Kommabredpande 

Hesperia comma

first update d. 10 august 2005

last update d. 16 december 2020

_____________________________________________

Lokalitet for Kommabredpande. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma her en mislykket forsøg på parring! Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma her stikker hunnen afsted med hannen lige bagefter!. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma han med den tydelige duftskælstribe på forvingen. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma hun. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma, her prøver en han at gøre tilnærmelser til hunnen i snerlen, læg mærke til den lille snyltehveps i snerlen! Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma han. Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 22 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 22 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 22 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Troells MelgaardKommabredpande, Hesperia comma. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Troells MelgaardKommabredpande, Hesperia comma. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Troells MelgaardKommabredpande, Hesperia comma. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Troells MelgaardKommabredpande, Hesperia comma. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Troells MelgaardKommabredpande, Hesperia comma. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Troells MelgaardLokalitet for Kommabredpande. Dråby strand med udsigt til øen hjelm i horisonten, der støvregnede så sommerfuglene sad stille i græsset. d. 8 august 2005. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma han portræt. Skjernåen's udspring nord for Nørre Tinnet, Jylland, Danmark. d. 29 juli 2012. Fotograf; Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Dråby strand. d. 8 august 2005. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Dråby strand. d. 8 august 2005. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma Fosdalen, Hanherred, d. 2 august 2005. Fotograf: Bjarne SkuleKommabredpande, Hesperia comma. Dråby strand. d. 8 august 2005. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Dråby strand. d. 8 august 2005. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma han. Skjernåen's udspring nord for Nørre Tinnet, Jylland, Danmark. d. 29 juli 2012. Fotograf; Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma han. Skjernåen's udspring nord for Nørre Tinnet, Jylland, Danmark. d. 29 juli 2012. Fotograf; Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma han. Skjernåen's udspring nord for Nørre Tinnet, Jylland, Danmark. d. 29 juli 2012. Fotograf; Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma han. Skjernåen's udspring nord for Nørre Tinnet, Jylland, Danmark. d. 29 juli 2012. Fotograf; Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma han i solskin. Skjernåen's udspring nord for Nørre Tinnet, Jylland, Danmark. d. 27 juli 2012. Fotograf; Lars Andersen

Kommabredpande, Hesperia comma (Linnaeus,1758).

Udseende: kendes fra Stor Bredpande på de lysegule / hvide pletter på bagvinge underside,
hannen har en kraftig duftskælstribe på forvinge overside, som hunnen mangler.
Hunner af de 2 arter kan være svære at kende fra hinanden på overside, .
men et godt tip er at Kommabredpande hun frynsekant på bagvinge er gråhvid,
hvor den på Stor Bredpande hun er grågul.
Følehorn hos Kommabredpande er med kort tyk kølle med lille tråd,
hvor Stor Bredpande følehorn har lang bagud- rettet tråd fra kølle.

Vingefang: 25-32 mm, hun er størst.

Habitat: Kommabredpande flyver på tørre sandede ugødede overdrev og strandenge med fåresvingel som er dens foderplante.  Den er sjælden og nem at overse, kan dog optræde lokalt talrig på lokaliteten.

Adfærd: Ofte ser man hannerne jage ivrigt efter hunnen, er ivrig nektar søgende, især på Høgeskæg, Røllike, Knopurt, Blåhat, Timian, Tidsel og Regnfang. I solskin er det den mest aktive og sky bredpande der findes i Danmark, hannen er helt umulig at fotograferer i solskin, da den flyver hurtig svirrende afsted med langt hurtigere flugt end de andre bredpander. Der er det klogest at finde dem i gråvejr, der er de helt rolige!

Flyvetid: Fra midt i juli til sidst i august, lidt senere end de andre okkergule bredpander. 
Den sidste
Kommabredpande hun er set ved Skovfogedhuset/Fårefolden, Samsø d. 3 september 2015 af Ingolf Petersen.

Æg, larver & puppe: Ægget overvinter og klækker i starten af april, larven er fra 13 til 14 uger om udviklingen. Puppen klækker efter 2 til 4 uger.
I de Nordiske fjelde; Er den 2. årig; æg overvinter 1 år og klækker i sidst i maj til sidst i juni. Larvetiden er den samme, men puppen overvinter 2. år til sidst i juni.

Værtsplante: Hunnen lægger helst æg på
Fåre-Svingel, Festuca ovina men andre græsser som Rød-Svingel, Festuca rubra. Sand-Hvene, Agrostis vinealis. Sandskæg, Corynephorus canescens og Almindelig Rajgræs, Lolium perenne bruges også.

Den nordlig udbredte ssp.
catena bruger muligvis Blågrå Rapgræs, Poa glauca
og
Arktisk Rapgræs, Poa arctica.

Værtsplante: Hunnen lægger helst æg på Fåre-Svingel, Festuca ovina men andre græsser som Rød-Svingel, Festuca rubra. Sand-Hvene, Agrostis vinealis. Sandskæg, Corynephorus canescens & Almindelig Rajgræs, Lolium perenne bruges også.

Kommabredpande udbredelse i Nordeuropa 2010-16. Kort lavet i november 2016 af Lars Andersen

Kommabredpande udbredelse i Nordeuropa 2010-16. Kort lavet i november 2016 af Lars Andersen

Dansk udbredelse: Kommabredpande findes især i Jylland: Djursland, Himmerland, Vendsyssel, Hanherred og Vestjylland, og øerne; Læsø, Fanø og Rømø, samt i øst på Samsø. Indtil 90'erne fandtes den i bakkerne ved Heatherhill, Nordsjælland 1991† og Bornholm 1992†. I Danmark er denne smukke bredpande ved at blive trængt væk af øgede brug af gylle og kunstgødning i landbruget.

Udbredelse: 1930 1980 2010 - 2013
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 26 January 2014
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 26 January 2014

Nordisk udbredelse: I Norge omkring Oslofjorden op til dalene i det sydlig Jotunheimen.
Er udbredt i Sverige fra Bohuslän rundt om kysten til Skåne op til Uppland. Samt enkelte populationer nord for Sundsvall og Umeå. Öland og Gotland.
I det sydlige Finland op Åbolands skærgård og Ålandsøerne.

Nordeuropæisk udbredelse: Dens lokaliteter i det sydlig England er udvidet fra South Somerset i vest til isolerede kolonier i nord som Westmorland og nordøstlige Yorkshire. Dens fremgang er som følge af helårsgræsning, samt at vilde kaniner er alvorligt ramt af sygdommen myxomatose, og lokaliteter med naturpleje er steget fra 68 til 202 nye lokaliteter i det sydlig England.
Videre udbredt fra Bretagne og Normandiet i Frankrig til Belgien, Holland, Tyskland og Polen. Lokalt udbredt på kystnære lokaliteter i Litauen og Letland.

Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena (Staudinger,1861): På fjeldheder oppe i Jotunheimen til nord for polarcirklen i de bjergrige dele af Lapland i Norge, Sverige og Finland.

Verdensudbredelse: Findes videre udbredt fra nordlig Portugal, Spanien, Frankrig, det meste af centrale, østlig og sydlig Europa. Nordvestafrika. Tyrkiet, Kaukasus gennem østlig Sibirien til Amur og Japan.

Og i Nordamerika fra Alaska til Labrador i nord til Kalifornien i syd. Hvor
Western Branded Skipper, Hesperia colorado (Scudder, 1874) er konspecifik med H. comma.

Hedder på dansk: Kommabredpande. På norsk: Kommasmyger og Fjell-Kommasmyger.
På svensk:
Silversmygare og Fjällsilversmygare. På finsk: Piippopaksupää.
På estisk:
Komapunnpea. På lettisk: Mazais meža resngalvitis. På litauisk: Gelsvažalis storgalvis.
På polsk:
Karlatek klinek. På tysk: Komma-Dickkopffalter. På nederlandsk: Kommavlinder.
På fransk:
Virgule. På engelsk: Silver-spotted Skipper.

Fredning: På Naturstyrelsens arealer er det ikke tilladt at
indsamle rødlistede dagsommerfuglearter siden sep. 2017.

Sidste nyt

Western Branded Skipper, Hesperia colorado. Yellowstone National Park, Wyoming, USA d. 12 august 2012. Photographer; Henrik S. Larsen

Western Branded SkipperHesperia colorado. Yellowstone National Park, Wyoming, USA d. 12 august 2012. Photographer; Henrik S. Larsen

_____________________________________________

Kommune får 50.000,- dkr for at redde truet sommerfugl

d. 28 maj 2018

I dag har en helt særlig sommerfugl modtaget en håndsrækning på 50.000 kroner. Pengene skal bruges til at omdanne et større område i Hjørring Kommunen til et levested for den sjældne sommerfugl.

Kommabredpande. Det er navnet på den truede sommerfugl, der netop har modtaget kærlig bistand i form af 50.000 kroner til at skabe bedre leveforhold for den i Hjørring Kommune i Nordjylland.

Pengene blev doneret af vinproducenten
SUNRISE via Danmarks Naturfredningsforening Projekt Biodiversitet Nu, hvor mange tusinde danskere er med til at bakke op om en bedre biodiversitet i Danmark ved at registrere bestemte arter af dyr og planter i hele landet.

