Spejlbredpande

Heteropterus morpheus

first update d. 18 june 2011

last update d. 6 september 2021

Lokalitet for Spejlbredpande d. 21 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenLokalitet for Spejlbredpande d. 21 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande hun d. 21 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande hun d. 21 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande hun d. 21 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande hun d. 21 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande hun d. 21 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenHer Jens Stolt i et Blåtopkær d. 30 juni 2011 på Møn. Fotograf: Lars AndersenHer Eng -Rørhvene. Calamagrostis canescens d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenRørgræs, Phalaris arundinacea, Lokalitet for Spejlbredpande d. 21 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenÆg på Rørgræs, Phalaris arundinacea, Lokalitet for Spejlbredpande d. 21 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus han. d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus han. d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus hun. d. 19 juli 2011 på Falster. Fotograf: Tubas LøkkegaardSpejlbredpande, Heteropterus morpheus han. d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus han. d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus han. d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus han. d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Tubas LøkkegaardSpejlbredpande, Heteropterus morpheus hun. d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Tubas LøkkegaardSpejlbredpande, Heteropterus morpheus hun. d. 16 juli 2011, kl 9.41 på Falster. Fotograf: Erni BoesenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus han. d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Tubas LøkkegaardSpejlbredpande, Heteropterus morpheus hun. d. 19 juli 2011 på Falster. Fotograf: Tubas LøkkegaardSpejlbredpande, Heteropterus morpheus hun. d. 19 juli 2011 på Falster. Fotograf: Tubas LøkkegaardSpejlbredpande, Heteropterus morpheus hun. d. 21 juli 2011 på Falster. Fotograf: Tubas Løkkegaard

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus. Det østlige Falster juli 2011. Fotografer: Tubas Løkkegaard, Erni Boesen & Lars Andersen.

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus (Pallas, 1771). 

Udseende: er mørkebrun på overside med små lysegule pletter i forvingespids. Bagvinge underside er med hvide sortringet spejlpletter på gul baggrund. Kønnene er ens, hunnen har kort tyk krop som er spids i enden, er lidt større end hannen der har smal lang bagkrop med en vifte i enden, som kan være slidt af med alderen.

Vingefang: 30 - 36 mm.

Habitat: findes på sur næringsfattig jord på fugtige enge med bredbladet græsser som f.eks. Blåtopkær som er høj tuedannende græs omkring 1,2 meter højt med islet af blomsterflor langs søer og åer.

Adfærd: har en hoppende flagrende flugt, er ivrig blomstersøgende på Fladstjerne, Brunelle, Galtetand, Vikker, Engforglemmigej og Tidsler.

Flyvetid: er fra sidst i Juni til lidt ind i August.

Æg, larve og puppe: Ægget lægges på bredbladet græsser lidt over bladskeden, som klækker efter 6 til 19 dage efter temperaturen. Larven lever og overvintre i et hylsterlignende sammenspundet bladhus i 4. larvestadie. I foråret er larven aktiv fra først i maj til midt juni. Forpupningen sker på et skålformet græsblad med bagkroppen spundet fast til bladet oprejst med en sikkerhedslinie midtvejs på puppen. Puppestadie varer 2 til 4 uger.

Værtsplante: Er Blåtop, Molinia caerulea. Eng -Rørhvene, Calamagrostis canescens. Skov-Stilkaks, Brachypodium sylvaticum og Tagrør, Phragmites australis.

Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen januar 2017

Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen januar 2017

Norduropæisk udbredelse: På den engelsk ø Jersey blev Spejlbredpande opdaget i 1946. Det menes larven eller æg var med hø importeret til øen fra Frankrig. Der var benzinmangel på Jersey under den tyske besættelse (1940-45), og det førte til øget brug af heste. Den forsvandt igen i 1996.

Findes i Bretagne og Normandiet i Frankrig. Spredte populationer i Belgien, Holland og det nordlig Tyskland. Polen. Litauen, Letland og Estland.

Danmark; Findes på to lokaliteter på Falster siden 2008, hvor den største population findes i Bøtø Plantage og Mølledybet. Og en lille population i Teglskov som måske er forsvundet igen, er ikke set siden juli 2014?
Der er på Lolland fundet en lille population i
2014.
Der burdes ledes mere efter den på Lolland, Møn og det sydlige Sjælland, for der er garanteret oversete populationer?

Sverige; 1 fund i Gislöv 1951, det sydvestlig Skåne.

Finland; 1 fund i Esbo 1937, Nyland. Er igen på vej mod nord i Estland, så det er spørgsmål om hvornår man igen finder den i Finland?

Verdensudbredelse: Findes fra det nordlige Spanien, gennem det vestlige Frankrig, i Mellem- og Østeuropa, hvor de danske populationer nok er kommet over Østersøen fra Tyskland. Videre til Baltikum og nordlige Balkan, Kaukasus og Sibirien til Amur. Det nordlige Kina og Korea.

Populationer ekspanderer i det nordøstlige Tyskland, Polen. Tjekkiet og Estland. Vigende i Rumænien, Slovakiet, Østrig og Ukraine.

Hedder på dansk: Spejlbredpande. På norsk: Speilsmyger. På svensk: Spegelsmygare.
På finsk:
Heinähiipijä. På estisk: Uneliblikas. På lettisk: Spogulišu resngalvitis.
På litauisk:
Viksvine hesperija. På polsk: Rojnik morfeusz. På tysk: Spiegelfleck-Dickkopffalter.
På nederlandsk:
Spiegeldikkopje. På fransk: Miroir. På engelsk: Large Chequered Skipper.

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

_____________

Sidste nyt!

Den Danske Naturfond

d. 18 juli 2021

Konikheste. Bøtø Plantage, Falster d. 18 juli 2021. Fotograf; Henrik S. LarsenKonikheste. Bøtø Plantage, Falster d. 18 juli 2021. Fotograf; Henrik S. Larsen

Konikheste. Bøtø Plantage, Falster d. 18 juli 2021. Fotograf; Henrik S. Larsen

Den Danske Naturfond:
Pas på de danske ”
pandaer” ? SJÆLDEN OG TRUET!

Vildtlevende heste er gode skovarbejdere
De er smukke, og de er naturens egne skovarbejdere, der ikke larmer. Vildhestene i Bøtøskoven skal gå ude hele året sammen med kvæg og sørge for at pleje naturen.

De æder skud af buske og træer og forhindrer, at arealerne gror til igen. Det sørger for den rigtige balance mellem åbne græsarealer og områder med skov.

Hestene er af racen Konik, som stammer fra Polen. Man har avlet Konikheste, så de ligner den oprindelige, vilde europæiske hest tarpanen, som uddøde omkring år 1900.

Ved årsskiftet 2019/2020 bestod hesteflokken i Bøtøskoven af 15 dyr.

Hold venligst afstand for din sikkerheds skyld og undlad at fodre dyrene, så de ikke bliver syge.

_____________

Den Danske Naturfond

d. 4 oktober 2019

Lokalitet for Spejlbredpande med allerede flere naturinteresserede der gerne vil se bredpanden, Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 25/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

Lokalitet for Spejlbredpande tidlig morgen med allerede flere kikkere og samlere der gerne vil se og fange denne sjældne bredpande. Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 25 juli 2012. Fotograf; Lars Andersen

Den Danske Naturfond:
Pas på de danske ”
pandaer” ? SJÆLDEN OG TRUET!

Mange af vores sommerfugle er mere truede end ikoniske dyr som pandaen og tigeren. Den smukke sommerfugl, spejlbredpande, er en af dem.
Efter ikke at være registreret i Danmark i over 20 år blev arten igen set i Bøtøskoven på Falster,
2007, som nu er ejet af Den Danske Naturfond. Vi sikrer levesteder for de danske ”pandaer” – det vil sige truede dyr som spejlbredpanden.
Du kan hjælpe. Vær med til at bevare flere frodige blomsterrige enge og skovlysninger til de danske ”pandaer”.

Bliv naturbeskytter

Og gør en konkret forskel for den unikke danske natur. For 120 kroner om måneden kan du købe 10 NYE kvadratmeter jord tilbage til naturen HVER måned. Jord, der bliver til levesteder for vores truede arter.

Læs mere på rewilding

_____________

November 2018

Naturstyrelsen:
På udkig efter sommerfugle på Ulvshale og Bøtø Nor af Kristian Graubæk

PDF

_____________

"Den Danske Naturfond"

d. 31 december 2017

Mads Jakobsen fra "Den Danske naturfond" fotograferer Spejlbredpande han.  Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Mads Jakobsen fra "Den Danske Naturfond" fotograferer Spejlbredpande han.
Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Der gælder forskellige regler for, hvad man må indsamle af dyr og planter fra naturen alt efter, hvilke arter det drejer sig om. En del arter er fredet og må ikke indsamles. Reglerne er fastsat i love og bekendtgørelse, som du kan finde på Miljøstyrelsens hjemmeside. Reglerne gælder naturligvis også på arealer ejet af Den Danske Naturfond. Derudover har naturfonden fastsat følgende regler for indsamling på fondens arealer:

På naturfondens arealer må man gerne indsamle nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. til privat brug.

Dyr må ikke forulempes og deres huler og reder, yngel og æg må ikke beskadiges. Se i øvrigt adgangsbekendtgørelsen §28, artikel 1, nr. 6.

SÆRLIGT VEDR. INDSAMLING AF TRUEDE OG SÅRBARE DAGSOMMERFUGLE
Man må selvfølgelig gerne nyde sommerfuglene og tage fotos. Men det er ikke tilladt på Den Danske Naturfonds arealer at indsamle dagsommerfuglearter, der på den danske rødliste er vurderet som truede, sårbare eller som ikke har været mulige at rødlistevurdere på grund af en usikker status i Danmark.

Læs mere på fondens hjemmeside

_____________

d. 13 juli 2017

 Bøtø Plantage, Falster d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars AndersenHvid Admiral. Bøtø Plantage, Falster d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars AndersenSpejlbredpande han. Bøtø Plantage, Falster d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Hvid Admiral & Spejlbredpande han. Bøtø Plantage, Falster d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Torsdag d. 13 juli 2017: var jeg sammen med Mads Jakobsen og skovfogede fra "Den Danske Naturfond" i Bøtø Plantage, hvor vi så 5 stk. Spejlbredpande'r fordelt på 4 stk. hanner og 1 stk hun.

_____________

d. 6 juli 2017

Torsdag d. 6 juli 2017: en glædelig nyhed til "Den Danske Naturfond". Spejlbredpande er genfundet, der flyver her sidst på eftermiddagen mindst 2 individer rundt på rydningen, som er observeret af flere som Lars A. Krogh, John Strange Petersen med flere, fordi der er mange fuglefolk der er taget i plantagen for af se efter Gåsegrib der siges at raste i plantagen. Der blev allerede observeret en Spejlbredpande i går d. 5 juli.

_____________

2017.

"Den danske naturfond"
som har overtaget Bøtø Plantage for at fremme naturen, har fjernet danmarks bedste Spejlbredpande bestand.

d. 9 juni 2017

Lokalitet for Spejlbredpande, Heteropterus morpheus masterpopulation lavet om til flis.
Bøtø Plantage, Falster d. 28 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen
 
I marts 2017 ryttede "Den Danske Naturfond" et areal for birk og lavede det om til flis. Desværre samtidigt med rydning af arealet ødelage de danmark's bedste Spejlbredpande bestand på arealet.

Nu er det ikke sikkert at Spejlbredpande i Bøtø Plantage er totalt forsvundet endnu, det må feltundersøgelser fra sidst i juni til ind i juli vise?

Man kan på Den Danske Naturfond læse at Spejlbredpande ikke er set siden 2015 på arealet? Hvor i alverden har de fået deres oplysninger fra? Måske fra denne/min side "danske-natur.dk" blandt andet, da jeg ikke nævner observationer fra 2016, havde simpelthen ikke opdateret denne side (min fejl). Men de kunne havde tjekket fugleognatur.dk og "Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle 2.0", hvor de der kunne havde set over 50 observationer af Spejlbredpande på arealet i juli 2016 med nøjagtig placering? Citat; Lars Andersen d. 9 juni 2017

_____________

2016.

Lokalitet for Spejlbredpande, Heteropterus morpheus. Bøtø Plantage d. 13 juli 2016. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus han. Bøtø Plantage d. 13 juli 2016. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus han. Bøtø Plantage d. 13 juli 2016. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus hun. Bøtø Plantage d. 13 juli 2016. Fotograf: Lars Andersen

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus. Bøtø Plantage d. 13 juli 2016. Fotograf: Lars Andersen

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus hun. Bøtø Plantage d. 17 juli 2016. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus han. Bøtø Plantage d. 17 juli 2016. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus han. Bøtø Plantage d. 17 juli 2016. Fotograf: Lars Andersen

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus. Bøtø Plantage d. 17 juli 2016. Fotograf: Lars Andersen

D. 5 juli - 21 juli 2016: Er udbredt i lysninger omkring i den nordlig del af Bøtø Plantage. Er ikke fundet i Teglskov i 2016? Findes stadig på sløret lokalitet på Lolland. Desværre burde de fund havde været på siden tidligere, er først kommet på d. 9 juni 2017.

D. 2 april 2016: Har fået af vide at allerede i 2008 - 2009 fløj de rundt i Bøtø Plantage.

_____________

2015.

D. 3 juli - 4 august 2015: er moderat udbredt i lysninger omkring i Bøtø Plantage. Er ikke fundet i Teglskov i 2015?

D. 5 juli 2015: 1 stk. er fundet ved Tågratorp 1, Sövde, Skåne, Sverige af Rune Gerell. Læs mere på Artportalen.se

_____________

2014.

D. 26 juni - 3 august 2014: Der er set en del bredpander, op til 200 stk. i Bøtø Plantage fra Gedesby Dige i syd til Bøtø Nor i nord på det sydlige Falster.

D. 21 juli 2014: har Magnus Vest Hebsgaard set 6 stk. i Teglskov på det østlige Falster.

D. 4 juli 2014: har Tubas Løkkegaard fundet en lille bestand a 1 han & 1 hun på en sløret lokalitet på Lolland.

_____________

2013.

August 2013: Spejlbredpande findes på to lokaliteter på Falster, der er flere observationer i Bøtø Plantage, fra d. 23 juni frem til d. 4 august. Og få observationer fra Teglskov. Måske findes der oversete populationer på Møn og det sydlige Sjælland? Bestandene på begge Falsterske lokaliteter er reduceret en lille smule i forhold til sidste år. Vi må se om de er der til næste år?

_____________

"Sommerfuglejagt kan true arter under indvandring"

D. 11 juni 2013: Jan Skriver, Jyllandsposten.

Når den farvestrålende Spejlbredpande i juli flyver over sine ganske få danske levesteder på Falster, kan samlere bevæbnet med net fange hannerne i artens fortrop, der er ved at kolonisere Danmark. Indsamling er et hasardspil med mangfoldigheden i vores natur, mener biolog.

»Velkommen til Danmark. Hvis jeg lige må snuppe og præparere dig, så kan du få en plads i min samling. Det varer kun et øjeblik.«

Sådan kunne det frit oversat lyde, når sommerfuglesamlere om få uger drager i felten på Falster og svinger deres net for at fange den i Danmark yderst sjældne dagsommerfugl Spejlbredpande. Læs mere "her"!

_____________

Juli 2012.

D. 20 juli: Tubas Løkkegaard genfandt 1 stk. han i Mellemskoven. Senere blev der set flere dyr i juli af forskellige, op til 4 forskellige med en parring.

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus, Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 25/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus han, Bøtø Plantage d. 25/7 2012. Fotograf: Lars Andersen. Man kan nemt overse denne art, hvis man ikke lige ved hvad man skal kikke efter?

D. 24 juli: Martin Bjerg og Allan Bornø fandt en stor koloni i Bøtø Plantage. Som sidenhen blev besøgt af mange naturinteresserede som vil se denne nye art. Det mest fantastiske er at arealet hvor de mange er set, som er en ruderat efter en granskov som blev fældet for 1½ år siden, nu er gået i græs.

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus, Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 25/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus han, Bøtø Plantage d. 25/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

_____________

2011.

D. 30 Juni 2011: Efter vi kom hjem fra Polen, er vi nogle stykker der sidst i juni leder efter Spejlbredpande på Møn: Her fra Ålebæk Strand, Møn. Der blev også ledt de næste uger på Lolland og Falster.

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus hun. d. 16 juli 2011, kl 9.41 på Falster. Fotograf: Erni Boesen

Her den første Spejlbredpande fra en fastboende bestand i Danmark. Fotograf; Erni Boesen d. 16 juli 2011

D. 16 juli 2011 fandt Erni Boesen i Mellemskoven på Falster en lille koloni! Senere var vi: Tubas Løkkegaard, John Strange Petersen og Lars Andersen på lokaliteten, vi så mindst 3 dyr; 2 hanner og 1 hun. Senere samme dag fandt Jens Mikkel Lausten, den ved Bøtø 1 stk han. Her indlæg på Naturephotos.dk om den nye danske bredpande.

D. 17 juli 2011 mødte Erni Boesen i Mellemskoven flere samlere og andre naturinteresserede der ledte efter Spejlbredpande. Der kom bla. to samlere hen til Erni for at spørge om hun havde set dem, hun blev vred og sagde de ikke kunne være bekendt at samle på dem. Vi havde med vilje fordi vi var klar over der nok vil komme lidt pres på arten skrevet Mellemskoven i stedet for Teglskov som ligger i den sydlige del af Mellemskoven.

D. 19 juli: Jan Fischer Rasmussen en hun kravlende ned i græsset og lægge æg på Rørgræs, Phalaris arundinacea som ligner meget Tagrør, og der blev set ialt fire forskellige dyr.

D. 21 juli: Tubas Løkkegaard og Lars Andersen fandt to æg på Rørgræs, Phalaris arundinacea som Jan Fischer Rasmussen to dage tidlige havde set hunnen lægge på samme græs. Samt en pæn hun som Tubas kunne genkende fra to dage tidligere med lettere deform højre bagvinge .

D. 22 juli: Vi formoder at havde set og fotograferede mindst 6 forskellige dyr ialt over de 5 dage vi har observeret dem. Jeg gætter på det nu er sidste udkald, de fleste Spejlbredpander er enten forsvundet eller døde. Om 10 til 20 dages tid vil jeg forsøge at fotograferer larven på lokaliteten.

D. 27 juli: ser Jens Mikkel Lausten, den hun med den deforme højre bagvinge.

D. 28 juli: ser Knud Bech og Magnus Vest Hebsgaard en slidt hun, måske er det den samme med den deforme højre bagvinge?

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus tomt æg. d. 31 juli 2011 på Falster. Fotograf: Tubas LøkkegaardSpejlbredpande, Heteropterus morpheus larve i rør som den har lavet på græsstrå. Røret blev ikke åbnet, for larven skal havde lov til at være i fred.. d. 31 juli 2011 på Falster. Fotograf: Tubas Løkkegaard

D. 31 juli: Tubas Løkkegaard genfandt æg på Rørgræs, Phalaris arundinacea og larve i rør som den har lavet på græsstrå. Røret blev ikke åbnet, for larven skal havde lov til at være i fred.

D. 19 november: efter fundet blev meldt ud, var der var en del fotografer og samlere på lokaliteten, som lavede store stier ind i området. Det er med til at belaste plantelivet og insekterne på lokaliteten. Og det er ikke den bedste start for en nyindvandret dagsommerfugl?

Et lille ønske herfra, er at opfordrer til at søge efter den andre steder. Så den får en chance til at overleve næste sæson.

_____________

2010.

D. 24 juli 2010: blev1 stk. Spejlbredpande fundet ved Ålebæk Strand, Møn af Marian Würtz Jensen, Per Delphin, Lis Ravnsted-Larsen og Susanne Rosenild.

Den kommer muligvis fra Nordtyskland, hvor Spejlbredpande findes lige syd for Rügen. Det er muligt at der findes oversete bestande i Danmark?

_____________

2008 - 2009.

D. 2 april 2016: Har fået af vide at allerede i 2008 - 2009 fløj de rundt i Bøtø Plantage på Falster?

_____________

Historik; 1939 - 1986.

I Danmark Ca. 15 fund i perioden 1939-1986. 1 fra Sydsjælland, de øvrige er fra Lolland og Falster. Det sidste fund er fra Hamborgskoven, Lolland i 1986. Flere af fundene kunne tyde på den har haft bestande på Lolland og Falster i perioden?

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus. Lolland fundet i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus. Mellemskoven, Falster fundet i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars Andersen

1stk. Roden Skov, Lolland. Det første fund i Danmark

d.12 juli 1939

Flemming Weis

1stk. Horreby Lyng, Falster

d.12 juli 1941

C. Johannesen

1stk. Mellemskoven, Falster

d.16 juli 1941

Niels Wolff

1stk. Horreby Lyng, Falster

d.23 juli 1943

Oskar Andersen

1stk. Roden Skov, Lolland

d. 3 juli 1945

Ernst Vilsund

2stk. Mellemskoven, Falster

d. 8 juli 1945

Erling Pedersen

1stk. Roden Skov, Lolland

d. 8 juli 1949

Eivind Kjær

1stk. Mellemskoven, Falster

d.14 juli 1951

Aage Hansen

1stk. Roden Skov, Lolland

d.28 juni 1963

H. J. Henriksen

1stk. Bøtø, Falster

d.13 juli 1967

Jens Lundquist

1stk. Krenkerup, Lolland

d. 9 juli 1977

M. Thielsen

1stk. Gunderup Kohave, Sjælland

d.13 juli 1981

Verner Hansen

1stk. Holmeskov Dyrehave, Lolland

d.22 juli 1985

Henning Liljehult

1stk. Hamborgskov, Lolland

d.11 juli 1986

Jan Pedersen

_____________

Spejlbredpande i Bialowieza Skovene, Polen juni 2011.

Bialowieza skovene, Polen d. 18/6 2011. Fotograf: Lars AndersenBialowieza skovene, Polen d. 16/6 2011. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus. Bialowieza skovene, Polen d. 16/6 2011. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus. Bialowieza skovene, Polen d. 17/6 2011. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus. Bialowieza skovene, Polen d. 17/6 2011. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus. Bialowieza skovene, Polen d. 17/6 2011. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus. Bialowieza skovene, Polen d. 18/6 2011. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus. Bialowieza skovene, Polen d. 18/6 2011. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus. Bialowieza skovene, Polen d. 18/6 2011. Fotograf: Lars Andersen

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus. Bialowieza skovene, Polen d. 17 juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

D. 15 / 18 Juni 2011: Obs af Spejlbredpande i Bialowieza skoven, Polen. I sommer var jeg sammen med Jens Stolt og Troells Melgaard i Bialowieza skovene i det østlige Polen, hvor vi så Spejlbredpande på flere fugtige enge: På jagt i Urskoven

_____________

Her link til skandinaviske bredpander´s bestemmelsenøgle!

_____________

Dagsommerfugle fra Palæarktisk

Butterflies from Palaearctic

_____________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden