Herorandøje

Coenonympha hero

first update d. 10 november 2006

last update d. 13 june 2021

Herorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d. 21 juni 2006. Fotograf: Daniel DolfeHerorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d. 21 juni 2006. Fotograf: Daniel DolfeHerorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d. 21 juni 2006. Fotograf: Daniel DolfeHerorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d. 21 juni 2006. Fotograf: Daniel DolfeHerorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d. 21 juni 2006. Fotograf: Daniel DolfeHerorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d. 21 juni 2006. Fotograf: Daniel DolfeHerorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d. 21 juni 2006. Fotograf: Daniel DolfeHerorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d. 21 juni 2006. Fotograf: Daniel Dolfe

Herorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d. 21 juni 2006. Fotograf; Daniel Dolfe

Herorandøje, Coenonympha hero han. Ryholm, Västergötland, Sverige d. 10 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero hun. Ryholm, Västergötland, Sverige d. 10 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero han. Ryholm, Västergötland, Sverige d. 10 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

Herorandøje, Coenonympha hero. Ryholm, Västergötland, Sverige d. 10 juni 2014. Fotograf; Lars Andersen

Herorandøje, Coenonympha hero. Laskerud, Nyed, Värmland, Sverige d. 16 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero. Laskerud, Nyed, Värmland, Sverige d. 16 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenLokalitet for Herorandøje, Coenonympha hero. Laskerud, Nyed, Värmland, Sverige d. 16 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero. Laskerud, Nyed, Värmland, Sverige d. 16 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero. Mölnbacka, Fördarverbacken, Övre Ullerud, Värmland, Sverige d. 16 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenLokalitet for Herorandøje, Coenonympha hero. Mölnbacka, Fördarverbacken, Övre Ullerud, Värmland, Sverige d. 16 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Laskerud, Nyed & Mölnbacka, Fördarverbacken, Övre Ullerud. Värmland, Sverige d. 16 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Herorandøje, Coenonympha hero (Linnaeus, 1761).

Udseende:
Er mørkebrun på oversiden med 3 øjne der lige kan anes. Bagvinge underside som er gråbrun med en bred sølvstribe i ydrefeltet med 6 okkerringet sorte øjne med hvid spot i sømfelt, med sølv & okkerstribe i sømkant med gråhvid frynsekant.

Vingefang:
24 - 33 mm.

Habitat:
Herorandøje findes på soleksponerede enge imellem blandingskov med traditionelt landbrug hvor der er høslet og græsning, engene skal være ugødsket, ofte med hassel omkring med urterig blomstervegation med græsser. Nu er den slags enge på hurtig retur da traditionel landbrug med stævningsdrift og græsning stort set er ophørt. Nu om dage er det ofte langs skovveje og det frilagte areal under elledninger den bruger istedet.

Flyvetid: Fra midt i juni til først i juli.

Æg, larve og puppe:
Æg lægges enkeltvis på græsser, klækker efter 2 uger, larven vokser langsom og overvinter i tredie til fjerde stadie, puppetiden varer fra sidst i maj ca. 2 til 2 uger.

Parasiter:
Snyltehveps, Agrypon delarvatum som er larveparasit der angriber flere forskellige græslevende dagsommerfugle larver som Stregbredpande, Skov-Vejrandøje, Perlemorrandøje og Okkergul Randøje.

Værtsplante:
I Danmark er værtsplanten
Skovbyg, Hordelymus europaeus som kræver lysåbne partier i bøgeskoven.
I Tyskland er den fundet på
Akselblomstret Star, Carex remota. Bævre Star, Carex brizoides og Mose-Bunke, Deschampsia cespitosa som også findes almindelig i det mellemsvenske område,
så det formodes at være værtsplante for arten i Sverige?

Kort lavet af; Lars Andersen februar 2017

Kort lavet af; Lars Andersen februar 2017

Udbredelse:
I Danmark er Herorandøje kun kendt fra Sjælland, hvor dens sidste levested var i Lellinge Frihed 1982 og Vemmetofte1981. Arten var ellers mange steder på Sjælland, bla. Nordskoven ved Jægerspris, 1975. Slagelse Lystskov, 1959. Allindelille Fredskov, 1943. Før 50'erne er den kendt fra; Freerslev Hegn, Hareskov, Humleore/Kværkeby Mose, Køge Ås, Lyngby Mose, Sorø, Stenholtsvang, Svenstrup ved Borup, Tisvilde, Tokkekøb og Vaseskov.

For nyligt læste jeg mine notater fra 70'erne om mine cykelture fra København til Lellinge Frihed; d. 10 juni 1973 besøgte jeg Lellinge Frihed for første gang omkring koordinat; N 55° 26.697', E 12° 4.873' fløj de i antal. Og igen på samme koordinat d. 15 juni 1975 hvor de også fløj i antal.

Udbredelse: 1903 1959 1981 - 1982
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 21 Februar 2015
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 21 Februar 2015

Sidst set i Lellinge Frihed d. 14 juni 1982 af forfatteren, der fløj kun 2 dyr omkring en nyanlagt granskov på koordinat; N 55° 26.619', E 12° 4.872' som overskyggede græsserne som den lever på, så det var kun spørgsmål om tid før den forsvandt.

I Sverige fandtes der tidligere to adskilte populationer. Den sydlige i central - nordlige Skåne, vestlige Blekinge og tilstødende områder af det sydlige Småland, og den nordlige population i et bånd igennem Svealand fra vestlige Värmland over det sydlige og centrale Dalarna til Gästrikland og også i Tiveden mellem Vänern og Vätteren.

Nu om dage findes der stadig populationer i det sydlige Dalarna, i det centrale og vestlige Värmland, og isolerede populationer i Tiveden og vestlige Gästrikland. Den sidste sydlige population i Skåne uddøde 1995-96, da de plantede grantræer voksede op og overskyggede jordens flora. Og den nordlige går også tilbage, populationen er minsket med mere end 5% de sidste 10 år.

Herorandøje findes også på enkelte lokaliteter i det sydlige Norge omkring Oslo og videre østpå ind over grænsen til Värmland, Sverige.

I Finland et tilfældig fund på sydkysten, 1968. Dog fandtes den på det Karelske Næs lige uden for grænsen tilbage i 30'erne.

Er stadig almindelig i Estland, Hviderusland og Rusland. Findes ned igennem østlige og det centrale Europa, i Tyskland er den vigende, findes kun i det sydlige, og vigende i Frankrig. Er uddød i Danmark, Holland, Belgien, Luxemborg og Tjekkiet.

Har tidligere på dansk heddet: s0rtebrun-dværgøje, brun perlemorrandøje og hero

Navne:
DK:
Herorandøje. N: Heroringvinge. S: Brun gräsfjäril. FIN: Ruskoniittyperhonen.
EST:
Vareskaera-aasasilmik. LV: Meža siksamtenis. LT: Rudakis satyriukas. GB: Scarce Heath.
F:
Mélibée. NL: Zilverstreephooibeestje. D: Wald-Wiesenvoegelche. PL: Strzepotek hero.

Fredninger:
Herorandøje er fredet i hele Europa.

Lignende arter:
Ligner lidt en Perlemorrandøje, som er lysere med næsten samme tegning på bagvinge underside med bredere hvid stribe.

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

"Liste over beskyttede sommerfugle arter i Frankrig".

Herorandøje er beskyttet i alle EU lande: Europaean Habitats Directive site: 83. Annex II/IV. På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.

Heroringvinge, Coenonympha hero. Orsa,, Dalarnas län, Sverige d. 12 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

Herorandøje, Coenonympha hero. Orsa,, Dalarnas län, Sverige d. 12 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________________________

Helgesjøn, Hedmark, Norge d. 16 juni 2017. Fotograf; Lars AndersenHelgesjøn, Hedmark, Norge d. 16 juni 2017. Fotograf; Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero. Helgesjøn, Hedmark, Norge d. 16 juni 2017. Fotograf; Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero. Helgesjøn, Hedmark, Norge d. 16 juni 2017. Fotograf; Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero. Helgesjøn, Hedmark, Norge d. 16 juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

Heroringvinge, Coenonympha hero. Kulbliksætra, Helgesjøn, Hedmark, Norge d. 16 juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

Herorandøje, Coenonympha hero. Helgesjøn, Hedmark, Norge d. 16 juni 2017. Fotograf; Erling KrabbeHerorandøje, Coenonympha hero. Helgesjøn, Hedmark, Norge d. 16 juni 2017. Fotograf; Erling Krabbe

Heroringvinge, Coenonympha hero. Kulbliksætra, Helgesjøn, Hedmark, Norge d. 16 juni 2017. Fotograf; Erling Krabbe

_____________________________________________

Moserandøje, Coenonympha tullia. Holmegårds mose d. 11 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenOkkergul randøje, Coenonympha pamphilus. Veddinge bakker. d. 25 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenKorsika juli 2014. Fotograf; Tom Nygaard KristensenSydlig Perlemorrandøje, Coenonympha dorus. Sydlige Alper, Frankrig d. 23 juni 2015. Fotograf; John S. Petersen Elba juli 2015. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Moserandøje Okkergul randøje Korsikansk Okkergul Randøje Sydlig Perlemorrandøje Elba-Perlemorrandøje
Coenonympha tullia Coenonympha pamphilus Coenonympha corinna Coenonympha dorus Coenonympha elbana

Kastaniebrun Randøje, Coenonympha glycerion. Bialowieza Skoven, Polen d. 18 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenAlpin Perlemorrandøje, Coenonympha gardetta. Albula Pas, Schweiz d. 8 juli 2015. Fotograf; Tom Nygaard KristensenPerlemorrandøje, Coenonympha arcania. Svalemåla, Blekinge, Sverige d. 6 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d. 21 juni 2006. Fotograf: Daniel DolfeØdipusrandøje, Coenonympha oedippus. Anfo 420 m., Lake Idro, Italien d. 23 juli 2018. Fotograf; John Vergo

Kastaniebrunt Randøje Alpin Perlemorrandøje Perlemorrandøje Herorandøje Ødipusrandøje
Coenonympha glycerion Coenonympha gardetta Coenonympha arcania Coenonympha hero Coenonympha oedippus

______________________________________________

Herorandøje, Coenonympha hero. Lellinge Frihed juni 1977. Fotograf: Michael Andersen

Herorandøje, Coenonympha hero. Lellinge Frihed juni 1977. Fotograf; Michael Andersen

______________________________________________

Herorandøje, Coenonympha hero. Lellinge frihed fundet i 60érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero. Lellinge frihed fundet i 60érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars Andersen

Brun gräsfjäril utmärkt som landskapsinsekt för Värmland

Artfakta, rödlistade arter i Sverige

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

DANMARK DAGSOMMERFUGLE

______________________________________________

Asiatisk Randøje

Coenonympha amaryllis

first update d. 22 october 2018

last update d. 27 july 2021

Asiatisk Randøje, Coenonympha amaryllis. Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina medio september 2018. Fotograf: Hanne ChristensenAsiatisk Randøje, Coenonympha amaryllis. Jiaoshan, Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina d. 24 september 2018. Fotograf: Hanne ChristensenAsiatisk Randøje, Coenonympha amaryllis. Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina medio september 2018. Fotograf: Hanne Christensen

Asiatisk Randøje, Coenonympha amaryllis. Luo Wen Yu del af Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina d. 20 september 2018. Fotograf: Hanne Christensen

Asiatisk Randøje, Coenonympha amaryllis (Stoll, 1782).
Vingefang: 36 - 40 mm.

Habitat: En typisk art af lav- og bjergmarker og steppehabitater; øst for dets udbredelse findes C. amaryllis også i sparsomme lærkeskove og hedeområder. I bjergene forekommer den ofte i tundra og alpine enge og når op til 1.500-1.700 moh., Dvs. højere end den øverste skovlinje i det subalpine bælte.

Flyvetid: juni til august.

Udbredelse: S. Urals, Altai Mts., vestlig og østlig Siberien (op til Yakutia og Magadan-regionen i nord), Transbaikalia, Amur og Ussuri-regionerne, Mongoliet, Tibet, Kina, Korea.

Asian Butterflies

______________________________________________

Ødipusrandøje

Coenonympha oedippus

first update d. 27 july 2018

last update d. 27 july 2021

Anfo 442 m., Brescia, Lombardiet, Italien d. 15 juli 2021. Fotograf; John VergoØdipusrandøje, Coenonympha oedippus. Anfo 442 m., Brescia, Lombardiet, Italien d. 17 juli 2021. Fotograf; John VergoØdipusrandøje, Coenonympha oedippus. Anfo 442 m., Brescia, Lombardiet, Italien d. 14 juli 2021. Fotograf; John VergoØdipusrandøje, Coenonympha oedippus. Anfo 442 m., Brescia, Lombardiet, Italien d. 14 juli 2021. Fotograf; John VergoØdipusrandøje, Coenonympha oedippus. Anfo 442 m., Brescia, Lombardiet, Italien d. 14 juli 2021. Fotograf; John Vergo

Ødipusrandøje, Coenonympha oedippus. Anfo 442 m., Brescia, Lombardiet, Italien d. 14 - 17 juli 2021. Fotograf; John Vergo

Ødipusrandøje, Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787).
Udseende: Uden tegninger på oversiden, er mørkebrun. Undersiden rustenbrun, på forvinge og bagvinge underside har han en række store øjepletter i ydrefelt. Hunnen har et lyst bånd indefor rækken af øjepletter på bagvinge underside der kan være fra linje til prikker eller væk.
Vingefang: 34 - 40 mm.

Habitat: findes for det meste i fugtige floddalen med Blåtop, Molinia græsser eller andre Star. Typisk med Tagrør, Phragmites.
Tætte siv og eutrofiske høje urteplanter enge eller hø enge med
Kåltidsel, Cirsium oleraceum undgås markant.
Nogle steder (sydlige alper) beboer denne randøje åbenlyst i mindre grad også tør, stejl, ofte afgrænset af skov og ikke høslået bjergskråninger eller rydninger.

Flyvetid: Fra sidst i juni til sidst i juli.

Værtsplante: Hirsestar, Carex panicea.

Udbredelse: Meget sporadisk i Pyrénées-Atlantiques til Charante, Sarthe, Seine-et-Marne, Savoie, Isère. Det sydlig Tyskland en lille population i Bayern. Liechtenstein. Schweiz: Rhindalen, Tessin. Italien: Lombardia, Varese, Treviso, Friuli-Venezia Giula. Slovenien. Østrig. Polen. Ungarn. Kosovo. Ingen nyere fund i Bulgarien. Uddød i Belgien. Videre udbredt i Ukraine. Det sydlige Rusland og Ural Mts, Sibirien, Altai, Tuva, Amur. Mongoliet. Kina. Korea og Japan.

Hedder på dansk: Ødipusrandøje. På polsk: Strzepotek edypus. På tjekkisk: Okác žlutooký.
På tysk:
Moor-Wiesenvögelchen. På nederlandsk: Goudooghooibeestje.
På ungarsk:
Ezüstsávos szénalepke. På slovensk: Ockán žltooký. På italiensk: Ninfa delle torbiere.
På spansk:
Lindos ojos. På fransk: Fadet des Laîches. På engelsk: False Ringlet.

Trusler: Coenonympha oedippus er en af de mest truede sommerfugle i Europa overhovedet. Arten er næsten uddød i Tyskland, Schweiz og Østrig. I de nordlige alper (med nabolandene) er der i Liechtenstein kun to populationer tilbage, hvoraf den ene allerede er påvirket af eutrofiering, maskinel høslæt og forstyrrelse af vandbalancen med efterfølgende indvandring af invasive Sildig Gyldenris, Solidago gigantea.

De vigtigste trusler er ødelæggelse af vådområdernes levesteder ved eutrofiering, intensivering af landbruget, urbanisering, og arven efter opgivelse af traditionel omfattende anvendelse af "efterårsskæring".

Ødipusrandøje, Coenonympha oedippus. Anfo 420 m., Lake Idro, Italien d. 23 juli 2018. Fotograf; John Vergo

Ødipusrandøje, Coenonympha oedippus hun. Anfo 420 m., Brescia, Lombardiet, Italien d. 23 juli 2018. Fotograf; John Vergo

Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)
Ninfa delle torbiere

______________________________________________

Home tilbage til forsiden

DANMARK DAGSOMMERFUGLE