Nyheder om Sommerfugle

- videnskab - opdagelser - expeditioner - ture - fotos vedrørende Sommerfugle af Lars Andersen

i 2017

first update d. 11 August 2017

last update d. 8 January 2018


Ældre Nyheder fra;

January - july 2017, 2016, 2015,

July - december 2014, January - june 2014,

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 - 2004.


OPFORDRING!

Hvis i har fotos af Sommerfugle eller har lavet en hjemmeside, eller en artikel om sommerfugle i Danmark. Eller har en spændende sommerfugletur i udlandet at fortælle om. Kan jeg enten lave links, fotos eller historien her!  

email to Lars Andersen

_________________________________________________________________________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

December 2017

_________________________

"Den Danske Naturfond"

d. 31 december 2017

Mads Jakobsen fra "Den Danske naturfond" fotograferer Spejlbredpande han.  Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Mads Jakobsen fra "Den Danske Naturfond" fotograferer Spejlbredpande han.
Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Der gælder forskellige regler for, hvad man må indsamle af dyr og planter fra naturen alt efter, hvilke arter det drejer sig om. En del arter er fredet og må ikke indsamles. Reglerne er fastsat i love og bekendtgørelse, som du kan finde på Miljøstyrelsens hjemmeside. Reglerne gælder naturligvis også på arealer ejet af Den Danske Naturfond. Derudover har naturfonden fastsat følgende regler for indsamling på fondens arealer:

På naturfondens arealer må man gerne indsamle nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. til privat brug.

Dyr må ikke forulempes og deres huler og reder, yngel og æg må ikke beskadiges. Se i øvrigt adgangsbekendtgørelsen §28, artikel 1, nr. 6.

SÆRLIGT VEDR. INDSAMLING AF TRUEDE OG SÅRBARE DAGSOMMERFUGLE
Man må selvfølgelig gerne nyde sommerfuglene og tage fotos. Men det er ikke tilladt på Den Danske Naturfonds arealer at indsamle dagsommerfuglearter, der på den danske rødliste er vurderet som truede, sårbare eller som ikke har været mulige at rødlistevurdere på grund af en usikker status i Danmark.

Læs mere på fondens hjemmeside

_________________________

Vigtig nyt fra Lepidopterologisk Forening
om fredning af dagsommerfugle på Naturstyrelsen's arealer

d. 22 - 29 December 2017

Ilia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 13/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

Ilia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Amager d. 13 juli 2012. Fotograf; Lars Andersen
Lepidopterologisk Forening omtaler i deres mødeprogram d. 21 december 2017;

Vigtigt nyt om fredning af dagsommerfugle

D. 21. september 2017 offentliggjorde Naturstyrelsen på deres hjemmeside, at det ikke længere er tilladt at samle rødlistede dagsommerfugle på Naturstyrelsens arealer, samt at en overtrædelse vil blive anmeldt til Politiet.
Desuden meddelte man, at Naturstyrelsen kan give tilladelse til indsamling af dagsommerfugle, men kun hvis det indgår i et videnskabeligt forskningsprojekt.

Læs mere i mødeprogramLepidopterologisk Forening

Der er et punkt i deres artikel der skæmmer lidt:

Lepidopterologisk Forening d. 22 december 2017;
"Kun ganske få af vores medlemmer samler dagsommerfugle, men det er bekymrende med den mistænkeliggørelse, der derved skabes i forhold til generelt at bevæge sig med net i naturen og til indsamling af insekter i det hele taget.

Lepidopterologisk Forening og de øvrige entomologiske foreninger har for mange år siden vedtaget og gentagne gange meddelt, at det ikke er acceptabelt at indsamle af truede populationer af insekter.
Et forbud mod indsamling alene sikrer dog ikke de truede arters overlevelse. Vi havde hellere set en reel og saglig begrundet fredning af et antal relevante arter gennem artsfredningsbekendtgørelsen, ledsaget af seriøse handleplaner, frem for dette højst uklare udspil."

Lars Andersen d. 29 december 2017;
Kommentar til den mistænkeliggørelse der dermed skabes mod sommerfuglesamlere med net. Den har været der længe i forvejen, for vær gang der meldes en sjælden dagsommerfugl på div. fora i Danmark, står der en samler eller flere med net næste dag på lokaliteten!
Det er yderst problematisk, og er ikke med til at gavne samlernes ry som folk der gerne vil være med til at tage hensyn til sjældne dagsommerfugle.

Det er et problem at der findes disse hardcore samlere der absolut vil havde den sjældne i samlingen uanset hvad. Som ordentlige samlere der respektere de etiske regler i de entomologiske foreninger der gerne vil gøre nået for de sjældne dagsommerfugle arter ikke rigtig kan gøre nået ved.

Eller se mere om de fredet dagommerfugle her.

_________________________

Mariposas de Bolivia
By Peter Møllmann

d. 27 december 2017

Maybe a Orange Cracker, Hamadryas fornax ssp. fornax (Hübner, 1823)? Caranavi, Yungas, Bolivia december 27, 2017. Photographer; Peter Møllmann ID by Peter Møllmann

Maybe a Orange Cracker, Hamadryas fornax ssp. fornax (Hübner, 1823)?
Caranavi, Yungas,
Bolivia december 27, 2017. Photographer; Peter Møllmann

ID by Peter Møllmann

_________________________

Julekalender
af Terese VerbenaAmager Fælleds Venner
d. 24 december 2017

Kridtugle, Photedes morrisii (Dale, 1837). Saltholm, Danmark d. 7 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

KridtuglePhotedes morrisii. Saltholm, Danmark d. 7 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

Det er ikke uden grund at Kridtuglen er blevet et symbol i kampen for at bevare Amager Fælled.
For det første er Kridtuglen optegnet på den danske rødliste som sårbar, men yderligere er Kridtuglen ansvarsart i Danmark. Når et væsen er listet som et lands ansvarsart, betyder det, at landet på et tidspunkt i artens livscyklus rummer minimum 20% af Jordens samlede bestand.
Fordi så stor en del af verdens samlede bestand af Kridtugler lever i Danmark, har vi et særligt ansvar for at beskytte dette væsen og sikre dens
fremtidige overlevelse. Når Kridtuglens eksistens er truet, er det fordi dens habitat er truet, og derfor er det vigtigt at vi bevarer disse habitater, uanset hvor meget de end må ligge i vejen for anden udvikling.
Vi kan hjælpe bestanden af Kridtugler ved at sikre og udbrede gode voksesteder for Strand-Svingel.
Citat Terese Verbena

Læs mere i julekalenderen, Amager Fælleds Venner facebook

_________________________

Strid om bier

d. 22 december 2017

TV2 Lorry "Nyhedsudsendelse" 22. dec 2017 kl. 19:30:
Af
Kasper Gangelhoff; med Nina Launbøl Hansen, Plan Bi og Carsten Rahbek, Statens Naturhistoriske Museum

_________________________

Tag en tur i vinterkulden - der er masser at opleve

d. 22 december 2017

TV2 Lorry "Naturen Nu" 22. dec 2017 kl. 12:00
Af
Nanna Andreasen; Det er ikke umiddelbart let at få øje på smådyrene på en vinterkold dag på Køge Sydstrand, men man skal bare kigge godt efter.

Naturformidler
Philip Hahn-Petersen har i sin sidste videodagbog fra naturen inviteret en sand ekspert med til stranden. Zoolog Lars Thomas er den, der har registreret flest arter i Danmark i 2017 på fugleognatur.dk.
Han begynder da også med et godt tip. For at få øje på de mange smådyr er det en god idé at medbringe en lys vaskebalje, en hundeskål eller andet, hvor du let kan sortere dyrene fra sand og plantemateriale.......

_________________________

Edderkoppernes hus

Mandag d. 18 december 2017 kl. 20:30DR1

Edderkopper er en af udviklingens mest succesfulde dyregrupper. Der er mellem 200 og 400 edderkopper per m2 i enhver have og selvom du ikke lægger mærke til dem, er de også indenfor i alle huse og lejligheder.

Vi mennesker har stor gavn af edderkopperne, der holder insekterne nede, og vi ville næppe kunne overleve uden edderkopper. Alligevel behandler vi dem med afsky og søger at udrydde dem. Nogle har fobier og mange er bange for edderkopper, men ingen ved rigtigt hvorfor, for der er ingen farlige edderkopper i Danmark....
Loke Film

_________________________

Butterflies from Uganda 

Striped Policeman, Coeliades forestan (Stoll, 1782). Uganda d. 19 november 2017. Fotograf: Regitze EnoksenAfrican Apefly, Spalgis lemolea (Druce, 1890). Uganda d. 19 november 2017. Fotograf: Regitze Enoksen

Striped Policeman, Coeliades forestan (Stoll, 1782) and African Apefly, Spalgis lemolea (Druce, 1890).
Uganda november 19, 2017. Photographer: Regitze Enoksen

_________________________

Blåhale art; Balintus tityrus er fundet i Bolivia

d. 17 December 2017

Balintus tityrus (C. Felder & R. Felder, 1865). Sol y Luna hotel, Coroico, Yungas, Bolivia  november 2, 2017. Photographer; Hiroaki Takenouchi

Balintus tityrus (C. Felder & R. Felder, 1865). Ny for Bolivia.
Sol y Luna hotel, Coroico, Yungas, Bolivia  d. 2 november 2017. Fotograf;  Hiroaki Takenouchi
Hiroaki Takenouchi; Jeg fik et afgørende ID fra Dr Zsolt Bálint efter hvem blåhalen er navgivet -
Balintus tityrus! Men det er helt sikkert et nyt fund for Bolivia!
Læs mere på facebook
og
Meridaria hightoni,
ny slægt og art fra Venezuela
(Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae: Eumaeini)
Zsolt Bálint
Feb 15, 2016

_________________________

Dismorphia teresa han. Ecovia Coroico, Yungas, Bolivia

d. 17 December 2017

Dismorphia teresa (Hewitson, 1869) male. Ecovia Coroico, Yungas, Bolivia december 17, 2017. Photographer; Peter Møllmann

Dismorphia teresa (Hewitson, 1869) han. Ecovia Coroico, Yungas, Bolivia 17 december 2017. Fotograf; Peter Møllmann

_________________________

Amager Fælleds Julekalender

d. 1 - 24 december 2017

Skovrandøje, Pararge aegeria sidder på Lundgylden, Smyrnium perfoliatum. Amager Fælled d. 27 maj 2013. Fotograf: Lars Andersen

Skovrandøje, Pararge aegeria sidder på Lundgylden, Smyrnium perfoliatum. Amager Fælled d. 27 maj 2013. Fotograf: Lars Andersen

Af Terese VerbanaFacebook;
Bag den sjette låge gemmer sig en lille krigerisk fyr:
SkovrandøjeParage aegeria tircis

Selvom sommerfuglejægere foretrækker Pinseskoven som jagtgrund, så kan man også møde alskens farvesprudlende sommerfugle på fælleden. På Amager Fælled kan sommerfugle, bier og et mylder af andre insekter nemlig leve et liv i fred, fri for sprøjtegifte.

"De stiger op, planetens sommefugle, som farvestøv fra jordens varme krop,
zinnober, okker, guld og fosforgule, en sværm af kemisk grundstof løftet op."

Sådan begynder Inger Christensens sonetkrans om Brajcinodalens sommerfugle, og man kan se dem hvirvle op for sit indre øje med vinger malet i alverdens farver.
Og så er der Skovrandøje i sin ydmyge brune dragt. Men selvom denne randøje måske ikke imponerer med sine vingers farver, så er det alligevel en fascinerende fyr.....

Følg med i julekalenderen på Facebook

_________________________

Plakat med Danmarks vilde orkidéer
De færreste kender dem og endnu færre har set dem
– Danmarks vilde orkidéer.

d. 9 december 2017

Peder Størup har gennem 2 år været på “storvildtjagt” og støvet Danmarks vilde orkideer op – fra nord til syd, øst til vest. Ikke en let opgave, da de fleste af vores orkidéer i dag er sjældne, mange er stærkt truede, og enkelte arter regnes for forsvundet fra landet. For at få billeder af de forsvundne arter har det været nødvendigt at tage til Øland i Sverige hvor de stadigvæk findes.

Men nu er samtlige Danmarks 51 vilde orkidéer vist på en ny plakat,
produceret af Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk

De fleste forbinder orkidéer med troperne eller vinduskarmen i stuen. Selv om Danmark ikke kan levere tropernes varme, kan Danmarks natur alligevel byde på hele 51 orkidéarter i form af 35 selvstændige arter og 16 underarter. Plakaten åbner et vindue op til Danmarks måske mest ukendte artsgruppe, med billeder af samtlige Danmarks vildtvoksende orkidéer.

Bestil plakat hos Natur-Shop.dk

_________________________

Ødelæggende industri blev til unik natur i Karlslunde

d. 8 december 2017

TV2 Lorry "Naturen Nu" 8. dec 2017 kl. 12:17
Af
Nanna Andreasen;
Det var ikke ligefrem for at gøre noget godt for naturen, at man i sin tid begyndte at udvinde kalk ved Karlstrup. Mellem
1957 – 1975 blev der udvundet mere end 3,5 millioner ton kalk i Karlstrup Kalkgrav, hvoraf meget er endt i mørtlen i danske typehuse.

Men her mange år senere står kalkgraven tilbage som en unik naturperle, der både er blevet et smukt landskab og et levested for et væld af arter. I den kalkholdige jordbund vokser f.eks. sjældne plantearter som Sump-Hullæbe, Kæmpe-Star og Vibefedt.....
Læs mere på TV2Lorry

_________________________

Julefrokosten

En hyggelig julefrokost blandt dygtige naturalister i Herlev d. 8 december 2017. Fotograf; Peter Kyvsgaard

En hyggelig julefrokost blandt dygtige naturalister hos Natur360 i Herlev d. 8 december 2017. Fotograf; Peter Kyvsgaard

Natur360 er et professionelt samarbejde mellem en række dygtige fagpersoner indenfor rådgivning, forvaltning og formidling af natur og friluftsliv. Vi er altid åbne for nye samarbejder og mødes meget gerne til en snak om fælles projekter.
Vi har erfaring med stortset alle hjørner af naturen - om det drejer sig om formidling eller forvaltning, benyttelse eller beskyttelse, rådgivning eller udvikling.

Vi hører hjemme på Sjælland men opererer i hele landet, og har i
2016-17 arbejdet på Møn, Sydsjælland, Hovedstadsområdet, Nordsjælland, Thy, Himmerland og Vestjylland.

_________________________

Butterflies from Bolivia

by Peter Møllmann

d. 7 december 2017

Miranda Metalmark, Ancyluris inca miranda (Hewitson, 1874) male. Caranavi, Yungas, Bolivia december 7, 2017. Photographer; Peter Møllmann

Miranda Metalmark, Ancyluris inca ssp. miranda (Hewitson, 1874) male.
Caranavi, Yungas, Bolivia
december 7, 2017. Photographer; Peter Møllmann

_________________________

1 DØGN 2 HOLD 3 DYR
Seerne skamroser TV "-program: "Det bedste i meget lang tid"

d. 6 december 2017

Blev vist tirsdag aften d. 5 november 2017, og kan nu ses på tv2-play. Der var mange begejstret kommentarer for programmet hvor 'naturnørderne' Sebastian Klein og Morten D.D. Hansen dyster mod Bjørli Lehrmann og Vicky Knudsen om, hvem der kan finde den nordlige fugleedderkop, damflagermusen og gråsælen, der alle er truede dyrearter herhjemme.

Læs anmeldelse på bt.dk

_________________________

Dagpåfugleøje

i Åløkkeskoven, Odense

d. 4 december 2017

Esben Eriksen; Dagpåfugløje 4. December 2017, Åløkkeskoven, Odense.
Troede ellers at vi var løbet tør for dagsommerfugle for i år. Men tager gerne denne med

Se billede på facebook

_________________________

Morpho aurora in slow motion

by Peter Møllmann

d. 3 december 2017

Aurora Morpho, Morpho aurora (Westwood, 1851) han.
Fra højlandet oven over Caranavi dalen, Yungas, Bolivia
d. 3 december 2017.
Filmet med sony experia xz premium. Fotograf;
Peter Møllmann

Peter Møllmann; I dag var jeg oppe i højlandet oven over Caranavi dalen, hvor vi krydsede et lille vandløb hvor vi skræmte over 20 Aurora Morpho, Morpho aurora hanner op fra muddert langs vandløbet.
Jeg så over hundreder auroras i løbet af et par timer, alle meget friske, var den mest almindeligste sommerfugle i dag, har aldrig set så mange før.
Er taget i slow motion-a 960fps med Sony Xz Premium-smartphone.

_________________________

Naturorganisationen PLAN Bi inviterer til en snak om Bier og Bestøvning i anledning af

Jul på Bryggen

d. 2 december 2017

Rødpelset Jordbi, Andrena fulva hun på Krybende Pil, Salix repens. Melby Overdrev d. 30 april 2005. Fotograf: Lars AndersenVestamager d. 26 marts 2017.Fotograf; Lars Andersen

Rødpelset Jordbi, Andrena fulva hun. Hvidbrystet Jordbi, Andrena vaga hun
Melby Overdrev, Nordsjælland d. 30 april 2005. Pinseskoven, Vestamager d. 26 marts 2017. Fotograf; Lars Andersen
   

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

November 2017

_________________________

Skal Gribskov være vildere

d. 23 november 2017

TV2 Lorry "Naturen Nu" 23. nov 2017 kl. 13:45
Af
Nanna Andreasen;
En ”vild” udvikling er i gang i Gribskov. I to hundrede år har der været fokus på at producere tømmer, og man har indrettet skoven derefter. De seneste årtier har flere afkroge af skoven dog fået lov til at udvikle sig til natur.
Naturformidler
Philip Hahn-Petersen har, i den nye udgave af videodagbogen Naturen Nu, bedt naturfotograf og forfatter til bogen ”Vildere Vidder i Dansk NaturRune Engelbreth Larsen vise nogle af de steder frem, hvor Gribskov er blevet vildere til fordel for naturens mangfoldighed.
Link til TV2Lorry

___

Garver, Prionus coriarius

d. 31 juli 2016

Søndag d. 31 juli 2016 i Gribskov, Nordsjælland på en bøgestamme fandt jeg sammen med
John Strange Petersen en Garver, Prionus coriarius en af vores største biller i Danmark.
Omkring der vi fandt denne store træbuk i en bøgeskov, lader naturstyrelsen
væltede bøgestammer ligge til gavn for biller og andre insekter.

_________________________

Det varmere klima fører til flere Admiraler

d. 23 november 2017

Admiral,Vanessa atalanta. Pinseskoven, Amager d. 15 marts 2017. Fotograf; Lars Andersen

Admiral,Vanessa atalanta. Pinseskoven, Amager d. 15 marts 2017. Fotograf; Lars Andersen
Det er efterhånden fast at der er overvintrende Admiraler i Pinseskoven siden 2013-14.
 
Det varmere klima: Forårstemperaturer i det centrale England mellem 1976 og 1998 steg med 1,5 ° C, og sommertemperaturerne steg med 1 ° C. Efter denne 22 års periode med opvarmning, starter Admiral seks uger tidligere med flyvningen. I det centrale England var ændringen i flyvetidens længde, der udgjorde en stigning på 39,8 dage.

Disse ændringer i migrationstid og levetid kan resultere i en øget overflod af Admiraler og et nordligere træk til Skotland, Shetland, Færøerne og Island. Det varmere klima fører til en stigning i tiden til at finde mage, lægge æg og indsamle nektar. Omvendt vil hyppigere tørke i forbindelse med klimaændringer føre til ødelæggelse af levesteder og værtsplanter.

Lignende forhold gør sig gældende i Danmark, og sommeren 2017 vil blive husket som det store Admiral år.

_________________________

Så er kommunalvalget overstået

d. 22 november 2017

Så er kommune valget overstået, Socialdemokratiet er forsat det største parti i København, de Alternative stormer ind, og blå blok får en vælgerlussing.
Partier % + / - Mandater
Socialdemokratiet 27,6 - 0.2 15
Enhedslisten 18,4 - 1 11
Alternative 10,5 + 10.5 6
Radikale Venstre 8.9 - 2.3 5
Socialistisk Folkeparti 8.3 - 1.7 5
Venstre 7.8 - 3.6 5
Konservative 5.6 + 0.6 3
Dansk Folkeparti 5 - 2.4 3
Liberale Alliance 4 + 0.1 2

I den nye borgerrepræsentation er der et stort flertal for at bevare Amager Fælleds strandenge: A+B+Ø+F+Å = 42 mandater ud af 55

Men der er også et 'alternativ' flertal: A+V+C+O+I = 28,
hvis der f.eks. skal bygges andre steder på
Amager Fælled.

_________________________

Butterflies from Bolivia

by Hiroaki Takenouchi

d. 21 november 2017

Felder's Firetip, Oxynetra semihyalina (C. Felder & R. Felder, 1862). Taipiplaya, Caranavi, Yungas, Bolivia  november 7, 2017. Photographer; Hiroaki Takenouchi

Felder's Firetip, Oxynetra semihyalina (C. Felder & R. Felder, 1862).
Taipiplaya, Caranavi, Yungas, Bolivia  november 7, 2017. Photographer; Hiroaki Takenouchi

_________________________

Plan Bi

d. 21 november 2017

Vestamager d. 26 marts 2017.Fotograf; Lars AndersenVestamager d. 26 marts 2017.Fotograf; Lars Andersen

Hvidbrystet Jordbi, Andrena vaga hun med Viftevinge, Stylops melittae. Vestamager d. 26 marts 2017. Fotograf; Lars Andersen

I PLAN BI ønsker vi at opnå to ting:

Vi ønsker at redde bestøvningen af vores MAD.
Godt 30 arter af vilde bier er essentielle for bestøvningen af mad i Danmark.
Dem skal vi have mange flere af. Det opnår vi kun i SAMARBEJDE med danske landmænd. Dem som godt kan se, at vi er ved at save den gren over, vi selv sidder på.
Vi ønsker at standse tilbagegangen i ANTALLET AF ARTER af vilde bier i Danmark.

Selvom de måske ikke er essentielle for bestøvningen af vores mad, så er de alle essentielle for mindst én art af vilde planter. Så de ørige ca. 200 arter af vilde bier udfører også deres opgave i det danske økosystem.
De sikrer os BIODIVERSITET. For færre forskellige bier = færre forskellige planter bliver bestøvet = mindre udvalg af planter = færre insekter = færre fugle, frøer, firben osv.

VI HAR BRUG FOR EN PLAN B. VI HAR BRUG FOR EN PLAN BI

_________________________

2017 var et dårlig år for sommerfuglene!

d. 19 november 2017

Okkergul Randøje, Coenonympha pamphillus. Glostrup St. Glostrup, Nordsjælland d. 29 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Okkergul Randøje, Coenonympha pamphillus. Glostrup St. Glostrup, Nordsjælland d. 29 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

LORTEÅR! Så kort kan det siges. Den kølige sommer 2017 slog virkelig igennem for vore dagsommefugle. Ud af de 69 arter, som det er meningsfuldt at udtale sig om, havde 49 arter i 2017 er dårligere år end gennemsnittet for perioden 2014-16, mens blot 20 arter havde et år over middel. Generelt var det dårlige år væsentligt dårligere, end det gode år var godt, så det var godt nok noget skrammel.

Vi venter med analyserne, men det er tydeligt, at varmekrævende græslandsarter som
okkergul randøje og storplettet perlemorsommerfugl havde en katastrofal sæson i det kølige, solfattige vejr. Citat: Morten D D Hansen

Læs artikel på sommerfugleatlas

Og kommentar på facebook.

Lokalitet for Okkergul Randøje, Coenonympha pamphillus. Glostrup St. Glostrup, Nordsjælland d. 29 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Glostrup St. Glostrup, Nordsjælland d. 29 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Topforskere: Her fakta i debatten om bier

d. 17 november 2017

Honningbi, Apis mellifera ligustica. Digevej ved Amager Fælled, København d. 7 november 2017. Fotograf; Lars Andersen

Honningbi, Apis mellifera. Digevej ved Amager Fælled, København d. 7 november 2017. Fotograf; Lars Andersen

_______________

Bier er en vigtig del af danske økosystemer, men de vilde bier er i kraftig tilbagegang. En række topforskere giver her svar på de vigtigste spørgsmål om bier i Danmark.

Af Hans Henrik Bruun, Biologisk Institut, KU
Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience, AU
Carsten Rahbek, CMEC, KU
Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience, AU
Morten D. D. Hansen, Naturhistorisk Museum, Aarhus
Beate Strandberg, Institut for Bioscience, AU
Jonas Geldmann, Department of Zoology, Cambridge University

Der kan spores en stigende offentlig interesse for de blomstersøgende insekter, dels som en vigtig del af dansk biodiversitet og dels som betydningsfulde bestøvere af afgrøder. Det er vigtigt, at emnet behandles på basis af fakta og videnskabelig evidens. En række forskere og andre fagpersoner på tværs af institutioner og universiteter svarer her på nogle af de mest almindelige spørgsmål om honningbier, vilde bier og bestøvning.

1) Hvad er bier?
Der er kendt 288 forskellige arter af bier i Danmark. Honningbien er blot én af disse arter. Der er 29 arter af humlebier, hvoraf 21 er redebyggende og lever i kolonier med en dronning og arbejderbier, ligesom honningbien. De resterende arter af humlebier snylter på de redebyggende arter. Størstedelen af bi-faunaen består af enlige bier, hvor hunbierne bygger hver sin rede eller er specialiserede parasitter, der lægger æg i andre biers reder, lige som gøgen gør det i fuglereder.

Læs artikel på Altinget

samt kommentare på biodiversitet facebook gruppe.

_________________________

Det gode liv leves i en lort

d. 16 november 2017

TV2 Lorry "Naturen Nu"; De fleste af os vil nok helst gå udenom, men næste gang du er ude i naturen og kommer forbi en kokasse, så find en pind og rav lidt rundt i den. Den anderledes naturoplevelse vil formentlig være et hit blandt dine børn.

For der er meget at opleve i en vellavet lort. Det kan du se i denne uges afsnit af Naturen Nu, hvor naturformidler
Philip Hahn-Petersen har inviteret biolog og specialist i møgbiller Maja Møholt med ud i naturen. Nærmere bestemt Præstesø-fredningen ved Flyvestation Værløse, hvor de to gallowaykøer Ann og Lissie sørger for, at lorteglade biller og larver kan leve det fede liv.

Ann og Lissie græsser på arealet hele året rundt og det er vigtigt for livet i kokasserne.
Maja Møholt fortæller i Naturen Nu, som kan ses øverst i denne artikel, at for at skabe de bedste muligheder for møgbillerne, skal der være frisk lort hele året og de bedste betingelser er på varierede arealer, hvor der både er lys og skygge.

_________________________

Insekter manipulerer planterne

d. 14 november 2017

TV2 Lorry "Naturen Nu"; Der findes en masse dyr, der kan manipulere planter til deres fordel. Philip Hahn-Petersen har været en tur i Fælledparken med Hans Henrik Bruun for at opleve nogle af disse fascinerende væsener og deres galer og miner.

_________________________

d. 14 november 2017

Højalpin Klippebjergrandøje, Erebia pluto ssp. oreas. Jungfrau 2400 m., Berner Oberland, Schweiz d. 14 august 2012. Fotograf; Rene Vergo

Højalpin Klippebjergrandøje, Erebia pluto ssp. oreas (Warren, 1933).
Jungfrau 2400 m., Berner Oberland, Schweiz d. 14 august 2012. Fotograf; Rene Vergo

_________________________

Kridtugle partiet

d. 13 november 2017

Efterhånden må det været gået op for folk, at Kridtugle Partiet er satire der kun findes på nettet.

Og det er saftsusende hylende morsomt at Jakob Hougaard fra Socialdemokratiet nåede at anmelde Kridtugle Partiet for ulovlig ophængning af valgplakater.

_________________________

Kridtugle partiet

d. 7 november 2017

København d. 7 november 2017. Fotograf; Nikolaj Kirk

København d. 7 november 2017. Fotograf; Nikolaj Kirk
KLAR. PARAT. VALGKAMP!
Så fik vi sat plakater op i København puha, sejt arbejde!.
Kridtuglerne er Københavns nye parti som bider fra sig, i et forsvar for byens natur.
Vi Københavner har brug for grønne områder og vi i kridtugle partiet glæder os derfor over at Overborgmester
Frank Jensen har lovet at byggeriet på den gamle Strandeng Amager fælled er sten dødt. det vil vi holde ham fast på, før, under og efter valget.

Vi glæder os også over, at en grøn bred fløj af politiker, har udtalt igen og igen at Naturen på Strandengen skal beskyttes og By og Havn derfor må bygge et andet sted! det vigtigt, vigtigt fordi naturen på den gamle strandeng indeholder knald høj biodiversitet som ikke findes andre steder i KK.
- Vi vil holde politikerne fast på deres flotte ord, fordi fremtidens børn har krav på dansk Naturforståelse også i byen! - Stem på Kridtuglerne - vi flyver ikke bare med vinden. Citat;
Nikolaj Kirk

Følg kridtugle partietfacebook

_________________________

Ny art fundet i Danmark af Linda Kjær-Thomsen

Småsnyltehvepsen; Achrysocharoides zwoelferi

d. 6 november 2017

Styltemølgalle; Phyllonorycter salicicolella, på gråpil d. 11 oktober 2015. Fotograf; Linda Kjær-ThomsenStyltemøl larve; Phyllonorycter salicicolella, på gråpil d. 11 oktober 2015. Fotograf; Linda Kjær-Thomsen

Styltemølgalle og larve; Phyllonorycter salicicolella, på gråpil d. 11 oktober 2015. Fotograf; Linda Kjær-Thomsen

Snyltehveps pupper; Achrysocharoides zwoelferi, , på gråpil d. 11 oktober 2015. Fotograf; Linda Kjær-ThomsenSnyltehveps pupper; Achrysocharoides zwoelferi, , på gråpil d. 11 oktober 2015. Fotograf; Linda Kjær-ThomsenSnyltehveps; Achrysocharoides zwoelferi d. 29 januar 2016. Fotograf; Linda Kjær-ThomsenSnyltehveps; Achrysocharoides zwoelferi d. 29 januar 2016. Fotograf; Linda Kjær-Thomsen

Snyltehveps pupper og hveps; Achrysocharoides zwoelferi, på gråpil d. 11 oktober 2015 og 29 januar 2016. Fotograf; Linda Kjær-Thomsen

Snyltehvepsen Achrysocharoides zwoelferi er kendt fra Sverige, Tyskland og UK og er blandt de nye arter vi kan forvente at finde i DK.
Mit eksemplar blev fundet som kokon i en styltemølmine lavet af
Phyllonorycter salicicolella på gråpil, i et markskel ved Esrum Kloster for 2 år siden, d. 11 oktober 2015. Godt en måned efter klækkede der en lille hvidbenede hveps, men trods tråd på fugleognatur var den ikke helt så ligetil.

- se linket
HER

Den blev sprittet og lå meget længe på min hylde indtil jeg endelig fik afleveret en efterhånden stor bunke til
Simon Haarder i sommers.

Efter en mindre omvej forbi Frankrig blev det endelig bekræftet at det var
A. zwoelferi, og dermed endnu en ny art i Danmark.

_________________________

Oprydning på Amager Fælled

d. 5 november 2017

Amager Fælled, Amager d. 5 november 2017. Fotograf; Lars AndersenAgonopterix ocellana. Amager Fælled, Amager d. 5 november 2017. Fotograf; Lars Andersen

Det sydøstlig areal på Amager Fælled, Amager d. 5 november 2017. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Citronsommerfugl's flugt

d. 5 november 2017

Citronsommerfugl, Gonepteryx rhamni i flugt. Fredensborg, Nordsjælland august 2017. Fotograf; Per Finn Nielsen

Citronsommerfugl, Gonepteryx rhamni i flugt. Fredensborg, Nordsjælland august 2017. Fotograf; Per Finn Nielsen

Søndag d. 5 november 2017; Så har Per Finn Nielsen igen fotograferet citronsommerfugl i flugt. Sekvensbillede er der 1/12 sek. mellem hver eksponering.

_________________________

Fejden om Fælleden
en radiofortælling

d. 1 november 2017

Frej Schmedes på Amager Fælled efteråret 2017. Fotograf; William Brøns Petersen

Frej Schmedes på Amager Fælled efteråret 2017. Fotograf; William Brøns Petersen

Tirsdag d. 31 oktober 2017; Dette er en radiofortælling om et truet Amager Fælled, og en kamp, der bliver kæmpet ude i det grønne og på Facebook. #fællesomfælleden

Af:
Dorte Holden Langemark, William Brøns Petersen og Anne Fenshøj (DMJX).
Medvirkende;
Frej Schmedes, Morten Sørensen med flere.

Hør udsendelse

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Oktober 2017

_________________________

Vælgermøde:
Amager Fælled - hvad nu?

d. 31 oktober 2017

Vælgermøde på Ørestads Gymnasium. Ørestaden d. 31 oktober 2017. Fotograf; Lars Andersen

Vælgermøde på Ørestads Gymnasium. Ørestaden, Amager d. 31 oktober 2017. Fotograf; Lars Andersen

Se vælgermøde video a; 1:30:58 lavet af Philip Hahn-Petersen

_____

Vælgermøde: Amager Fælled - hvad nu?
Organiseret af
Verdens Skove
Tirsdag d. 31 oktober 2017. Kl. 19:00 - 21:15
Ørestad Gymnasium
Ørestads Boulevard 75, 2300 København

 
Tirsdag d. 31 oktober 2017; Der var et fint fremmøde i går aftes, hvor naturformidler og debattør Rune Engelbreth Larsen fortalte om hvorfor biodiversitet er vigtigt og hvorfor vi skal have mere vild dansk natur osv.

Politikerne i panelet havde alle for nær Morten Buchwald fra de Liberale, at strandengen skal der ikke bygges på. Fra Venstre foreslog Jens Kristian Lütken at man vil kikke på campingpladsen eller arealet over for TV-byen. Og der blev især diskuteret den financielle baggrund osv.

Ordstyrer: Lotte Folke Kaarsholm

Debatpanel:
Morten Buchwald (Liberal Alliance)
Bjarke Charlie Serritslev (Alternativet)
Zenia Nørregaard (Enhedslisten)
Jens Kristian Lütken (Venstre)
Lars Weiss (Socialdemokratiet)
Jens Kindberg (Konservative Folkeparti)
Klaus Mygind (Socialistisk Folkeparti)
Henrik Svendsen (Dansk Folkeparti)

Michelle Lisa Poulsen fra de Nye Borgerlige sad nede i salen.

Tommy Petersen fra de Radikale Venstre var ikke i panelet?

Arrangementet som var arrangeret af Verdens Skove var gratis og åbent for alle.

I kan følge med i debat på facebookgruppen; "Amager Fælleds Venner".

_________________________

Kridtugle partiet

d. 31 oktober 2017

Nikolaj Kirk: God valgkamp til alle "KV17"

Nikolaj Kirk: God valgkamp til alle "KV17"
- Vi kæmper for sunde holdninger og større overblik i hverdagen.
Samt grønne løsninger som er grønne.
Hjælp os til magten, vi er
kridtugle partiet.....
Følg kridtugle partietfacebook

_________________________

Sammenhæng og diversificering imellem
Argynnis og Speyeria perlemorsommerfugle slægter

d. 21 oktober 2017

Markperlemorsommerfugl, Argynnis aglaja hun. Melby Overdrev, Nordsjælland, Danmark d. 21 juli 2017. Fotograf; Per VindisSpeyreia species. Yellowstone Nat. Park, Wyoming, USA d. 12 august 2012. Photographer; Henrik S. LarsenHydaspe Fritillary, Speyeria hydaspe. Yellowstone Nat. Park, Wyoming, USA d. 12 august 2012. Photographer; Henrik S. Larsen

Markperlemorsommerfugl,
Speyeria aglaja
Mormon Perlemorsommerfugl,
Speyeria mormonia
Hydaspe Perlemorsommerfugl,
Speyeria hydaspe
Melby Overdrev, Nordsjælland, Danmark d. 21 juli 2017.
Fotograf; Per Vindis
Yellowstone National Park, Wyoming, USA d. 12 august 2012.
Fotograf; Henrik S. Larsen
Yellowstone National Park, Wyoming, USA d. 12 august 2012.
Fotograf; Henrik S. Larsen
     

Interrelationships and diversification of
Argynnis and Speyeria fritillary butterflies

ROBERT S. DE MOYA, WESLEY K. SAVAGE, CHRIS TENNEY,
XIAOSHAN BAO, NIKLAS WAHLBERG and RYAN HILL

Department of Biological Sciences, University of the Pacific, Stockton, CA, U.S.A.,
Department of Biological Sciences, University of Massachusetts, Lowell, MA, U.S.A.,
Pacific Grove, CA, U.S.A.

And Department of Biology, Lund University, Lund, Sweden.
March 2017.

Kommer i deres meget omfattende undersøgelse med den overraskende konklusion, at den nuværende opdeling i en amerikansk slægt Speyeria og en europæisk-asiatisk slægt Argynnis er uholdbar.
Derfor anbefaler man en opdeling i tre clader; Argynnis, Fabriciana og Speyeria.

Link til pdf fil.

_________________________

"Ecological Armageddon"

d. 18 Oktober 2017

 Amager Fælled d. 5 juni 2013. Fotograf: Lars Andersen

Et lille godt hjørne på Amager Fælled d. 5 juni 2013. Fotograf; Lars Andersen

I en undersøgelse, der for nyligt i juli 2017 blev offentliggjort i det internationalt ansete videnskabelige magasin, Science, påviste en gruppe tyske forskere, at insektbestandene i Vesteuropa er kollapset i de seneste 30 år.
Den tyske forskergruppe har siden
1989 undersøgt insektbestandene i flere end 100 naturreservater rundt om i Vesteuropa. Siden 1989 er mængden af insekter målt i biomasse faldet med mere end 80 procent.

Nedgangen i insektsbiomasse, der er tydelig igennem vækstsæsonen, og uanset habitattype eller landskabskonfiguration, antyder, at større faktorer skal involveres. Selv om der er sket nogle tidsmæssige ændringer i klimatiske variabler i vores studieområde, har de heller ikke haft indflydelse (f.eks. Vindhastighed) eller ændret på en måde, der skulle have øget insektbiomasse (fx temperatur).

Vi har imidlertid ikke udtømmende analyseret hele spektret af klimatiske variabler, som potentielt kunne påvirke insektbiomasse. For eksempel kan langvarig tørke eller mangel på solskin, især i lave temperaturer have haft effekt på insektbiomasse.
Landbrugsintensivering (fx pesticidbrug, året rundt jordbrug, øget brug af gødning og frekvens af agronomiske foranstaltninger), som vi ikke kunne indarbejde i vores analyser, kan danne en sandsynlig årsag.

De naturreservater, hvor fælderne blev placeret, er af begrænset størrelse i dette typiske fragmenterede vesteuropæiske landskab, og næsten alle steder (94%) er omgivet af landbrugsarealer.
En del af forklaringen kan derfor være, at de beskyttede områder (tjener som insektkilder) påvirkes og drænes af landbrugsarealerne i de bredere omgivelser (tjener som dræn eller endda som økologiske fælder).
Øget landbrugsintensivering kan have forværret denne reduktion af insektmængden i de beskyttede områder i de sidste par årtier. Uanset de årsagssammenhænge der er ansvarlige for nedgangen, har de en langt mere ødelæggende virkning på total insektbiomasse end tidligere blevet vuderet.

- Det er et både opsigtsvækkende og bekymrende resultat, siger den danske biolog, seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet, til Nordjyske.
Automatreaktionen vil hos mange være, at den drastiske nedgang skyldes sprøjtegifte, men det vurderer Rasmus Ejrnæs som mindre sandsynligt.
- De såkaldte neonicotinoider har en effekt og skal tages alvorligt, men som regel vil det være sådan, at når nogle insektarter dør som følge af insektgift, vil deres plads blive taget af andre arter. Her ser vi i stedet stedet en dramatisk nedgang af insekter målt i biomasse. Der er altså ifølge denne undersøgelse ikke tale om, at nogle arter har det skidt, men at de overjordiske insekter som gruppe har mistet terræn, siger Rasmus Ejrnæs til avisen.

Dave Goulson siger en sandsynlig forklaring kunne være, at de flyvende insekter går tabt, når de forlader naturreservaterne. "Landbruget har meget lidt at tilbyde for enhver vild væsen," siger han. "Men præcis hvad der forårsager deres død er åben for debat. Det kunne være simpelthen, at der ikke er mad til dem, eller det kunne være mere specifikt eksponering for kemiske pesticider eller en kombination af de to. "

I september advarede en videnskabelig rådgiver til den britiske regering om, at regulatorer over hele verden fejlagtigt har antaget, at det er sikkert at bruge pesticider på arealer på tværs af landskaber, og at "virkningerne af dosering på hele landskaber med kemikalier i vid udstrækning er blevet ignoreret".

Referencer

"
More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas"

Caspar A. Hallmann , Martin Sorg, Eelke Jongejans, Henk Siepel, Nick Hofland, Heinz Schwan, Werner Stenmans, Andreas Müller, Hubert Sumser, Thomas Hörren, Dave Goulson, Hans de Kroon
Published: October 18, 2017

The Guardian: October 18,2017

_________________________

Sommerfugle fra Altiplano, Bolivia

d. 14 oktober 2017

Yramea sobrina (Weymer, 1890). Titicaca Lake and Huarina, Bolivia d. 4 december 2016. Photographer; Gotfried Siebel

Andean Frittilary, Yramea sobrina (Weymer, 1890).
Huarina, Titicaca Lake, Bolivia d. 4 december 2016. Photographer; Gotfried Siebel

_________________________

Sortbrynet Albatros i Kattegat.

d. 5 - 8 oktober 2017

Troells, Kim og Klaus ved Røgeriet, Havnebyen, Sjællands Odde d. 6 oktober 2017. Fotograf; Lars Andersen

Troells, Kim og Klaus ved Røgeriet, Havnebyen, Sjællands Odde d. 6 oktober 2017. Fotograf; Lars Andersen

Fredag d. 6 oktober 2017 var det planen at Troells Melgaard og jeg skulle på sommerfugletur på det vestlige Sjælland. Om morgenen ringede Troells og vil aflyse turen, fordi der var meldt Sortbrynet Albatros ud fra Hundested - Rørvig til Klint, men det vil jeg da gerne opleve, så jeg vil med.

Kl. 9:00 samlede Troells mig op på Flintholm st. og med i bilen var der udover Troells, Kim Duus og Klaus Malling med. i starten på køreturen da vi nåede til omkring Holbæk var den meldt flyvende væk fra Klint. og vi ændrede planer til vi kørte mod Sjællands Odde i stedet. Ved Ebbeløkke Strand stod der en stor gruppe ved parkeringspladsen, og vi spurgte om albatros var set, men det var det ikke. Så jeg sad og kikkede på kort, og jeg foreslog at vi kørte til klinten ved Røgeriget vest for Odden Havn i Havnebyen.

Vi stod der hele dagen og vi så enkelte Rider, masser af Suler og en enkelt Lille Kjove, samt en Dagpåfugleøje indtil der kom en melding at albatros nu var set på Norddjurs, så måtte vi køre hjem. En fantastik dag ude i felten med flot vejr.

Søndag d. 8oktober 2017 i formiddags ved Skagen Fuglestation var der flere glade fuglekikkerer der så albatrossen.

Sølvmåge. Røgeriet, Havnebyen, Sjællands Odde d. 6 oktober 2017. Fotograf; Lars Andersen

Sølvmåge. Røgeriet, Havnebyen, Sjællands Odde d. 6 oktober 2017. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Orange Høsommefugl fundet på Ærø

d. 6 oktober 2017

Fredag d. 6 oktober 2017 er der fundet en Orange Høsommerfugl hun i Vitsø på Ærø af Bjarne Jørgensen.

_________________________

Jensens Vokshat, Neohygrocybe ingrata

d. 4 oktober 2017

Politiken d. 4 oktober 2017; Jensens Vokshat fundet på Amager Fælled. Se Video som er ret morsom.

_________________________

"Tidselsommerfugl Aberration"

d. 4 oktober 2017

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. 8732 Hovedgård, Østjylland d. 31 juli 2016. Fotograf; Kurt Jensen

Kurt Jensen; har fotograferet en Tidselsommerfugl, Vanessa cardui aberration. Hovedgård, Østjylland d. 31 juli 2016.

_________________________

Kappeugle, Calophasia lunula

d. 3 oktober 2017

Kappeugle, Calophasia lunula larve på Almindelig Torskemund. Belvedera, København d. 3 oktober 2017. Fotograf; Lars Andersen

Kappeugle, Calophasia lunula larve på Almindelig Torskemund, Linaria vulgaris.
Belvedera, København d. 3 oktober 2017. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

September 2017

_________________________

ARD1; Goldene Scheckenfalter

d. 30 september 2017

Lundby Hede d. 17 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

Teufelsabbiss, Succisa pratensis sind Wirtspflanzen für Goldene Scheckenfalter. Lundby Heide, Dänemark d. 17 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

ARD1. Video: Käfer, Hummeln, Schmetterlinge – Sterben die Insekten aus?
30.09.17 | 26:49 Min. | Verfügbar bis 30.09.2018

Viele Menschen sind sich sicher: Früher gab es mehr Insekten! Tatsächlich beobachten Wissenschafter in einigen Regionen Deutschlands einen dramatischen Schwund.

18:20 Minuten in das Programm geht es um die Einführung von Goldene Scheckenfalter in Norddeutschland, nachdem es vor mehr als 30 Jahren verschwunden war.

Læs mere om Hedepletvinge / Goldene Scheckenfalter.

_________________________

Black Witch, Ascalapha odorata
Found in Northern Ireland

d. 29 september 2017

Coroico, Yungas, Bolivia 15th february 2012. Photographer; Lars Andersen

Black Witch, Ascalapha odorata. Coroico, Yungas, Bolivia 15th february 2012. Photographer; Lars Andersen

Butterfly Conservation 29 sep. 2017; Well Jonathan Hudson from Magherafelt, Northern Ireland, Derry had quite the surprise when this huge Black Witch moth turned up on the wall of his house this week!

Native to Brazil and southern United States, the
Black Witch moth (Ascalapha odorata) is surrounded by folklore and myth.

Some believe the moth's presence signifies misfortune while in other parts of the world the exact opposite is thought, claiming that if a '
Black Witch' lands above your door and stays there, you could win the lottery!

We think the moth is absolutely beautiful and certainly not something you are likely to find in the UK with just one other record, from
1899!

With recent Atlantic jetstreams, it is possible the moth is a lost migrant or accidental import/escapee.

_________________________

"Vildere Vidder i dansk natur"

af Rune Engelbreth Larsen

d. 29 september 2017

Rune Engelbreth Larsen. København d. 29 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

Rune Engelbreth Larsen. København d. 29 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

Dansk natur har det skidt – Rune Engelbreth Larsens nye bog anviser, hvor og hvordan vi bevarer og styrker naturen i stor skala: Vildere dansk natur med flere vildheste, elge og bisoner …

Vores blågrønne planet rummer en svimlende artsrigdom, der byder på en lige så ufattelig oplevelsesrigdom. Vi deler kloden med 10 millioner forskellige arter, hvoraf 50.000 såmænd lever i Danmark. Sådan cirka. Imidlertid indskrænkes denne farverige variation af arter med stormskridt, også i herhjemme.....Læs mere på
danarige.dk

350 kr. inkl. porto indtil 5.10. (derefter: 450 kr.) > via netbank (konto 8401-1123944) eller MobilePay (tlf. 40 88 52 25)

De inviteret. Købmagergade 43, København d. 29 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

De inviteret. København d. 29 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Svalehale larver fundet på Bornholm

d. 25 september 2017

12 stk. Svalehale, Papilio machaon larver fundet på Bornholm af Morten Top-Jensen.

_________________________

Pas på de truede og sårbare dagsommerfugle

d. 21 - 27 september - 2017

Engperlemorsommerfugl, Brenthis ino han kurtiserer Skovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Ravnsholte Skov, Midtsjælland. 5 juli 2014. Fotograf: Lars Andersen

Engperlemorsommerfugl han kurtiserer en Skovperlemorsommerfugl hun. Ravnsholte Skov, Midtsjælland d. 5 juli 2014. Fotograf; Lars Andersen

Naturstyrelsens arealer er det ikke tilladt at indsamle rødlistede dagsommerfuglearter.

Der lever i alt 66 forskellige arter dagsommerfugle i Danmark. Visse arter af de smukke vingede insekter findes kun i et lille antal.
De 37 af dagsommerfuglearterne er således rødlistede. Det betyder, at de er truede eller særligt sårbare.

Rødlisten for de danske dagsommerfugle er udarbejdet af Institut for
Bioscience på Aarhus Universitet, der har foretaget vurderingen ud fra internationale retningslinjer. Listen bliver løbende revideret.

Indsamling af sommerfugle

Det er naturligvis tilladt at nyde synet af insekterne, ligesom man gerne må tage fotos af sommerfuglene.
For at passe bedst muligt på de rødlistede dagsommerfuglearter i de
statslige skove og naturarealer er det ikke tilladt at indsamle dem. Det er beskrevet i Adgangsbekendtgørelsen (i §28, artikel 1, nr. 6).

Hvis der alligevel bliver indsamlet rødlistede dagsommerfugle, vil Naturstyrelsen politianmelde indsamlerne.

Naturstyrelsen kan give tilladelse til indsamling af rødlistede dagsommerfugle, men kun hvis det foregår som led i et videnskabeligt forskningsprojekt godkendt af
Statens Naturhistoriske Museum i København eller Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Her de 37 rødlistet dagsommerfugle arter i danmark:

Fransk BredpandePyrgus armoricanus CR. Spejlbredpande, Heteropterus morpheus NA.
Sortplettet BredpandeCarterocephalus silvicola CR . Sortplettet BlåfuglMaculinea arion CR
Sortbrun BlåfuglAricia artaxerxes CR. Rødlig PerlemorsommerfuglBoloria euphrosyne CR. 
KirsebærtakvingeNymphalis polychloros CR. HedepletvingeEuphydryas aurinia CR. IliaApatura ilia CR.
 
Gråbåndet BredpandeErynnis tages EN. KommabredpandeHesperia comma EN.
Det Hvide WSatyrium w-album EN. KejserkåbeArgynnis paphia EN.
SkovperlemorsommerfuglArgynnis adippe EN. Markperlemorsommerfugl, Argynnis aglaja EN.
Moseperlemorsommerfugl, Boloria aquilonaris EN. Brun PletvingeMelitaea athalia EN.
MoserandøjeCoenonymha tullia EN.

Spættet BredpandePyrgus malvae VU. EnsianblåfuglMaculinea alcon VU. ArgusblåfuglPlebejus argus VU.
BølleblåfuglAgriades optilete VU. EngblåfuglCyaniris semiargus VU.
Sort IldfuglLycaena tityrus VU. Violetrandet Ildfugl, Lycaena hippothoe VU.
Klitperlemorsommerfugl, Argynnis niobe VU. EngperlemorsommerfuglBrenthis ino VU.
Okkergul PletvingeMelitaea cinxia VU.

Foranderlig BlåfuglPlebejus idas NT. Isblåfugl, Polyommatus amandus NT.
Dukatsommerfugl, Lycaena virgaureae NT. GuldhaleThecla betulae NT. Hvid AdmiralLimenitis camilla NT.

EnghvidvingeLeptidea juvernica 2004RE. Stor Ildfugl, Lycaena dispar 19341955RE.
Mørk PletvingeMelitaea diamina RE. SvalehalePapilio machaon RE.

_________________________

P.S. der er flere Rødliste vurderinger som virker forældet, skal nok opdateres?

d. 22 september - 2017

F.eks. mangler der; Grønbroget Hvidvinge, Mosehøsommerfugl, Gul Høsommerfugl, Orange Høsommerfugl, Sørgekåbe og Østlig Takvinge på listen. Det er trækarter, hvis træk og kolonisering er påvirket af vejret/klima.

Forslaget bliver diskuteret på fugleognatur, hvor bla. oplægget bliver kritiseret for vendinger der ikke er lige smarte? Man skal så tænke over hvorfor, og med hvilke hensigt de forskellige har med at kritisere artikel?

Koklapperne, Vestamager d. 24 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

Koklapperne, Vestamager d. 24 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Der er håb for strandengen på Amager Fælled

d. 20 september 2017

Brændeskærm, Selinum dubium med Gyldenrisdværgmåler, Eupithecia virgaureata larve. Amager Fælled d. 15 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

Brændeskærm, Selinum dubium med Gyldenrisdværgmåler, Eupithecia virgaureata larve.
Amager Fælled d. 15 september 2017. Fotograf; Lars Andersen
 
Philip Hahn-Petersen d. 20 september 2017; Der er håb for Brændeskærm og alle de andre sjældne arter på Amager Fælleds gamle strandeng. Frank Jensen erkender nu at han også må kigge efter alternative placeringer til hans boligkvarter.
Men vi mangler at høre ham og socialdemokratiet anerkende de uerstattelige naturværdier her på fælleden og love at de for en hver pris ikke vil bebygge den gamle strandeng. Men hvis de gør det, fortjener de da stor ros!
Indtil da er et flertal bestående af Å, Ø, B og F det eneste der med sikkerhed kan redde Amager Fælleds uerstattelige naturværdier.

Her video med Philip Hahn-Petersen

 
Nikolaj Kirk d. 20 september 2017; Det er en god dag. Og en vigtig dag. Frank Jensen og Socialdemokraterne tager nu vores protester alvorligt. Lad os give politikerne mulighed for at finde en løsning.
Og lad os følge med og hjælpe og støtte de partier og kandidater, som gennem det næste stykke tid oprigtigt er interesserede i at finde et andet sted at bygge, som er villige til at indgå en bindende aftale om det og ikke blot glemmer Strandengen igen, når vi har passeret valget.

_________________________

"På krydstogt i Skandinavien"

d. 20 september 2017

Camberwell Beauty in Pinseskoven, Denmark 8th August 2014. Photographer; Lars Andersen

Nigel Marven and Camberwell Beauty in Pinseskoven, Denmark 8th August 2014. Photographer; Lars Andersen

DR2, d. 20 august 2017, Kl 18: 30 kommer der programmet "På krydstogt i Skandinavien" med Nigel Marven som var sammen med mig i Pinseskoven d. 8 august 2014 for at se Sørgekåbe og Iris.
Pinseskoven ligger på det sydvestlige Amager, og med al den omtale der har været om
Amager Fælleds gl. strandeng, kunne det godt være derfor programmet sendes nu?

_________________________

En af vores legendariske dyrearter er uddød

d. 17 september 2017

Colletes similis. Gulstav Mose, det sydlige Langeland d. 22 august 2015. fotograf; Lars Andersen

Rejnfan-Silkebi, Colletes similis som findes på RejnfanTanacetum vulgare.
Gulstav Mose, det sydlige Langeland d. 22 august 2015. fotograf; Lars Andersen
Maria R. Gjerding, Altinget 17 september 2017:
Du vidste det sikkert ikke, men en af vores legendariske dyrearter er uddød. Havde det været kronhjorten eller den hvide svane, der var udryddet, ville det nok ikke have undgået vores opmærksomhed. Men det er gået stort set ubemærket hen, at den kæmpestore kløverhumlebi, Bombus distinguendus der levede på vores rødkløver, ikke er set i Danmark i mere end 10 år.
Det samme ser ud til at være sket for en anden af vores arter af vilde bier, nemlig tormentilhvepsebien, Nomada roberjeotiana.

Læs mere på Altinget.

_________________________

Arktisk Kommabredpande
Hesperia comma ssp. catena

d. 16 september 2017

Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena. Fløten, Oppland, Norge d. 16 september 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena han. Fløten,
Oppland, Norge d. 16 september 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

_________________________

Svalehale, Papilio machaon

d. 15 september 2017

Svalehale, Papilio machaon larve på Strandkvan. Gjetøya, Østfold, Norge d. 15 september 2017. Fotograf; Arne Ileby Uleberg

Svalehale, Papilio machaon larve på Strandkvan, Angelica archangelica ssp. litoralis. Gjetøya, Østfold, Norge d. 15 september 2017. Fotograf; Arne Ileby Uleberg

_________________________

Danmarks Billebank

d. 15 september 2017

Dette projekt har til mål at være database for de 4000 arter af biller der er fundet i den danske fauna. Langt de fleste af disse er dog aldrig blevet illustreret eller fotograferet hverken her eller i udlandet. De findes derimod ’gemt’ i form af en fremragende referencesamling på Statens Naturhistoriske Museum.

I sammenligning med denne fysiske referencesamling, vil det digitale arkiv blive lettilgængeligt for alle med interesse i danske biller. Desuden vil vi løbende opdatere hjemmesiden med nøgler til familier, slægter og arter. Dermed får vi en samlet ressource for alt viden om den danske billefauna.

_________________________

Alantfjermøl, Oidaematophorus lithodactyla

d. 15 september 2017

I Danmark er Alantfjermøl, Oidaematophorus lithodactyla kun fundet på Amager Fælled, Amager. I Sverige findes den ved Klagshamn i Skåne og vidt udbredt på Öland, Gotland, Gästrikland og Upplands skærgård. Larven lever på Pileatlant, Inula salicina.

Her link til Naturhistoriska riksmuseet
Lepiforum
artportalen.se

_________________________

"Al magt til kridtuglen!"

d. 9 september 2017

Kridtugle, Photedes morrisii (Dale, 1837). Saltholm, Danmark d. 7 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

Kridtugle, Photedes morrisii. Saltholm, Danmark d. 7 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

Synet på naturen vejer tungere nu, hvor den er ved at forsvinde under glas og beton, sagt meget enkelt.
Dengang man tog beslutninger om at bygge på Amager Fælled,
var den værdifulde natur på den sidste rest i København ikke så interessant,
man viste heller ikke hvor meget den rummede før undersøgelser i 2013.
Lad vores stemmer tale ved kommunevalget til de partier der vil det grønne.

Citat;
Lars Andersen d. 11 september 2017

_________________________

"Skriv til Frank!"

Søndag d. 10 September 2017

Amager Fælled Festival, Amager d. 10 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

Nikolaj Kirk med et budskab til Frank Jensen. Amager Fælled Festival, Amager d. 10 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

"Skriv til Frank!"; I kan høre talen på youtube, film lavet af Thomas Dietl.

_________________________

"Amager Fælled Festival" og "Naturens Dag på Amager Fælled"

Søndag d. 10 September 2017

Amager Fælled Festival, Amager d. 10 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

Amager Fælled Festival, Amager d. 10 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

"Amager Fælled Festival"

AMAGER FÆLLED FESTIVAL Søndag d. 10 september 2017 kl. 14.00 til 17:00
Festivalen og Naturens dag foregår på græsplanerne mellem kanalerne ved indgangen til Amager Fælled fra DR-Byen.
"Naturens Dag på Amager Fælled"
Danmarks Naturfredningsforening, Københavns Kogræsserlaug og Miljøpunkt Amager: Søndag d. 10 september 2017 kl. 10.00 til 15:00

Amager Fælled Festival, Amager d. 10 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

"Til Ama'r Fælled" Amager Fælled Festival, Amager d. 10 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

Amager Fælled Festival, Amager d. 10 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

Amager Fælled Festival, Amager d. 10 september 2017. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

"Til Ama'r Fælled"

d. 6 September 2017

Onsdag den 6 september kl. 18.00 Udkom Fællesprotestsangen "Til Ama'r Fælled" skrevet af Johan Olsen fra Magtens Korridorer på Gasolin folkemelodi "Langebro".

Fællessangen er sunget og indspillet med Wili Jønsson på bas, Johan Olsen, Rovdrift, Vokalselskabet Glas, Louise Brüel Flagstad m.fl.

_________________________

Hvis i vil vide mere om naturen på Amager Fælled

_________________________

Plante kan slå en hest ihjel -
men er sommerfuglenes ven

d. 9 september 2017

TV2 Lorry "Naturen nu" d. 9 september 2017 af Nanna Andreasen: Planten Engbrændbæger står langt ind i september måned på brakmarker og græsningsarealer med sine gule kurvblomster og ser egentlig ret tilforladelig ud. Men den har så kraftige giftstoffer, at den kan sætte en hests lever ud af funktion. Det fortæller naturformidler fra "Naturen Nu" Philip Hahn-Petersen i denne uges videodagbog fra naturen, som kan ses øverst i artiklen.

Heldigvis holder hestene sig helt naturligt fra at spise af planten, hvis de støder på den i folden eller i naturen.

- Problemet opstår kun hvis Engbrændbæger kommer i høet. Så kan hestene ikke længere dufte og smage forskel på den fra de øvrige planter, og så kan de komme til at indtage den, fortæller
Philip Hahn-Petersen.

Link til TV2Lorry

_________________________

"Skagens Odde - En vildmark i Danmark"

d. 7 September 2017

En film om genopretningen af naturen på Hulsig og Råbjerg heder samt Grenen.
Miljø- og Fødevareministeriet,
Naturstyrelsen.
Frederikshavn Kommune.
En film om genopretningen af naturen på Hulsig og Råbjerg heder samt Grenen.
Produceret med støtte fra Den Europæiske Unions finansielle instrument LIFE.

Produktion Skelmose TV,
Foto:
Bo Skelmose, Jensen & Jensen,
Drone: Rotorcam v/
Søren Jørgensen.
Indtaling:
Anette Faarborg.
Biologiske konsulenter:
Christian Hvidt, Naturfocus.
Lars Andersen og Bjarke Huus Jensen

_________________________

Trækkende Admiraler på stranden ved Molslaboratoriet
d. 2 september 2017 filmet af Morten DD Hansen.

d. 2 september 2017

Blødende birk med Admiral. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 30 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Blødende birk med Admiral. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 30 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at der i år er ekstraordinært mange admiraler. Da jeg i dag havde ungerne med på stranden ved Molslaboratoriet, iagttog vi et enestående sydtræk af admiraler, hvor småflokke på op til 15-20 individer kunne ses ude over et blikstille hav. Da der var allerflest, sås mere end 50 passere i minuttet. Citat; Morten DD Hansen

_________________________

Den solfattige somre har ramt Kirsebærtakvinge og
Østlig Takvinge bestande hårdt! Nu findes der kun stabile bestande i
Blekinge, Småland og på Öland i det sydlige Sverige.

d. 2 september 2017

Videfuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars Andersen

Østlig Takvinge, Kirsebærtakvinge.
Nymphalis xanthomelas Nymphalis polychloros
   
Det kølige solfattige sommer har ramt Kirsebærtakvinge og Østlig Takvinge bestande hårdt i det sydlige Skandinavien. De er ikke fundet i Danmark og Norge, og kun få individer i det sydlige Sverige.

Videfuks/Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas;
Der er i
juli-august 2017 fundet 9 stk. fordelt på 7 lokaliteter i Sverige fra Bohuslän. Västmanland. Uppland. Småland. Skåne og Öland.

Körsbärsfuks/Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros;
Der er i
juli-august 2017 fundet 8 stk. fordelt på 8 lokaliteter i Sverige fra Östergötland. Småland. Blekinge, Skåne og Öland.

Så sikker bestande findes kun i Småland, Blekinge og på Öland.

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

August 2017

_________________________

En af Danmark mest sjældne planter vokser kun på Amager

d. 26 august 2017

Det er lige nu i august og september, at du kan være heldig at opleve en af Danmarks mest sjældne planter i blomst. Og du behøver ikke fare hele landet rundt, for det er kun på Amager, at du kan støde på Brændeskærm. Det fortæller naturformidler Philip Hahn-Petersen i denne uges udgave af Naturen Nu.

- Den er blevet et ikon på den københavnske biodiversitet. Noget af det der gør Amagers natur til noget helt særligt i Danmark, siger
Philip Hahn-Petersen i sin videodagbog, som kan ses øverst i denne artikel.

Link til TV2Lorry

_________________________

Ensianblåfugl er fundet på ny indlandslokalitet sydvest for Billund

d. 19 august 2017

Ny indlandslokalitet med Ensianblåfugl; Galstho Plantage
sydvest for Billund
d. 19 august 2017 fundet af Inge Nagstrup.
Stor tillykke herfra.

_________________________

Kirgisistan

d. 19 august 2017

Daban Ringlet, Erebia dabanensis. Ara-Bel plateau, Kyrgyzstan d. 11 june 2008. Photographer; Erling Krabbe

Daban Bjergrandøje, Erebia dabanensis. Ara-Bel plateau, Kirgisistan d. 11 juni 2008. Fotograf; Erling Krabbe

_________________________

Edderkop æder sommerfugl

d. 19 august 2017

TV2 Lorry "Naturen nu" d. 19 august 2017: naturformidler Philip Hahn-Petersen fra "Verdens skove" er igen taget til Ræveskiftet, et Nordsjællandsk Overdrev for at se på sommerfugle. Der ses en Vejrandøje flyve ind i et eddderkop spind, hvor edderkop pakker den ind til senere brug.
Link til TV2Lorry

_________________________

Marokko

d. 17 august 2017

Marrakech, Morocco d. 21 february 2017. Photographer; Erling KrabbeMarrakech, Morocco d. 21 february 2017. Photographer; Erling Krabbe

Marrakech, Marokko d. 21 februar 2017. Fotograf; Erling Krabbe

Her er en lille beretning fra en naturrejse til den centrale og vestlige del af Marokko, som jeg besøgte fra 21. februar til 5. marts 2017.
Det var mit første besøg i landet, og det blev en god oplevelse. Det er et flot land, med de sneklædte, høje Atlasbjerge med fyrreskove, sten- og sandørkener med høje indlandsklitter, oaser, dromedarer og dadellunde, dybe bjergkløfter og rivende floder, og de frodige, grønne floddale ud mod Atlanterhavskysten ved Sousse. Citat
Erling Krabbe

_________________________

Høsommerfugle

d. 16 august 2017

Gul Høsommerfugl, Colias hyale han. Idestrup, Falster, Danmark d. 16 august 2017. Fotograf: Lars Andersen

Gul Høsommerfugl, Colias hyale han. Idestrup, Falster, Danmark d. 16 august 2017. Fotograf: Lars Andersen

For nogle dage siden d. 13 august måtte vi konstaterer at der er en lille invasion af Gul Høsommerfugl og Orange Høsommerfugl i det sydlige Danmark.
Var på en Lucernemark ved Idestrup, Falster
d. 16 august 2017, Vi så en del Lille Kålsommerfugl, ca. 10 stk. Gul Høsommerfugl (ni hanner og en hun), og en Orange Høsommerfugl han.

_________________________

Stride sommerfugle

d. 11 august 2017

TV2 Lorry "Naturen nu" d. 11 august 2017: naturformidler Philip Hahn-Petersen fra "Verdens skove" og sommerfugleekspert Lars Andersen er taget til et Nordsjællandsk Overdrev for at se på sommerfugle.
Link til TV2Lorry

_________________________

Ældre Nyheder fra;

January - july 2017, 2016, 2015,

July - december 2014, January - june 2014,

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 - 2004.


Home tilbage til forsiden