Hedepletvinge

Euphydryas aurinia

Kendte Lokaliteter i Tranum Området

Peer Ravn og Lars Andersen

first update d. 19 august 2012

last update d. 19 august 2012


Hej Peer. d. 1 & 4 juni 2012 København

Har talt med flere samlere der fandt arten for op til 30 år siden på forskellige lokaliteter uden for det primære nuværende kendte område.
Samlere og Fotografer; Jens Stolt, Allan Hartz, Morten S. Mølgaard, Tom N. Kristensen, Frits Thomsen, Allan Kristensen og Klaus Jensen. Alle dem undtagen Jens Stolt bor i Øst og Nordjylland.

Har fundet flere mulige lokaliteter på Topografisk Atlas 1:100.000
især på side 62, 54, 41, 42, 23, 24, 14: Her anbefales også andre mulige steder vi køre forbi at vi stopper op.

Vejret d. 26 maj, over 25 grader og sol!

Vejret d. 2 juni, vestenvind, 13 grader og sol.

Vejret d. 3 juni vestenvind, 15 grader, varmest på østkysten og sol.

________________________________________________

Link til andre kendte lokaliteter for Hedepletvinge.

_________________________________________________________

Rød lokalitet = er besøgt, ikke egnede. 12 lokaliteter d. 26/5, 2/6, 3/6
Blå lokalitet = er besøgt, måske egnede? 14 lokaliteter d. 26/5, 2/6, 3/6
Lysegr
å lokalitet = mangler at besøge. 7 lokaliteter d. 26/5, 2/6, 3/6
Grøn lokalitet = her er den observeret! 3 kendte lokaliteter, desværre inde for det område som vi ikke skal undersøge.

_________________________________________________

 Vester Torup Klitplantage, Barkær, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Vester Torup Klitplantage, Barkær, 42. 4E-3E;

Koordinater

WGS84:

N 57° 6.781', E 9° 5.308'

måske egnede, gik der d. 2/6 og 14/6 - 2012. Her Djævlsbid med larvegnav!

Her Djævlsbid med larvegnav. Vester Torup Klitplantage, Barkær, d. 14 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Klim Klitplantage, Grønne Strand, Slettestrand, Brede Sande, Ejstrup Strand, Ejstrup Klit, Tranum Strand, Tranum Klit, Bredesande.

Engvej, Klim Klitplantage, 42. 4F

Mark der er høslået med masser af Djævlsbid, d. 17/8 - 2012,

WGS84:
N 57° 06.593', E 9° 12.647'

_________________________________________________

Tranum Klitplantage, Militært øvelseområde; Infanterivej, Klitgården, Jagtskydebane, Myrens Vej, Store Vande, Brandbælte/ Myrens Vej/ Store Vande.

Militært øvelseområde; Indkørsel til Klitgården fra syd.

Græsmark og rabat langs indkørsel til Klitgården der er med moderat udbredelse af Djævlsbid, d. 19/8 - 2012, Lars Andersen & Rune Tjørnløv

WGS84:
antal larvespind & kordinater
1 N 57° 10.580', E 9° 28.393'
4 N 57° 10.529', E 9° 28.308'
4 N 57° 10.406', E 9° 28.302'
1 N 57° 10.405', E 9° 28.305'
2 N 57° 10.556', E 9° 28.388'
1 N 57° 10.510', E 9° 28.299'
1 N 57° 10.518', E 9° 28.302'
1 N 57° 10.527', E 9° 28.306'
1 N 57° 10.529', E 9° 28.309'
1 N 57° 10.600', E 9° 28.402'

P-plads sydvest for Klitgården der er med moderat udbredelse af Djævlsbid, d. 19/8 - 2012, Lars Andersen & Rune Tjørnløv

WGS84:
antal larvespind & kordinater
1 N 57° 10.624', E 9° 28.386'
2 N 57° 10.622', E 9° 28.384'
1 N 57° 10.620', E 9° 28.397'

_________________________________________________

Tranum Klitplantage; Rødhusvej, AMU-skolen, Overklitten Sø, Overklitten, Store Vande, Bratbjergvej, Øgdam, Oversigtareal/Udholmvej/Sandmosevej.

Tranum Klitplantage; AMU-skolen

Græsmark A og rabat langs indkørsel til AMU-skolen der er med moderat udbredelse af Djævlsbid, d. 19/8 - 2012, Lars Andersen & Rune Tjørnløv

WGS84:

antal larvespind & kordinater
1 N 57° 09.972', E 9° 29.322'
1 N 57° 09.957', E 9° 29.289'
1 N 57° 09.967', E 9° 29.327'
1 N 57° 09.967', E 9° 29.325'
2 N 57° 09.968', E 9° 29.320'
2 N 57° 09.958', E 9° 29.276'

Græsmark B og rabat langs indkørsel til AMU-skolen der er med moderat udbredelse af Djævlsbid, d. 19/8 - 2012, Lars Andersen & Rune Tjørnløv

WGS84:

antal larvespind & kordinater
1 N 57° 10.001', E 9° 29.238'
1 N 57° 10.001', E 9° 29.240'
1 N 57° 09.993', E 9° 29.198'
2 N 57° 10.003', E 9° 29.174'

 

Tranum Klitplantage; Rødhusvej - syd (mellem Sandmosevej og Tørvevej)

Græsmark ved krydste Sandmosevej og Rødhusvej og rabat langs Rødhusvej op til krydset ved Tørvevej, der er med moderat udbredelse af Djævlsbid, d. 19/8 - 2012, Lars Andersen & Rune Tjørnløv

 

Rødhusvej, hesteengen øst for Overklitten Sø, Tranum Klitplantage d. 26 maj 2012. Fotograf; Lars Andersen

Overklitten, Rødhusvej, hesteengen øst for Overklitten Sø, Tranum Klitplantage, 43. 2B;

Koordinater

WGS84:
N 57° 10.256', E 9° 32.590'

set d. 26/5 2012, 1stk. Hedepletvinge, Euphydryas aurinia han, og d. 27/5 2 stk. Hedepletvinge, Euphydryas aurinia hanner, med 1 stk. Spættet Bredpande, Pyrgus malvae. Og d. 19/8 2 stk. Kommabredpande, Hesperia comma.

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia. (Rottemburg, 1775). Rødhusvej, hesteengen øst for Overklitten Sø, Tranum Klitplantage d. 26 maj 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge, Euphydryas aurinia. (Rottemburg, 1775). Rødhusvej, hesteengen øst for Overklitten Sø, Tranum Klitplantage d. 27 maj 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Udholm Mose, Koldmosen, Sandmosen, Rødesig.

_________________________________________________

Link til andre kendte lokaliteter for Hedepletvinge.

_________________________________

Værtsplanter for Hedepletvinge

 Blåhat, Knautia arvensis, bladet er lancetformet der smaller indadtil med lange hår på bladet. Vester Torup Klitplantage, Barkær, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenDjævelsbid, Succisa pratensis, blad som er lancetformet der smaller udadtil. Frøstrup Hede, Frøstrup, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenDjævelsbid, Succisa pratensis. Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenDjævelsbid, Succisa pratensis, blad som er lancetformet der smaller udadtil. Frøstrup Hede, Frøstrup, d. 2 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenDjævelsbid, Succisa pratensis. Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Blåhat, Knautia arvensis som har lancetformet blad der smaller indadtil, er blågrøn med lange hår på blad og stilk, de øvre blade bliver ret tandede. Findes på tør og sandede arealer. Blåhat kan forveskles med Djævelsbid, Succisa pratensis som har lancetformet blad som smaller til udadtil, er blågrøn, korthåret og mangler hår på stilk. Findes i moser i overgangszonen mellem det våde og det tørre i fugtige lavninger. Hedepletvinge fortrækker Djævelsbid, Succisa pratensis som værtsplante. Er set på Blåhat, Knautia arvensis.

Her Djævlsbid med larvegnav. Vester Torup Klitplantage, Barkær, d. 14 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenHer Djævlsbid med larvegnav. Vester Torup Klitplantage, Barkær, d. 14 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia. (Rottemburg, 1775) findes på nærringsfattige jorder, som hedelavninger, tørvemoser og enge, grønsværklitter, og trykvandspåvirkede bakkeskråninger med græsoverdrev. I Vendsyssel er arten ofte knyttet til rimmer-dobber terræn.

Lokaliteterne er typisk små, mere eller mindre sammenhængende habitater. Den findes ofte i overgangszonen mellem forskellige naturtyper, mellem fugtige og tørre arealer, langs hegnslinien imellem ekstensive græssede af Kvæg eller Heste og ugræssede arealer, eller lysåbne og mere tilgroede arealer. Intensiv græssede arealer især med Får som gnaver helt ned til jordoverfladen er skadelig for sommerfuglens foderplanter. Findes også på kulturpåvirkede naturarealer hvor jorden tidligere har været forstyrret, såsom gamle markveje og spor, tidligere opdyrkede marker der nu er taget ud af drift. Reference; Dansk Entomologisk Forening, EFU- Entomologisk Fagudvalg.

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia han dværgform. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge, Euphydryas aurinia han. Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia han. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia hun. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Udseende; hannerne er mindre og mere spidsvingede end hunnerne der med et vingefang på 40 mm som er tydelig størrere end hannerne, der kun måler omkring 35 mm i vingefang, der ses ofte små hanner med vingefang på ned til 30 mm. Den er kendt for at varierer en del i farver og tegnings intensitet.

Flyvetiden fra sidst i maj til lidt over midt i juni. Hannen er tidligere end hunnen på vingerne.

Den voksne sommerfugl er ivrig blomsterbesøger på Tyttebær, Tranebær, Guldblomme (Volverej), Tormentil, Biende Ranunkel, Lav Ranunkel, Lav Skorzoner, Trævlekrone, Mose-troldurt, Håret Høgeurt og flere forskellige Gøgeurt.

Hedepletvinges ægklump. Gråborg, Öland, Sverige, 4 juni 2007. Fotograf: Martin Bjerg

Hedepletvinge ægklump. Gråborg, Öland, Sverige, d. 4 juni 2007. Fotograf: Martin Bjerg

Hunnen lægger ca. 300 til 350 æg på Djævelsbid som klækker 2 til 3 uger senere sidst i juni, starten af juli. Hunnerne i Mälardalen, Midtsverige lægger æg på oversiden af bladet vendt mod solen. Hvor de normalt lægger dem på undesiden af bladet i resten af Europa.

Hvorpå larverne straks konstruerer et fællesspind, hvorfra der udgår små sidespind til det indre af bladroset. I løbet af få dage spreder larverne sig til hele planten, som bliver overspundet og fortæret. Hvorefter larverne i flok kravler over på anden plante og fortærer denne osv. Reference ang. larvernes levevis: Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle.

De foretrækker Djævelsbid, Succisa pratensis som findes i moser i overgangszonen mellem det våde og det tørre i fugtige lavninger. Tilstedeværelsen af Djævelsbid er dog ikke nok for sommerfuglen. Den stiller også krav om direkte sollys, læ og foryngelse af Djævelsbid. Larven kan i mangel af bedre, også æde Blåhat, Knautia arvensis.

I England er larven også fundet på Due-Skabiose, Scabiosa columbaria, i Littauen ned til Balkan på Gul Ensian, Gentiana lutea. I Alperne på Østlig Djævelsbid, Succisa inflexa. Gul Ensian, Gentiana lutea og Clusius Ensian, Gentiana clusii. Dens nære slægtning oppe i Alperne den lille Alpepletvinge, Euhydryas debilis bruger foderplanten Alpe-kodriver, Primula viscosa. Nogle forfattere regner den som en ssp. af Hedepletvinge? Længer mod nord i Lapland findes en anden slægtning Polarpletvinge, Euphudryas iduna hvis larve lever på Sorttop, Bartsia alpina.

Sidst i august efter 3 hudskifter, forandrer larverne farve fra gråbrun til sort. De nu 7 til 8 mm lange larver spinder derpå lavt i vegationen et solidt og kompakt, fælles silkehylster, hvori de tilbringer efterår og vinteren over uden at æde.

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia, larvespind. Lundby hede, Nordjylland. d. 6 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Hedepletvinge forladt larvespind. Lundby Hede, Nordjylland. d. 6 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

På varme dage sidst af marts, begyndelse af april begynder larverne at krybe frem fra overvintringspindet og går straks i gang med at overspinde og æde nye planter.

Okkergul pletvinge, Melitaea cinxia larver som på kølige solrige dage, samler de sorte larver sig i tætte selskaber i spindet for at varme sig imellem måltiderne., Melby Overdrev d. 5 April 2008. Fotograf: Lars Andersen

Okkergul Pletvinge larver som på kølige solrige dage samler sig i tætte selskaber i spindet for at varme sig imellem måltiderne., Melby Overdrev d. 5 April 2008. Fotograf: Lars Andersen

På kølige solrige dage, samler de sorte larver sig i tætte selskaber i spindet for at varme sig imellem måltiderne. Efter fjerde og femte hudskifte spreder larverne sig og lever enkelvis uden at konstruerer spind.

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Larve i sidste stadie. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Hedepletvinge larve i sidste stadie. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Larve er udvokset sidst i maj og er omkring 30 mm lang, sort med sort hoved, hvor den lignende Okkergul Pletvinge larve er sort med orange hoved.

Da populatiosudsving synes at være afhængig af vejr, hvor hele bestanden kan blive ramt af bakteriesygdomme. Manglende foderplanter og andelen af larver dræbt af parasitiske braconid hvepse af slægten Cotesia. De to snyltehvepse Cotesia melitaearum (Wilkinson) og især Cotesia (Apanteles) bignellii (Marshall) er blevet nøje undersøgt af Keith Porter GB. Porter fandt ud af kølige og solrige forår kunne dæmpe parasittrykket, fordi synkroniseringen imellem snyltehvepsen og sommerfuglen livscyklus blev brudt. Pletvingens udviklingshastighed fremmes ved solbadning, hvor larverne hæver kropstemperaturen med op til 20 grader i forhold til omgivelserne. Derimod kan snyltehvepsene der befinder sig i puppestadie i det kølige og solrige forår ikke udnytte de mikroklimatiske forhold på samme måde. Derfor udvikler de sig langsomt og klækker først, når pletvingerne er i puppestadie som hvepsene ikke kan inficerer. Hvepsene snylter også på andre arter Pletvinger som Okkergul Pletvinge.

I Sverige er Snyltehvepsen Cotesia melitaearum som er specialiseret mest på Natsommerfugle og findes i to generationer, og der har Hedepletvinge i Midtsverige nord for Mälardalen, hvor ca. 50% af populationen forbereder larverne for en overvintring mere, altså toårig livscyklus for at kunne dæmme op for parasittrykket.

Der findes nu kun få isolerede forekomster i Nordjylland. På udbredelsekortet mangler bestanden fra Klim Klitplantage, 42. 4F. Hedepletvinge er opført på Bernkonventionens liste over dagsommerfugle arter, som de europæiske lande er særligt forpligtet til at beskytte. Derfor er Hedepletvinge fredet i Danmark

Se mere om Hedepletvinge på danske dagsommerfugle her på danske-natur.dk.

_________________________________________________

Larveopdræt af Ib Kreutzer d. 11 juni 2012.

Matrialer; urtepotter med underskål i plastik eller ler, ståltråd, strømpebukser.
Metode; Planter med jord i potte med underskål, to ståltråd bukkes i et kryds, og strømpebukser trækkes over. Husk at vande! P.S. det er vigtig at strømpebukser trækkes over helt. For ellers kommer snyltehvepse som lægger æg på larve. Husk at potten skal stå i den aktive spiseperiode i sol med læ af busk. Om vinteren kan potten passe sig selv udendørs i læ.
Foderplanter; Dunet Gedeblad, Lonicera xylosterum. Snebær, Symphoricarpos albus. Djævelsbid, Succisa pratensis. Blåhat, Knautia arvensis.
Periode; Man kan starte med opdræt i alle stadier, fra parret hun, æg, larve osv.

_________________________________________________

Referencer

Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle. 1996 Gyldendal.

NATIONALNYCKELN TILL SVERIGES FLORA OCH FAUNA. DE 50-54:
Lepidoptera: Rhopalocera /
Fjärilar: Dagfjärilar. 2005.

Dansk Entomologisk Forening, EFU- Entomologisk Fagudvalg.

Bedre levevilkår for Hedepletvinge - Naturstyrelsen

Butterfly Conservation and Marsh Fritillary

_________________________________________________

Her link til skandinaviske pletvinger.

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia han. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenAskepletvinge,Euphydryas maturna. Munkhyttan, Sverige d. 19 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfePolarpletvinge, Hypodryas iduna han. Gurttejohka / Lullehacorru Rr 272A, Jukkasjärvi. Tornetrask nordbred, Sverige 3 juli 2008. Fotograf: Lars Andersen

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenAskepletvinge,Euphydryas maturna. Munkhyttan, Sverige d. 19 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfePolarpletvinge, Hypodryas iduna hun. Abisko,Tornetrask sydbred, Sverige 5 juli 2008. Fotograf: Daniel Dolfe

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenAskepletvinge,Euphydryas maturna. Munkhyttan, Sverige d. 8 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfePolarpletvinge, Hypodryas iduna hun. Abisko,Tornetrask sydbred, Sverige 5 juli 2008. Fotograf: Daniel Dolfe

Väddnätfjäril Asknätfjäril Lappnätfjäril

Blåtop Molinia caerulea
Tue-Kæruld Eriophorum vaginatum
Plettet Gøgeurt Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Skov-Gøgelilje Platanthera chlorantha
Almindelig Ene Juniperus communis
Engelskgræs Armeria maritima
Krybende Baldrian Valeriana sambucifolia ssp. procurrens
Blåhat Knautia arvensis
Djævelsbid Succisa pratensis
Blåmunke Jasione montana
Engkarse Cardamine pratensis ssp. pratensis
Guldblomme Arnica montana
Almindelig Knopurt Centaurea jacea
Kær-Tidsel Cirsium palustre
Håret Høgeurt Pilosella officinarum
Almindelig Kongepen Hypochoeris radicata
Lav Skorsoner Scorzonera humilis
Hedelyng Calluna vulgaris
Klokkelyng Erica tetralix
Mose-Bølle Vaccinium uliginosum
Revling Empetrum nigrum
Mose-Troldurt Pedicularis sylvatica
Liden Skjaller Rhinanthus minor
Almindelig Kohvede Melampyrum pratense
Tveskægget Ærenpris Veronica chamaedrys
Glat Ærenpris Veronica serpyllifolia
Aks-Ærenpris Veronica spicata
Lancet-Vejbred Plantago lanceolata
Almindelig Mælkeurt Polygala vulgaris
Almindelig Hønsetarm Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare
Trævlekrone Lychnis flos-cuculi
Tjærenellike Viscaria vulgaris
Krybende Pil Salix repens ssp. repens var. repens
Almindelig Syre Rumex acetosa var. acetosa
Mose-Pors Myrica gale
Nikkende Kobjælde Pulsatilla pratensis
Bidende Ranunkel Ranunculus acris ssp. acris
Eng-Nellikerod Geum rivale
Almindelig Sølv-Potentil Potentilla argentea var. argentea
Vår-Potentil Potentilla tabernaemontani
Klit-Rose Rosa pimpinellifolia
Hvid Snerre Galium mollugo
Blodrød Storkenæb Geranium sanguineum
Klit-Stedmoderblomst Viola tricolor ssp. curtisii
Rundbælg s.l. Anthyllis vulneraria s.l.
Almindelig Kællingetand Lotus corniculatus
Klit-kællingetand Lotus pedunculatus var. villosus
Humle-Sneglebælg Medicago lupulina
Rød-Kløver Trifolium pratense
Hvid-Kløver Trifolium repens
   
   
   
   
   
   
   
   

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden