Vejrandøje

Lasiommata megera

first update d. 21 july 2004

last update d. 7 august 2023


Vesterlyng/Eskebjerg ved Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden, Vestsjælland d. 29 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. H/F Prøvestenen, Amager. 14 oktober 2007. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera er fotograferet med en 300mm tele på 2 meters afstand. Stenstrup Lyng, Nordsjælland. 29 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera på høgeskæg, Melby Overdrev, Nordsjælland. 23 maj 2004. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera på sit sovested på en birkestamme, Ølsted, Nordsjælland. 15 august 2004. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera på sit sovested på et kolonihavevæg, Prøvestenen, Amager. 9 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenHarer, Slangerup, Nordsjælland. 13 august 2007. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Diesebjerg, Veddinge bakker, Vestsjælland. 5 august 2007. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Diesebjerg, Veddinge bakker, Vestsjælland. 5 august 2007. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera larve. Sonnerup skov. d. 1 februar 2005. Fotograf: Martin BjergVejrandøje, Lasiommata megera larve. Sonnerup skov. d. 1 februar 2005. Fotograf: Martin BjergVejrandøje, Lasiommata megera. Kyndeløse Sydmark. d. 2 august  2005. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Kyndeløse Sydmark. d. 2 august  2005. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Hallebyorevej, Åmosen, Vestsjælland. d. 31 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Hallebyorevej, Åmosen, Vestsjælland. d. 31 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Hallebyorevej, Åmosen, Vestsjælland. d. 31 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera han's forvinge hvor man tydeligt ser dens duftskæl der ligger i et bredt bælte under diskalcellen på forvinge. Hakafors, Blekinge, Sverige. 22 Maj 2011. Fotograf: Lars AndersenDet effektive landbrug, med nedklippet grøftekant og nyhøstet mark, her er der ikke plads til sensommerens blomster! Store Havelse, Nordsjælland d. 17 august 2004. Fotograf: Lars AndersenHer er et overdrev gået i græs! For 10 år siden var dette areal dækket af lyng, med deres karekterplanter som Evighedsblomsten, nu på grund af kvælstofforurening er disse næsten væk! Grunden tilhører forælderne til Niels Willumsen som er biolog, det var ham der viste mig overdrevet her og fortalte om lyngens tidligere udbredelse. Ølsted, Nordsjælland. d. 15 august 2004. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. H/F Prøvestenen, Amager. 14 oktober 2007. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Diesebjerg, Veddinge bakker, Vestsjælland. 5 august 2007. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. H/F Prøvestenen, Amager. 19 August 2009. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera, Udsigten, Tibirke bakker, Nordsjælland. d. 9 august 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera han. Rørvig/Nykøbing S, Vestsjælland. d. 7 august 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera hun. Tibirke Bakker, Nordsjælland. d. 9 august 2013. Fotograf: Lars Andersen

Vejrandøje, Lasiommata megera (Linnaeus, 1758).

Udseende: hannen er okkerfarvet på oversiden med stor øjeplet i forvingespids med mørkebrune ribber og duftskæl i bånd under diskalcelle, og enkelte øjepletter på bagvinge ydrefelt. Hunnen er større og mangler duftskælbånd under diskalcelle. Bagvinge underside er marmoreret grå med en række øjepletter i ydrefelt.

Vingefang: 35-44 mm.

Habitat: Findes på tørre overdrev, kystskrænter, strandenge, ruderater, brakmarker, langs vejrabatter, jernbaneterræn og skærgård hvor der er stor variation i vegetationshøjden. Der skal være læ og varme steder for sommerfuglen at varme op. Det er stykker med bar jord, muldvarpeskud, mure, stentrapper, plankeværk og lignende.

Adfærd: Sidder ofte på sten, grusveje og på den bare jord. Besøger mange forskellige overdrev- og markblomster og kan også ses i haver på Sommerfuglebusken, Buddleja davidii og på Almindelig Hvidtjørn, Crataegus laevigata. Den sover på fyrretræer, birk, klipper og stenvægge op til 2 meters højde. Er utrolig lydfølsom og har en hurtig flugtreaktion.

Flyvetid: I to til tre generationer, fra sidst i april - maj med få dyr, og anden generation i juli - august som kan være talrig, samt en 3. generation fra midt i september til først i november der er svingende i antal. I kølige år udebliver den. Den sidste observation er 1 stk. imago, set i Lille Kregme d. 4 november 2007 af Allan Bornø Clausen.

Ved Algarvekysten i Portugal flyver den i flere generationer hele året rundt.

Æg, larve og puppe: Æg lægges enkeltvis til to på græsstængel normalt ved bladhulning øverst på blad, og klækker efter to-tre uger, larvetiden er tre til fem uger, sidste generation larver overvintrer i 3. stadie. Larven er normal nataktiv, men på varme solskinsdage i januar-februar kan man finde dagaktive larver. Puppetiden er cirka to-tre uger.

Fjender: Fugle, firben, edderkopper og småsnyltehvepsen,
Cotesia tetrica som er larve parasit.

Værtsplante: Dens foderplante er forskellige græsser som FåresvingelFestuca ovina.
Rød-SvingelFestuca rubra. Bakke-Stilkaks, Brachypodium pinnatum. Skov-Stilkaks, Brachypodium sylvaticum. Bølget Bunke, Deschampsia flexuosa. Fløjlsgræs, Holcus lanatus.
Draphavre
, Arrhenatherum elatius. Gold Hejre, Anisantha sterilis. Almindelig HundegræsDactylis glomerata og Almindelig KamgræsCynosurus cristatus.

Kort lavet af; Lars Andersen februar 2017

Vejrandøje Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af; Lars Andersen februar 2017

Nordisk udbredelse: i Danmark findes den pletvist udbredt på kystnære lokaliteter i Vadehavet ved Esbjerg, på Fanø og Manø. I Kattegat på Læsø og Anholt.
Omkring Storebælt regionen udbredt på Djursland, Samsø, Vejrø, Sejerø, Nekselø, Fyens Hoved, Nordfyn.. Samt på kystskrænter i Vestsjælland og Nordsjælland som rummer nogle af de største metapopulationer i Danmark.
Findes på Amager fra Lynetten til Pyrolysegrunden.
Syd for linien Korsør/Køge er den kun fundet få steder, som ved Køgebugt, Fakse Ladeplads og Knudshoved.
Forsvundet fra Sydfyn. Enkelte fund på Fejø, Bandholm, Lolland. Bøtø Dige, Falster.
Og udbredt på Bornholm.

Skærgården i det sydøstlig Norge.
I Sverige langs kystnære lokaliteter fra Bohuslän til Skåne og op til Uppland, Öland og Gotland.
Findes på Ålandsøerne og det sydvestlig Finland.

Nordeuropæisk udbredelse: Udbredt i Irland, Isle of Man, Wales, England og sydlig Skotland.
Kystnære regioner i Frankrig, Belgien, Holland hvor den på 20 år fra at være almindelig udbredt er tæt på at forsvinde, Tyskland, Polen, Litauen og Letland.

Verdensudbredelse: Nordafrika, Europa, Kaukasus, Lilleasien, Mellemøsten, det vestlige Sibirien, det nordlige Tian Shan, Kasakhstan og Dzungaria i det nordvestlige Kina.

Status; denne art er særdeles følsom over for nitrogenforurening der stammer fra partikelforurening der kommer fra biltrafikken og flytrafikken.

Fotografering: Er en af de mest besværlige dagsommerfugl at fotografere, hvis man bruger spejlrefleks oplever man dens hurtige reaktion, den når ud af fokus når spejlet slår op! Ofte må jeg bruge et digital kamera med fast optik, men selv der kan lyden af autofokussen være nok til at skræmme den væk.

Andre danske navne: Det danske navn Vejrandøje har været brugt overalt siden Severin Petersen i 1885 indførte navnet.
Dog forsøgte
L. P. Jensen senere at kalde den vej-marmorøje, idet han brugte betegnelsen marmorøje om hele slægten Pararge, som han regnede Lasiommata-arterne til.

Hedder på dansk: Vejrandøje. På norsk: Sørringvinge. På svensk: Svingelgräsfjäril.
På finsk:
Ruostepapurikko. På estisk: Kirju-tumesilmik. På lettisk: Muru samtenis.
På litauisk:
Gelsvamargis satyras. På polsk: Osadnik megera. På tysk: Mauerfuchs.
På nederlandsk:
Argusvlinder. På fransk: Mégère. På katalansk: Margera comuna.
På spansk: Saltacercas. På portugisisk: Salta-cercas. På irsk: Donnóg an Bhalla. På engelsk: Wall.

Lignende art: Skovrandøje, Pararge aegeria som er en nær slægtning som flyver i skoven er en dagsommerfugl der foretrækker små solspot dybt inde i skoven. 

I Sverige og Norge findes der to lignende arter som er brune på overside med ens marmoreret bagvinge underside med en række øjne i ydrefelt; Skovvejrandøje, Lasiommata maera &
Bjergvejrandøje, Lasiommatus petropolitana som begge er fundet enkelte gange tilfældigt i Danmark.

Vejrandøje, Lasiommata megera & Korsikansk Vejrandøje, L. paramegera oversider

Vejrandøje, Lasiommata megera han. Rørvig/Nykøbing S, Vestsjælland. d. 7 august 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Hallebyorevej, Åmosen, Vestsjælland. d. 31 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera hun. Arnakke Bakker, Nordsjælland. d. 10 august 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera ab. quadriocellata hun. Aalborg, Nordjylland d. 7 august 2021. Fotograf; Søren KristoffersenKorsikansk Vejrandøje, Lasiommata paramegera. Korsika d. 13 maj 2010. Fotograf; Troells Melgaard

Lasiommata megera ab. quadriocellata L. paramegera
han han hun hun hun

____________________________________

Skandinaviske randøjer i tribes Elymniini

Skovrandøje, Pararge aegeria. Horreby Lyng, Falster. d. 31 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Hallebyorevej, Åmosen, Vestsjælland. d. 31 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenSkovvejrandøje, Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) han. Dalen, Aust-Auger, Norge. d. 9 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenBerggräsfjäril, Lasiommata petropolitana han. Nybro, Sverige. d. 30 maj 2006. Fotograf: Daniel DolfeSkyggerandøje, Lopinga achine. Linköbing, Östergötland. Sverige. d. 4 Juli 2004. Fotograf: Daniel DolfeSkovrandøje, Pararge aegeria hun. Nordskov ved Stenlille. d. 15 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Tisvilde hegn. d. 21 august  2005. Fotograf: Lars AndersenSkovvejrandøje, Lasiommata maera. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenBerggräsfjäril, Lasiommata petropolitana. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköbing, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria. Pinseskoven. d. 2 august 2012. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Diesebjerg, Veddinge bakker, Vestsjælland. 5 august 2007. Fotograf: Lars AndersenSkovvejrandøje, Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) hun. Nybro, Småland, Sverige. d. 4 juli 2010. Fotograf: Lars AndersenBerggräsfjäril, Lasiommata petropolitana. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 21 Maj 2011. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköbing, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars Andersen

____________________________________

Skandinaviske randøje bagvinge underside

Skovvejrandøje, Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) hun. Nybro, Småland, Sverige. d. 4 juli 2010. Fotograf: Lars AndersenBerggräsfjäril, Lasiommata petropolitana. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 21 Maj 2011. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Diesebjerg, Veddinge bakker, Vestsjælland. 5 august 2007. Fotograf: Lars Andersen

Skov-Vejrandøje Bjerg-Vejrandøje Vejrandøje
Lasiommata maera Lasiommata petropolitana Lasiommata megera
Bagvinge underside er sølvgrå med en række øjepletter i ydrefelt. Vingefang; 44-52 mm. Bagvinge underside er mørk sølvgrå med en række øjepletter i ydrefelt. Vingefang; 34-42 mm. Bagvinge underside er marmoreret grå med en række øjepletter i ydrefelt. Vingefang; 35-44 mm.

____________________________________

Sidste nyt

Rødrygget Tornskade

d. 7 august 2017

Rødrygget Tornskade, Lanius collurio med Vejrandøje, Lasiommata megera. Nordsjælland, Danmark d. 7 august 2017. Fotograf; Jørgen Eigild DamRødrygget Tornskade, Lanius collurio med Vejrandøje, Lasiommata megera. Nordsjælland, Danmark d. 7 august 2017. Fotograf; Jørgen Eigild Dam

Rødrygget Tornskade, Lanius collurio med Vejrandøje, Lasiommata megera. Nordsjælland, Danmark d. 7 august 2017. Fotograf; Jørgen Eigild Dam

____________________________________

Holland

d. 8 januar 2022

I Holland/Nederland er vejrandøje tæt på at forsvinde.

Vlinderstichting, Nederland som er deres butterfly conservation rapporterer at;
Vejrandøje / Argusvlinder er en af de mest truede dagsommerfuglearter i landbrugsområder.

Kun 1% af de oprindelige populationerne registreret i
1992 er tilbage i Nederland som vi ved fra Meetnet Vlinders. Det betyder at ligne et stockholmsk blodbad for denne græsmarks dagsommerfugl. Allerede nu ser det ud til at vejrandøje er forsvundet fra store dele af de sandede jorder i Drenthe, Overijssel, Gelderland og Nord-Brabant. Men alligevel bliver nogle få eksemplarer rapporteret i disse regioner hvert år.
Det er netop derfor, det er nødvendigt at identificere de områder, hvor
vejrandøje stadig findes.
Truslen mod denne art er fossile brændstoffer og næringsstoffer fra landbruget.

Levesteder for mange insekter er stort set forsvundet i Holland. Blomsterrige græsarealer, vejkanter fulde af farver, haver med vilde blomster: de bliver stadig mere sparsomme. Og det lider vejrandøje også under.

Derimod virker det som om vejrandøje er ret gifttolerant, for den findes stadig på tidligere industriarealer omkring København som Nordhavnstippen, Lynetten og Pyrolysegrunden.

Beschermingsplan
argusvlinder November 2014

Vejrandøje er en art med en bred klimatisk niche, som kan ændres med negative effekter af klimaændringer (Settle et al. 2008).
Med klimamodeller forudsige for
2050 en sammentrækning af udbredelsesområdet i det sydlige Europa (Spanien, Portugal, Italien) og Sydøsteuropa (inklusive Grækenland, Tyrkiet, Bulgarien, Rumænien, Ungarn), som strækker sig længere i det fortsatte økonomiske vækstscenarie på tværs af Øst- og endda Centraleuropa.

Det er vigtigt at bemærke, at sådanne modeller arbejder med makro-klimatiske data, mens mikroklimaet ser ud til at være den afgørende faktor for
vejrandøje udbredelse (Ebert & Rennwald 1991; Omon 2013).

Fragmentering af passende levesteder er et problem for mange insektarter, fordi deres mobilitet er blevet begrænset. Når levesteder skrumper og fragmenterer, kan de ikke længere kolonisere nye egnede levesteder. Sommerfugle er en klassisk gruppe hvor virkningerne af habitatfragmentering på metapopulationsdynamikken er regelmæssige undersøgt (Hanski et al. 1994, Van Strien et al. 2010).

Vejrandøje er en mobil sommerfugleart, som hovedsageligt udviser vandreadfærd i anden generation og derefter koloniserer nye levesteder. Åbne, strukturrige og urterige græsarealer, såsom draphavre-græsarealer og kamgræs-arealer er vejrandøje foretrukne levesteder.

Disse græsarealer er i Holland blevet ofret til landbrugs intensivering og effektivisering som omdanner dem til ensformige, lavstrukturerede flerårige rajgræs-landskaber.
Planlægningsmæssige
urbanisering udviklinger har også taget deres part, da vejrandøje habitater også er blevet omdannet til boligområder, industriområder, veje og rekreative områder. Med det, er et betydeligt område med passende vejrandøje habitater gået tabt.

Det resterende græsarealer er delvist blevet fjernet for i stedet at strukturrige elementer såsom skov plantager. Ikke sjældent, bliver de resterende græsarealer, især når de drives af landmænd, pløjes, jævnes, igen sås og gødskes, hvilket resulterer i strukturel nedbrydning af vegetationen og forsvinden af små højdeforskelle. Sådanne småskalavariationer i vegetationsstruktur, højde og jordforstyrrelser har en væsentlig funktion i
vejrandøje levested, fordi de blandt andet fremmer temperaturvariation og læ.

Desuden når man forlader en mangfoldig græsningsforvaltning har en negativ effekt på småskala variation i vegetationsstrukturen og mængden af bar jord (Poschlod et al. 2009), i hvert fald på centraleuropæiske græsarealer. Maskinel høslåning/slåtterledelsen, der stort set har erstattet græsning kan, selv når påføres ikke for 'pænt' og vegetationen er lokalt slået ned i bunden, som ikke påvirker småskala variation.

Kvælstofaflejring.
Den anden skadelige forurening for sommerfugle er kvælstofaflejring fra luften. De vigtigste kilder kommer fra ammoniak produceret ved intensiv husdyropdræt og emission af nitrogenoxider fra køretøjer. Kvælstofforurening er blevet impliceret i tilbagegangen for adskillige sommerfugle, fordi det ændrer enten mikroklimaet eller arten af den vegetation, hvor de yngler. Mange habitater for specialiserede sommerfugle er naturligt lave i næringsstoffer, hvilket giver mulighed for høj plantediversitet, herunder sommerfuglefoderplanter og strukturel mangfoldighed.

Kvælstofberigelse fremmer spredningen af nitrogentolerante arter på bekostning af dem, der kræver næringsfattige forhold. Nitrogenaflejring menes at være ansvarlig for faldet af Vejrandøje, Lasiommata megera i Holland, fordi det fremmer vegetationsvækst og reducerer mængden af bar jord, hvor sommerfuglene yngler. Denne sommerfugl er en af de hurtigst faldende arter i den europæiske græsmarks sommerfugleindikator.

Yderligere beviser for, at nitrogenaflejring kan afkøle ellers varme mikroklimaer kommer fra en
undersøgelse, der viser, at sommerfuglearter, der overvintrer som æg eller larver, falder hurtigere end dem, der overvintrer som voksne eller pupper. Dette skyldes sandsynligvis, at larver bliver ofre for den stadig hurtigere vækst af vegetation i det tidlige forår, hvilket afkøler temperaturen i vegetationen og dermed reducerer deres væksthastigheder og chancer for overlevelse. Græsning kunne imidlertid reducere græsdække og gavne sommerfugle i varme mikroklimaer.

Lyder det bekendt? For faktisk sker det samme i Danmark, for de seneste år er vejrandøje populationer også begyndt at reduceres og forsvinde fra flere lokaliteter.

____________________________________

Ruts Kirke

d. 9 oktober 2021

Vejrandøje, Lasiommata megera. Ruts Kirke, Bornholm d. 9 oktober 2021. Fotograf; Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Ruts Kirke, Bornholm d. 9 oktober 2021. Fotograf; Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Ruts Kirke, Bornholm d. 9 oktober 2021. Fotograf; Lars Andersen

Vejrandøje, Lasiommata megera. Ruts Kirke, Bornholm d. 9 oktober 2021. Fotograf; Lars Andersen

Vejrandøje, Lasiommata megera hanner 3 stk der konstant sloges med hinanden.
Der var også Grønåret Kålsommerfugl, Storplettet Perlemorsommerfugl. Dagpåfugleøje, Nældens Takvinge og Lille Ildfugl på den sydvestvendte kirkemur. Det var Michael Stoltze der fortalte om kirkemuren i går.

Ruts Kirke er med sine 130 m.o.h. Bornholms højest beliggende kirke og indtager en delt førsteplads (sammen med Øster Nykirke i Vejle kommune) i hele Danmark.

____________________________________

Den fireøjet

d. 7 august 2021

Vejrandøje, Lasiommata megera ab. quadriocellata hun. Aalborg, Nordjylland d. 7 august 2021. Fotograf; Søren Kristoffersen

Vejrandøje, Lasiommata megera ab. quadriocellata hun. Aalborg, Nordjylland d. 7 august 2021. Fotograf; Søren Kristoffersen

En kendt sjælden aberration; quadriocellata; den fireøjet.
Se den på
britishbutterfly aberrations

____________________________________

Lynæs Klint, Nordsjælland

d. 25 oktober 2018

Lynæs Klint, Nordsjælland d. 25 oktober 2018. Fotograf: Lars Andersen

Lynæs Klint, Nordsjælland d. 25 oktober 2018. Fotograf; Lars Andersen

Var d. 25 oktober 2018 på tur med John S Petersen i det nordsjællandske, det var blæsende, men på læsiden af Lynæs Klint var der i eftermiddags så varmt, at det føles som sommer, oppe fra toppen af klinten så jeg et glimt af en Vejrandøje flyve rundt nede på den stejle skrænt.
Lokaliteten huser en lille god
Vejrandøje bestand som er kendt for at holde ud til sidst i oktober til først i november.

____________________________________

"Den nye natur interesse"

d. 24 oktober 2018

Vejrandøje, Lasiommata megera hun og han. Plejelt, Nordsjælland d. 6 august 2018. Fotograf; Jesper Anton Sølling

Vejrandøje, Lasiommata megera hun og han. Plejelt, Nordsjælland d. 6 august 2018. Fotograf; Jesper Anton Sølling

Min gode ven og kollega fra vores mange år i cykelbranchen, smeden Jesper Sølling begyndte i juli 2018 på Ærø at fotograferer sommerfugle med sin smartphone.
Og fra Plejelt, Nordsjælland der hvor han og Helle Vibeke slapper af løbet af sommeren, går de vandreture i landskabet og møder de smukke sommerfugle.
Og stor tillykke med din nye interesse Jesper, der venter dig og Helle mange spændende oplevelser derude.

Hilsen Lars Andersen

P.S. Må huske at ringe og spørge om vi skal tage på tur sammen og se på sommerfugle når foråret kommer.

____________________________________

d. 19 september 2018

Vejrandøje, Lasiommata megera hun. Heatherhill, Nordsjælland d. 19 september 2018. Fotograf; Lars Andersen

Vejrandøje, Lasiommata megera hun. Heatherhill, Nordsjælland d. 19 september 2018. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

d. 22 august 2017

Vejrandøje, Lasiommata megera han. Arrenakke, Nordsjælland d. 22 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Vejrandøje, Lasiommata megera han. Arrenakke, Nordsjælland d. 22 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Edderkop æder sommerfugl

d. 19 august 2017

TV2 Lorry "Naturen nu" d. 19 august 2017: naturformidler Philip Hahn-Petersen fra "Verdens skove" er igen taget til Ræveskiftet, et Nordsjællandsk Overdrev for at se på sommerfugle.

Link til TV2Lorry

____________________________________

Vejrandøje, Lasiommata megera larve

d. 6 Oktober 2016

Vejrandøje, Lasiommata megera larve. Ølstykke, Nordsjælland d. 6 oktober 2016. Fotograf; Henrik S Larsen

Vejrandøje, Lasiommata megera larve. Ølstykke, Nordsjælland d. 6 oktober 2016. Fotograf; Henrik S Larsen

____________________________________

Portugal Januar 2011

Her flyver Vejrandøje rundt. Silves, Algarve, Portugal d 28 January 2011. Photographer; Lars Andersen

Her flyver Vejrandøje rundt. Silves, Algarve, Portugal d 28 January 2011. Fotograf; Lars Andersen

Vejrandøje, Lasiommata megera puppe. Silves, Algarve, Portugal d 25 January 2011. Photographer; Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera puppe. Silves, Algarve, Portugal d 25 January 2011. Photographer; Lars Andersen

Vejrandøje, Lasiommata megera puppe. Silves, Algarve, Portugal d 25 January 2011. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

2015

Regitze Enoksen fotograferer en Vejrandøje. Ronneby, Blekinge d. 5 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Regitze Enoksen fotograferer en Vejrandøje. Ronneby, Blekinge, Sverige d. 5 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Regitze Enoksen fotograferer en Vejrandøje. Ronneby, Blekinge d. 5 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Vejrandøje, Lasiommata megera han. Ronneby, Blekinge, Sverige d. 5 juni 2015. Fotograf; Regitze Enoksen
fotograferet på 5 m afstand med kamera: Canon 1D mark III. Objektiv: Canon EF 300 mm, f/4L, IS.
ISO: 640. Lukkertid: 1/2656 sek. Blænde: F/8 Eksponeringskomp.: - 1 trin.

Vejrandøje, Lasiommata megera han. Rygård Dyrehave, Sjælland d. 21 juni 2015. Fotograf; Regitze Enoksen

Vejrandøje, Lasiommata megera han. Rygård Dyrehave, Sjælland d. 21 juni 2015. Fotograf; Regitze Enoksen
Kamera: Canon 1D mark III. Objektiv: Canon EF 300 mm, f/4L, IS. + Canon 25 mm mellemring.
ISO: 500. Lukkertid: 1/332 sek. Blænde: F/9.1 Eksponeringskomp.: -0.3 trin.

____________________________________

Eftersøgning af Vejrandøje, Lasiommata megera
på Refshaleøen og Pyrolysegrunden, det nordlige Amager

d. 14 August 2014

Vejrandøje, Lasiommata megera hun. Refshaleøen d. 13 August 2014. Fotograf; Lars AndersenLille Ildfugl, Lycaena phlaeas hun. Refshaleøen d. 13 August 2014. Fotograf; Lars AndersenRefshaleøen d. 13 August 2014. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Vejrandøje, Lasiommata megera. Refshalevej 114, 1432 København K, Refshaleøen d. 13 August 2014. Fotograf; Lars Andersen

D. 13 august 2014; cyklede jeg rundt på Refshaleøen det nordlige Amager omkring Quintus, Lynetten og dok ved Refshalevej 147 for at lede efter Vejrandøje, Lasiommata megera. Fandt 4 stk. Vejrandøje hunner på 3 lokaliteter, bla. lige over for Habitas.dk kontorer som hvis folk jeg mødte derude, de arbejder med byens natur. Hvor de har været med til udstilling "Byens Natur" på Københavns Museum. Her oversigt over Vejrandøje fund fra det nordlige Amager på google maps.

Refshaleøen d. 13 August 2014. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Vejrandøje, Lasiommata megera. Refshalevej 159A, 1432 København K, Refshaleøen d. 13 August 2014. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Lokalitet for Vejrandøje, Lasiommata megera. Prags Boulevard/ Pyrolysegrunden, Amager. d. 14 august 2014. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera han. Prags Boulevard/ Pyrolysegrunden, Amager. d. 14 august 2014. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera hun. Prags Boulevard/ Pyrolysegrunden, Amager. d. 14 august 2014. Fotograf: Lars Andersen

Lokalitet for Vejrandøje, Lasiommata megera. Langs Prags Boulevard 69, 2300 København S lige over for Amager Stsandvej / Pyrolysegrunden, Amager d. 14 august 2014. Fotograf; Lars Andersen

D. 14 august 2014; cyklede jeg og Kirsten Schwartz rundt på Prags Boulevard, Pyrolysegrunden op til den nedlagte H/F Prøvestenen & Gokartbanen hvor vi så ca. 20 til 30 stk. Vejrandøje, Lasiommata megera langs Prag Boulevard og langs vandet op til Gokartbanen. Vi så også en del Grønåret Kålsommerfugl, Almindelig Blåfugl & en Lille Ildfugl.

Udbredelse af Vejrandøje på det nordlige Amager fra 2003 - 2014 google maps.

____________________________________

Vejrandøje, Lasiommata megera han. Asnæs, Vestsjælland. d. 1 oktober 2014. Fotograf: Lars Andersen

Vejrandøje, Lasiommata megera han han. Asnæs, Vestsjælland d. 1 oktober 2014. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Vejrandøje, Lasiommata megera, Lynæs Klint, Nordsjælland. d. 23 oktober 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera han. Lynæs Klint, Nordsjælland. d. 23 oktober 2013. Fotograf: Lars Andersen

Vejrandøje, Lasiommata megera han. Lynæs Klint ved Hundested d 23 Oktober 2013. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Wall Brown, Lasiommata megera male from Pyrolysegrunden, Northern Amager, Denmark d. 5 june 2014. Photographer; Lars Andersen

____________________________________

Her er fotos fra et Overdrev, Rakenhøj lige syd for Ølsted i Nordsjælland, samt en mark ved Store Havelse  3 km syd for Overdrevet. d. 15 & 17 august 2004.

____________________________________

Vejrandøje, Lasiommata megera. Hakafors, Blekinge, Sverige. 22 Maj 2011. Fotograf: Lars Andersen

En Vejrandøje han på sin observationpost mit på dagen kl. 11.02 d. 22 maj 2011 i Hakafors, Blekinge. Det er hannen på observationsposten der er sværest, der sidder de på vagt over for andre hanner og fremmede sommerfugle som de jager væk. Og er yderst vagtsomme overfor fjender og fremmede emner som en fotograf f.eks. Hvis man kan dette, er man en rigtig god sniger som sommerfuglefotograf.

Taget med Canon 1D mark III med dæmpet lukker og liveview. Objektiv Canon 100 mm macro IS 2,8. Med manuel fokus med billedestabilisator slået fra. ISO; 200. Lukketid; 1/128 sek. Blænde; F/9,9.

Her link til Udfordring på Naturephotos.dk d. 23 Maj 2011.

Nyere undersøgelser d. 17 oktober 2018 har bevist at randøjer kan høre lavfrekvense lyde, de har opsvulmende rodribber (diskal og analribbe) på forvinge som fungerer som ører.

Læs mere på; "The Butterflies That Hear With Their Wings!"

____________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden

____________________________________

Skovvejrandøje, Lasiommata maera. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004. Fotograf: Lars Andersen

Berggräsfjäril, Lasiommata petropolitana. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars Andersen
Skovvejrandøje, Lasiommata maera
(Linnaeus, 1758)
findes i vores nabolande Sverige og Norge, ynder at sidde på klipper, stendiger og grusveje, er lige så sky som sin slægtning Vejrandøje. Flyvetiden er Juni-Juli_August.  Kun fundet få gange i Danmark som tilfældigt er blæst over fra Sverige.  Sidst fundet i 1963.
Bjergvejrandøje, Lasiommatus petropolitana
(Fabricius, 1787)
findes i nabolandene Sverige og Norge, flyver på stenede og klippefyldte steder i åbent skov. Den findes også langs skovveje, hvor den især ynder at sidde i solens sidste stråler på stengærder og store klipper. Flyvetiden er fra midt i maj og til midten af juni. Kendes i Danmark kun fra 2 fund, hhv. Farum 1912 og Egebæksvang (Nordsjælland) 1959.

____________________________________

Vejrandøje, Lasiommata megera. Hakafors, Blekinge, Sverige. 22 Maj 2011. Fotograf: Lars AndersenKorsikansk Vejrandøje, Lasiommata paramegera. Korsika primo maj 2023. Fotograf; Pav JohnssonVejrandøje, Lasiommata megera hun. Prags Boulevard/ Pyrolysegrunden, Amager. d. 14 august 2014. Fotograf: Lars AndersenKorsikansk Vejrandøje, Lasiommata paramegera. Korsika d. 13 maj 2010. Fotograf; Troells Melgaard

Vejrandøje, Lasiommata megera hun og Korsikansk Vejrandøje, Lasiommata paramegera han & hun.

____________________________________

Korsikansk Vejrandøje

Lasiommata paramegera

first update d. 21 july 2004

last update d. 14 may 2023

Korsikansk Vejrandøje, Lasiommata paramegera. Haut Asco, Korsika d. 13 maj 2010. Fotograf; Troells MelgaardKorsikansk Vejrandøje, Lasiommata paramegera. Korsika d. 13 maj 2010. Fotograf; Troells Melgaard

Korsikansk Vejrandøje, Lasiommata paramegera. Haut Asco, Korsika d. 13 maj 2010. Fotograf; Troells Melgaard

Korsikansk Vejrandøje, Lasiommata paramegera (Hübner, 1824).

Udseende: Er mere spinkelt tegnet end Vejrandøje på oversiden af vinger.

Verdensudbredelse: Korsika og Sardinien.

Der findes en del endemiske ø-arter på Korsika & Sardinien som Korsikansk Svalehale, Korsikansk Sølvblåfugl & Korsikansk Perlemorsommerfugl.

Hedder på dansk: Korsikansk Vejrandøje. På svensk: Korsikansk Svingelgräsfjäril.
På fransk: Satyre tyrrhénien. På engelsk: Corsican Wall Brown.

Korsikansk Vejrandøje, Lasiommata paramegera. Korsika primo maj 2023. Fotograf; Pav Johnsson

Korsikansk Vejrandøje, Lasiommata paramegera han. Korsika primo maj 2023. Fotograf; Pav Johnsson

____________________________________

____________________________________