Naturpleje, opdræt & yngelpleje

af Lars Andersen

First update d. 2 january - 2016

Last update  d. 2 january - 2016

_____________________________________________________________

Naturpleje

Her på denne sydvendte kalkskrænt, vokser der timian, sumphullæbe og Skovgøgeurt, her flyver Storplettet blåfugl imellem køllesværmere på en varm sommerdag . 20 juli 2003. Fotograf: Lars Andersen

Her på denne sydvendte kalkskrænt, vokser der timian, sumphullæbe og Skovgøgeurt, her flyver Sortplettet Blåfugl imellem køllesværmere på en varm sommerdag . Høvblege, Møn d. 20 juli 2003. Fotograf; Lars Andersen

Om naturpleje på Møns Klint december 2006 til 2008.

_____________________________________________________________

Lokalitet for Blå Ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars Andersen

Lokalitet for Blå Ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige d. 13 Juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Åtgärdsprogram för Violett Guldvinge, 2014 - 2018. (pdf 913 kB)

Koordinerande myndighet:
Länsstyrelsen i Jämtlands Län
Tel: 063-14 60 00, Fax: 063-14 61 85
E-post: jamtland@lansstyrelsen.se
Postadress: 831 86 ÖSTER SUND
Internet: www.lansstyrelsen.se/jamtland

_____________________________________________________________

Opdræt og udsætning

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland d. 4 Juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

Dansk landingsplads til tyske sommerfugle fra naturstyrelsen

Life Aurinia

Der Goldene Scheckenfalter ist in Schleswig-Holstein

_____________________________________________________________

Lokalitet for Mørk Pletvinge & Engperlemorsommerfugl. Børstingerød Mose,Nordsjælland. d. 25 Juni 2013. Fotograf: Lars AndersenMørk Pletvinge, Melitaea diamina hun. Børstingerød Mose,Nordsjælland. d. 25 Juni 2013. Fotograf: Lars AndersenLokalitet for Mørk Pletvinge & Engperlemorsommerfugl. Børstingerød Mose,Nordsjælland. d. 25 Juni 2013. Fotograf: Lars Andersen

Mørk Pletvinge er udsat i Børstingerød Mose, Allerød d. 20 juni 2013.

_____________________________________________________________

En Introduktion til Opdræt i Fangeskab

af Peter Eeles

d. 7 november 2014

Hvorfor opdræt i fangenskab?

Indledning

I 1914 udkom Frederick Frohawk skelsættende værk, "Natural History of British Butterflies" (Frohawk 1924). Dette 2-volumen mesterværk, med udsøgte plader, var kulminationen på 24 år (fra 1890 til 1914) anvendt opdræt samtlige britiske sommerfugl arter og dokumentere resultaterne i minutiøse detaljer (offentliggørelse blev forsinket på grund af udbruddet af krigen i 1914 og senere pga. af utilstrækkelige abonnenter). Arbejdet er aldrig blevet overgået og "Frohawk", som det kærligt kaldes, stadig aktivt henvist til i dag, især af dem, der ønsker at forstå udviklingen af de britiske sommerfugle's tidligere stadier. Entusiaster har fortsat opdrættet sommerfugle og møl den dag i dag, med en række forskellige årsager (som hver især vil blive drøftet på et senere tidspunkt).

Nyfanget opdræt og opdræt i fangenskab

Denne artikel fokuserer på fangenskab opdræt, som er pleje af en art, typisk fra æg eller larver, gennem til voksenalderen i en sæson. Opdræt i fangenskab går videre og indebærer en fortsættelse af bestanden over en eller flere efterfølgende generationer.

Dog er fangenskab opdræt et følelsesladet emne, der har resulteret i diametralt modsatte synspunkter; der er dem, rynke panden på alle former for fangenskab opdræt på den ene side, og dem, der ser fangenskab opdræt som en forpligtelse (til at hjælpe med at løfte populationen) på den anden. Formålet med denne artikel er at vise en afbalanceret, men alligevel tankevækkende, opfattelse. Det er ikke hensigten at præsentere en positiv historie om Butterfly Conservation UK eller enhver anden person eller organisation. Snarere dets hovedformål er simpelthen at oplyse læserne i alle aspekter af fangenskab opdræt, så de udvikler en informeret mening og er også bedre rustet bør de forsøger fangenskab opdræt selv og dermed undgå de mange potentielle faldgruber.

_____

For at undersøge livshistorie

Gulplettet bjørn, Hyphoraia aulica. Melby Overdrev d. 3 April 2010. Fotograf; Lars AndersenGulplettet bjørn, Hyphoraia aulica. Melby Overdrev; larve fundet d. 3 April 2010, klækket d. 2 Maj 2010. Fotograf; Lars Andersen

Gulplettet Bjørn, Hyphoraia aulica. Melby Overdrev; larve fundet d. 3 April 2010, klækket d. 2 Maj 2010. Fotograf; Lars Andersen

Jeg kan godt huske nogle af de larver jeg tog med hjem fra en af mine ture på Melby Overdrev i en boks med lav, mosser og høgeurtblade. Hjemme fik larverne forsat lidt salatblade og mælkebøtteblade. De gik til forvandling i en kokon, og i maj kom den smukke bjørnespinder frem som jeg igen slap ud på Melby Overdrev.

Dagpåfugleøje, Aglais io larve i sidste stadie. Pinseskoven, Vestamager d. 17 juli 2015. Fotograf:  Lars Andersen

Dagpåfugleøje, Aglais io larve i sidste stadie. Pinseskoven, Vestamager d. 17 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

Arter som Nældens Takvinge og Dagpåfugleøje er nemme at opdrætte, og er gode til naturskoler til undervisning.

_____

For at studere økologi

Smalsporet jernbane hvor der vokser Blød Storkenæb, Geranium molle. Hedeland, Nordsjælland. d. 7 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

Blød Storkenæb, Geranium molle med Rødplettet Blåfugl hun. Hedeland, Nordsjælland d. 7 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

Økologi er den gren af biologien, der beskæftiger sig med relationer organismer til hinanden og til deres fysiske omgivelser.

For eksempel kan man ved fangenskab opdræt for at finde ud egnetheden af nye værtsplanter som arter reagere på ved klimaændringerne og ændre deres rækkevidde ud over fordelingen af de eksisterende værtsplanter.

Et eksempel herpå er Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis som for nylig har skiftet fra at bruge Bakke Soløje, Helianthemum nummularium til forskellige Storkenæb, Geranium arter på dens nordlige grænse af dens udbredelse i Storbritannien. I Danmark er den på sin nordgrænse af udbredelse og bruger kun Geranium arter.

Man kan se lignende forhold med den nærbeslægtede Sortbrun Blåfugl, på Öland bruger Bakke Soløje, Helianthemum nummularium , hvor den over i Småland bruger Skov-Storkenæb, Geranium sylvaticum.

Et andet eksempel på fangenskab opdræt for at hjælpe økologiske undersøgelser er relateret til Nældens Takvinge nedgang i slutningen af 2000'erne, og den mulige forbindelse med den øgede tilstedeværelse af den parasitiske tachinid flue, Sturmia bella. Entusiaster blev opfordret til at sende Nældens Takvinge sidste stadier larver og pupper af eventuelle parasitiske fluer. Så forskerne der foretager analyse havde nået mere omfattende landsdækkende matriale (Lewis og Hamer, 2009).

_____

For at studere genetik

Smut-igennem (Næstved, Sjælland) d. 16 juli 2014. Fotograf; Heine SkjerningKejserkåbe han, er den mest spidsvinget perlemorsommerfugl, hannens duftskæl er ret bredde. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige. d. 21 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenKejserkåber hun en tidlig morgen i Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15/7 2007. Fotograf: Lars AndersenArgynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758) female, f. valesina. Ganneskov. d 12 juli 2011. Photographer; Lars Andersen

han ab.; valezina? normal han normal hun hun form; valezina

Nogle entusiaster foretager fangenskab opdræt for bedre at forstå den genetiske sammensætning af uafklaret gåder, og at afprøve teorier. For eksempel var det ikke for fangenskab eksperimenter opdrætsmetoder, så ville vi ikke vide, at Kejserkåbe, Argynnis paphia form valesina ikke kun er kønsforbundet (det vises normalt kun hos hun form), men at allel (en form af et bestemt gen), der bestemmer, om den voksne valesina er dominerende. Dette er mest uventede, når man ser det lille antal valesina hunner, der flyver i en typisk koloni, og som vil foreslå, fejlagtigt, at allelen styrer denne formular er recessivt.

Allel: En allel er en bestemt udgave af et gen, som findes på et bestemt sted i et kromosom. Når allelerne fra begge forældre sidder på samme sted på hvert af de to homologe kromosomer, danner de tilsammen genotypen for individet.

_____

At støtte Bevarelse

Sortplettet Blåfugl Maculinea arion lægger æg på timian. Lyngsjö, Skåne, Sverige. 21/7 2007.  Fotograf: Lars Andersen

Sortplettet Blåfugl lægger æg på timian. Lyngsjö, Skåne, Sverige d. 21 juli 2007. Fotograf; Lars Andersen

Det mest bemærkelsesværdige eksempel på fangenskab opdræt bliver brugt til at støtte bevarelsen, er genindførelse af Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion til de britiske øer. I dette tilfælde blev der æg indsamlet, under licens fra Öland, Sverige. De nyklækkede larver blev opdrættet på timian og til sidst blev sat ind på Dartmoor. Resten, som de siger, er historie og Sortplettet Blåfugl projekt er den længste kørende og mest succesfulde bevarelse projekt om et insekt overalt i verden.

Sortplettet Blåfugl genindførelse i England 1984 var baseret på den opdagelse, at dens larver kun kan overleve i reden af en bestemt art af myre; Hedestikmyre, Myrmica sabuleti. Ændringer i landskabsforvaltning fandtes at være ansvarlig for udryddelsen. Ændringer i græsning kombineret med myxomatose/kaninpest hos kaniner, ændrede græsarealer som blev domineret af for høje og skyggefulde græsser for den varme-elskende myre Myrmica sabuleti.

Large Blue, Maculinea arion ssp. eutyphron (Fruhstorfer, 1915) denne underart var endemisk på de britiske øer, hvor 2 af de større populationer fandtes i Cotswolds og på den nordlige Cornwall kyst, der strækker sig ind i Devon ved dets østlige kant. Trods over 50 års indsats for at standse dens tilbagegang, forsvandt Large Blue / Sortplettet Blåfugl fra Dartmoor i Devon, England 1979†. Man viste simpelthen ikke nok om dens levevis dengang.

Om naturpleje på Møns Klint december 2006 til 2008.

_____

At foretage en redning

Rødhusvej lige øst for krydset ved Halvrimmenvej, Udholm Mose, d. 29 august 2012. Fotograf;  Lars Andersen

Rødhusvej lige øst for krydset ved Halvrimmenvej, Udholm Mose, hvor der længere fremme ved næste kryds findes Hedepletvinge larvekolonier på Djævelsbid bladrosetter d. 29 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

Mange entusiaster vil have stødt på væltede træer, nedklippede hække, strimmed rabatter og andre situationer, der efterlader tidligere stadier i en usikker position. Som æg af Det Hvide W på nedskåret Elmebuske og små træer. Eller en koloni Hedepletvinge larver langs en landevej hvor klipperen nærmer sig.

_____

Man opbygger en reference samling

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver på Gråpil. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

De dage, hvor hver entusiast havde deres egen reference samling af præparerede sommerfugle er stort set en saga blot. Jeg tænker dog, det er værd at bemærke, at en indsamlet gravid hun- og derefter opdræt af afkommet igennem til voksenalderen, for at opnå en række perfekte eksemplarer, er "den mindst destruktive metode til indsamling" og "ofte giver det indsamleren mulighed for at slippe de nyklækkede dyr ud på det oprindelig findested for at busted bestanden.

_____

For at give en indtægtskilde

Atlas Sværmer, Attacus atlas som er over 26 cm i vingefang. Zoologisk Have oktober 2004. Fotograf; Lars Andersen

Atlas Sværmer, Attacus atlas som er over 26 cm i vingefang. Zoologisk Have oktober 2004. Fotograf; Lars Andersen

Jeg foreslår ikke at læserne skal etablere virksomhed som bygger på fangenskab opdræt, men ønskede blot at bemærke, at flere af disse organisationer findes. Sommerfuglehuse er et andet eksempel. Selv om det kan siges at disse organisationer fremmer en interesse i sommerfugle og natsværmere, kan det desværre ikke siges om dem alle? Udfordringen er at adskille de gode fra de dårlige og det er overhovedet ikke let.

Worldwide Butterflies

_____

At udsætte, eller ikke at udsætte? Det er spørgsmålet

Min overbevisning er, at næsten alle der gennemføre et opdræt i fangeskab projekt gerne vil se de fremkomne voksne flyve frit for at føre et produktivt liv (hvilket i realiteten betyder, en muligheden for at avle). Der er altid et spørgsmål, der bør blive spurgt, før der iværksættes nogen fangenskab projekt opdræt: "Hvad vil du gøre med de voksne". Dette enkle spørgsmål er overraskende svært at svare på, hvis du bekymrer sig om trivsel de væsner selv på grund af de begrænsninger, der er beskrevet nedenfor. Det skal bemærkes, at disse begrænsninger gælder primært arter, der lever i tæt sammentømret kolonier, hvor en lille ændring kan have en stor indvirkning, snarere end de mere udbredte og mobile arter.

Slip ikke opdræt population ud på ny lokalitet, hvis du vil bryde loven. Ikke overraskende, har loven noget at sige om at frigive (samt tage prøver i naturen, som er omtalt senere i denne artikel).

Der har været illigal udsætning af Engperlemorsommerfugl, Brenthis ino i Finemere Skov, "Wildlife Trust nature reserve", Buckinghamshire, UK fra 2007 - 2010. Denne art findes ellers ikke i UK. Altså faunaforfalskning.

_____________________________________________________________

til næste Side

Tilbage til forord

Home Tilbage til forsiden