Sortbrun Blåfugl 

Aricia artaxerxes ssp. vandalica

first update d. 20 july 2005

last update d. 19 august 2023

Lokalitet for Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes hun. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes hun. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes han. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Klitplantage. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes parring. Skiveren. 4 juli 2012. Fotograf: Allan KristensenLokalitet for Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Klitplantage. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Skiveren. 10 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes hun. Skiveren. 11 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Skiveren. 11 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Skiveren. 9 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Skiveren. 9 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Skiveren. 9 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Skiveren. 10 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Skiveren. 8 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Skiveren. 9 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. vandalica. Vendsyssel juli 2005 - 2012. Fotograf; Lars Andersen

 
Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes, (Fabricius, 1793).

Udseende: Overside er mørkebrun på overside med røde sømmåner i sømfelt langs kant, som friskklækket er der et metalgrønt til violet skær på overside. I Nordjylland kendes arten på at mangle de røde sømmåner på forvinge overside, nogle gange kan man lige ane dem. Der findes hanner som mangler de røde sømmåner på hele overside.

Hvor den lidt mindre Rødplettet Blåfugl har røde sømmåner i sømfelt på både forvinge & bagvinge overside.

Underside hos Sortbrun Blåfugl er mere gråhvid og mindre tydelig tegnet, hvor de sorte øjepletter er mindre eller ofte manglende, så kun de hvide pletter er tilbage.

Et godt kendetegn der skiller Rødplettet Blåfugl & Sortbrun Blåfugl fra andre blåfugle er på bagvinge underside, hvor de 2 første øjepletter fra forkant i ydrefelt danner et kolon i celle; ce SC & ce Rs.

Hvor de på Almindelig Blåfugl bagvinge underside forkant i ydrefelt danner de 2 øjepletter ce SC & ce Rs sammen med 3. øjeplet ce Rs et jævnt bånd.

Vingefang: 26 – 31 mm. Hvor vingefang hos Rødplettet Blåfugl er mindre: 24 – 28 mm.

Habitat: Sortbrun Blåfugl er i Danmark stærk knyttet til Blodrød Storkenæb, Geranium sanguineum som vokser i den bagerste klitrække og langs kystskrænter. Den voksne sommerfugl optræder lokalt, sjælden talrig, er ivrige blomsterbesøger især på værtsplanten.

Flyvetid: Flyver i et kuld fra midten af juni til sidst juli.
I Norges fjelde fra midt juli til sidst i august.
Hvor Rødplettet Blåfugl i det sydlige Sverige og Danmark flyver i 2 kuld fra maj-juni og igen fra juli-august indtil først i oktober.

Værtsplante: I Danmark og det sydøstlige Skåne lever Sortbrun Blåfugl Blodrød Storkenæb, Geranium sanguineum som vokser i den bagerste klitrække og kystskrænter.
I Jotunheimen, Norge til midt og nordlig Sverige bruges Skov-Storkenæb, Geranium sylvaticum.
På Öland og Gotland lever den på Filtet Soløje, Helianthemum nummularium og Ølands-Soløje, Helianthemum oelandicum.
I Skotland og England er det Bakke Soløje, Helianthemum nummularium ssp. obscurum.
I Alperne er det Almindelig Soløje, Helianthemum nummularium.

Æg, larve og puppe: lever på underside af blade, hvor de gnaver huden af på, overvintre som lille larve i 3. stadie imellem mos og visne blade, og er fuldvoksen omkring 1. juni.
Myrmecophile relationer: Larven besøges af forskellige Lasius myrearter.
Fjender: Larven parasiteres af snyltehvepsen; Hyposoter notatus, hvilke kan være årsagen til den lange larve- og flyveperiode.

Udbredelseskort over Aricia artaxerxes. December 2016. Illustrator; Lars Andersen

Udbredelseskort over Aricia artaxerxes. December 2016. Illustrator; Lars Andersen

Nordeuropæisk udbredelse:
Northern Brown Argus, Aricia artaxerxes ssp. artaxerxes (Fabricius, 1793).
Har hvid midtplet på forvingens overside. Skotland.

Mountain Argus, Aricia artaxerxes ssp. salmacis (Stephens, 1828).
Har hvid midtplet på forvingens overside.
I mellem Westmorland og Mid-west Yorkshire i vest til Durham i øst i det nordlige England.

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. vandalica (Kaaber & Høegh-Guldberg, 1961).
I det nordvestlige Vendsyssel omkring Hirtshals, fra Mårup syd for Lønstrup Strand i syd til Skiveren i nord, hvor den er lokalt almindelig hvor der vokser Blodrød Storkenæb. Er tidligere fundet i Strandby ved Frederikshavn.

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. rambringi (Høegh-Guldberg, 1966).
Fandtes tidligere i Danmark; Rørvig, Nordvestsjælland, 1990†, og på Hammeren til Jons Kapel, Bornholm 1979†. Fandtes lokalt i det østlig Skåne , det sydlig Sverige. Er ikke set siden 2007†.

Rødflekket blåvinge, Aricia artaxerxes ssp. opheimi (Høegh-Guldberg,1966).
Har mindre sorte øjepletter på bagvingens underside.
Sverige fra Småland til det nordlige Sverige langs den Botniske Bugt. Skærgården i det sydøstlige Norge op til Jotunheimen.

Sankthansblåvinge, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis (Høegh-Guldberg,1966).
Har store sorte øjepletter og store røde sømmåner på bagvingens underside.
I Norge fra Lofoten til Troms og Finnmarken i nord. I Sverige ved Torneträsk, Torne Lappmark.

Midsommarblåvinge, Aricia artaxerxes ssp. horkei (Høegh-Guldberg, 1973).
Store sorte øjepletter på bagvingens underside. Har ofte en hvidringet, sort midtplet på forvingens overside. Findes på Öland og Gotland, Sverige.

Centraleuropæisk udbredelse:
Großer Sonnenröschen-Bläuling, Aricia artaxerxes ssp. allous (Høegh-Geyer, 1836).
Store sorte øjepletter på bagvingens underside.
Findes fra Pyrenæerne, Alperne, Balkan til det nordlig Grækenland.

Sydeuropæisk udbredelse:
Sydlig Sortbrun Blåfugl, Aricia montensis (Verity, 1928).
Store sorte øjepletter på bagvingens underside.
Findes på den iberiske halvø (Portugal og Spanien) til det sydlige Frankrig (Pyrenæerne og Alperne). Samt i Atlasbjergei Marokko, Nordvestafrika. Flere betragter den som Aricia artaxerxes ssp. montensis (Verity, 1928).

Verdensudbredelse:
Bjergområder i det nordvestlige Afrika i Atlasbjergene. Bjerge over hele Europa fra Spanien, Skotland, Skandinavien. Alperne, Balkan. Tyrkiet, Kaukasus, de sydlige Uralbjerge igennem Sibirien, Mongoliet, det nordlige Kina, Korea, Amur og Sakhalin.

Udbredelse: 1913 1990 2012 - 2013
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 4 February 2014
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 4 February 2014

Historik: Sortbrun Blåfugl blev først opdaget i Danmark i 1960, hvor Svend Kaaber i E. Frandsen’s samling fandt nogle blåfugle der stammede fra Tornby Klit i Vendsyssel, 1944.
Derefter tog de senere ud på lokaliteten samme sommer og genfandt dem. Den blev først navngivet af  Svend Kaaber i Flora og Fauna under artsnavnet: Aricia allous (Geyer, 1836). 
Aricia slægtens systematik og biologi er siden blevet belyst af Ove Høegh-Guldberg og Svend Kaaber.

Status: Dens levesteder i den bagerste klitrække med Blodrød Storkenæb er stærkt truet af den invasive Rynket Rose, Rosa rugosa som spreder sig hurtig langs mange af de danske kyster, samt udstykning af sommerhuse grunde.
Rynket Rose, Rosa rugosa hører oprindeligt hjemme i den tempererede zone i Nordøstasien. Den blev indført i Europa omkring år 1800 som prydplante.
I 1950'erne fik rynket rose en gevaldig fremgang i forbindelse med udstykningen af sommerhusområderne, hvor den blev udplantet i læhegn, afskærmning og som prydplante.
Naturstyrelsen har iværksat bekæmpelse af Rynket Rose.

Tidligere svensk navn før 2005: Förväxlad Blåvinge.
Navneændringer på svenske fjärilar 2004 av Ulf Gärdenfors & Mats Lindeborg

Hedder på dansk: Sortbrun Blåfugl. På norsk: Sankthansblåvinge.
På svensk: Midsommarblåvinge. På finsk: Lehtosinisiipi. På estisk: Laik-tumetiib.
På lettisk: Tumšbrunais zilenitis. På litauisk: Rudasis melsvys. På polsk: Modraszek artakserkses.
På tysk: Großer Sonnenröschen-Bläuling. På nederlandsk: Vals bruin blauwtje.
På fransk: L'Argus de l'Hélianthème. På engelsk: Northern Brown Argus or Mountain Argus.

Lignende arter i Danmark: Er svær at skille på udseende fra den mindre Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis som er tokuldet. Der ses ikke friskklækkede af begge arter på samme tid på lokaliteten ved Vitemölla, Skåne. Eller i det nordjyske hvor Rødplettet Blåfugl er nyindvandret i de senere år.

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

____________________________________________________

Sidste Nyt

Ny aberration

d. 17 juni 2020

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. vandalica. Tornby Strand, Vendsyssel d. 17 juni 2020. Fotograf; Svend Rastrup AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. vandalica. Tornby Strand, Vendsyssel d. 17 juni 2020. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. vandalica ab. rastrupii (S.R. Andersen & L. Andersen, 2020).
Tornby Strand, Vendsyssel, Danmark
d. 17 juni 2020. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

Sortbrun Blåfugl ukendt aberration fra Tornby Strand, Vendsyssel,
Denmark fundet og fotograferet af
Svend Rastrup Andersen d. 17 juni 2020.

På forvingens og bagvingens undersider dominerer den hvide grundfarve,
der normalt ses som kileplet, hvide pletter og ringe om sorte pletter. Den brungrå farve,
som normalt fylder det meste af vingeundersiden på hunnerne,
er her indskrænket til at løbe langs vingeribberne.
Varianten mangler helt sorte øjepletter og sorte V’er omkring orange sømmåner i sømfelt.
Oversiden er som normalt for arten.

Navngivet d. 8 juli 2020 af Svend Rastrup Andersen med hjælp fra Lars Andersen:
Aricia artaxerxes ssp. vandalica, ab. rastrupii (S.R. Andersen & L. Andersen, 2020).

__________________

Northern Brown Argus unknown aberration found and photographed by
Svend Rastrup Andersen from Tornby Strand, Vendsyssel, Denmark June 17th 2020.

The ventral side of fore- and hindwing is dominated by the white color
normally seen in the white and blackcentered white spots. The brown or grey color,
normally dominating the underside of both wings is here reduced and concentrated around the wing nerves.
This aberration lacks, on the ventral side, the white and blackcentered white spots as well as the black V’s around the orange marginal spots. The dorsal side of the wings are normal.

Named
July 8th 2020 by Svend Rastrup Andersen and Lars Andersen:
Aricia artaxerxes ssp. vandalica, ab. rastrupii (S.R. Andersen & L. Andersen, 2020).

____________________________________________________

"Skagens Odde - En vildmark i Danmark"

d. 7 september 2017

En film om genopretningen af naturen på Hulsig og Råbjerg heder samt Grenen.
Miljø- og Fødevareministeriet,
Naturstyrelsen.
Frederikshavn Kommune.
En film om genopretningen af naturen på Hulsig og Råbjerg heder samt Grenen.
Produceret med støtte fra Den Europæiske Unions finansielle instrument LIFE.

Produktion Skelmose TV,
Foto:
Bo Skelmose, Jensen & Jensen,
Drone: Rotorcam v/
Søren Jørgensen.
Indtaling:
Anette Faarborg.
Biologiske konsulenter:
Christian Hvidt, Naturfocus.
Lars Andersen og Bjarke Huus Jensen
Sommerfugle: Sortbrun Blåfugl og Hedepletvinge

____________________________________________________

d. 16 - 18 juli 2017

Lokalitet for Sortbrun Blåfugl. Håheim, Vats, Buskerud, Norge d. 16 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Sortbrun Blåfugl. Håheim, Vats, Buskerud, Norge d. 16 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

s han. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 18 Juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxesi ssp. opheimi han. Jordet, Hedmark, Norge d. 18 Juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________________________

Tornby Strand, Skiveren & Ellebakke vest for Tversted

d. 3 - 5 juli 2016

Tornby Klit d. 5 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenEllebakke, Uggerby Strand d. 5 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenBo Skelmose. Ellebakke d. 5 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSkiveren d. 4 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 3 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 3 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 3 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 3 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 3 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 3 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 3 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 3 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenBo Skelmose. Ellebakke d. 5 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Ellebakke d. 5 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 4 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Jeg var sammen med Bo Skelmose i det nordjyske for at filme og fotograferer Sortbrun Blåfugl fra Skiveren til Tornby Klit fra d. 3 til 5 juli 2016.

____________________________________________________

Skiveren, Vendsyssel. Lokalitet for Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes,Ssp.: vandalica. Klitten med blodrød storkenæb tidligt om morgenen d. 11 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen

Locality for Northern Brown Argus, Aricia artaxerxes ssp. vandalica. Skiveren, Vendsyssel.
The dune with Bloody Geranium, Geranium sanguineum early morning july 6, 2005. Photographer; Lars Andersen
 
Northern Brown Argus or Mountain Argus, Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793) Uppersides of wings dark brown with red lunules in submarginals band on hindwings, and in females on both wings. Forewing has a smal black discal spot. underside of hindwings has on average smaller black spots than found in Brown Argus, Aricia agestis.

A local but quite common species with habitat mainly on calcareous soil on dry meadow, and rocky places in southern Norway, or dunes on costal areas in northern Jutland.

Larvae feed on Bloody Geranium, Geranium sanguineum and other species of Geranium sp. Rarely on Common Rock Rose, Helianthemum mummularium.

The species have only one brood and apears from late June to late August, but mainly in July.

Distribution in Denmark: Northern Brown Argus, Aricia artaxerxes ssp. vandalica (Kaaber & Høgh-Guldberg, 1961) in northwestern Vendsyssel around Hirtshals, from Lønstrup Beach in the south to Skiveren in the north, where it is locally common. Previously found in Strandby near Frederikshavn.

Status: Its habitat in the back row of dunes with Bloody Geranium is seriously threatened by the invasive Japanese Rose, Rosa rugosa is spreading fast along many of the Danish coast.

Aricia artaxerxes ssp. rambringi (Høgh-Guldberg, 1966) previously existed in Denmark; Rørvig, Northwest Zealand, 1990†, and the Hammeren to Jons Kapel, Bornholm 1979†. There are still some small populations in southeastern Skåne, Sweden, but is strong threatened by nutrients from agriculture.

Distribution: mountainous areas in Northwest Africa in the Atlas Mountains. Mountains across Europe from Spain, Scotland, the Alps, Balkans. Turkey, the Caucasus, the southern Urals through Siberia, Mongolia, northern China, Korea, Amur and Sakhalin.

Similar species in Denmark: Brown Argus, Aricia agestis that is difficult to distinguish from Northern Brown Argus.

____________________________________________________

Bagvinge underside hos 3 danske blåfugle som alle har kileplet i ydrefelt, som kan kendes på anden øjeplet i ydrefelt (ce RS) er på række, forskudt indadtil eller mangler.

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Skiveren. 9 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Marielyst, Falster. d. 12 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig Blåfugl Polyommatus icarus hun, Lynetten, Put and take, Københavns havn d. 31 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen

Sortbrun Blåfugl Rødplettet Blåfugl Almindelig Blåfugl
På bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce RS) forskudt indadtil så de 2 pletter ligner et kolon, eller anden øjeplet i ydrefelt mangler. På bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce RS) forskudt indadtil så de 2 pletter ligner et kolon, eller anden øjeplet i ydrefelt mangler. På bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce RS) i række, er ikke forskudt indadtil!

____________________________________________________

Overside hos Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. vandalica

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes han. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes han. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes han. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes hun. Skiveren. 10 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 3 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

ssp. vandalica ssp. vandalica ssp. vandalica ssp. vandalica ssp. vandalica
Slidt han han han hun hun

____________________________________________________

Bagvinge underside hos Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. vandalica

Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Klitplantage. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Klitplantage. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Skiveren. 9 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand. 4 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. vandalica. Tornby Strand, Vendsyssel d. 17 juni 2020. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

ssp. vandalica ssp. vandalica ssp. vandalica ssp. vandalica ssp. vandalica ab.
(Vendsyssel, Danmark) (Vendsyssel, Danmark) (Vendsyssel, Danmark) (Vendsyssel, Danmark) (Vendsyssel, Danmark)

____________________________________________________

Bagvinge underside hos Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.

Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Klitplantage. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: rambringi. Vitemölla, østlige Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: lyngensis . Fagersta, Västmanland, Sverige d. 30 juni 2015. Fotograf:; Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis. Nordkjosbotn, Troms og Finnmark, Norge d. 10 juli 2022. Fotograf; Emil Bjerregård

ssp.: vandalica ssp.: rambringi ssp.: horkei ssp.: opheimi ssp.: lyngensis
(Vendsyssel, Danmark) (Skåne, Sverige) (Öland, Sverige) (Mellemste Sverige) (Nordlig Norge)

____________________________________________________

Bagvinge underside hos Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis

Rødplettet blåfugl, Aricia agestis. Marielyst, Falster. d. 12 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Marielyst, Falster. d. 12 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Heatherhill. d. 27 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Heatherhill. d. 27 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis han. Hedeland, Nordsjælland. d. 3 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

____________________________________________________

Bagvinge underside hos Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus

 Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus parring. Dalen, Telemarken, Norge d. 9 Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig Blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 23 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig Blåfugl Polyommatus icarus hun, Lynetten, Put and take, Københavns havn d. 31 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus parring. Dalen, Telemarken, Norge d. 9 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

____________________________________________________

Bagvinge underside hos Hvidrandet Blåfugl, Polyommatus dorylas

Hvidrandet blåfugl, Polyommatus dorylas. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenHvidrandet Blåfugl, Polyommatus dorylas han. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 21 July 2009. Fotograf: Sif LarsenHvidrandet blåfugl hun, Polyommatus dorylas. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 25 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersen

____________________________________________________

Bagvinge underside hos Brun Blåfugl, Eumedonia eumedon

Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: borealis. Dalen, Aust-Auger, Norge 9 Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenChokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon ssp.: arenicola. Löderup, Skåne, Sverige. d. 8 juni 2013. Fotograf: Lars Andersen

____________________________________________________

Bagvinge underside hos Turkis Blåfugl, Aricia nicias

Turkis Blåfugl, Aricia nicias han. Fjärilsvägen, Grinduga, Gävle, Gästrikland, Sverige. d. 26 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenTurkis Blåfugl, Aricia nicias hun. Fjärilsvägen, Grinduga, Gävle, Gästrikland, Sverige. d. 26 juli 2014. Fotograf: Lars Andersen

____________________________________________________

Argusblåfugl, Plebejus argus han overside. Hvor man kan se ribbe og celle placering.

Morfologi; celle og ribbe struktur placering hos Argusblåfugl han.

____________________________________________________

Forskelle på Argusblåfugl & Sortbrun Blåfugl hunner.

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Hallstavik, Uppland, Sverige d. 16 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenArgus Blåfugl, Plebejus argus hun. Heatherhill, Nordsjælland d. 16 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun sort ab. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: lyngensis hun . Fagersta, Västmanland, Sverige d. 27 juni 2015. Fotograf:; Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: opheimi (Høegh-Guldberg,1966) han. Dalen, Aust-Auger, Norge 9 Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes hun. Skiveren. 10 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen

Argusblåfugl Plebejus argus hun Sortbrun Blåfugl Aricia artaxerxes hun
kendes fra de andre brune blåfugle hunner på den brede frynsekant som ofte er inderfrynser tydelig brun som den deler med Foranderlig Blåfugl. De kendes også på den mere rundvinget forvinge. kendes på dens forvinge er rundvinget, dog er forvingespids ikke så rund som på Argusblåfugl hun.

____________________________________________________

Sydlig Rødplettet Blåfugl, Aricia cramera hun. Casa La Ladera, Va'lor, Sierra Nevada, Spanien d. 16 may 2017. Fotograf; Knud EllegaardRødplettet Blåfugl, Aricia agestis hun. Brösarp station, østlige Skåne, Sverige. d. 3 august 2014. Fotograf: Lars Andersen Sydlig Sortbrun Blåfugl, Aricia montensis hun. Bronchales, Aragon, Spanien d. 31 juli 2020. Fotograf; John VergoSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. allous (Høegh-Geyer, 1836). Albula Pass, Graunbünden, Schweiz d. 10 juli 2015. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Sydlig Rødplettet Blåfugl Rødplettet Blåfugl Sydlig Sortbrun Blåfugl Sortbrun Blåfugl
Aricia cramera hun. Aricia agestis hun. Aricia montensis hun. Aricia artaxerxes hun.

____________________________________________________

Skandinavisk Blåfugle nøgle

____________________________________________________

Midsommarblåvinge

Aricia artaxerxes ssp. rambringi

first update d. 22 july 2007

last update d. 22 july 2007

Lokalitet for Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: rambringi. Vitemölla, østlige Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: rambringi. Vitemölla, østlige Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: rambringi. Vitemölla, østlige Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: rambringi. Vitemölla, østlige Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. rambringi. Vitemölla, Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf:; Lars Andersen

 
Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. rambringi (Høegh-Guldberg,1966). Udseende: Overside sortbrun, diskalplet utydelig, svage sømmåner, især på hannen. På underside: Øjepletter som regel fuldtalligt, hvor der på bagvinge underside ydrefelt danner øjepletrække et ujævn bånd hvor de 2 øverste øjepletter fra forkant danner et kolon, der findes eksemplarer hvor nr 2 øjeplet i nederst i kolon mangler eller reduceret.

Værtsplante: larven lever på Blodrød Storkenæb, Geranium sanguineum.

Udbredelse i Danmark: fandtes tidligere i Danmark; Rørvig, Nordvestsjælland, 1990†, og på Hammeren til Jons Kapel, Bornholm 1979†.

Udbredelse i Sverige: denne blåfugl fandtes på nogle få lokaliteter i det østlige Skåne, Sverige er nok uddødet, er ikke set siden juli 2007†.

Lignende arter: Er svær at skille på udseende fra den Rødplettet Blåfugl som er tokuldet. Der ses ikke friskklækkede af begge arter på samme tid på lokaliteten ved Vitemölla, Skåne.

I det sydøstlige Skåne på kystskrænterne flyver der en tredie Aricia art; Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon som ligner Sortbrun Blåfugl, som er større i vingefang med en hvid streg på bagvinge underside fra midtplet ud mod sømrække.

____________________________________________________

Midsommarblåvinge

Aricia artaxerxes ssp. horkei

first update d. 17 july 2004

last update d. 10 july 2013

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004Lokalitet for Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 22 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 25 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 25 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersenlokalitet for P. icarus, P. dorylas, P. arion, A. artaxerxes og P. idas. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersen
 
Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. horkei (Høegh-Guldberg,1973). Udseende: Er mindre, oversiden brun med tydelige orange sømmåner på bagvingen. Underside grundfarve rødlig, hvor der på bagvinge underside ydrefelt danner øjepletrække et ujævn bånd hvor de 2 øverste øjepletter fra forkant danner et tydlig kolon.

Værtsplante: larven lever på Filtet Soløje, Helianthemum nummularium og Ølands-Soløje, Helianthemum oelandicum.

Udbredelse: findes på de svenske øer Öland og Gotland.

____________________________________________________

Sankthansblåvinge

Aricia artaxerxes ssp. opheimi

first update d. 10 july 2013

last update d. 17 november 2017

Skov-Storkenæb, Geranium sylvaticum. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 28 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: lyngensis han . Fagersta, Västmanland, Sverige d. 30 juni 2015. Fotograf:; Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: lyngensis han. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 27 juni 2015. Fotograf:; Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: lyngensis (Høegh-Guldberg,1966) han. Hallstavik, Uppland, Sverige d. 16 Juli 2014. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: lyngensis (Høegh-Guldberg,1966) han. Hallstavik, Uppland, Sverige d. 16 Juli 2014. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: lyngensis hun . Fagersta, Västmanland, Sverige d. 27 juni 2015. Fotograf:; Lars Andersen

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxesssp. opheimi. Fagersta, Västmanland og Hallstavik, Uppland, Sverige juni- juli 2014. Fotograf; Lars Andersen

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. opheimi (Høegh-Guldberg,1966).

Udseende: Oversiden med få orange sømpletter. Undersidens øjepletter store og fuldtalligt, sømpletter utydelig.

Værtsplante: larven lever på Skovstorkenæb, Geranium sylvaticum.

Udbredelse: findes udbredt fra sydlig Norge op til Fjeldet og fra Småland til Nordbotten i Sverige.

Lignende arter: Ofte på samme kalkrige arealer i det mellemste Sverige kan man finde den nærtbeslægtede Turkis Blåfugl,  Aricia nicias som også har Skov-Storkenæb som værtsplante.

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxesi ssp. lyngensis han. Storsjö 570 m., Ljungdalen, Jämtland, Sverige d. 5 juli 2022. Fotograf; Jan Eske SchmidtSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxesi ssp. lyngensis han. Fjärilsvägen 15 m., Grinduga, Gävle, Gästrikland, Sverige d. 7 juli 2022. Fotograf; Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxesi ssp. lyngensis hun. Åsen 335 m., Jämtlands län, Sverige, Sverige d. 6 juli 2022. Fotograf; Lars Andersen

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes
ssp.
opheimi han. Storsjö 570 m.,
Ljungdalen, Jämtland, Sverige
d. 5 juli 2022. Fotograf; Jan Eske Schmidt
Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes
ssp.
opheimi han. Fjärilsvägen 15 m.,
Grinduga, Gävle, Gästrikland, Sverige
d. 7 juli 2022. Fotograf; Lars Andersen
Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes
ssp.
opheimi hun. Åsen 335 m.,
Jämtlands län, Sverige, Sverige
d. 6 juli 2022. Fotograf; Lars Andersen

Skogsnäva, (Geranium sylvaticum ssp.: rivulare). Djupviken, 450 m.h. Torneträsk, Lappland, Sverige d. 7 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenSkogsnäva, (Geranium sylvaticum ssp.: rivulare). Abisko,370 m.h. Torneträsk, Lappland, Sverige d. 10 juli 2008. Fotograf: Lars Andersen

____________________________________________________

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: opheimi (Høegh-Guldberg,1966) han. Dalen, Aust-Auger, Norge 9 Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: opheimi (Høegh-Guldberg,1966) han. Dalen, Aust-Auger, Norge 9 Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: opheimi (Høegh-Guldberg,1966) hun. Dalen, Aust-Auger, Norge 9 Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: opheimi (Høegh-Guldberg,1966) han. Dalen, Aust-Auger, Norge 9 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxesssp. opheimi. Dalen, Aust-Auger, Norge d. 9 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________________________

Sankthansblåvinge

Aricia artaxerxes ssp. lyngensis

first update d. 28 september 2022

last update d. 28 september 2022

Nordkjosbotn, Troms og Finnmark, Norge d. 10 juli 2022. Fotograf; Emil BjerregårdSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis. Nordkjosbotn, Troms og Finnmark, Norge d. 10 juli 2022. Fotograf; Emil BjerregårdSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis. Nordkjosbotn, Troms og Finnmark, Norge d. 10 juli 2022. Fotograf; Emil BjerregårdSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis. Nordkjosbotn, Troms og Finnmark, Norge d. 10 juli 2022. Fotograf; Emil BjerregårdSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis. Nordkjosbotn, Troms og Finnmark, Norge d. 10 juli 2022. Fotograf; Emil Bjerregård

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis. Nordkjosbotn, Troms og Finnmark, Norge d. 10 juli 2022. Fotograf; Emil Bjerregård

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis (Høegh-Guldberg,1966).

Udseende: Oversiden med få orange sømpletter. Undersidens øjepletter store og fuldtalligt, røde sømmåner store og tydelige.

Værtsplante: larven lever på Skov-Storkenæb, Geranium sylvaticum. På norsk hedder den Rødflekket Blåvinge eller Sankthansblåvinge.

Udbredelse: I Norge fra Lofoten til Troms og Finnmarken i nord. I Sverige ved vestlig Torneträsk.

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis. Nordkjosbotn, Troms og Finnmark, Norge d. 10 juli 2022. Fotograf; Emil BjerregårdSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis. Nordkjosbotn, Troms og Finnmark, Norge d. 10 juli 2022. Fotograf; Emil BjerregårdSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis. Nordkjosbotn, Troms og Finnmark, Norge d. 10 juli 2022. Fotograf; Emil BjerregårdSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis. Nordkjosbotn, Troms og Finnmark, Norge d. 10 juli 2022. Fotograf; Emil Bjerregård

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. lyngensis. Nordkjosbotn, Troms og Finnmark, Norge d. 10 juli 2022. Fotograf; Emil Bjerregård

____________________________________________________

Großer Sonnenröschen-Bläuling

Aricia artaxerxes ssp. allous

first update d. 27 march 2019

last update d. 27 march 2019

Val Roseg, Graunbünden, Schweiz d. 21 juli 2010. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Val Roseg, Graunbünden, Schweiz d. 21 juli 2010. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. allous (Høegh-Geyer, 1836). Albula Pass, Graunbünden, Schweiz d. 10 juli 2015. Fotograf; Tom Nygaard KristensenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. allous (Høegh-Geyer, 1836). Albula Pass, Graunbünden, Schweiz d. 7 juli 2015. Fotograf; Tom Nygaard KristensenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. allous (Høegh-Geyer, 1836). Albula Pass, Graunbünden, Schweiz d. 7 juli 2015. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Albula Pass, Graunbünden, Schweiz d. 7 - 10 juli 2015. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. allous (Geyer, 1836).

Udseende: Oversiden med få orange sømpletter. Undersidens øjepletter store og fuldtalligt, sømpletter tydelige.

Værtsplante: I Alperne er det Almindelig Soløje, Helianthemum nummularium.

Udbredelse: Findes fra Pyrenæerne, Alperne, Appenninerne, Sicilien, Balkan til det nordlig Grækenland.

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. allous (Høegh-Geyer, 1836). Albula Pass, Graunbünden, Schweiz d. 7 juli 2015. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Albula Pass, Graunbünden, Schweiz d. 7 juli 2015. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp. allous (Høegh-Geyer, 1836). Albula Pass, Graunbünden, Schweiz d. 7 juli 2015. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Albula Pass, Graunbünden, Schweiz d. 7 juli 2015. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

____________________________________________________

Rødplettet blåfugl, Aricia agestis. Ligner Sortbrun blåfugl men kendes på de større røde randpletter som forsætter op på forvingen! Røsnæs, Vestsjælland. d. 2 august 2004. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 25 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersen

Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Ligner Sortbrun Blåfugl men er mindre, og kendes på de større røde sømnåner som forsætter op på forvingen!  Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun har gråbrun bagvinge underside med kileplet i ydrefelt, og tydelige sømmåner. Øjepletter på bagvinge underside ydrefelt danner en jævn bue.

____________________________________________________

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden