Terningsommerfugl 

Hamearis lucina

first update d. 21 july 2004

last update d. 5 august 2021

_____________________________________

Lokalitet for Terningsommerfugl,Hamarias lucina. Hassellund med Eg og Slåen. Mittlandsskogen, Lenstad. d. 7 juni 2004. Fotograf Lars AndersenTerningsommerfugl, Hamarias lucina. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 6 juni 2004Terningsommerfugl, Hamarias lucina. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 6 juni 2004Terningsommerfugl, Hamarias lucina. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 6 juni 2004Terningsommerfugl, Hamarias lucina. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 6 juni 2004Terningsommerfugl, Hamarias lucina. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 6 juni 2004Terningsommerfugl, Hamarias lucina. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 6 juni 2004Terningsommerfugl, Hamarias lucina. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 6 juni 2004Terningsommerfugl, Hamarias lucina. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. 6 juni 1983 Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 6 Juni 2010. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 6 Juni 2010. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 6 Juni 2010. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 6 Juni 2010. Fotograf: Lars Andersen

Terningsommerfugl, Hamearis lucina. Mittlandsskogen, Öland & Vackerslätt, Småland, Sverige Juni 1983 - 2008. Fotograf; Lars Andersen

Terningsommerfugl Hamearis lucina ægklump. Öland, Sverige, 16 maj 2006. Fotograf: Martin BjergTerningsommerfugl Hamearis lucina larve. Mjoshyltan, Småland, Sverige. -ExOvo: 4/6-2007 = 16/7-2007. Fotograf: Martin BjergTerningsommerfugl Hamearis lucina puppe. Mjoshyltan, Småland, Sverige. -ExOvo: 4/6-2007 = 16/7-2007. Fotograf: Martin Bjerg

Terningsommerfugl, Hamearis lucina. Mjösjönhyltan, Småland, Sverige juni 2007. Fotograf; Martin Bjerg

Terningsommerfugl, Hamearis lucina. (Linnaeus, 1758).

Udseende: Kønnene er ens, hun med mere rundede vinger, er mørkebrun på overside med okkerfarve små pletter, i sømfelt erde lyse pletter med mørk kærne. Ternet frynsekant i sort/hvid. Underside er brungul med 2 bånd af hvide pletter. Vingefang; 25 - 29 mm.

Habitats: Dens levesteder er på løvenge i blandet løvskov, en særlig habitat, hvor den gamle stævningsdrift skabte de rigtige betingelser for den, der er i hassellunde med plads til større træer som eg og birk, plads til urterige vækster som jordbær, potentil, orkideer og kodriver har gode vækstbetingelser.

I foråret 2013 var jeg d. 18 maj i skovene nord for Bäckebo, Småland hvor jeg så at en lokalitet med kodriver var pløjet fuldstændigt op af vildsvine. Jeg håber at Terningsommerfugl overlever den hårdhændet behandling af jorden på lokaliteten, flere af planterne var væk. En ting vildsvinene gør er at holde skovbunden lysåbent, og det er til gavn for urtevæksten og nye kodriver.

Adfærd: Den findes enkeltvis i de små lysninger, hvor hannen passer sit territorium hvor den jager artsfæller væk og andre sommerfugle, og bagefter flyver tilbage til sin faste standplads, den optræder sjældent i antal. På lokaliteten flyver der kun få dyr i løbet af en sæson!

Flyvetid: Er fra midt i maj til først i juli, er allerede set d. 7 maj i Sverige.

Æg, larve og puppe: Æg lægges i små grupper af 4 til 10 ad gangen på ældre blade i skyggen, æg klækker efter 10 til 20 dage. De unge larver lever selskabeligt fra først i juni, mens de ældre larver lever enkeltvis, gemmer sig om dagen, og spiser om natten, er varmekrævende, og spiser ikke hvis natte-temperaturen kommer under 11 °C grader. En regnfuld sommer kan udrydde næsten hele larve bestanden. Larven har 4 stadier, og er ca. 4 til 6 uger om udvikling. Puppen overvinter til næste forår.

Myrmecophile relationer: Larven har på oversiden af 8. bagkropsled en kirtel der producere sukkerlignende væske, så der må være myrer der udnytter disse.
Parasiter og prædatorer: Ingen snyltehvepse og fluer, men især
Spidsmus, Soricidae og Skovsnegle, Arion spiser en del larver og pupper.

Værtsplante: Ældre eksemplarer af
Hulkravet Kodriver, Primula veris der står under Hassel, Corylus avellana hvor værtsplante blade er mere langstrakte og ikke er omgivet af høje græsser.
I England og Tyskland benyttes også
Fladkravet Kodriver, Primula elatior.

Vildsvin roder i perioder jorden op under Hasselbuske, så der bliver plads for nye værtsplanter.

