Egesommerfugl

Satyrium ilicis

first update d. 10 august 2005

last update d. 8 september 2023

Lokalitet for Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Der er en del skærmplanter i blomst som var de foretruknet nektarblomst som er bakkesvovlrod. Hagestad Naturresevat, Sandhammaren, Skåne 9  juli 2018. Fotograf: Lars Andesen Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Der er en del skærmplanter i blomst som var de foretruknet nektarblomst som er bakkesvovlrod. Hagestad Naturresevat, Sandhammaren, Skåne 9  juli 2018. Fotograf: Lars AndesenBrun pletvinge, Melitaea athalia  og Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Sandhammaren, Skåne 21 juli 2005. Fotograf: Lars AndesenBrun pletvinge, Melitaea athalia  og Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Sandhammaren, Skåne 21 juli 2005. Fotograf: Lars AndesenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 16/7 2007. Fotograf: Lars AndersenPeter Møllmann er tæt på en Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Sandhammaren, Skåne 21 juli 2005. Fotograf: Lars AndesenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 21/7 2005. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 21/7 2005. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 20/7 2005. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 16/7 2007. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 21/7 2007. Fotograf: Lars Adler KroghEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 16/7 2007. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagstorp Nationalpark, Skåne. d. 21/7 2005. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagstorp Nationalpark, Skåne. d. 16/7 2007. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Parringsforsøg. Hagstorp Nationalpark, Skåne. d. 20/7 2005. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Parringsforsøg. Hagstorp Nationalpark, Skåne. d. 20/7 2005. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 21/7 2007. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Sjældent viser sommerfuglen sin overside, hvor man kan se den orange plet på forvingen. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 21/7 2005. Fotograf: Peter MøllmannEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 21/7 2005. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 21/7 2005. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 20/7 2005. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Sandhammaren, Skåne 21 juli 2005. Fotograf: Lars AndesenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 16/7 2007. Fotograf: Troells Melgaard

Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. 2005 til 2018

Fotografer; Peter Møllmann, Lars Adler Krogh, Troells Melgaard & Lars Andersen.

Egesommerfugl, Satyrium ilicis (Esper, 1779).

Udseende: Er mørkebrun på oversiden med lille orange spot ved hale på bagvinge. På forvinge overside har hunnen stor orange spot i ydrefelt. Underside er hos hannen mørkere -, hunnen lysere brun, begge med en tynd regelmæssig brudt hvid linje. På bagvinge med små røde sømmåner og kort hale.

Vingefang: 28 - 34 mm.

Habitat: Findes på soleksponere lysninger i blandingsskov på stenrig klippegrund, i det sydlige Skåne i egeskov på sandede områder med klit tæt på kysten. Og i Danmark var det små egekrat, med åbne lysninger hvor der er plads til en urterig bevoksning. 

Adfærd: Er ivrig blomsterbesøger på div. skærmblomster, blåmunke, scaebiose og gederams, drikker også på egeblade.

Flyvetid: I juli - august.

Æg, larve og puppe: Æg lægges i fordybninger ved knop eller grenvinkler på lave, sydvendte grene. Larven overvintrer i ægget og klækker når egens knopper springer ud i det tidlige forår. Larven lever i cirka 4 uger, puppetiden tager to-tre uger.

Myrmecophile relationer: besøges af myrene
Camponotus aethiops og Crematogaster schmidti.
Parasiter/Fjender: div. snyltehvepse og snyltefluer.

Værtsplante: Larven lever på Stilk-Eg, Quercus robur. Vinter-Eg, Quercus petraea. Sten-Eg, Quercus ilex og Kermes-Eg, Quercus coccifera.

Kort lavet af; Lars Andersen januar 2017

Udbredelse: Udbredt i det meste af Europa til det sydlige Skandinavien i Sverige; Skåne, Blekinge & Småland. Mangler i Storbritannien, Korsika, Sardinien, Sicilien og Kreta. Videre østpå i Tyrkiet, Libanon, Israel, det sydlige Ural og det nordvestlige Asien.

Udbredelse: 1954 1971 1992
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 19 January 2014
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 24 January 2014

Historik: Egesommerfugl var sammen med Perlemorrandøje en gang de jyske egekrat’s karakterarter. Desværre er begge arter nu forsvundet, nok pga. øgede eutroficering i landbruget. Nu var skaden for denne art og Perlemorrandøje allerede sket for flere hundrede år siden, hvor habitatsødelæggelserne udraderet de fleste småkrat i Danmark.

Egesommerfugl sidste populationer i Danmark kendes fra Jylland i Hvidding Krat 1992†. Dyrby Krat 1972†. Frøslev Mose 1971†. Falslev 1967†. Skatskov 1959† og Alstrup Krat 1955†.

Forfatteren har selv set den i Hvidding Krat i den rekordvarme sommer d. 27 juli 1975, hvor jeg så dem i antal i blomstrende Gederams på koordinat; WGS 84: N 56° 32.762', E 9° 46.511'. Senere d. 17 juli 1977 var jeg igen i Hvidding Krat, hvor jeg så 2 hanner inde i det gamle egekrat på koordinat; WGS 84: N 56° 32.666', E 9° 46.761'.

Desværre groede skovene til i disse krat efter stævningsdriften ophørte. Og jeg har mange gange grædt over at det kemiske landbrug ligger klods op af sårbare naturtyper som de jyske egekrat.

Synonymer: Nordmannia ilicis, Thecla ilicis og Fixenia ilicis.

Tidligere svensk navn før 2005: Järneksnabbvinge.
Navneændringer på svenske fjärilar 2004 av Ulf Gärdenfors & Mats Lindeborg

På dansk hedder den: Egesommerfugl. På norsk: Brun Eikestjertvinge. På svensk: Krattsnabbvinge.
På finsk:
Ruotsinnopsasiipi. På estisk. Tamme-kannustiib. På lettisk: Ozolu astainitis.
På litauisk:
Ažuolinis uodeguotis. På polsk: Ogonczyk ostrokrzewowiec.
På tysk:
Brauner Eichen-Zipfelfalter. På nederlandsk: Bruine Eikenpage.
På fransk:
Thécla de l'Yeuse. På katalansk: Marroneta del roure. På spansk: Querquera serrana.
På engelsk:
Ilex Hairstreak.

Lignende arter: I Portugal, Spanien til Alpes-Maritimes i det sydlige Frankrig flyver den lignende Spansk Egesommerfugl, Satyrium esculi.

Der findes 2 lignende arter i Danmark og Sverige, Det Hvide W og Slåensommerfugl.

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

Sidste nyt

El ledninger og sommerfugle

d. 16 juli 2023

Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Vittskövle, Skåne, Sverige d. 16 juli 2023. Fotograf; Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Vittskövle, Skåne, Sverige d. 16 juli 2023. Fotograf; Lars Andersen

Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Vittskövle, Skåne, Sverige d. 16 juli 2023. Fotograf; Lars Andersen

Danmark, 1805 hvor skovarealet var helt nede med 2-3%, det laveste nogensinde i Danmark, for vi brugte fligtig tømmer til vores flåde som dengang var en trussel for englænderne i Napoleonskrigene. Englænderne tog vores flåde, tømmer efter de havde givet os flere røvfulde i 1801- 1807.
Hvor man indså at der udadtil tabes, må indadtil vindes.
Med oprettelse af
Skovforordningen i 1805 fastlagde regler for, hvordan skoven måtte udnyttes.

På det tidspunkt forekom det i international sammenhæng revolutionerende, at de private skovejeres dispositionsret blev indskrænket.
Men regeringen så det som sin opgave at sikre, at også de private skove fortsat kunne producere træ, og derfor blev der bl.a. sat rammer for hugsten, etablering af ny bevoksning efter hugst blev påbudt, og skovgræsning med heste og kvæg blev forbudt.

Siden da forsvandt mange af vores skovlevende planter dyr og insekter og mange skovlevende sommerfugle. For skove uden de større dyr blev mørkere, for det hele drejede sig om tømmer til flåden.
Før skovordningen var der også mange lysninger og fældninger i skovene hvor kvæg og heste holdt skoven lysåbnet. Siden blev de jyske egekrat og mange skove mørke og
egesommerfuglen forsvandt fra Hvidding Krat, Danmark i 1992†. Så i Danmark nåede ledningerne ikke at skabe oaser for egesommerfugl og perlemorrandøje.

Senere fik vi strøm fra 1890'erne, og efterhånden spredte ledningerne sig over landskabet.
Både i Danmark og især i Sverige har det vist sig at El energi kræver at de luftbårne ledninger skal beskyttes mod skoven, så der periodisk fældes træer og buske under ledningerne.
Dermed er elværket med til der opstår oaser for skovens planter og dyr i den ellers mørke skov.
Elledningerne er til gavn for flere skovlevende sommerfugle og egesommerfugl i det sydlige Sverige, da
egesommerfugl hunner lægger æg på lave egepur under ledningerne, og der er blomster som knopurt med flere i nærheden.

___________________________________________

d. 9 juli 2018

Lokalitet for Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Der er en del skærmplanter i blomst som var de foretruknet nektarblomst som er bakkesvovlrod. Hagestad Naturresevat, Sandhammaren, Skåne 9  juli 2018. Fotograf: Lars Andesen Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Der er en del skærmplanter i blomst som var de foretruknet nektarblomst som er bakkesvovlrod. Hagestad Naturresevat, Sandhammaren, Skåne 9  juli 2018. Fotograf: Lars Andesen

Jeg har længe spekuleret over hvilke skærmplante Egesommerfugl besøger I Hagestad Naturreservat i det sydlige Skåne. Og så fotograferede jeg dens blade og stilk, og bestemte den til Bakke-Svovlrod, Peucedanum oreoselinum.

___________________________________________

Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 12/7 2012. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 12/7 2012. Fotograf: Lars AndersenEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 12/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne d. 12 juli 2012. Fotograf; Lars Andersen

Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 1 august 2013. Fotograf: Lars Andersen

Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne d. 1 august 2013. Fotograf; Lars Andersen

Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne d. 28 juli 2017. Fotograf; Knud EllegaardEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne d. 28 juli 2017. Fotograf; Knud Ellegaard

Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne d. 28 juli 2017. Fotograf; Knud Ellegaard

___________________________________________

Videoklip med Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 21 juli 2005

___________________________________________

Slåensommerfugl, Satyrium pruni. Jordtorpsåsen, Öland. Sverige.  d. 20 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfeDet hvide W / Almsnabbvinge, Satyrium w-album hun. Amager Fælled, Vestamager d. 29 Juni 2009. Fotograf: Lars AndersenVrietornsommerfugl, Satyrium spini. Kotel, Bulgarien d. 2 juli 2011. Fotograf; Martin BjergLille Slåensommerfugl, Satyrium acaciae. Jeravna, Bulgarien d. 28 juni 2011. Fotograf; Martin BjergSatyrium abdominalis. Turkey d. 26 may 2009. Photographer; Troells MelgaardEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagstorp Nationalpark, Skåne. d. 16/7 2007. Fotograf: Troells MelgaardSpansk Egesommerfugl, Satyrium esculi. Rimplads, Parc de Mercantour, Alps Maritimes d. 29 juni 2016. Fotograf; John Vergo

Slåensommerfugl Det Hvide W Blåtorn Lille Slåensommerfugl Sort Busksommerfugl Egesommerfugl Spansk Egesommerfugl
Satyrium pruni Satyrium w-album Satyrium spini Satyrium acaciae Satyrium abdominalis Satyrium ilicis Satyrium esculi

___________________________________________

Tilbage til sjældne dagsommerfugle i Danmark

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden