Hedepletvinge

Euphydryas aurinia

Novana

Peer Ravn og Lars Andersen

first update d. 4 june 2012

last update d. 8 september 2012


Hej Peer. d. 1 & 4 juni 2012 København

Har talt med flere samlere der fandt arten for op til 30 år siden på forskellige lokaliteter uden for det primære nuværende kendte område.
Samlere og Fotografer; Jens Stolt, Allan Hartz, Morten S. Mølgaard, Tom N. Kristensen, Frits Thomsen, Allan Kristensen og Klaus Jensen. Alle dem undtagen Jens Stolt bor i Øst og Nordjylland.

Har fundet flere mulige lokaliteter på Topografisk Atlas 1:100.000
især på side 62, 54, 41, 42, 23, 24, 14: Her anbefales også andre mulige steder vi køre forbi at vi stopper op.

Vejret d. 26 maj, over 25 grader og sol!

Vejret d. 2 juni, vestenvind, 13 grader og sol.

Vejret d. 3 juni vestenvind, 15 grader, varmest på østkysten og sol.

_________________________________________________________

Rød lokalitet = er besøgt, ikke egnede. 12 lokaliteter d. 26/5, 2/6, 3/6
Blå lokalitet = er besøgt, måske egnede? 14 lokaliteter d. 26/5, 2/6, 3/6
Lysegr
å lokalitet = mangler at besøge. 7 lokaliteter d. 26/5, 2/6, 3/6
Grøn lokalitet = her er den observeret! 3 kendte lokaliteter, desværre inde for det område som vi ikke skal undersøge.

________________________________________

Link til lokaliteter i Skagens Odde fra 2012 for Hedepletvinge.

Link til lokaliteter i Himmerland fra 2012 for Hedepletvinge.

Link til lokaliteter i Tranum, Klim, Oxholm & Kettrup Bjerge fra 2012 for Hedepletvinge.

_________________________________________________

Hjardemål Klit, (8) 42. 4B;

Koordinater

WGS84:

N 57° 6.197', E 8° 54.605'

uden held, lokalitet egnede. d. 26/5 - 2012

_________________________________________________

Vester Torup Klitplantage, Elildsbølvej, d. 14 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Vester Torup Klitplantage, Elildsbølvej, 42. 3D;

Koordinater

WGS84:

N 57° 7.639', E 9° 3.139'

uden held, d. 26/5 og d. 14/6 - 2012

_________________________________________________

Valbjerg, Elildsbølvej, d. 12 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Valbjerg, Elildsbølvej, 42. 3D;

Koordinater

WGS84:

N 57° 8.680', E 9° 2.796'

uden held, d. 12/6 og d. 14/6 - 2012

_________________________________________________

Vester Torup Klitplantage, Nørklit, Gl. Aalborgvej ved 29 km sten indkørsel 500 m mod nord, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Vester Torup Klitplantage, Nørklit, Gl. Aalborgvej ved 29 km sten indkørsel 500 m mod nord, 42. 3D;

Koordinater

WGS84:
N 57° 7.680', E 9° 1.230'

uden held, lokalitet egnede. d. 2/6 og d. 14/6 - 2012

_________________________________________________

Vester Torup Klitplantage, Nørklit, Gl. Aalborgvej ved 29 km sten indkørsel 500 m mod nord, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Vester Torup Klitplantage, Bulbjerg 42. 3D;

Koordinater

WGS84:
N 57° 9.195', E 9° 1.417'

uden held, lokalitet egnede. d. 2/6 - 2012

_________________________________________________

Øsløs, Glombak, (7) 42. 5D;

Koordinater

WGS84:
N 57° 1.698', E 9° 2.484'

uden held, lokalitet måske egnede?, for tidligt i flyvetid? gik der d. 27/5 - 2012

_________________________________________________

 Vester Torup Klitplantage, Barkær, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Vester Torup Klitplantage, Barkær, 42. 4E-3E;

Koordinater

WGS84:

N 57° 6.781', E 9° 5.308'

måske egnede, gik der d. 2/6 og d. 14/6 - 2012. Her Djævlsbid med larvegnav!

Her Djævlsbid med larvegnav. Vester Torup Klitplantage, Barkær, d. 14 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenHer Djævlsbid med larvegnav. Vester Torup Klitplantage, Barkær, d. 14 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Tovsig, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Tovsig, 42. 5C;

Koordinater

WGS84:
N 57° 3.323', E 8° 55.705'

ikke egnede, gik der d. 2/6 - 2012

_________________________________________________

Tømmerby Kær, Frøstrup, 42. 4C;

Koordinater

WGS84:
N 57° 4.784', E 8° 56.161'

ikke egnede, gik der d. 2/6 - 2012, intensiv græsning.

_________________________________________________

Frøstrup Hede, Frøstrup, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Frøstrup Hede, Frøstrup, (6) 42. 4C;

Koordinater

WGS84:
N 57° 5.174', E 8° 56.525'

måske egnede, gik der d. 2/6, d. 13/6 & d. 5/7 - 2012, her fotograferede vi Djævlsbid

_________________________________________________

Bredlundvej, Hjardemål Klitplantage, Frøstrup, 42. 4B;

Koordinater

WGS84:
N 57° 4.622', E 8° 54.602'

ikke egnede, kørte der d. 2/6 - 2012. Og længere vestpå ad skovvejen.

_________________________________________________

Bredlundvej, Hjardemål Klitplantage, Frøstrup, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Bredlundvej, Hjardemål Klitplantage, Frøstrup, 42. 4B;

Koordinater

WGS84:
N 57° 4.604', E 8° 54.050'

ikke egnede, gik der d. 2/6 - 2012, Almindelig Blåtop, Molinia caerulea udkonkurrerer andre planter på heden.

Bredlundvej, Hjardemål Klitplantage, Frøstrup, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Bredlundvej, Hjardemål Klitplantage, Frøstrup, 42. 4B;

Koordinater

WGS84:
N 57° 4.590', E 8° 53.938'

måske egnede, gik der d. 2/6 - 2012 & d. 5/7 - 2012. Lokalitet for Ensianblåfugl, Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller, 1775).

_________________________________________________

Byengsvej, Hjardemål, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Byengsvej, Hjardemål, 41. 5I eller 42. 5A ;

Koordinater

WGS84:
N 57° 3.746', E 8° 48.555'

måske egnede, gik der d. 2/6 og d. 13/6 - 2012, kørte vestpå ad stien rundt om flyvklit, og på vestside med klitbrud fandt Peer Markfirben.

Markfirben. Byengsvej, Hjardemål, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenMarkfirben. Byengsvej, Hjardemål, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Byengsvej, Hjardemål d. 13 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Vigsø d. 13 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Vigsø, 41. 4H-4I;

Koordinater

WGS84:
N 57° 5.612', E 8° 45.151'

måske egnede, gik der d. 2/6 og cyklede der d. 13/6- 2012.

Lars Andersen fik lov af Peer Ravn at låne en MTB til at komme rundt på lokaliteterne. Vigsø d. 13 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Lars Andersen fik lov af Peer Ravn at låne en MTB til at komme rundt på lokaliteterne. Vigsø d. 13 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Vullum Sø d. 13 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Isbjerg syd for Hindingevej, Tved Klitplantage, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Isbjerg syd for Hindingevej, Tved Klitplantage, 41 5G;

Koordinater

WGS84:
N 57° 2.392', E 8° 36.781'

gik der d. 2/6 - 2012 intensiv græsning nede ved søen. foto

_________________________________________________

Kvadderkær, Klitmøller, 41. 5 & 6F;

Koordinater

WGS84:
N 57° 1.437', E 8° 31.917'

måske egnede, gik der d. 2/6 - 2012. Er kendt fra tidligere fund, nok forsvundet?

_________________________________________________

Kronens Hede vej, Vandet Klitplantage, 41. 6F;

Koordinater

WGS84:
N 56° 59.655', E 8° 33.077'

ikke egnede, kørte der d. 2/6 - 2012. Almindelig Blåtop, Molinia caerulea udkonkurrerer andre planter på heden.

_________________________________________________

Lysning i plantagen nord for Købstedvej,Tornby Plantage, d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Lysning i plantagen nord for Købstedvej,Tornby Plantage, 23. 4F;

Koordinater

WGS84:
N 57° 31.582', E 9° 55.951'

ikke egnede, intensiv græsning, kørte der d. 3/6 - 2012

_________________________________________________

Nord for Købsted Østergård, Købstedvej,Tornby Plantage, d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Nord for Købsted Østergård, Købstedvej,Tornby Plantage, 23. 4F;

Koordinater

WGS84:
N 57° 31.343', E 9° 54.765'

måske egnede, kørte der d. 3/6 - 2012.

_________________________________________________

Kærsgård Strandvej, Rødebro, Skallerup Klit, d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Kærsgård Strandvej, Rødebro, Skallerup Klit, 23. 4F; Koordinater

WGS84:
N 57° 31.142', E 9° 53.432'

måske egnede, gik der d. 3/6 - 2012. foto

_________________________________________________

Nord for Råbjerg Mile, d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Nord for Råbjerg Mile, 24. 1D;

Koordinater

WGS84:
N 57° 39.221', E 10° 24.805'

måske egnede, kørte der d. 3/6 - 2012. Lokaliteten ligger bag Kæruldkæret.

_________________________________________________

Nord for Kandestedvej, d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Nord for Kandestedvej, 24. 1D;

Koordinater

WGS84:
N 57° 39.332', E 10° 25.025'

ikke egnede, intensiv græsning, kørte der d. 3/6 - 2012. Stor Kålsommerfugl, Pieris brassicae.

_________________________________________________

Nord for Råbjerg Mile, Øster Engklit, for enden af Starholmvej øst, d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Nord for Råbjerg Mile, Øster Engklit, for enden af Starholmvej øst, 24. 1D;

Koordinater

WGS84:
N 57° 39.780', E 10° 25.245'

ikke egnede, gik der d. 3/6 - 2012. intensiv græsning. Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus flere stk.

_________________________________________________

Hulsig Hede, Aalbækvej, indkørsel ved 30 km. Ca 1000 m inde, d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Hulsig Hede, Aalbækvej, indkørsel ved 30 km. Ca 1000 m inde, 14. 6E;

Koordinater

WGS84:
N 57° 40.560', E 10° 26.450'

måske egnede, kørte og gik der d. 3/6 - 2012. Set Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia i antal ude i klitlavning.

_________________________________________________

Mou Hede, Kystvejen (10) 54. 2D;

Koordinater

WGS84:
N 56° 57.073', E 10° 15.463'

ikke egnede, gik der d. 3/6 - 2012. Er gået i skov.

_________________________________________________

Bradstrup, Ravnkilde (1), 63. 2E; Koordinater

WGS84:
N 56° 44.310', E 9° 43.655'

ikke egnede! d. 26/5 - 2012,

_________________________________________________

Steder der mangler, skrevet d. 26 maj og 4 juni;

midt imellem Hindingevej og Hanstholmvej fra Tved kirke, Tved Klitplantage, 41 5G;

Koordinater

WGS84:
N 57° 3.764', E 8° 39.041'

Skranderup Skovvej/Ropsøvej, Sejerslev, Mors, 52. 2D; Koordinater

WGS84:
N 56° 56.242', E 8° 50.743'

Er kendt fra tidligere fund, nok forsvundet?

_________________________________________________

Louns, Hvalpsund d. 12 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Hvalpsund, 62. 3H; Er kendt fra tidligere fund, nok forsvundet?
Lovns (4); Koordinater

WGS84:
N 56° 41.670', E 9° 14.332'

måske egnede? Gik der d. 12/6 - 2012. Med masser af Djævlsbid, d. 18/8 - 2012.

_________________________________________________

Hesselvej, Hvalpsund d. 12 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Hesselvej (2); Koordinater

WGS84:
N 56° 40.628', E 9° 11.722'

måske egnede? Gik der d. 12/6 - 2012. Peer Ravn gik der med masser af Djævlsbid, d. 18/8 - 2012.

_________________________________________________

Hesselvej, Hvalpsund d. 12 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Hesselvej (3); Koordinater

WGS84:
N 56° 40.878', E 9° 10.511'

måske egnede? Gik der d. 12/6 - 2012. Lars Andersen gik der med få Djævlsbid, d. 18/8 - 2012.

_________________________________________________

Mou Kær, Kærvej (11) 54. 2C; Koordinater

WGS84:
N 56° 56.672', E 10° 9.268'

Tofte Skov, Sellegård Bæk (9) 54. 5D; Koordinater

WGS84:
N 56° 49.370', E 10° 15.965'

Vi kørte forbi ude på vejen d. 3/6 - 2012.

_________________________________________________

Dokkedal, Mulbjerge d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Dokkedal, Mulbjerge, 54. 3D;

Koordinater

WGS84:
N 56° 54.191', E 10° 15.603'

På vejen fra Mou hede kørte vi forbi Dokkedal, Mulbjerge, mulig lokalitet for markfirben, d. 3/6 - 2012.

Lars Andersen og Peer Ravn

_________________________________________________

Kendte lokaliteter d. 26 maj og 3 juni 2012 som er inde for udbredelse.

Sønderhøje, Bruså, Lundby Hede d. 26 maj 2012. Fotograf; Lars Andersen

Sønderhøje, Bruså, Lundby Hede, 53. 3B: Koordinater

set d. 26/5 - 2012, 2 til 3 stk. Hedepletvinge, E. aurinia hanner.

WGS84:
N 56° 55.572', E 9° 26.227'

set d. 18/8 - 2012, 27 stk. Hedepletvinge, E. aurinia larvespind.

WGS84:
antal larvespind, & GPS kordinater
1 N 56° 55.576', E 9° 26.291'
3 N 56° 55.494', E 9° 26.280'
2 N 56° 55.490', E 9° 26.276'
1 N 56° 55.481', E 9° 26.263'
4 N 56° 55.478', E 9° 26.260'
1 N 56° 55.468', E 9° 26.280'
2 N 56° 55.467', E 9° 26.243'
3 N 56° 55.466', E 9° 26.268'
5 N 56° 55.464', E 9° 26.253'
6 N 56° 55.460', E 9° 26.250'
 

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia. (Rottemburg, 1775). Sønderhøje, Bruså, Lundby Hede d. 26 maj 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Lundby Hede, 53. 3B

Kogræsenge med få Djævlsbid, for 6 år siden var der meget mere hedelyng på lokaliteteten, d. 18/8 - 2012,

_________________________________________________

Gl. Flyveplads, Lundby Hede, 53. 3B

Hestegræseng med masser af Djævlsbid, d. 17/8 - 2012,

_________________________________________________

Kyø Dalen, Lundby Hede, 53. 3B

Vejrabat med masser af Djævlsbid, d. 17/8 - 2012,

_________________________________________________

Engvej, Klim Klitplantage, 42. 4F

Mark der er høslået med masser af Djævlsbid, d. 18/8 - 2012,

WGS84:
N 57° 06.593', E 9° 12.647'

_________________________________________________

Rødhusvej, hesteengen øst for Overklitten Sø, Tranum Klitplantage d. 26 maj 2012. Fotograf; Lars Andersen

Rødhusvej, hesteengen øst for Overklitten Sø, Tranum Klitplantage, 43. 2B;

Koordinater

WGS84:
N 57° 10.256', E 9° 32.590'

set d. 26/5 2012, 1stk. Hedepletvinge, Euphydryas aurinia han, og d. 27/5 2 stk. Hedepletvinge, Euphydryas aurinia hanner, med 1 stk. Spættet Bredpande, Pyrgus malvae.

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia. (Rottemburg, 1775). Rødhusvej, hesteengen øst for Overklitten Sø, Tranum Klitplantage d. 26 maj 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge, Euphydryas aurinia. (Rottemburg, 1775). Rødhusvej, hesteengen øst for Overklitten Sø, Tranum Klitplantage d. 27 maj 2012. Fotograf; Lars Andersen

Link til andre lokaliteter i Tranum området for Hedepletvinge.

_________________________________________________

Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk;

Koordinater

WGS84:
N 57° 35.011', E 10° 25.168'

d. 3/6 2012; Set 2 til 3 stk. Hedepletvinge, Euphydryas aurinia hanner, 1 stk. Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia, 2 stk. Spættet Bredpande, P.yrgus malvae hun og han. 5 stk. Gråbåndet Bredpande, Erynnis tages hanner, 1 stk. Brunlig Perlemorsommerfugl, Boloria selene. 2 stk. Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus. 1 stk. Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi.

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia. (Rottemburg, 1775). Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge, Euphydryas aurinia. (Rottemburg, 1775). Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenGråbåndet Bredpande, Erynnis tages (Linnaeus, 1758). Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenSpættet Bredpande, P.yrgus malvae. Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Værtsplanter for Hedepletvinge

 Blåhat, Knautia arvensis, bladet er lancetformet der smaller indadtil med lange hår på bladet. Vester Torup Klitplantage, Barkær, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenDjævelsbid, Succisa pratensis, blad som er lancetformet der smaller udadtil. Frøstrup Hede, Frøstrup, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenDjævelsbid, Succisa pratensis. Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenDjævelsbid, Succisa pratensis, blad som er lancetformet der smaller udadtil. Frøstrup Hede, Frøstrup, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenDjævelsbid, Succisa pratensis. Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Blåhat, Knautia arvensis som har lancetformet blad der smaller indadtil, er blågrøn med lange hår på blad og stilk, de øvre blade bliver ret tandede. Findes på tør og sandede arealer. Blåhat kan forveskles med Djævelsbid, Succisa pratensis som har lancetformet blad som smaller til udadtil, er blågrøn, korthåret og mangler hår på stilk. Findes i moser i overgangszonen mellem det våde og det tørre i fugtige lavninger. Hedepletvinge fortrækker Djævelsbid, Succisa pratensis som værtsplante. Er set på Blåhat, Knautia arvensis.

Her Djævlsbid med larvegnav. Vester Torup Klitplantage, Barkær, d. 14 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenHer Djævlsbid med larvegnav. Vester Torup Klitplantage, Barkær, d. 14 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia. (Rottemburg, 1775) findes på nærringsfattige jorder, som hedelavninger, tørvemoser og enge, grønsværklitter, og trykvandspåvirkede bakkeskråninger med græsoverdrev. I Vendsyssel er arten ofte knyttet til rimmer-dobber terræn.

Lokaliteterne er typisk små, mere eller mindre sammenhængende habitater. Den findes ofte i overgangszonen mellem forskellige naturtyper, mellem fugtige og tørre arealer, langs hegnslinien imellem ekstensive græssede af Kvæg eller Heste og ugræssede arealer, eller lysåbne og mere tilgroede arealer. Intensiv græssede arealer især med Får som gnaver helt ned til jordoverfladen er skadelig for sommerfuglens foderplanter. Findes også på kulturpåvirkede naturarealer hvor jorden tidligere har været forstyrret, såsom gamle markveje og spor, tidligere opdyrkede marker der nu er taget ud af drift. Reference; Dansk Entomologisk Forening, EFU- Entomologisk Fagudvalg.

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia han dværgform. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge, Euphydryas aurinia han. Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia han. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia hun. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Udseende; hannerne er mindre og mere spidsvingede end hunnerne der med et vingefang på 40 mm som er tydelig størrere end hannerne, der kun måler omkring 35 mm i vingefang, der ses ofte små hanner med vingefang på ned til 30 mm. Den er kendt for at varierer en del i farver og tegnings intensitet.

Flyvetiden fra sidst i maj til lidt over midt i juni. Hannen er tidligere end hunnen på vingerne.

Den voksne sommerfugl er ivrig blomsterbesøger på Tyttebær, Tranebær, Guldblomme (Volverej), Tormentil, Biende Ranunkel, Lav Ranunkel, Lav Skorzoner, Trævlekrone, Mose-troldurt, Håret Høgeurt og flere forskellige Gøgeurt.

Hedepletvinges ægklump. Gråborg, Öland, Sverige, 4 juni 2007. Fotograf: Martin Bjerg

Hedepletvinge ægklump. Gråborg, Öland, Sverige, d. 4 juni 2007. Fotograf: Martin Bjerg

Hunnen lægger ca. 300 til 350 æg på Djævelsbid som klækker 2 til 3 uger senere sidst i juni, starten af juli. Hunnerne i Mälardalen, Midtsverige lægger æg på oversiden af bladet vendt mod solen. Hvor de normalt lægger dem på undesiden af bladet i resten af Europa.

Hvorpå larverne straks konstruerer et fællesspind, hvorfra der udgår små sidespind til det indre af bladroset. I løbet af få dage spreder larverne sig til hele planten, som bliver overspundet og fortæret. Hvorefter larverne i flok kravler over på anden plante og fortærer denne osv. Reference ang. larvernes levevis: Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle.

De foretrækker Djævelsbid, Succisa pratensis som findes i moser i overgangszonen mellem det våde og det tørre i fugtige lavninger. Tilstedeværelsen af Djævelsbid er dog ikke nok for sommerfuglen. Den stiller også krav om direkte sollys, læ og foryngelse af Djævelsbid. Larven kan i mangel af bedre, også æde Blåhat, Knautia arvensis.

I England er larven også fundet på Due-Skabiose, Scabiosa columbaria, i Littauen ned til Balkan på Gul Ensian, Gentiana lutea. I Alperne på Østlig Djævelsbid, Succisa inflexa. Gul Ensian, Gentiana lutea og Clusius Ensian, Gentiana clusii. Dens nære slægtning oppe i Alperne den lille Alpepletvinge, Euhydryas debilis bruger foderplanten Alpe-kodriver, Primula viscosa. Nogle forfattere regner den som en ssp. af Hedepletvinge? Længer mod nord i Lapland findes en anden slægtning Polarpletvinge, Euphudryas iduna hvis larve lever på Sorttop, Bartsia alpina.

Sidst i august efter 3 hudskifter, forandrer larverne farve fra gråbrun til sort. De nu 7 til 8 mm lange larver spinder derpå lavt i vegationen et solidt og kompakt, fælles silkehylster, hvori de tilbringer efterår og vinteren over uden at æde.

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia, larvespind. Lundby hede, Nordjylland. d. 6 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Hedepletvinge forladt larvespind. Lundby Hede, Nordjylland. d. 6 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

På varme dage sidst af marts, begyndelse af april begynder larverne at krybe frem fra overvintringspindet og går straks i gang med at overspinde og æde nye planter.

Okkergul pletvinge, Melitaea cinxia larver som på kølige solrige dage, samler de sorte larver sig i tætte selskaber i spindet for at varme sig imellem måltiderne., Melby Overdrev d. 5 April 2008. Fotograf: Lars Andersen

Okkergul Pletvinge larver som på kølige solrige dage samler sig i tætte selskaber i spindet for at varme sig imellem måltiderne., Melby Overdrev d. 5 April 2008. Fotograf: Lars Andersen

På kølige solrige dage, samler de sorte larver sig i tætte selskaber i spindet for at varme sig imellem måltiderne. Efter fjerde og femte hudskifte spreder larverne sig og lever enkelvis uden at konstruerer spind.

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Larve i sidste stadie. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Hedepletvinge larve i sidste stadie. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Larve er udvokset sidst i maj og er omkring 30 mm lang, sort med sort hoved, hvor den lignende Okkergul Pletvinge larve er sort med orange hoved.

Da populatiosudsving synes at være afhængig af vejr, hvor hele bestanden kan blive ramt af bakteriesygdomme. Manglende foderplanter og andelen af larver dræbt af parasitiske braconid hvepse af slægten Cotesia. De to snyltehvepse Cotesia melitaearum (Wilkinson) og især Cotesia (Apanteles) bignellii (Marshall) er blevet nøje undersøgt af Keith Porter GB. Porter fandt ud af kølige og solrige forår kunne dæmpe parasittrykket, fordi synkroniseringen imellem snyltehvepsen og sommerfuglen livscyklus blev brudt. Pletvingens udviklingshastighed fremmes ved solbadning, hvor larverne hæver kropstemperaturen med op til 20 grader i forhold til omgivelserne. Derimod kan snyltehvepsene der befinder sig i puppestadie i det kølige og solrige forår ikke udnytte de mikroklimatiske forhold på samme måde. Derfor udvikler de sig langsomt og klækker først, når pletvingerne er i puppestadie som hvepsene ikke kan inficerer. Hvepsene snylter også på andre arter Pletvinger som Okkergul Pletvinge.

I Sverige er Snyltehvepsen Cotesia melitaearum som er specialiseret mest på Natsommerfugle og findes i to generationer, og der har Hedepletvinge i Midtsverige nord for Mälardalen, hvor ca. 50% af populationen forbereder larverne for en overvintring mere, altså toårig livscyklus for at kunne dæmme op for parasittrykket.

Der findes nu kun få isolerede forekomster i Nordjylland. På udbredelsekortet mangler bestanden fra Klim Klitplantage, 42. 4F. Hedepletvinge er opført på Bernkonventionens liste over dagsommerfugle arter, som de europæiske lande er særligt forpligtet til at beskytte. Derfor er Hedepletvinge fredet i Danmark

Se mere om Hedepletvinge på danske dagsommerfugle her på danske-natur.dk.

_________________________________________________

Larveopdræt af Ib Kreutzer d. 11 juni 2012.

Matrialer; urtepotter med underskål i plastik eller ler, ståltråd, strømpebukser.
Metode; Planter med jord i potte med underskål, to ståltråd bukkes i et kryds, og strømpebukser trækkes over. Husk at vande! P.S. det er vigtig at strømpebukser trækkes over helt. For ellers kommer snyltehvepse som lægger æg på larve. Husk at potten skal stå i den aktive spiseperiode i sol med læ af busk. Om vinteren kan potten passe sig selv udendørs i læ.
Foderplanter; Dunet Gedeblad, Lonicera xylosterum. Snebær, Symphoricarpos albus. Djævelsbid, Succisa pratensis. Blåhat, Knautia arvensis.
Periode; Man kan starte med opdræt i alle stadier, fra parret hun, æg, larve osv.

_________________________________________________

Referencer

Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle. 1996 Gyldendal.

NATIONALNYCKELN TILL SVERIGES FLORA OCH FAUNA. DE 50-54:
Lepidoptera: Rhopalocera /
Fjärilar: Dagfjärilar. 2005.

Dansk Entomologisk Forening, EFU- Entomologisk Fagudvalg.

Bedre levevilkår for Hedepletvinge - Naturstyrelsen

Butterfly Conservation and Marsh Fritillary

_________________________________________________

Her link til skandinaviske pletvinger.

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia han. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenAskepletvinge,Euphydryas maturna. Munkhyttan, Sverige d. 19 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfePolarpletvinge, Hypodryas iduna han. Gurttejohka / Lullehacorru Rr 272A, Jukkasjärvi. Tornetrask nordbred, Sverige 3 juli 2008. Fotograf: Lars Andersen

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenAskepletvinge,Euphydryas maturna. Munkhyttan, Sverige d. 19 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfePolarpletvinge, Hypodryas iduna hun. Abisko,Tornetrask sydbred, Sverige 5 juli 2008. Fotograf: Daniel Dolfe

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenAskepletvinge,Euphydryas maturna. Munkhyttan, Sverige d. 8 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfePolarpletvinge, Hypodryas iduna hun. Abisko,Tornetrask sydbred, Sverige 5 juli 2008. Fotograf: Daniel Dolfe

Väddnätfjäril Asknätfjäril Lappnätfjäril

Blåtop Molinia caerulea
Tue-Kæruld Eriophorum vaginatum
Plettet Gøgeurt Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Skov-Gøgelilje Platanthera chlorantha
Almindelig Ene Juniperus communis
Engelskgræs Armeria maritima
Krybende Baldrian Valeriana sambucifolia ssp. procurrens
Blåhat Knautia arvensis
Djævelsbid Succisa pratensis
Blåmunke Jasione montana
Engkarse Cardamine pratensis ssp. pratensis
Guldblomme Arnica montana
Almindelig Knopurt Centaurea jacea
Kær-Tidsel Cirsium palustre
Håret Høgeurt Pilosella officinarum
Almindelig Kongepen Hypochoeris radicata
Lav Skorsoner Scorzonera humilis
Hedelyng Calluna vulgaris
Klokkelyng Erica tetralix
Mose-Bølle Vaccinium uliginosum
Revling Empetrum nigrum
Mose-Troldurt Pedicularis sylvatica
Liden Skjaller Rhinanthus minor
Almindelig Kohvede Melampyrum pratense
Tveskægget Ærenpris Veronica chamaedrys
Glat Ærenpris Veronica serpyllifolia
Aks-Ærenpris Veronica spicata
Lancet-Vejbred Plantago lanceolata
Almindelig Mælkeurt Polygala vulgaris
Almindelig Hønsetarm Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare
Trævlekrone Lychnis flos-cuculi
Tjærenellike Viscaria vulgaris
Krybende Pil Salix repens ssp. repens var. repens
Almindelig Syre Rumex acetosa var. acetosa
Mose-Pors Myrica gale
Nikkende Kobjælde Pulsatilla pratensis
Bidende Ranunkel Ranunculus acris ssp. acris
Eng-Nellikerod Geum rivale
Almindelig Sølv-Potentil Potentilla argentea var. argentea
Vår-Potentil Potentilla tabernaemontani
Klit-Rose Rosa pimpinellifolia
Hvid Snerre Galium mollugo
Blodrød Storkenæb Geranium sanguineum
Klit-Stedmoderblomst Viola tricolor ssp. curtisii
Rundbælg s.l. Anthyllis vulneraria s.l.
Almindelig Kællingetand Lotus corniculatus
Klit-kællingetand Lotus pedunculatus var. villosus
Humle-Sneglebælg Medicago lupulina
Rød-Kløver Trifolium pratense
Hvid-Kløver Trifolium repens

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden