Nældesommerfugl

Araschina levana

First update 20 april 2004

Last update 8 juni 2021

forårsform: levana (Linnaeus, 1758)

Nældesommerfugl, Araschina levana han. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø, d. 19 maj 2012. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana hun. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø, d. 13 maj 2012. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Gedesby, d. 11 maj 2005. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Vemmetofte skove, d. 5 maj 2007. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Lellinge Frihed, d. 8 maj 2007. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana kurmageri. Rönneby, Blekinge, Sverige d. 28 maj 2010. Fotograf Lars AndersenStore Bøgeskov, Gyrstinge Sø d. 6 maj 2015. Fotograf; Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana han. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø, d. 30 april 2014. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Krageskov, d. 5 maj 2007. Fotograf Lars AndersenFavrsted Skov, Lolland d. 15 maj 2015. Fotograf; Lars AndersenFavrsted Skov, Lolland d. 15 maj 2015. Fotograf; Lars AndersenFavrsted Skov, Lolland d. 15 maj 2015. Fotograf; Lars AndersenFavrsted Skov, Lolland d. 15 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

Nældesommerfugl, Araschina levana forårsform levana hanner og hunner. Fotograf; Lars Andersen

Nældesommerfugl, Araschina levana (Linnaus 1758).

Udseende: er den mindste af de europæiske takvinger. Da Linne´ beskrev denne sommerfugl for ca. 250 år siden, troede han det dreje sig om 2 forskellige sommerfuglearter.
Da de er vidt forskellige af udseende fra forårs generation til sommer generation (sæsondimorfisme).

Forårsformen f. levana (Linnaus 1758); er på overside orangerød med små sorte pletter, og et par hvide pletter i forvingespids. Samt på bagvinge overside smalle blå halvmåner i sømkant.

Sommerformen f. prosa (Linnaus 1758);
er sort med små hvide eller lysegule pletter og smalle røde pletter i sømfelt.

Mellemform f. porima (Ochsenheimer, 1807); som kan ses flyve imellem f. prosa hvis udseende er et mix mellem de 2 sæsonformer som opstår hvis der er kuldeperiode under puppetiden.

Vingefang: er 31 til 42 mm. Hunnen er større end hannen.

Habitat: Flyver i Løvskove på skovlysninger, skovstier og skovenge, ses også i parker og langs levende hegn tæt på skov på nærringsrig jord.
Er en af de sommerfuglearter der har fordel af kvælstof forureningen fra landbruget!
 

Adfærd: Hvor man ser den lille smukke sommerfugl svæve i en meters højde over skovstien, sidder ofte på væltede grene og lave buske og soler sig, hannen holder et territorie, hvor den jager andre hanner væk. Er glad for alle nektarrige blomster, i foråret besøger den Mælkebøtte og Smørblomst. I juli/august: Røllike, Agertidsel, Angelik, Hjortetrøst og Sildig Gyldenris.
Hanner søger på jord til fugt, miniraler og pattedyrekskrementer.

Flyvetid: er i 2 generationer, f. levana: april- maj, og f. prosa: juli-august. Der er også i varme sensomre som i 2014 et sjælden tredie kuld i f. prosa fra sidst i august til lidt ind i oktober.

Værtsplante: er Brændenælde, Urtica dioica.

Æg, larve & puppe: Hunnen har en særpræget måde at lægge æg på, i lange kæder a otte til ti æg so klækker efter fem til seks dage. Larverne lever tæt sammen, men senere spreder de sig ud over planten.
Den voksen larven minder lidt om
Nældens Takvinge larven, men kendes på de to grenet horn på hoved.
Larvetiden varer ca. tre til fire uger. Puppetiden om forsommeren varer to uger, mens pupper om efteråret overvintre til næste forår.

Fjender: Edderkopper og snyltehvepse som Phobocampe confusa og Pteromalus puparum.

Nældesommerfugl Norduropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen marts 2019

Nældesommerfugl Norduropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen marts 2019

Nordeuropæisk udbredelse: er blandt de sommerfugle som sammen med Iris og Hvid Admiral flytter mod nord på grund af det varmere klima!
Tilbage i
1881 blev Nældesommerfugl fundet for første gang i Danmark i Kohave skov på Falster.
Senere i
1930'erne begyndte den at brede sig til Roden skov og mange andre skove på Lolland og Falster. I 1938 blev den fundet i Knudskov på Sydsjælland. På Fyn blev den set første gang i 1947, og på Langeland i 1949. Det er en varmekrævende art som hvis forhold har forbedret sig med de sidste 20 års varmere klima.
Nu er den fra midt
90'erne nu udbredt flere steder i Østjylland op til Himmerland, Djursland, Samsø, Fyn, Langeland, Vest/Nordsjælland, Amager og Bornholm.

Sverige; blev den fundet i Skanör, Falsterbo, Skåne 1985. Den har siden 90'erne bredt sig mod nord i Blekinge, Småland op til Göteborg & Skövde i Västergötland. Linköping & Valdemarsvik i Östergötland, samt på Öland i Sverige.
Finland; er
Nældesommerfugl fundet siden 1973, og er ved at vandre fra syd og sydøst mod nord.
Norge; er der fotograferet 1 stk. ved Tana, Finnmark
d. 17 juli 2017 af Jorma Pernnanen

Måske er en delvis forklaring det øgede kvælstofnedfald og varmere klima, der favoriserer dens værtsplante brændnælde der er årsagen til dens ekspansion mod nord?

Findes videre udbredt i de Baltiske lande, Polen, Tyskland, Nederlandene og det nordlige Frankrig.

Verdensudbredelse: Fra det nordøstlige Spanien, op igennem Frankrig til det centrale og østlig Europa.
Mangler i Portugal, Storbritannien, det sydøstlige Frankrig og Italien.
Videre udbredt fra Tyrkiet, Kaukasus, det centrale Asien til det nordøstlige Kina, Korea og Japan.

Tidligere danske navne: Nu ved jeg ikke hvor længe siden "Nældefugl" navnet opstod, men jeg mener det var det første danske navn for arten?
L. P. Jensen forsøgte i 20'erne at indføre navnet Foranderlig Takvinge. Og Tuxen i Roms Atlas, 1943 navnet Tofasetakvinge. Navnet Nældesommerfugl stammer fra Torben W. Langer i 50'erne.
Ib Kreutzer og Henriksen 1982 bruger navnet To-Fase Takvinge.
Under atlasprrojektet i starten af
90'erne var der et navneudvalg der besluttede sig for at fastholde navnet Nældesommerfugl.
I
maj 2018sommerfugleatlas V, 2.0 forsøger Niels Aagaard og Knud Neergaard Flensted at plæderer for at genindfører Tofasetakvinge navnet igen?

Hedder på dansk: Nældesommerfugl. På norsk: Kartvinge. På svensk: Kartfjäril.
På finsk:
Karttaperhonen. På estisk: Rõgeseliblikas. På lettisk: Mazais natru raibenis.
På litauisk:
Mažasis dilgelinukas.På polsk: Rusalka kratkowiec. På tysk: Landkärtchen.
På hollandsk:
Landkaartje. På fransk: Carte Géographique. På engelsk: European Map eller
Map Butterfly.

Slægtnavnet som er afledt af græsk arakhnion er spindelvæv! 

_________________________________________

sommerform: prosa (Linnaeus, 1758)

Nældesommerfugl, Araschnia levana. Farum,  1 august 2004. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschnia levana. Kongelunden,  31 juli 2004. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschnia levana. Kongelunden,  31 juli 2004. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Kongelunden, d. 1 august 2005. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige, d. 21 juli 2005. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Kongelunden, d. 18 juli 2005. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Kongelunden, d. 18 juli 2005. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Ganneskov, Sjælland, d. 12 juli 2011. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Ganneskov, Sjælland, d. 12 juli 2011. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Grevindeskov, Sjælland, d. 12 juli 2011. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Ravnsholte Skov, Sjælland, d. 16 juli 2011. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana på Angelik. Ravnsholte Skov, Sjælland, d. 16 juli 2011. Fotograf Lars Andersen

Nældesommerfugl, Araschina levana sommerform prosa hanner og hunner. Fotograf; Lars Andersen

Nældesommerfugl, Araschina levana f. prosa han. Hindemade, Haderslev d. 20 juli 2011. Fotograf; John VergoNældesommerfugl, Araschina levana f. prosa han. Hindemade, Haderslev d. 26 juli 2011. Fotograf; John Vergo

Nældesommerfugl, Araschina levana f. prosa hanner. Hindemade, Haderslev d. 20 - 26 juli 2011. Fotograf; John Vergo

_________________________________________

Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf Lars Andersen

Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf; Lars Andersen

efterårsform: prosa & mellemform: porima (Ochsenheimer, 1807)

Nældesommerfugl, Araschina levana hun. Bøtø Dige ved Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschnia levana. Asserbo,  august 1983. Fotograf Lars Andersen

Nældesommerfugl, Arschina levana form prosa. Nældesommerfugl, Arschina levana form porima.
Bøtø Dige, Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf; Lars Andersen Asserbo Plantage august 1983. Fotograf; Lars Andersen

mellemform: porima (Ochsenheimer, 1807)

Nældesommerfugl,Arschina levana form: porima. Rands Fjord, Fredericia. d. 1 august 2006. Fotograf: Bent CarstensenNældesommerfugl,Arschina levana form: porima. Mariager Fjord d. 16 september 2014. Fotograf: Niels Marius Andersen

Nældesommerfugl, Arschina levana form porima. Nældesommerfugl, Arschina levana form porima.
Rands Fjord, Fredericia d. 1 august 2006. Fotograf; Bent Carstensen Mariager Fjord d. 16 september 2014. Fotograf; Niels Marius Andersen

Nældesommerfugl,Arschina levana form: porima. Groest Hede, Jylland d. 9 august 2015. Fotograf; Allan HaagensenNældesommerfugl,Arschina levana. Moserne ved Jonstrup Vagn, Ballerup d. 15 august 2015. Fotograf; Allan Haagensen

Nældesommerfugl, Arschina levana delvis en form porima. Nældesommerfugl, Arschina levana mørk han form.
Groest Hede, Jylland d. 9 august 2015. Fotograf; Allan Haagensen Jonstrup Vang, Ballerup d. 15 august 2015. Fotograf; Allan Haagensen

_________________________________________

Nældesommerfugl, Araschina levana sæson variationer;

forårsform: levana

Favrsted Skov, Lolland d. 15 maj 2015. Fotograf; Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana han. Krageskov, Sjælland d. 9 maj 2012. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana han. Åshøj Overdrev, Sjælland d. 19 maj 2012. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana han. Oudrup Skov ved Gyrstinge Sø, Sjælland d. 19 maj 2012. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana han. Gedesby, d. 11 maj 2005. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana hun. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø, d. 13 maj 2012. Fotograf Lars Andersen

l. f. levana han l. f. levana han l. f. levana han l. f. levana han l. f. levana han l. f. levana hun´

sommerform: prosa

Nældesommerfugl, Araschina levana f. prosa han. Hindemade, Haderslev d. 26 juli 2011. Fotograf; John VergoNældesommerfugl, Araschina levana. Grevindeskov, Sjælland, d. 12 juli 2011. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige, d. 21 juli 2005. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Ganneskov, Sjælland, d. 12 juli 2011. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl,Arschina levana. Moserne ved Jonstrup Vagn, Ballerup d. 15 august 2015. Fotograf; Allan HaagensenNældesommerfugl, Araschina levana f. prosa mørk han. Gamle Grønholt Vang, Nordsjælland d. 4 juli 2018. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

l. f. prosa han l. f. prosa han l. f. prosa han l. f. prosa han l. f. prosa mørk han l. f. prosa mørk han

sommerform: prosa, delvis form: prosa / porima. & mellemform: porima,

Nældesommerfugl, Araschnia levana hun. Kongelunden,  31 juli 2004. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana hun. Bøtø Dige ved Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Ganneskov, Sjælland, d. 12 juli 2005. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl,Arschina levana form: porima. Groest Hede, Jylland d. 9 august 2015. Fotograf; Allan HaagensenNældesommerfugl,Arschina levana form: porima. Mariager Fjord d. 16 september 2014. Fotograf: Niels Marius AndersenNældesommerfugl,Arschina levana form: porima. Rands Fjord, Fredericia. d. 1 august 2006. Fotograf: Bent Carstensen

l. f. prosa hun l. f. prosa hun l. f. prosa hun l. delv. f. porima hun l. delv. f. porima hun l. f. porima hun

_________________________________________

Sidste Nyt

Tørken var hård ved Nældesommerfugl i 2018

d. 8 juni 2021

Nældesommerfugl, Araschina levana. Storskov v. Søholt, Lolland d. 24 maj 2021. Fotograf; Lars Andersen

Nældesommerfugl, Araschina levana forårsform levana. Storskov v. Søholt, Lolland d. 24 maj 2021. Fotograf; Lars Andersen

Svend Rastrup Andersen d. 7 juni 2021: For nogle dage siden efterlyste jeg på Dagsommerfugleatlas' FB side, om nogen har set Nældesommerfugl i år i Nordøstsjælland. Ingen havde tilsyneladende set den. Bekymrende. Jeg har heller ikke selv set nogen i år, på de steder i Humlebæk - Helsingør - Grønholt - Kokkedal området, hvor jeg færdes i skovene. Foråret har været koldt og varmen forsinket. Måske en katastrofe for arten?
Jeg har søgt langs de stier hvor jeg er vant til at støde på
Nældesommerfugl og den plejer at være ret almindelig allerede fra april.
I morges valgte jeg en anden vinkel. Jeg tog ud i den mindste skov jeg kender, Knurrenborg Vang ved Fredensborg, gik konsekvent IND i skoven og fandt en fugtig lysning med masser af urter og specielt Brændenælder. Jeg var knapt gået 100 m, da solen kiggede frem og jeg så den flimre over stien. Da det straks efter blev gråvejr, blev det den eneste sommerfugl jeg så den time. Fra stien fløj den straks op i et træ, hvor den satte sig i 4-5 m højde og jeg observerede den i 20 minutter.
Det viser måske ikke meget, men dog at
Nældesommerfugl muligvis har oplevet en tilbagegang under tørkesommeren i 2018, men sandelig stadig er der, trods flere uger forsinkelse. Du skal bare lede på dens mere fugtige, nældefyldte levesteder.
Gå ud og find den! Men gå ud af din egen comfort-zone og ind i skoven, ind i de fine, spændende lysninger, hvor man risikerer at få våde fødder og blive stukket af MYG!

Lars Andersen d. 8 juni 2021; i sommeren 2018 var der ekstrem tørke, i juli til september var der næsten ingen brændenælder i det østlige Danmark der overlevede, kun på de allermeste fugtige miljøer.

_________________________________________

Nældesommerfugl er fundet i Tana, Finnmark

d. 11 marts 2019

I Norge er der fotograferet 1 stk. kartvinge, Araschina levana forårsform han
på engblomme ved Tana, Sør-Varanger, Finnmark
d. 17 juli 2017 af Jorma Pernnanen

Link til Wikipedia
fra Insekt-nytt Februar 2019.

_________________________________________

Nældesommerfugl mørk form

d. 4 juli 2018

Nældesommerfugl, Araschina levana f. prosa mørk han. Gamle Grønholt Vang, Nordsjælland d. 4 juli 2018. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

Nældesommerfugl, Araschina levana f. prosa mørk han. Gamle Grønholt Vang, Nordsjælland d. 4 juli 2018. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

_________________________________________

Nældesommerfugl expanderar i Sverige og Finland

d. 14 januar 2018

Nældesommerfugl, Araschina levana kurmageri. Rönneby, Blekinge, Sverige d. 28 maj 2010. Fotograf Lars Andersen

Nældesommerfugl, Araschina levana kurmageri. Rönneby, Blekinge, Sverige d. 28 maj 2010. Fotograf; Lars Andersen

Nældesommerfugl blev fundet for første gang i Skåne, det sydligste Sverige i 1982, hvor den etablerede sig i 1990'erne. Siden begyndelsen af 2000'erne har Nældesommerfugl spredt sig nordpå, og i august 2017 blev den første set i Södermanland.

P.S. Der er fejl i artikel som at den kun flyver i en generation i Finland. I Finland er den også i to generationer.

Læs mere om Nældesommerfugl expansion i Sverige på Artdatabanken.se

_________________________________________

En rettelse angående mellemform; porima

d. 10 september 2014

Nældesommerfugl,Arschina levana form: porima. Rands Fjord, Fredericia. d. 1 august 2006. Fotograf: Bent Carstensen

Nældesommerfugl, Arschina levana form porima. Rands Fjord, Fredericia d. 1 august 2006. Fotograf; Bent Carstensen

d. 9 september 2014; blev jeg på facebook spurgt om denne mellemform; "Nældesommerfugl 3. generation hedder efter Hermansen's bog "Dagsommerfugle i Danmark" 2010 f. porima og ikke f. porina. Hvad er rigtigt?" Citat; Allan Haagensen

d. 3 august 2006; opstår navnet "porina" da Erik Steen Larsen skriver i indlæg "Et sjovt eksemplar af Nældesommerfugl" på fugleognatur.dk.

Siden da har denne mellemform heddet porinadanske-natur.dk indtil d. 10 september 2014.

Tak for det Allan Haagensen.

_________________________________________

Grevindeskov, Sjælland, d. 12 juli 2005. Fotograf Lars Andersen

Grevindeskov, Sjælland d. 12 juli 2011. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________

Stor Nældesommerfugl

Araschina burejana

First update 5 december 2022

Last update 6 december 2022

forårsform: burejana (Bremer, 1861)

Stor Nældesommerfugl, Araschina burejana. Hakuba 760m., Nagano Prefecture, Japan d. 25 juni 2018. Fotograf; Pamela DonaldsonStor Nældesommerfugl, Araschina burejana. Hakuba 760m., Nagano Prefecture, Japan d. 25 juni 2018. Fotograf; Pamela DonaldsonStor Nældesommerfugl, Araschina burejana. Hakuba 760m., Nagano Prefecture, Japan d. 25 juni 2018. Fotograf; Pamela DonaldsonStor Nældesommerfugl, Araschina burejana. Hakuba 760m., Nagano Prefecture, Japan d. 25 juni 2018. Fotograf; Pamela Donaldson

Stor Nældesommerfugl, Araschina burejana. Hakuba 760m., Nagano Prefecture, Japan d. 25 juni 2018. Fotograf; Pamela Donaldson

Stor Nældesommerfugl, Araschina burejana (Bremer, 1861).

Udseende:
Arten er vidt forskellige af udseende fra forårs generation til sommer generation (sæsondimorfisme).
Forårsformen
f. burejana (Bremer, 1861);
er på overside orangerød med små sorte pletter, og et par hvide pletter i forvingespids. Samt på bagvinge overside smalle blå halvmåner i sømkant.
Sommerformen
f. strigosa (Butler,1866);
er sort med små hvide eller lysegule pletter og smalle røde pletter i sømfelt.

Vingefang: er 33 til 39 mm. Hunnen er større end hannen.

Habitat: Flyver i blandet løvskove på skovlysninger, skovstier og skovenge, ses også i parker og langs levende hegn tæt på skov på nærringsrig jord op til 1300 m.

Adfærd: Hvor man ser den lille smukke sommerfugl svæve i en meters højde over skovstien, sidder ofte på væltede grene og lave buske og soler sig, hannen holder et territorie, hvor den jager andre hanner væk. Er glad for alle nektarrige blomster.
Hanner søger på jord til fugt, miniraler og pattedyrekskrementer.

Flyvetid: er i 2 generationer, f. burejana: april- juni, og f. strigosa: juli-september.

Værtsplante: er nælde, Urtica arter.

Verdensudbredelse: findes i Tibet, Kina, Amur- og Ussuri-regionerne i Rusland, Korea og Japan.

Hedder på dansk: Stor Nældesommerfugl. På engelsk: Large Map.

Slægtnavnet som er afledt af græsk arakhnion er spindelvæv! 

sommerform: strigosa (Butler,1866)

Stor Nældesommerfugl, Araschina burejana strigosa. Yamanouchi., Nagano Prefecture, Japan d. 11 september 2013. Fotograf; Pamela DonaldsonStor Nældesommerfugl, Araschina burejana strigosa. Yamanouchi., Nagano Prefecture, Japan d. 11 september 2013. Fotograf; Pamela DonaldsonStor Nældesommerfugl, Araschina burejana strigosa. Yamanouchi., Nagano Prefecture, Japan d. 11 september 2013. Fotograf; Pamela Donaldson

Stor Nældesommerfugl, Araschina burejana strigosa. Yamanouchi., Nagano Prefecture, Japan d. 11 september 2013. Fotograf; Pamela Donaldson

_________________________________________


Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden