Nyheder om Sommerfugle

- videnskab - opdagelser - expeditioner - ture - fotos vedrørende Sommerfugle af Lars Andersen

i 2023

first update d. 1 january 2023

last update d. 22 november 2023


Ældre Nyheder fra;

2022, 2021, 2020, 2019, 2018

December - july 2017, January - july 2017, 2016, 2015,

July - december 2014, January - june 2014,

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 - 2004.


OPFORDRING!

Hvis i har fotos af Sommerfugle eller har lavet en hjemmeside, eller en artikel om sommerfugle i Danmark. Eller har en spændende sommerfugletur i udlandet at fortælle om. Kan jeg enten lave links, fotos eller historien her!  

email to Lars Andersen

_________________________________________________________________________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

November 2023

_________________________

Rødlisten

d. 22 november 2023

Den Danske Rødliste (pr. oktober 2023) rummer en vurdering af 13.898 arters risiko for at uddø fra den danske natur. Rødlistevurderingerne foretages i perioder, og i den igangværende periode (2020-2030) er planlagt vurderinger af 12.000 arter. Resultaterne af rødlistevurderingerne offentliggøres i takt med, at artsgrupperne behandles, så de oversigter, der vises på redlist.au.dk, altid afspejler den nyeste viden om arternes truethed. Den Danske Rødliste omfatter således 831 arter fra den igangværende vurderingsperiode (2020-2030) samt hhv. 11.832 og 1.235 arter fra Rødliste 2019 (2014-2019) og Rødliste 2010 (2003-2011), der endnu ikke er revurderede (se Tabel 1 og oversigt over arterne her).

IUCN’s rødlisteindeks viser udviklingen i arternes truethed. En sammenligning af vurderingerne i Rødliste 2010 og Rødliste 2019 viser, at arterne generelt er blevet mere truede i denne periode, og eksperternes vurdering af de aktuelle udviklingstendenser for de rødlistede arter viser også, at der er flere arter i tilbagegang end i fremgang. Nye beregninger af rødlisteindekset foretages først ved afslutningen af den igangværende vurderingsperiode (2020-2030). Herved sikres, at beregningerne af udviklingen i arternes truethed bygger på et robust datagrundlag. Beregningerne foretages dog løbende under de artsgrupper, der rummer en høj andel af nyvurderinger (se fx Dagsommerfuglene).

De vigtigste levesteder for rødlistede arter er skov og krat samt græsland og hede, mens der også er mange rødlistede arter i mose og eng samt ved kysten. Noget overraskende er disse levesteder efterfulgt af agerland og by. Det er dog ikke fordi de truede arter lever på dyrkede marker, men især fordi mange rødlistede arter af laver har vigtige levesteder på agerlandets solitære træer i alléer og hegn samt på stengærder med kampesten. Her holder laverne stadig stand, fordi der er lys nok i modsætning til i skovene.

De rødlistede arter i byerne er arter knyttet til byens træer (svampe, snudebiller mm), bier, som bruger byens ruderater og laver, som lever på byens stenede overflader og på stammerne af gamle træer. Der er også en del rødlistede arter knyttet til søer og vandhuller samt vandløb. Til gengæld er andelen af rødlistede arter, der lever i havet, ret lille, primært fordi der mangler en rødlistevurdering af hovedparten af de vigtige marine artsgrupper (fx alger, marine muslinger og snegle, krebsdyr og andre marine bløddyr. Det forventes dog at en del af de marine arter vil blive behandlet i Rødliste 2030.

 

------

Ændringer på dagsommerfugle Rødlisten fra 2020 til 2023.

