Sommerfuglefamilier & Systematik
Lars Andersen

First update d. 5 january 2004 

Last update  d. 4 november 2020

Der er beskrevet mere end 174.240 sommerfuglearter, og man regner med, at der findes flere end 220.000 arter. Sommerfugle, Lepidoptera er den ferdestørste gruppe (orden) af insekter, Insecta, kun overgået af biller, Coleoptera i artsantal. Mange nye sommerfugle arter bliver opdaget hvert år, men samtidigt forsvinder mange sommerfuglearter pga. menneskets udvidelser af dets territorier overalt i verden. Bare i Danmark, som er ca. 95% kultiveret og urbaniseret, er der ikke megen plads til de vilde dyr og planter. I kulturlandskabet er der en del insekter som har tilpasset sig til land- og skovbruget, og man kan også finde en del arter i vores haver. Selv i en baggård på Vesterbro, hvor ukrudtet gror op igennem asfalten, kan man finde sommerfugle.

Urmøl, Micropterix calthella i Smørblomst. Halleby Ore, Åmosen. 31 maj 2013. Fotograf: Lars Andersen

Urmøl, Micropterix calthella i Smørblomst. Halleby Ore. 31 maj 2013. Fotograf: Lars Andersen

Sommerfugle

Den videnskabelige klassifikation/taxonomy af sommerfuglene er baseret på de skælklædte vinger og en snabel som er et sugerør til fødeoptagelse, vingernes ribbenet og andre anatomiske/morfologiske detaljer. I nyere tid bliver dna nu brugt til klassifikation af slægterne, som har rykket en del rundt på familier.

De fleste arter sommerfuglearter er ret små og kaldes møl eller småsommerfugle.

Dansk populær opdeling af sommerfugle her på siden skal ikke sammelignes med den videnskabelige klassifikation/taxonomi.

Sommerfuglene bliver her inddelt i grupper, som er mere praktiske for sommerfugle-interesserede. Grundlaget for denne inddeling er kendetegn som f.eks. størrelse (storsommerfugle / macros og småsommerfugle / micros) og døgnaktivitet (dagsommerfugle og natsommerfugle / natsværmere).

I Danmark er der set flere end 2654 sommerfuglearter, heraf er 2549 naturligt forekommende, 80 er indslæbte, 14 er faunistiske observationsarter og 11 er taxonomiske observationsarter- alt Der er ca. 60 familier repræsenteret i Danmark, fordelt på 27 overfamilier fra det lille Urmøl,  til en af vores største sommerfugle, Snerlesværmeren.
Den danske artsliste er fra 2013 af Ole Karsholt og Per Stadel Nielsen.

Se Systematisk liste

____________________________________

Danske dagsommerfugle, Papilionoidea;

De er aktive om dagen, og kan kendes på deres kølleformede antenner og at de ofte holder vingerne klappet sammen over ryggen i hvile. Bagvinger kan ikke foldes som på de fleste andre sommerfugle grupper. Gruppen omfatter familierne; Svalehaler, Papilionidae. Gråvinger, Hedylidae. Bredpander, Hesperiidae). Hvidsværmere, Pieridae. Blåfugle, Lycaenidae. Metalvinger, Riodinidae & Takvinger, Nymphalidae.

Man har registreret 97 - arter dagsommerfugle i Danmark, hvoraf ca. 63 til 64 fastboende arter, 2015.

________________

Af dagsommerfugle på verdensbasis finder der;

  Holarctic region (Neactic & Palaearctic) Neotropical region Afrotropical region Oriental region Australian region World
Papilionidae 97 141 98 170 70 568
Hedylidae   36       36
Hesperiidae 497 2365 525 570 174 4127
Pieridae 158 339 188 160 191 1036
Lycaenidae 575 1182 1680 586 484 4507
Riodinidae 33 1324 15 34 23 1428
Nymphalidae 864 2433 1458 891 332 5978
Papilionoidea 2224 7820 3964 2411 1274 17680
 
Hvis man tæller fra vandret i Papilionoidea giver det ialt; 17693 arter. Men der er 13 arter der findes i flere regioner så derfor findes der ialt; 17680 arter. Der formodes at være flere arter endnu, da der findes arter der er svære at skille på udseende alene, hvor dna analyser kræves. Der er også utilgængelige lokaliteter der ikke er undersøgt endnu. Man estimerer at der findes ca. 1200 arter mere, så man formoder der er ialt; 19000 arter dagsommerfugle på verdensbasis.

_________________

Insekter, Insecta

Tæger, biller, hvepse, sommerfugle, fluer etc. Neoptera Insekter med komplet forvandling, Endopterygota
  Megaloptera (Dovenfluer)
  Raphidioptera (Kamelhalsfluer)
  Neuroptera (Netvinger)
  Coleoptera (Biller)
  Strepsiptera (Viftevinger)
  Diptera (Fluer)
  Mecoptera (Skorpionfluer)
  Siphonaptera (Lus)
  Trichoptera (Vårfluer)
  Lepidoptera (Sommerfugle)
  Hymenoptera (Bier, Hvepse & Myrer)
  Miomoptera

_________________________________________________

Systematisk liste over

Sommerfugle, Lepidoptera

__________________________________________________

SOMMERFUGLENES NAVNGIVNING OG KLASSIFIKATION

Den navngivning af sommerfugle, som bruges af biologer, er baseret på en metode som er ca. 250 år gammel. Det var den svenske læge og botaniker Carl von Linne (Carolus Linnaeus) 1707-1778, som i den 10. udgave af sin bog 'Systema Natura' publiceret i 1758, beskrev både dyr og planter ved hjælp af to latinske navne. Først Slægtsnavn (Genus) efterfulgt af Artsnavn (Species). For plantenavnene blev den binære (toledede) nomenklatur (navneliste i betydningen: Navnebrug og navngivningslære) gennemført konsekvent allerede i 'Species Plantarum' fra 1753.

Her er links til sommerfugle holotyper fra Carl von Linne's samling fra 1754 til 1758!

Linnaeus described 305 taxa under the name Papilio. Of these, 241 refer to currently valid butterfly species names and two to subspecies.

For bedre at kunne holde orden på de talrige dyre- og plantenavne er de indordnede i et system, man kalder for en 'Taxonomi' synonymt med et 'Klassifikationssystem'. Tabellen over det taxonomiske hierarki for dyr og planter blev fastlagt efterfølgende Linné's arbejder.

Det omfatter hovedgrupperne: Rige, Række/Division, Klasse, Orden, Familie, Slægt og Art. Det samlede hierarki med samtlige hovedgruppers over- og underopdelinger giver mulighed for klassifikation - eller gruppering - på ialt 23 niveauer.

Et eksempel på den SYSTEMATISKE KLASSIFIKATION AF SOMMERFUGLENE

Rige/Kingdom (Regnum): Animalia (DyrerigetI / Animals)
Underrige (Subregnum): Metazoa (Flercellede dyr)
Division/Række/Phylum-(Divisio): Artropoda (Leddyr / Joint-limbed invertebrats)
Klasse/Class (Classis): Insecta (Insekter / Insects)
Underklasse/Sub-Class: Endopterygota (Insects wiht 4 stage lifecycle:ova/larva/pupa/imago)
Superorden/Superorder: Amphiesmenoptera (Trichoptera (caddisflies) & Lepidoptera)
Orden/Order (Ordo): Lepidoptera (Sommerfugleordenen)
Underorden/Suborder-(Subordo): Ditrysia   (A division based on genitalia ID)
Superfamilie/Superfamily: Papilionoidea   (Dagsommerfugle)
Familie/Family (Familia): Lycaenidae
Underfamilie/Subfamily-(Subfamilia): Lycaeninae / Ildfugle
Stamme/Tribe: Lycaeninii
Understamme/Subtribe:  
Slægt (Genus): Lycaena
Underslægt/ gruppe (Subgenus):  
Art (Species): phlaeas Lille Ildfugl
Underart (Subspecies): feildeni Ellesmere IS.
Author: Linnaeus, 1761 the taxonomist who described the species
Author: McLachlan, 1878 the taxonomist who described the sub-species
Genus, species + author: Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761), Lille Ildfugl
Genus, species, subspecies+ author: Lycaena phlaeas ssp. feildeni (McLachlan, 1878 )
form: Lycaena phlaeas f. caeruleopunctata (Rühl, 1895).
aberration: Lycaena phlaeas ab. schmidtii (Gerhard, 1853).

_________________________________________________

Form (forma): En økologisk -, sæsonbestemte eller seksuelt dimorfisme variation af en art eller underart, fx formen; valesina er en økologisk variant hos Kejserkåbe, Argynnis paphia hunnen. Aberration (ab): Et individ med unormalt udseende, normalt forårsaget af klimatiske ekstremer, patogener, eller genetisk mutation.  De er ikke medregnet i Klassifikationssystemet pga. de er mutationer. Så det står frit for om man navngiver dem eller ikke.

Lille Ildfugl, Lycaena plhaeas a. schmidtii. Tippernes Feltstation d. 8 August 2011. Fotograf ; Mogens BakLille ildfugl, Lycaena phlaeas f. caeruleopunctata. Rågeleje, Nordsjælland d. 20 September 2008. Fotograf: Lars Andersen

Lycaena phlaeas ab. schmidtii en flødefarvet aberration som ses sjældent. Her enda i f. caeruleopunctata en form med blå pletter på bagvinge overside. Lycaena phlaeas f. caeruleopunctata er en form med blå pletter på bagvinge overside der især ses i anden & tredie generatiom i varme somre.
   

__________________________________________________

Cretaceous origin and repeated tertiary diversification of the redefined butterflies

Royal Society Publishing

__________________________________________________

ZipcodeZoo lepidoptera order

__________________________________________________

Comprehensive gene and taxon coverage elucidates radiation patterns in moths and butterflies

Royal Society Publishing

__________________________________________________

Tree of Life web project

The Tree of Life Web Project (ToL) is a collaborative effort of biologists from around the world. On more than 9000 World Wide Web pages, the project provides information about the diversity of organisms on Earth, their evolutionary history (phylogeny), and characteristics.

Each page contains information about a particular group of organisms (e.g., echinoderms, tyrannosaurs, phlox flowers, cephalopods, club fungi, or the salamanderfish of Western Australia). ToL pages are linked one to another hierarchically, in the form of the evolutionary tree of life. Starting with the root of all Life on Earth and moving out along diverging branches to individual species, the structure of the ToL project thus illustrates the genetic connections between all living things. d. 16 september 2007

__________________________________________________

International Code of Zoological Nomenclature

d. 6 april 2014

Den Internationale Codeks for Zoologisk Nomenklatur (ICZN eller ICZN Code) er en bredt accepteret konvention i zoologi, der regerer formel videnskabelig navngivning af organismer som f.eks insekter. Reglerne hovedsagelig regulerer:

Hvordan navne er korrekt etableret inden for rammerne af binominal nomenklatur

Hvilket navn skal anvendes i tilfælde af navnekonflikter

Hvor videnskabelig litteratur skal nævne navne

Zoologisk nomenklatur er uafhængig af andre systemer af nomenklatur, for eksempel botanisk nomenklatur. Dette indebærer, at dyr kan have de samme generiske navne som planter.

__________________________________________________

Systematik

__________________________________________________

Sommerfuglenes Morfologi

__________________________________________________

Tilbage til forsiden