Velvet Hawkmoth, Clanis bilineata (Walker, 1866). Borup, Sjælland, Danmark d. 17 september 2019. Fotograf; Chrille Steinmeyer Knudsen

Two-lined Velvet Hawkmoth, Clanis bilineata (Walker, 1866).
Vingefang: 94--150 mm

Værtplanter: Fundet på Indisk bøg, Pongamia pinnata,
Millettia atropurpurea og Pterocarpus marsupium fra Indien (Bell & Scott, 1937). I det sydlige Kina på Mucuna og Pueraria.

Udbredelse: Det sydvestlige Indien som en isoleret population.
Derefter fra Nepal og det nordlige Indien (Sikkim; Meghalaya)
østpå tværs over det sydlige Kina og sydpå ind i Vietnam, Laos
og det nordlige og centrale Thailand.

En asiatisk aftensværmer som er langt væk hjemmefra.

Her om et fund i Holland: Kuchlein & de Vos (1999: 135) rapporterer om et eksemplar, der blev fundet i Holland:
I
1992 blev et eksemplar af Clanis bilineata utilsigtet importeret fra Kina til Willemsoord (provinsen Overijssel) pr. pakke post (pers. medd., W. Hogenes, Zoologisk museum i Amsterdam)."

Jean Haxaire and Jan Fischer Rasmussen has confirmed the identification.

______

Her fra facebookgruppe "Kryb og kravl"

Sphingidae of the Eastern Palaearctic by A.R. Pittaway & I.J. Kitching (in association with Felix Lin)

_______________________

Aftensværmere, Sphingidae

__________________________________________________

Tilbage/back

__________________________________________________