Terningsommerfugl norduropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen februar 2017.

Terningsommerfugl norduropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen februar 2017.

Nordeuropæisk udbredelse: Findes i det østlige Småland, Östergötland, det østlige Mäleren og Öland i det sydøstlige Sverige.
Findes udbredt i det sydlige England, samt enkelte kolonier i Cumbria og Yorkshire, det nordlige England. Sporadisk udbredt i Bretagne og Normandiet, det nordlige Frankrig. Samt i nærheden af Berlin, det nordøstlig Tyskland og østlig Polen. Sporadisk udbredt i de Baltiske lande.

Udbredelse: 1922 1955 1960
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 26 January 2014
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 26 January 2014

Dansk udbredelse/historik: Nu er Løvengen og sommerfuglen forsvundet fra Danmark, sidst set i Allindelille Fredskov hvor de sidste 3 blev fanget d. 20 maj 1960†. Var kendt fra en halv snes lokaliteter på Sjælland som Bulbro Skov ved Borup, Bregentved, Oreby Skov, Vallø, Haslev, skovene ved Lellinge og i Allindelille Fredskov.

Terningsommerfugl forsvinden fra Danmark hænger klart sammen med ophør af den ekstensive græsning med kvæg og heste i skovengene, og stævningsdriftens ophør ved fredsskovsforordningen 1805.

Verdensudbredelse: Udbredt fra nordlig Portugal, nordlig Spanien, Frankrig, det sydlig Belgien, Luxembourg og det centrale og østlig Europa, Ukraine, Rusland til sydlig Ural, Kaukasus og Tyrkiet.

Populationerne er vigende i alle Europæiske lande pga. ændrede landbrugsmetoder, hvor ekstensive græsningsarealer forsvinder til fordel for intensiv landbrug.

Tidligere danske navne: L. P. Jensen fandt på navnet Europæisk Perlebaandsfugl 1 1918.

Hedder på dansk: Terningsommerfugl. På norsk: Hertugen av Burgund. På svensk: Gullvivefjäril.
På finsk:
Noppaperhonen. På estisk: Nurmenukuliblikas. På lettisk: Gailbiksišu sikraibenis.
På litauisk:
Pavasarinis margunas. På polsk: Wielena plamowsteg.
På tysk:
Schluesselblumen-Wuerfelfalter. På nederlandsk: Sleutelbloemvlinder. På fransk: Lucine.
På italiensk:
Lucina. På Spansk: Perico. På engelsk: Duke of Burgundy.

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

Terningsommerfugl, Hamearis lucina

Terningsommerfugl, Hamearis lucina han. Gargaia 1650 m.h., Gordolasque, Alpes-Maritimes d. 21 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 6 Juni 2010. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige. d. 5 Juni 2015. Fotograf: Lars Andersen

han han hun underside

_____________________________________

Hannäs, sydlig Östergötland

d. 22 maj 2020

Terningsommerfugl, Hamearis lucina han. Hannäs, sydlig Östergötland, Sverige d. 22 maj 2020. Fotograf; Lars AndersenTerningsommerfugl, Hamearis lucina han. Hannäs, sydlig Östergötland, Sverige d. 22 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

Terningsommerfugl, Hamearis lucina han. Hannäs, sydlig Östergötland, Sverige d. 22 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________________

Gordolasque, Alpes-Maritimes

d. 21 maj 2019

Gargaia 1650 m.h., Gordolasque, Alpes-Maritimes d. 21 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenGargaia 1650 m.h., Gordolasque, Alpes-Maritimes d. 21 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenTerningsommerfugl, Hamearis lucina han. Gargaia 1650 m.h., Gordolasque, Alpes-Maritimes d. 21 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenTerningsommerfugl, Hamearis lucina han. Gargaia 1650 m.h., Gordolasque, Alpes-Maritimes d. 21 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Terningsommerfugl, Hamearis lucina han. Gargaia 1650 m.h., Gordolasque, Alpes-Maritimes d. 21 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________________

Naturreservat Horns kungsgård

d. 13 oktober 2018

Naturreservat Horns kungsgård, Öland, Sverige d. 13 oktober 2018. Fotograf; Lars Andersen

Naturreservat Horns kungsgård, Öland, Sverige d. 13 oktober 2018. Fotograf; Lars Andersen

Horns kungsgård reservatet er en af Sveriges artsrigeste flagermus lokaliteter med Dværgflagermus, Frynseflagermus, Damflagermus og Bredøret Flagermus. Der findes også Eghjort og Hvidhalset Fluesnapper.

Løveng veksler mellem åbne enge, buske, træer og stengærder.
På engen finder man Stor Skjaller, Rhinanthus serotinus. Knoldet Mjødurt, Filipendula vulgaris. Hulkravet Kodriver, Primula veris. Trævlekrone, Lychnis flos-cuculi. Bitter Mælkeurt, Polygala amarella. Hjertergræs, Briza media og et stort antal gøgeurter som Ægbladet Fliglæbe, Listera ovata. Plettet Gøgeurt, Dactylorhiza maculata. Bakkegøgeurt, Neotinea ustulata og Langakset Trådspore, Gymnadenia conopsea.

Naturreservat Horns kungsgård, Öland, Sverige d. 13 oktober 2018. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________________

Lilla Horns löväng

d. 11 oktober 2018

Regitze Enoksen på lokalitet for Terningsommerfugl. Lilla Horns löväng, Öland, Sverige d. 11 oktober 2018. Fotograf; Lars Andersen

Regitze Enoksen på lokalitet for Terningsommerfugl. Lilla Horns löväng, Öland, Sverige d. 11 oktober 2018. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________________

Nybro, Småland, Sverige

d. 2 & 5 Juni 2015

Fotografer: Regitze Enoksen & Lars Andersen

Lokalitet for Terningsommerfugl, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige. d. 5 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige. d. 2 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige. d. 2 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige. d. 2 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige. d. 5 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige. d. 5 Juni 2015. Fotograf:  Regitze EnoksenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige. d. 5 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige. d. 5 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige. d. 5 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige. d. 5 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige. d. 5 Juni 2015. Fotograf: Lars Andersen

Terningsommerfugl, Hamearis lucina. Nybro, Småland, Sverige d. 2 & 5 Juni 2015. Fotografer: Regitze Enoksen & Lars Andersen

_____________________________________

Den gamle lokalitet for Terningsommerfugl. Allindelille fredsskov. d. 12/6 2007. Fotograf: Lars Andersen

Den gamle lokalitet for Terningsommerfugl. Allindelille Fredsskov, Sjælland d. 12 juni 2007. Fotograf: Lars Andersen

Terningsommerfugl, Hamearis lucina. Allindelille fredsskov, fundet i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenTerningsommerfugl, Hamearis lucina. Allindelille fredsskov, fundet i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars Andersen

Terningsommerfugl. Allindelille Fredsskov, Sjælland fundet i 40'erne.
Zoologisk Museum, København d. 9 november 2006. Fotograf; Lars Andersen

  _____________________________________

Sommerfugleprojekt i Allindelille Fredskov

7 March 2013

Allindelille Fredskov d. 13 maj 2012. Fotograf; Lars Andersen

Var d. 13 maj 2012 ude og søge efter Rødlig Perlemorsommerfugl i Allindelille Fredskov uden held, den var der tilbage i 50'erne sammen med Gråbåndet Bredpande & Terningsommerfugl. Fotograf; Lars Andersen
 
Den 6. marts 2013 var jeg (Jimmy Lassen) i Allindelille Fredskov med Danmarks Naturfond, for at se på et skovområde som skal laves om til overdrev/eng. Naturfonden har fået penge til at rydde træerne på et mindre området mellem lysningerne Thomas Park (ved hytterne) og vestpå til Pilestykket. Rydningen er et projekt primært til gavn for sommerfugle, men vil utvivlsom også gavne andre smådyr og planter. Rydningen er det første skridt i en større plan, som i første omgang vil åbne mellem 3 af de eksisterende lysninger, så de bliver sammenhængende og større. Målet er at give visse sommerfugle bedre levevilkår og mulighed for frit at sprede sig mellem de eksisterende lysninger.

Arbejdet med at fælde træerne vil blive udført professionelt. Desværre består underskoven af et vildnis af mindre Ahorn. Hvis større træer og maskiner under arbejdet knækker de små Ahorn, vil vi senere få store problemer med dem, da de vil danner mange nye skud og udvikle et større rodnet. Derfor er det, at jeg spørger om Jeres hjælp til at hive og grave de mindre træer op.

Med venlig hilsen Jimmy Lassen

_____________________________________

Flueblomst, Ophrys insectifera

Flueblomst. Allindelille Fredskov, Midtsjælland d. 24 maj 2009. Fotograf: Lars AndersenFlueblomst. Allindelille Fredskov, Midtsjælland d. 24 maj 2009. Fotograf: Lars AndersenFlueblomst. Allindelille Fredskov, Midtsjælland d. 24 maj 2009. Fotograf: Lars AndersenFlueblomst. Allindelille Fredskov, Midtsjælland d. 24 maj 2009. Fotograf: Lars AndersenFlueblomst. Allindelille Fredskov, Midtsjælland d. 24 maj 2009. Fotograf: Lars AndersenFlueblomst. Allindelille Fredskov, Midtsjælland d. 24 maj 2009. Fotograf: Lars Andersen

Flueblomst, Ophrys insectifera. Allindelille Fredskov, Midtsjælland d. 24 maj 2009. Fotograf: Lars Andersen

_____________________________________

Knælæbe, Epipogium aphyllum

Knælæbe, Epipogium aphyllum. Allindelille Fredskov, Midtsjælland d. 29 juli 2021. Fotograf: Lars AndersenKnælæbe, Epipogium aphyllum. Allindelille Fredskov, Midtsjælland d. 30  juli 2021. Fotograf: Lars AndersenKnælæbe, Epipogium aphyllum. Allindelille Fredskov, Midtsjælland d. 2 august 2021. Fotograf: Lars Andersen

Knælæbe, Epipogium aphyllum. Allindelille Fredskov, Midtsjælland d. 29 - 30 jul. - 2 aug. 2021. Fotograf: Lars Andersen

_____________________________________

Mosaik Natur

d. 29 february2016

Denne natur/kulturlandskab ses allerede i det østlige Sverige hvor
mindre lantbruk & landsbygd får företags-och projektstöd og skove
med mindre drift som rummer et rigt plante og dyreliv er udlagt som Naturreservater.
Man kan finde disse arealer på: Länsstyrelsens WebbGIS.

_____________________________________

Metalvinger, Riodinidae er Sydamerikas juveler

Dyson's Swordtail, Rhetus dysonii. Suapi, Yungas, Bolivia. D. 28 January 2009. Photographer: Lars AndersenInca Swordtail, Ancyluris inca miranda. Suapi, Yungas, Bolivia. D. 28 January 2009. Photographer: Lars AndersenArcius Swordtail (Rhetus arcius). Caranavi, Yungas, Bolivia. d. 30 januar 2006. Fotograf: Lars Andersen

I Europa er Terningsommerfugl den eneste art i Riodinidae familie. Men derimod i Sydamerika er Riodinidae familie, som kaldes Metalmarks, en stor familie af farvestrålende sommerfugle i mange variationer. Nogle forskere mener det er en sideordnet underfamilie i blåsommerfugleslægten som især findes i Sydamerika, der har ca. 1200 af de 1428 arter der findes på verdensbasis.

Se mere om de sydamerikanske Riodinidae fra Bolivia

_____________________________________

I det nordlige Asien i Alai mts., Kyrgyzistan til Tian-Shan findes; Polycaena tamerlana som sammen med Terningsommerfugl er de eneste 2 arter i Europa & det nordlig Asien.

Expédition au Kyrgyzistan (juin & juillet 2006)

_____________________________________

Red Harlekin, Paralaxita damajanti. Sukau, Sabah, Borneo d. 19 november 2015. Fotograf; Kim Jespersen

Rød Harlekin, Paralaxita damajanti (Felder, C & R. Felder, 1860).
Sukau, Sabah, Borneo d. 19 november 2015. Fotograf; Kim Jespersen
 
Rød Harlekin, Paralaxita damajanti som er i familien Riodinidae er noget af en gåde. Sommerfugle bruger strålende farver til mange forskellige formål - at tiltrække sig opmærksomhed fra arts-fæller, at reklamere for deres ubehagelig smag, eller at forvirre, overraske eller advare flyvende prædatore.

De fleste Riodinier er stærk territoriale, hvor de optager et blad i sollyset, hvor deres farver kan ses reflektere i lyset. Dog Ikke denne art i slægten Paralaxita, som normalt kun ses som en silhuet i den mørke underskov, hvor dens er flyvning er så hurtig og uregelmæssig, at det er næsten umuligt at se, hvor den er.

Forklaringen på dens enestående udseende kan forbindes til den kendsgerning, at insekter kan se langt ud over det synlige spektrum, i det ultraviolette lysspektre. I halvmørke er sommerfuglen næsten usynlige for pattedyr, krybdyr eller fugles øjne, hvor dens karakteristiske mønster og kontrastfarver kan gemme ultraviolette mønstre, som kun er synlige for artsfæller, for de kan finde hinanden.

Habitats: Denne art forekommer i tæt regnskov i højder mellem ca. 200 til 1200 m.

Slægten Paralaxita indeholder 4 arter - damajanti, telesia, orphna og dora. Der er 2 andre nært beslægtede slægter med meget lignende arter i slægten Laxita, og Taxila. Alle arter i disse 3 slægter er begrænset til den geografiske region Sundaland, som omfatter Thailand, halvø Malaysia, Sumatra, Borneo, Palawan og Java.

_____________________________________

Her link til Orange Terningsommerfugl, Dodona egeon fra Nepal

_____________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

Tilbage til sjældne dagsommerfugle i Danmark

  Home tilbage til forsiden