Mnemosyne

Parnassius mnemosyne

first update d. 23 september 2006

last update d. 22 september 2022

Lokaliteten for Mnemosyne med en stor blomsterstand af Tjærenellike og masser af skærmplanten Hundepersille. Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Trolls MelgaardEngdrag med Vild Kørvel, Anthriscus sylvestris hvor Mnemosyne hanner patrujerer. Ronneby, Blekinge. d. 3 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenTeam Mnemosyne. Ronneby, Blekinge. d. 3 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenLokaliteten for Mnemosyne. I bunden af Vild Kørvel, Anthriscus sylvestris ligger resterne af de visne Lærkespore. Hvor pupper af Mnemosyne ligger gemt! Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Lars AndersenHer tæt opløb af naturfotografer ved Mnemosyne. Ronneby, Blekinge. d. 3 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne hun. Ronneby, Blekinge. d. 2 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 3 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 3 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 2 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han. Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Trolls MelgaardMnemosyne han som er mærket af Erland Lindblad. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Lars AndersenBiolog: Erland Lindblad fra Lånstyrelsen i Blekinge ved at mærke en Mnemosyne. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han som er mærket af Erland Lindblad. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne hun. Ronneby, Blekinge. d. 2 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han som er mærket af Erland Lindblad. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne hun. Ronneby, Blekinge. d. 2 juni 2007. Fotograf: Kirsten SchwartzMnemosyne hun med sphragis. Ronneby, Blekinge. d. 2 juni 2007. Fotograf: Kirsten SchwartzMnemosyne hun. Ronneby, Blekinge. d. 2 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne hun. Ronneby, Blekinge. d. 2 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 2 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han på Tjærenellike, Lychnis viscaria. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Trolls MelgaardMnemosyne han på Tjærenellike, Lychnis viscaria. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Trolls MelgaardMnemosyne han på Tjærenellike, Lychnis viscaria. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Trolls MelgaardMnemosyne han på Tjærenellike, Lychnis viscaria. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Trolls Melgaard

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) ssp. argiope (Frühstorfer, 1917).

Udseende: Er hvid med sorte pletter på forvingen, og en gennemsigtig bred sømkant, hannen har gråhåret bagkrop. Hunnen har sorte pletter på bagvinge overside, og savner hår på bagkrop sorte overside med gul sidelinje.

Vingefang: 54-66 mm.

Habitat: I Blekinge; er biotopen muldrige og kalkrige lyse skove med græsnings enge omgivet af slåen-rose-tjørnekrat, med stengærder og små klippepartier, hvor foderplanterne finger-lærkespore findes.
I Norge; er det på stejle græsklædte blomsterrige bjergskråninger efter snelaviner der har ryttet skoven.
I Alperne; og andre bjergkæder det på ujævne græsgange med mange sten, mellem åbne skove med små bjergfyr. I de østrigske Rätikon bjerge er det lokaliteter over 1800 m. h.
Her vokser værtsplanten liden lærkespore især i kanterne af klipper og ved foden af raviner.
I Allgäu Alperne, Tyskland; er lokaliteten under en enkelt gruppe af træer med
hulrodet lærkespore i en skovkløft omkring 1500 m. h. .

Adfærd: Hannerne er først på vingerne, flyver aktivt rundt på klækkestedet for at finde en nyklækket hun, den kan parre sig med. I mellem søgningen går den til Tjærenellike, Lychnis viscaria som er dens favoritblomst i Blekinge. Hunnerne bliver parret så snart de klækkes, under parringen danner hannen en sæk under hunnens bagkrop, (sphragis) som gør at hunnen ikke igen kan parre sig, et slags kyskhedsbælte!

Mnemosyne hun flyver ofte ind midt i en rosenbusk eller slåen, eller i bunden af Vild Kørvel, Anthriscus sylvestris hvor der i bunden har vokset lærkespore i foråret der nu i juni er visnet væk, den lugter sig frem til planten hvor den lægger æg.

Om aftenen når de er gået til ro, kan man opleve en sær forsvarsmekanisme. Hvis man nærmer sig den, kan den rejse sig op, og gnider med mellemste og bagben på undersiden af vingerne, som afgiver en raspende lyd, der kan høres langt væk. Denne adfærd deler den med Apollo.

Flyvetid: Er i maj-juli. I år 2007 startede flyvetiden i Blekinge så tidligt som d. 22 maj. I Norges fjelddale i birkeskovlysninger på stejle fjeldsider som skabes ved laviner ved foden af en isbræ som afgiver kold luft, starter flyvetiden først i juli-august!

Værtsplante:
I Norden lever larven på; Langstilket Lærkespore, Corydalis solida,
Finger-Lærkespore, Corydalis pumila & Liden Lærkespore, Corydalis intermedia.
I det centrale Europa lever de på Liden Lærkespore, Corydalis intermedia.
Hulrodet Lærkespore, Corydalis cava og Langstilket Lærkespore, Corydalis solida.
I det sydlig Europa og sydlige Alper også på Gul Lærkespore, Corydalis lutea.

Æg & larve: Larven overvintre i ægget, klækkes først i April, hvor larven straks opsøger en Lærkespore. Larven skjuler sig for det meste under visne blade, den æder i solskin. Ved forstyrrelser dumper den ned på jorden, og gemmer sig. Den voksne larve er fløjsort med en række gul-orange pletter langs kroppen.

Osmaterium: I fare rejser larven sig i en skræmmepositur med hævet forkrop, hvor den sitrer med forbenene, samt udkrænger et gul gaffellignende osmaterium som afgiver et giftigt duftstof.

Puppe: Forvandlingen til puppe-stadie foregår i vissent løv som ligger frit over jorden.

Nordeuropæisk udbredelskort over Mnemosyne lavet af; Lars Andersen februar 2017. Red. juli 2017.

Nordeuropæisk udbredelse: Findes lokalt og sjældent udbredt i Norge, Sverige, Finland, de Baltiske lande, det sydlige Karelen, Arkhangelsk Oblast til de centrale Uralbjerge.

Verdensudbredelse: Videre udbredt fra Pyrenæerne, Alperne, Italien, Sicilien, Balkan & Grækenland. Tyrkiet, Transkaukasien, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Kirgisistan, Altai, Tian Shan, Kazakhstan til det vestlige Sibirien.

Dansk Udbredelse: Mnemosyne sp. bang-haasi (Bryk, 1922). Fandtes i Danmark i Jægerspris Nordskov indtil d. 5 juni 1961†.
Og i flere andre sjællandske skove som Knudskov, indtil 1948
Boserup skov- Ermelunden- Folehaven- Jyderup- Lellinge- Færgelunden- Stenholtsvang, på alle disse lokaliteter forsvandt den i 20'erne!
Var også i Snarup Mose på Fyn indtil 1943.
Fandtes før i det 19 århundrede i Stengades skov på Langeland og på Lolland og Falster. 

Var en af de fornemste dagsommerfugle der svævede rundt om foråret i de danske løvskove.
Og den kommer næppe tilbage igen på naturligvis.   

Udbredelse: 1922 1948 1961
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 26 January 2014
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 26 january 2014

Historik: Man skal måske betragte de danske Mnemosyne som et levn fra den tid, hvor elg, urokse, kronhjort og vildsvin der holdt lysninger åbent i skovene. Senere overtog tamkvæget og heste denne rolle, indtil det ved fredsskovsforordningen i 1805 forbød græsning i de fleste skove.
Liden Lærkespore var en af de planter der ellers nød godt af græsning.
Siden da forsvandt de lysåbne enge i skovene, værtsplante og Mnemosyne.

Fredninger: Mnemosyne er totalt fredet i Danmark, Sverige, Norge og Finland, og de fleste europæiske lande, og optaget på Bern Konventionen og Washingtonkonventionens lister.

I norsk rapport Vestlandets hvite juvel fra 2010 nævnes at på ravineskrænter hvor Mnemosyne findes, som i mindre grad påvirket af menneskelig aktivitet, er helt afhændig af at områdene holdes åbne af jævnlige sne-skred.
Ravineskredsikring i disse områdene kan derfor føre til at områdene gror til igen. Græsning med køer og får kan imidlertid føre til at skov og krat holdes nede, men kan samtidig føre til at blomstene som sommerfuglene henter nektar fra og værtsplanten lærkespore som larvene lever af forsvinder.

Sommerfugle er populære samleobjekter og hobbyindsamling på Mnemosyne til privat brug eller salg, blandt andet på Ebay kan være en trussel, da arten er let at opdage, er det muligt at lave betydelige indhug i bestanden gennem bevidst indsamling.
Og der foregår desværre stadig indsamling på de sjældne
Parnassius arter i de Skandinaviske lande, i juli 2017 hvor jeg var på tur i Norge, mødte jeg en samler fra et østeuropæisk land, der dukkede op på en lokalitet for Apollo i Dalen, hvor det eneste der forhindrede ham i at hive nettet frem, var fordi vi var 2 naturfotografer der stod i vejen. Jeg kender også til historier om danske samlere der har været i Norge og samle på Apollo i nyere tid. Mnemosyne har været fredet i Norge siden 1992.

Andre navne kombinationer: Papilio mnemosyne (Linnaeus, 1758 [original combination]).
Driopa mnemosyne (Linnaeus, 1758) [således ved (Leraut, 2016).

Synonymer: Papilio athene (Stichel, 1908).

Andre danske navne: En enkelt gang har den på dansk heddet Sort Apollo.
Og L. P. Jensen kaldte den Øjeløs Bjergridder.
Andre navneforslag som Hvid Bjergridder er også forsøgt indført.

Hedder på dansk: Mnemosyne. På norsk: Mnemosynesommerfugl. På svensk: Mnemosynefjäril.
På finsk: Pikkuapollo. På estisk: Mustlaik-apollo. På lettisk: Cirulišu dižtaurinš.
På litauisk: Juodasis apolonas. På polsk: Niepylak mnemozyna. På tysk: Schwarzer Apollo.
På nederlandsk: Zwarte apollovlinder. På fransk: Semi- apollon. På katalansk: Mnemòsine.
På spansk: Blanca de Asso. På engelsk: Clouded Apollo.

Mytologi: Mnemosyne var hustru til Zeus & musernes moder i den græske mytologi.

Lignende arter: Sortåret Hvidvinge & Apollo som i flugt kan forveksles med Mnemosyne. 

Fredning: Mnemosyne er beskyttet i alle EU lande: Europaean Habitats Directive site: 83. Annex IV. På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind i alle stadier, og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

___________________________

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne han. Blekinge, Sverige d. 29 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenMnemosyne, Parnassius mnemosyne hun. Blekinge, Sverige d. 29 maj 2014. Fotograf; Lars Andersen

Ssp. argiope (Frühstorfer, 1917) han. Ssp. argiope (Frühstorfer, 1917) hun.
Har få sorte pletter på overside, med gråpelset bagkrop. Har mere sort tegning på overside, med blank sort bagkrop.
   
Clouded Apollo, Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) white with black spots, and a transparent marginal bands on the frontwing, the male has gray-haired abdomen. The female has black spots on the rear wing upper side and miss the hair on the abdomen black top, side with yellow siding. Wingspan: 54-66 mm.

Habitats: In Blekinge, southern Sweden is the habitat soil rich and calcareous bright forests with grassy meadows surrounded by blackthorn scrub, with stone walls and small rocks on which the Corydalis plants are found.

Flighttime: is from mid-May to July.

Distribution: Its range of distribution extends from the Pyrenees, across the Central Massif, the Alps, and the Carpathians as far as central Asia. It inhabits all European countries including Norway, where it appears rarely and only in certain places. A special subspecies lived in Denmark, but is now extinct back in 1961. A great number of different geographical races and individual forms are distinguished in this extensive region.

Distribution Denmark historic: Clouded Apollo was in Denmark in Jægerspris Nordskov until 5 June 1961†. Previously exist in several other forests as Knudsskov until 1948†, Boserup Skov, Ermelunden- Folehaven- Jyderup- Lellinge- Færgelunden- Stenholtsvang in all these localities disappeared in the 20s! Existed before in the 19th century in Stengades Skov on Langeland, Lolland and Falster. Was one of the most distinguished butterflies flying around the spring in the Danish deciduous forests. And it hardly comes back at the naturally.

___________________________

Finger-Lærkespore, Corydalis pumila

Finger-Lærkespore, Corydalis pumila fra Blekinge, Sverige d. 22 april 2015. Fotograf; Lars AndersenFinger-Lærkespore, Corydalis pumila fra Blekinge, Sverige d. 22 april 2015. Fotograf; Lars Andersen

Finger-Lærkespore, Corydalis pumila fra Blekinge, Sverige d. 22 april 2015. Fotograf; Lars Andersen

___________________________

Liden Lærkespore, Corydalis intermedia

Liden Lærkespore, Corydalis intermedia fra Vaserne, Nordsjælland d. 27 marts 2015. Fotograf; Anders Michaelsen

Liden Lærkespore, Corydalis intermedia fra Vaserne, Nordsjælland d. 27 marts 2015. Fotograf; Anders Michaelsen

Liden Lærkespore, Corydalis intermedia. Holte d. 3 april 2015. Fotograf; Lars AndersenLiden Lærkespore, Corydalis intermedia. Holte d. 3 april 2015. Fotograf; Lars Andersen

Liden Lærkespore, Corydalis intermedia fra Holte, Nordsjælland d. 3 april 2015. Fotograf; Anders Michaelsen

___________________________

Langstilket Lærkespore, Corydalis solida

Langstilket Lærkespore, Corydalis solida. Ryvang, det nordlige København d. 27 marts 2015. Fotograf; Lars AndersenLangstilket Lærkespore, Corydalis solida. Ryvang, det nordlige København d. 27 marts 2015. Fotograf; Lars Andersen

Langstilket Lærkespore, Corydalis solida fra Ryvangen & Lersøparken, København d. 27 marts 2015. Fotograf; Lars Andersen

___________________________

Sidste Nyt

Heste og sommerfugle

d. 11 juli 2022

Alnön, Medelpad, Sverige d. 7 juli 2022. Fotograf; Lars Andersen

Alnön, Medelpad, Sverige d. 7 juli 2022. Fotograf; Lars Andersen

På Alnön i Sundsvall kommune og i Söråker, Timrå kommune i Medelpad, er der nogle af de lokaliteter i Sverige, hvor mnemosyne stadig findes.

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne larver lever på planten liden lærkespore, Corydalis intermedia, en art der forsvinder, når granskoven overtager de gamle græsgange.

På Alnön ved Sundsvall er der nu store arealer, hvor man med målrettet pleje har fjernet en del graner, siger Annika Carlsson ved länsstyrelsen i Västernorrland.
Og restaureringen af sommerfuglens miljøer ser ud til at give resultater.
Hvor heste og køer nu går om sommeren og græsser i bund i løbet af året, hvilket giver gode vækstbetingelser for l
iden lærkespore om foråret.

Referencer

Sällsynt fjäril får hjälp att överleva i Sundsvall och Timrå
SVT Nyheter Västernorrland 2 juli 2022

Alnön är som ett norrländskt Öland
Svensk Botanisk Tidskrift 116:2 (2022)

___________________________

Parnassius nebrodensis (Turati, 1907).

d. 15 september 2021

Parnassius nebrodensis:
A threatened but neglected Apollo butterfly species
from Southern Europe (Lepidoptera: Papilionidae).

Researchgate march 2021: Authors:
Ivan N. Bolotov from Northern Arctic Federal University.
Mikhail Yu. Gofarov from Russian Academy of Sciences.
Vyacheslav V. Gorbach from Petrozavodsk State University.
Yulia S. Kolosova from Institute of Environmental Problems of the
North, Ural Branch of Russian Academy of Sciences.
Alisa Vlasova fom Institute of Ecological Problems of the North.
Alexander V. Kondakov from Federal Center for Integrated Arctic Research Russian Academy of Sciences.
Vitaly M. Spitsyn from Institute of Biogeography and Genetic Resources,
Federal Center for Integrated Arctic Research, Russian Academy of Sciences.

Parnassius nebrodensis (Turati, 1907). Le Boreon 1860m., Parc Mercantour, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 30 juni 2016. Fotograf; John Vergo

Parnassius nebrodensis (Turati, 1907). Le Boreon 1860m., Parc Mercantour, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 30 juni 2016. Fotograf; John Vergo

____

Artens status er tvivlsom?

d. 15 september 2021

___________________________

Mnemosyne i Blekinge

d. 16 juni 2021

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne han sidder på Vild Kørvel, Anthriscus sylvestris. Ronneby, Blekinge, Sverige d. 16 juni 2021. Fotograf; John Vergo

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne han sidder på Vild Kørvel, Anthriscus sylvestris. Ronneby, Blekinge, Sverige d. 16 juni 2021. Fotograf; John Vergo

___________________________

Mnemosyne i Blekinge

d. 5 juni 2021

Janne Svantesson ; som nogle ved, flyver Mnemosyne, Parnassius mnemosyne i Blekinge.
I den kommende weekend 5 - 6 juni 2021. er der totalt forbud at besøge lokaliteterne omkring Ronneby. Venligst respektere dette. Vi håber der bliver udklækket nogle hunner nu varmen kommer i weekenden.

