Listen med danske dagsommerfugle

hvor rækkefølgen starter med de mest truede arter.

af Lars Andersen

First update d. 28 februar 2015

Last update d. 18 march 2017

 
  ________________

Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 3 juli - 2011. Fotograf: Lars AndersenSortplettet bredpande, Carterocephalus silvicolus han. Søholt Skov, Lolland. 4 juni 2006. Fotograf: Lars Andersen Sort Ildfugl, Lycaena tityrus. han. Bøtø Plantage. Falster d. 6 august 2007. Fotograf: Lars Andersen Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. d. 23 Maj 2010. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenFransk Bredpande, Pyrgus armoricanus. Røsnæs, Vestsjælland. d. 15 august 2005. Fotograf: Lars Andersen

billeder af dagsommerfugle er fotograferet af Lars Andersendanske-natur.dk

 
  6 (8) Kritisk truet arter - CR  
1 Sortplettet BlåfuglMaculinea arion
Findes på Høvblege og Mandemarke Bakker, Møn. Er kritisk truet. Der er lidt fremgang på de tilstødende arealer, hvor den er ved at indfinde sig på. Men det er stærk kritisk at der bliver opført en grisefarm i 2008 lige vest for nord for Busemarke, 3 km vest for Høvbleget. Dvs. at når de spreder gylle om foråret på markerne, kan det nå ind over Høvbleget med vestenvinden. Det Økologiske Råd har d. 6 april 2010 lavet en klage over Vordingborg Kommunes miljøgodkendelse af svinebruget. Bestanden havde et godt år i 2016.
- CR 2008
/ CR 2014
/ CR 2015
2 Sortplettet BredpandeCarterocephalus silvicola.
Findes kun på Lolland i løvskove omkring Maribosøerne. Har tidligere været mere udbredt, findes måske stadig i Hamborg Skov & Hydeskov? Er kritisk truet pga. det øgede mængde nærringstoffer fra landbruget. I 2016 var et dårlig år med få fund.
- EN 2008
/ EN 2014
/ CR 2015
3 Sort IldfuglLycaena tityrus.
Genindvandrede på det sydlige Falster i 90'erne, findes udbredt fra Gedesby Strand på diget til Marielyst i nord, og enkelte ruderater i baglandet østfor i Bøtø Nor og Bøtø Plantage. Er for tiden i svag tilbagegang og kritisk truet, påvirkes nemt af klimaet for den er på nordgrænsen af sin udbredelse. Er udsat for et moderat samlertryk.
- VU 2008
/ VU 2014
/ CR 2015
4 Rødlig PerlemorsommerfuglBoloria euphrosyne. 
Findes i enkelte løvskove på Sjælland, Lolland og Falster. Der er 3 masterpopulationer og 5 yderst truede populationer tilbage. Er kritisk truet pga nærringsstoffer fra landbruget som blæser ind i skovene ved gyllespredning. 2016 var et skidt år med observationer fra kun 5 lokaliteter.
- CR 2008
/ CR 2014
/ CR 2015
5 Sortbrun BlåfuglAricia artaxerxes. 
findes i klitter fra Lønstrup til Skiveren som er truet af urbanisering som sommerhusområder og havets påvirkning af klitter. Er i moderat tilbagegang og kritisk truet af den indvasive Rynket Rose, og i mindre grad af urbanisering.
- CR 2008
/ CR 2014
/ CR 2015
6 Fransk BredpandePyrgus armoricanus.
Findes på kystskrænter og kystenge på det vestlige Sjælland fra Asnæs, Røsnæs og flere små lokaliteter op til Stold Skydeterræn. Populationer er små og fragmenterede. Har tidligere fandtes på flere Vestsjællandske lokaliteter fra Skælskør op til Korsør, omkring langs Roskilde Fjord, Liseleje og på Bornholm. Svag fremgang siden 2010, hvor den i 2016 blev fundet på 8 kendte lokaliteter.
- CR 2008
/ CR 2014
/ CR 2015
  (+ der er 2 nyindvandrede arter;
61 Spejlbredpande og
64 Ilia som Kritisk truet arter - CR)
 
  ________________  
  10 (11) Sjældne arter i tilbagegang - EN  
7 Gråbåndet BredpandeErynnis tages.
Er forsvundet fra indlandslokaliteter i Jylland & på Sjælland. Kan ikke tåle næringsstofferne fra landbruget. Findes i dag langs den jyske Vesterhavskyst fra Nymindegab op til Skagen og enkelte lokaliteter langs Limfjorden ved Oxholm, Hammer Bakker, Godthåb Enge og Christiansminde. Mariager Fjord. Djursland. Læsø og en lokalitet på Sjælland, Melby Overdrev. Er i moderat tilbagegang.
- EN 2008
/ EN 2014
/ EN 2015
8 KommabredpandeHesperia comma.
Findes stadig i det nordlige Jylland på sandede lokaliteter tæt på Vesterhavskysten fra Esbjerg op til Skagen. På den jyske østkyst; Liljen, Lille Vildmose, Djursland og nogle få indlandslokaliteter. Læsø og Samsø. Har ellers tidligere været udbredt over det meste af Jylland og enkelte lokaliteter på Fyn, Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm. Kan ikke tåle næringsstofferne fra landbruget. Er i moderat tilbagegang.
- EN 2008
/ EN 2014
/ EN 2015
9 EnsianblåfuglMaculinea alcon.
Findes i hedemoser langs den jyske Vesterhavskyst fra den tyske grænse op til Hanstholm. Rømø, Fanø og Læsø. Er forsvundet fra de fleste indlandslokaliteter i Jylland pga. nærringsstoffer fra landbruget. Er i moderat tilbagegang.
- VU 2008
/ VU 2014
/ EN 2015
10 SkovperlemorsommerfuglArgynnis adippe.
Har tidligere været udbredt over det meste af Danmark. Landbrug, skovbrug og urbanisering har siden 50'erne været hård ved denne art. Findes i dag i det nordjyske, Læsø, Midtsjælland, Stevns & Bornholm. Er i moderat tilbagegang.
- EN 2008
/ EN 2014
/ EN 2015
11 EngperlemorsommerfuglBrenthis ino.
Findes i dag på enkelte lokaliteter på Fyn, muligvis forsvundet fra Lolland, sidst fundet i 2008? Findes flere steder på Midtsjælland, Stevns og enkelte lokaliteter i Nordsjælland og på Bornholm. Er i moderat tilbagegang.
- VU 2008
/ VU 2014
/ EN 2015
12 Markperlemorsommerfugl, Argynnis aglaja.
Er forsvundet fra store dele af Jylland, Sjælland og totalt væk på Fyn. De bedste lokaliteter der er tilbage er i Jylland: Hjørring, Hammer Bakker, Klim Strand,Thy. I Limfjorden på Mors, Fur & Livø. Finderup Plantage, Klosterhede Plantage, Silkeborgsøerne,Djursland, Skallingen, Billund & Ribe. Læsø. Samsø. Sejerø. Sjælland hvor den er i stærk tilbagegang: Korsør, Røsnæs, Sjællands Odde, Veddinge Bakker, Høve Strand, Melby Overdrev, Brandbjerg. Falster: fra Sildestrup Strand til Gedesby Strand. Lolland: Mygfjedt til Brunddragene & omkring Maribosøerne. Samt udbredt på Bornholm.
- EN 2008
/ EN 2014
/ EN 2015
13 Moseperlemorsommerfugl, Boloria aquilonaris.
Findes stadigt i mange høj- og hedemoser i Jylland.4 lokaliteter på Fyn; Ravnebjerg Mose, Skovholmmosen, Sellebjerg Skov. Snarup Mose & Storelung. 3 til 4 lokaliteter på Sjælland; Skidendam, Teglstrup Hegn. Kirkemosen, Ryegård Dyrehave, Ny Krogstrup Mose og i Holmegård Mose sidst set i 2007. Er i moderat tilbagegang, forsvundet fra Falster & Als.
- EN 2008
/ EN 2014
/ EN 2015
14 Brun PletvingeMelitaea athalia.
Findes stadig i Jylland: Hammer bakker, Høstemark skov, Hadsund, Djursland, Addit skov, Fjeld skov, Gammel Rye, Stoubæk Krat, Helm Hede, Gindeskov Krat og Linnebjerg Bakke. I Sønderjylland er den forsvundet fra mange lokaliteter, findes stadig i Haslund krat. Er også fundet en enkelt gang på Læsø. Er forsvundet fra Sjælland, 1987†.
- EN 2008
/ EN 2014
/ EN 2015
15 HedepletvingeEuphydryas aurinia.
Er forsvundet fra store dele af det centrale og vestlige Jylland ned til grænsen i Frøslev Mose 1982†. Den findes i 6 delområder med 58 lokaliteter fra Himmerland til Råbjerg syd for Skagen. Der var også enkelte bestande på Sjælland, sidst set på Melby Overdrev 1944†, i Tisvilde Hegn 1923†, og Saltø Skov 1922†. Tidligere var der også bestande på Fyn, Lolland og Bornholm†. Er i moderat tilbagegang.
- CR 2008
/ CR 2014
/ EN 2015
16 MoserandøjeCoenonymha tullia.
Findes den flere steder i Jylland, men er truet af dræning og kvælstofforurening. Findes også på Læsø, Rømø & Fanø. På øerne øst for Jylland er der kun en bestand tilbage på Sjælland i Holmegårds mose, var tidligere udbredt i Nordsjælland mange steder indtil 50'erne, sidst set i Skidendam, Teglstrup Hegn; 1978†. Forsvundet fra Fyn, Langeland, Møn og Falster†.
- EN 2008
/ EN 2014
/ EN 2015
  (+ der er 1 nyindvandrede arter;
63 Østlig TakvingeNymphalis xanthomelas som moderat truet arter - EN)
 
