Rødplettet Blåfugl

Aricia agestis

first update d. 3 august 2003

last update d. 28 may 2021

____________________________________

Røsnæs, Vestsjælland. d. 30 april 2014. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis hun. Brösarp station, østlige Skåne, Sverige. d. 3 august 2014. Fotograf: Lars Andersen Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Røsnæs d. 2 maj 2015. Fotograf; Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis hun. Røsnæs d. 24 maj 2015. Fotograf; Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Vestamager d. 23 maj 2014. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Røsnæs, Vestsjælland. d. 15 august 2005. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Røsnæs, Vestsjælland. d. 15 august 2005. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis hun. Røsnæs, Vestsjælland. d. 15 august 2005. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Hagstorp Nationalpark/Sandhammaren, Skåne. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Søvang, det sydlige Amager. d. 16 August 2009. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Søvang, det sydlige Amager. d. 16 August 2009. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis hun på Hejrenæb Erodium cicutarium. Hornafure, Åhus, østlige Skåne, Sverige. d. 16 august 2011. Fotograf: Lars Andersen Rødplettet blåfugl, Aricia agestis. Jernhatten, Djursland. d. 31 maj 2008. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Jernhatten, Djursland. d. 31 maj 2008. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Jernhatten, Djursland. d. 31 maj 2008. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Hagstorp Nationalpark/Sandhammaren, Skåne. d. 16 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Heatherhill. d. 27 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Heatherhill. d. 27 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis han. Røsnæs, Vestsjælland. d. 30 april 2014. Fotograf: Lars Andersen

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis (Dennis & Schiffermüller, 1775).

Udseende: På oversiden af vinger er den brun med røde plettet i sømkanten på både forvinge og bagvinge overside samt tydelig stor diskalplet midt på forvinge overside.
Der findes variationer, hvor oversidens orange sømpletter er næsten flydt sammen.
og andre hvor de næsten er væk. Senere i flyvetiden bliver disse sømpletter nærmest gule.
Som friskklækket har den et blåt til grøn -iriserende skær på oversiden af vinger.

På underside af vinger er den lysegrå hos han til grårød hos hun med hvidringet sorte øjepletter og hvid kileplet i ydrefelt midt på bagvinge underside, og røde sømmåner i sømfelt.
Hvor Sortbrun Blåfugl fra Nordjylland har små eller manglende sorte øjepletter på underside, og dens røde sømmåner kan være reduceret eller næsten væk.

Et kendetegn er den manglende rodplet på forvinge underside i diskalcelle, som også Sortbrun Blåfugl mangler. Hvor rodplet findes hos Almindelig Blåfugl.

På bagvinge underside hos Rødplettet Blåfugl & Sortbrun Blåfugl danner de 2 første øjepletter fra forkant i ydrefelt et kolon i celle; ce SC & ce Rs.
Hvor de på
Almindelig Blåfugl bagvinge underside forkant i ydrefelt danner de 2 øjepletter ce SC & ce Rs sammen med 3. øjeplet ce Rs et jævnt til svagt buet bånd.

Hos alle tre arter findes der former / aberrationer der mangler øjepletter på undersiden af vinger.

Et andet kendetegn er bagkroppens længde: Rødplettet- & Sortbrun Blåfugl hanners bagkrop er længere end bagvinge hjørne, hvor  Almindelig Blåfugl hans bagkrop er inde for bagvinge hjørne.

Vingefang: Rødplettet Blåfugl er i vingefang; 24 – 28 mm.
Lidt mindre end
Sortbrun Blåfugl som er i vingefang; 26 – 31 mm.

Habitat: Er en pionerart som findes på frilagte- / forstyrret jorde på blomsterrige overdrev tæt på kyster og kystskrænter på kalkholdige (kalksten / kridt) jord. Ruderater, langs markveje i rabatten, grøftekanter og sand-grusgrave.

Adfærd: Den voksne sommerfugl optræder lokalt, og er sjælden talrig, er ivrige blomsterbesøger, nem at fotografere. Kan ofte trække langt væk, hvor den etablere en lille koloni på en brakmark i nogle år. 

Flyvetid: Er i to til tre generationer fra sidst i april til først i juni og fra anden uge i juli til ind i august. Er mest talrig i andet kuld. I varme sensomre siden 1992, 2014 og 2015 ses der en tredie generation fra midt september til ind i oktober, er fundet så sent som d. 17 oktober 2015 på Rundebakke syd for Frederiksværk af Ole Martin & Martin Bjerg.

Værtsplanter: Er især Blød Storkenæb, Geranium molle, Liden Storkenæb, Geranium pusillum og Hejrenæb, Erodium cicutarium.
Sjældnere på andre Geranium sp. og Bakke Soløje,  Helianthemum mummularium.

Larve: er stærk knyttet til myrer, som malker denne larve jævnligt fra dens bagerste kirtler, derved kræver det at myren hele tiden rengører larven. Om sommeren tager larvetiden ca. 3 til 5 uger. Anden larvekuld om efteråret overvinter som halvvoksen larve.
Larven søges af myrer som: Sort Havemyre, Lasius niger, Hedemyre, L. alienus, Gul Engmyre, L. flavus & Hedestikmyre, Myrmica sabuleti.

Udbredelseskort over Aricia agestis. December 2016. Illustrator; Lars Andersen

Rødplettet Blåfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen december 2016.

Udbredelse i Danmark: findes overalt i Jylland, Als, Samsø, Endelave, Fyn, Ærø, Langeland, Lolland, Falster, Møn, Sjælland, Amager og Bornholm.
Siden starten af
90'erne nyindvandret til Ålborg i Nordjylland og videre op til Skagen i de senere år, og ses nu på samme lokaliteter hvor Sortbrun Blåfugl flyver.

Findes også i Skåne kystlandskab nordpå til Kullaberg og Kristianstad i Sverige.
I Sverige, Danmark og
England er arten pga. det varmere klima ved at ekspandere længere mod nord for dens udbredelse i Europa.

Udbredelse i Europa til Asien: fra Spanien til det sydlige England, det sydligste Skandinavien og Litauen. Og videre igennem det centrale og sydlig Europa, Tyrkiet, Kaukasus, det nordlige Orienten, det sydlige Sibirien til Centralasien, Altaj & Tian Shan.

Navne: Kombination; Plebejus agestis (Dennis & Schiffermüller, 1775) og Polyommatus agestis (Dennis & Schiffermüller, 1775).
Synonym;
Papilio medon (Hufnagel, 1776) og Papilio astrarche (Bergstrasser, 1779).

Danske navne: I 1806 kalder Opdrup den efter det gl. latinske artsnavn Medon Dagsværmer. Det nuværende navn er indført af L. P. Jensen i 1902 som Rødplettet Blåvinge, senere som Rødplettet Blåfugl.

Hedder på dansk. Rødplettet Blåfugl. På norsk: Agestisblåvinge. På svensk: Rödfläckig Blåvinge.
På finsk:
Punatäpläsinisiipi. På litauisk: Geltontaškis melsvys. På polsk: Modraszek agestis.
På tysk:
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling. På hollandsk: Bruin Blauwtje. På fransk: L'Argus Brun.
På engelsk:
Brown Argus.

Lignende arter: Der findes især sidst på sommeren små Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus brune hunner, der dog har nogle få blå skæl på oversiden ind mod vingeroden, hvor Rødplettet Blåfugl mangler disse blå skæl, Alm. blåfugle hunner har lille eller manglende diskalplet på forvinge overside.

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes som er etkuldet, er større og mangler de røde pletter på forvingen, nogle gange kan man lige ane dem. Sortbrun Blåfugl flyver fra midt i juni til sidst i juli med overlap sidst i flyvetiden med nyklækkede anden generation Rødplettet Blåfugl.

Der findes flere lignende arter i det sydlige Europa som f.eks. Sydlig Rødplettet Blåfugl, Aricia cramera & Spansk Brun Blåfugl, Aricia morronensis.

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis parring. Røsnæs d. 24 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis parring. Røsnæs d. 24 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Brown Argus, Aricia agestis (Dennis & Schiffermüller; 1775) flying on unfertilized flowery grasslands near the coasts and cliffs on calcareous (limestone / chalk) land. It can fly far, where it suddenly can establish a small colony on a wasteland for some years. Its host plants are especially Small Geranium, Geranium pusillum, Dovesfoot Geranium, Geranium molle & Stork's Bill, Erodium cicutarium. Less on Bloody Geranium, Geranium sanguineum and other species of Geranium sp. Rarely on Common Rock Rose, Helianthemum mummularium. The over-winter as a larva, or pupa.

The adult butterfly localized, and rarely numerous, is an avid flower visiting and sunbathing. In Denmark it flies in two generations: from late April to early June and from mid-July to early October. It is most common in the second generation. But in the Mediterranean region there are usually 3 broods, in April, July and October.

Is locally distributed throughout most Denmark. Is widespread in eastern Jutland, in north-western Vendsyssel around Hirtshals. Islands: Samsø, Endelave, Funen, Zealand and Amager and Bornholm. Immigrated to the north of Aalborg in northern Jutland up to Skagen during recent years.

There are also local populations along the coasts of southern Skåne up to Åhus on the eastern coast, Sweden.

The Brown Argus is a widespread and fairly common species found throughout most of Europe, with the exceptions of Scandinavia, Ireland and northern Britain. It also occurs in north Africa, the Middle East, and across temperate Asia as far east as Siberia and Amur.

Similar species in Denmark: Northern Brown Argus, Aricia artaxerxes that is difficult to distinguish from Brown Argus.

In the Sierra Nevada around the elevation 2500-3000 meters in the southern Spain are the similar rare species: Spanish Argus, Aricia morronensis.

____________________________________

Sidste nyt

Purpur-storkenæb, Geranium purpureum. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 19 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

Purpur-Storkenæb, Geranium purpureum. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 19 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis hun. Kongstrup, Røsnæs, Vestsjælland d. 8 august 2018. Fotograf; Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis hun. Kongstrup, Røsnæs, Vestsjælland d. 8 august 2018. Fotograf; Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis hun. Kongstrup, Røsnæs, Vestsjælland d. 8 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis hun. Kongstrup, Røsnæs, Vestsjælland d. 8 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Kanalen nord for Ugandavej 167, Amager d. 23 juli 2018. Fotograf; Regitze Enoksen

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Kanalen nord for Ugandavej 167, Amager d. 23 juli 2018. Fotograf; Regitze Enoksen

____________________________________

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Ulstrup, Røsnæs, Vestsjælland d. 21 september 2017. Fotograf; Troells MelgaardRødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Ulstrup, Røsnæs, Vestsjælland d. 21 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Ulstrup, Røsnæs, Vestsjælland d. 21 september 2017. Fotografer; Troells Melgaard og Lars Andersen

____________________________________

Mulig lokalitet for Rødplettet Blåfugl, Belvedera, København, Danmark d. 28 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Mulig lokalitet for Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis, Belvedera, København, Danmark d. 28 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Pyrenæisk storkenæb, Geranium pyrenaicum. Tåstrup St. Nordsjælland, Danmark d. 29 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Pyrenæisk Storkenæb, Geranium pyrenaicum. Tåstrup St., Nordsjælland, Danmark d. 29 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Pyrenæisk storkenæb, Geranium pyrenaicum. Tåstrup St. Nordsjælland, Danmark d. 29 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Storbægret Storkenæb, Geranium columbinum. Tåstrup St., Nordsjælland, Danmark d. 29 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Var på baneterrænner øst for Storebælt sammen med botaniker Finn Skovgaard, som fandt flere spændende planter.
Og det satte flere tanker igang hos mig om hvilke
Geranium arter den lille brune blåfugl har som værtsplanter?

Purpur-storkenæb, Geranium purpureum. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 30 august 2017. Fotograf; Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 30 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Purpur-Storkenæb, Geranium purpureum og Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han.
Rødbyhavn Baneterræn, Lolland, Danmark d. 30 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 25 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 25 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

d. 25 august 2016

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han på Due Skabiose. Diget, Bøtø Plantage, Falster d. 25 august 2016. Fotograf; Lars Andersen

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han Due Skabiose. Diget, Bøtø Plantage, Falster d. 25 august 2016. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

d. 25 juli 2016

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Pyrolysegrunden, det nordlig Amager d. 25 juli 2016. Fotograf: Lars AndersenLiden Storkenæb, Geranium pusillum. Pyrolysegrunden, det nordlig Amager d. 25 juli 2016. Fotograf: Lars Andersen

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han & Liden Storkenæb, Geranium pusillum.
Pyrolysegrunden, det nordlig Amager, Danmark d. 25 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis overside variationer.

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Røsnæs d. 2 maj 2015. Fotograf; Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Jernhatten, Djursland. d. 31 maj 2008. Fotograf: Lars Andersen. Røsnæs, Vestsjælland. d. 4 Maj 2007. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis hun. Brösarp station, østlige Skåne, Sverige. d. 3 august 2014. Fotograf: Lars Andersen Rødplettet blåfugl, Aricia agestis hun på Hejrenæb Erodium cicutarium. Hornafure, Åhus, østlige Skåne, Sverige. d. 16 august 2011. Fotograf: Lars Andersen Rødplettet blåfugl, Aricia agestis han. Melby Overdrev. d. 9 august 2013. Fotograf: Lars Andersen

han; kendes på lang tynd bagkrop, her mangler sømmåner på forvinge overside. han; kendes på lang tynd bagkrop, her med små sømmåner. han; kendes på lang tynd bagkrop, her med normale sømmåner. hun; kendes på kort tyk bagkrop, her med store sømmåner. hun; kendes på kort tyk bagkrop, her med store sømmåner. han; kendes på lang tynd bagkrop, her med små sømmåner.

Bagvinge underside hos Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis.

Rødplettet blåfugl, Aricia agestis han. Hedeland, Nordsjælland. d. 3 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis hun. Kongstrup, Røsnæs, Vestsjælland d. 8 august 2018. Fotograf; Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Heatherhill. d. 27 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Heatherhill. d. 27 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Marielyst, Falster. d. 12 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis han. Røsnæs, Vestsjælland. d. 30 april 2014. Fotograf: Lars Andersen

aberration aberration aberration normal form normal form normal form
(Nordsjælland, Danmark) (Vestsjælland, Danmark)) (Nordsjælland, Danmark) (Nordsjælland, Danmark) (Falster, Danmark) (Vestsjælland, Danmark)

____________________________________

Bagvinge underside hos Sortbrun Blåfugl ssp.

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Skiveren. 9 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Klitplantage. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Klitplantage. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: rambringi. Vitemölla, østlige Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: opheimi (Høegh-Guldberg,1966). Dalen, Aust-Auger, Norge 9 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

ssp.: vandalica ssp.: vandalica ssp.: vandalica ssp.: rambringi ssp.: horkei ssp.: opheimi
(Vendsyssel, Danmark) (Vendsyssel, Danmark) (Vendsyssel, Danmark) (Skåne, Sverige) (Öland, Sverige) (Sydlig Norge)

____________________________________

Bagvinge underside hos Sydlig Rødplettet Blåfugl, Aricia cramera

Sydlig Rødplettet Blåfugl, Aricia cramera. Colmenar, Andalusien, Spanien d. 18 august 2016. Fotograf: Knud EllegaardRødplettet Blåfugl, Aricia agestis slidt han. Melby Overdrev. d. 9 august 2013. Fotograf: Lars Andersen

Sydlig Rødplettet Blåfugl Rødplettet Blåfugl
Aricia cramera Aricia agestis

____________________________________

Bagvinge underside hos Spansk Brun Blåfugl, Aricia morronensis

Spanish Argus, Aricia morronensis spp. morronensis. Montes Universales, elevation: 1700 m. prov. Teruel, Spain d. 7 august 2002. Photographer; Tom Nygaard Kristensen

ssp.: morronensis

(Montes Universales, Teruel, Spain)

____________________________________

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes overside variationer.

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes han. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes han. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes hun. Skiveren. 10 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes hun. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: opheimi (Høegh-Guldberg,1966) han. Dalen, Aust-Auger, Norge 9 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

ssp.: vandalica ssp.: vandalica ssp.: vandalica ssp.: vandalica ssp.: horkei ssp.: opheimi
(Vendsyssel, Danmark) (Vendsyssel, Danmark) (Vendsyssel, Danmark) (Vendsyssel, Danmark) (Öland, Sverige) (Sydlig Norge)

____________________________________

De 2 lignende arter; Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis & Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes som normalt i Danmark kan kendes på udseende, findes der varianter som ligner hinanden fuldstændig. Der er det kun størrelse, værtsplante på habitat og flyvetid der skiller dem fra hinanden.

____________________________________

Kreta Blåfugl, Kretania psylorita.

Kreta Blåfugl, Kretania psylorita. Ideon Andron (1400-1500 m), Nida Plateau, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland.  d. 27 maj 2021. Fotograf; Emil Bjerregård

Kreta Blåfugl, Kretania psylorita.

____________________________________

Markfirben. Røsnæs, Vestsjælland. d. 30 april 2014. Fotograf: Lars Andersen

Markfirben. Røsnæs, Vestsjælland d. 30 april 2014. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Video med Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Røsnæs, Vestsjælland d. 30 april 2014. Fotograf; Lars Andersen

________________________________________________________________________

Blød Storkenæb, Geranium molle. Røsnæs, Vestsjælland. d. 30 april 2014. Fotograf: Lars Andersen

Blød Storkenæb, Geranium molle. Røsnæs, Vestsjælland d. 30 april 2014. Fotograf; Lars Andersen

Hejrenæb Erodium cicutarium. Melby Overdrev, Nordsjælland. d. 10 maj 2014. Fotograf: Lars Andersen

Hejrenæb, Erodium cicutarium. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 10 maj 2014. Fotograf; Lars Andersen

Smalsporet jernbane hvor der vokser Blød Storkenæb, Geranium molle. Hedeland, Nordsjælland. d. 7 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

Smalsporet jernbane. Hedeland, Nordsjælland d. 7 juni 2014. Fotograf; Lars Andersen

Smalsporet jernbane hvor der vokser Blød Storkenæb, Geranium molle. Hedeland, Nordsjælland. d. 7 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

Blød Storkenæb, Geranium molle med Rødplettet Blåfugl hun. Hedeland, Nordsjælland d. 7 juni 2014. Fotograf; Lars Andersen

Liden Storkenæb, Geranium pusillum. Brösarp st. Skåne, Sverige. d. 3 august 2014. Fotograf: Lars Andersen

Liden Storkenæb, Geranium pusillum. Brösarp station, Skåne, Sverige d. 3 august 2014. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Jernhatten, Djursland. d. 31 maj 2008. Fotograf: Lars Andersen

Lokalitet for Rødplettet Blåfugl. Jernhatten, Djursland d. 31 maj 2008. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Se mere om de vanskelige blåfugle på Blåfugle nøgle.

____________________________________

Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: rambringi. Vitemölla, østlige Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen Rødplettet blåfugl, Aricia agestis. Vitemölla, østlige Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

I det sydøstlige Skåne fandt jeg sammen med 2 andre ihærdige folk, begge arter på samme dag, hvilende i græsset med få meters afstand! Tak for jeres indsats Jan Eske og Lars Adler Krogh. Lars Andersen  21 juli 2007

____________________________________

Her bagvinge underside fra forkant i ydrefelt er der 3 øjepletter i celle; ce SC, ce Rs & ce M1.

Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis han. Røsnæs, Vestsjælland. d. 30 april 2014. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Heatherhill. d. 27 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 23 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersen

Sortbrun Blåfugl Rødplettet Blåfugl Rødplettet Blåfugl Almindelig Blåfugl
På bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce Rs) forskudt indadtil, så de 2 øjepletter fra forkant ligner et kolon i celle; ce SC & ce Rs. Den forskudte plet mangler ofte i celle ce Rs. På bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce Rs) forskudt indadtil, så de 2 øjepletter fra forkant ligner et kolon i celle; ce SC & ce Rs. Denne er den mest udbredte form hos arten. På bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce Rs) forskudt indadtil og anes som hvid spot i celle ce Rs, så de 2 øjepletter i række ce SC & ce M1 har stor mellemrum. Denne form forekommer sjældent. På bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce Rs) i række, er ikke forskudt indadtil! Derved danner de 3 øjepletter i ydrefelt ce SC, ce Rs & ce M1 et jævnt bånd, ofte med svag bue udad.

____________________________________

Læs mere om celler & ribber placering på vinger i: Sommerfugles Morfologi & Adfærd

____________________________________

Her art beskrivelse af de svære brune blåfugle i Danmark.

Rødplettet blåfugl, Aricia agestis han. Røsnæs, Vestsjælland. d. 15 august 2005. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis hun. Røsnæs, Vestsjælland. d. 15 august 2005. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl Polyommatus icarus, Røsnæs d. 15 august 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Skiveren. 11 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen

Rødplettet Blåfugl hans bagkrop er længere end bagvinge hjørne, hvor  Almindelig Blåfugl bagkrop er inde for bagvinge hjørne. Dette gælder også Sortbrun Blåfugl han! Vingefang: 24-26mm. Rødplettet Blåfugl hun har samme længde bagkrop som Almindelig Blåfugl hun! kendes på at mangle blå skæl på oversiden, har dog et iriserende skær som friskklækket!  Vingefang: 25-28mm. Almindelig Blåfugl hun, findes i brune varianter, der altid har nogle få blå skæl på oversiden ind mod vingeroden. Diskalpletten på forvinge overside er lille eller helt væk! Er den største af disse 3 arter. Vingefang: 27-33mm. Sortbrun Blåfugl som er større end Rødplettet Blåfugl, og de røde pletter på forvinge overside er mindre eller helt væk. Undersiden er lysere, de røde sømpletter mindre. Mangler blå skæl på oversiden, har et iriserende skær som friskklækket. Vingefang: 26-31 mm.

Dværgblåfugl, Cupido minimus. Lynge grusgrav, Sjælland d. 12 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenRødkløver Engblåfugl hun i færd med æglægning på Rødkløver.Averum, Loftehammar. d. 3 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenIsblåfugl. Agrodiaetus amanda hun på Gul fladbælg, Lathyrus pratensis. Tuen, Skiveren d. 9 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenArgus blåfugl, Plebejus argus hun, Heatherhill, Nordsjælland d. 23 juni 2005. Fotograf: Lars Andersen

Dværgblåfugl er vores mindste blåfugl, oversiden uden tegninger, og kun få sorte pletter på undersiden sølvgrå grundfarve. Vingefang: 20-24mm. Engblåfugl hun er uden tegninger på oversiden, der findes dog sjælden en blå hun form! undersiden ligner Dværgblåfugl, Engblåfugl´s underside grundfarve er gråbrun. Vingefang: 27-32mm. Isblåfugl hun er den største af de brune hunner. Er ensfarvet brun på oversiden med fine orange sømpletter på bagvingen. Der findes en sjælden blå hun form. Vingefang: 29-38mm. Argusblåfugl hun kendes fra de andre brune blåfugle på den brede sømkant. Er ensfarvet brun med orange sømpletter på bagvingen. Vingefang: 20-31mm.

____________________________________

Blåfugle nøgle

____________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

____________________________________

Home tilbage til forsiden