Dagsommerfugle som er sjældne, tilfældige eller uddøet i Danmark

first update d. 4 october 2006

last update d. 23 january 2023


Sjældne fastboende dagsommerfugle arter i Danmark

Fransk Bredpande, Pyrgus armoricanus han. Røsnæs, Vestsjælland. d. 1 Maj 2011. Fotograf: Lars Andersen

Fransk Bredpande, Pyrgus armoricanus er en af Danmarks sjældneste dagsommerfugle, og findes kun på det vestlige Sjælland
Asnæs, Røsnæs, Store Vrøj ved Saltbæk Vig, Kalkred/Kalundborg Flyveplads,
2 lokaliteter på Vesterlyng, Stold Skydeterræn, Disbjerg og muligvis på Nekselø?

Sortplettet bredpande, Carterocephalus silvicolus hun. Søholt Skov, Lolland. 4 juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Sortplettet Bredpande, Carterocephalus silvicola fandtes i Hydeskov, Hamborg Skov og flere andre skove på Lolland og Falster.
Er nu tilbage i skovene omkrng MariboSøerne som Storskov v. Søholt på det centrale Lolland.

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus han. d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars Andersen

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus er genindvandret i 2008, nu findes der 2 populationer på det østlige Falster. Samt 1 lokalitet på Lolland.
Måske findes der også oversete populationer på Møn?

Sortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 3 juli - 2011. Fotograf: Lars Andersen

Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion findes nu kun tilbage på Høvbleget, Møn hvor der er en Naturpleje af Overdrevet, med hensyn til bestandene af Sortplettet Blåfugl og orkideerne. Der er også forsøgt med udsætning i Jydeleje.

Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes findes i det nordvestlige Vendsyssel omkring Hirtshals, fra Lønstrup strand til Skiveren, hvor den  er lokalt talrig hvor der vokser Blodrød Storkenæb i klitten.

Sort Ildfugl, Lycaena tityrus. han. Bøtø Plantage. Falster d. 6 august 2007. Fotograf: Lars Andersen

Sort Ildfugl, Lycaena tityrus blev fundet i Hannenov Skov i 1998, men der er den forsvundet fra igen i 2000.
Nu er der i 1999 opdaget en lille koloni på Sydfalster som har etableret flere små kolonier fra Gedesby til Marielyst Strand.
Har ellers været forsvundet fra Danmark siden
1986, hvor den sidst fandtes i Svanninge Bakker på det sydlig Fyn.

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne hun. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 29 Maj 2011. Fotograf: Lars Andersen

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne findes i enkelte skove ved Ringsted på Midtsjælland, samt Lolland og Falster; ca ialt 8 - 12 lokaliteter.
Der er nu kun 3 metapopulationer tilbage, hvor arten er tæt på at forsvinde fra Danmark, 2022.

Ilia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 13/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

Ilia, Apatura ilia er nyindvandret til Pinseskoven på Vestamager i 2011, hvor den siden har etableret sig. Der også observeret 1 stk han i Fasanskoven 2012/2014 og 1 stk. han på Amager Fælled i 2013.


Almindelig træk & tilfældige gæster i Danmark siden 1995

Svalehale, Papilio machaon han. Amager Fælled. d. 16 juli 2011. Fotograf: Lars Andersen

Svalehale, Papilio machaon ses som sjælden gæst i maj juni og varme august dage, hvor vinden har blæst fra syd og øst. Tidligere fandtes den fast i Danmark, og var almindelig i Jylland. Men i 50'erne begyndte den at forsvinde, hvor udretninger af åer og mere effektivt landbrug trængte den væk, den sidste faste bestand i Danmark forsvandt fra Filsø ved Henne Strand i 1978.
Nu finders der muligvis populationer syd for Skagen siden
2016.

Sydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Rom, Italien. D. 23 juni 2005. Fotograf: Henrik S. Larsen

Sydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius er en slægtning til Svalehale, som ses som sjælden gæst i Danmark. Sidste gang på Bøtø Diget, Falster af John Faldborg d. 18 august 2012? I 1997 på Bornholm og i 1998 på Sydsjælland, ellers skal man 100 år tilbage nord for København i Hellerup, d. 9 maj 1894, hvor den muligvis er indført med div. frugttræer?
Se artikel:
Sommerfugle flytter mod nord.

Grønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia daplidice på Smalbladet Høgeurt, Hieracium umbellatum. Bøtø diget  d. 3 august 2011. Fotograf: Lars Andersen

Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa ses som sjælden trækgæst i varme august dage, kan yngle på diger, rapsbrakmarker, ruderat- & byggepladser rundt omkring. I 2002 og 2011 var der træk i det sydøstlige Danmark, hvor de lykkedes at etablere kolonier, hvor man næste år om forsommeren kunne se enkelte nyklækkede individer. I vinteren 2012/2013 blev dens foderplanter Strandsennep skyllet i havet, så der var kun få individer i sommeren 2013. Ingen fund i 2014 og et enkelt fund på det sydlige Falster i 2015 og 2017. I juli-august 2019 var der et stort indtræk på Møn, Falster, Lolland og Langeland. En lille koloni ved diget Hyllekrog, Lolland i august 2022.

 Mosehøsommerfugl, Colias palaeno. Abisko, Tornetrask sydbred, Sverige 6 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Mosehøsommerfugl, Colias palaeno ses som sjælden gæst i Nordjylland og Nordsjælland fra Sverige og Norge. Sidst set i antal tilbage i 1992 hvor der blev set mere end 200 eksemplarer som er kommet med østenvinden fra Sverige. Der var også i 1993 meldt enkelte fund som er efterkommere fra året før. Sidst set i Holmegårds Mose 2002, og på Melby Overdrev 1999 på Sjælland. Vesterlyng på Sjælland 2017. Råbjerg Mose, Nordjylland, 2018.

Gul høsommerfugl, Colias hyale han. Bøtø diget, Falster, Danmark 7 august 2011. Fotograf: Lars Andersen

Gul Høsommerfugl, Colias hyale er en vandrer sydfra i Danmark, findes i lucernemarker og kløver, er en hurtig flyver, kort tid på blomst, dog sidst på dagen mere rolig. Hannen kendes på at den er gul i flugten, hunnen er hvidgul. I 2009 var der et stort træk i det sydøstlige Danmark. Ses oftes på træk i det sydlige Danmark, sidst i 2022.

Orange høsommerfugl, Colias croceus han. Stevns, Sydsjælland, Danmark 6 august 2009. Fotograf: Lars Andersen

Orange Høsommerfugl, Colias crocea. ses som sjælden trækgæst i varme august dage, kan yngle på lucernemarker rundt omkring i det sydøstlige Danmark. Siden 2000 har der næsten hver år været stabile træk i Danmark. Er observeret i Danmark i 2022.

Bronzesommerfugl, Cacyreus marshalli, Rom, Italien. Juni 2005. Fotograf: Henrik S. LarsenMuligvis larvegnav af Bronzeblåfugl på Pelargonia-blade i H/F Sønderbro ved Amager Fælled d. 6 september 2013. Fotograf Lars Andersen

Bronzeblåfugl, Cacyreus marshalli  (Butler, 1898) er første gang fundet i Danmark på Bøtø Dige d.11 juli 2011 af Klaus Hermansen. En larve og larvegnav er fundet i Århus V, Østjylland af Svend Kaaber d. 25 august 2013. Samt et fund på Buddleia i Varde august 2015. Er en sydafrikaner der blev indført til Mallorca med et parti Pelargonier i 1987, siden har den spredt sig over det meste af det sydlig Europa. I 1991 blev den fundet i en have i Bruxelles, Belgien, i 1992 blev den fundet i Spanien, i Rom, Italien 1996 og Sydfrankrig 1997, og Sussex, England 1997. Den er under observationstatus fordi den hver år i nabolande bliver fundet på friland i haver i blomsterbedene.

Vandreblåfugl, Lampides boeticus. København d. 3 marts 2009. Fotograf: Lars Andersen. Leg. Lars Adler Krogh.Vandreblåfugl, Lampides boeticus. Brugsen på Christianshavns Torv, København d. 22 januar 2009. Fotograf: Lars Andersen

Vandreblåfugl, Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) findes i temperede egne i hele verden. Kan trække fra Sydeuropa op til Tyskland og England. Ses ofte flyvende i lucernemarker, og optræder som skadedyr i dyrkede ærter. Er fundet i Danmark, siden marts 2006 i nogle importerede ærter fra Kenya hos den lokale købmand af Steffen Johansen, Værløse. Senere mange fund i sukkerærter fra coop supermarker som Kvivkly og Brugsen også i 2012. Den er under observationstatus fordi den hver år i nabolande bliver fundet som fra England hvor den muligvis har etableret sig. Sidst fundet i slikærter fra et supermarket i Roskilde marts 2015.

Videfuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas er set som sjælden gæst i Danmark i 2003 og 2004, der er sidst set enkelte i 2011, 2012 & 2013. Den var hjemmehørende i Pinseskoven på Amager fra 2011 til juli 2015.
Er set enkelte gange i det østlige Danmark fra
2016 til 2022.

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars Andersen

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros ses jævnligt trækkende fra øst i varme somre. Tidligere var den fast i det østlige Danmark, men forsvandt i 80’erne. I sjældne tilfælde som på Bornholm i 2004, er der set æglægning!. Dens foderplante er Elm, Pil, Bæverasp, Fuglekirsebær, Pære og Æble.
Er ses enkelte gange i det østlige Danmark fra
2014 til 2022.

Admiral, Vanessa atlanta H/F Vennelyst d. 19 september 2004. Fotograf: Lars AndersenHar vi det ikke bare dejligt!

Admiral, Vanessa atalanta ses som almindelig trækkende gæst i Danmark, de første ankommer i maj, og de yngler i Danmark, som klækker juli-august. Om efteråret trækker de sydpå igen. I enkelte varme vintre som 2006/2007 & 2013/2014 kan de overvintre i Danmark.

Tidselsommerfugl Vanessa cardui, H/F Vennelyst, d. 4/8 - 2003. Fotograf: Lars AndersenTidselfugl, Vanessa cardui, d. 23 august 2004. Marienlyst. Fotograf: Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui ses som trækkende gæst sydfra, med skiftende hyppighed, i 2003, 2006 og 2009 var den almindelig overalt. I 2011 og 2012 var der kun få i landet. Om efteråret trækker de sydpå ned til Middelhavsregionen og Nordafrika.
Der var et historisk kæmpetræk i Norden og resten Europa i
2019.

Østlig Perlemorsommerfugl, Argynnis laodice. Ussuriregionen, Sibirien juli 2002. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Østlig Perlemorsommerfugl, Argynnis laodice det første danske fund i Ølene, Bornholm d. 8 august 1986 af Fritz Raae, og nr 2 fra Kroghage, Falster d. 22 august 1997 af Jan Fischer Rasmussen. Og det østlige Bornholm 5 hunner i august 2003 af Per Falck og Brian Lynggård.

Skakbrætsommerfugl, Melanargia galathea, Polen. 23 Juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Skakbrætsommerfugl, Melanargia galathea er fundet første gang i Danmark gang ved Tryggelev Nor, Langeland d. 6 august 1996 af Kasper Nyberg & anden fund på Bøtø Dige, Falster d. 17 juli 1997 af Erik Nørager.
1 stk. Galathea set ved Nyhave, Bornholm d. 26 juli 2019 af Morten Kofoed-Hansen.
Læs mere om fundet på fugleognatur

Der er også enkelte fund af Schackbräde i Sverige ved Sandhammeren, Skåne 1984 og Utklippan, Blekinge 1993. 1 stk. Sölvesborg, Blekinge d. 22 juli 2003. 2 stk. Vamlingbo, Gotland d. 8 august 2004. 1 stk. N Lunden grinden Norra Lundtornet, Öland d. 7 juli 2009.

I 2012 er der fundet en bestand på en rasteplads langs motorvejen 65 km syd for den danske grænse; Skakbræt?                       

Dagsommerfugle invaderer varme Danmark sydfra, artikel fra DMI


Tilfældige gæster fra før 1995

Skærbredpande, Pyrgus serratulae. Oberammergau i det sydlige Tyskland  d. 1 juli 2011. Fotograf; Helle Krogsgaard.

Skærbredpande, Pyrgus serratulae er måske eller måske ikke fundet en enkelt gang i Danmark på Strognæs dige, Lolland i juni, 1909. Desværre nu om dage er Skærbredpande uddød i Nordtyskland, så det er tvivlsomt om denne art igen vil dukke op i Danmark. Se link.

Apollo, Parnassius apollo. Loftahammar, Småland, Sverige. d. 7 July 2010. Photographer; Lars Andersen

Apollo, Parnassius apollo på Zoologisk Museum i København og Naturhistorisk Museum i Århus findes de 5 kendte danske eksemplarer af Apollo. Det sidste fund er fra Tibirke bakker i 1942 hvor digteren Hans Hartvig Seedorff Petersen fandt nogle vingestumper i sit udhus. Derudover kendes adskillige uverificerede iagttagelser af arten i Danmark.

Violet Ildfugl, Lycaena alciphron han. Pita, Polen d. 13/6 2011. Fotograf: Lars AndersenViolet Ildfugl, Lycaena alciphron hun. Bialowieza skovene, Polen d. 18/6 2011. Fotograf: Lars Andersen

Violet Ildfugl, Lycaena alciphron der er kun kendt 2 eksemplarer fra Bøtø Dige, Falster, d. 24 & 25 juni 1939. Er nok blæst over fra Rügen, Nordtyskland. Egentlig underligt at den ikke er genfundet?

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars Andersen

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis kun kendt fra 2 danske fund, hhv. Roden Skov, Lolland, i 1957 samt Læsø i 1987. Det sidste fund er interessant, for den findes over i Sverige på den anden side lokalt almindelig. Så det er nok ikke sidste gang den kan findes i Danmark.

Det Hvide l, Nymphalis vaualbum. Stara Planina, Serbien d. 26 juni 2014. Fotograf; Tom Nygard Kristensen

Det Hvide L, Nymphalis vaualbum kun kendt 4 eksemplarer fundet på to lokaliteter, hhv. København og Sønderby på Fyn. Alle er fra 1901.
Det samme gælder Sverige hvor den er fundet i Småland tilbage i
1914. I Finland er den fundet langt ofter, sidst i 2004. Findes i Østpolen Rumænien, Ungarn og Serbien. Ligner lidt Det Hvide C, bare nået større! Se link.

Askepletvinge,Euphydryas maturna hun. Bialowieza skovene, Polen d. 17 juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Askepletvinge, Euphydryas maturna i Danmark er der kendt 2 slidte eksemplarer fra Rosningen Skov på det nordvestlige Lolland ca. år 1890 som er fanget af E. Skafte.
At der er fanget to eksemplarer indikerer at det har været de sidste rester af en population i Danmark, men det får vi nok ikke at vide med sikkerhed i dag?
Den fandtes frem til
1950 udbredt i Schleswig, Nordtyskland.

Skovbjergrandøje, Erebia ligea. Fagernes, Norge juli 1992. Fotograf: Lars Andersen

Skovbjergrandøje, Erebia ligea. 4 fund i Danmark, det sidste fra Christiansø, 1979.
Der har muligvis været bestande på Røsnæs? Findes almindelig fra Småland op til Lapmarken i Sverige.

Buskrandøje, Pyronia tithonus. Alps Maritime, Sydfrankrig. Juli 1988. Fotograferet på Zoologisk museum d. 9/11 2006 Fotograf: Lars Andersen

Buskrandøje, Pyronia tithonus kendes fra et enkelt fund fra Skjoldenæsholm på Sjælland omkring år 1870.
Tidligere var den almindelig i Nordtyskland, men nu skal man 300 til 400 km. syd for Danmark før den dukker op. Så det er ikke sandsynligt at den dukker op igen. Se
link.

Berggräsfjäril, Lasiommata petropolitana. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 21 Maj 2011. Fotograf: Lars AndersenBerggräsfjäril, Lasiommata petropolitana. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 29 Maj 2010. Fotograf: Lars Andersen

Bjergvejrandøje, Lasiommata petropolitana kendes i Danmark fra 2 fund, hhv. Farum 1912 og Egebæksvang (Nordsjælland) 1959.
Findes i Sverige fra Småland og nord på, sjældent set i Skåne. Se
link.

Skovvejrandøje, Lasiommata maera. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenSkovvejrandøje, Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) hun. Nybro, Småland, Sverige. d. 4 juli 2010. Fotograf: Lars Andersen

Skovvejrandøje, Lasiommata maera der er kendt 4 sikre fund, hhv. Gribskov, 1910; Bøllemosen, 1963 samt Ellekilde og Rønne omkring år 1900. Desuden foreligger flere usikre oplysninger om fund på Sjælland.
Findes lokalt almindelig i det meste af Sverige.

Monark, Danaus plexippus (Linnaeus, 1758). Silves, Algarve, Portugal d 28 January 2011. Photographer; Lars Andersen

Monark, Danaus plexippus kendt i Danmark fra et fund af vingestumper i en vindueskarm i et sommerhus i Klitmøller,Thy, 1978! Den blive set jævnligt på træk langs kysterne i England og Irland. Der findes små bestande i Spanien og Portugal samt de Kanariske øer. Udover fundet i 1978, er den set nogle gange mere i Danmark, men det er nok importeret dyr.
Sidst set i Årsdale på Bornholm
d. 5 juli 2013 af Arne Møller.


Dagsommerfugle som er uddøet efter 1995

Enghvidvinge, Leptidea juvernica. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 21 Maj 2011. Fotograf: Troells Melgaard

Enghvidvinge, Leptidea juvernica det har vist sig at Skovhvidvinge at være en tvillingeart med forekomst af begge arter i Danmark. Det drejer sig om hhv. den velkendte Leptidea sinapis og den nybeskrevne (1989) Leptidea reali som nu hedder L. juvernica. Det har vist sig, at alle bornholmske dyr tilhører arten L. juvernica.
Som fandtes i Almindingen, Bornholm i
ndtil 2004.

Slåensommerfugl / Busksnabbvinge, Satyrium pruni hun. Åvarps fälad, fuktängen, Skåne, Sverige d. 28 Juni 2009. Fotograf: Lars Andersen

Slåensommerfugl, Satyrium pruni lever en skjult tilværelse i slåenkrat. Sidst set i Løgnor, Toreby Skov, Lolland, i 1995. På nær et enkelt fund (Trelde Næs, 1936 - to individer) er den kun kendt fra Sjælland samt Lolland-Falster.
Nærmest Danmark findes den i det sydlige Sverige i Skåne øst for Helsingborg.

Violet perlemorsommerfugl, Clossiana dia på Sankt Hansurt, Sedum telephium. Marielyst, 23 august - 2004. Fotograf: Lars AndersenViolet perlemorsommerfugl, Clossiana dia. Marielyst, 23 august - 2004. Fotograf: Lars Andersen

Violet Perlemorsommerfugl, Boloria dia er fundet i danmark i 2003 på diget ved Marienlyst, Falster, det ser ud til at den har overlevet vinteren, for den var også lokalt almindelig i 2004-2005. Desværre var den fåtalligt i 2006. Og er ikke fundet siden!
Der var et stort samlerpres på arten, som jeg vil kalde en skamplet på danske samlere.

Perlemorrandøje, Coenonympha arcania. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 13 juli 2004. Fotograf: Lars Andersen

Perlemorrandøje, Coenonympha arcania kendt fra nogle få egekrat i Jylland. Sidst set i Hald Ege ved Viborg, hvorfra den tilsyneladende uddøde så sent som i 1996.
Der blev på dens sidste levested anlagt en cykelsti, ære være dens minde.
 


Dagsommerfugle som er uddøet før 1995

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne han. Jægerspris Nordskov i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne, Parnassius mnemosyne hun. Jægerspris Nordskov i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 3 juni 2007. Fotograf: Lars Andersen

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne sidst set i Jægerspris Nordskov, Danmark, 1961. På nær et enkelt fund fra Odense og nogle eksemplarer fra Langeland er der ingen sikre fund uden for Sjælland og Lolland-Falster. De nærmeste lokaliteter er i Blekinge, Sverige.

Skovhvidvinge/Skogsvitvinge, Leptidea sinapis. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 28 Maj 2010. Fotograf: Lars Andersen

Skovhvidvinge, Leptidea sinapis det har vist sig at være en tvillingeart med forekomst af begge arter i Danmark. Det drejer sig om hhv. den velkendte Skovhvidvinge, Leptidea sinapis og den nybeskrevne Enghvidvinge, Leptidea Juvernica. Skovhvidvinge er sidst fundet i Østjylland i 1976.
Og må dermed betragtes som værende uddød i Danmark. Før er den også fundet flere steder i Østjylland, langs Gudenåen, Djursland, Sydsjælland og Nordsjælland.
Skovhvidvinge er forsvundet i samme takt som stævningsdriften ophørte i Danmark.

Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagstorp Nationalpark, Skåne. d. 16/7 2007. Fotograf: Lars Andersen

Egesommerfugl, Satyrium ilicis var de jyske egekrat’s karakterart. Sidst set i Hvidding Krat, 1992imellem Viborg og Randers. Sikre fund kendes kun fra 7 lokaliteter i Jylland. Den må desværre betragtes som uddød i Danmark.
De nærmeste lokaliteter er i det østlige Skåne, Sverige.

Stor ildfugl, Lycaena dispar han. Horreby Lyng, Falster fundet i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenStor ildfugl, Lycaena dispar hun. Horreby Lyng, Falster fundet i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar han. Biezra Sumpene, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars Andersen

Stor Ildfugl, Lycaena dispar er uddød i Danmark; ikke set siden 1955. Kun kendt fra en enkelt lokalitet i Danmark, Horreby Lyng på Falster, hvor arten første gang blev set i 1934 og ynglede frem til 1955. Desværre er den forsvundet fra sine lokaliteter syd for Danmark, så det er ikke sandsynligt at den dukker op igen.
Der er fundet en hun på Bornholm i
august 2015.

Terningsommerfugl, Hamearis lucina. Allindelille fredsskov, fundet i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenTerningsommerfugl, Hamearis lucina. Allindelille fredsskov, fundet i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenTerningsommerfugl, Hamarias lucina. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 6 juni 2004

Terningsommerfugl, Hamearis lucina dens levesteder er på løvenge, en særlig habitat, som hvor den gamle stævningsdrift skabte de rigtige betingelser for den, hvor kodriver havde gode vækstbetingelser, det var især de ældre planter larven af Terningsommerfuglen foretrak. Nu er Løvengen og sommerfuglen forsvundet fra Danmark, hvor den sidst blev set i Allindelille Fredskov i 1960. Var kendt fra en halv snes lokaliteter på Sjælland.
Findes i det sydøstlige Sverige, er lokalt almindelig i Mittlandsskogen på Øland.

Poppelsommerfugl, Limenitis populi, Jernavik, Blekinge, Sverige. d. 2 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenPoppelsommerfugl, Limenitis populi, han. Nybro, Småland, Sverige. d. 4 juli 2010. Fotograf: Lars Andersen

Poppelsommerfugl, Limenitis populi fandtes i Roden Skov på Lolland, hvor arten blev opdaget i 1942 og ynglede indtil 1961. Udover Roden skov kendes arten kun fra enkelte andre i Danmark.
Findes i de svenske skove, hvor den lever i skovlysninger med gamle Bæverasp. Ligner overfladisk en Iris, men kendes nemt på dens røde, sølvhvide underside.

Mørk Pletvinge, Melitaea diamina hun. Stigsåkra, Skåne,.Sverige d. 20 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenMørk Pletvinge, Melitaea diamina hun. Stigsåkra, Skåne,.Sverige d. 20 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Mørk Pletvinge, Melitaea diamina er sidst set i Mølleå-dalen i 1982.
Var tidligere udbredt på Fyn og Sjælland og med enkelte forekomster i Jylland, på Bornholm og Lolland-Falster.
Mørk Pletvinge er i 2013 reintroduceret i en mose i det Nordsjællandske.

Herorandøje, Coenonympha hero. Lellinge frihed fundet i 60érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero. Lellinge frihed fundet i 60érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d.  21 juni 2006. Fotograf: Daniel Dolfe

Herorandøje, Coenonympha hero sidst set i Lellinge Frihed, juni 1982af forfatteren, (Lars Andersen) der fløj kun 2 dyr omkring en nyanlagt granskov, så det var kun spørgsmål om tid før den forsvandt. Den fandtes til sidst på to lokaliteter ved hhv. Vemmetofte og Lellinge Frihed. Arten fandtes tidligere mange steder på Sjælland, bla. Nordskoven ved Jægerspris hvor den sidst blev set i 1957


Status over danske dagsommerfugle arter fra 1870 til 2013.

I 2007 nåede man et historisk lavpunk for dagsommerfugle arter i Danmark. Med tilflyvere kendte man 65 arter dagsommerfugle, hvoraf de 60 var fastboende arter i Danmark.


Sjove og spændende dagsommerfugle fund på Dofbasen.dk som er tvivlsomme eller fejlagtige.

Danmarks mest seriøse meldeside, bare ikke sommerfugle?

Der blev i efteråret 2011 fundet utrolige dagsommerfugle observationer på Dofbasen.dk Det var Emil Bjerregård som fandt fundene på Dofbasen, bagefter sendte han en mail til mig, om disse fund kunne være rigtige? Det kunne jeg sige nej til, de fleste kan tilskrives folks manglende viden om sommerfugle, at de melder fejlagtig ind er tidsrøvende og kan ikke bruges til faunistiske undersøgelser. I efteråret 2011 blev Erling Krabbe kontroller på siden og fik disse fund renset ud af listen.

Her links til tråde på Fugleognatur, Naturephotos og Netfugl hvor de sjove fund blev diskuteret. Det var fund som Skærbredpande, Mnemosyne, Slåensommerfugl, Egesommerfugl, Violet Ildfugl, Stor Ildfugl, Buskrandøje, Perlemorrandøje, Skov-Vejrandøje og Monark.

Her fra et indlæg på fugleognatur, hvorfor man skal tage observationer alvorligt. "DOF-basens hidtidige håndtering af Sommerfugle-obs, da den kan betyde flere uheldige ting; de resterende fund beklikkes (er de lige så utroværdige?), problemet med at "diverse" bruger urigtige oplysninger koster i forhold til andre projekter (naturbevaring, bøger, tid, penge, beskrivelse af hvor fantastisk det står til nu, hvor disse sjældne arter er genindvandret, ja gæt selv hvad de kan bruges / misbruges til?)." Citat Martin Bjerg.


Tidligere dagsommerfugle fund i Danmark som er tvivlsomme, fusk eller fejlagtige.

Gulplettet bredpande, Carterocephalus palaemon. Tanumshede, Bohuslån. Sverige. 12 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfeGulplettet bredpande, Carterocephalus palaemon. Tanumshede, Bohuslån. Sverige. 12 juni 2007. Fotograf: Daniel Dolfe

Gulplettet  Bredpande, Carterophalus palaemon Ekkodalen, Bornholm sidst i juli 1954 af Ole Jørgensen. Tvivlsomme.

Sydlig Høsommerfugl, Colias alfacariensis. Aragon Candasnos, Spain d. 24 march 2013. Photographer; Martin Bjerg

Sydlig Høsommerfugl, Colias alfacariensis kendt fra 3 fund i Danmark (Kruså, 1950 (2 fund); Nr. Søby, 1959 (1 fund)), men først anerkendt mange år senere pga. stor lighed med Gul Høsommerfugl, Colias hyale. Fundene først offentliggjort i 1982. Alle 3 er fanget af H. J. Henriksen. Sidste nyt at der er tvivl om fundene.

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola hun. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2008. Fotograf: Troells Melgaard

Chokoladebrun Blåfugl / Brun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Fundet ved Blåvand nord for Esbjerg i 1997. I oktober 2018 hører jeg samme finder meldte en ind fra Hirtshals 2009 på bugbasen i 2017.
Fordi der mangler tilstrækkelig dokumentation bliver fund fjernet fra
dagsommerfugle-listedanske-natur.dk d. 4 oktober 2018, fordi den er fjernet på fugleognatur.dk.

Skakbrætsommerfugl, Melanargia galathea, Polen. 23 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenSkakbrætsommerfugl, Melanargia galathea, Polen. 23 Juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Skakbrætrandøje, Melanargia galathea i 1806 udgav en medicinsk student, Obdrup i København bogen; "Forsøg til en naturhistorisk Beskrivelse over de Sommerfugle som findes i Omegnen af Kiøbenhavn, til Brug for Ungdommen". Det var en fin ide, men dens udformning desværre enestående upålidelig. Det var ikke småting hr Obdrup belemrer den danske natur i Københavns omegn med. Om Galathea skriver han; "Dambræt Dagsværmer, P. galathea. Denne almindelige Sommerfugl finder man i haver, enge og mellem kratbuske fra juni til september".
Der er kun een forklaring muligt; Obdrup har skrevet særdeles ukritisk af efter et tysk værk uden at have ringeste personlig kendskab til stoffet.

Men værre blev det om Galathea fra Geels Skov juni 1895 samt Glintholm's angivelser af 3 stk. i Ekkodalen, Bornholm 1905 der skilte vandene imellem folk i de lepidopterologiske kredse dengang, kendt som "Glintholm-sagen 1930-31". Som gennem de næste 35 år satte sig dybe spor og umuliggjorde ert regionalsamarbejde på det sommerfugle faunistiske område.

Senere er den fundet på Langeland, 1996 & Falster i 1997.

Skyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköbing, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköbing, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars Andersen

Skyggerandøje, Lopinga achine fund fra Lyngby Mose juni 1895 er fejlagtig.

Yolosa, Yungas, Bolivia.  januar 2006. Fotograf: Lars Andersen

Red Peacock. Yolosa, Yungas, Bolivia januar 2006. Fotograf; Lars Andersen

Red Peacock, Anartia amathea som jeg selv har set i Bolivia. Blev vist på facebook/sommerfugleatlas fra Bogense d. 28 april 2015. Marianne Graversen afslørede fusk med billedesøgning på google.Se også Lepidopteologisk forenings side om Potentielle nye danske dagsommerfuglearter 


Dagsommerfugle som findes i vores nabolande, som man kan forvente at se i Danmark.

Kalkbredpande, Thymelicus actaon, Estramadura, Spanien d. 6 juni 2006. Fotograf: Troells MelgaardKalkbredpande, Thymelicus actaon. Jeravna, Bulgarien. d. 1 juli 2013. Fotograf:  Martin Bjerg

Kalkbredpande, Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) findes syd for Danmark i Nordtyskland til Spanien i syd, samt Nordafrika. Der findes også en lille koloni på kalkklinten i Sydengland.
På de Kanariske øer findes der en underart ssp.:
christi der er mere skarp i vingetegningerne.
Det er en art som måske kunne etablere sig i det sydlige Danmark på Lolland-Falster? 

Korthaleblåfugl, Everes argiades han. Narewka, Polen d. 12 juli 1997. Fotograf, Tom Nygaard Kristensen

Korthaleblåfugl, Everes argiades (Pallas, 1771) er fundet flere gange i Østersø området i det sydlige Finland, hvor den har i kortere periode etablerede bestande.
I Sverige er den flere gange fundet på Gotland fra 1940 til 2012. Og 2 stk. 24/25 juli 2011; Ajke, Ekeviken, Fårö som ligger tæt på Gotland.

Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Coembra, Portugal. September 2011. Coll.; Morten S. Mølgaard

Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis (Drury, 1771) er fundet som trækkende art på sydkysten af Irland og England mindst 100 gange. Er indvandret i Portugal, på Azoerne, Madeira og de Kanariske Øer.
Findes oprindelig i Canada, USA, Mexico, Guatemala, Cuba & Jamaica.
Er som regel overset, fordi de flyver sammen med trækkende Tidselsommerfugle.

Lille Græsrandøje, Maniola lycaon hun. Sierra Nevada, Spanien d. 13 juli 2014. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Lille Græsrandøje, Maniola lycaon (Rottemburg, 1775) findes fra det nordlige Spanien, sydlig Frankrig, Italien, Schweiz, det sydlige Tyskland op til Østersø kysten, det østlige Europa fra Balkan op til de Baltiske lande og det sydøstlige Finland.


Dagsommerfugle som fundet som invasive/indført i Danmark

Lemon Swallowtail, Papilio demoleus. Hainan, China. 13 October 2007. Photographer: Henrik S. LarsenCommon Mormon, Papilio polytes hun. Kolding d. 2 August 2011. Fotograf Vibeke KristensenBronzeblåfugl, Cacyreus marshalli.Ravello,  Italien d. 29 august 2011. Fotograf; John Strange Petersen Vandreblåfugl, Lampides boeticus. København d. 3 marts 2009. Fotograf: Lars Andersen. Leg. Lars Adler Krogh.Julia, Dryas julia. Caranavi, yungas, Bolivia d. 26 januar 2012. Fotograf; Lars AndersenCommon Indian Crow, Euploea core. Sauraha, Chitwan Nationalpark. Nepal. december 1995. Fotograf: Lars Andersen


Dagsommerfugle som findes i Sverige, Norge, Spanien, Italien og resten af Europa.

Svalehale, Papilio machaon han. Amager Fælled. d. 16 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenSydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Rom, Italien. D. 23 juni 2005. Fotograf: Henrik S. LarsenApollo, Parnassius apollo. Hästsundet, Loftehammar, Småland, Sverige 4 juli 2006. Fotograf: Lars AndesenMnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 2 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenMosehøsommerfugl, Colias palaeno, Abisko, Sverige 8 juli 1985. Fotograf: Lars AndersenOrange høsommerfugl, Colias crocea, Bulgarien august 2005. Fotograf: Troells MelgaardGul høsommerfugl, Colias hyale, Bulgarien juli 2005. Fotograf: Troells MelgaardEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Sandhammaren, Sverige. juli 2005Slåensommerfugl, Satyrium pruni. Kendes fra Det hvide w på det store røde felt på bagvingen, og mangler det hvide w. Øland. d. 26/6 2003. Fotograf: Jens Meulengracht MadsenSpansk Egesommerfugl, Satyrium esculi. Estramadura, Spanien 3 juni 2006. Fotograf: Troells MelgaardStor ildfugl, Lycaena dispar. Veliko Tornovo, Bulgarien. Juni 2003 Fotograf: Jan Fischer RasmussenLycaena ottomana. Bulgarien, august 2005. fotograf: Troells MelgaardBlå ildfugl, Lycaena helle. Abisko, juni 2005. fotograf: Daniel DolfeLycaena thersamon. Bulgarien, august 2005. fotograf: Troells MelgaardBronzesommerfugl, Cacyreus marshalli, Rom, Italien. Juni 2005. Fotograf: Henrik S. LarsenVandreblåfugl Lampides boeticus. La Gaude, Alps Maritimes. Maj 1987. Fotograf: Lars AndersenSkifer blåfugl, Agriades glandon aquilo, han, Kratersjön. juli - 1985. Fotograf: Lars AndersenTerningsommerfugl, Hamarias lucina. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 6 juni 2004Monark, Danaus plexippus. Coroico, Yungas, Bolivia. d. 11 februar 2006. Fotograf: Lars AndersenPasha, Charaxes jasius. Provence, Sydfrankrig. Juni 2005. Fotograf: Kaj DahlDvärgpärlefjäril, Clossiana improba Gohpascurro/Bjorkliden d. 9 juli 1985. Fotograf: Lars AndersenMørk pletvinge, Melitaea diamina. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 6 juni 2004Skakbrætsommerfugl, Melanargia galathea, Polen. Juli 2004. Fotograf: Troells MelgaardSkovbjergrandøje, Erebia ligea, Bjørkliden, Tornetrask, Sverige. d. 13 juli 1985. Fotograf: Lars AndersenPerlemorrandøje, Coenonympha arcania. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 13 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenSkovvejrandøje, Lasiommata maera. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004. Fotograf: Lars Andersen

Sommerfugle fra Sverige, Norge og Finland

Palæarktiske Dagsommerfugle

Butterflies from Palaearctic

_______________________________

IUCN Red List

European Red List

European butterflies on Red List

ArtsDatabanken Swedish Species Information Centre

_________________________________________________________________

Dagsommerfugle fra Finland som ikke er fundet i Danmark og Sverige

Grønbroget Bjerghvidvinge, Pontia callidice (Hübner, 1800).
Lille Grønbroget Hvidvinge, Pontia chloridice (Hübner, 1813).
Sydlig Korthaleblåfugl, Everes alcetas (Hoffmansegg, 1804.
Østlig Timianblåfugl, Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865).
Østlig Perlemorsommerfugl, Argynnis laodice (Pallas, 1771).
Harlekinperlemorsommerfugl, Boloria titania (Esper, 1793).
Kastaniebrunt Randøje, Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788).
Lille Græsrandøje, Maniola lycaon (Rottemburg, 1775).
Lille Skovbjergrandøje, Erebia euryale (Esper, 1805).

_________________________________________________________________

Link til dagsommerfuglene forsvinder i Danmark

Link til hvorfor dagsommerfugle mister arealer
til landbrug og skovbrug i Danmark

Link til dagsommerfugle som er uddøet i Danmark

Link til sommerfugle-haven i Danmark

Link til invasive/indførte dagsommerfugle i Danmark

Link til indsamling debat af dagsommerfugle i Danmark

Link til fredet dagsommerfugle i Danmark

Link til rødlisten i Danmark

Værtsplanter for dagsommerfugle i Danmark og Sverige. 

Habitater for dagsommerfugle i Danmark og Sverige. 

Link til rewilding i Danmark

____________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden