Skyggerandøje / Dårgräsfjäril

Lopinga achine ssp. suecica

first update d. 28 july 2007

last update d. 31 august 2021

Lokalitet for Skyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 25 Juni 2014. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 25 Juni 2014. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 25 Juni 2014. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenLokalitet for Skyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Linköping, Östergötland. Sverige. d. 4 Juli 2004. Fotograf: Daniel DolfeSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Linköping, Östergötland. Sverige. d. 4 Juli 2004. Fotograf: Daniel DolfeSkyggerandøje, Lopinga achine. Linköping, Östergötland. Sverige. d. 4 Juli 2004. Fotograf: Daniel DolfeSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Linköping, Östergötland. Sverige. d. 4 Juli 2004. Fotograf: Daniel DolfeSkyggerandøje, Lopinga achine. Linköping, Östergötland. Sverige. d. 4 Juli 2004. Fotograf: Daniel DolfeSkyggerandøje, Lopinga achine. Linköping, Östergötland. Sverige. d. 4 Juli 2004. Fotograf: Daniel DolfeSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars Andersen

Skyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige juni - juli 2010-14. Fotograf; Lars Andersen

Skyggerandøje, Lopinga achine (Scopoli, 1763), ssp. suecica (Bryk, 1951).
Udseende: Er gråbrun på vingeoverside med store sorte gulringet øjepletter i indre sømfelt med lys smal bånd i ydrefelt fra forvingekant ned til midt på vingen.
På vingeunderside går mønstre igennem, på bagvinge er de sorte gulringet øjepletter omgivet af et hvidt ydre- og sømfelt. med 2 gule sømkantbånd og hvide frynser.
Kønnene er ens, hunnen lidt større end hannen med tykkere bagkrop og mere rundvinget. Vingefang; 43 - 50 mm.

Habitat: Flyver i blandet løvskov på kalkrig grund inde i skyggen imellem træer og buske i skovlysninger og langs grusveje domineret af eg med lysninger omkranset af Hassel-buske, hvor værtsplante vokser nedenunder.

Adfærd: Hannerne klækker en uge før hunnerne og ynder at sidde på de solbeskinnede hasselblade i en meters højde, flyver gerne igennem skyggen til næste lysning, ynder bladlushonning som ofte falder ned på oversiden på hasselblade, går sjælden til blomster.

Flyvetid: fra sidste uge i juni til sidst i juli.

Værtsplante: I Sverige er det Bakke-Star, Carex montana. I resten af Europa bruges også Skov-Stilkaks, Brachypodium sylvaticum og Bakke-Stilkaks, Brachypodium pinnatum.

Udbredelseskort over Skyggerandøje, Lopinga achine. Marts 2017. Illustrator; Lars Andersen

Udbredelseskort over Lopinga achine. Marts 2017. Illustrator; Lars Andersen

Udbredelse i Nordeuropa:
Ssp.
suecica (Bryk, 1951)
findes lokalt udbredt i det østlig Sverige syd for Linköping fra Skeda Udde, Bjärka-Säby til Östra Ryd og Myrstad syd for Söderköping, Östergötland.
Tidligere fandtes den ved Ringsjön i Skåne indtil
1916.
Er mindre end nominatformen.

Man betragtede arten for uddød i Sverige efter 1916 indtil Helge Rambring overraskende opdagede en stor bestand ved Buttle på Gotland d. 6 juli 1949, som blev navngivet til
Ssp.:
rambringi (Bryk, 1951)
Underarten ssp.: rambringi er senere blevet underkendt, da den Gotlandske bestand ligner de Mellemeuropæiske bestande.

I 1955 genopdages ssp.: suecica ved Linköping hvor den også forekom i det forrige århundrede.

Ssp. achine (Scopoli, 1763).
Er udbredt i det sydlige Finland, de Baltiske lande og Polen hvor den kendes fra Bialovieza skovene.

Verdensudbredelse:
Videre udbredt i Øst/Centraleuropa ned til Sydtyrol i det nordlige Italien. Det nordlige Balkan, Ukraine, Rusland, det centrale Asien til Amur, Ussuri, Sakhalin, Korea og Japan.

Andre danske navne: Tidligere dansk navn: Storøjet Randøje indtil 1981. Det nuværende navn Skyggerandøje findes i "Skandinaviens Dagsommerfugle i Naturen" af Henriksen, H. J. & Kreutzer, Ib,. 1982.

Hedder dansk: Skyggerandøje. På svensk: Dårgräsfjäril. På finsk: Kirjopapurikko.
På estisk: Sõõrsilmik. På letisk: Garšas samtenis. På litauisk: Akiuotasis satyras.
På polsk: Osadnik wielkooki. På tysk: Gelbringfalter. På hollandsk: Boszandoog.
På fransk: Bacchante. På engelsk: Woodland Brown. På spansk: Bacante.

Skyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 3 Juli 2015. Fotograf;  Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 3 Juli 2015. Fotograf;  Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 3 Juli 2015. Fotograf;  Lars Andersen

Skyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland, Sverige d. 3 Juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

Woodland Brown, Lopinga achine is a butterfly in the subfamily Satyrinae.

Woodland Brown flying in mixed deciduous forests on calcareous grounds in the shadows between the trees and bushes in forest clearings and along gravel roads dominated by oak with clearings surrounded by Hazelnuts-bushes where Soft leaves Edge, Carex montana grows below.

Found in Sweden south of Linkoping and Gotland where it was discovered as recently as 1949. Previously, there was a population of Ringsjön in Skåne back in 1800 century. Otherwise, widespread in southern Finland, the Baltic countries and Eastern / Central Europe down to South Tyrol in northern Italy.

Most of the suitable habitats for the species have been transformed to gardening in central an eastern Europe.

Is protected in all EU countries. Habitats Directive IV.

Skyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 8 Juli 2014. Fotograf; Magnus Vest Hebsgaard

Skyggerandøje, Lopinga achine parring med en påtrængende han.
Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland, Sverige d. 8 Juli 2014. Fotograf; Magnus Vest Hebsgaard

____________________________________

Fridlysta Ryggradslösa djur i Östergötland

Nedan följer en lista över de nationellt fridlysta ryggradslösa djurarter som finns i Östergötland. Fler nationellt fridlysta arter finns i andra delar av Sverige. Det är förbjudet att inom landet döda, skada, fånga eller på annat sätt insamla vilt levande exemplar av dessa. Det är också förbjudet att ta bort eller skada dessa arters ägg, rom, larver eller bo.

Apollofjäril Parnassius apollo
Bred gulbrämad dykare Dytiscus latissimus
Bred paljettdykare Graphoderus bilineatus
Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhina pectoralis
Dårgräsfjäril Lopinga achine
Ekoxe Lucanus cervus
Grön mosaiktrollslända Aeshna viridis
Läderbagge Osmoderma eremita
Svartfläckig blåvinge Maculinea arion
Bred kärrtrollslända Leucorrhina caudalis
Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons

"Liste over beskyttede sommerfugle arter i Frankrig".

Skyggerandøje er beskyttet i alle EU lande: Europaean Habitats Directive site: 83. Annex IV. På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.

____________________________________

Skyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige d. 25 Juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

____________________________________

Skovrandøje, Pararge aegeria. Horreby Lyng, Falster.  d. 31 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Hakafors, Blekinge, Sverige. 22 Maj 2011. Fotograf: Lars AndersenSkovvejrandøje, Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) han. Dalen, Aust-Auger, Norge. d. 9 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenBerggräsfjäril, Lasiommata petropolitana. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 29 Maj 2010. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Linköping, Östergötland. Sverige. d. 4 Juli 2004. Fotograf: Daniel Dolfe

Skovrandøje

Vejrandøje

Skov-Vejrandøje

Bjerg-Vejrandøje

Skyggerandøje

Skovrandøje, Pararge aegeria hun, d. 2 maj 2004. Lyngby Åmose, Nordsjælland. Vejrandøje, Lasiommata megera. Tisvilde hegn. d. 21 august   2005. Fotograf: Lars AndersenSkovvejrandøje, Lasiommata maera. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenBerggräsfjäril, Lasiommata petropolitana. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars Andersen

____________________________________

Skyggerandøje

Lopinga achine ssp. achine

first update d. 18 october 2012

last update d. 8 april 2017

Skyggerandøje, Lopinga achine han. Bialowieza Skoven, Polen d. 16 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine han. Bialowieza Skoven, Polen d. 16 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine han. Bialowieza Skoven, Polen d. 21 juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Skyggerandøje, Lopinga achine. Bialowieza Skoven, Polen juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

Skyggerandøje, Lopinga achine (Scopoli, 1763) findes i Mellemeuropa fra Gotland, Finland, de Baltiske lande, Polen ned til Alperne og Frankrig. Videre i Rusland til Japan i forskellige underarter.

Skyggerandøje fundet i Danmark? Dette danske fund af Storøjet Randøje /Skyggerandøje, Lopinga achine fra Lyngby Mose, juni 1895 blev offentliggjort 1903 i Entomologiske Meddelelser af K. Wulff som opgav fundet fra anden samler. Man godtog dengang uden videre fundet, og det havde man god grund til. Så meget kan man sige om sagen at K. Wulff har handlet i god tro.

Med kendskab til population som fandtes ved Ringsjön i Skåne, måtte det danske fund være i orden. Populationen ved Ringsjön, Skåne var hyppig indtil 1916 hvor den forsvandt.

Sidst i 50'erne besøgte Helge Rambring Zoologisk Museum i København for at studere det danske fund, og kunne se den ligner dem fra de Mellemeuropæiske populationer. Enten er eksemplaret fanget sydpå og er meldt fundet i Danmark med falsk etiket. Eller der er indført græs med æg eller larve sydfra. Det vil nok aldrig blive opklaret, dog kan man sige om samleren som har fanget den, havde flere tvivlsomme fund stående?

Reference; Torben W. Langer "Nordens dagsommerfugle" 1958.

____________________________________

Urokse versus Heckkvæg

first update d. 8 april 2017

last update d. 7 november 2022

Heckkvæg, som er et forsøg på at fremavle en art der ligner urokse, hvilende i skyggen.   Bialowieza Skoven, Polen d. 19 juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Heckkvæg, som er et forsøg på at fremavle en race der ligner Urokse, hvilende i skyggen. Bialowieza Skoven, Polen d. 19 juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Urokse, Bos taurus primigenius som er en uddød okseart, var i stenalderen udbredt i det temperede Europa, og var et vigtig byttedyr for fortidens mennesker. Senere med agerbruget hvor korn, tamkvæg m.m. forsvandt uroksen levesteder i Danmark og Europa, den sidste blev skudt i Polen i 1627.

Før agerbruget var det temperede Europæiske landskab præget af mosaik-løvskove med mindre og større lysninger til stepper, skabt af de store græsædere som urokse, bison, heste og kæmpehjort med flere. Hvor man kunne se Skyggerandøje flyve omkring i Hasselbuske langs lysninger.

Med en skulderhøjde på op til 180 cm hos tyre og 155 cm hos køer, var det en af de største planteædere i holocæn; den havde massive aflange og brede horn, der nåede 80 cm i længden.

Landskaber i Europa har sandsynligvis bestået af tætte skove gennem store dele af de sidste par tusinde år. Urokserne har sandsynligvis brugt flodskove og vådområder langs søer. Pollen fra for det meste små buske fundet i fossilholdige sedimenter med urokserester i Kina indikerer, at det foretrak tempererede græsklædte sletter eller græsarealer, der grænsede op til skove. Den har muligvis også levet i åbne græsarealer. I den varme atlantiske periode af Holocæn var det begrænset til de resterende åbne land- og skovkanter, hvor konkurrencen med husdyr og mennesker gradvist øgedes, hvilket førte til en successiv tilbagegang af urokserne.

Udryddelse:
I det sydlige Sverige var uroksen til stede under det holocæne klimaoptimum indtil mindst 7.800 år BP. I Danmark skete den første kendte lokale udryddelse af uroksen efter havniveaustigningen på de nydannede danske øer omkring 8.000–7.500 år BP, og de sidste dokumenterede urokser levede i Sønderjylland omkring 3.000 år BP. Det seneste kendte uroksefossil i Storbritannien dateres til 3.245 år BP, og det var sandsynligvis udryddet for 3.000 år siden.

Den gradvise udryddelse af urokserne i Centraleuropa skete samtidig med rydningen af store skovområder mellem det 9. og 12. århundrede. Bestandene i Ungarn faldt siden mindst det 9. århundrede og var uddød i det 13. århundrede. Subfossile data indikerer, at den overlevede i det nordvestlige Transsylvanien (i Rumænien) indtil det 14. til 16. århundrede, i det vestlige Moldavien (også i Rumænien) indtil sandsynligvis det tidlige 17. århundrede, og i det nordøstlige Bulgarien og omkring Sofia indtil det 17. århundrede højst. Et uroksehorn fundet på et middelalderligt sted i Sofia indikerer, at det overlevede i det vestlige Bulgarien indtil anden halvdel af det 17. til første halvdel af det 18. århundrede.

Den sidst kendte urokseflok levede i en sumpet skov i Polens Jaktorów-skov. Det faldt fra omkring 50 individer i midten af det 16. århundrede til fire individer i 1601. Den sidste urokseko døde i 1627 af naturlige årsager.

Link til "Urørt Skov" af Rune Engelbreth LarsenDanarige.dk

Link til Bialowieza Nationalpark (Bialowieski Park Narodowy)

____________________________________

Skyggerandøje, Lopinga achine, Bialowieza i det østlige Polen, juli 2004. Fotograf: Troells Melgaard

Skyggerandøje, Lopinga achine. Bialowieza skovene i det østlige Polen juli 2004. Fotograf; Troells Melgaard

____________________________________

Skyggerandøje, Lopinga achine. Linköping, Östergötland. Sverige. d. 4 Juli 2004. Fotograf: Daniel DolfeAstragelblåfugl, Plebejus argyrognomon han. Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina d. 16 september 2018. Fotograf: Hanne ChristensenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenAstragelblåfugl, Plebejus argyrognomon han. Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina d. 16 september 2018. Fotograf: Hanne Christensen

Skyggerandøje, Lopiga achine og Østlig Skyggerandøje, Lopiga deidamia

____________________________________

Østlig Skyggerandøje

Lopinga deidamia

first update d. 21 october 2018

last update d. 23 october 2018

Østlig Skyggerandøje, Lopiga deidamia han. Huangyaguan, Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina d. 19 september 2018. Fotograf: Hanne ChristensenØstlig Skyggerandøje, Lopiga deidamia han. Huangyaguan, Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina d. 19 september 2018. Fotograf: Hanne ChristensenØstlig Skyggerandøje, Lopiga deidamia han. Huangyaguan, Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina d. 19 september 2018. Fotograf: Hanne Christensen

Østlig Skyggerandøje, Lopiga deidamia han.
Huangyaguan, Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina d. 19 september 2018. Fotograf: Hanne Christensen

Østlig Skyggerandøje, Lopinga deidamia (Eversmann, 1851).

Udbredelse: Fra de sydlige Uralbjerge over det sydlig Siberia til Ussuri og Amur, Mongoliet, Kina til Korea og Japan.

Huangyaguan, Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina d. 19 september 2018. Fotograf: Hanne Christensen

Huangyaguan, Kinesiske Mur nordøst for Beijing, Kina d. 19 september 2018. Fotograf: Hanne Christensen

____________________________________

Tilbage til Palæarktiske Dagsommerfugle

Butterflies from Palaearctic

Asian Butterflies

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

Home tilbage til forsiden