Dagsommerfugle som er uddøet i Danmark

first update d. 23 january 2023

last update d. 24 january 2023


Uddøde dagsommerfugle arter i Danmark


Den største trussel mod dagsommerfuglene, er deres levesteder forsvinder. Derefter kommer gift og næringsstoffer, samt klimaændringer.

Ofte er sårbare eller nyindvandrede arter på grænsen til udbredelse, hvor det varmere klima spiller ind. Nogle kan etablere sig kortvarigt, og arter som levede i højmoser, hedemoser, overdrev, kratskove med løvenge som reelt set i dag ikke findes mere forsvinder.

Dagsommerfugle der tidligere har haft populationer i Danmark, både længere årrække og i nogle få år.
Nogle mener at en art skal mindst havde ynglet fast i landet i mindst tre år,
men det er en mening.

Der har været en længere varigt omvæltningen i landbrug- og skovdriften, hvor husdyr kommer i stalde. Og skovbruget er blevet dygtigere til at dyrke træ i lige rækker.

Der findes ikke plads til naturen i Danmark, fritidsfolket som ryttere og mtbfolket og erhverv er dem som er de største modstandere af de tiltag regeringen laver for mere natur som urørte skove,
naturnationalparker og arealer ejet af fonde.

__________________

Dagsommerfugle som er uddøet efter 1995

Violet perlemorsommerfugl, Clossiana dia på Sankt Hansurt, Sedum telephium. Marielyst, 23 august - 2004. Fotograf: Lars AndersenViolet perlemorsommerfugl, Clossiana dia. Marielyst, 23 august - 2004. Fotograf: Lars Andersen

Violet Perlemorsommerfugl, Boloria dia 2006†.
Er fundet i danmark i
2003 på diget ved Marienlyst, Falster, det ser ud til at den har overlevet vinteren, for den var også lokalt almindelig i 2004-2005. Desværre var den fåtalligt i 2006. Og er ikke fundet siden!
Der var et stort samlerpres på arten, som jeg vil kalde en skamplet på danske samlere.

Enghvidvinge, Leptidea juvernica. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 21 Maj 2011. Fotograf: Troells Melgaard

Enghvidvinge, Leptidea juvernica 2004.
Det har vist sig at
Skovhvidvinge at være en tvillingeart med forekomst af begge arter i Danmark. Det drejer sig om hhv. den velkendte Leptidea sinapis og den nybeskrevne (1989) Leptidea reali som nu hedder L. juvernica. Det har vist sig, at alle bornholmske dyr tilhører arten L. juvernica.
Som fandtes i Almindingen, Bornholm i
ndtil 2004. Allerede for over 100 år siden var dens levesteder så fragmenteret og ødelagte, at det kun var spørgsmål om tid.

Perlemorrandøje, Coenonympha arcania. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 13 juli 2004. Fotograf: Lars Andersen

Perlemorrandøje, Coenonympha arcania 1996.
Kendt fra nogle få egekrat i Jylland. Sidst set i Hald Ege ved Viborg, hvorfra den tilsyneladende uddøde så sent som i
1996.
Der blev på dens sidste levested anlagt en cykelsti, ære være dens minde.
 Allerede for over 150 år siden var dens levesteder så fragmenteret og ødelagte, at det kun var spørgsmål om tid.

Slåensommerfugl / Busksnabbvinge, Satyrium pruni hun. Åvarps fälad, fuktängen, Skåne, Sverige d. 28 Juni 2009. Fotograf: Lars Andersen

Slåensommerfugl, Satyrium pruni 1988-95.
Lever en skjult tilværelse i slåenkrat. Sidst set i Løgnor, Toreby Skov, Lolland, i
1995. På nær et enkelt fund (Trelde Næs, 1936 - to individer) er den kun kendt fra Sjælland samt Lolland-Falster.
Nærmest Danmark findes den i det sydlige Sverige i Skåne øst for Helsingborg. Allerede for over 50 år siden var dens levesteder så ødelagte, at det kun var spørgsmål om tid.

__________________

Dagsommerfugle som er uddøet før 1995

Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagstorp Nationalpark, Skåne. d. 16/7 2007. Fotograf: Lars Andersen

Egesommerfugl, Satyrium ilicis 1992† .
Var de jyske egekrat’s karakterart. Sidst set i Hvidding Krat,
1992imellem Viborg og Randers. Sikre fund kendes kun fra 7 lokaliteter i Jylland. Den må desværre betragtes som uddød i Danmark.
De nærmeste lokaliteter er i det østlige Skåne, Sverige. Allerede for over 100 år siden var dens levesteder egekrattet så fragmenteret og ødelagte, at det kun var spørgsmål om tid.

Herorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d.  21 juni 2006. Fotograf: Daniel Dolfe

Herorandøje, Coenonympha hero 1982†.
Sidst set i Lellinge Frihed,
juni 1982af forfatteren, (Lars Andersen) der fløj kun 2 dyr omkring en nyanlagt granskov, så det var kun spørgsmål om tid før den forsvandt. Den fandtes til sidst på to lokaliteter ved hhv. Vemmetofte og Lellinge Frihed. Arten fandtes tidligere mange steder på Sjælland, bla. Nordskoven ved Jægerspris hvor den sidst blev set i 1957

Skovhvidvinge/Skogsvitvinge, Leptidea sinapis. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 28 Maj 2010. Fotograf: Lars Andersen

Skovhvidvinge, Leptidea sinapis 1976.
Det har vist sig at være en tvillingeart med forekomst af begge arter i Danmark. Det drejer sig om hhv. den velkendte Skovhvidvinge, Leptidea sinapis og den nybeskrevne Enghvidvinge, Leptidea Juvernica. Skovhvidvinge er sidst fundet i Østjylland i 1976.
Og må dermed betragtes som værende uddød i Danmark. Før er den også fundet flere steder i Østjylland, langs Gudenåen, Djursland, Sydsjælland og Nordsjælland.
Skovhvidvinge er forsvundet i samme takt som stævningsdriften ophørte i Danmark. Allerede for over 150 år siden var dens levesteder så fragmenteret og ødelagte, at det kun var spørgsmål om tid.

Mnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 3 juni 2007. Fotograf: Lars Andersen

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne 1961.
Sidst set i Jægerspris Nordskov, Danmark,
1961. På nær et enkelt fund fra Odense og nogle eksemplarer fra Langeland er der ingen sikre fund uden for Sjælland og Lolland-Falster. De nærmeste lokaliteter er i Blekinge, Sverige. Allerede for over 150 år siden var dens levesteder så fragmenteret og ødelagte, at det kun var spørgsmål om tid.

Poppelsommerfugl, Limenitis populi, Jernavik, Blekinge, Sverige. d. 2 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenPoppelsommerfugl, Limenitis populi, han. Nybro, Småland, Sverige. d. 4 juli 2010. Fotograf: Lars Andersen

Poppelsommerfugl, Limenitis populi 1961.
Fandtes i Roden Skov på Lolland, hvor arten blev opdaget i
1942 og ynglede indtil 1961. Udover Roden skov kendes arten kun fra enkelte andre i Danmark.
Findes i de svenske skove, hvor den lever i skovlysninger med gamle Bæverasp. Ligner overfladisk en Iris, men kendes nemt på dens røde, sølvhvide underside. Måske har den forekommet tidligere i Danmark? Men populationerne på Lolland bredte sig ikke, da der manglede skovlysninger med bæverasp. Måske kan de genindvandre i fremtiden, når de urørte skove kommer?

Terningsommerfugl, Hamarias lucina. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 6 juni 2004

Terningsommerfugl, Hamearis lucina 1960.
Dens levesteder er på løvenge, en særlig habitat, som hvor den gamle stævningsdrift skabte de rigtige betingelser for den, hvor kodriver havde gode vækstbetingelser, det var især de ældre planter larven af Terningsommerfuglen foretrak. Nu er Løvengen og sommerfuglen forsvundet fra Danmark, hvor den sidst blev set i Allindelille Fredskov i
1960. Var kendt fra en halv snes lokaliteter på Sjælland.
Findes i det sydøstlige Sverige, er lokalt almindelig i Mittlandsskogen på Øland.

Stor Ildfugl, Lycaena dispar han. Biezra Sumpene, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars Andersen

Stor Ildfugl, Lycaena dispar 1955.
Er uddød i Danmark; ikke set siden
1955. Kun kendt fra en enkelt lokalitet i Danmark, Horreby Lyng på Falster, hvor arten første gang blev set i 1934 og ynglede frem til 1955. Desværre er den forsvundet fra sine lokaliteter syd for Danmark, så det er ikke særlig sandsynligt at den dukker op igen.
Der er fundet en hun på Bornholm i
august 2015.

__________________

Dagsommerfugle som er uddøet der kommer som træk,
eller er reintroduceret

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars Andersen

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros
ses jævnligt trækkende fra øst i varme somre. Tidligere var den fast i det østlige Danmark, men forsvandt sidst i
80’erne. I sjældne tilfælde som på Bornholm i 2004, er der set æglægning!. Dens foderplante er Elm, Pil, Bæverasp, Fuglekirsebær, Pære og Æble.
Er ses enkelte gange i det østlige Danmark fra
2014 til 2022. Hvis de urørte skove i det østlige Danmark får lov til at brede sig, er der muligheder.

Mørk Pletvinge, Melitaea diamina hun. Stigsåkra, Skåne,.Sverige d. 20 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenMørk Pletvinge, Melitaea diamina hun. Stigsåkra, Skåne,.Sverige d. 20 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Mørk Pletvinge, Melitaea diamina
er sidst set i Mølleå-dalen i
1982.
Var tidligere udbredt på Fyn og Sjælland og med enkelte forekomster i Jylland, på Bornholm og Lolland-Falster.
Mørk Pletvinge er i 2013 reintroduceret i et par moser i det Nordsjællandske.

Svalehale, Papilio machaon han. Amager Fælled. d. 16 juli 2011. Fotograf: Lars Andersen

Svalehale, Papilio machaon
ses som sjælden gæst i maj juni og varme august dage, hvor vinden har blæst fra syd og øst. Tidligere fandtes den fast i Danmark, og var almindelig i Jylland. Men i
50'erne begyndte den at forsvinde, hvor udretninger af åer og mere effektivt landbrug trængte den væk, den sidste faste bestand i Danmark forsvandt fra Filsø ved Henne Strand i 1978.
Nu finders der muligvis populationer syd for Skagen siden
2016. Og de ses oftere i resten af landet.

__________________

Dagsommerfugle som er uddøet før 1900

 Mosehøsommerfugl, Colias palaeno. Abisko, Tornetrask sydbred, Sverige 6 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Mosehøsommerfugl, Colias palaeno
ses som sjælden gæst i Nordjylland og Nordsjælland fra Sverige og Norge. Sidst set i antal tilbage i
1992 hvor der blev set mere end 200 eksemplarer som er kommet med østenvinden fra Sverige. Der var også i 1993 meldt enkelte fund som er efterkommere fra året før. Sidst set i Holmegårds Mose 2002, og på Melby Overdrev 1999 på Sjælland. Vesterlyng på Sjælland 2017. Råbjerg Mose, Nordjylland, 2018. Har muligvis for over 200 år siden forekommet i Sønderjylland.

Apollo, Parnassius apollo. Loftahammar, Småland, Sverige. d. 7 July 2010. Photographer; Lars Andersen

Apollo, Parnassius apollo
på Zoologisk Museum i København og Naturhistorisk Museum i Århus findes de 5 kendte danske eksemplarer af Apollo. Det sidste fund er fra Tibirke bakker i
1942 hvor digteren Hans Hartvig Seedorff Petersen fandt nogle vingestumper i sit udhus. Derudover kendes adskillige uverificerede iagttagelser af arten i Danmark.

Askepletvinge,Euphydryas maturna hun. Bialowieza skovene, Polen d. 17 juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Askepletvinge, Euphydryas maturna
i Danmark er der kendt 2 slidte eksemplarer fra Rosningen Skov på det nordvestlige Lolland ca. år
1890 som er fanget af E. Skafte.
At der er fanget to eksemplarer indikerer at det har været de sidste rester af en population i Danmark, men det får vi nok ikke at vide med sikkerhed i dag?
Den fandtes frem til
1950 udbredt i Schleswig, Nordtyskland.

Skovbjergrandøje, Erebia ligea. Fagernes, Norge juli 1992. Fotograf: Lars Andersen

Skovbjergrandøje, Erebia ligea
Der er 4 fund i Danmark, det sidste fra Christiansø,
1979.
Der har muligvis været bestande på Røsnæs for over
150 år siden? Findes almindelig fra Småland op til Lapmarken i Sverige.

Buskrandøje, Pyronia tithonus. Alps Maritime, Sydfrankrig. Juli 1988. Fotograferet på Zoologisk museum d. 9/11 2006 Fotograf: Lars Andersen

Buskrandøje, Pyronia tithonus
kendes fra et enkelt fund fra Skjoldenæsholm på Sjælland omkring år
1870.
Tidligere var den almindelig i Nordtyskland, men nu skal man 300 til 400 km. syd for Danmark før den dukker op. Så det er ikke sandsynligt at den dukker op igen. Se
link.


Link til sjældne dagsommerfugle i Danmark

Link til hvorfor dagsommerfugle forsvinder i Danmark

Link til dagsommerfuglene forsvinder

Link til dagsommerfugle som er uddøet i Danmark

Link til fredet dagsommerfugle i Danmark og udland.

Link til invasive/indførte dagsommerfugle i Danmark


 

 

Status over danske dagsommerfugle arter fra 1870 til 2013.

I 2007 nåede man et historisk lavpunk for dagsommerfugle arter i Danmark. Med tilflyvere kendte man 65 arter dagsommerfugle, hvoraf de 60 var fastboende arter i Danmark.Palæarktiske Dagsommerfugle

Butterflies from Palaearctic

_______________________________

IUCN Red List

European Red List

European butterflies on Red List

ArtsDatabanken Swedish Species Information Centre

_________________________________________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden