Hedepletvinge

Euphydryas aurinia

Kendte Lokaliteter i Jylland

Himmerland

Himmerlandske Heder - Hjeds - Louns

Peer Ravn og Lars Andersen

first update d. 6 september 2012

last update d. 17 september 2012


Link til tidligere kendte lokaliteter i Jylland før 2000 for Hedepletvinge.

Link til kendte lokaliteter i Skagens Odde fra 2012 for Hedepletvinge.

Link til kendte lokaliteter i Tranum, Klim, Oxholm & Kettrup Bjerge fra 2012 for Hedepletvinge.

_________________________________________________________

Lundby Hede N 56° 55'43", E 9° 26'54" Himmerlandske Heder
Kyø Dale N 56° 55'48", E 9° 29'44"  
Bruså N 56° 55'30", E 9° 26'20"  
Oudrup Østerhede N 56° 55'16", E 9° 25'45"  
Hjeds Kær N 56° 52'26", E 9° 39'25" Sønderup ådal
Lovns, Hessel N 56° 41'46", E 9°14'37" Louns, Hvalpsund

_________________________________________________

Lundby Hede d. 17 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

17/8 - 2012 & 18/8 - 2012 Peer Ravn & Lars Andersen
Lundby Hede N 56° 55'43", E 9° 26'54"
Antal larvespind: 0
D. 17/8 2012, Peer Ravn & Lars Andersen; Marker på kordinat; N 56° 55'32.72", E 9° 27'42.40" med store partier af Djævlsbid, især i den vestlige ende hvor der er et udtørret vandhul, ingen larvespind, der er ekstensiv græsset af heste. Markerne ligger 200 m. øst for kordinatet, hvor der er kun få Djævelsbid. Ingen larvespind.

D. 18/8 2012, Peer Ravn & Lars Andersen; Den nordlige del på Lundby Hede langs Halkærvej som ligger på kordinatet; N 56° 55'44.96", E 9° 27'19.60". Overdrev med få partier af lyng, ekstensiv græsset af køer nord for tjekpoint med få Djævelsbid. Ingen larvespind.

D. 6/6 2006, Ib Kreutzer & Lars Andersen; For 6 år siden var der meget mere hedelyng på lokaliteteten på den nordlige del på Lundby Hede langs Halkærvej, hvor vi fandt et par larvespind på kordinat; N 56° 56'2.93", E 9° 27'19.06".

Antal imago:  
Registrering af forekomst af Djævelsbid; > 200 m²  
D. 17/8 2012; Det var mærkeligt at vi ingen larvespind fandt. Måske kan det være fordi vi gik der sidst på dagen? Vi talte med konen oppe på gården, som udemærket kendte til Hedepletvingen, som fortalte at hun har set dem flyve på marken i foråret.  

Lundby Hede d. 17 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Kyø Dale d. 17 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

17/8 - 2012 & 26/8 - 2012 Peer Ravn & Lars Andersen
Kyø Dale N 56° 55'48.31", E 9° 29'44.76"
Antal larvespind: 0
Oppe på Borupsvej hvor tjekpoint ligger er der masser af Djævelsbid og i Dalkløfterne østfor er der moderat med Djævelsbid, på skrænterne der går der køer, ekstensiv græsset.
Antal imago:  
Registrering af forekomst af djævelsbid; 26 - 100 m²  

_________________________________________________

Bruså d. 18 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

26/5 - 18/8 - 26/8 - 2012 Peer Ravn & Lars Andersen
Bruså N 56° 55'30", E 9° 26'20"
Antal larvespind: 41
d. 18/8 2012; 28 larvespind Garmin; 006 til 011.

WGS84:

antal GPS- larvespind, & GPS kordinater
1   N 56° 55.576', E 9° 26.291'
3   N 56° 55.494', E 9° 26.280'
2   N 56° 55.490', E 9° 26.276'
1   N 56° 55.481', E 9° 26.263'
4   N 56° 55.478', E 9° 26.260'
1   N 56° 55.468', E 9° 26.280'
2   N 56° 55.467', E 9° 26.243'
3   N 56° 55.466', E 9° 26.268'
5   N 56° 55.464', E 9° 26.253'
6 011 N 56° 55.460', E 9° 26.250'
d. 26/8 2012; 13 larvespind Garmin; 232 til 242,

Måsk er der larvespind der er talt to gange?

WGS84:

antal GPS- larvespind & kordinater
1 232 232 N 56° 55.632', E 9° 26.098'
1   N 56° 55.635', E 9° 26.097'
1   N 56° 55.635', E 9° 26.098'
1   N 56° 55.520', E 9° 26.393'
1   N 56° 55.492', E 9° 26.280'
3   N 56° 55.464', E 9° 26.252'
1   N 56° 55.460', E 9° 26.249'
2   N 56° 55.460', E 9° 26.250'
2 242 N 56° 55.464', E 9° 26.253'

D. 18/8 2012; Desværre kunne jeg ikke helt finde ud af at gemme data på det tidspunkt, så jeg håndskrev dem ned på kort. Lars Andersen

D. 18/8 & 26/8 - 2012; Den vestlige del langs med åen på kordinat; N 56° 55'29.76", E 9° 25'53.90". mange Djævelsbid, det høje græs og siv gør eftersøgning vanskelig i den vestlige del af åbredden. Den østlige del af åbredden er intensiv/ekstensiv græsset af køer og næsten ingen Djævelsbid. Ingen larvespind.

Antal imago: 2 hanner d. 26/5 2012.  
Registrering af forekomst af Djævelsbid; 101 - 200 m²  
Arealet langs med bakkerne ved Sønderhøje er ekstensiv græsset af køer. Der er især i bunden af dalene i hjulspor og langs foden af bakkerne moderat med Djævelsbid.

2 stk. Hedepletvinge hanner d. 26/5 2012. N 56° 55.562', E 9° 26.212'

 

Hedepletvingelarve i anden stadie. Bruså d. 18 august 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvingelarve i anden stadie. Bruså d. 18 august 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvingelarve i anden stadie. Bruså d. 18 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Oudrup Østerhede d. 26 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

26/8 2012 Peer Ravn & Lars Andersen
Oudrup Østerhede N 56° 55'16", E 9° 25'45"
Antal larvespind: 0
Oppe langs grusvejen Lolholmsvejder afgrænser Oudrup Østerhede i den østlige ende var der flere små grupper med Djævelsbid langs rabat og under elhegn på kordinat; N 56° 55'26.17", E 9° 25'43.31". Inde på heden som er domineret af Bølget bunke, Lyng, Dværgpil, Pors, Revling osv. er der ingen Djævelsbid.
Antal imago:  
Registrering af forekomst af Djævelsbid; 26 - 100 m²  

_________________________________________________

Hjeds Kær d. 26 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

26/8 - 2012 & 16/9 - 2012 Peer Ravn & Lars Andersen, Klaus Jensen
Hjeds Kær N 56° 52'26", E 9° 39'25"
Antal larvespind: 0
26/8 - 2012, Peer Ravn & Lars Andersen; Tjekpoint/kordinat fra liste; N 56° 52'26", E 9° 39'25" ligger på afgræsset mark med heste vest for Veggerbyvej ca. 2 km vestfor den er observeret? Ingen Djævelsbid.

Vi kørte til Hjeds, hvor vi nord for byen langs med Kirketerpvej gik vestpå nede i kæret og gik på marker hvor der gik køer, ekstensiv græsset, men fandt ingen Djævelsbid. N 56°52'53.40", E 9°40'30.58" .

Vi kørte også fra Hjeds sydvestpå af grusvej ind i kæret med marker som er ekstensiv græsset af køer, ingen Djævelsbid. Med kordinat; N 56°52'34.25", E 9°40'38.21"

16/9 – 2012Klaus Jensen; N 56°52'52.84", E 9°40'24.37" der er to områder med 40-50 kvm. 1/3 af dem er afblomstret, der er noget tilgroet, de står også lidt spredt i området. Men fandt ingen larver. Der er to steder man kan komme over bækken. Det ene område er tæt på et sted hvor man kan komme over

N 56°52'41.30", E 9°40'20.59" Højt græs, brændenælder med overgang til meget våd eng. Ingen Djævelsbid.

N 56°52'50.03", E 9°40'12.01" Marken er maskine slået. Lille areal var ikke dyrket men meget højt græs. Ingen Djævelsbid.

N 56°52'38.72", E 9°40'31.87" Mark intensiv græsset af køer. Ingen Djævelsbid.

Antal imago:  
Registrering af forekomst af Djævelsbid; 26 - 100 m²  

Hjeds Kær d. 16 september 2012. Fotograf; Klaus Jensen

Hjeds Kær på kordinat; N 56°52'52.84", E 9°40'24.37" d. 16 september 2012. Fotograf; Klaus Jensen

_________________________________________________

Louns d. 18 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

12/6 - 2012 & 18/8 - 2012 Peer Ravn & Lars Andersen
Lovns N 56° 41'46.14", E 9° 14'37.77"
Antal larvespind: 0
12/6 - 2012 & 18/8 - 2012; Lounsvej som ligger øst for Hvalpsund; N 56° 41.670', E 9° 14.332' & N 56° 41.715', E 9° 14.598'. Måske egnede? Med masser af Djævelsbid oppe på skrænter. Er ekstensiv græsset af køer.

12/6 - 2012 & 18/8 - 2012; Hesselvej sydøst ud til fjorden med stejle kystskrænter, Der er der i bunden af skrænter en del Djævelsbid; N 56° 40.611', E 9° 11.843'.

12/6 - 2012 & 18/8 - 2012; Hesselvej vest ved fjord med udsigt over til Sønder Thise, marker der er moderat græsset af køer, på kordinat er der lidt Djævelsbid; N 56° 41.048', E 9° 10.239'. Nogle få Skråstregbredpande hunner & flere Stregbredpande hunner fløj på marken.

Skråstregbredpande hun. Louns d. 18 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

Antal imago:  
Registrering af forekomst af Djævelsbid; > 200 m²  
Hedepletvinge har tidligere været kendt i området.  

Louns d. 18 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Link til tidligere kendte lokaliteter i Jylland før 2000 for Hedepletvinge.

Link til lokaliteter i Skagens Odde fra 2012 for Hedepletvinge.

Link til lokaliteter i Tranum, Klim, Oxholm & Kettrup Bjerge fra 2012 for Hedepletvinge.

_________________________________________________