Blå Ildfugl

Lycaena helle

first update d. 2 august 2004

last update d. 23 december 2022

Lokalitet for Blå Ildfugl  ligger 500 m. til  højre for billede. Åsarna, Jämtland Sverige. d. 12 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Åsarna, Jämtland Sverige. d. 12 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Åsarna, Jämtland Sverige. d. 12 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Åsarna, Jämtland Sverige. d. 12 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Åsarna, Jämtland Sverige. d. 12 Juni 2015. Fotograf: Lars Andersen

Blå Ildfugl, Lycaena helle. Åsarna, Jämtland, Sverige d. 12 Juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Blå Ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars Andersen

Blå Ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige d. 13 Juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Blå Ildfugl, Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775). Udseende: Hannen er violetblå på overside med diffuse sorte pletter. Hunnen er på overside sortgrå med rødt midterfelt og ydrefelt på forvinge med smal blå bånd i indre sømfelt. Som slidt forsvinder det violette skær.

Vingefang: 22 - 26 mm.

Habitat: Findes på ugødede græssede marker og blomsterrige enge med kildevæld. I nedbørrige områder findes den på tørre marker. Dens værtsplante Topspirende Pileurt er almindelig på den type habitater som ofte findes langs landeveje. Findes også på enge med fattigkær/moser med kalkpåvirket tørv.

Flyvetid: Er fra midt i maj til midt juni. Længere mod nord til først i juli. Den er temmelig hårfør, kan flyve i lave temperature som 6 til 8 grader!

Værtsplante: Topspirende Pileurt, Polygonum viviparum syn. Bistorta vivipara. I Mellemeuropa bruger den Slangeurt, Polygonum bistorta.

Kort lavet af; Lars Andersen maj 2020

Nordisk udbredelse: Findes i det østlige Norge fra Akershus til Hedmark og enkelte populationer nordpå til Finmark, og videre over til det nordlige Finland. Har tidligere været udbredt over hele Finland, men varmere klima, samt ændringer i skov og landbrugs drift, presser arten.
Findes i Sverige fra Darlarna, Gästrikland op til Lule Lappmark & Norrbotten. Er forsvundet fra Uppsala, Västmanland's Län og Örebro Län. Eventuelt er den også forsvundet fra Värmlands Län hvor den ikke er set siden
90'erne.
I
1987 var dette århundredes værste vejr for sommerfugle i Sverige med kulde og masser af regn og kun få soldage. Den svenske middelstemperatur var den femte laveste i hele 1900 talet. hvor der var mange varmekrævende arter der forsvandt. Især fordi bestande og lokaliteter var små i forvejen.

Verdensudbredelse: Der er et fund fra Estland 1905. Findes i Litauen. Hviderusland. Polen. Slovakiet. Tjekkiet. Lokal udbredt i Tyskland. Schweiz. Auvergne, Jura og de østlige Pyrenæer (Ariège) i Frankrig. Ardennerne i Belgien. Videre mod øst igennem Rusland i det centrale og sydlig Sibirien. Mongoliet. Transbajkal og Amur.

Underarter: I Auvergne, Centralmassivet, Frankrig findes der underart; ssp. arvenica (Bernardi & de Lesse, 1952).

Tidligere danske navne:
Henriksen og Kreutzer kalder den Helle-Ildfugl i Skandinaviens Dagsommerfugle i Naturen 1982.
Det er i Europas sommerfugle 1998 at Lars Trolle kalder den Blå Ildfugl.

På dansk hedder den: Blå Ildfugl. På norsk: Fiolett Gullvinge. På svensk; Violett Guldvinge.
På finsk: Luhtakultasiipi. På litauisk: Šiaurinis auksinukas. På polsk: Czerwonczyk fioletek.
På tysk; Blauschillernder Feuerfalter. På hollandsk: Blauwe Vuurvlinder.
På fransk: Cuivré de la Bistorte. På engelsk: Violet Copper.

Lignende arter: Lille Ildfugl, Lycaena phlaeas & Sort Ildfugl, Lycaena tityrus.

Blå Ildfugl, Lycaena helle er beskyttet i alle EU lande: Europaean Habitats Directive site: 83. Annex II/IV.

På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind i alle stadier, og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.

Blå Ildfugl, Lycaena helle. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 6  juni 2021. Fotograf; Odd Ketil SæboBlå ildfugl, Lycaena helle. Åsarna, Jämtland Sverige. d. 12 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars Andersen

Blå Ildfugl, Lycaena helle hanner

______________________________________________

Blå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå Ildfugl, Lycaena helle hun. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 17 Juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

Blå Ildfugl, Lycaena helle hunner

______________________________________________

Blå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Åsarna, Jämtland Sverige. d. 12 Juni 2015. Fotograf: Lars Andersen

Blå Ildfugl, Lycaena helle han underside

______________________________________________

Sidste Nyt

Fünäs, Härjedalen

d. 19 juni 2022

Blå Ildfugl, Lycaena helle han. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige d. 19 juni 2022. Fotograf; Göran Assner

Blå Ildfugl, Lycaena helle han. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige d. 19 juni 2022. Fotograf; Göran Assner

Göran Assner 21 december 2022: Har lite bråttom innan jul att fixa några av årets sista bilder!!
Här är en nära tupp av den sällsynta
Violett Guldvinge.

______________________________________________

Jordet, Trysil

d. 6 juni 2021

Blå Ildfugl, Lycaena helle. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 6  juni 2021. Fotograf; Odd Ketil Sæbo

Blå Ildfugl, Lycaena helle han. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 6 juni 2021. Fotograf; Odd Ketil Sæbo

______________________________________________

Lyset

d. 23 february 2021

Blå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenBlå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars Andersen

Blå Ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige d. 13 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________

Grön Infrastruktur i Praktiken

d. 15 - 18 january 2019

Link til video på Naturvårdsverket facebookside

Regionale handlingsplaner for grøn infrastruktur er en vigtig foranstaltning i den svenske regeringens strategi for biodiversitet og økosystemtjenester (prospekt 2013/14: 141).

De regionale handlingsplaner skal både danne grundlag for planlægning af konkrete naturbeskyttelsesforanstaltninger og til tilpasning af brug og overvejelse. Handlingsplaner anvendelse vil bidrage til at fremme og koordinere overvågning og analyse af miljøtilladelser og miljømål og kan opsummeres i tre hovedmål.........

Kommentarer til indlæg på biodiversitet.dk;

Rasmus Ejrnæs; Det er jo tydeligt at der er større fokus på biodiversitet og sjældne arter i Sverige, men når jeg ser filmen, slår det mig om det er en helt fremmed tanke for svenskerne at biodiversiteten ikke er menneskeskabt.

Det er jo sjovt at det er vejkanterne og højspændingstracéerne som huser de rødlistede dagsommerfugle.

Enten er vi mennesker bare guds gave til de truede arter, eller også så er vores kulturskabte biotoper sidste levested, fordi vi har ødelagt processerne i de naturlige økosystemer.

Martin Stoltze; Ja, vejkanter m.m. er et refugium fordi der mangler naturlige lysåbne steder. Det er blå ildfugl et godt eksempel på. Men det skal med i ligningen, at det er længe siden mennesket ødelagde de helt naturlige økosystemer. Inden den blev fortrængt til vejkanterne brugte Blå Ildfugl de åbne, urterige arealer i det traditionelle nord- og mellemsvenske kulturlandskab. Altså ugødede slætenge som engang fandtes overalt men nu er stort set væk, nordpå især forvandlet til plantage.

Man kan sige, at dette er en fortælling med tre lag. En om den store natur, evolution og plads. En anden om historiske forandringer i landskabet og tab af halvkultur i takt med moderniseringen. En tredje om en arts konkrete muligheder på et levested lige nu, og hvad man eventuelt kan gøre der.
Det er tre forskellige ting, men man kunne godt i en formidling som denne prøve at få de store perspektiver med. Det savner jeg også......

Læs flere kommentarerbiodiversitet.dk facebookside

______________________________________________

Lokalitet for Blå Ildfugl, Lycaena helle og Turkis Blåfugl, Aricia nicias. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d.18 juni 2017. Fotograf; Lars AndersenBlå Ildfugl, Lycaena helle han. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 17 Juni 2017. Fotograf; Lars AndersenBlå Ildfugl, Lycaena helle han. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 17 Juni 2017. Fotograf; Lars AndersenBlå Ildfugl, Lycaena helle han. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 17 Juni 2017. Fotograf; Lars AndersenBlå Ildfugl, Lycaena helle hun. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 17 Juni 2017. Fotograf; Lars AndersenBlå Ildfugl, Lycaena helle hun. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 17 Juni 2017. Fotograf; Lars AndersenBlå Ildfugl, Lycaena helle hun. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 17 Juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

Blå Ildfugl, Lycaena helle. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 17 - 18 juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________

Blå Ildfugl / Violet Copper, Lycaena helle er på EU redlist bilag IV.

Er fredet i Frankrig: "Liste over beskyttede sommerfugle arter i Frankrig".

Blå Ildfugl, Lycaena helle er beskyttet i alle EU lande: Europaean Habitats Directive site: 83. Annex II/IV.

På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind i alle stadier, og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.

______________________________________________

Her link til en parring fotograferet af Daniel Dolfe.

______________________________________________

. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars Andersen

Topspirende Pileurt, Polygonum viviparum. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige d. 13 Juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________

Topspirende Pileurt, Polygonum viviparum med Blå Ildfugl, Lycaena helle larvegnav.
Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 17 Juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________

Topspirende Pileurt, Polygonum viviparum. Kulbliksætra, Helgesjøn, Hedmark, Norge d. 16 juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

Topspirende Pileurt, Polygonum viviparum. Kulbliksætra, Helgesjøn, Hedmark, Norge d. 16 juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________

Topspirende Pileurt, Polygonum viviparum. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 27 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Topspirende Pileurt, Polygonum viviparum. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 27 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________

______________________________________________

Blå ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenFunäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars Andersen

Kegle-Morkel, Morchella elata. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige d. 13 Juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________

Sörmons Stugby.  Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 14 Juni 2015. Fotograf; Lars AndersenSörmons Stugby.  Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 14 Juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Sörmons Stugby i snevejr tidlig morgen. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige d. 14 Juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

D. 12 juni 2015; Vi ankom til Sörmons Stugby i Ljusnedalen sidst på eftermidagen, og havde i ICA supermarket købt Rödding der smagte fantastisk. Næste dag d. 13 juni var en kold og klar dag med 5 til 8 grader, hvor vi i Funäsdalen fotograferede 12 til 14 stk. Blå Ildfugl. Vi så også enkelte Grønåret Kålsommerfugl & Aurora. Om aftenen fik vi røget rensdyr med tyttebær og kartofler.

Efter nogle fantastiske dage var der sne tidlig næste morgen d. 14 juni, der besluttede vi os for at køre sydpå igen mod Fagersta. Tom N. Kristensen & Lars Andersen

______________________________________________

Åtgärdsprogram för Violett Guldvinge, 2014 - 2018. (pdf 913 kB)

Koordinerande myndighet:
Länsstyrelsen i Jämtlands Län
Tel: 063-14 60 00, Fax: 063-14 61 85
E-post: jamtland@lansstyrelsen.se
Postadress: 831 86 ÖSTER SUND
Internet: www.lansstyrelsen.se/jamtland

______________________________________________

Topspirende Pileurt, Polygonum viviparum. Gohpascurro 1200 m. lokalitet for C. improba. 9/7 1985. Fotograf: Lars AndersenSlangeurt. Sandmosen, d. 29 august 2012. Fotograf;  Lars Andersen

Topspirende Pileurt, Slangeurt,
Polygonum viviparum. Polygonum bistorta.

______________________________________________

Fjeldhedemøl, Metaxmeste phrygialis. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenFjeldhedemøl, Metaxmeste phrygialis. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars Andersen

Fjeldhedemøl, Metaxmeste phrygialis. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige d. 13 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________

Brunkulle

Gymnadenia nigra

first update d. 9 november 2019

last update d. 9 november 2019

Brunkulle, Gymnadenia nigra. Åsarna, Jämtland, Sverige d. 24 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Brunkulle, Gymnadenia nigra. Åsarna, Jämtland, Sverige d. 24 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

Dagsommerfugle fra Palæarktisk

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden