Polarperlemorsommerfugl

Boloria polaris

First update d. 5 november 2004

Last update d. 20 october 2020

Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 2 juli 2008. fotograf: Lars AndersenBihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 2 juli 2008. fotograf: Lars AndersenPolarperlemorsommerfugl, Boloria polaris. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 2 juli 2008. fotograf: Lars AndersenPolar perlemorsommerfugl,Clossiana polaris. Borrasocohkka, Tornetrask, Lapland, Sverige. d. 1 juli 2006. Fotograf: Daniel DolfePolarperlemorsommerfugl, Boloria polaris. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars AndersenPolarperlemorsommerfugl, Boloria polaris. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars AndersenPolarperlemorsommerfugl, Boloria polaris. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars AndersenPolarperlemorsommerfugl, Boloria polaris. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars AndersenPolarperlemorsommerfugl, Boloria polaris. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars AndersenPolarperlemorsommerfugl, Boloria polaris. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars Andersen

 

Polarperlemorsommerfugl, Boloria polaris (Boisduval,1828).

Udseende: Er okkerfarvet på overside med sorte pletter, som er sammenhængende i indre ydrefelt og sømfelt. Bagvinge underside pilformede sølvpletter i ydrefelt er i jævn buet række.

Vingefang: 34 - 43 mm.

Habitat: Flyver på Fjeldhede og tundra i nedbørfattige områder fra 850 - 1400 m.h. til havsniveau i nord. Er verdens mest hårdføre dagsommerfugl på tundraen.

Adfærd: Man kan se hannerne flyve ivrigt søgende efter hunnerne, som er lidt sløvere på vingerne, besøger Tue-Limurt, som er deres favoritblomst.

Flyvetid: Er en uges tid, som kan starte fra sidst i juni til august afhændigt af vejret, visse år kan flyvetiden helt udeblive. Livscyklus er toårig, eller længere.

Værtsplante: Er ukendt, i Porsangerfjorden, Finnmarken det nordlig Norge flyver den på et område med dolomitkalksten hvor der kun vokser Fjeldsimmer og smalbladet tør græsart, så derfor formodes det den lever på Fjeldsimmer, Dryas octopelata. Findes også på kalkfattige områder i det nordlig Finland og Norge hvor Fjeldsimmer savnes, der må den kunne leve på anden værtsplante. Der er observeret æglægning på Kantlyng, Cassiope tetragona. I Canada er der observeret larve på Fjeldsimmer sp. og Mosebølle, Vaccinium uliginosum.

Polarperlemorsommerfugl, Boloria polaris udbredelse.  D. 22 august 2016. Illustrator: Lars Andersen

Holarktisk udbredelseskort lavet af; Lars Andersen d. 22 august 2016

Nordeuropæisk udbredelse: Findes i det nordlige Skandinavien fra Borrasacohkka, Jukkasjärvi i Bihppás distriktet nord for Torneträsk søen i det nordligste Sverige. Pallastunturi i Muonio i det nordlige Finland til Gargia indre Troms og Finnmark og videre østpå til Varangerfjord i Nordnorge og Kolahalvøen i Rusland.

Verdensudbredelse: Er fra det nordlige Skandinavien, Kolahalvøen, Nova Zemlja og igennem Sibirien, Alaske og Canada, Ellsmere & Baffin Island til det nordvestlige Grønland i Thule, (77°35'N), videre nordøst på til Jørgen Brønlund Fjord, (82°10'N) som er den lokalitet hvor der findes dagsommerfugle længst mod nord. Videre udbredt ned langs østkysten til Scorebysund, (76°33'N).

Artsstatus: Artdatabanken om Boloria polaris. En generel trussel er det ændrede klima. Vedvarende global opvarmning vil i sidste ende ændre forholdene i bjergverdenen i det nordlige Skandinavien, herunder at fjeldheden vokser til, og dermed gradvist reducerer livsmiljøet for Polarperlemorsommerfugl, Boloria polaris.

Den forventede nedbørsstigning i bjergene kan også medføre, at disse og andre organismer bundet til lavtliggende arealer bliver dårligere stillet. Dette kombineret med det lave antal forekomster af arten i Sverige gør dens eksistens usikker i fremtiden. Større populations udsving øger risikoen for lokal uddøden.

En væsentlig faktor er rensdyrflokke intensive nedgræsning og nedtrampning af vegetationen, som i de senere år har vist sig at udgøre en trussel for mange af fjeldhedens organismer (Elmquist et al. 1994). Larver, pupper og siddende individer af en art som
Polarperlemorsommerfugl knuses let af en fremstormende rensdyrflok. Risikoen er også stor for at værtsplanter græsses væk.

Navne:
Andre kombinationer:
Argynnis polaris (Boisduval. 1828). Original kombination
Clossiana polaris (Boisduval. 1828).

Synonymer:
Boloria groenlandica (Skinner, 1892).
Boloria americana (Strand, 1905).

Tidligere danske navne: Polarperlemorfugl.

På dansk hedder den: Polarperlemorsommerfugl. På norsk: Polarperlemorvinge.
På svensk: Högnordisk Pärlemorfjäril. På finsk: Pohjanhopeatäplä.
På nederlandsk: Poolparelmoervlinder. På fransk: Nacré Polaire. På engelsk: Polar Fritillary and Polaris Fritillary.

Lignende arter: Arktisk Perlemorsommerfugl og Fjeldperlemorsommerfugl.

Rensdyr, Rangifer tarandus ssp. tarandus. Nissuntjårro, Torne Lappmark, Sverige d. 28 juni 2008. Fotograf, Sif Larsen

Euroasiatiske Rensdyr, Rangifer tarandus ssp. tarandus. Nissuntjårro, Torne Lappmark, Sverige d. 28 juni 2008. Fotograf; Sif Larsen

Artdatabanken: Högnordisk pärlemorfjäril

__________________________________________________

Sidste Nyt

Forslag om at frede tre sommerfugle arter i Sverige

d. 25 april 2018

Polarperlemorsommerfugl, Boloria polaris. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars AndersenDvärgpärlefjäril, Clossiana improba på Fjällgröna/Fjeldpryd, Diapensia lapponica. Nuojla/Abisko d. 5 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Polarperlemorsommerfugl, Boloria polaris og Dværgperlemorsommerfugl, Boloria improba.

Der er i april 2018 kommet et forslag fra Norrbottens Län igennem Artdatabanken til den svenske regering, at følgende sommerfuglearter skal fredes i Sverige;

Polarperlemorsommerfugl, Boloria polaris,
Dværgperlemorsommerfugl, Boloria improba og
Nordisk Bjørnespinder, Acerbia alpina.

__________________________________________________

d. 21 juli 2017

Bo Söderström har lavet en lille film på Borrasacohkka

Toppendag på toppen av Borrasachokka!
För fjärilsintresserade kan nämnas att vi såg 1
Högnordisk pärlemorfjäril, 10 Högnordiska blåvinger, 2 Blomvisslare. Men mest av allt är lugnet på andra sidan Torneträsk helt oslagbart.

Citat; Bo Söderström

__________

Det er dejligt at der stadig findes sommerfugle på Borras,
selv om der drives kommerciel jagt på sommerfugle med salg på
EBAY

Citat; Lars Andersen d. 23 juli 2017

__________________________________________________

Polarperlemorsommerfugl, Boloria polaris EBAY

d. 26 marts 2017

Dagsprisen på 1 stk Boloria polaris hun fra Finland er 594,22 dkr på EBAY. Derfor er der flere samlere som tager på indsamlingsture til Lapland, fordi de samtidig kan tjene på handel med sjældne sommerfugle, som samtidigt dækker helikopter leje osv.

__________________________________________________

"Fjärilarna förlorar på dispyten mellan skådare och samlare"

juli 2009

Helikopter lander med 3 samlere ombord. Borrasacohkka, Jukkasjärvi,Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars Andersen 3 samlere der kom for udelukkende at indsamle Boloria polaris. Borrasacohkka, Jukkasjärvi,Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars Andersen

I 2009 skrev Bo Söderström som er Docent i økologi ved Sveriges Lantbruksuniversitet skriver;

"Det kan betragtes som uetisk og ansvarløst at samle sådanne arter som andre entomologer satser sit engagement på at inventere, kortlægge og undersøge biologien på". Citatet er gammel, men lige så aktuelt i dag. For 22 år siden (1987) lykkedes det bestyrelsen for Sveriges Entomologiske Forening at enes medlemmerne at solidarisk vedtage et frivilligt indsamlingsstop for Apollo, Mnemosyne, Askepletvinge & Skyggerandøje. Da var disse arter allerede så hårdt trængte af biotopsforandringer, at indsamling år efter år fra de individsfattige populationer ansås for at kunne udrydde disse arter. Senere besluttede "Naturvårdsverket" at fredlyse disse arter ifølge direktiv fra EU. Desværre findes der flere dagsommerfugle i Sverige som risikerer at dø ud i nærmeste fremtid, og der er en del useriøse samlere der forsætter indsamling af disse.

Om Polarperlemorsommerfugl fra Borrasacohkka, Jukkasjärvi som i Sverige er rødlistet og betragtes som akut truede. Useriøs indsamling foregår hvert år på lokaliteten. I de tre år som Bo Söderström har besøgt lokaliteten har han mødt "samlere der systematisk" indsamler denne sjældne art.
Citat; Bo Söderström

Læs hele artikel her;
"Fjärilarna förlorar på dispyten mellan skådare och samlare"

_______________________________

Det kan Lars Andersen som er webmaster og forfatter af denne side også bevidne, var i området d. 2-3 & 4 juli 2008. Jeg indberettede historien dengang til Norrbottens länsstyrrelsen. Og igen skrevet til Svensk Entomologisk forening. Min sidste anmeldelse var tilbage i juli 2008.

_______________________________

Jeg fik mail fra Mats Jonsell d. 19 november 2009;

Hej Lars,

Det är tråkiga nyheter detta. Även om de flesta fakta talar för att det är väldigt svårt att utrota en population av en insekt genom insamling så måste jag hålla med om att den typ av samlande så som du beskriver har skett i detta fall inte borde bedrivas. I synnerhet inte i men inte heller utanför utanför nationalparker.

Samtidigt är insamling av insekter ofta en nödvändighet för att bedriva meningsfulla studier. Det är också samlarnas förtjänst att vi vet så mycket om insekternas biologi och utbredning. Men insamlandet ska ske under etiskt försvarbara former och inte på det sätt som du beskriver här.

Detta med hur insamling ska bedrivas är en fråga som Sveriges Entomologiska Förening har jobbat med länge. För cirka 20 år sedan gjordes en hederskodex om hur etiskt samlande ska bedrivas. Din historia visar vikten av att vi fortsätter detta arbete. Och det finns fler historier: Under sommaren har det också seglat upp en debatt om insamlande av fjärilar här i Sverige. Tyvärr, tycker jag, har en del av debattörerna visat på ganska stor okunskap om insamlandets effekter och nytta.

Jag hade egentligen tänkt att sista numret av årets Entomologisk Tidskrift skulle ta upp denna debatt, men jag hamnade i tidsbrist (svininfluensa) så denna debatt kom inte med. Men ditt inlägg visar att det nog vore bra att ha med frågan i första ET för 2010.

Med vänliga hälsningar Mats Jonsell, redaktör för ET (Entomologisk Tidsskrift)

Der kom også brev fra; Bo Söderström; ArtDatabanken / Artportalen

Mats Jonsell vidarebefordrade ditt mejl till mig eftersom jag har skrivit en debatt artikel om just detta ämne i senaste numret av Fauna och Flora. Replik från Hans Karlsson (nuvarande ordf. för Sveriges EntomologiskaFörening) väntar i nästa nummer i december. Vänliga hälsningar Bosse

 3 samlere der kom for udelukkende at indsamle Boloria polaris. Borrasacohkka, Jukkasjärvi,Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars Andersen 3 samlere der kom for udelukkende at indsamle Boloria polaris. Borrasacohkka, Jukkasjärvi,Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars Andersen

____________________________________________________________

Arktisk perlemorsommerfugl, Boloria chariclea. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 7 juli 2008. Fotograf: Daniel DolfeFjeldperlemorsommerfugl, Boloria napaea. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 4 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenMoseperlemorsommerfugl, Boloria aquilonaris. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 5 juli 2008. Fotograf: Lars Andersen

 Arktisk Perlemorsommerfugl Fjeldperlemorsommerfugl Moseperlemorsommerfugl
Boloria chariclea Boloria napaea Boloria aquilonaris

Yramea sobrina (Weymer, 1890).   Monte de Calvario, Uyuni, sw. Bolivia d. 2 may 2016. Photographer; Gottfried SiebelPolar perlemorsommerfugl,Clossiana polaris. Borrasocohkka, Tornetrask, Lapland, Sverige. d. 1 juli 2006. Fotograf: Daniel DolfeArktisk perlemorsommerfugl, Boloria chariclea. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 7 juli 2008. Fotograf: Daniel Dolfe Fjeldperlemorsommerfugl, Boloria napaea. Gurttejohka / Lullehacorru Rr 272A, Jukkasjärvi. Tornetrask nordbred, Sverige 1 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenMoseperlemorsommerfugl, Boloria aquilonaris. Gårdshult, Småland, Sverige. d. 18 juni 2007. Fotograf: Daniel Dolfe

Andes Perlemorsommerfugl Polarperlemorsommerfugl  Arktisk Perlemorsommerfugl Fjeldperlemorsommerfugl Moseperlemorsommerfugl
Yramea sobrina Boloria polaris. Boloria chariclea. Boloria napaea. Boloria aquilonaris.
Kendes på bagvinge underside, at sølvpletter i sømkanten mangler. Og i ydrefeltet er der en tynd aflang sølvstribe! Kendes på bagvinge underside, at sølvpletter i sømkanten er t-formet. Og i ydrefeltet er der et jævn bånd af sølvpletter som er kileformet indadtil! Kendes på bagvinge underside, at sølvplet i midtcellen er kileformet udadtil. Kendes på bagvingesøm er mere kantet, og bagvinge underside har tydelige lysegul grundfarve med små sølvpletter. Kendes på bagvingesøm er kantet, samt at bagvinge underside har mindre lysegul grundfarve, med mere udbredt rødlige felter med mindre sølvpletter.

  __________________________________________________

Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 2 juli 2008. fotograf: Lars AndersenBihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 2 juli 2008. fotograf: Lars AndersenBihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 2 juli 2008. fotograf: Lars AndersenBihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 2 juli 2008. fotograf: Lars AndersenSympistis lapponica. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 2 juli 2008. fotograf: Lars AndersenSympistis zetterstedtii. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars AndersenSympistis lapponica. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars Andersen

 

Arktiske Dagugler, Sympistis (Hübner, 1823)
som findes i den arktiske fjeldverden, er små dagflyvende blomstersøgende ugler der især ses på
Tue-LimurtSilene acaulis, de er særdeles lydfølsomme og sky.

Sympistis zetterstedtii. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 4  juli 2008. fotograf: Lars Andersen

Sortugle, Sympistis zetterstedtii. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige d. 4 juli 2008. fotograf; Lars Andersen

Her mere om arktiske dagflyvende sommerfugle.

Her mere om arktiske dagugler.

__________________________________________________

Borrasocohkka, Tornetrask, Lapland, Sverige. d. 4 juli 2008. Fotograf: Daniel Dolfe

Alpebjørnespinder, Grammia quenseli. Borrasocohkka, Tornetrask, Lapland, Sverige d. 4 juli 2008. Fotograf; Daniel Dolfe

__________________________________________________

Polar Fritillary, Boloria polaris (Boisduval, 1828) Flying in rocky mountain-heat and tundra in poor rainfall areas from sea level in the north to 1000 meters attitude in the mountain, north Sweden. The flight will start on July 1 where you can see the males fly eagerly seeking after the females, which is a bit slow on the wings, visiting Moss Campion, their favorite flower.

Larval host plants are unknown but suspected to be  Mountain Avens, Dryas octopetala?

Distribution in northern Scandinavia from Bihppás district north of Torneträsk in northern Sweden. Pallastunturi in Muonio in northern Finland to Gargia, internal Troms and Finnmark, where it exists at the east Varangerfiord in northern Norway. The world distribution is from northern Scandinavia, Kola peninsular, Nova Zemlya and through Siberia, Alaska and Canada Ellsmere isl. to northern Greenland around to the east coast. In Greenland it is found near 82 ° as the fair butterflies found furthest north in the world!

Polar perlemorsommerfugl, Boloria polaris. Nordøst Grønland i juli månede. Fotograferet på Zoologisk Museum, København d 8 November 2007. Fotograf: Lars AndersenPolar perlemorsommerfugl, Boloria polaris. Nordøst Grønland i juli månede. Fotograferet på Zoologisk Museum, København d 8 November 2007. Fotograf: Lars AndersenPolar perlemorsommerfugl, Boloria polaris. Nordøst Grønland i juli månede. Fotograferet på Zoologisk Museum, København d 8 November 2007. Fotograf: Lars AndersenPolar perlemorsommerfugl, Boloria polaris. Nordøst Grønland i juli månede. Fotograferet på Zoologisk Museum, København d 8 November 2007. Fotograf: Lars AndersenPolar perlemorsommerfugl, Boloria polaris. Nordøst Grønland i juli månede. Fotograferet på Zoologisk Museum, København d 8 November 2007. Fotograf: Lars AndersenPolar perlemorsommerfugl, Boloria polaris. Nordøst Grønland i juli månede. Fotograferet på Zoologisk Museum, København d 8 November 2007. Fotograf: Lars Andersen

Polarperlemorsommerfugl, Boloria polaris fra det nordøstlig Grønland

__________________________________________________

Arktisk perlemorsommerfugl, Boloria chariclea. Nordøst Grønland i juli månede. Fotograferet på Zoologisk Museum, København d 8 November 2007. Fotograf: Lars AndersenArktisk perlemorsommerfugl, Boloria chariclea. Nordøst Grønland i juli månede. Fotograferet på Zoologisk Museum, København d 8 November 2007. Fotograf: Lars AndersenArktisk perlemorsommerfugl, Boloria chariclea. Nordøst Grønland i juli månede. Fotograferet på Zoologisk Museum, København d 8 November 2007. Fotograf: Lars AndersenArktisk perlemorsommerfugl, Boloria chariclea. Nordøst Grønland i juli månede. Fotograferet på Zoologisk Museum, København d 8 November 2007. Fotograf: Lars AndersenArktisk perlemorsommerfugl, Boloria chariclea. Nordøst Grønland i juli månede. Fotograferet på Zoologisk Museum, København d 8 November 2007. Fotograf: Lars AndersenArktisk perlemorsommerfugl, Boloria chariclea. Nordøst Grønland i juli månede. Fotograferet på Zoologisk Museum, København d 8 November 2007. Fotograf: Lars Andersen

Arktisk Perlemorsommerfugl, Boloria chariclea fra det nordøstlig Grønland

Arktisk Perlemorsommerfugl og Polarperlemorsommerfugl, Boloria polaris (Boisduval, 1828) er de sommerfugle der findes længst mod nord, de besøger  Tue-Limurt. Da lokaliteten er på kanten af sneen, er der ret vindblæst og kølig, sjældent er der vindstille, det gør at alt insektliv er på deres ydergrænse for hvad de kan klare, selv oppe i det Nordligste Grønland i Pearyland  (det er rekorden for den nordligste sommerfugle lokalitet i verden).

Jeg har i Zoologisk Museum's samlinger i København, set 2 stk. Polarperlemorsommerfugl, Boloria (Clossiana) polaris som Peter Freuchen har indsamlet på en Grønlands ekspedition i 1918. Han har også tidligere været på Den Store Slæderejse i 1912 sammen med Knud Rasmussen til Danmarksfjorden for at lede efter 3 forsvundne deltagere fra Danmarksekspeditionen 1906- 08,  som bla. var ekspeditionens leder Mylius-Erichsen samt Høeg Hagen og Jørgen Brønlund.  

I den midterste række fra oven, er der 2 Polarperlemorsommerfugle, som Peter Freuchen har indsamlet i 1918. Zoologisk Museum, København d. 4 November 2004. Fotograf: Lars Andersen

Arctic Fritillary and Polar Fritillary is the butterflies who are living north on Earth, they bout fritillary species visit Moss Campion. Since the life is on the edge of the snow, there are pretty wind blown and cool, rarely is there still, it makes everything insectlife are on their outer limit of what they can do, even up in the North Greenland in Peary Land (the record for the northern butterflies location on earth). I have in the Zoological Museum's collections in Copenhagen, found two Polar Fritillary, Boloria (Clossiana) polaris as Peter Freuchen gathered on a Greenland expedition in 1918. He has also previously been on the Great Sled Journey in 1912 along with Knud Rasmussen of Denmark fiord to look for 3 missing participants from Denmark Expedition 1906 / 08, which, among other things. was the expedition leader Mylius-Erichsen, Høeg Hagen and Jørgen Brønlund.

 

Boloria polaris polaris, Butterflies of America [BOA]
Boloria polaris, NSG Voucher Specimen [Wahlberg]
Boloria polaris, Butterflies and Moths of North America [BAMONA]
Boloria polaris, Larvae of North-European Lepidoptera [Kimmo Silvonen]
Boloria polaris, Svenska fjärilar [SVF]

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

Home tilbage til forsiden


Grønlandske  insekter

Diskoøen´s insektliv.

Landfaunaen af insekter i Grønland er yderst artsfattig, og det gælder også for Disko. Af dagsommerfugle findes der kun to arter, som begge er ret sjældne i området, den grønlandske Perlemorssommerfugl (Clossiana chariclea) (Fig. 1, Fig. 2) og Arktisk Høsommerfugl (Colias hecla). Derimod kan man i visse år opleve at se en masseforekomst af natsværmere, de dagaktive ugler, som f.eks. Sympistis zetterstedtii eller fjeldspinderen Gymaephora groenlandica. Den sidste har en højest ejendommelig levevis. Tilsyneladende tager det larven 17 år at udvikle sig på Disko. Dette er formodentlig en verdensrekord for arten, da det i Alaska og arktisk Canada "kun" tager larven 12 år at gennemføre sin udvikling. Sidste masseforkomster af voksne dyr på Disko var i 1977 og 1994.  Lars Andersen d. 8 december 2006

 

Clossiana chariclea parring Efterlysning! Sommerfugle og andre insekter fra Grønland. Januar 2004

I forbindelse med udarbejdelsen af en håndbog om grønlandske insekter (Jens Böcher, red.) efterlyses materiale af grønlandske sommerfugle. Det er meningen, at der skal laves prikkort for alle arter, og derfor har også almindelige arter interesse. Dersom du har grønlandske sommerfugle i din samling, vil jeg bede dig sende mig oplysninger om disse. Jeg påtager mig gerne at bestemme ubestemt materiale, samt formidling af oplysninger om andre insektordner eller materiale af disse til interesserede kolleger.

Venlig hilsen Ole Karsholt

Ole Karsholt
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
DK-2100 København Ø
Danmark
Phone: +45 35 32 11 11
email:
Ole Karsholt


Biller fra Kissavik-ekspeditionen. Sydvest Grønland sommeren 2003. Jens Böcher leg. Zoologisk Museum d. 19 Oktober 2004.Fotograf: Lars Andersen

Små dyr med stor betydning

Kun specialister ved noget om den grønlandske fauna af smådyr. Ingen almindelige mennesker kender til Grønlands insekter. Det bliver der nu rådet bod på i den første populære bog om "insekter og andre smådyr i Grønland."

Tirsdag d. 19/10 2004 (Entomologisk Forening) Jens Böcher, Lars B. Vilhelmsen og Søren Langemark: Kissavik-ekspeditionen 2003.

I sommeren 2003 stod Zoologisk Museum for en ret storstilet entomologisk ekspedition til Vestgrønland.

Jeg vil takke for en spændende aften!. Lars Andersen d. 20 Oktober 2004

 

GRØNLANDS SOMMERFUGLEFAUNA OG DENS TIDLIGSTE UDFORSKNING Af Torben W. Langer, 1967

Her er Links til Sommerfugle i Lapland, Nordsverige

Her er Links til Dværgperlemorsommerfugl, Clossiana improba

Back, Tilbage til Forsiden

Insekter og andre smådyr - i Grønlands fjeld og ferskvand

Insekter og andre smådyr - i Grønlands fjeld og ferskvand
Af
Jens Böcher     Udgivet: 11-10-2001    Antal sider: 302    Pris: ca. 500.- dkr.

Selvom der findes en righoldig fauna af insekter og smådyr i Grønland, har der indtil nu aldrig foreligget en egentlig beskrivelse af disse i bogform Det er bogens formål at oplyse om de små dyr i Grønland, der lever på land eller i ferskvand. Dels skulle den gøre det muligt at sætte navn på mange af dem - i hvert fald på den gruppe, de tilhører. Dels er der i bogen samlet så mange oplysninger om de grønlandske land og ferskvandssmådyr, som det i øjeblikket er muligt at give.