Lars Andersen; jeg ved der vil være naturvagter der vil afvise folk på lokaliteter.
Så lad nu vær med at køre derover.

Reference: Svenska Fjärilar og Vi som gillar fjärilar

___________________________

Vellykke pleje for mnemosyne i Uppland

d. 30 januar 2020

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne hun. Blekinge, Sverige d. 29 maj 2014. Fotograf; Lars Andersen

Nygammalt bete ger mnemosynen ny livskraft
d. 25 juli 2018

Man brugte en historisk økologi-tilgang til at identificere kritiske økologiske behov for den truede dagsommerfugl Mnemosyne, Parnassius mnemosyne i Sverige i forhold til historisk og aktuel arealanvendelse.

I Uppland fandtes der i 2004 stadig nogle få, meget små bestande af mnemosyne hovedsageligt på forladte, dyrkede græsarealer.
Fra gamle landundersøgelseskort, skatteinformation osv. Har det har været muligt at konkludere, at gamle
mnemosyne-lokaliteter tidligere var beskyttet mod både græsning og slåning i løbet af foråret og forsommeren. Først i slutningen af juli eller begyndelsen af august fik kvægene lov til at komme ind for at græsse på arealet.

Den mest passende habitatstruktur og forvaltning blev omdannet til en plejeplan for restaurering og forvaltning, der blev anvendt på to P. mnemosyne- lokaliteter.
P. mnemosyne populationer og dens værtsplante, Corydalis solida, blev overvåget årligt 2004–2014.

Baseret på tidligere viden om P. mnemosyne, anbefaler den svenske plejeplan for bevaring af arten; regelmæssig rydning af buske og træer for at opretholde en mosaik-træ-græsareal-levesteder og en begrænsning af fjernelse af jordbiomasse. Vores analyse antydede en alternativ forvaltningsmetode, sent og temmelig intensiv græsning.
P. mnemosyne population og dens værtsplante steg som svar på dette styringsregime, og sommerfuglen begyndte at sprede sig til nye steder. Vi foreslår en struktureret metode til at kombinere økologisk og historisk viden, som kan afsløre habitatforhold, der er vanskelige at opdage i marken i dag, men som er af afgørende betydning for en vellykket artsbeskyttelse.

Link til fuldtekst PDF-Fil

Referens:
Westin A, Lennartsson T, Björklund J-O.
The historical ecology approach in species conservation – Identifying suitable habitat
management for the endangered
Clouded Apollo, Parnassius mnemosyne (L.) in Sweden.
AIMS Environmental Science. 2018;5: 244–272. doi:10.3934/environsci.2018.4.244

___________________________

Sensation i Norge, Telemarken

D. 24 juni & 5 Juli 2017

Håkon Gregersen har fundet Mnemosyne på 4 lokaliteter i Vinje,
Telemarken
d. 24 juni 2017 og 5 juli 2017. Den har sikkert altid været der.
Fantastisk at der stadig kan findes ukendte forekomster.

___________________________

Mnemosyne i Ronneby, Blekinge

D. 5 Juni 2017

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne ssp. argiope (Frühstorfer, 1917) hun hviler i en busk.  Ronneby, Blekinge, Sverige d. 5 juni 2017. Fotograf; Erling Krabbe

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne ssp. argiope (Frühstorfer, 1917) hun hviler i en busk.
Ronneby, Blekinge, Sverige d. 5 juni 2017. Fotograf; Erling Krabbe
 
Hej Lars
Netop kommet hjem fra en fin dag i Ronneby, for at vise en god sommerfugleven fra Helsingør Mnemosyne. Jeg havde sagt at det ville være et lykketræf hvis vi så den, da den godt kunne risikere at være forsvundet fra Ronneby.

Vi brugte 5 timer på stedet fra 9:20 til 14:20, inden der pludselig var en helt, helt nyklækket hun, som dårligt kunne flyve, fordi den lige var kommet ud af puppen. Så den landede hele tiden. Den sad så i øjenhøjde i en lille askebusk og sundede sig, foldede vingerne faldt ud i solskinnet, og fløj til sidst fint!! Uden kyskhedsbælte. En super god oplevelse.
Om morgenen var der rapporteret en overflyvende, som sås meget kortvarigt. Jeg ved ikke helt hvor troværdig han var, ham der så den.
Vi var også ovre på den anden lokalitet med engen syd for opdrætterkassen, men der var intet der fløj.

Jeg tror vi var mere end heldige.

Mnemosyne findes stadig i Ronneby.

Hilsner Erling Krabbe

___________________________

Sista chans för hotade fjärilar

D. 2 Maj 2017

Elegant glidflygande, skört genomskinlig mnemosyne och orangeskimrande asknätfjäril. Två av Sveriges mest hotade fjärilar finns bara kvar på några få platser. I kalkrika Roslagen kan man se båda.
Artikel af Mats Hellmark
Læs mere i Sveriges Natur som er Sveriges største miljømagasin.

___________________________

Mnemosyne i Ronneby, Blekinge

D. 4 Juni 2016

Ronneby, Blekinge, Sverige d. 4 juni 2016. Fotograf, Lars Andersen

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne ssp. argiope (Frühstorfer, 1917) han letter fra Tjærenellike, Lychnis viscaria.
Ronneby, Blekinge, Sverige d. 4 juni 2016. Fotograf; Lars Andersen

Ronneby, Blekinge, Sverige d. 4 juni 2016. Fotograf, Lars Andersen

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne ssp. argiope (Frühstorfer, 1917) hun lægger æg under en rosenbusk.
Ronneby, Blekinge, Sverige d. 4 juni 2016. Fotograf; Lars Andersen

Ronneby, Blekinge, Sverige d. 4 juni 2016. Fotograf, Lars Andersen

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne ssp. argiope (Frühstorfer, 1917) hun efter den har lagt æg, hviler den.
Ronneby, Blekinge, Sverige d. 4 juni 2016. Fotograf; Lars Andersen

Ronneby, Blekinge, Sverige d. 4 juni 2016. Fotograf; Thor Hjarsen

Gruppefotografering af Mnemosyne, Parnassius mnemosyne ssp. argiope (Frühstorfer, 1917) han.
Ronneby, Blekinge, Sverige d. 4 juni 2016. Fotograf; Thor Hjarsen

Ronneby, Blekinge, Sverige d. 4 juni 2016. Fotograf, Lars Andersen

Philip Hahn-Petersen fotograferer imens Anders Brattström & Markus Franzen kikker ned i beholder med en Mnemosyne hun.
Anders Brattström laver yngelopdræt for at styrke bestanden. Ronneby, Blekinge, Sverige d. 4 juni 2016. Fotograf; Lars Andersen
 
Lørdag d. 4 juni 2016 var vi en lille flok biologer og folk med interesse for naturpleje, vild skov og lidt interesseret i sommerfugle på besøg i Ronneby for at se Menmosyne, der modtog Anders Bratström os, for at fortælle os om hvad de gør for denne sjældne og truet sommerfugl.

At Menmosyne, Parnassius mnemosyne ssp. argiope (Frühstorfer, 1917) stadig findes i Ronneby, Blekinge kan vi bla. takke Anders Brattström, Markus Franzen med flere for, fordi de lægger meget frivillig arbejde i for at sikre artens overlevelse med pleje af dens lokaliteter, optælling af bestanden samt yngelpleje.

Desværre har bestanden i Ronneby aldrig været mindre end den er nu, og risikerer at forsvinde de næste år hvis man ikke forsøger en større indsats nu, der kræver opbakning fra lokalbefolkningen, Blekinge Län med økonomisk støtte og arbejde. Måske er det allerede for sent?

Ronneby, Blekinge, Sverige d. 4 juni 2016. Fotograf, Lars Andersen

Gruppebillede fra sommerfugletur til Blekinge og Småland d. 4 juni 2016.
Bagerste række; Oskar Liset Pryds Hansen, Sofie Amund Kjeldgaard, Hanne Christensen, Anders Michaelsen, Anne Eskildsen, Thor Hjarsen & Philip Hahn-Petersen.
Forreste række; Karsten Thomsen, Anders Brattström, Lars Andersen & Michael Stoltze.
Desværre nået Markus Franzen ikke med på gruppebillede.

___________________________

D. 29 maj 2014

Lokalitet for mnemosyne i Blekinge, Sverige d. 29 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenLokalitet for mnemosyne i Blekinge, Sverige d. 29 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenMnemosyne, Parnassius mnemosyne hun. Blekinge, Sverige d. 29 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenMnemosyne, Parnassius mnemosyne hun. Blekinge, Sverige d. 29 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenMnemosyne, Parnassius mnemosyne hun. Blekinge, Sverige d. 29 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenMnemosyne, Parnassius mnemosyne han. Blekinge, Sverige d. 29 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenMnemosyne, Parnassius mnemosyne hun. Blekinge, Sverige d. 29 maj 2014. Fotograf; Lars Andersen

D. 29 maj 2014; var jeg (Lars Andersen) sammen med Lars A. Krogh en tur til Blekinge i det sydøstlige Sverige for at finde Mnemosyne, Parnassius mnemosyne. I kan læse mere om turen på; naturephotos.dk & fugleognatur.dk

D. 26 maj 2007; jeg var over i Blekinge og se arten for første gang sammen med Trolls Melgaard. Vi ledte rundt i nogle timer, et par gange blev vi standset af nysgerrige der var nervøse for at vi skulle indsamle den själlsynta fjäril, da vi viste at vi bare skulle fotografere, var der ingen problemer. Efter vi så den første Mnemosyne siddende på Tjærenellike hvor vi fik lidt fotos, ankom der en bil, hvor en mandsperson ankom med et sommerfuglenet! Det var en biolog som er ansat af Länstyrrelsen der tæller og mærker disse populationer (Capture-recapture metode). Han fortalte at populationen har for nogle år siden været helt nede på 40 stk.! Nu er den oppe på omkring 150 stk. talt sidste år omkring i det sydlige Blekinge. Han anbefalede os ikke til at gå ind på bestemte habitater, da han var bange for at vi skulle vade på pupperne.

Ang. Mnemosyne, har jeg lovet folkene i Blekinge Län kommune ikke at udlevere lokaliteterne, da arten er meget sårbar ved at man tramper rundt på dens habitater hvor lærkesporerne stod i foråret, som senere er vokset til med skærmplanter i dens flyvetid! Det værste jeg har set, var en flok naturelskere der tog af sted som på en familietur med frokost i det grønne, hvor de i uvidenhed plantede frokosten mit i skærmplanterne! Man kan jo ikke læse nogen steder at bevoksningen af skærmplanten; Hundepersille, Aethusa cynapium tidligere i foråret var nøgen jord med Lærkespore der rummer en lille bestand af  Mnemosyne!

Desværre er det nødvendig at dens lokaliteter bliver hemmeligholdt, da der er samlere og naturelskere der vil gøre alt for at komme tæt på denne sjældenhed, ligesom fuglefolket der vil se en sjælden fugl, kan for mange gæster på lokaliteten godt stresse disse smukke sommerfugle og nedtrampe dens levesteder og træde på pupper. Derfor er lokale folk i området med til at holde diskret øje med de fremmede gæster!

I 2014 er det Blekinge Län i samarbejde med Föreningen Sydostentomologerna der passer og plejer artens levesteder i det sydøstlige Sverige.

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

D. 31 maj 2014

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne han. Blekinge, Sverige d. 31 maj 2014. Fotograf; Lars Andersen

D. 31 maj 2014; var jeg sammen med Jan Eske Schmidt & Troells Melgaard over i Blekinge. Hvor vi mødte Lars A. Krogh og Frank Abrahamsson. Solen skinnede, og temperaturen var høj, der var hannerne meget aktive og svære at fotograferer. Senere tog vi til Miensø hvor vi så en enkelt Skovhvidvinge & flere Sortåret Hvidvinge flyve omkring.

___________________________

D. 31 maj 2014; jeg havde stativ med, og det giver rolige optagelser. Desværre var de meget aktive, og efter ca. 20 forsøg gav jeg op til sidst. Den eneste optagelse der lykkedes var dette her, hvor jeg senere må overspille lyd, for vi var for mange fotografer omkring de få Mnemosyne der sad stille nok til film. Jeg må erkende, at filmoptagelser skal laves uden andre naturfotografer i nærheden.

___________________________

D. 1 juni 2013

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne han. Blekinge, Sverige d. 1 juni 2013. Fotograf;  Jens Mikkel LaustenMnemosyne, Parnassius mnemosyne hun. Blekinge, Sverige d. 1 juni 2013. Fotograf;  Jens Mikkel Lausten

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne han og hun. Blekinge, Sverige d. 1 juni 2013. Fotograf; Jens Mikkel Lausten

___________________________

Geografiske underarter

Sort apollo, Parnassius mnemosyne. Blue Rocks, Sliven, Bulgarien Juni 2003 Fotograf: Jan Fischer Rasmussen

Der er mange spredte isolerede forekomster, som er opdelt i et utal af underarter /  Supspecies=Ssp. Nogle er meget karakteristiske, mens mange ligner hinanden ret meget, at man i høj grad kan diskutere deres underarts-status?

Geografisk variationer i Skandinavien og Europa:

Ssp. athene (Stichel, 1906). Findes i Grækenland, Makedonien, Appeninnerne, Sicilien, Sydøstfrankrig og Pyrenæerne. Forvinge overside med 4-6 hvide postdiskale pletter i det apikale område. Værtsplante: Gul Lærkespore, Corydalis lutea.
Ssp. mnemosyne (Linnaeus, 1758). Findes i Finland, de Baltiske lande og Alperne. Værtsplante: Langstilket Lærkespore, Corydalis solida. I Alperne lever larven også på Hulrodet Lærkespore, Corydalis cava.
Ssp. bang-haasi (Bryk, 1922). Den danske population, som  uddøde i 1961†. Er middelstor af størrelse: 54-60 mm i vingefang. Opkaldt efter Andreas Bang Haas.  Værtsplante: Liden Lærkespore, Corydalis intermedia.     
Ssp. argiope (Frühstorfer, 1917). Findes i Blekinge, Sydsverige, hvor de er i vingefang: 58-66 mm er den største ssp. i Skandinavien. Den har tidligere været mere udbredt i Blekinge, og fandtes også i Skåne. Værtsplante: Finger-Lærkespore, Corydalis pumila & Liden Lærkespore, Corydalis intermedia.   
Ssp. romani (Bryk, 1922). Findes i Västernorrland, Upland. Nord- og Midt-Sverige hvor de er i vingefang: 54-62 mm. Er den mest livskraftige population i Skandinavien. Der er også et par isoleret forekomster mod nord omkring Medelpad. Værtsplante: Langstilket Lærkespore, Corydalis solida.    
Ssp. nordströmi (Bryk, 1940). Findes i Vinje, Sunndalen, og Norddalen, Norge. Er et bjergdyr som flyver op til 700 m.h. Den er ret lille i vingefang: 51-56 mm. Og er en ret mørk bestøvet form. Værtsplante:  Liden Lærkespore, Corydalis intermedia.   

Lars Andersen d. 31 maj 2007

___________________________

Den danske

Mnemosyne

Parnassius mnemosyne ssp. bang-haasi

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne ssp. bang-haasi han. Jægerspris Nordskov i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne, Parnassius mnemosyne ssp. bang-haasi hun. Jægerspris Nordskov i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars Andersen  

Ssp. bang-haasi. Jægerspris Nordskov i 40'erne. Fotos taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars Andersen 

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne ssp. bang-haasi (Bryk, 1922). Var den første sommerfugl der i Danmark blev fredet efter administrativ fredning i 1960 på sit formentlig sidste danske forekomst i Jægerspris Nordskov - af det pågældende skovdistrikt, der havde forbudt al insektsamling inden for to nærmere afmærkede områder og forbudt indsamling af Mnemosyne indenfor hele distriktets område. Her har været etableret vagt i artens flyvetid fordi man vil beskytte den imod overdreven indsamling. Desværre blev en af dens små lokaliteter samme år pløjet op, og den sidste blev fanget d. 5 juni 1961 selv om den var fredet? Der er samlet en del danske Mnemosyne, det beviser samlingerne rundt omkring og på de zoologiske museer. Og med de erfaringer man har fra Blekinge, er indsamling af individsfattige populationer særdeles skadeligt.

I den lille bog "Sommerfugleliv" af Torben W. Langer, Munksgaard forlag 1963, er der på side 39 til 50 en artikel om den hjemmehørende Mnemosyne og om dens fredning. Den læser jeg med en gran salt, for han var selv samler.

___________________________

Mnemosynesommerfugl

Parnassius mnemosyne ssp. nordströmi

Lokalitet for Mnemosynesommerfugl, Parnassius mnemosyne. Vesterås, Møre og Romsdal, Geiranger,Norge d. 2 juli 2016. Fotograf; Arne Ileby UlebergMnemosynesommerfugl, Parnassius mnemosyne. Vesterås, Møre og Romsdal, Geiranger,Norge d. 2 juli 2016. Fotograf; Arne Ileby UlebergMnemosynesommerfugl, Parnassius mnemosyne. Vesterås, Møre og Romsdal, Geiranger,Norge d. 2 juli 2016. Fotograf; Arne Ileby UlebergMnemosynesommerfugl, Parnassius mnemosyne. Vesterås, Møre og Romsdal, Geiranger,Norge d. 2 juli 2016. Fotograf; Arne Ileby UlebergMnemosynesommerfugl, Parnassius mnemosyne. Vesterås, Møre og Romsdal, Geiranger,Norge d. 2 juli 2016. Fotograf; Arne Ileby UlebergMnemosynesommerfugl, Parnassius mnemosyne. Vesterås, Møre og Romsdal, Geiranger,Norge d. 2 juli 2016. Fotograf; Arne Ileby UlebergMnemosynesommerfugl, Parnassius mnemosyne. Vesterås, Møre og Romsdal, Geiranger,Norge d. 2 juli 2016. Fotograf; Arne Ileby UlebergMnemosynesommerfugl, Parnassius mnemosyne. Vesterås, Møre og Romsdal, Geiranger,Norge d. 2 juli 2016. Fotograf; Arne Ileby UlebergMnemosynesommerfugl, Parnassius mnemosyne. Vesterås, Møre og Romsdal, Geiranger,Norge d. 2 juli 2016. Fotograf; Arne Ileby Uleberg

Mnemosynesommerfugl, Parnassius mnemosyne. Vesterås, Møre og Romsdal, Geiranger,Norge d. 2 juli 2016. Fotograf; Arne Ileby Uleberg

Mnemosynesommerfugl, Parnassius mnemosyne ssp. nordströmi (Bryk, 1940). i Norge kendes den fra Vestlandet; fra Sunndalen og Romsdal til Gudvangen i Sogn og Fjordane og i 2017 fundet i Vinje i Arabygdi, Saubrekknuten-Reinuri og Smørkleppdalen 840 m., Kvævenuten, Vinje, Vestfold og Telemark fylke. Artens forekomst i Norge er opdelt i flere adskilte populationer i dette område, og har en naturligt fragmenteret udbredelse.

Arten anses for at være Næsten truet/Near Threatened (NT) i den norske rødliste for Species 2010 og i Norge foreslået som prioriterede arter i tid i henhold til Naturmangfoldloven.

I Norge lever den på; Liden Lærkespore, Corydalis intermedia.

I Norge er levestederne de naturligt sydvendte åbne urer fjeldskråninger, hvor Mnemosynesommerfugl habitater stort set er upåvirket af menneskelig aktivitet.

Flere menneskeskabte lokaliteter er negativt påvirket af tilgroning, forskellige interventioner og andre negative brug. Genvækst kan også være et problem de primære steder, hvor den yngler sjældne eller hvor det har været gjort lavine sikkringsarbejde. Forurening og græsning kan også være af betydning for levestedernes tilstand og overlevelse både lokalt og i større målestok, og at ulovlig indsamling af sommerfugl og begrænsning af lokalitet kan have lokale bivirkninger.

Smørkleppdalen 840 m., Kvævenuten, Vinje, Vestfold og Telemark fylke, Norge d. 20  juni 2022. Fotograf; Emil BjerregårdMnemosyne, Parnassius mnemosyne ssp. nordströmi (Bryk, 1940) hanner. Smørkleppdalen 840 m., Kvævenuten, Vinje, Vestfold og Telemark fylke, Norge d. 20  juni 2022. Fotograf; Emil BjerregårdMnemosyne, Parnassius mnemosyne ssp. nordströmi (Bryk, 1940) hanner. Smørkleppdalen 840 m., Kvævenuten, Vinje, Vestfold og Telemark fylke, Norge d. 20  juni 2022. Fotograf; Emil Bjerregård

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne hanner. Smørkleppdalen 840 m., Kvævenuten, Vinje, Vestfold og Telemark fylke, Norge d. 20 juni 2022. Fotograf; Emil Bjerregård

___________________________

Bestandsovervåking og skjøtselsplan for mnemosynesommerfugl.

NINA Rapport 676, Trondheim, Norge

februar 2011

___________________________

Mnemosynesommerfuglen
Vestlandets hvite juvel

2010

Norsk institutt for naturforskning v/ Frode Ødegaard (prosjektleder)
Fylkesmannen i Møre og Romsdal,
www.fmmr.no, tlf: 0047 71 25 84 43

___________________________

Biodiversitet - Hva´R´et? Med Karsten Thomsen i skoven

d. 17 maj 2016

Bent Yde Jørgensen Chilbal FilmKarsten Thomsen er lektor og biolog med speciale i skov. Samtidig har Karsten igennem mange år, arbejdet i organisationen "Verdens Skove", så han er klart den rette til at vise os biodiversitet i en skov.

___________________________

D. 13 juni 2013: Et billede af en dansk mnemosyne på fugleognatur.dk skabte en stor diskussion om samlere.

___________________________

Mørk Mnemosyne, Parnassius nebrodensis

first update d. 15 September 2021

last update d. 15 September 2021

Parnassius nebrodensis (Turati, 1907). Le Boreon 1860m., Parc Mercantour, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 30 juni 2016. Fotograf; John VergoParnassius nebrodensis (Turati, 1907). Le Boreon 1860m., Parc Mercantour, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 30 juni 2016. Fotograf; John VergoParnassius nebrodensis (Turati, 1907). Le Boreon 1860m., Parc Mercantour, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 30 juni 2016. Fotograf; John VergoParnassius nebrodensis (Turati, 1907). Le Boreon 1860m., Parc Mercantour, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 30 juni 2016. Fotograf; John Vergo

Parnassius nebrodensis (Turati, 1907). Le Boreon 1860m., Parc Mercantour, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 30 juni 2016. Fotograf; John Vergo

Mørk Mnemosyne, Parnassius nebrodensis (Turati, 1907).

Udseende: Er hvid med sorte pletter på forvingen, og en gennemsigtig bred sømkant, hannen har gråhåret bagkrop. Hunnen har udbredte sorte pletter på bagvinge overside, og savner hår på bagkrop sorte overside med gul sidelinje.

Vingefang: 54-66 mm.

Habitat:
I Alperne; og andre bjergkæder det på ujævne græsgange med mange sten, mellem åbne skove med små bjergfyr. I bjerge er det lokaliteter fra 900 m. h. til over 2200 m. h.
Her vokser værtsplanten langstilket lærkespore især i kanterne af klipper og ved foden af raviner.

Adfærd: Hannerne er først på vingerne, flyver aktivt rundt på klækkestedet for at finde en nyklækket hun, den kan parre sig med. I mellem søgningen går den til forskellige blomster. Hunnerne bliver parret så snart de klækkes, under parringen danner hannen en sæk under hunnens bagkrop, (sphragis) som gør at hunnen ikke igen kan parre sig, et slags kyskhedsbælte!

Flyvetid: Er i juli.

Værtsplante:
Langstilket Lærkespore, Corydalis solida.
I de sydlige Alper også på Gul Lærkespore, Corydalis lutea.

Æg & larve: Larven overvintre i ægget, klækkes først i April, hvor larven straks opsøger en Lærkespore. Larven skjuler sig for det meste under visne blade, den æder i solskin. Ved forstyrrelser dumper den ned på jorden, og gemmer sig. Den voksne larve er fløjsort med en række gul-orange pletter langs kroppen.

Osmaterium: I fare rejser larven sig i en skræmmepositur med hævet forkrop, hvor den sitrer med forbenene, samt udkrænger et gul gaffellignende osmaterium som afgiver et giftigt duftstof.

Puppe: Forvandlingen til puppe-stadie foregår i vissent løv som ligger frit over jorden.

Europæisk udbredelse: Pyrenæerne, de sydvestlige og centrale alper, Apenninerne og Nebrodi og Madonie på Sicilien..

Hedder på latin: Parnassius nebrodensis efter typedyret der er fundet på Nebrodi er en bjergkæde, der løber langs den nordøstlige del af Sicilien. Sammen med Madonie og Peloritani danner de de sicilianske apenniner. Bjerge løber fra Peloritani på den østlige del af øen til foden af Madonie-bjergene mod vest, mod Tyrrhenske Hav mod nord.

Hedder på dansk: Mørk Mnemosyne.

P.S. der stilles tvivl om denne artstatus. Vi må se hvilke side der vinder, en af kritikerne går på kontaminering. Læs mere på Lepiforum.de

Lignende arter: Mnemosyne, Sortåret Hvidvinge & Apollo. 

Referencer:

Parnassius nebrodensis:
A threatened but neglected Apollo butterfly species
from Southern Europe (Lepidoptera: Papilionidae).

Researchgate march 2021: Authors:
Ivan N. Bolotov from Northern Arctic Federal University.
Mikhail Yu. Gofarov from Russian Academy of Sciences.
Vyacheslav V. Gorbach from Petrozavodsk State University.
Yulia S. Kolosova from Institute of Environmental Problems of the
North, Ural Branch of Russian Academy of Sciences.
Alisa Vlasova fom Institute of Ecological Problems of the North.
Alexander V. Kondakov from Federal Center for Integrated Arctic Research Russian Academy of Sciences.
Vitaly M. Spitsyn from Institute of Biogeography and Genetic Resources,
Federal Center for Integrated Arctic Research, Russian Academy of Sciences.

Nebrodi er en bjergkæde, der løber langs den nordøstlige del af Sicilien.
Sammen med Madonie og Peloritani danner de de sicilianske apenniner.
Bjerge løber fra Peloritani på den østlige del af øen til foden af Madonie-bjergene
mod vest, mod Tyrrhenske Hav mod nord.

P.S. der stilles tvivl om denne artstatus. Vi må se hvilke side der vinder, en af kritikerne går på kontaminering. Læs mere på Lepiforum.de

___________________________

Sibirisk Apollo, Parnassius stubbendorfii

first update d. 4 April 2015

last update d. 5 April 2015

Sibirisk Apollo, Parnassius stubbendorfii. Harbin, det nordøstlige Kina d. 2 juni 2012. Fotograf; Birger LønningSibirisk Apollo, Parnassius stubbendorfii. Harbin, det nordøstlige Kina d. 2 juni 2012. Fotograf; Birger Lønning

Sibirisk Apollo, Parnassius stubbendorfii. Harbin, det nordøstlige Kina d. 2 juni 2012. Fotograf; Birger Lønning

Sibirisk Apollo, Parnassius stubbendorfii (Ménétris, 1849) findes i Altai bjergene over det centrale, syd og østlige Sibirien, Sakhalin og de Kurilske øer, Mongoliet til det nordlige samt nordøstlige Kina og Korea. Den findes på åbne arealer i taiga's nåleskove og bjergkove op til 2000 m.h. Larven lever på lærkespore som Corydalis gigantea, C. ambigua.

Gletsjer Apollo, Parnassius glacialis (Butler, 1866) som er en ø-endemisk art som findes på de japanske øer, er fornyligt udskilt som egen art af Takashi Yagi i 2001. Var tidligere underart af Parnassius stubbendorfi som begge er i nær slægtskab med P. mnemosyne. Larven lever på forskellige lærkespore som Corydalis ambigua, C. incisa, C. decumbens & C. remota.

___________________________

Tilbage til sjældne dagsommerfugle i Danmark

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home Tilbage til forsiden