Sortplettet Blåfugl 

Phengaris arion 

first update d. 3 august 2003

last update d. 29 november 2023

Her på denne sydvendte kalkskrænt, vokser der timian, sumphullæbe og Skovgøgeurt, her flyver Storplettet blåfugl imellem køllesværmere på en varm sommerdag . 20 juli 2003. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl Maculinea arion lægger æg på timian. 18/7 2004. Høvbleget, Møn. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl Maculinea arion sidder på merian. 18/7 2004. Høvbleget, Møn. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl Maculinea arion sidder på merian, denne er en variant med ingen sorte pletter på oversiden, ca. 20 % af bestanden. Høvbleget, Møn. d. 18 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl Maculinea arion lægger æg på timian.18/7 2004. Høvbleget, Møn. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl Maculinea arion lægger æg på timian. Lyngsjö, Skåne, Sverige. 21/7 2007. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl Maculinea arion, 18/7 2004. Høvbleget, Møn. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl Maculinea arion, 18/7 2004. Høvbleget, Møn. Fotograf: Lars AndersenStorplettet Blåfugl, Maculinea arion. Åleklinta alvar. Øland, Sverige. 22 juli 2004. Fotograf: Henrik MathiassenStorplettet Blåfugl, Maculinea arion. Åleklinta alvar. Øland, Sverige. 22 juli 2004. Fotograf: Henrik MathiassenRød stikmyre, Myrmica sabuleti er vært for Sortplettet blåfugl, her fotograferet på Melby overdrev, Nordsjælland d. 22 august 2004.- Fotograf: Lars Andersen. På Melby Overdrev er Sortplettet blåfugl ikke set siden 1982.Sortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 4 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 4 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 4 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 4 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 4 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 4 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion hun. Høvbleget d. 4 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 4 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 4 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 4 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenSortplettet Blåfugl Maculinea arion lægger æg på timian. Lyngsjö, Skåne, Sverige. 21/7 2007. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl Maculinea arion lægger æg på timian. Lyngsjö, Skåne, Sverige. 21/7 2007. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl Maculinea arion lægger æg på timian. Lyngsjö, Skåne, Sverige. 21/7 2007. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 3 juli - 2011. Fotograf: Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion han. Høvbleget d. 3 juli - 2011. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 3 juli - 2011. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 3 juli - 2011. Fotograf: Lars Andersen

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion. Høvblege, Møn & Skåne juni - juli 2003-11. Fotograf; Lars Andersen

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion (Linnaeus 1758).

Udseende: er vores største blåsommerfugl, er skinnende blå på overside med bred sort sømkant, hunnen har store dråbeformede sorte pletter i forvinge midtfelt. hannen med færre og mindre sorte pletter. Underside er med store sorte øjepletter.
Høvblege findes der han og hun former med utydelige eller manglende sorte pletter på oversiden, ab. punctifera, ab. postero-immaculata , & ab. alconides som udgør op til 20% af bestanden.

Vingefang: 31 - 37 mm.
Melby Overdrev, Nordsjælland var der en meget smuk stor blå hun variant, op til 42 mm i vingefang, med tydelige sorte pletter.

Habitat: I Danmark er den fundet på tørre overdrev, sandede heder bag klitrækken, samt kalkrige bakkedrag. I Sverige findes den på tørre overdrev, sandede kystenge, alvaret på Öland og rullestensåser i Mellemsverige. De gode lokaliteter er ofte græsset af kvæg, heste og får. Ellers går de til i krat og buske.

Adfærd: Sortplettet Blåfugl ses som ivrig blomsterbesøger på timian, knopurt og merian
På Høvblege, Møn ses den ofte på foderesparsette, Onobrychis viciifolia.
Hanner flyver søgende efter hunner, eller jage efter hinanden, kan også jage efter en Skovblåfugl op over nogle enebærbuske. Hunnen flyver mere stille af sted, ivrig på timianblomsten, hvor den på en gang suger næring, og samtidigt lægger den et æg i toppen af planten! 

Flyvetid: er fra midt i juni til først i august. Både hanner & hunner er kortlivet, som regel i 3 - 5 dage med enkelte individer kan leve op til 2 uger, de klækker over en længere periode så man på en lokalitet kan se dem i over 40 dage, i kølige somre i kortere tid. Er set startet med at flyve så tidligt som d. 3 juni 2016.

Værtsplante: Bredbladet Timian, Thymus pulegioides. Smalbladet Timian, Thymus serpyllum og
Merian, Origanum vulgare. I England er det Tidlig Timian, Thymus praecox ssp. polytrichus.
I Alperne er det Bredbladet Timian, Thymus pulegioides.

Æg, larve & puppe: Hunnen lægger et lille hvidt fladt æg i toppen af skuddet på timian. Larven har den samme rødviolette farve som timianen, godt velkamufleret. Hvis der er lagt flere æg i timian frøstanden, bliver de sidste larver ædt af den første larve. De bliver besøgt af myre i frøstaden, som alle andre blåfugle larver har den på det tiende led en honningkirtel, som afgiver en sukkeragtigt væske som er stærkt eftertragte blandt myrer! Disse myre giver larven en vis beskyttelse imod andre insekter. 
Larven tilhører den første myre der finder den, hvis andre myrer prøver at malke blåfuglen's larve, bliver de fordrevet. Man kan finde larven i timian, ved at lede efter de fine ekskrementer på bladene, men det kræver en lup!

Efter 3 ugers tid i timianblomsten, i 3. larvestadie, kun ca. 3 mm lang, begynder den at ændrer adfærd, og falder til jorden, hvor den sidst på eftermiddagen udsender nogle kemiske feroner som kun Hedestikmyre, Myrmica sabuleti opdager, hvor myren i den tro at det er en myrelarve, bliver lokket til at bærer den ned i myretuen, og der begynder den at skifte adfærd, bliver til en bleg myrelarve som æder myreæg og myrelarver. 

For nogle år siden opdagede man at Ensianblåfugl's larve udsender de samme kaldelyde som myredronning-larven, og lokker dermed myren til at bære den ned i boet.
Dette fænomen gælder nok også arion´s larve! Den lever vinteren over i myrerboet, hvor de går i en slags dvale. Og i foråret kan arion´s larve nærmest tømme boet for yngel.
I larven’s opvækst kan den nå at æde op til 1000 myrelarver!
Larven parasiteres af snyltehvepsen Neotypus coreensis.

Der findes også andre parasiter nede i myreboet som: Almindelig Gæsterovbille, Lomechusa emarginata.

Sommerfuglen klækker i Juni/Juli, kan på dens kravlefærd op til udgangen, blive angrebet af myrerne, men dens behåring giver den en god beskyttelse! Det er sommerfuglenes gøgeunge!

Konkurrenter: I tørre somre kan Timiankøllesværmer, Zygaena purpuralis optræde i stor antal, og nærmest æde alt timian,  til skade for Sortplettet Blåfugl.  Så dens hyppighed veksler med køllesværmeren!  I de år kan den med succes bruge Merian, Origanum vulgare som værtsplante, som vokser i stor mængde på Høvblege.  

Sortplettet Blåfugl udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i april 2017 af Lars Andersen

Sortplettet Blåfugl udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i april 2017 af Lars Andersen

Udbredelse i Nordeuropa: I Danmark, har den indtil 70'erne været vidt udbredt i Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm. Nu findes der en koloni tilbage i Høvblege til Hundevænge Overdrev på Møn, hvor arealet er under pleje og beskyttelse.
I Sverige med spredte populationer fra Skåne, Småland op til Uppland, Torö, Öland og Gotland. Udbredt i et lang bælte på Salpausselkä Åsen i det sydlige Finland til Karelen.

Udbredelse i England:
Large Blue, Phengaris arion ssp. eutyphron (Fruhstorfer, 1915) er uddøet i Dartmoor i Devon, England 1979†.
I
1984 indførte fra Sverige en Ölandsk bestand til 5 udvalgte lokaliteter i det sydlige England.
Nu i
2008 er den fordelt på 11 lokaliteter.

Videre udbredt i få kolonier fra det sydlig Bretagne, Normandiet og Calais.
En koloni tilbage i Belgien, uddødet i Holland,
1949†.
Forsvundet fra det nordlig Tyskland og det nordvestlig Polen, udbredt i det nordøstlige Polen.
Sjælden i Estland, lokalt udbredt i Letland og Litauen.

Verdensudbredelse: Fra det centrale og nordlig Spanien, igennem Europas bjergrige egne som Alperne over 1500 m.h. er de mindre med bredere sort sømkant;  f. obscura (Fruhstorfer, 1917).  I de sydlige alper i Frankrig, Italien og Korsika i kystområder flyver; ssp. ligurica (Wagner, 1904) som er klar blå på overside med tydelig sorte pletter. Videre udbredt i Tyrkiet, Kaukasus ssp. zara (Jachontov, 1935). Rusland med det sydlig Ural, vestlig Sibirien til det nordlig Kasakhstan, Kirgistan, Altai, Mongoliet, Sichuan det vestlig og nordlig Kina.

Udbredelse: 1922 1982 2013
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 19 January 2014
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 19 January 2014

Historik: Sortplettet Blåfugl er forsvundet fra mange steder som Kulsbjerge 1918† i Sydsjælland. Sydfyn ca 1920†. Nordby Bakker, Samsø 1939†. Ulvshale, Møn 1951†. Pedersker, Bornholm 1961†.

Arten var almindelig på flere lokaliteter på Djursland omkring 1950, men så startede en af de mest dramatiske tilbagegange, der nogensinde er konstateret blandt dagsommerfugle i Danmark, og blot 11 - 12 år senere blev de sidste fundet ved Strands, Djursland 1961† & Brandslev Bakker 1962 ved Hobro.

På lokaliteterne lang Nordsjællandske kyster så det lidt bedre ud, men i
70'erne begyndte de også at forsvinde der: Hønsinge Huse 1972, Ellinge Lyng 1973, Stenstrup Lyng 1974, Ebbeløkke 1975†, Sonnerup Skov 1982.

Melby Overdrev: en af mange årsager til Sortplettet Blåfugl forsvandt fra Melby Overdrev, var den voksende bilkørsel til stranden af grusvejen fra Melby Lejren til stranden i Juli, så konstant at dens levesteder blev støvet til. 
En anden årsag til den forsvandt var der blev sat får ud i en periode på overdrevet, men det var årene før 1980, men efter man holdt op med får er der stadige store bestande af timian og blåfugle.
Der var et hårdt samlerpres på den i 1982 hvor jeg selv fotograferede en enkelt på en timianpude, en samler fortalte mig samme efterår at han i over en uge samlede alle dem han så på overdrevet.
Et andet alvorligt problem er tilførelse af næringsstoffer som er gået ud over myrekolonierne?
Man kan altså ikke kun pege på en synder på hvorfor den forsvandt?

Sidst set en enkelt på Melby Overdrev 1983†.
Sidst fundet på Sjælland ved Lumsås 1983†, Nykøbing Lyng 1989† & Gudmindrup Lyng 1996.

De sidste nordjyske og himmerlandske populationer fandtes ved Lild Klit 1991†, Grønnestrand 1994†, Bulbjerg, 1997†. Svinkløv Plantage 1968†, Fosdal Plantage 1988†, Hammer Bakker 1987†, Trend/Myrhøj Plantage (Himmerland)1954†.

I 70'erneMelby Overdrev kan jeg stadig huske et smuk syn i vrimmel af Foranderlig Blåfugl, en Sortplettet Blåfugl sidde på en stor pude af Smalbladet timian. Det står stadigt som et af de smukkeste naturoplevelser jeg har haft i Danmark!  

Pleje & status: Den sidste danske Sortplettet Blåfugl population findes på Høvblege, Møn var tæt på at forsvinde i starten af 1990'erne på grund af masseforekomst af Timiankøllesværmer, Zygaena purpuralis som åd næsten alle timianplanter. I et samarbejde med skovdistriktet, lavede lepidopterologerne Per Stadel Nielsen & Jørn Bittcher en opformeringsprojekt, og udsatte små larver ved hundrevis af myrereder i 1991.

Man har så siden fået udvidet og lavet pleje på tilstødede arealer. Og fra december 2006 til 2008 lavede man omfattende naturpleje i Høvblege og i Jydeleje hvor Sortplettet Blåfugl var indtil 1976 hvor der sidenhen har været et enkelt forsøg på genudsætning.

Der er lidt fremgang på de tilstødende arealer, hvor den er ved at indfinde sig på. Men det er stærk kritisk at der er siden 2008 er opført en grisefarm lige nord for Busemarke 3 km vest fra lokalitet, dvs. at når de spreder gylle om foråret på markerne, kan det nå ind over Høvbleget med vestenvinden.
Det Økologiske Råd har d. 6 april 2010 lavet en klage over Vordingborg Kommunes miljøgodkendelse af svinebruget.
De senere år er bestanden på et kritisk leje, den er ikke indvandret på de tilstødende arealer, så nået gør man måske galt i plejen?

Græsningkontrakt
for Jydelejet og Høvblege/Mandemarke
fra
1 januar 2019 til 31 december 2023.

Den er fredet overalt i de Europæiske lande. 

Andre kombinationer:
Papilio arion Linnaeus, 1758 [original combination]
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) [sædvanlig indtil afgørelse fra ICZN  2017 (Udtalelse 2399)].
Glaucopsyche arion (Linnaeus, 1758)

Synonymer:
Papilio telegone (Bergsträsser, 1779)
Papilio varietas (Bergsträsser, 1779)
Lycaena arthurus (Melvill, 1873)
Lycaena obscura (Christ, 1877)
Lycaena ligurica (Wagner, 1904).

Hedder på dansk: Sortplettet Blåfugl. På norsk: Timianblåvinge / Stor blåvinge.
På svensk:
Svartfläckig Blåvinge. På finsk: Muurahaissinisiipi. På estisk: Nõmme-tähniksinitiib.
På lettisk:
Lielais marsilu zilenitis. På litauisk: Juodataškis melsvys. På polsk: Modraszek arion.
På tysk:
Quendel-Ameisenbläuling. På nederlandsk: Tijmblauwtje. På fransk: Azuré du Serpolet.
På spansk:
Hormiguera de Lunares. På engelsk: Large Blue.

Lignende arter:
Stor Sortplettet Blåfugl, Phengaris arionides (Studinger, 1887).
I Vladivostok det østlige Rusland kan den nå et vingefang på 45 mm.
Habitat: Den lever i bjergfyr til blandingskovene, op til højder 1200-1300m. I perioden med rigelige blomstrende planter klatrer den op i bjergene til de alpine enge og lysninger i området med fyr-gran taiga.
Udbredelse: Regioner i Den Russiske Føderation: Nedre Amur, ved havet.
Uden for Rusland i Kina, Korea, Japan.
Hedder på dansk:
Stor Sortplettet Blåfugl. På engelsk: Greater Large Blue.

I slægten Phengaris findes der en art mere i Danmark;
Ensianblåfugl, Phengaris alcon som er mindre end Sortplettet Blåfugl, hannen mangler de sorte pletter på forvinge overside, mens hunnen ligner meget, men kendes på den er mere sort på oversiden, samt dens pletter på undersiden er mindre, i sømfelt er de utydelige. Den flyver i slutningen af Juni/Juli i en generation, i fugtige engmoser og hedemoser.

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

Fredning: Sortplettrt Blåfugl er beskyttet i alle EU lande: Europaean Habitats Directive site: 83. Annex IV. På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind i alle stadier, og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.

Reference/forfattere: Jeremy Thomas, David R. Nash, Line Vej Ugelvig,
Jørn Bittcher, Per Stadel Nielsen, Michael Stoltze og Lars Andersen

Variationer

Sortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 3 juli - 2011. Fotograf: Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion hun. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Knud EllegaardSortplettet Blåfugl, maculinea arion hun. Östra Sand, Åhus, Skåne, Sverige d. 9 juli 2018. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl Maculinea arion lægger æg på timian. Lyngsjö, Skåne, Sverige. 21/7 2007. Fotograf: Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenForm obscura (Fruhstorfer, 1917). Le Boreon, Parc de Mercantour d. 30 juni 2016. Fotograf; John Vergo

han. Møn hun ab. Møn han. Skåne hun. Skåne hun. Møn hun f. obscura.
Alperne, Frankrig

Sortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvblege d. 4 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Gåsehullerne, Fanø, Sønderjylland d. 21 juli 2015. Fotograf; Emil Bjerregård

Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenStorplettet Blåfugl, Maculinea arion. Åleklinta alvar. Øland, Sverige. 22 juli 2004. Fotograf: Henrik MathiassenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars AndersenEnsian blåfugl, Maculinea alcon Ringenäs skjutfält, Halmstad, Sverige. d. 20 juli - 2005. Fotograf: Daniel Dolfe

Sortplettet Blåfugl,
slidt hun. Møn, Danmark
Ensianblåfugl,
slidt hun. Fanø, Danmark
Sortplettet Blåfugl Sortplettet Blåfugl Ensianblåfugl Ensianblåfugl

_________________________

Skandinaviske blåfugle's bestemmelsenøgle!

_________________________

 

Nyheder

Revingehed

d. 30 juli 2023

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion hun. Revingehed, Skåne, Sverige d. 30 juli - 2023. Fotograf; John S Petersen

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion hun. Revingehed, Skåne, Sverige d. 30 juli - 2023. Fotograf; John S Petersen

Martin Stoltze har ved Degeberga, det østlige Skåne set den så tidligt som d. 17 juni 2023 i den længste tørkeperiode.
Men så kom den lange periode med regn fra først i juli som stadig forsætter. Det er ikke overraskende at blåfuglen kan klække senere som denne hun
d. 30 juli 2023, eller vente til næste år nede i myreboet som larve eller puppe.

_________________________

Hundevænge Overdrev

d. 25 juni 2023

Emma Engell Sohnemann:
Blåfugl sp. taget på Hundevænge Overdrev, Møn
den 25/6 - 2023.
Jeg beklager det super dårlige billede.
Der blev taget et billede med tanke på
sortplettet blåfugl - jeg er ikke ekspert så er det nogen som kan hjælpe?

Lars Andersen: Dette her er stort og glædeligt, og viser at blåfuglen nu har spredt sig over 2 km længere mod øst fra Høvblege.

Facebookgruppen: "Kryb og kravl"

_________________________

UNDERCOVER caterpillar

Wild Isles - BBC
26. mar. 2023

David Attenborough explores the diverse
natural habitats of Britain and Ireland,
revealing the surprising and dramatic
wildlife that exists right on our doorstep.

 

_________________________

Butterfly Conservation Denmark

d. 6 february 2022

Til Butterfly Conservation Denmark har vi tilknyttet Professor Jeremy Thomas, Oxford University, og biologerne David Simcox og Sarah Meredith, teamet bag det enormt succesfulde arbejde med at genskabe og sikre Sortplettet Blåfugl i England! De har ligesom vi en mangesidet, landskabsbaseret tilgang til artsbevarelse.
I
Butterfly Conservation Denmark har vi lige nu sammen med vores partnere Vordingborg Kommune, Klintholm Gods og Naturstyrelsen, en stor EU LIFE-ORCHIDS ansøgning til bedømmelse i Bruxelles.

Hvis ansøgningen godkendes skal vi sammen arbejde med at genskabe “Det Gamle Lands” store, blomstrende græsningslandskaber på Høje Møns kalkland til glæde for vilde bier, et utal af orkideer,
Sortplettet Blåfugl, Timian Køllesværmer, Rødrygget Tornskade, Bredøret Flagermus, padder, krybdyr og de mange besøgende, understøttet af vores britiske, tyske og danske specialister.

_________________________

Sortplettet Blåfugl ved Daneway Banks

d. 6 february 2022

Gloucestershire Wildlife Trust d. 26 juli 2021
Tag med på en rundtur i Daneway Banks naturreservat på udkig efter den engang uddøde
sortplettet blåfugl. Den sortplettet blåfugl bestande faldt dramatisk i det tyvende århundrede og blev erklæret uddød i 1979. Men takket være de seneste reintroduktioner og conservation grazing flyver denne smukke sommerfugl igen på Gloucestershire bakker.

P.S. i filmen ses også græssende welsh mountain ponies som også går der om vinteren, midt i juni til sidst i juli bliver de flyttet til andre folde, og om vinteren bliver der holdt øje med græsset højde, og hvis de har græsset i bund flyttes de til andre folde. Hestene konkurrerer med kaniner om græsset.

_________________________

Sortplettet Blåfugl ved Ry og Silkeborg

d. 29 januar 2022

Ved et tilfælde fandt jeg historie om sommerfuglefund om
30 års forandringer i Ry-egnens dagsommerfuglefauna

Fra et Flora Fauna hæfte fra 1988 ved google søgning.

F. eks. om sortplettet blåfugl skrives der:
Sortplettet blåfugl, Maculinea arion har været lokalt udbredt i store dele af Danmark, men har siden 1948 været i meget stærk tilbagegang. I Jylland forekommer den nu kun nord for Limfjorden.
Arten er i et gammelt fund kendt fra Ry-egnen (Knudsen 1914-15), sandsynligvis fra perioden
1900-1910. Omkring århundredskiftet forekom arten hyppigt syd og vest for Silkeborg, bl.a. på Funder-egnen (Bisgaard 1903). Her blev den senest genfundet i 1941.
Arten har siden
1960 været ivrigt eftersøgt i Ry-området, hvor egnede habitater: tørre, solåbne marker med lav vegetation og store bevoksninger af smalbladet timian stadig findes.

_________________________

Kvæg. Høvblege, Møn d. 26 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

Kvæg. Høvblege, Møn d. 26 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion. . Høvblege, Møn d. 26 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion. . Høvblege, Møn d. 26 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

Når jagtinstinktet dukker op.

Jeg bevæger mig langsomt igennem landskabet, og sætter mig ofte og bare venter, men alligevel kan jeg reagere hurtig på en blåfugl der flyver forbi (aner ikke hvor det kommer fra?). Og så er det godt jeg kender mit våben, undskyld kamera?

_________________________

WINGS OF DESIRE

d. 13 december 2018

Sortplettet Blåfugl, maculinea arion hun. Östra Sand, Åhus, Skåne, Sverige d. 9 juli 2018. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, maculinea arion hun. Östra Sand, Åhus, Skåne, Sverige d. 9 juli 2018. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, maculinea arion hun. Östra Sand, Åhus, Skåne, Sverige d. 9 juli 2018. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, maculinea arion hun. Östra Sand, Åhus, Skåne, Sverige d. 9 juli 2018. Fotograf; Lars Andersen

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion. Östra Sand ved Åhus, Skåne , Sverige d. 9 juli - 2018. Fotograf; Lars Andersen

WINGS OF DESIRE:
WHY IS AN OBSESSIVE BRITISH COLLECTOR RISKING JAIL TO KILL RARE BUTTERFLIES?
Esquire, Tim Lewis 14/02/2018:

You couldn’t make it up

At 1pm on Thursday, 18 June 2015, two men climbed over a padlocked gate just behind The Daneway Inn. The pub stands in the Cotswolds, an insufferably quaint range of rolling hills and postcard villages in central England. It is three, connected, white-washed cottages built in the late 18th century for workers building the canal that runs through its garden.......

Læs hele artikel på Esquire

_________________________

Form obscura (Fruhstorfer, 1917).

d. 3 december 2018

Form obscura (Fruhstorfer, 1917). Le Boreon, Parc de Mercantour d. 30 juni 2016. Fotograf; John VergoIsola, Parc de Mercantour d. 5 juli 2017. Fotograf; John Vergo

Le Boreon, Parc de Mercantour d. 30 juni 2016. Fotograf; John Vergo Isola, Parc de Mercantour d. 5 juli 2017. Fotograf; John Vergo
Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion f. obscura (Fruhstorfer, 1917);
I de centrale Europæiske bjergegne er de mindre og mørkere i højden.

_________________________

Lidt ældre nyhed om gyllespredning i påsken 2016

d. 16 januar 2018

Klage til Vordingborg Kommune over gyllespredning 30/4 2016:

Klage over voldsom gyllelugt før påske, i påsken og dagene efter.
Mandemarke bylaug klager på vegne af beboerne i Mandemarke over udbringningen af gylle, der blev transporteret gennem Mandemarke til 2 udbringningsarealer lige øst for byen.

Vi har aldrig oplevet så kraftige lugtgener, at det ikke var muligt at opholde sig udendørs. Der kom klager fra beboere, som fik åndedræts besvær og svien i øjnene. Da gyllen fra ejendommene Risbækvej 5 og Liselundvej 38 burde være forsuret, skulle det ikke kunne give de voldsomme gener for beboere i området, som det har gjort i år. Vindbåret kvælstof er desuden til stor skade for det følsomme plante- og insektliv i Mandemarke Bakker og på Høvblege

Der har desuden ikke været sat en vindpose op ved krydset mellem Rakkerbanken og Busenevej, som det er krævet i miljøgodkendelsen, hvor der ligeledes står, at der skal tages hensyn til vindforholdene. Omkring påske var der kraftig vind........

Læs mere i brev til Vordingborg Kommune

Og kommunens svar på brev d. 9 maj 2016

P.S. Er der nogen der ved hvad der er sket siden denne klage og svaret fra Vordingborg Kommune?

Og mere om Mandemarke på Mandemarke.dk

_________________________

International Commission on Zoological Nomenclature

august 2017

I august 2017 har International Commission on Zoological Nomenclature udtalt (Erklæring fra Kommissionen, udtalelse 2399):


"Den internationale Kommission for Zoologisk nomenklatur har afvist at bruge sin plenum magt til at beskytte det generiske navn
Maculinea (Van Eecke 1915) i sin normale anvendelse. Som et resultat det generiske navn Phengaris (Doherty, 1891) højere prioritet over Maculinea (Van Eecke 1915) navnet, hvornår en af de to betragtes som synonymer. " Basta!

_________________________

Horna Sandar & Östra Sand ved Åhus, Skåne

d. 8 juli 2017

Lokalitet for Sortplettet Blåfugl. Horna Sandar, Skåne, Sverige d. 8 juli 2017. Fotograf; Lars AndersenLokalitet for Sortplettet Blåfugl. Horna Sandar, Skåne, Sverige d. 8 juli 2017. Fotograf; Lars AndersenLokalitet for Sortplettet Blåfugl. Horna Sandar, Skåne, Sverige d. 8 juli 2017. Fotograf; Lars AndersenLokalitet for Sortplettet Blåfugl. Östra Sand, Skåne, Sverige d. 8 juli 2017. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, maculinea arion hun. Östra Sand, Åhus, Skåne, Sverige d. 8 juli 2017. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, maculinea arion hun. Östra Sand, Åhus, Skåne, Sverige d. 8 juli 2017. Fotograf; Lars AndersenPurpurmøl. Östra Sand, Skåne, Sverige d. 8 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion. Horna Sandar & Östra Sand ved Åhus, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2017. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Høvblege, Møn

d. 25 & 28 june 2017

Lokalitet for Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenLokalitet for Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenLokalitet for Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 28 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 28 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 28 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 28 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Lars AndersenSortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Lars Andersen

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion. Høvblege, Møn d. 25 - 28 juni - 2017. Fotograf; Lars Andersen

Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion hun. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Knud Ellegaard

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion ab. alconides hun. Høvblege, Møn d. 25 juni - 2017. Fotograf; Knud Ellegaard

_________________________

Philip Cullen fik betinget dom og
samfundstjeneste for at fange Sortplettet Blåfugl

d. 7 april 2017

BBC News d. 7 april 2017: Philip Cullen, fik af domstol, The Grove, Warmley, Bristol, seks måneders betinget i to år, og beordret til at udføre 250 timers ulønnet samfundstjeneste.
Han fik også en fem-årig kriminel adfærd ordre der forbyder ham fra at besøge tre naturreservater med
Sortplettet Blåfugl, og blev dømt til at betale £ 300 retsforfølgning omkostninger og en £ 80 offer tillæg.

_________________________

Samler dømt for ulovligt at fange og dræbe
Storbritanniens sjældneste sommerfugl

d. 16 marts 2017

Butterfly Conservation; Phillip Cullen, 57, fra Cadbury Heath, Bristol, blev d. 16 marts 2017 dømt ved Bristol Magistrates Court for bevidst at fange og dræbe Sortplettet Blåfugl ved to lejligheder på naturreservater i Somerset og Gloucestershire i 2015.

Den globalt truede
Sortplettet Blåfugl er fuldt beskyttet i henhold til britisk lovgivning, som sammen med Skovperlemorsommerfugl er opført som Storbritanniens mest truede dagsommerfugle.

Den Sortplettet Blåfugl uddøde i 1979, men er blevet genindført som en del af en langsigtet og meget vellykket bevarelse projekt.

Retten hørte, at
Cullen blev spottet klatre over et låst hegn for at få adgang til Gloucestershire Wildlife Elsparefondens Daneway Banks naturreservat, nær Sapperton, Gloucestershire den 18. juni.

Han blev spottet imens han forsøger at nette en
Sortplettet Blåfugl af Butterfly Conservation medlem Neil Hulme, som var på besøg på lokaliteten.

Når
Cullen blev konfronteret, hævdede han at han forsøgte at fange snyltehvepse snarere end Sortplettet Blåfugl.

Den næste dag blev Cullen set indsamle på Sortplettet Blåfugl lokalitet, National Trust 's Collard Hill reservat nær Street, Somerset, og det var her, at Kevin Withey, anklagemyndighed fortalte retten at Cullen igen fangede og dræbte en Sortplettet Blåfugl.

Da officerer fra National Wildlife Crime Unit efterfølgende gennemsøgt Cullen hus i februar 2016 fandt de en ulovlig samling af nogle af Storbritanniens mest sjældne sommerfugle, herunder døde eksemplarer af Sortplettet Blåfugl, Brun Pletvinge, Skovperlemorsommerfugl og Svalehale.

Cullen blev fundet skyldig i tre anklagepunkter under "bevarelse af levesteder og art regulationer (CHSR) 2010" for den ulovlige fangst, drab og besiddelse af Sortplettet Blåfugl på Daneway Banker og tre anklagepunkter for de samme forhold på Collard Hill.

Forinden havde han erklæret sig skyldig i retten, i striden mod CHSR, for at besidde døde eksemplarer af den Sortplettet Blåfugl, Stor Ildfugl, Guirlandesommerfugl og Mnemosyne.

Cullen havde også erklærede sig skyldig i striden mod Wildlife og Countryside Act for at besidde døde eksemplarer af Hvidvingemåler, Siona lineata. Fiery ClearWing, Pyropteron chrysidiformis. Hedepletvinge, Brun Pletvinge, Skovperlemorsommerfugl og Svalehale.

Dr. Nigel Bourn, direktør for Conservation Science and Policy på Butterfly Conservation sagde: "Vi glæder os over denne retsforfølgelse og roser det hårde arbejde af National Wildlife Crime Unit at samle beviser for denne vigtige prøvesag.

Sortplettet Blåfugl er en globalt truet art og der er gjort en langsigtet indsats siden 1983 for at reintroducerer blåfuglen i Storbritannien.

"Indsamling denne og andre beskyttede sommerfugle er ikke kun en forbrydelse, det undergraver det hårde arbejde med hundredvis af frivillige, miljøforkæmpere, forskere og finansieringskilder, der har arbejdet utrætteligt i de seneste årtier for at genintroducere denne smukke sommerfugl til det britiske landskab."

Sagen kommer til strafudmåling d. 7. april i Bristol Magistrates Court. Formand for domstolen Colin Howells siger at han overvejer en frihedsstraf.

Af de 59 dagsommerfugle arter der findes i UK, er der 25 arter, der ydes en slags beskyttelse og seks arter, herunder Sortplettet Blåfugl der er fuldt beskyttet, hvilket betyder at de ikke kan indsamles, dræbes eller handles.

_________________________

Mand i retten for at dræbe Storbritanniens sjældneste sommerfugl.

d. 10 januar 2017

By Telegraph Repoerters 10 January 2017 - 4:39 PM: en samler er anklaget for at indsamle Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion fra Daneway Banks nær Cirencester, Gloucestershire d. 18 juni 2015. Læs mere i The Telegraph

_________________________

d. 3 juni 2016

Høvblege fredag 3/6 - sortplettet blåfugl en masse (talte i al fald de første 20) - men interessant nok mest på de "nye" overdrev. Der var en hel del blomstrende orkideer, men her er jeg ikke skarp på arterne. På facebookgruppe "biodiversitet.dk" d. 8 juni 2016 af Henrik Vejre

_________________________

 

"Den nødvendige samler"
af Paul Rene Orlien fra Naturbasen

d. 25. december 2015

_________________________

"Liste over beskyttede sommerfugle arter i Frankrig".

Sortplettet Blåfugl er beskyttet i alle EU lande: Europaean Habitats Directive site: 83. Annex II/IV. På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind i alle stadier, og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.

d. 29 juni 2015

Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion er fredet i Danmark!

Og man kan indberette sine iagtagelser af Maculinea arion til Lepidopteologisk Forening, kontaktperson: Per Stadel Nielsen

_________________________

En af de nordligste lokaliteter for Sortplettet Blåfugl i Skandinavien

d. 29 juni 2015

Lokalitet for Sortplettet Blåfugl. Vansjöåsen, Kommun: Enköping, Uppland, Sverige d. 29 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenLokalitet for Sortplettet Blåfugl. Vansjöåsen, Kommun: Enköping, Uppland, Sverige d. 29 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

1 stk. Sortplettet Blåfugl han set på Vansjöåsen nord for Enköping, Uppland, Sverige d. 29 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Useriøs indsamling!

I sommer 2014 er der ulovligt indsamlet Sortplettet Blåfugl på Høvblege.

_________________________

Timiankøllesværmer, Zygaena purpuralis. Høvbleget d. 3 juli - 2011. Fotograf: Lars Andersen

Timiankøllesværmer, Zygaena purpuralis. Høvblege d. 3 juli - 2011. Fotograf: Lars Andersen

Timiankøllesværmer, Zygaena purpuralis. Høvblege d. 28 juni - 2017. Fotograf: Lars Andersen

Timiankøllesværmer, Zygaena purpuralis. Høvblege d. 28 juni - 2017. Fotograf: Lars Andersen

_________________________

Lokalitet for 11 forskellige arter blåfugle, minimus, argiolus, arion, argus, idas, artaxerxes, agestis, semiargus, amnada, dorylas og icarus med en vildkanin. Vitemölla i det østlige Skåne , Sverige d. 16 august 2011. Fotograf: Lars Andersen

Kaninbjerg som er superlokalitet for 11 forskellige arter blåfugle; Dværgblåfugl, Skovblåfugl, Sortplettet Blåfugl, Argusblåfugl, Foranderlig Blåfugl, Sortbrun Blåfugl, Rødplettet Blåfugl, Engblåfugl, Isblåfugl, Hvidrandet Blåfugl og Almindelig Blåfugl. Vitemölla i det østlige Skåne , Sverige d. 16 august 2011. Fotograf: Lars Andersen
I det østlige Skåne har jeg bemærket at Kaniner er med til at nedgnave vegationen, og fremme urtevæksten. En moderat græsning af kvæg er der også, så lokaliteten ikke går til i høje græsser. Dette fremmer levevilkårene for Hedestikmyre, Myrmica sabuleti som er vigtig led i økosystemet.

_________________________

Sortplettet Blåfugl sidste lokalitet i Dartmoor i Devon, England hvor den forsvandt fra i 1979

d. 10 februar 2014

Large Blue, Maculinea arion ssp. eutyphron (Fruhstorfer, 1915) denne underart var endemisk på de britiske øer, hvor 2 af de større populationer fandtes i Cotswolds og på den nordlige Cornwall kyst, der strækker sig ind i Devon ved dets østlige kant. Trods over 50 års indsats for at standse dens tilbagegang, forsvandt Large Blue / Sortplettet Blåfugl fra Dartmoor i Devon, England 1979†. Man viste simpelthen ikke nok om dens levevis dengang.

Reintroduktion af Sortplettet Blåfugl i England

Sortplettet Blåfugl genindførelse i England 1984 var baseret på den opdagelse, at dens larver kun kan overleve i reden af en bestemt art af myre; Hedestikmyre, Myrmica sabuleti. Ændringer i landskabsforvaltning fandtes at være ansvarlig for udryddelsen. Ændringer i græsning kombineret med myxomatose/kaninpest hos kaniner, ændrede græsarealer som blev domineret af for høje og skyggefulde græsser for den varme-elskende myre Myrmica sabuleti.

Siden 1980, efter en omfattende forskning i sommerfuglens økologi af Dr. Jeremy Thomas, fulgte man hans anbefalinger og restaureret sommerfuglens levesteder ved at rydde krat og genindføre græssende dyr i et projekt ledet af Center for Økologi & Hydrologi (CEH). Og fra 1983 begyndte Jeremy Thomas og medforfatter David Simcox fra CEH at indføre blåfuglen importeret fra Sverige en Ölandsk bestand til 5 udvalgte restaureret lokaliteter i det sydlige England.

Gensidigt fordelagtigt virksomheds partnerskab imellem CEH & Network Rail

I slutningen af 1990'erne udsatte man Sortplettet Blåfugl på jorde der ejes af Network Rail. CEH arbejdede tæt sammen med virksomheden Network Rail, hvor der blev vedtaget en politik der hjælper med at bevare sommerfugle.

CEH udtænkte og førte tilsyn planer der skabte optimale levesteder for Sortplettet Blåfugl på to lokaliteter der var under ingeniørarbejde - i øvrigt kunne dette resulterede i økonomisk besparelse for Network Rail. 

På den ene side blev skrænten designet med variable habitater med forskellige jorddybder og udplantede Timian, som giver variable mikro-nicher for værtsmyren Myrmica sabuleti for at afbøde virkningerne af fremtidige klimaændringer. Network Rail lokaliteten understøtter nu en af de største kolonier af Sortplettet Blåfugl i Nordeuropa, der er udlejet til CEH til forskning.

En bemærkelsesværdig reintroduktions succeshistorie

Det anslåede antal imagoer flyvende i 2006 var ca. 10.000 stk. fordelt på 11 lokaliteter, hvilke er det største antal set på de Britiske øer i over 60 år! Dette er et storslået eksempel på en succes historie når det gælder reintroduktion.

I 2008 besatte Sortplettet Blåfugl 30% flere kolonier end de havde i 1950'erne, før den store tilbagegang begyndte i England.

Gendannelse af Sortplettet Blåfugl levesteder har også give afledte gevinster for andre arter, der lever der, som forfatterne har spekuleret på kunne være en fordel for biodiversiteten. På nogle af sine bevaringsområder der allerede har været dramatiske stigninger i sjældne fugle, planter og andre sommerfugle; såsom Hedelærke, Bleg Hedeviol, Viola lactea og Rødlig Perlemorsommerfugl.

Den forskning, som professor Jeremy Thomas fra University of Oxford og Center for Økologi & Hydrologi (CEH) lavede med sine kolleger, der blev offentliggjort i Science, hvor David Attenborough har beskrevet reintroduktion af Sortplettet Blåfugl til Storbritannien som en bemærkelsesværdig succeshistorie.

I 2009 fejrede man den 25 års succes med reintroduktion af Sortplettet Blåfugl i England.

Konklusion

Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion er nu en af blot tre britiske sommerfugle arter som er på vej til at opfylde konventionen om biologisk mangfoldighed mål at vende arters tilbagegang i 2010. Denne opsving har nøje fulgt de forudsigelser, der genereres af den model som er offentliggjort i Science.

Professor Jeremy Thomas forklarede: "Der er kun få kendte eksempler på en model som er i stand til at forudsige succes i en bevarelse indsats som vores gjorde for insekter som Hedestikmyre og Sortplettet Blåfugl. Vi er overbeviste om, at denne detaljerede oplysninger vil hjælpe dem, der forsøger at bringe andre truede arter tilbage fra randen af udryddelse".

_______________

Referencer;

Large Blue Butterfly, Collborating to conserve

Centre for Ecology & Hydrology; "CEH"

16th June 2009

_______________

Lost UK butterfly thriving again, BBC News

_____________

Mimicry relationer imellem myre og sociale parasiter

d. 10 february 2014

Detaljerede undersøgelser af de adaptioner som ikke tillader myre-parasitter (parasitære myrmecophiles) for at infiltrere og leve i myre samfund stort set er begrænset til et par Biller, Coleoptera og Fluer, Diptera. Mens detaljerede populations samspil mellem en social parasit og dens myrevært kun er blevet undersøgt i Maculinea blåsommerfugle slægten.

_____________

se mere om arionProject 5: MacMan - Maculinea Butterflies of the Habitats Directive and European Red List as Indicators and Tools for Habitat Conservation and Management

Ecology & Conservation of Butterflies in Europe. 5 - 9 december 2005

Mac Man - project

_________________________

Sortplettet Blåfugl

21 marts 2011

Geocenter Møns Klint; Per Stadel Nielsen fortæller om den sjældne sommerfugl Sortplettet Blåfugl lever på overdrevet Høvblege, Høje Møn. Den liv er dramatisk kort, den er kun sommerfugl i et par døgn. Resten af tiden lever den som larve og puppe i en myretues dunkle dyb!

Fotografer; Jørn Bittcher og Per Stadel Nielsen

_________________________

Reconstructing eight decades
of genetic variation in an isolated Danish population of the
large blue butterfly Maculinea arion

Line Vej Ugelvig: and Per S Nielsen, Jacobus J. Boomsma and David R. Nash Date: 11 -07-2011

_________________________

Butterfly Conservation Large Blue

16 june 2009

Despite more than 50 years of effort to halt its decline, the Large Blue butterfly was pronounced extinct in Britain in 1979.

A team of dedicated lepidopterists have worked tirelessly since to bring the butterfly back to our countryside. This week marks the 25th anniversary of the large blue butterfly reintroduction.

_________________________

Se mere om HøvblegetDanske plante og insektlokaliteter

GeoCenter Møns Klint, åbnede i maj 2007

_________________________

se mere om arion på Rødlisten

Om naturpleje på Møns Klint december 2006 til 2008.

Sortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 3 juli - 2011. Fotograf: Lars Andersen

_________________________

Barcode data: Phengaris arion from EOL = Encyclopedia of Life
Nedenstående er et repræsentativt stregkode-sekvens, det geometriske tyngdepunkt af alle tilgængelige sekvenser for denne art.

Der er 21 stregkode-sekvenser er tilgængelige fra BOLD = Kingdoms of Life Being Barcoded og GenBank. Nedenfor er en sekvens af stregkoden region cytochromoxidase subunit 1 (COI eller COX1) fra et medlem af arten. Se BOLD taksonomi browser for mere fuldstændige oplysninger om denne model og andre sekvenser.

AAATGACTTTTTTCAACAAATCATAAAGATATTGGAACATTATATTTTATTTTTGGAA- TTTGAGCAGGAATATTAGGAATATCTTTAAGAATTTTAATTCGAATAGAATTAAGAA- CTCCAGGATATTTAATTGGAAAT---GATCAAATTTATAATACTATTGTTACAGCTCAT- GCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCAATTATAATTGGTGGATTTGGAAATTG- ATTAGTACCTTTAATATTAGGAGCTCCTGATATAGCTTTTCCACGAATAAATAACAT- AAGATTTTGATTATTACCACCTTCATTAATATTATTAATTTCAAGAAGAATTGTAG- AAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTGTACCCCCCACTTTCATCTAATATTGC- ACATAGAGGATCATCTGTTGATTTAGCAATTTTTTCTCTTCATTTAGCAGGAATTTCTTC- AATTTTAGGAGCTATTAATTTTATTACAACAATTATTAATATAAAAGTAAATAATTTA- TTTTTTGATCAAATATCATTATTTATTTGAGCAGTAGGTATTACAGCATTATTATTATTA- TTATCTTTACCTGTTTTAGCTGGTGCTATTACTATATTATTAACAGATCGAAACCTAAA- TACTTCATTTTTTGATCCTGCTGGAGGAGGAGATCCAATTTTATATCAA -- end --

_________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden