Fredninger af sommerfugle i de Europæiske lande og USA, 2014

Liste lavet af Lars Andersen d. 3 marts 2015.

Last update d. 7 june 2020

Email: improba07@gmail.co

_________________________

BELGIEN: ulovligt at indsamle nationalt fredet sommerfuglearter. Privat jord: ingen tilladelser nødvendig. Naturreservater: tilladelse gives, hvis du indsamler mindre kendte insektarter, hvis du lover en liste over alt, hvad du indsamle, og undgå indsamling af sommerfugle, så vil du sandsynligvis få tilladelse.
Flere af de store skove i det sydlige vil tillade indsamlinger om dagen, men natadgang er begrænset uden tilladelse.

DANMARK: Indsamling af sommerfugle er tilladt uden for beskyttede områder. Der findes fredet arter og frivillige indsamlingsstop.
Hvor der kun er to danske arter på
habitatdirektivet IV.

EUROPÆISKE UNION: En række arter er beskyttet i hele EU. Her link til habitatdirektivet.

FINLAND: Indsamling tilladelser kræves for beskyttede arter og naturreservater (Masser af beskyttede områder er ikke markeret).
Indsamling med fælder er forbudt på Ålandsøerne.

FRANKRIG: Ingen tilladelser nødvendigt, undtagen inden for nationalparker. Frankrig er meget indsamlings venlige, men som i andre lande er der beskyttede arter man ikke må samle.
Arter som: div.
Parnassius. Zerynthia polyxena & Z. rumina. Papilio hospiton & P. alexanor.

GRÆKENLAND: Almindeligvis indsamling er forbudt. Tilladelse givet af Miljøministeriet og en liste over de arter, du indsamler sammen med datoer og steder er påkrævet.

ITALIEN: Meget samleren venlige, tilladelser kræves kun for nationalparker - og generelt som de andre EU lande i Europa er der en liste over beskyttede arter.
Her link til 
habitatdirektivet.

LUXEMBOURG: Al fældefangst er forbudt (lokkemad, lys osv) Dagindsamling af KålsommerfuglePieris arter er tilladt, alle andre dagsommerfuglearter er beskyttede, samt SaturniidaeSphingidae og Catocala arter er også beskyttet.
Tilladelser kan fås ved henvendelse til Miljøministeriet, men er forbeholdt legitime forskningsprojekter.

NORGE: Indsamling tilladelser kræves for beskyttede arealer, hvor tilladelser udstedes normalt kun til forskerne.
Der er 5 beskyttede sommerfugle arter i Norge; 
ApolloParnassius apolloMnemosyneP. mnemosyneAstragelblåfuglPlebejus argyrognomonStenurtblåfuglScolitantides orion og HerorandøjeCoenonympha hero.
Tilladelser til indsamlinger skal sendes til 
Fylke som du vil besøge.

POLEN: Indsamling af sommerfugle er tilladt uden for beskyttede områder.

RUMÆNIEN: Indsamling af sommerfugle er tilladt uden for beskyttede områder. Beskyttede arter findes.

SCHWEIZ: Tilladelser ”autorisation exceptionnelle” kræves for beskyttede områder og beskyttede arter, og regler varierer inden for hver Canton. En lokal afdeling af "skovstyrelsen" skal kontaktes før indsamlingen ”Service des Forets et du Paysage”.
Her er formularen for indsamling i 
Valais.

SLOVAKIET: Tilladelser, kræves for alle områder, især nationalparker og naturreservater.
Start med 
Miljøministeriet.

SLOVENIEN: Tilladelser kræves, start med Miljøministeriet. Beskyttede områder på atlas.

SPANIEN: Al indsamling er forbudt på alle områder uden tilladelse. Tilladelser kan fås gennem Miljøministeriet, men hver selvstyrende område kræver deres egne tilladelser.
Yderligere arter beskyttes, såsom 
Graellsia isabellae, men specifikke lister bør erhvervet fra regionale områder før indsamling begynder.

STORBRITANNIEN: I lighed med USA, kræves tilladelser til indsamling på jord ejet af national fonde, national skovbrug , nationalparker, english nature og lokale & nationale naturreservater. På offentlig jord kan man frit indsamler på sommerfugle. Og som i de fleste EU lande, undgå beskyttede arter.
National fredet dagsommerfugle på
UKButterflies

SVERIGE: er der pleje og handlingsplaner for flere sjældne planter og dyr. I Naturreservater må der ikke indsamles uden tilladelser osv. For sjældne plante og dyr er der oprettet på ArtDatabanken en ordning med naturvagter der holder øje med de sjældne planter og dyr. Hvor de indberetter negativ påvirkninger som ødelæggelser af lokaliteter og useriøs indsamling.
Der er 
Sveriges Entomologiska förening involveret i flere plejeplaner som f.eks. med Mnemosyne i Blekinge Län. De har også på ArtDatabanken forøvrigt en fremragende Artportal.

TYSKLAND: Sommerfugle fredninger i Tyskland. Lysfælde fangst er forbudt uden tilladelse, som skal købes fra en "Regierungspräsidium«. Man skal tage kontakt til et lokalt museum, der kan hjælpe dig med denne proces.
Dagindsamling er generelt OK uden for beskyttede områder som naturreservater og nationalparker.

UNGARN: der kræves fornødne tilladelser af indsamling i nationalparker, landskabspleje områder og enkle beskyttede naturområder. Tilladelser koste omkring 70 Euro.
Men indsamling uden for de områder, er ureguleret bortset beskyttede arter (især sommerfugle), findes her: 
PDF.

USA: Her er en liste over føderalt beskyttede arter.
Mange stater har også yderligere statslige beskyttede arter, som er ulovligt at indsamle. I alle ”state’s wildlife department” findes der lister over beskyttede natur og arter, som man bør tjekke før indsamlingen.

ØSTRIG: Tilladelser til indsamling kræves undtagen for regionen Tyrol. Tilladelser gives regionalt og kan være svært afhængigt af den lokale administration.

_________________________

Referencer:

Collecting Permits

Acquiring permission to legally collect is critical and should not be ignored.

The Skeptical Moth.

IUCN Red List of European Butterflies

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

valid from 14 september 2014

Bern Conventionen

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats

Appendix II; Strictly Protected Fauna Species.

_________________________

Liste lavet af Lars Andersen d. 3 marts 2015.

email: improba07@gmail.com

_________________________

Forslag til fredning af danske dagsommerfugle

dokument d. 28 februar 2015 udformet af:

Lars Andersen

_________________________

Listen med danske dagsommerfugle

hvor rækkefølgen starter med de mest truede arter.

af Lars Andersen d. 28 februar 2015

_________________________

Fredet & Populationsbeskyttede Dagsommerfugle i Danmark 2014

_________________________

Home tilbage til forsiden