  ________________  
  8 Lokale arter i tilbagegang - VU  
17 Spættet BredpandePyrgus malvae.
Er i tilbagegang over hele Danmark, dog er den stadig udbredt i Jylland. Tidligere udbredt på Fyn, hvor den i de senere år forsvundet fra det nordlige del, der findes stadig lokaliteter på det sydlige Fyn. På Sjælland holder den stand på kystnære lokaliteter & Gribskov. På Møn findes den på Ulvshale Hede. Forsvundet fra det meste af Lolland & Falster. Er ikke fundet på Læsø, Anholt, Samsø, Als, Ærø, Langeland, Amager, Saltholm og Bornholm.
- VU 2008
/ VU 2014
/ VU 2015
18 ArgusblåfuglPlebejus argus.
Findes lokal langs vesterhavskysten i Jylland fra grænsen til Skagen, samt enkelte steder i Østjylland. Vendsyssel, Læsø, Anholt og Samsø. Nordvest og Nordsjælland samt en isoleret bestand i Trylleskoven ved Køge Bugt. Ulvshale på Møn og på diget i Bøtø, Falster samt kysterne på Bornholm. Er forsvundet fra Æbelø, Fyn, Langeland, Lolland og det sydlige Sjælland.
- VU 2008
/ VU 2014
/ VU 2015
19 BølleblåfuglAgriades optilete.
Findes den på mange lokaliteter i Jylland, især det midtjyske og Himmerland op til Råbjerg Mose i Vendsyssel. På Sjælland nogle få højmoser i Nordsjælland som Sortemose ved Allerød, Bøllemosen ved Skodsborg og Lyngby Åmosen. Kirkemosen, Ryegaard Dyrehave og Holmegårds Mose i Sydsjælland. Samt et par enkelte lokaliteter på det sydlige Fyn.
- NT 2008
/ NT 2014
/ VU 2015
20 EngblåfuglCyaniris semiargus.
Er de sidste 30 år gået drastisk tilbage i Jylland & Sjælland. Findes stadig på flere lokaliteter i Jylland, Læsø & Samsø. På Sjælland hvor den før var mange steder langs kysten i det nordvestlige og nordlige del, findes den kun ved Brandbjerg nord for Jægerspris. På Bornholm er den gået stærkt tilbage, måske er den væk nu? Mangler på Fyn, Lolland, Falster og Møn hvor den tidligere fandtes, forsvandt i 50'erne.
- VU 2008
/ VU 2014
/ VU 2015
21 Violetrandet Ildfugl, Lycaena hippothoe.
Lokalt hist og her i Jylland fra Sønderjylland op til Thy,Hanherred og Vendsyssel med moderat tilbagegang. Findes på Læsø. Er gået stærk tilbage på Fyn, hvor den nu kun findes iHåstrup Bakker. Forsvundet på Lolland, Falster & Møn. Er gået stærk tilbage på Sjælland, hvor den nu kun findes ved Disbjerg, Odsherred. Skovsøgaard Overdrev ved Kulhuse, Nygård, Brandbjerg, Dyrnæs Strandenge & Jægerspris Strandenge i Hornsherred. Gretesholm, Baunesletten, Værløse Flyveplads,Gedevase Bro & Sortemosen ved Farum (måske forsvundet?), Vassingerød Old, Allerød Sø, Blovstrød, Skansebakken & Tulstrup i det nordlige Sjælland. På Bornholm er den forsvundet fra mange lokaliteter, findes tilbage i Bastemose.
- VU 2008
/ VU 2014
/ VU 2015
22 Klitperlemorsommerfugl, Argynnis niobe.
Findes i Vendsyssel fra Skagen, Hanherred, Oudrup Hede,Midtjyske heder, Mols Bjerge, Vestjylland, Læsø, Anholt, Fanø, Rømø og det sydlige Bornholm. Fandtes tidligere i Vest og Nordsjælland fra Sejerøbugten til Rågeleje, sidst set i Heatherhill, 1991† (fundet er i ADDbeskrevet som "medtaget med forbehold") ellers er den sidst fundet på Melby Overdrev i 1989†.
- VU 2008
/ VU 2014
/ VU 2015
23 SørgekåbeNymphalis antiopa.
Er fundet i det meste af Danmark på træk, dog mindre hyppig på Fyn og Sønderjylland. I Danmark er den hyppige i 2 - 3 år, og i kølige sommer forsvinder den helt, er et fastlandsdyr, foretrækker varmt og tørt klima. Man ser ofte Sørgekåbe trække, og kan dukke op på steder hvor man aldrig har set den før, og så nogle år efter er den helt væk, f.eks. i 2003 kunne man i august iagttage den på træk på Sydvestpynten på Amager, hvor de fløj enkeltvis ud over Køgebugt på vej til Sjælland. Der findes faste bestande på Læsø og Pinseskoven på Amager.
- LC 2008
/ LC 2014
/ VU 2015
24 Okkergul PletvingeMelitaea cinxia.
Er den mest udbredte pletvinge i Danmark, findes udbredt i Nord og Østjylland, Hanherred, Kallemærks Hede. Desværre forsvundet fra det meste af Sønderjylland undtagen Halk Skydeterræn. Er forsvundet fra det meste af Fyn og Sjælland, Falster, Møn og Bornholm. Findes stadig på Als, Sydfyn, Samsø, Sejerø, Skage Sø. På Sjælland findes den fra Stillinge Strand, Korsør, Asnæs, Røsnæs, Vesterlyng, Ordrup Næs, Korevlerne, Sjællands Odde, Klint, Rørvig. Jægerspris Skydeterræn, Melby Overdrev til Rågeleje & Udsholt Strand. På det sydlige Lolland en koloni ved Rødby Havn Baneterræn & Brunddragene. På Bøtø Dige, Falster en enkelt d. 29 maj 2014.
- VU 2008
/ VU 2014
/ VU 2015
  ________________  
  9 Udbredte arter i tilbagegang eller vekslende forekomst - NT  
25 DværgblåfuglCupido minimus.
Findes i det meste af Danmark, dog sjælden i Sønderjylland. Og for nyligt genfundet på Falster ved Nørre Vedby i en grusgrav d. 14 juni 2012 af Tubas Løkkegaard. Og på Lolland ved Lyttesholm d. 29 maj 2014 af Tubas Løkkegaard. Forsvundet fra Langeland og Bornholm.
- LC 2008
/ LC 2014
/ NT 2015
26 Foranderlig BlåfuglPlebejus idas.
Findes i det meste af Jylland, samt Rømø og Fanø, undtaget Østjylland, fra Århus og ned til grænsen. Findes også i Nord- og Nordvestsjælland, Holmegårds Mose på Sydsjælland, Ulvshale på Møn, Læsø, Samsø, Endelave, Bornholm og Christiansø. Er forsvundet fra Fyn, Lolland, Falster og store dele af Sjælland.
- NT 2008
/ NT 2014
/ NT 2015
27 Isblåfugl, Polyommatus amandus.
Er udbredt i Jylland hvor den har sine bedste bestande, Fanø, Læsø,Anholt, Samsø, Sejerø og Sjælland hvor den er i stærk tilbagegang. Er sjælden på det sydlige Falster og Ulvshale på Møn. Er forsvundet fra Lolland og Fyn. På Bornholm er den lokal på nordkysten.
- NT 2008
/ NT 2014
/ NT 2015
28 Dukatsommerfugl, Lycaena virgaureae.
Findes udbredt i Jylland, Læsø, Samsø, Sjælland ogBornholm, genfundet på Amager. På Fyn er der kun få gl. fund? På Als, Ærø & Langeland ingen fund. Få bestande på Møn & Falster, forsvundet fra Lolland. Den er i tilbagegang på Sjælland de senere år.
- NT 2008
/ NT 2014
/ NT 2015
29 Grøn Busksommerfugl, Callophrys rubi.
Findes på mange lokaliteter i Jylland, dog mere lokalt på øerne. Mangler på Anholt, Fanø, Rømø, Als, Ærø, Langeland, Lolland, Møn, Amager & Bornholm. Er i moderat tilbagegang på øerne.
- LC 2008
/ LC 2014
/ NT 2015
30 Det Hvide WSatyrium w-album.
Findes lokalt over det meste af Danmark, dog sjælden i Syd og Vestjylland, hvor Elm er fåtalligt. Det er sjældent at den flyver særligt langt væk fra Elmetræet, selv midt inde i København, langs kanalen på Christianshavn og i Tivoli kunne man tilbage i 80'erne se hannerne slås højt oppe i Elmetræerne. Elmesygen påvirkede bestandene rundt omkring i Danmark i 90'erne. Heldigvis ser det ud til at elmesygen har toppet, så nu er sommerfuglen ved at komme igen. Findes lokalt udbredt i det østlige Danmark siden 2010.
- EN 2008
/ EN 2014
/ NT 2015
31 GuldhaleThecla betulae.
Findes i det østlige Danmark fra det østlige Jylland fra tyske grænse i skove omkring Flensborg fjord, skovene nord om Vejle Fjord og Mols bjerge. Samt en enkelt isoleret koloni i Frederikshavn og i Tolshave Mose, Nordjylland. Læsø. Samsø. Få steder på Sydfyn. Dovnsklint på Langeland. Nordvestsjælland fra Store Vrøj, Havnsø, Bjergsted Bakker, Lammefjord, til Sjællands Odde og Rørvig. Jægerspris Nordskov, Ryegård Dyrehave, Roskilde Fjord fra Jyllinge, Ølstykke, Frederikssund, Hundested til Gilleleje. Og omkring Arresø til Hillerød, Slangerup Ås, Ganløse ind til Jonstrup ved Ballerup. Kongelunden på Amager. Høvblege og Jydeleje på Møn. Kragenæs, Saksfjed & Sløsse Mose på Lolland. Samt flere lokaliteter på Bornholm.
- VU 2008
/ VU 2014
/ NT 2015
32 Brunlig Perlemorsommerfugl, Boloria selene.
Findes lokalt i det meste af Danmark. Var tidligere vores mest almindeligste perlemorsommerfugl som er ved at forsvinde fra Fyn, på Sjælland er den også forsvundet fra mange af de kendte lokaliteter. I Jylland findes den mange steder, hvor man kan finde storepopulationer omkring Silkeborgsøerne, på de fleste heder, og langs vesterhavskysten fra Rømø, Fanø til Skagen. Findes på Læsø & Bornholm. Er forsvundet fra Samsø? Als, Langeland & Amager. Mangler på Ærø.
- LC 2008
/ LC 2014
/ NT 2015
33 Hvid AdmiralLimenitis camilla.
Findes lokalt udbredt i det østlige Danmark; Bornholm, Sjælland, Møn, Falster & Møn. Sidst i 90'erne efter det er blevet varmere, er den begyndt at etablere populationer på Langeland, Tåsinge & Slipshavn ved Nyborg på Fyn. Er fundet på Samsø i 2014. Og fundet i Jylland i Selvejerskov nord for Fredericia d. 23 juli 2016. Den var længe ventet i det østjyske.
- NT 2008
/ NT 2014
/ NT 2015
  ________________  
  11 Lokale arter med - vekslende forekomst - LC
 
