Chokoladebrun Blåfugl

Eumedonia eumedon ssp. arenicola

first update  d.  21 december 2006

last update  d.  14 september  2017

Lokaliteten for Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Kåseberga, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenLars Andersen på lokaliteten for Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon med Blodrød Storkenæb, Geranium sanguineum. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Henrik S. LarsenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola sidder i blomst af Blodrød Storkenæb, Geranium sanguineum. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Henrik S. LarsenLokalitet med Blodrød Storkenæb for Chokoladebrun Blåfugl. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenLokalitet med Blodrød Storkenæb for Chokoladebrun Blåfugl. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Henrik S. LarsenChokoladebrun Blåfugl, Aricia eumedon ssp.: arenicola hun. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola han. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola hun. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2008. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola han. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2008. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola han. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2008. Fotograf: Troells Melgaard Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola hun. Löderup, Skåne, Sverige. d. 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola hun. Löderup, Skåne, Sverige. d. 20 juni 2012. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola hun. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2008. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola hun. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2008. Fotograf: Troells Melgaard Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola hun. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2008. Fotograf: Troells Melgaard Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola hun. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2008. Fotograf: Troells Melgaard Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2008. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2008. Fotograf: Lars AndersenLokalitet med Blodrød Storkenæb for Chokoladebrun Blåfugl. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenHer står Lars og skuer ud over Østersøen. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Henrik S. LarsenChokoladebrun Blåfugl, Aricia eumedon ssp.: arenicola hun. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2008. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars Andersen

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp. arenicola, (Burrau, 1953). Löderup Strandbad, Skåne, Sverige.
Fotografer;
Henrik S. Larsen, Troells Melgaard og Lars Andersen

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon (Esper, 1780).

Udseende: Er ensfarvet mørkebrun på oversiden, som friskklækket et blåsort skær. Hunnen har røde sømpletter på bagvingen overside. Undersiden lysegrå til rødgrå med grønlige rodskæl, med små øjepletter til utydelig pletter, ofte manglende. Kendes på bagvingens underside, hvor den har en tynd hvide stribe fra midtplet ud mod sømkant, hvor den har fine røde sømpletter. Nogle gange er den hvide stribe manglende.

Vingefang: 30-32 mm.

Habitat: Stejle sydvendte sandede kystskrænter, sætre og skovlysninger med masser af værtsplanter.

Flyvetid: Fra sidst i Maj til midt i Juli.

Æg, larve og puppe: Hunnen lægger æg i blomsten tæt på støvdragerne, larven lever i frøanlæggene før overvintring. Overvintrede larver æder nye skud.

Myrmecophile relationer; Larve passes i Syd- &  Mellemeuropa flittigt af
Hedemyre, Lasius alienus, Myrmica myrer og Tapinoma myrer.
Parasiter og fjender; snyltehveps,
Hyposoter notatus som er larve-puppe parasit. Kamæleonedderkop, Misumena vatia som sidder i blomst og venter på bytte.

Værtsplante: Blodrød Storkenæb, Geranium sanguineum og Skov-Storkenæb, Geranium sylvaticum. I det centrale Europa flere andre Storkenæb arter.

Chokoladebrun Blåfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen December 2016

Chokoladebrun Blåfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen December 2016.

Nordeuropæisk udbredelse: I Norge findes den almindelig i indre dele af Østlandet og Trøndelag. På Vestlandet i indre fjorde og daler i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I Nord-Norge er den sjælden; kendt fra Rana i Nordland og Alta, Sør-Varanger og Vadsø i Finnmark.
Findes i Sverige fra det sydlig Skåne op til Luleå i Norrbotten.
Udbredt i Finland og de Baltiske lande.

Verdensudbredelse: Fra Spanien i bjergrige egne igennem det centrale, nordlig og østlig Europa, Tyrkiet, Rusland, Sibirien, Kirgisistan, det nordlig Kina til Kamtjatka.

________________________

Underart; ssp. eumedon (Esper, 1780).
Udseende: Ligner ssp.
borealis, dog lidt større.

Flyvetid: Er fra Maj- Juli.

Værtsplante: I Mellem- og Sydeuropa i bjergene lever dens larver på Knold-Storkenæb, G. tuberosum. Kær-Storkenæb, G. palustre. Eng-Storkenæb, G. pratense og Hvidgrå-Storkenæb, G. cinereum.

Udbredelse: Flyver i Alperne som ligner ssp. borealis, dog lidt større.

Danske fund: Chokoladebrun Blåfugl er fundet en gang i Danmark ved Blåvand nord for Esbjerg i 1997 af Uffe Terndrup, dette eksemplar mangler den hvide stribe på bagvinge underside.

________________________

Underart; ssp. arenicola, (Burrau, 1953).
Udseende: Har klare tydelige pletter på undersiden og gulgrå grundfarve. Det var  H. Rambring der gjorde opmærksomhed på denne særlige form fra Sandhammeren, 1951.

Værtsplante: Dens larve lever på Blodrød Storkenæb, Geranium sanguineum som vokser på stejle sydvestvente skrænter.

Udbredelse: Findes fra Hammars backar, Kåseberga hamn, Löderup Strandbad, Hagastad Naturreservat hvor Daniel Dolfe har fundet den, Sandhammaren til Brantevik.

________________________

Underart; ssp. borealis, (Wahlgren, 1930).
Udseende: Er ensfarvet mørkebrun på oversiden, som friskklækket et blåsort skær. Hunnen har røde sømpletter på bagvingen overside. Undersiden lysegrå med grønlige rodskæl, med utydelige pletter, ofte manglende. Kendes på bagvingens underside, hvor den har en tynd hvide stribe fra midtplet ud mod sømkant, hvor den har fine røde sømpletter. Nogle gange er den hvide stribe manglende.

Habitat: Flyver i skovlysninger, blomsterige enge i lavlandet, og birkeskoven oppe i fjeldet, tæt forbundet med dens foderplante som er Skov-Storkenæb.

Flyvetid: Er i lavlandet Juni, senere oppe i fjeldene i Juli.

Værtsplante: Skov-Storkenæb, Geranium sylvaticum.

Æg, larve & puppe: Hunnen lægger æg i blomsten tæt på støvdragerne, larven lever i frøanlæggene før overvintring. Overvintrede larver æder nye skud.

Udbredelse: Findes i Sverige fra det nordlige Småland hvor den findes lokalt udbredt helt op til Luleå i Norbotten, I Norge findes den almindelig i indre dele af Østlandet og Trøndelag. På Vestlandet i indre fjorde og daler i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I Nord-Norge er den sjælden; kendt fra Rana i Nordland og Alta, Sør-Varanger og Vadsø i Finnmark. I Norge har jeg fundet Chokoladebrun Blåfugl i birkeskoven med Skov-Storkenæb lige under trægrænsen i Beitostølen ca. 1000 m.h. Jotunheimen tilbage i 1992 på den fedeste cykelferie nogensinde. Her tager bilisterne hensyn, det er ikke hverdagskost for en nordmand at møde en cyklist på sæterveien!

________________________

Underart; ssp. sundalensis, (Opheim, 1943).
I
Sunndal, Norge er der fundet en særlig underart, som har brede hvide mellemlinier mellem sømpletter og midtplet.

Underart; ssp. praticola, (Burrau, 1953).
Findes på Öland og Gotland med tydelig pletter med orange bånd på bagvinge underside.

________________________

Lignende underarter: I Bulgarien & Grækenland findes en eumedon ssp. som ligner den skånske ssp. arenicola, med samme grågul underside. På Parnassosbjerget mangler den som regel den hvide stribe på bagvinge underside.

________________________

Lignende arter: Sidst i juni kan man se Chokoladebrun Blåfugl i Löderup Strandbad flyve sammen med nyklækkede Sortbrun Blåfugl som ligner den på oversiden, og dens larve lever på samme foderplante. Bag kystskrænterne i Löderup ved kystvejen findes Rødplettet Blåfugl som flyver i 2 kuld, Maj-Juni og Juli-August.

________________________

Andre danske navne: Jeg har i juni 2007 været med til at bakke op om navnet Chokoladebrun Blåfugl som Uffe Terndrup navngav, fordi det tidligere danske navn Stregblåfugl er vildledende i forhold til andre europæiske blåfugle arter.

Men fordi navnet Chokoladebrun Blåfugl er så weird/mærkelig at man ikke lige glemmer det med det samme, bruges det. For i virkeligheden vil navnet Brun Blåfugl være bedre.

Hedder på norsk: Brun Blaavinge. På svensk: Brun Blåvinge. På finsk: Ruskosinisiipi.
På estisk:
Triip-tumetiib. På lettisk: Gandrenu zilenitis. På litauisk: Baltajuostis melsvys.
På polsk:
Modraszek eumedon. På tysk: Storchschnabelbläuling.
På hollandsk:
Zwart blauwtje. På fransk: Argus de la Sanguinaire.
På engelsk:
Geranium argus.

Synonymer: Aricia eumedon (Esper, 1780) / chiron (Rottemburg, 1775)

_________________________________________________

Chokoladebrun Blåfugl

Eumedonia eumedon ssp.: borealis

first update  d.  21 december 2006

last update  d.  21 june 2017

Lokalitet for Chokoladebrun Blåfugl. Beitostølen, Valdresflya.juli 1992. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: borealis. Beitostølen, Jotunheimen, Norge Medio Juli 1992. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: borealis. Beitostølen, Jotunheimen, Norge Medio Juli 1992. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: borealis. Beitostølen, Jotunheimen, Norge Medio Juli 1992. Fotograf: Lars Andersen

Eumedonia eumedon ssp.: borealis. Beitostølen, Jotunheimen, Norge Medio Juli 1992. Fotograf; Lars Andersen

Dalen, Aust-Auger, Norge. 9  juli 2013. Fotograf: Lars AndesenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: borealis. Dalen, Aust-Auger, Norge 9  Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: borealis. Dalen, Aust-Auger, Norge 9  Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

Eumedonia eumedon ssp.: borealis, (Wahlgren, 1930). Dalen, Aust-Auger, Norge d. 9 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

Skov-Storkenæb, Geranium sylvaticum. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 28 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon parring. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 28 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon parring. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 28 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Timanshytten, Örebro Län, Sverige d. 18 juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Timanshytten, Örebro Län, Sverige d. 18 juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Uggelheden, Värmland, Sverige d. 17 juni 2017. Fotograf; Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Uggelheden, Värmland, Sverige d. 17 juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Uggelheden, Värmland, Sverige d. 17 juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Uggelheden, Värmland, Sverige d. 17 juni 2017. Fotograf;  Erling KrabbeChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Uggelheden, Värmland, Sverige d. 17 juni 2017. Fotograf;  Erling KrabbeChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Uggelheden, Värmland, Sverige d. 17 juni 2017. Fotograf;  Erling KrabbeChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Uggelheden, Värmland, Sverige d. 17 juni 2017. Fotograf;  Erling Krabbe

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Uggelheden, Värmland, Sverige d. 17 juni 2017. Fotograf; Erling Krabbe

Geranium Argus, Eumedonia eumedon. Tamga, Kyrgyzstan d. 13 june 2008. Photographer; Erling Krabbe

Geranium Argus, Eumedonia eumedon ssp. ambigua. Tamga, Kyrgyzstan d. 13 june 2008. Photographer; Erling Krabbe

_________________________________________________

oversider hos Chokoladebrun Blåfugl, Eumdonia eumedon

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon. Uggelheden, Värmland, Sverige d. 17 juni 2017. Fotograf; Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 7 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Aricia eumedon ssp.: arenicola hun. Löderup, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Lars Andersen

ssp.: borealis, (Wahlgren, 1930) han. Värmland, Sverige. ssp.: arenicola, (Burrau, 1953) han & hun. Skåne, Sverige.

_________________________________________________

Bagvinge undersider hos Chokoladebrun Blåfugl, Eumdonia eumedon

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon parring. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 28 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon parring. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 28 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Ssp.: borealis han & hun. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 28 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: borealis. Dalen, Aust-Auger, Norge 9  Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2013. Fotograf: Lars Andersen

Ssp.: borealis hun Aust-Auger, Norge. Ssp.: arenicola han Skåne, Sverige. Ssp.: arenicola hun Skåne, Sverige.

_________________________________________________

Bagvinge undersider hos Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: opheimi (Høegh-Guldberg,1966). Dalen, Aust-Auger, Norge 9  Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica han. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: rambringi. Vitemölla, østlige Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Troells Melgaard

Ssp.: opheimi han Aust-Auger. Ssp.: vandalica han Jylland. Ssp.: rambringi hun Skåne. Ssp.: horkei han Öland.

_________________________________________________

Bagvinge undersider hos Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Heatherhill. d. 27 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Heatherhill. d. 27 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Marielyst, Falster. d. 12 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Marielyst, Falster. d. 12 juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

_________________________________________________

Skov-Storkenæb, Geranium sylvaticum. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 11 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Skov-Storkenæb, Geranium sylvaticum. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 11 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Skandinavisk Blåfugle nøgle

_________________________________________________

fugleognatur var der en debat om danske sommerfuglenavne i indlæg: Stregblåfugl i Skåne.  Lars Andersen d. 19 juni 2007.

_________________________________________________

  Udklip fra mail sendt til Uffe Terndrup d 20 juni 2007: Og for en sikkerheds skyld kunne jeg godt tænke mig en lille snak med dig, f.eks. om dens danske navn. Jeg og Tom N. Kristensen synes at finderen af den første eumedon i Danmark, har den ærefulde opgave at skulle navngive denne blåfugl, hørte fra Tom at det poppede navn: Stregblåfugl ikke dit værk.  Har du et bud på et bedre navn, så vil jeg straks ændre det fra Stregblåfugl hvis du synes det er en god ide!   Lars Andersen d. 21 juni 2007

_________________________________________________

Hej Lars Jeg vil foreslå chokoladebrun blåfugl, det passer næsten med det norske og svenske navn. Vi, Tom og undertegnede leger med at give  alle dagsommerfugle i EU et dansk navn og her vil stregblåfugle være oplagt til Agrodiaetus-gruppen. Flere bl. a. undertegnede og Tom har været på de kanter, men områderne langs nord-Sydvejen på øvelsesterrænet hvor foderplantene groede var fræset op. Der kan sagtens været områder på øvelsesterrænet som er egnet , men jeg er ikke lige mand til at undersøge det, efter jeg fik historien om en tysk turist der fik bortsprængt begge ben og forblødte, jeg troede faktisk at de kun skød med granater ud mod havet, men det passer ikke, derfor kan der ligge forsager alle steder. Hav en god tur med mange sommerfugle og få myg.. mvh. Uffe

_________________________________________________

Streg-Blåfugl/Stregblåfugl er problematisk navn pga. mange blåfugle i mellem og Sydeuropa har tydeligere streg på bagvinge underside. Jeg selv foreslog Brun Blåfugl, men finderen Uffe Terndrup synes navnet er lidt for kedeligt. Faktisk er navnet Stregblåfugl fra Lars Trolle i 1998 fra Tolman''s Europas Dagsommerfugle. Anden navn der også er ændret senere, er Ilia (2011), den navngav Lars Trolle til Øjeplet-Iris i 1998.

_________________________________________________

Brun Blåfugl er et overset navn som jeg personligt synes i forhold til det svenske navn er mest korrekt, navnet Brun Blåfugl findes i Skandinaviens dagsommerfugle i naturen. 1982. Lars Andersen d. 29 oktober 2013.

_________________________________________________

Referenser: Henriksen, H. J. & Kreutzer, Ib,: "Skandinaviens dagsommerfugle i naturen". 1982.

Entomologiska Sällskapet i Lund

_________________________________________________

Angående danske dagsommerfugle navne, så har der altid været en tendens til at ændre navne hver gang der skrives en ny dagsommerfuglebog. Der er ingen regler om dansk navngivning. Selv om der er nogen der mener nået andet. Det er problematisk at der ændres navne for ofte, et navn der har været i brug længe, og er almindelig kendt skal ikke bare ændres.

_________________________________________________

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

Tilbage til sjældne dagsommerfugle i Danmark

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden