Dueurtsværmer
Deilephila elpenor

First update d. 29 march 2023

Last update  d. 24 august 2023

Dueurtsværmer, Bagsværd juni 2004. Fotograf: Henrik MathiassenDueurtsværmer, Deilephila elpenor. Billarp, Småland, Sverige. d. 26 juni 2007. Fotograf: Kirsten SchwartzDueurtsværmer larve, Gl. Rye ved Himmelbjerget, August 2004. fotograf: © Danne JohansenDueurtsværmer, Deilephila elpenor. Asserbo, Nordsjælland d. 16 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

Dueurtsværmer, Deilephila elpenor imago & larve. Fotograf; Lars Andersen

Dueurtsværmer Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758).
Udseende: En meget distinkt art og svær at forveksle med nogen anden i regionen i kharki og lyserøde farver.
Vingefang: 60--75 mm.

Habitats: Frequenterer flodsletterne med vandhuller, vandløb, floder, men forekommer også i fugtige skovlysninger, haver, ruderater eller jernbanearealer; op til 1500m i Alperne.

Adfærd: Voksne gemmer sig væk blandt løvet om dagen, og voksne flyver ikke, i modsætning til mange andre aftensværmere, før langt efter mørkets frembrud, hvor blomster som
gedeblad Lonicera, neliker / dagpragtstjerne / limurt Silene, slangehoved Echium vulgare, sommerfuglebusk Buddleja og baldrian Valeriana bliver ivrigt besøgt.

Meget specialiseret nektarblomster er skov-gøgelilje Platanthera chlorantha, bakke-gøgelilje Platanthera bifolia ssp. bifolia og langsporet gøgelilje Platanthera bifolia ssp. latiflora.

Mod midnat finder parring sted, hvor par sjældent forbliver i copula i mere end to timer. Efter adskillelse begynder hunnerne straks at lægge æg og fortsætter med at gøre det over et antal nætter, indtil cirka 100 æg er blevet lagt. Det er stærkt tiltrukket af lys, og kommer ofte til kviksølvdamplamper mellem kl. 22.00 og 24.00.

Flyvetid: Sidst i maj til begyndelsen af juli, med en delvis anden generation i Sydeuropa fra midten til slutningen af august. I særlige år kan nogle voksne også findes i august i det sydlige England. I det sydlige Ural, fra slutningen af maj til begyndelsen af juli; i det sydlige Portugal, primært i april og maj.

Værtsplanter: larven der findes i en grå eller grøn form, bruger mange forskellige værtsplanter.
De vigtigste er
dueurt og gederams. Og mindre på snerre arter.

Mindre vigtige værtsplanter er:
fuksia Fuchsia. fligtiglise Impatiens, springbalsamin Balsaminaceae, kattehale Lythrum, kærmysse Calla, bukkeblad Menyanthes og gedeblad Lonicera i Nordeuropa.
I sit sydlige udbredelsesområde også på
vindrue Vitis, vildvin Parthenocissus, steffenurt Circaea, natlys Oenothera, snabelkalla Arisaema, pileurt Polygonum, vild gulerod Daucus, fredløs Lysimachia og skræppe Rumex.

Dueurtsværmer plejede at være et lejlighedsvis stort skadedyr på vinranker i Sydeuropa, men sjældent i dag efter der bruges sprøjtemidler.

Udbredelse: En semi-migrant; bosat i hele det tempererede Europa, herunder Sicilien, Salento i det sydlige Italien, Korsika, Sardinien, Republikken Nordmakedonien og Bulgarien, over til det vestlige Sibirien og Altai-bjergene. Også Tyrkiet, Moldova, Ukraine/Krim og nedre Volga-flod, Alborz-bjergene i det nordlige Iran og Republikken Georgien, Armenien og Aserbajdsjan. Det er også til stede i det østlige Kasakhstan, Kirgisistan og det nordlige og sydøstlige Usbekistan nord til Altai-bjergene. Fraværende fra det nordlige Skandinavien, det nordlige Rusland, det meste af Mellemøsten og Nordafrika, men registreret så langt mod nord som Arkhangelsk Oblast og Ukhta i det europæiske Rusland.
På den iberiske halvø findes denne art i det nordlige og østlige områder.

Verdensudbredelse: Fra det vestlige Sibirien over det sydlige Sibirien og det sydlige Yakutia til det russiske Fjernøsten, Sakhalin-øen, Kuriløerne, Korea og Japan. Også det nordlige og centrale Kina så langt sydpå som Tian Shan, Xizang-provinsen/Tibet, Sichuan-provinsen og Nanjing).

Også det sydlige British Columbia (Canada) og det nordlige Washington State (USA), som en nylig introduktion.

Hedder på dansk:
Dueurtsværmer. På svensk: Större Snabelsvärmare.
På norsk:
Stor Snabelsvermer. På finsk: Horsmakiitäjä. På tysk: Mittlerer Weinschwärmer. På nederlandsk: Groot Avondrood. På fransk: Sphinx de la Vigne. På spansk: Esfinge de la Vid. På engelsk: Large Elephant Hawkmoth.

Lignende arter:
Lille Vinsværmer, Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) som er mindre end Dueurtsværmer.

Chitral Snabelsværmer, Deilephila rivularis (Boisduval, 1875).
På engelsk:
Chitral Elephant Hawkmoth / Obscure Elephant Hawkmoth.
Type locality: Simla, India.

Langsporet Gøgelilje, Platanthera bifolia ssp. latiflora. Store Bøgeskov, Gyrstinge sø. d. 14 Juni 2008. Fotograf: Lars Andersen

Langsporet Gøgelilje, Platanthera bifolia ssp. latiflora. Store Bøgeskov, Gyrstinge Sø. d. 14 Juni 2008. Fotograf: Lars Andersen

Dueurtsværmer, Deilephila elpenor larve. H/F Vennelyst, Amager d. 14 august 2005. Fotograf; Lars Andersen

Dueurtsværmer, Deilephila elpenor larve. H/F Vennelyst, Amager d. 14 august 2005. Fotograf; Lars Andersen

Dueurtsværmer, Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) og Vinsværmer, Deilephila porcellus  (Linnaeus, 1758). Lundby Hede, Himmerland, Jylland, Danmark. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Dueurtsværmer, Deilephila elpenor. Lundby Hede , Himmerland d. 4 juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

_______________________

Dueurtsværmer, Deilephila elpenor Rhododendron

d. 16 juni 2017.

Dueurtsværmer, Deilephila elpenor. Lille Salby, Sjælland d. 16 juni 2017. Fotograf; Peter MøllmannDueurtsværmer, Deilephila elpenor. Lille Salby, Sjælland d. 16 juni 2017. Fotograf; Peter MøllmannDueurtsværmer, Deilephila elpenor. Lille Salby, Sjælland d. 16 juni 2017. Fotograf; Peter MøllmannDueurtsværmer, Deilephila elpenor. Lille Salby, Sjælland d. 16 juni 2017. Fotograf; Peter Møllmann

Dueurtsværmer, Deilephila elpenor. Lille Salby, Sjælland d. 16 juni 2017. Fotograf; Peter Møllmann

_______________________

Lille Vinsværmer
Deilephila porcellus

First update d. 29 march 2023

Last update  d. 18 may 2023

Lille Vinsværmer, Deilephila porcellus. Mols Bjerge, Djursland. d. 1 Juni 2008. Fotograf: Lars AndersenDueurtsværmer, Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) og Vinsværmer, Deilephila porcellus  (Linnaeus, 1758). Lundby Hede, Himmerland, Jylland, Danmark. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Lille Vinsværmer, Deilephila porcellus.
Mols Bjerge, Djursland d. 1 juni 2008.
Fotograf; Lars Andersen
Dueurtsværmer, Deilephila elpenor &
Lille Vinsværmer, Deilephila porcellus.
Lundby Hede , Himmerland
d. 4 juni 2011.
Fotograf;
Lars Andersen
Lille Vinsværmer, Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758).
Udseende: En karakteristisk art over det meste af dens udbredelsesområde, men meget varierende i farve.
I tørrere og varmere områder i Lilleasien og Centralasien mister mange individer/populationer nogle, hvis ikke alle, deres lyserøde farve: mellemformer er f.
rosea Zerny.
Hos f.
indistincta Tutt er den røde erstattet af rosagrå.
Hos f.
suellus er al pink farve erstattet af en gullig sandet farve.
Sådanne eksempler har en tendens til at være hyppigere i tørre områder.
Vingefang: 40--62 mm.

Individer fra det nordvestlige Afrika, såvel som fra Libanon, Israel og Toros-bjergene i det sydlige Tyrkiet, kan være større end gennemsnittet og mere farvestrålende. Disse to populationer ser ud til at være beslægtede og kan repræsentere de vestlige og østlige rester af en population, som engang fandtes tværs over Nordafrika under den sidste istid.

Habitats: Frekventerer kystområder, heder og engarealer, især ubeskårne markbryn og vejkanter, hvor snerre Galium er til stede, normalt i lokale kolonier, hvor det kan være rigeligt. Op til 1600m i Alperne og Spanien, men i Nordafrika, Tyrkiet og det nordlige Iran er det begrænset til nordvendte bjergskråninger i høje højder, generelt på 1500--2000m.
I det centrale Iran og Centralasien frekventeres åben, tør bjergskov eller krat med et godt bunddække af urter. Findes normalt på omkring 2500m, sjældent under 2000m.

Adfærd: Selvom dens generelle farve er meget mærkbar mod en kunstig baggrund, blandt lav vegetation, hvor den hviler om dagen, bryder den omridset af sværmeren meget godt op. I skumringen går den på jagt efter blomster som baldrian Valeriana, iris, salvie Salvia, slangehoved Echium, limurt Silene og især Rhododendron, og holder op med at spise 2--3 timer senere. Efter midnat er arten igen aktiv, men denne gang på jagt efter en mage. Parring tager kun kort tid, hvorefter hunnerne skifter fodring med æglægning, så snart skumringen falder på, og afsætter deres små grønne æg blandt snerre galium skud, mens de svæver. Let tiltrukket af lys, store antal ankommer ofte i løbet af kort tid.

Flyvetid: I Europa sidst i maj til begyndelsen af juli, afhængigt af vejret, og i Sydeuropa igen i august. I Nordafrika sidst i april/maj/juni, afhængigt af lokationen; de marokkanske populationer hovedsageligt i midten af juni. I det sydlige Ural, fra slutningen af maj til midten af juli.

Værtsplanter: De vigtigste er gul snerre Galium verum og hvid snerre Galium mollugo. Og mindre på dueurt og gederams arter.
Mindre vigtige værtsplanter er: fligtiglise Impatiens,
I sit sydlige udbredelsesområde også på
vindrue Vitis, vildvin Parthenocissus.

Udbredelse: Med undtagelse af den sydlige halvdel af Den Iberiske Halvø og det nordlige Skotland og det nordlige Skandinavien, udbredt i hele regionen, fra Irland og Galicien og resten af Vesteuropa, herunder Sardinien, Sicilien, Republikken Nordmakedonien og Bulgarien til Novosibirsk , Tomsk og Krasnoyarsk i det vestlige Sibirien, det østlige Kasakhstan og Kirgisistan. Optaget så langt nordpå som Karelen, Arkhangelsk Oblast og Biostantsiya Syktgu i det europæiske Rusland.

Derefter sydpå fra den kinesiske Tian Shan og andre dele af Xinjiang-provinsen, Kina, tværs over det sydlige og østlige Kasakhstan, Kirgisistan, Zeravshan-bjergene i Tadsjikistan, det sydlige Usbekistan, det sydlige Turkmenistan, Krim til det nordlige og østlige Iran, det nordøstlige Irak, Kaukasus, Republikken Georgien, Armenien og Aserbajdsjan, og det nordlige Tyrkiet

Den isolerede population i Nordvestafrika er begrænset til Middelatlas- og Rifbjergene i Marokko (Ifrane, Jaba-skoven, Mischliffen, Dayet-Aaoua, Ketama osv., og Atlasbjergene i Algeriet og det vestlige Tunesien.

Der er også en anden isoleret population med lignende udseende i de libanesiske bjerge, det nordlige Israel og Toros-bjergene i det sydlige Tyrkiet. Dette kan være den østlige rest af en population, som engang fandt sted på tværs af et køligere, grønnere og vådere Nordafrika under den sidste istid. Atlasbjergenes population er den vestlige rest.

Videre i Central Sibirien, Altai-bjergene i Rusland og Mongoliet, Yakutia, Baikal-søen, Transbaikalia, Amurland og nabolandet Indre Mongoliet, Kina.

Hedder på dansk: Lille Vinværmer. På svensk: Mindre Snabelsvärmare.
På norsk:
Liten Snabelsvermer. På finsk: Pikkukiitäjä. På tysk: Kleiner Weinschwärmer. På nederlandsk: Klein Avondrood. På fransk: Petet Sphinx de la Vigne.
På engelsk:
Small Elephant Hawkmoth.

Lignende arter:
Dueurtsværmer, Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) som er større end Dueurtsværmer.

Lille Vinsværmer, Deilephila porcellus. Bjørnholt, Silkeborg, Midtjylland d. 16. juli 2022. Fotograf; Jeppe Lyngsø

Lille Vinsværmer, Deilephila porcellus larve på gul snerre.
Bjørnholt, Silkeborg, Midtjylland d. 16. juli 2022. Fotograf; Jeppe Lyngsø

_______________________

Aftensværmere, Sphingidae

__________________________________________________

Tilbage/back

__________________________________________________