 
34 SkråstregbredpandeThymelicus sylvestris
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
35 Stregbredpande, Thymelicus lineola
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
36 Sortåret Hvidvinge, Aporia crataegi
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
37 AuroraAnthocharis cardamines
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
38 CitronsommerfuglGonepteryx rhamni
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
39 BlåhaleFavonius quercus
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
40 Storplettet Perlemorsommerfugl, Issoria lathonia
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
41 Det Hvide CPolygonia c-album
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
42 Okkergul RandøjeCoenonympha pamphillus.
Findes overalt i Danmark, men er i moderat tilbagegang da den lever på kortere græsarter som bliver overskygget af de højere græsser der udkonkurrere de lavere græsser pga. stigende kvælstof nedfald fra landbruget. Det sænker mikroklima temperaturen som gøre det vanskelig for larverne at klare sig.
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
43 VejrandøjeLasiommata megera
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
44 SandrandøjeHipparchia semele
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
  ________________  
  7 Almindelig arter - LC  
45 Stor BredpandeOchlodes sylvanus
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
46 Stor Kålsommerfugl, Pieris brassicae
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
47 Lille Kålsommerfugl, Pieris rapae
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
48 Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
49 Lille IldfuglLycaena plhaeas
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
50 Dagpåfugleøje, Aglais io
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
51 Nældens Takvinge, Aglais urticae
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
  ________________  
  9 Arter der er i fremgang - LC  
52 SkovblåfuglCelastrina argiolus
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
53 Rødplettet BlåfuglAricia agestis
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
54 Almindelig BlåfuglPolyommatus icarus
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
55 KejserkåbeArgynnis paphia
- EN 2008
/ EN 2014
/ LC 2015
56 AdmiralVanessa atalanta.
Er almindelig trækart i Danmark, som de sidste år er lykkedes med at overvintre i Danmark, periodisk fastboende.
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
57 NældesommerfuglArashina levana
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
58 IrisApatura iris
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
59 SkovrandøjePararge aegeria
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
60 EngrandøjeAphantopus hyperantus
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
61 GræsrandøjeManiola jurtina
- LC 2008
/ LC 2014
/ LC 2015
  ________________  
 

2 Indvandrede arter siden 2010

Spejlbredpande, Heteropterus morpheus han. d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenIlia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 13/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

 
62 Spejlbredpande, Heteropterus morpheus.
Indvandrede i 2010. Der har været tidligere enkelt fund i Danmark fra 1939 til 1986. I 2010 blev der fundet 1 stk. ved Ålebæk Strand, Møn. I 2011 blev der en population fundet i Teglskov på det østlige Falster og en enkelt på diget ved Bøtø Plantage, næste sæson 2012 blev der konstanteret en stor population i Bøtø Plantagen. I 2014 blev der fundet en lille population på Lolland som er sløret. Er forsvundet fra Teglskov. Arten er udsat for et moderat til høj samlertryk.
- NA 2008
/ NA 2014
/ CR 2014
63 IliaApatura ilia.
En lille population i Pinseskoven og måske en mindre population i Fasanskoven på det vestlige Amager som indvandrede i 2011. Den findes stadig i Pinseskoven i 2016. Arten er udsat for et moderat samlertryk.
- CR 2014
/ CR 2015
  ________________  
 

1 Reintroduceret art - NA

Mørk Pletvinge, Melitaea diamina han. Stigsåkra, Lund, Skåne, Sverige. d. 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenMørk Pletvinge, Melitaea diamina parring. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 7 juni - 2013. Fotograf: Lars AndersenMørk Pletvinge, Melitaea diamina hun. Stigsåkra, Skåne,.Sverige d. 20 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

 
64 Mørk PletvingeMelitaea diamina.
Har tidligere fandtes i det østlige Danmark, hvor den sidste population forsvandt fra Sortemosen ved Farum i 1982†. Er genindført til Børstingerød Mose i 2013 hvor den stadig findes i 2016.
- RE 2008
/ RE 2014
/ NE 2015
  ________________  
  3 Træk med mulighed for at bosætte sig

Svalehale, Papilio machaom han. Amager Fælled. d. 16 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros). Bommerstorp, Blekinge, Sverige d. 26 Marts 2016. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 11 juli 2014. Fotograf:  Lars Andersen

 
65 SvalehalePapilio machaon.
Har tidligere været fastboende i Danmark, var almindelig i Jylland som i Horsens var den en af de mest almindeligste dagsommerfugle. I 50’erne begyndte Svalehale at forsvinde, hvor udretninger af åer og mere effektivt landbrug trængte den væk, især afvandingen af store moseområder har været med til at trænge denne smukke sommerfugl væk fra vores land. Sidste faste lokalitet var ved Filsø, 1978†. Der findes enkelte æglægninger afsted rundt omkring i Danmark, men det er ikke stabile populationer? I 2016 har der været et træk fra øst i Danmark med æg & larvefund i Gentofte Sø og Hodsager Plantage ved Aulum. Er udsat for et hård samlertryk.
- RE 2008
/ RE 2014
/ RE 2015
66 KirsebærtakvingeNymphalis polychloros.
Har tidligere haft faste populationer i det østlige Danmark (Sjælland, Falster og Bornholm), men forsvandt i begyndelsen af 80'erne, og den sidste faste bestand på Bornholm forsvandt omkring 1988†. Der er muligvis periodiske små bestande i 2014 - 2016 - i Danmark? For at beskytte arten er lokaliteter sløret. Er udsat for et hård samlertryk.
- CR 2008
/ CR 2014
/ RE 2014
67 Østlig TakvingeNymphalis xanthomelas.
Indvandrede i Pinseskoven på Vestamager i 2011, nu findes der en mindre population derude. I juli 2014 var der et stort træk fra øst ind over det meste af det østlige Danmark. Nogle af dem fløj videre til Holland og England. Er i moderat fremgang, om end stærkt klimaafhængigt. I 2015 blev der set færre dyr, og kun få om foråret 2016. Om der stadig findes populationer i Danmark er tvivlsomt? Er udsat for et hård samlertryk.
- NA 2008
/ EN 2014
/ EN 2015
  ________________  
  3 Almindelig Træk  
68 Orange HøsommerfuglColias croceus
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
69 Gul HøsommerfuglColias hyale
- LC 2008
/ LC 2014
/ NA 2015
70 TidselsommerfuglVanessa cardui
- LC 2008
/ LC 2014
/ NA 2015
  ________________  
  12 til 14 uddødet arter RE  
 
( 65 Svalehale 1978 - RE 2008 / RE 2014. 64 Mørk Pletvinge 1982- RE 2008 / RE 2014 / NA 2014. 66 Kirsebærtakvinge 1988 - CR 2008 / CR 2014 / RE 2014. )
 
71 Violet PerlemorsommerfuglBoloria dia 20032006†.
Blev fundet første gang her på diget i Marienlyst af Rune Christiansen & Per Nedreberg fra Norge på ferie i Danmark i juli 2003. I 2004 & 2005 optrådte Violet Perlemorsommerfugl lokalt i en lille population på diget ved Marielyst. Den sidste Violet Perlemorsommerfugl blev set på diget syd for Marielyst by d. 26 august 2006†. Arten var i årene udsat for et voldsomt samlertryk.
- NE 2008
/ RE 2014
/ RE 2015
72 EnghvidvingeLeptidea juvernica 2004.
Er fundet få steder i Jylland; Hald & Horsens, og enkelte lokaliteter på Sjælland; Borup og Sorø. Den mest kendte lokalitet var Bastemosen på Bornholm, hvor den sidste blev set i 2004.
- CR 2008
/ RE 2014
/ RE 2015
73 PerlemorrandøjeCoenonympha arcania 1996.
Er i Danmark kun kendt fra nogle få egekrat i Jylland. Sidst set i Hald Ege ved Viborg, hvorfra den tilsyneladende uddøde så sent som i 1996†. Der blev på dens sidste levested langs et gammel jernbanespor anlagt en cykelsti. Arten var i de sidste 10 år udsat for et voldsomt samlertryk.
- RE 2008
/ RE 2014
/ RE 2015
74 SlåensommerfuglSatyrium pruni 1995.
Er sidst set på lyslokning i Løgnor, Toreby Skov, Lolland 1995, og larver i Krenkerup, Lolland, 1987 men ikke erklæret uddød i Danmark. Da der ofte går flere år, hvor arten ikke bliver set?
- RE 2008
/ RE 2014
/ RE 2015
75 EgesommerfuglSatyrium ilicis 1992.
Sikre fund af Egesommerfugl kendes fra  Skatskov 1959†, Frøslev mose 1971†, Dyrby krat 1972†, osv. Desværre groede skovene til i disse krat efter stævningsdriften ophørte. Sidst set i Hvidding Krat 1992†. Arten var i de sidste år udsat for et voldsomt samlertryk.
- RE 2008
/ RE 2014
/ RE 2015
76 HerorandøjeCoenonympha hero 1982.
I Danmark er Herorandøje kun kendt fra Sjælland, hvor dens sidste levested var i Lellinge Frihed 1982† og Vemmetofte1981†. Arten var ellers mange steder på Sjælland, bla. Nordskoven ved Jægerspris, 1975†. Slagelse Lystskov, 1959†. Allindelille Fredskov, 1943†. Før 50'erne er den kendt fra; Freerslev Hegn, Hareskov, Humleore/Kværkeby Mose, Køge Ås, Lyngby Mose, Sorø, Stenholtsvang, Svenstrup ved Borup, Tisvilde, Tokkekøb og Vaseskov. Arten var i de sidste år udsat for et moderat samlertryk.
- RE 2008
/ RE 2014
/ RE 2015
77 SkovhvidvingeLeptidea sinapis 1976.
Er sidst fundet i Østjylland i 1976†, og må dermed betragtes som værende uddød i Danmark. Før er den også fundet flere steder i Østjylland, langs Gudenåen, Djursland. På Sjælland fandtes den i Sydsjælland (Lorup, Haraldsted & Sorø skovene samt Krageskov) og Nordsjælland hvor den var i Tisvilde Hegn op til 60'erne, derefter gik den drastisk tilbage og sidst set i Tibirke, 1972 og i Ellemosen i 1976. Årsagen til den forsvandt fra Tisvilde Hegn hvor den ellers var lokal almindelig op til 60'erne skyldes bla. at de flade områder langs Helsingevej, Frederiksværkvej og Nyvej blev udstykket til sommerhusgrunde. I 1944 fotografere Lufwaffe området fra luften, og der kan man se gårde med marker. Det er især området vest for Bisp Absalons Vej der blev udstykket som gjorde udslaget for Skovhvidvinge. Ang. populationen der forsvandt fra Ellemosen, er nok landbruges øgede brug af kvævlstoffer og sprøjtning årsag til den forsvandt.
- RE 2008
/ RE 2014
/ RE 2015
78 MnemosyneParnassius mnemosyne 1961.
Fandtes i Danmark i Jægerspris Nordskov indtil d. 5 juni 1961†. Og i flere andre skove som Knudskov, indtil 1948†, Boserup skov- Ermelunden- Folehaven- Jyderup- Lellinge- Færgelunden- Stenholtsvang, på alle disse lokaliteter forsvandt den i 20'erne! Fandtes før i det 19 århundrede i Stengades skov på Langeland og på Lolland og Falster. Var en af de fornemste dagsommerfugle der svævede rundt om foråret i de danske løvskove. Og den kommer næppe tilbage igen på naturligvis. Arten var udsat for et voldsomt samlertryk.
- RE 2008
/ RE 2014
/ RE 2015
79 PoppelsommerfuglLimenitis populi 19421961.
I Danmark er der enkelte fund fra Padeskov, Lolland 1907, og Greve Strand i 1941. Michael Schrøder fandt en lille population i Roden Skov, Lolland i 1942, hvor den levede indtil 1961. I samme periode fandt man strejfer i  Frejlev skov, 1945 og Mellemskoven, 1946, som nok kom fra Roden Skov? Er ikke fundet siden 1961 i Danmark. Man bliver lidt overrasket over hvor mange danske dyr der er i Zoologisk Museum samlinger?
- RE 2008
/ RE 2014
/ RE 2015
80 TerningsommerfuglHamearis lucina 1960.
Nu er Løvengen og sommerfuglen forsvundet fra Danmark, sidst set i Allindelille Fredskov hvor de sidste 3 blev fanget d. 20 maj 1960†. Var kendt fra en halv snes lokaliteter på Sjælland som Bulbro Skov ved Borup, Bregentved, Oreby Skov, Vallø, Haslev, skovene ved Lellinge og i Allindelille Fredskov.
- RE 2008
/ RE 2014
/ RE 2015
81 Stor Ildfugl, Lycaena dispar 19341955.
Er kendt fra en enkelt lokalitet, Horreby Lyng på Falster, hvor arten første gang blev set i 1934 og ynglede frem til 1955†. Der skete en afvanding i mosen med følgende tilgroning var nok med til den forsvandt. Samtidig var Stor Ildfugl udsat for et stort samlertryk, det kan man se på den store mængde af indsamlet dyr på Zoologisk Museum samlinger og spredt rundt i private samlinger.
- RE 2008
/ RE 2014
/ RE 2015
  ________________  
  11 sjældne Træk 2014 -1950  
  (hvor år er sidste gang den er set i DK. NA)  
82 Grønbroget HvidvingePontia edusa 2015.
Har været fastboende på diget langs Bøtø Plantage 2011-13. Er en sjælden trækker i det sydlige Danmark. Der er set enkelte på Bøtø Dige i aug 2016.
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
83 Sydeuropæisk SvalehaleIphichlides podalirius 2012.
Ses som sjælden gæst i Danmark. Sidste gang på Bøtø Diget, Falster d. 18 august 2012 af John Faldborg. Ellers set d. 3 september 2004 i Stubbekøbing af Reidar J D I Voith. På det sydlige Sjælland ved Svansbjeg d. 13 juni 1998 af Michael Nielsen. På Bornholm ved Allinge/Tejn d. 14 juli 1997 af Per Bollerup.
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
84 Østlig PerlemorsommerfuglArgynnis laodice 2003.
Har sine vestligste populationer i det sydlige Finland, Estland, Letland, Littauen og Polen. Er videre udbredt i gennem Rusland til Korea og Japan. I Danmark er det første fund 1 stk. hun fra Ølene, Bornholm d. 8 august 1986 af Fritz Raae, og nr 2, 1 stk. hun fra Kroghage, Falster d. 22 august 1997 af Jan Fischer Rasmussen. Og de sidste fund er fra østlige Bornholm, 5 stk. hunner d. 31 juli 2003 indsamlet af Per Falck og B. Lynggård.
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
85 MosehøsommerfuglColias palaeno 2003.
Er en sjælden gæst i Danmark, sidst set på Djursland sidst ved Strandkær & Tirstrup ultimo juni 2003. I Holmegårds Mose 2002, på Melby Overdrev 1999 på Sjælland. Har en gang været talrig på trækket i 1992, hvor der blev observeret mere end 150 stk især i det nordlige Jylland og det østlige Sjælland. Året efter i 1993 blev der kun fundet få stk som sandsynligvis er afkom fra året før. I 40'erne fandtes der i nogle år en lille bestand på Asserbo Overdrev (palaeno-sletten) Nordsjælland.
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
86 Chokoladebrun Blåfugl, Eumedonia eumedon 1997.
Er fundet en gang i Danmark ved Blåvand nord for Esbjerg i 1997 af Uffe Terndrup. Eksemplar manglede den hvide stribe på bagvinge underside. Der er flere som mener at fundet er tvivlsomt?
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
87 Skakbrætsommerfugl, Melanargia galathea 1997.
Er fundet første gang i Danmark gang ved Tryggelev Nor, Langeland d. 6 august 1996 af Kasper Nyberg & anden fund på Bøtø Dige, Falster d. 17 juli 1997 af Erik Nørager.

I 2012 er der fundet en Skakbrætrandøje, Melanargia galathea bestand på en rasteplads i Slesvig/Schleswig langs motorvejen 65 km syd for den danske grænse. Det er muligt at den bliver næste hjemmehørende dagsommerfugl i det sydlige Danmark i den nærmeste fremtid?

- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
88 KløverblåfuglGlaucopsyche alexis 1987.
I Danmark er der kendt 2 fund, et på Lolland i Roden Skov, 1957, samt Læsø i 1987. Det sidste fund er interessant, for den findes over i Sverige på den anden side lokalt almindelig. Så det er måske ikke sidste gang den kan findes i Danmark.
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
89 Skov-BjergrandøjeErebia ligea 1979.
I Danmark er der ca. 4 fund, sidst fra Christiansø, d. 2 august 1979. Se link.
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
90 MonarkDanaus plexippus 1978.
Kendt i Danmark fra et fund af vingestumper i en vindueskarm i et sommerhus i Klitmøller,Thy, 1978! Udover fundet i 1978, er den set nogle gange mere i Danmark, men det er nok importeret dyr som den i Hvalsø, 1987, som formentligt er indslæbt med tømmer fra Nordamerika. Sidst set i Årsdale på Bornholm d. 5 juli 2013 af Arne Møller som også højst sandsynligt er undsluppet fra fangeskab.
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
91 Skov-VejrandøjeLasiommata maera 1963.
Er kun kendt fra 2 sikre fund fra Sjælland, hhv. Gribskov, 1910; Bøllemosen, 1963 samt to usikre fund fra Ellekilde og Rønne omkring år 1900. Desuden foreligger flere usikre oplysninger om fund på Sjælland.
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
92 Bjerg-VejrandøjeLasiommata petropolitana 1959.
Kendes i Danmark kun fra 2 fund fra Nordsjælland; Farum, 1912 og Egebæksvang, 1959.
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
  ________________  
  6 Sjældne Træk 1949 - 1870  
  (hvor år er sidste gang den er set i DK. NA)  
93 ApolloParnassius apollo 1942.
På Zoologisk Museum i København og Naturhistorisk Museum i Århus findes de 5 kendte danske eksemplarer af Apollo. Det sidste fund af Apollo er fra Tibirke Bakker i 1942 hvor digteren Hans Hartvig Seedorff Petersen fandt nogle vingestumper i sit udhus. Derudover kendes adskillige uverificerede iagttagelser af arten i Danmark. I 1938 bogen skriver Hoffmeyer & Knudsen; "det herefter virkelig synes, som Apollo er hjemmehørende i Jylland, dels i egnen mellem Hobro og Skive og dels i Silkeborgegnen" samt at "det... tyder på, at vi i Jylland har en gammel, formodentlig desværre uddøende stamme af den smukke sommerfugl"?
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
94 Violet IldfuglLycaena alciphron 1939.
Kun kendt i 2 eksemplarer fra diget ved Bøtø, Falster: 1 stk. han d. 24 juni 1939, 1 stk. hun d. 25 juni 1939 som Forum Petersen har indsamlet. Er nok blæst over fra Rügen, Nordtyskland.
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
95 SkærbredpandePyrgus serratulae 1909.
Er fundet en enkelt gang i DanmarkStrognæs Dige, Lolland d. 2 juni, 1909 af Lavrids Jørgensen. Desværre er Skærbredpande uddød i Nordtyskland, så det er tvivlsomt om denne art igen vil dukke op i Danmark igen?
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
96 Det Hvide LNymphalis vaualbum 1901.
Er fundet i Danmark tilbage i 1901, i alt 4 dyr: 1 eksemplar på Strandvejen nord for København, af  V. Thomsen og 3 stk. i Sønderby ved Ebberup på Fyn, 1 stk. d. 29 juli 1901 og 2 stk. senere det efterår af P. Jørgensen.
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
97 AskepletvingeEuphydryas maturna 1890?.
Er kendt fra 2 slidte eksemplarer fra Rosningen Skov på det nordvestlige Lolland ca. år 1890 som er fanget af E. Skafte. At der er fanget to eksemplarer indikerer at det har været de sidste rester af en population i Danmark, men det får vi nok ikke at vide med sikkerhed i dag? Den fandtes udbredt i Schleswig, Nordtyskland indtil 1950. Askepletvinge fandtes tidligere i de nordlige og centrale dele af Skåne bla. på Linderödsåsen, samt vestlig Blekinge 1970†.
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
98 BuskrandøjeManiola tithonus 1870?.
Kendes i Danmark fra et enkelt fund fra Skjoldenæsholm, Sjælland juli 1870. Tidligere var den almindelig i Nordtyskland, men nu skal man 300 til 400 km. ned i Tyskland for at se den! Så det er ikke sandsynligt at den vil blive genfundet i Danmark lige med det samme?
- NA 2008
/ NA 2014
/ NA 2015
  ________________  
  2 Jævnlig indførte arter

Vandreblåfugl, Lampides boeticus. København d. 3 marts 2009. Fotograf: Lars Andersen. Leg. Lars Adler Krogh.Bronzesommerfugl, Cacyreus marshalli, Rom, Italien. Juni 2005. Fotograf: Henrik S. Larsen

 
99 VandreblåfuglLampides boeticus.
Kan findes i friske mange-tout, slik & sukkerærter i de danske supermarkeder overalt i Danmark, men er dog sjældent fundet. Jeg gætter på de fleste bliver smidt ud som affald uden at blive meldt ind, de fleste synes nok det er ulækkert med larve i ærter. Sidst i Rema, Roskilde mar 2015. Kan trække fra Sydeuropa op til Tyskland og England. Ses ofte flyvende i Lucernemarker, og larven lever på forskellige Fabaceae species som Lucerne, Lathyrus osv.
- BI 2015
100 Bronze-BlåfuglCacyreus marshalli.
Er fundet enkelte gange siden Bøtø Dige, Falster juli 2011. Aarhus V aug 2013. Varde aug 2015. Sidst i Sydhavnen, København juli 2016. Er en sydafrikaner der blev indført til Mallorca med et parti Pelargonier i 1987, siden har den spredt sig over hele øen. I 1991 blev den fundet i en have i Bruxelles, Belgien, i 1992 blev den fundet i Spanien, i Rom, Italien 1996 og Sydfrankrig 1997, og Sussex, England 1997. Örebro, Sverige sep 2010 & Huskvarna, Jönköping aug 2013.
- BI 2015
  ________________  
     
  Sjælden eller hvor almindelig art er?  
  2003 - 2008 = rødliste vurdering fra DMU.: - NA 2008
  2014 = vurdering af Atlasprojekt Danske Dagsommerfugle 2.0.: - NA 2014
  2015 = vurdering af Lars Andersen som afviger fra Atlasprojekt Danske Dagsommerfugle 2.0: - NA 2015

_________________________

Den danske Rødliste Dagsommerfugle på DMU

    Lars   atlas- Lars
    Andersen   projekt- Andersen
    evaluation   2.0 evaluation
  IUCN Rødliste / Red List categories sp sp sp sp
  År/Year 1950 2008 2014 2015
  Forsvundet / Regionally Extinct (RE)   2 2 2
Threated Kritisk truet / Critically Endangered (CR) 11 7 7 8
categories Moderat truet / Endangered (EN) 5 10 11 11
  Sårbar / Vulnerable (VU) 5 10 10 8
  Næsten truet / Near Threatened (NT) 10 6 5 9
______________________________________________________
Not Ikke truet / Least Concern (LC) 44 33 33 28
threated Ikke muligt / No Available (NA) 2 2 2 3
categories Er importeret / Being Imported (BI) *       1*
______________________________________________________
before Forsvundet / Regionally Extinct (RE)   9 11 11
  Utilstrækkeligt data / Data Deficient (DD)        
  Ikke muligt / No Available (NA) 10 17 17 17
  Ikke bedømt / Not Evaluate (NE) 2 1 0 1
  Er importeret / Being Imported (BI) *       *1
______________________________________________________
I alt arter i Danmark med uddødet arter/ Total no. of species in Denmark with extinct species 1870 - 2014 89 97 98 98/*100
______________________________________________________

Rødliste Status

    Lars   atlas- Lars
    Andersen   projekt- Andersen
    evaluation   2.0 evaluation
  IUCN Rødliste / Red List categories sp sp sp sp
  År/Year 1950 2008 2014 2015
truet arter i Danmark / threated species in Denmark 31 33 33 36
ikke truet arter i Danmark / not threated species in Denmark 46 35 35 31
uddødet arter /extinct species   11 13 13
tilfældige arter /immigrant species 12 17 17 17
Ikke bedømt / Not Evaluate   1   1
Er importeret / Being Imported       *2
______________________________________________________
I alt arter i Danmark med uddødet arter/ Total no. of species in Denmark with extinct species 1870 - 2014 89 97 98 98/*100
______________________________________________________
 
P.S. i 1950 kendte man ikke de 2 kryptoarter; EnghvidvingeLeptidea juvernica 2004& Sortbrun BlåfuglAricia artaxerxes. De er regnet med på listen fordi selv om man ikke kendte til deres existens, var de i Danmark.
______________________________________________________

Rødlistekategorierne

Forsvundet / Regionally Extinct (RE): En art er forsvundet, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion indenfor landets (regionens) grænser, er dødt eller forsvundet fra landet (regionen).

Kritisk truet / Critically Endangered (CR): En art henføres til kategorien kritisk truet, når der er en overordentligt stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i meget nær fremtid som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien CR er opfyldt.

Moderat truet / Endangered (EN): En art henføres til kategorien moderat truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), men når der alligevel er en meget stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i nær fremtid som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien EN er opfyldt.

Sårbar / Vulnerable (VU): En art henføres til kategorien sårbar, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for at være hverken kritisk truet (CR) eller moderat truet (EN), men når der alligevel er en stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand på længere sigt som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien VU er opfyldt.

Næsten truet Near / Threatened (NT): En art henføres til kategorien næsten truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller sårbar (VU), men er tæt på at opfylde ét af kriterierne for sårbar.


Øvrige kategorier (arterne er ikke rødlistede)

Ikke truet / Least Concern (LC): En art kategoriseres ikke truet, hvis det ved vurderingen viser sig, at den ikke opfylder kriterierne A-E for hverken kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller sårbar (VU) eller vurderes at være næsten truet (NT).

Utilstrk. data / Data Deficient (DD): Til denne kategori henføres de arter, hvor der ikke foreligger tilstrækkelig viden om deres udbredelse og/eller populationsstatus til, at der kan foretages en direkte eller indirekte vurdering af deres risiko for at uddø. Ifølge kategoriens kriterier bør der dog være en mistanke om, at arten kan være truet eller endog forsvundet.

Ikke muligt / No Available (NA): En art kategoriseres vurdering ikke mulig, hvis der er tale om arter, hvor en rødlistevurdering ikke er mulig, fordi det eksempelvis drejer sig om indførte arter eller strejfende individer eller arter under etablering dvs. at den har været i landet i mindre end 10 år.

Ikke bedømt / Not Evaluate (NE): En art kategoriseres ikke bedømt, hvis der ikke er foretaget en vurdering af den, eller hvis en vurdering af den efter kriterierne A-E ikke kan foretages, f.eks. hvis den er overset, eller den ikke opfylder betingelserne for en rødlistebedømmelse.

En fyldt cirkel efter den internationale forkortelse for kategorien betyder, at der er foretaget en op- eller nedkategorisering, f.eks. VU•. Årsagen skal fremgå af kriteriedokumentationen.

_________________________

Lars Andersen har tilføjet kategorier som;

Er importeret / Being Imported (BI) *

_________________________

Forslag til fredning af danske dagsommerfugle

dokument d. 28 februar 2015 udformet af:

Lars Andersen

_________________________

Fredninger af sommerfugle i de Europæiske lande og USA, 2014

Liste d. 3 marts 2015 udformet af:

Lars Andersen

_________________________

Man kan læse om de danske dagsommerfugles udbredelse på:

danske-natur.dk

fugleognatur.dk

Atlasprojekt Danske Dagsommerfugle

I samarbejde med fugleognatur.dk gennemfører Naturhistorisk Museum i perioden 2014-16 Atlasprojekt Danske Dagsommerfugle, version 2.0 - i kort tale ADD 2.0. Baggrunden er, at vi - 20 år efter det seneste atlasprojekt - mangler håndgribelige data på, hvordan det står til med Danmarks dagsommerfugle.

Svalehale, Papilio machaon han og Lars Andersen. Amager Fælled. d. 16 juli 2011. Fotograf: Jan Fischer Rasmussen

Lars Andersen & Svalehale. Amager Fælled d. 16 juli 2011. Fotograf; Jan Fischer Rasmussen

_________________________

Arbejdsdokument d. 17 februar 2015 udformet af:

Lars Andersen

tlf: +45 5273 6497

email: improba07@gmail.com

skype: lars.andersen30

www.danske-natur.dk

_________________________

Home tilbage til forsiden