Sommerfuglenes
Evolutionære Udvikling

First update d. 21 january 2017

Last update  d. 3 july 2023

____________________________________

Hvad ved vi om Sommerfugle, Lepidoptera ordens udvikling?

Vårflue, Trichostegia minor.  Amager Fælled, Danmark d. 27 maj 2016. Fotograf; Lars Andersen

VårflueTrichostegia minor, Trichoptera orden. Amager Fælled, Amager, Danmark d. 27 maj 2016. Fotograf; Lars Andersen

Sommerfugle har ikke de store fossiler. De er frygtelig sarte skabninger, der ikke er tilbøjelige til at bruge meget tid omkring søer og vandhuller, som er de steder, hvor de bedste fossiler er bevaret. Larver er ligeledes vanskeligt at fossilize fordi kun deres hoveder har nok stof til at blive et fossil.
På grund af dette er det lidt svært at se tilbage til oprindelsen af sommerfuglen med kun omkring 50 sommerfugl fossiler i øjeblikket kendt for videnskaben. Lad os se på, hvad der er fundet, og hvad der er blevet teoretiseret:

4,6 milliarder år siden;
Jordens opstod i bane rundt om Solen har Jorden rummet livsformer under udvikling.

3,77 milliarder år siden;
Findes der
enkeltcellede organismer, prokaryoter.

3,4 milliarder år siden;
Findes der
cyanobakterier som har fotosyntese.

2 milliarder år siden;
Findes der
eukaryoter.

1 milliard år siden;
Findes der
flercellede organismer.

600 millioner år siden;
Findes der
dyr med enkel oppbygning.

550 millioner år siden;
Findes der
dyr, bilateria med for- og bagside.

500 millioner år siden;
Findes der
fisk og proto-amfibier.

530-450 milioner år siden;
I
Ordovicium / Kambrium periode begyndte der at gro algelignende planter og svampe i vandkanten. Det er i samme periode de første dyr begynder at kolonialisere landjorden, som var Leddyrerne, Arthropoda; hvor senere udviklede klasser som Urinsekter og Tusindeben hører under.

440 millioner år siden;
Ordovicium-Silur massedøden, hvor 86% af alle arter
gik tabt, herunder graptolitter.

409-363 milioner år siden;
I
Devon periode er de første Urinsekter, Apterygota ved at ændre sig til Insekter, Insecta. Den ældste kendte insekt fossil fra Devon periode; Rhyniognatha hirsti anslås til at findes for 407 til 396 millioner år siden. Denne art allerede er i besiddelse af bidende kindbakker, samt en rygskjold funktion, hvilket tyder på, at vingerne allerede kan have udviklet sig på dette tidspunkt. Det er senere i denne periode hvor vingeløse insekter som Sølvkræ, Zygentoma og Springhaler, Collembola er kendt fra.

375 millioner år siden;
Sendevon-masseuddøden, hvor 75% af alle arter
gik tabt, herunder trilobitter.

360 millioner år siden;
Findes der
amfibier.

359-299 milioner år siden;
I
Karbon også kendt som Kul periode, findes de første Vingede Insekter, Pterygota med nymfe stadier som primitive Kakelakker, Blattodea. Døgnfluer, Ephemeroptera og primitive Guldsmede, Protodonata.

300 millioner år siden;
Meganeura er en slægt af uddøde insekter fra karbon / kulperioden, som lignede og er beslægtet med nutidens guldsmede.
Meganeura moonyi er en af de største kendte arter af flyvende insekter med et vingefang på 65 cm til mere end 70 cm, som var et rovdyr, og deres kost bestod hovedsageligt af andre insekter.

300 millioner år siden;
Findes der
krybdyr.

300-200 millioner år siden;
I
Perm til Trias periode var kontinenterne samlet i et superkontinent kaldet Pangæa. Det er i denne periode at de Vingede Insekter, Endopterygota med fuldstændig forvandling opstår som insektgruppe; Amphiesmenoptera superorder, hvor der senere opstår divergerende stier med: Vårfluer, Trichoptera og Sommerfugle, Lepidoptera som søster medlemmer af tidligere fælles insektgruppe. De deler fælles træk såsom vingeribber mønstre, vinger dækket af hår, setae (eller skæl på møl og sommerfugle) og larver der kan producere silke.
Denne
Amphiesmenoptera superorder sandsynligvis afveg fra et tidligere insekt taxon Necrotaulidae Order under Jura periode. Denne Necrotaulidae Order afveg fra Skorpionfluer, Mecoptera Order opstod et sted mellem Perm og Trias og var uddødet under Kridttiden.

251 millioner år siden:
Perm–Trias udslettelsen, "Den store massedød", hvor 96% af alle arter
gik tabt, herunder tidlige koraller, tabulata, tidlige træer og pattedyrlignende krybdyr, synapsida. var den hidtil mest omfattende masseudslettelse af arter, hvor 95 % af alt liv på Jorden uddøde, muligvis forårsaget af den vulkanisme, som dannede Siberian Traps. Opdagelsen af Wilkes Land-krateret i Antarktis kan indebære en forbindelse med denne masseuddøen, men dets alder er ikke kendt?

250 millioner år siden;
I
Trias perioden fandtes der en primitiv sommerfuglelignende slægt i Netvinger, Neueroptera Orden; Kaligrammatide, Oregramma illecebrosa der deler samme primitive forfædre som Sommerfugl, Lepidoptera Orden og Vårfluer, Trichoptera Orden for over 320 milioner år siden.
Kaligrammatider havde skælklædte vinger og snabel, og polinerede på trias-jura tidens periode koglepalmer Cycas og Williamsonia, en Bennettitalean- fyrretræs lign. plante.

Da de blomstrende træer og planter tog over for 130 milioner år siden uddøde både kaligrammatiderne og flere af de planter de levede på.

Ferskvandssvampe Netvinge Sisyra fuscata. Amager Fælled, Amager, Danmark d. 20 maj 2018. Fotograf; Lars Andersen

Ferskvandssvampe Netvinge Sisyra fuscata. Amager Fælled, Amager, Danmark d. 20 maj 2018. Fotograf; Lars Andersen

200 millioner år siden:
Trias-Jura massedøden, hvor 80% af arter gik tabt, herunder
archosaurer, therapsider og padder.

200 millioner år siden;
Findes der
pattedyr.

200-190 millioner år siden:
Fra
Jura periode finder man den ældste kendte Sommerfugl, Lepidoptera -fossil er Archaeolepis et primitiv møl der daterer sig til den nedre Jurassic periode for omkring 190 millioner år siden. Denne fossil har et par skælklædte vinger med et mønster af ribber der ligner lidt Vårfluer, Trichoptera som blev fundet i Dorset, England og er bevaret på British National History Museum. Det eneste andet kendte Sommerfugl fossil fra Jura periode er Eolepidopterix jurassica fra Rusland, denne to-vingede fossil har skæl på begge sine vinger.

180 millioner år siden;
deltes
Pangæa i Laurasien og Gondwanaland. Grænsen mellem flyvende og ikke-flyvende dinosaurer er ikke klar.

160 millioner år siden;
Gondwanaland begyndte at dele sig i den sene Jura tid, omkring 160 millioner år siden. Afrika blev udskilt og begyndte at drive nordpå. Derefter løsrev det senere Indien sig for omkring 125 millioner år siden.

150 millioner år siden;
Findes der
fugle.

130 millioner år siden;
Fra
Kridt periode begynder udviklingen af Blomsterplanter: Kridttiden var en tid med varme temperaturer og høje vandstande, der begyndte udviklingen af blomsterplanter (dækfrøede), marine krybdyr, fugle og dinosaurer. De fleste sommerfugle bruger dækfrøede planter for deres larver vært og nektar planter. De første oplagte sommerfugl fossiler kommer fra denne periode, og deres specialer sandsynligvis co-udviklet med specialiseringer af tilgængelige plantearter. En række på tretten kendte eksempler på åbenlyse sommerfugl fossiler er blevet fundet fra denne periode.

Urmøl, Micropterix calthella, Micropterigoidae familie, på Smørblomst. Lyttesholm, Lolland d. 26 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

Urmøl, Micropterix calthella, Micropterigoidae familie, på Smørblomst. Lyttesholm, Lolland d. 26 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

Vi har nogle nulevende sommerfugle der er meget primitive og kan siges at være levende fosiler, som Urmøl, Micropterix calthella der kan findes i Engkabbeleje og Smørblomster; Ranunculus arter i begyndelsen af juni, der tilhører Micropterigidae familien.
Disse små urmøl som mangler snabel, har istedet tyggende munddele (mandibler) som de gumler pollenkorn eller bregne sporer og maler dem i en slags kråse.
Det er fascinerende, fordi næsten alle andre møl og sommerfugle arter har sugende munddele - en snabel, proboscis - til at drikke nektar med.
Micropterigidae er bevaret i rav der går 125 millioner år eller længere tilbage.

119 millioner år siden;
Superfamilie;
Dagsommerfugle, Papilionoidea opstod for omkring 119 millioner år samtidigt med Superfamilie; Halvmøl, Pyraloidea i slutningen af Kridt i Nord- og Mellemamerika.
Hvor de første primitive stamfædre til svalehaler,
Pipilionidae som er de første stamfædre til resten af dagsommerfuglene med - gråvinger, Hedylidae og bredpander, Hesperidae dukkede op for ca. 106 milioner år siden. Forfædre til takvinger, Nymphalidae for 94 milioner år siden. Blåfugle, Lycaenidae og metalvinger, Riodinidae for 92 milioner år siden. Hvidvinger, Pieridae; 90 milioner år siden.

65 millioner år siden;
- Paleocæn udslettelses begivenhed : Omkring 65,5 millioner år siden var der en masseudryddelse af plante- og dyrearter, der fandt sted i en geologisk kort periode. Denne begivenhed er også kendt som den Kridt-Palæogen udslettelse begivenhed. Fossile lokaliteter fra før hændelsen viser kraftig insekt prædation på planter, mens fossile lokaliteter efter denne periode viser langt mindre insekt skader på planter. Denne begivenhed forårsagede udryddelsen af de fleste større krybdyr, som dinosauer og mange sommerfugle slægter sandsynligvis uddøde i denne periode.

60 millioner år siden;
Findes der
primater.

55 millioner år siden;
-Tidlig Eocæne Periode: Fra Molerklint på Fur, Danmark kendes der en primitiv ugle, Noctuidae fossil. I denne periode kom der de sidste gruppe sommerfugle som natpåfugleøjer, Saturnidae og aftensværmerer, Sphingidae. Det var i samme periode at der begyndte at findes flagermuse.

48 millioner år siden;
-Midt Eocæne Periode: I den grønne floden starter dannelse af skiferlejer i Colorado, Nordamerika, der har man fundet 4 dagsommerfugle fossiler fra denne periode, herunder 2 primitive Svalehaler, Papilionidae og en primitiv Metalvinge, Riodinidae. Dette usædvanligt fossil-rige område har også givet det tidligst kendte flagermus fossil og også fossiler af mange forskellige insekter som div. natsværmere.

40 millioner år siden;
-Prodryas persophone: Denne velbevarede fossile dagsommerfugl blev opdaget nær Florissant, Colorado. Dette dagsommerfugle fossil viser et insekt med åbne vinger og hoved vippet til siden der viser munddele og antenne. Denne art er målt omkring 25 mm. i vingefang og er nu uddøde. Disse fossile-rige skiferlejer har også givet fossiler af moderne udseende arter fra Pieridae familie (hvide og gule), Libytheidae familie (Snudesommerfugle) og Nymphalidae familie (Takvinger).

24 Million år siden;
- tidlig Miocæn Periode: Dagsommerfugle fossiler fra alle de moderne familier kan findes over hele verden fra denne periode.

20 millioner år siden;
Findes der
store menneskeaber, Hominidae.

20 millioner år siden;
-Metalvinge, Voltinia dramba som er bevaret i rav, som er blevet dateret til omkring 20 millioner år siden. Denne sommerfugl blev fundet i den Dominikanske Republik i Caribien og er nu uddød i moderne tid. Men det har en levende slægtning: Voltinia danforthi fra Mexico. Denne er en søster art til det 15-25 millioner år gamle fossile og hver er tættest i forhold til den anden.

Caranavi, elev. 1400 m. d.  27 January 2012. Photographer: Lars Andersen

Emesis castigata, Metalvinge, Riodinidae familie. Caranavi 1400 m. Yungas, Bolivia d. 27 Januar 2012. Fotograf; Lars Andersen

Med over 1200 arter Metalvinger, Riodinidae i Mexico og Sydamerika og med kun én levende Metalvinge, Riodinidae art kendt på øerne i Caribien som er Caribisk Metalvinge, Dianesia carteri. Har forskerne teoretiseret, at Metalvinge, Voltinia dramba der har haft udbredelse på flere caribiske øer, da øerne og Hipanola flyttede væk fra Sydamerika for over 40-50 millioner år siden, så med de nære forbindelser til disse to sommerfuglearter vi kan teoretisere, at Metalvinge sommerfugle der har eksisterede sammen før den geografiske adskillelsen.

1.6 millioner år til 10.000 år siden;
-Pleistocæn Periode: En fossil af Hestina japonica, Apaturinae subfamilie, er fundet i Shiobara, Japan. Dette fossil fløj matcher den nulevende Gomadara-chou, Hestina japonica som stadig findes i Japan. Det er i samme periode det moderne menneske opstår.

200.000 år siden;
Findes det
moderne menneske, Homo sapiens sapiens.

I dag / Nutiden;
-Neogene Periode: Regent Skipper, Euschemon rafflesia, Bredpande, Hesperidae familie fra Australien: Som er en af de nulevende fossile dagsommerfuglearter som stadig findes i blandt os fra Australien. Denne bredpande har vinger der er forbundet af børstehår på bagvingen (frenulum) og krog på forvingen (retinaklet). Et morfologisk kendetegn som den deler med andre Møl, Ditrysia suborder - Apoditrysia clade og Gråvinger, Hedylidae familie.

 Macrosoma lucivittata, Caranavi, Yungas, Bolivia d. 19/2 2007.  Photographer; Lars Andersen

Macrosoma lucivittata, Hedylidae familie. Caranavi, Yungas, Bolivia d. 19 februar 2007. Fotograf; Lars Andersen

Denne forbindelse til møl og Gråvinge, Hedylidae familie viser, at denne bredpande evolutionært afveg ganske tidligt end de andre bredpande arter.

____________________________________

Hvad er en Sommerfugle,
og hvordan kender vi dem fra andre insekter?

Kålmøl, Plutella xylostella. Krinsen, Kongens Nytorv, København d. 28 maj 2013. Fotograf; Lars Andersen

Kålmøl, Plutella xylostella, Plutellidae familie. Krinsen, Kongens Nytorv, København d. 28 maj 2013. Fotograf; Lars Andersen

Sommerfugle, Lepidoptera Orden
har skælklædte vinger, og en snabel til at suge flydende føde. Der findes dog en primitiv orden af sommerfugle Micropterigidae der mangler snabel og istedet har gumlende munddele, men stadig har skælklædte vinger. Den nærmeste anden insektorden der ligner sommerfugle er vårfluer;

Polycentropus flavomaculatus. Maglemosen, Vedbæk d. 23 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Vårflue, Polycentropus flavomaculatus, Trichoptera familie. Maglemosen, Vedbæk d. 23 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Vårfluer, Trichoptera Orden
der har fine hår på vingerne der godt kan minde om skæl. Vingeform og vingeribber ser anderledes ud, som regel er bagvinger nærmest gennemsigtige, og foldes sammen under forvinge i hvilestilling, de har gumlende munddele, fine lange tynde følehorn, og deres larver er vandlevende hvor de spinder et hus af småsten, plantedele osv. for at beskytte dem mod andre fjender.

____________________________________

Hvad er møl, sværmere og dagsommerfugle?

Møl og andre sommerfugle har udviklet sig fra en fælles forfader for ca. 250 millioner år siden. Traditionelt er de blevet opdelt i tre brede grupper: Mikros /Møl / småsommerfugle. Makros / Sværmere/Natsommerfugle og Dagsommerfugle.
De forskellige familier har i tiderne udviklet forskellige egenskaber, adfærd, farver og vingestrukturer. Mange arter er udviklet i tætte relationer med deres værtsplanter.

Nåleskovslanghornsmøl, Nematopogon robertella han. Bøtø Plantage d. 31 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

Nåleskovslanghornsmøl, Nematopogon robertella han, Adelidae familie. Bøtø Plantage d. 31 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

Mikros/Småsommerfugle/Møl Orden
omfatter alle de arter, der udviklede sig tidligt - fra omkring
250 til nutiden.

Halvmøl & Dagsommerfugle Orden
er sommerfugle, der i følge nyere undesøgelser begyndte at udvikle sig for omkring
125 millioner til nutiden -
samtidigt med de blomstrende planter begyndte udviklingen.

Makros/Storsommerfugle/Sværmere/Natsommerfugle Orden
er avancerede sommerfugle, der begyndte at udvikle sig for omkring
55 millioner år siden til nutiden -
samtidigt med at mere avancerede blomstrende planter begyndte udviklingen.

Snerlesværmer , Agrius convolvuli. H/F Vennelyst. d. 4 september 2005. kl: 20.54. Fotograf: Lars Andersen

Snerlesværmer, Agrius convolvuli han, Sphingidae familie. H/F Vennelyst d. 6 september 2005. Fotograf; Lars Andersen

Fordi ovenstående ordener er knyttet til evolutionære tider i stedet for insekt størrelse, skaber det en vis forvirring: nogle mikro/småsommerfugle er faktisk ret store, mens nogle makros - Natsommerfugle kan være ret små.
For eksempel kan
Bentwing Ghostmoth, Zelotypia stacyi familie Rodædere, Hepialidae f ra Australien måle over 25 centimeter i vingefang, men er stadig teknisk set et mikros/møl. Den næststørste møl er Giant Wood Moth, Endoxyla cinereus famile Træborer, Cossidae, er i vingefang 23 cm, Findes i Eucalyptustræ fra Queensland, Australien og New Zealand. Se Youtube film "Mammoth Moth?".

____________________________________

Sommerfugles snabel (proboscis) -
er ældre end blomsterne, beviser nye fosil undersøgelser.
Et Triassic-Jurassic tidsvindue i sommerfuglenes udvikling.

d. 13 january 2018

Videfuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas hun suger sød rødvinsaft op med sin snabel (proboscis). Småland, Sverige d. 27 Marts 2012. Fotograf; Lars Andersen

Sommerfugl snabel. Møl mundstykke eller Lepidoptera læber

Kald det uanset hvad du vil, men proboscis er big deal.
Det er et afgørende træk ved langt de fleste mere advancerede sommerfugle familier - dette lange, fleksible mundstykke, der dipper ind i blomster og trækker ud nektar.

"Den traditionelle ide om proboscis - denne lange sommerfugl-snabel som er to aflange tunger, som er hæftet sammen, som fungerer som et sugerør - er en standardtilpasning den har når den søger nektar på blomster", siger
Timo van Eldijk, en forsker ved Utrecht Universitet i Holland, der er forfatter til en ny undersøgelse i Science Advances, der bryder med traditionel opfattelse om proboscis.

"Hvad vi fandt ud af, at der fandtes møl og sommerfugle med en proboscis,
længe før der var tegn på blomstrende planter," siger han.

Opdagelsen bygger på fossiler genoprettet fra tyske jordkerner - de ældste fossiler af deres art. Sommerfugle og møl rester er sjældent fossiliserede, dels fordi de er sarte.
Men van Eldijk, fandt ud af, at han kunne isolere fossiler af de mikroskopiske skæl der dækker insekternes vinger og kroppe, som giver sommerfuglenes deres farver.

Van Eldijk tilbragte uger med at finde 70 skæl, der var indlejret i den gamle jord, og pillede hver enkelt skæl ud med en nål, med et menneskeligt næsehår monteret (noget om dets trækstyrke gør det til det perfekte værktøj til denne opgave).
Derefter brugte han elektron mikroskope til at analysere skællenes strukturer.

Han fandt nogle af skællene fra omkring 200 millioner år siden, var hule.
Sommerfugle med hule skæl tilhører den overordnet gruppe kaldet
Glossata (Fabricius, 1775) som er underordenen af insekt orden Lepidoptera, der omfatter alle de superfamilier af møl og sommerfugle, der har en sammenrulleligt snabel, proboscis. (Se også underorder Zeugloptera, Aglossata og Heterobathmiina som alle har proboscis).

Her link til radioprogram two-way

____________________________________

En omfattende og dateret Phylogenomisk analyse af dagsommerfugle stamtavle

Marianne Espeland, Jesse Breinholt, Keith R. Willmott, Andrew D. Warren, Roger Vila, Emmanuel F.A. Toussaint, Sarah C. Maunsell, Kwaku Aduse-Poku, Gerard Talavera, Rod Eastwood, Marta A. Jarzyna, Robert Guralnick, David J. Lohman, Naomi E. Pierce, Akito Y. Kawahara.

d. 15 Februar 2018

Dagsommerfugle (Papilionoidea), med over 18.000 beskrevne arter, har fascineret naturalister og forskere i århundreder. De spiller en central rolle i undersøgelsen af speciering, samfundsøkologi, biogeografi, klimaændringer og plante-insektinteraktioner og omfatter mange modelorganismer og skadedyrsarter.

Imidlertid mangler der en robust phylogenetisk ramme på højere niveau. For at udfylde dette mellemrum udløb vi en dateret fylogeni ved at analysere det første phylogenomiske datasæt, herunder 352 loci (> 150.000 bp) fra 207 arter, der repræsenterer 98% familie relationer, en 35 gange stigning i genprøveudtagning og 3 gange stigning i taxonprøveudtagning over tidligere undersøgelser.

De fleste data blev genereret med et nyt forankret hybrid berigelse (AHE) gen kit (Dagsommerfugle 1.0), der indeholder både nye og ofte anvendte (f.eks.) Informative loci, hvilket muliggør direkte sammenligning og fremtidige datasæt, der fusionerer med tidligere undersøgelser.

Dagsommerfugle opstod for omkring
119 millioner år siden i slutningen af Kridt, men de fleste bevarede dagsommerfugle slægter opstod efter Kridt-Palæogen masse-uddøen for 65 milioner år siden.

Vores analyser understøtter svalehaler (
Papilionidae) som søsterfamilie til alle de andre dagsommerfugle familier, efterfulgt af bredpander (Hesperiidae) + de natlige sommerfugle gråvinger (Hedylidae) som søster til resten, hvilket indikerer en sekundær vending fra dagaktiv til nataktiv.

Hvidvinger (
Pieridae) blev stærkt støttet som søsterfamilie til de børstefodede takvinger (Nymphalidae) og blåfugle, metalvinger (Lycaenidae og Riodinidae). Hvis myrerelationer (myrmecophile) uafhængigt udviklet en gang i Lycaenidae og to gange i Riodinidae.

Link til artikel: A Comprehensive and Dated Phylogenomic Analysis of Butterflies

Link til stamtavle

____________________________________

Hypotese om blåsommerfugle evolution bekræftet efter 66 år

, Postdoc ved IST Austria (Institute of Science and Technology Austria) 11. marts 2011

I slutningen af januar 2011 kom man et skridt nærmere, da et international forskningshold tilknyttet Harvard’s Museum of Comparative Zoologypublicerede et studie i tidsskriftet the Proceedings of the Royal Society B. Ved hjælp af genetiske teknikker undersøgte de evolutionen af den mest diverse gruppe indenfor Lycaenidae, sektionen Polyommatus (‘de blå’). Det viser sig, at gruppen stammer fra Asien og efterfølgende har spredt sig til Nordamerika via den dengang eksisterende landbro over Beringstrædet. Koloniseringen fandt sted af fem omgange i perioden fra ca. 11 til 1 millioner år siden, hvoraf den første gruppe spredtes videre til Sydamerika. Med nye banebrydende analysemetoder viser forskerne tillige, at forfædrene til disse fem koloniseringer hver især var tilpasset temperaturforholdene ved Beringstrædet, på det tidspunkt hvor migrationen fandt sted – de tidligste var således mere varmeelskende end de senere.

Læs mere på; Hypotese om blåsommerfugle evolution bekræftet efter 66 år

___________________________

Phylogeny and palaeoecology of Polyommatus blue butterflies
show Beringia was a
climate-regulated gateway
to the New World
Roger Vila, Charles D. Bell, Richard Macniven, Benjamin Goldman-Huertas, Richard H. Ree, Charles R. Marshall, Zsolt Bálint, Kurt Johnson, Dubi Benyamini, Naomi E. Pierce
26 January 2011

___________________________

Nabokov Theory on Butterfly Evolution Is Vindicated

Pseudolucia toroto (Guerra & Siebel, 2016). Torotoro Dinosaurs National Park, Potosí, Bolivia d. 2 may 2016. Photographer; Gottfried SiebelSkiferblåfugl, Agriades aquilo. Lappjordshytte, Jukkasjärvi. Torneträsk nordbred, Norgege d. 30 juni 2007. Fotograf: Lars Andersen

Pseudolucia toroto (Guerra & Siebel, 2016).
Torotoro Dinosaurs National Park, Potosí,
Bolivia
d. 2 may 2016.
Photographer;
Gottfried Siebel
Arctic Blue, Agriades aquilo.
Lappjordshytte, Jukkasjärvi. Torneträsk north bank, Norge
d. 30 june 2007.
Photographer:
Lars Andersen
 

Nabokov Theory on Butterfly Evolution Is Vindicated

Allowing himself a few literary flourishes, Nabokov invited his readers to imagine “a modern taxonomist straddling a Wellsian time machine.” Going back millions of years, he would end up at a time when only Asian forms of the butterflies existed. Then, moving forward again, the taxonomist would see five waves of butterflies arriving in the New World.

A little from article:

Dr. Pierce and her colleagues also investigated Nabokov’s idea that the butterflies had come over the Bering Strait. The land surrounding the strait was relatively warm 10 million years ago, and has been chilling steadily ever since. Dr. Pierce and her colleagues found that the first lineage of Polyommatus blues that made the journey could survive a temperature range that matched the Bering climate of 10 million years ago.
The lineages that came later are more cold-hardy, each with a temperature range matching the falling temperatures.....

___________________________

Nabokov's blue

February 17, 2011

The Harvard Gazette by Rebecca Hersher feb. 17, 2011: Unbeknownst to many, Nabokov had two distinguished careers: one writing fiction, and one studying butterflies. Now, an international team led by Naomi Pierce, the Hessel Professor of Biology and Curator of Lepidoptera at Harvard’s Museum of Comparative Zoology (MCZ), has shown that Nabokov was remarkably insightful about the biogeography and evolution of blue butterflies in the family Lycaenidae.

And a little more from article:
“The study required eight years of work, including the collection of samples across the New World from Canada to Patagonia,” Pierce says. “It would not have been possible if the postdoctoral fellow who led these expeditions to South America, Roger Vila, were not such an intrepid naturalist and mountaineer. Many of these species are rather rare, and can only be found in small populations on the tops of the Andes for a very short time period each year.”

Pierce and her colleagues used a molecular clock — a method of determining how long ago two species became distinct — to determine when the butterflies arrived in South America, which would indicate which hypothesis was correct........

___________________________

A remarkable record of the genus Pseudolucia from Bolivia
(Lepidoptera: Lycaenidae). June 2018
J. F. GUERRA SERRUDO , G. SIEBEL , R. VILA , D. BENYAMINI & ZS. BÁLINT

February 28, 2020

Pseudolucia toroto (Guerra & Siebel, 2016). Torotoro Dinosaurs National Park, Potosí, Bolivia d. 2 may 2016. Photographer; Gottfried Siebel

Pseudolucia toroto (Guerra & Siebel, 2016).
Torotoro Dinosaurs National Park, Potosí, Bolivia
d. 2 may 2016.
Photographer;
Gottfried Siebel

____________________________________

Victoriansk zoologisk kort af Wallace tegnes om!

7 January 2013

ScienceNews d, 20 December 2012; Med en ny planet-dækkende analyse af hvirveldyr liv, har et internationalt team brugt det 21. århundrede videnskab til at opdatere et ikonisk 1876 kort over Jordens zoologiske regioner.

Ved at inkorporere data om 21.037 arter af pattedyr, fugle og padder, Jean-Philippe Lessard og hans kolleger på McGill University i Montreal revideret et zoologisk kort skabt af Alfred Russel Wallace, en ofte overset medstifter af teorien om evolution. Wallaces kort delte Jordens landmasser i seks store regioner, hver med sin egen karakteristisk blanding af hvirveldyr. Kortet kan også bruges til insekter og planter.

Alfred Russel Wallace

8th october 2015

"Natural History Heroes", BBC 8 oct. 2015: Alfred Russel Wallace (8 January 1823 – 7 November 1913) was a British naturalist, explorer, geographer, anthropologist, and biologist. He is best known for independently conceiving the theory of evolution through natural selection; his paper on the subject was jointly published with some of Charles Darwin's writings in 1858. This prompted Darwin to publish his own ideas in On the "Origin of Species".Wallace did extensive fieldwork, first in the Amazon River basin and then in the Malay Archipelago, where he identified the faunal divide now termed the Wallace Line, which separates the Indonesian archipelago into two distinct parts: a western portion in which the animals are largely of Asian origin, and an eastern portion where the fauna reflect Australasia.

____________________________________

Sommerfugle familie & Systematik

____________________________________

Systematisk liste over

Sommerfugle, Lepidoptera

____________________________________

International Code of Zoological Nomenclature

d. 6 april 2014

____________________________________

Systematik

____________________________________

Sommerfuglenes Morfologi

____________________________________

Tilbage til forsiden