Siden FN's biodiversitetsdag
tirsdag d. 22. maj 2018 har SUNRISE doneret en krone per registrering, men i dag rundede vinproducenten beløbet markant op, da de valgte at give Hjørring Kommune 50.000 kroner til kommabredpanden.

Det er et område på 10 ha kaldet Slettingen, der skal omdannes fra landbrugsjord til natur til sommerfuglen kommabredpande.

På Slettingen er jorden meget næringsholdig, fordi den er blevet dyrket som landbrugsjord. Derfor vil pengene blive brugt til at udpine jorden via høslæt og dybdepløjning, da kommabredpandens værtsplante, fåresvinglen, vokser i meget næringsfattig jord.

Kommabredpanden lægger udelukkende sine æg på fåresvinglen, da det er denne plante kommabredpandelarven lever af. Derfor vil pengene også gå til at sprede fåresvingelfrø, når planten er i sæson.

Det er Hjørring Kommune som ejer området og som sørger for genopretning af Slettingens natur.

_____________________________________________

Kommabredpande, Hesperia comma han. Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Kjuge, nordøstlige Skåne, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Troells MelgaardKommabredpande, Hesperia comma. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 22 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma han bagvinge med gule pletter. Skjernåen's udspring nord for Nørre Tinnet, Jylland, Danmark. d. 29 juli 2012. Fotograf; Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma han bagvinge med hvide pletter. Skjernåen's udspring nord for Nørre Tinnet, Jylland, Danmark. d. 29 juli 2012. Fotograf; Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma hun bagvinge med hvide pletter. Skjernåen's udspring nord for Nørre Tinnet, Jylland, Danmark. d. 29 juli 2012. Fotograf; Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma hun følehorn. Skjernåen's udspring nord for Nørre Tinnet, Jylland, Danmark. d. 29 juli 2012. Fotograf; Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma han følehorn. Skjernåen's udspring nord for Nørre Tinnet, Jylland, Danmark. d. 29 juli 2012. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________________________

Kommabredpande, Hesperia comma.  Glatved Strand, Djursland d. 30 juli 1997. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Kommabredpande, Hesperia comma. Glatved Strand, Djursland d. 30 juli 1997. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

_____________________________________________

Her link til skandinaviske bredpander´s bestemmelsenøgle!

_____________________________________________

Tolshave Mose N 57° 31.132', E 10° 24.902', Danmark d. 23/8 2012. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma hun, Strandby nord for Frederikshavn, Danmark d. 23/8 2012. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma hun, Strandby nord for Frederikshavn, Danmark d. 23/8 2012. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma, Overklitten, Tranum Klitplantage, Danmark d. 19/8 2012. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma hun, Tolshave Mose N 57° 31.132', E 10° 24.902', Danmark d. 23/8 2012. Fotograf: Lars Andersen

_____________________________________________

Græsser udkonkurrerer lyngen på de danske heder og højmoser.

Lundby Hede d. 17 august 2012. Fotograf;  Lars Andersen

Blåtop & Bølget Bunke har udkonkurreret Hedelyngen på den østlige del af Lundby Hede d. 17 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

Det er græsser som Blåtop, Molinia caerulea og Bølget Bunke, Deschampsia flexuosa der dominerer de danske heder pga. øgede nedfald af kvælstoffer som ammonium og nitratpartikler fra landbruget. For at redde hederne kvæver det mindre nedfald af kvælstoffer, men indtil da må man afbrænde hedefladen af ad flere omgange. For græsser har et lager af nærringsstoffer, som de mobiliserer efter en brand. Først når græsset bliver brændt gentagne gange, opbruges næringsstofferne, og græsset dør. Denne succession foregår især på de østdanske heder. Selv om jordene er relativt næringsfattige, er der tilstrækkeligt med fosfor og andre næringsstoffer i den til at opretholde en mere græs- og urterig vegetation end på de vestjyske heder. Forløbet er blevet fremskyndet pga. forhøjet kvælstoftilførsel fra luften gennem de seneste 50 år, og mange steder i Østdanmark er lynghederne derfor ved at udvikle sig til græsheder eller græsland.

_____________________________________________

Tilbage til DANMARK  DAGSOMMERFUGLE

_____________________________________________

Arktisk Kommabredpande

Hesperia comma ssp. catena

Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena. Fløten, Oppland, Norge d. 16 september 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena han. Fløten, Oppland, Norge d. 16 september 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

_____________________________________________

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

Dagsommerfugle fra Palæarktisk

Butterflies from Palaearctic

Home tilbage til forsiden

_____________________________________________