    2020 2023
Fransk Bredpande Pyrgus armoricanus EN LC
Ensianblåfugl Phengaris alcon VU EN
Sortbrun Blåfugl Aricia artaxerxes VU EN
Engblåfugl Cyaniris semiargus VU EN
Markperlemorsommerfugl Speyeria aglaja LC NT
Brunlig Perlemorsommerfugl Boloria selene LC NT
Rødlig Perlemorsommerfugl Boloria euphrosyne EN CR
Moseperlemorsommerfugl Boloria aquilonaris VU EN
Sørgekåbe Nymphalis antiopa LC VU
Askepletvinge Euphydryas maturna NA RE
Hedepletvinge Euphydryas aurinia EN NT
       

Artsliste; Dagsommerfugle i Danmark

_________________________

Madagaskar

d. 14 november 2023

Papilio mangoura (Hewitson, 1875) hun. Andasibe, Réserve spéciale d'Analamazoatra, Madagaskar 10 oct. 2023. Fotograf; Knud Ellegaard

_________________________

Rødhalset Gås

d. 3 november 2023

Rødhalset Gås, Branta ruficollis. Når den ikke er særlig langt væk fra jeg bor, skulle den ses, for den har jeg aldrig set før. Vallensbæk Ishøj strandenge hvor jeg var sammen med Erling Krabbe d. 3 november 2023. Fotograf; Lars AndersenRødhalset Gås, Branta ruficollis. Når den ikke er særlig langt væk fra jeg bor, skulle den ses, for den har jeg aldrig set før. Vallensbæk Ishøj strandenge hvor jeg var sammen med Erling Krabbe d. 3 november 2023. Fotograf; Lars AndersenRødhalset Gås, Branta ruficollis. Når den ikke er særlig langt væk fra jeg bor, skulle den ses, for den har jeg aldrig set før. Vallensbæk Ishøj strandenge hvor jeg var sammen med Erling Krabbe d. 3 november 2023. Fotograf; Lars AndersenRødhalset Gås, Branta ruficollis. Når den ikke er særlig langt væk fra jeg bor, skulle den ses, for den har jeg aldrig set før. Vallensbæk Ishøj strandenge hvor jeg var sammen med Erling Krabbe d. 3 november 2023. Fotograf; Lars Andersen

Rødhalset Gås, Branta ruficollis. Når den ikke er særlig langt væk fra jeg bor, skulle den ses, for den har jeg aldrig set før.
Vallensbæk Ishøj strandenge hvor jeg var sammen med Erling Krabbe d. 3 november 2023. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Oktober 2023

_________________________

Galápagosøerne

first update d. 27 october 2023

last update d. 29 october 2023

Kaktusfinke, Geospiza scandens. Isla Isabella, Galapagos, Ecuador d. 12 april 2023. Fotograf; John S. PetersenLille Darwinfinke, Geospiza fuliginosa. Isla Isabella, Galapagos, Ecuador d. 14 april 2023. Fotograf; John S. PetersenStor Darwinfinke, Geospiza magnirostris. Isla Santa Cruz ,Galapagos, Ecuador d. 11 april 2023. Fotograf; John S. Petersen

Kaktusfinke, Geospiza scandens.
Isla Isabella, Galapagos, Ecuador
d. 12 april 2023.
Fotograf; John S. Petersen
Lille Darwinfinke, Geospiza fuliginosa.
Isla Isabella, Galapagos, Ecuador
d. 14 april 2023.
Fotograf; John S. Petersen
Stor Darwinfinke, Geospiza magnirostris.
Isla Santa Cruz, Galapagos, Ecuador
d. 11 april 2023.
Fotograf; John S. Petersen
Darwins finker (også kendt som Galápagos finker) er en gruppe på omkring 18 arter af spurvefugle.
De er velkendte for deres bemærkelsesværdige mangfoldighed i næbform og funktion. De er ofte klassificeret som underfamilien
Geospizinae eller tribes Geospizini.
De tilhører
tanager familien og er ikke nært beslægtet med de ægte finker............

Læs mere på side om Darwins finker fra Galápagos

_________________________

The Common Blue Apollo
Parnassius hardwickei. Papilionidae, Parnassinae.
Central Bhutan,
October 2023 Kim Garwood

Common Blue Apollo, Parnassius hardwickii. At Pelela Pass 3500 m. in Bhutan october 18, 2023. Photographer; Kim GarwoodCommon Blue Apollo, Parnassius hardwickii. At Pelela Pass 3500 m. in Bhutan october 18, 2023. Photographer; Kim GarwoodCommon Blue Apollo, Parnassius hardwickii. At Pelela Pass 3500 m. in Bhutan october 18, 2023. Photographer; Kim GarwoodCommon Blue Apollo, Parnassius hardwickii. At Pelela Pass 3500 m. in Bhutan october 18, 2023. Photographer; Kim Garwood

Common Blue Apollo, Parnassius hardwickii. At Pelela Pass 3500 m. in Bhutan october 18, 2023. Photographer; Kim Garwood

On facebook

_________________________

Höganäs, Skåne

d. 18 october 2023

Tosteblåvinge, Celastrina argiolus hun.
Sånehög, Höganäs, Väsby, Skåne, Sverige d. 18 oktober 2023. Fotograf; Lars J Jonsson

_________________________

Ecuador

d. 17 oktober 2023

Clearwinged Mimic-White, Dismorphia theucharila ssp. avonia. Itamandi, Rio Arajuno, Ecuador d. 5 april 2023. Fotograf; John S. Petersen

Clearwinged Mimic-White, Dismorphia theucharila ssp. avonia (Hewitson, 1867).
Itamandi, Rio Arajuno, Ecuador d. 5 april 2023. Fotograf; John S. Petersen

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

September 2023

_________________________

Ruby-spotted swallowtail, Heraclides anchisiades (Esper, 1788) abandoned pupa. Hotel Esmeralda, Coroico, Yungas, Bolivia on January 17, 2005. Photographer; Lars Andersen

Ruby-spotted swallowtail, Heraclides anchisiades (Esper, 1788) abandoned pupa.
Hotel Esmeralda, Coroico, Yungas, Bolivia on
January 17, 2005. Photographer; Lars Andersen

Tænk der skulle gå over 17 år før jeg får bestemt denne fordladte puppehylster?

_________________________

den Blå Bog

Folk der formidler viden om sommerfugle og andre insekter. Som Entomologer, Lepidopterologer, Biologer, Forskere og deres formidling på Naturbaser.

d. 25 september 2023

Lars Andersen; Jeg er ved at oprette en side, den Blå Bog om
folk der formidler viden om naturen med dens sommerfugle og andre insekter.
Jeg skriver stadig løbende på siden, når der er tid og lyst til det.

_________________________

Grå Lavugle, Laspeyria flexula

d. 5 september 2023

Grå Lavugle, Laspeyria flexula larve. Grenå Kommuneplantage, Djursland d. 7 september 2023. Fotograf; Kjeld Brem

Grå Lavugle, Laspeyria flexula larve. Grenå Kommuneplantage, Djursland d. 7 september 2023. Fotograf; Kjeld Brem

Kjeld Brem d. 7 sept. 2023:
Som nogle måske ved, er en af mine nye "yndlingsplanter" at søge på: Fyr!
Hvis man selv skulle få lyst, så hold ikke kun øje med Nålene.
Check også de mindre kviste - men tag de stærke briller på!:

_________________________

Inde for hegnet. Uden for hegnet.

d. 5 september 2023

To insektbakker med to tørv fra samme naturareal. Vejle Søndermark, Østjylland d. 5 september 2023. Fotograf; Anne Drøgemüller Lund

To insektbakker med to tørv fra samme naturareal. Vejle Søndermark, Østjylland d. 5 september 2023. Fotograf; Anne Drøgemüller Lund

Anne Drøgemüller Lund 5. september 2023:
To insektbakker, to tørv fra samme naturareal henholdsvis inden for hegnet
(helårsgræsning med heste) og uden for hegnet. Navneskilte ved alle plantearter.
Jeg siger jer, det er ekstrem effektiv formidling af de store planteæderes nøglefunktion.
Alle kan forstå det.

Tak til DBF = Dansk Botanisk Forening for at introducere mig for denne formidlingsmetode.
#dknatur #biodiversitet #storeplanteædere #biodiversitetsformidling #nøglearter

Link til rewilding

_________________________

Hjælp dyrene i naturprojekter
Udgivet af:
Kirsten Bjergskov Grarup, d. 2 november 2021.

Sådan lyder titlen på en række annoncer der for tiden op til kommunalvalget fylder i diverse lokalaviser. Bag kampagnen står foreningen “Stop vanrøgt af dyr bag hegn”, som ønsker at informere om konsekvenserne for dyrene i de nuværende naturprojekter samt de kommende Naturnationalparker.

Annoncen er sat stort op i halvsidesformat, fotos af magre dyr og en del tekst med overskrifter, der fastholder blikket. Dramatisk og bevægende sprogbrug i forsøget på at fremstå sagligt og faktuelt. Du kan se den
her, hvis du ikke allerede er stødt på den.

Dette blogindlæg er delt i to hovedafsnit. Det første afsnit handler om min reaktion på annoncen og indholdet af den, det andet afsnit er en kritisk gennemgang af de fremførte påstande. Så er du advaret, kære læser!

_____

Lars Andersen d. 1. september 2023; Og selv om denne artikel er næsten to år gammel.
Beskriver den præcis foreningen “
Stop vanrøgt af dyr bag hegn" som jeg opfatter den.

Jeg blev også overrumplet. Jeg blev også forbløffet.
Så tog jeg mig til hovedet. Og så blev jeg nysgerrig.

"Men nok ikke på den måde som jeg formoder foreningen ønskede. "

Nej, for jeg blev også provokeret over den mængde af nonsens, der bliver opremset i den store annonce.
Og man undre sig over at div. redaktioner i lokalpressen godkender den slags hverveannoncer for det mest hadefulde og sorteste udgydelser fra menneskets dybeste afkroge?

Her et eksempel:
At man i Facebookgruppen og i interviews tillader sig at sammenligne tankegangen for naturnationalparker med koncentrationslejre og nazisme – og hvis man ikke bakker op om deres synspunkt, må man have psykopatiske træk. At man i foreningen konsekvent omtaler Naturnationalparkerne som statsstyret dyremishandling.

Hvis man bruger sin sunde fornuft, og bare er lidt interesseret i naturen, kan man gennemskude dette nonsens. Om deres påstande om dyr bag hegn, ikke er vilde osv.

Jeg må kreditterer denne velskrevne artikel til Kirsten Bjergskov Grarup
som virkelig beskriver disse folk fra foreningen “
Stop vanrøgt af dyr bag hegn".

Link til rewilding

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

August 2023

_________________________

Exmoor Heste

d. 31 august 2023

Ræveskiftet, Nordsjælland d. 5 august 2023. Fotograf; Lars Andersen

Ræveskiftet, Nordsjælland d. 5 august 2023. Fotograf; Lars Andersen

Link til rewilding

_________________________

Bidstrupskoven - for os der elsker naturen
Erika Grøntved d. 19 august 2023.

Her fra Butterfly Coservation UK om skovperlemorsommerfugl, og her taler vi om folk der har praktiseret pleje af sommerfugle i mange år.

Om plejen: de har succes med skovperlemorsommerfugl og flere andre arter.
Bregne-dominerede levesteder er målet at bevare mosaikker af moderat/tæt bregnekrat afbrudt med græsklædte pletter og baldakin huller, med rigelige violer vokser gennem brudt bregnezone, hvor der er begrænset græsdække.

Egnede forhold er nemmest identificeres om foråret, hvor violer er flest
iøjnefaldende før bregne baldakin lukker lokaliteten. Bemærk at de fleste bregner står på højland, og heder er mindre egnede fordi de er for sure og gør det de ikke indeholde violer.

Græsning
Ekstensiv græsning med kvæg og ponyer er ideel.
Dyrenes trampehandlinger igennem bregne bevoksninger, især om vinteren og tidligt forår (normalt februar til april), er vigtigst for at hjælpe med at bryde op i visne bregner fra sidste år. Dette skaber et netværk af stier der løber gennem bregner, som giver spiresteder for violer og åbner op for bregne baldakin til at tillade sollys.

Nogle enkelte lokaliteter kan holdes i passende stand ved fåregræsning, selvom disse dyr er ikke så effektiv til at trampe bregne og opretholde gode tætheder af violer. Græsning af får mellem april og juni bør kun være let og omfattende, fordi disse dyr kan fjerne nektarkilder, der bruges af de relaterede perlemorsommerfugle. De skal tidsnok flyttet til andre arealer i foråret.

Og resten om kratrydning, afbrænding osv. kan man læse i link.

Der har været lidt debat i facebookgruppen, hvor der har været kritik fra brugere om græssere?

Fra facebookgruppen:
Bidstrupskoven - for os der elsker naturen
Erika Grøntved d. 19 august 2023.

_________________________

Siciliansk Skakbrætrandøje, Melanargia pherusa. Palermo, Sicilien maj 2023. Fotograf; Torben Evald

Siciliansk Skakbrætrandøje, Melanargia pherusa. Palermo, Sicilien maj 2023. Fotograf; Torben Evald

_________________________

Litografilyngvikler, Phiaris schulziana. Marbæk Naturpark, Esbjerg, Jylland d. 15 august 2023. Fotograf; Lars Andersen

Litografilyngvikler, Phiaris schulziana.
Marbæk Naturpark, Esbjerg, Jylland
d. 15 august 2023. Fotograf; Lars Andersen
John Søby Nielsen bekræftede ID.

_________________________

Rødtopbi, Melitta tricincta

d. 5 august 2023

Rødtopbi, Melitta tricincta. på Høstrødtop, Odontites vulgaris. Ræveskiftet, Nordsjælland d. 5 august 2023. Fotograf; Lars AndersenRødtopbi, Melitta tricincta. på Høstrødtop, Odontites vulgaris. Ræveskiftet, Nordsjælland d. 5 august 2023. Fotograf; Lars Andersen

Rødtopbi, Melitta tricincta. på Høstrødtop, Odontites vulgaris. Ræveskiftet, Nordsjælland d. 5 august 2023. Fotograf; Lars Andersen
Første optagelser med mit nyerhvervet Canon EOS R7 og Canon RF 100 mm macro IS monteret.

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Juli 2023

_________________________

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion hun. Revingehed, Skåne, Sverige d. 30 juli - 2023. Fotograf; John S Petersen

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion hun. Revingehed, Skåne, Sverige d. 30 juli - 2023. Fotograf; John S Petersen

Martin Stoltze har ved Degeberga, østlige Skåne set blåfuglen så tidligt som d. 17 juni 2023 i den længste tørkeperiode.
Men så kom den lange periode med regn fra først i juli som stadig forsætter. Det er ikke overraskende at blåfuglen kan klække senere som denne hun
d. 30 juli 2023, eller vente til næste år nede i myreboet som larve eller puppe.

_________________________

Det Blåplettede Hvide C, Polygonia c-album ab. Öland, Sverige d. 28 juli 2023. Fotograf; Inger Johansson

Det Hvide C, Polygonia c-album ab. Öland, Sverige d. 28 juli 2023. Fotograf; Inger Johansson

Inger Johansson; En vinbärsfuks med blåa markeringar?
Den måste väl vara nykläckt, för såna blåa färger
har jag då aldrig sett dokumenterade nånstans. (Öland
28 juli)
Jättekul! Vacker!

Facebookgruppe "Vi som gillar fjärilar"

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Juni 2023

_________________________

Sydlig Metalugle, Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775). Mårslet, Østjylland d. 25 juni 2023. Fotograf; Ami Satat

Sydlig Metalugle, Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775).
Mårslet, Østjylland
d. 25 juni 2023. Fotograf; Ami Satat
Andet danske fund. Første fund er fra Værløse 05/11-2013.

_________________________

Hundevænge Overdrev

d. 25 juni 2023

Emma Engell Sohnemann:
Blåfugl sp. taget på Hundevænge Overdrev, Møn
den 25/6 - 2023.
Jeg beklager det super dårlige billede.
Der blev taget et billede med tanke på
sortplettet blåfugl - jeg er ikke ekspert så er det nogen som kan hjælpe?

Lars Andersen: Dette her er stort og glædeligt, og viser at blåfuglen nu har spredt sig over 2 km længere mod øst fra Høvblege.

Facebookgruppen: "Kryb og kravl"

_________________________

Findplanten
er udviklet af
Aarhus Universitet med midler fra 15. juni fonden

d. 19 juni 2023

Ved udvælgelsen af arter, som er medtaget, er lagt særlig vægt på følgende forhold:-
Planten er føde for mange insekter, som lever af de grønne plantedele, pollen og/eller nektar -
Plantens frø eller frugter spises af fugle og/eller insekter -
Planten udgør et egnet levested for fauna.

De fleste planter er flerårige og næsten alle er hjemmehørende i Danmark. Vi har medtaget enkelte ikke-hjemmehørende arter, der ikke anses for problematiske.

_________________________

Velgast, Vorpommern-Rügen

d. 10 juni 2023

Emil Bjerregård 10/6-2023. Observationer Lepidopterologisk Forening

Efter en kedelig uges tid i DK, besluttede jeg mig impulsivt for en 1-dags tur til Tyskland lige ovre på den anden side af LFM, for at rydde lidt op. I 2022 er der "igen" fundet Violet Ildfugl, Lycaena alciphron nær Rostock, hvor den er på minimum to lokaliteter tæt på kysten. Denne var hovedmålet, da jeg manglede nominaten og kun har ssp. gordius og ssp. melibaeus fra Sydeuropa.

Jeg besøgte i går den ene lokalitet nær Velgast, som i fugleflugt ligger ca. 70 km fra Gedser.
Det lykkedes at finde et par stykker, desværre ingen hunner, så jeg må tilbage igen (eller tage den andetsteds i Østeuropa). På samme lokalitet sås også arter som 1 stk.
Spejlbredpande, H. morpheus, 1 stk. Gulplettet Bredpande, C. palaemon, enkelte Sort Ildfugl, L. tityrus, Sortåret Hvidvinge, A. crataegi i hobetal.

Og som det måske mest interessante 3 stk. Hedepletvinge, E. aurinia.
Arten er mig bekendt ikke fundet heroppe ved Rostock i mange år, så muligvis er der tale om en halv-sensationelt genfund, men jeg skal have tjekket op på noget mere litteratur når jeg har tid. Der er ikke meget gennemsigtighed når det gælder tysk entomologi!

Men uanset hvad er det sjovt at det er relativt let at finde C. palaemon, L. alciphron, og E. aurinia lige ovre på den anden side. Østlig perlemorsommerfugl, A. laodice skulle i øvrigt også have enkelte bestande i området.
Skrevet d. 10/6-2023

_________________________

Danmarks Dagsommerfugle

d. 8 juni 2023

Anne Eskildsen d. 8 juni 2023 Jeg er så stolt over endelig at kunne fortælle, at Danmarks Dagsommerfugle, det nye nationale overvågningsprogram for dagsommerfugle, går i luften i dag.
Jeg har drømt om at få dette projekt på benene i et årti - for Danmark har alt for længe stået som et af de eneste lande i EU, der ikke overvåger bestandsudviklingen for sine dagsommerfugle. Men det skal være slut nu!

Jeg bliver den daglige leder af projektet, og du kan kontakte mig på: anne@naturraadgiverne.dk hvis du har lyst til at blive involveret i projektet som tæller.

Du kan også melde dig ind i facebookgruppen Danmarks Dagsommerfugle, hvor du kan følge med i projektet!

Link til Dagsommerfuglene forsvinder

_________________________

Der er mange nye sommerfugleinteresseret
der gerne vil se Svalehale

d. 14 juni 2023

Svalehale, Papilio machaon han. Byskolen, Helsingør, Nordsjælland d. 13 juni 2023. Fotograf; Henriette Ege

Svalehale, Papilio machaon han.
Byskolen, Helsingør, Nordsjælland
d. 13 juni 2023. Fotograf; Henriette Ege

Der er mange nye sommerfugleinteresseret der gerne vil se Svalehale

Lars Andersen d. 14 juni 2023:
Men at finde denne sommerfugl er ligesom at vinde i lotteriet, man kan ikke køre efter Svalehale i Danmark, med mindre den hilltopper nogle dage.

På blomster i en skolegård bliver den sjældent længe som i går, før den flyver videre. Hannen søger nektar undervejs på sin søgen efter hunner og videre til næste bar.
Hvis den finder en højt beliggende bar i landskabet som kystskrænter, kan den blive i nogle dage og hilltoppe. Så Nakkehoved Fyr, Rusland eller Heatherhill mod vest er oplagte muligheder i dag.

_________________________

Hærværk mod omstridt natur-forsøg i Mols Bjerge meldt til politiet
Skrevet af:
Frederik Dupont Hald, DR Nyheder d. 14 juni 2023.

DR Nyheder d. 14 juni 2023.
Ukendte gerningsmænd har ødelagt et større stykke af indhegningen til Molslaboratoriet, hvor 40 heste og kvæg lever vildt som led i et rewilding-projekt.
Omkring 200 meter hegn var klippet op og ødelagt - måske i et forsøg på at lukke dyrene ud, siger Bo Skaarup, direktør hos Naturhistorisk Museum Aarhus, der står bag Molslaboratoriet.

- Det skaber jo utryghed. Vi betragter det som hærværk, at nogen finder på at klippe hegnet over omkring vores dyrehold, siger
Bo Skaarup.

Molslaboratoriet har længe været plaget af hærværk i form af udefrakommende, der fodrer dyrene på arealerne, hvilket kan påvirke dyrenes naturlige adfærd og i yderste konsekvens føre til aflivning.
Ingen dyr slap ud i forbindelse med hærværket mod hegnet, der blev opdaget og meldt til politiet den
2. juni.

_________________________

Molslaboratoriets dyr er evig kilde til debat og forvirring.
Her er, hvad du skal vide om det udskældte rewilding-projekt.
Skrevet af: Daniel Greneaa Hansen, Søren Engelbrecht, Kalle Thue Gregersen.
Tjek Det d. 12 juni 2023.

Tjek Det d. 12 juni 2023.
Molslaboratoriets rewilding-projekt i Mols Bjerge i Østjylland skaber intense diskussioner om dyrevelfærd og naturforvaltning.
De vilde heste og kvæg i projektet bliver nemlig ikke fodret, men skal finde føde i naturen hele året. Hvis der ikke er nok mad, fjernes de fra projektet.
Formålet er at lade forskere undersøge, hvordan den danske natur forandrer sig, når man udsætter græssende dyr og lader naturen passe sig selv.
Her er, hvad du skal vide om rewilding-projektet og dyrenes forhold, som blandt andet har ført til politianmeldelser for dyrplageri.

Facebookgruppen "Tjek Det"

Facebookgruppen "Tjek Det"
Hvor det er muligt at komme med kommentare. Her en af dem:

Her en af kritikerne fra "stop hegn" grupperne: Lisbeth Maria Hansen:
Molslaboratoriet har haft succes med at fremstille deres uvidenskabelige tilgang, som videnskabelig, og bliver båret af medierne, som ikke kan skelne mellem ideologi og videnskab. Den kritiske presse har tilsyneladende ingen interesse i at dække det påståede grønne område.
Molslaboratoriet er en fold svarende til 1000 x 1200 m, hvor der udsættes domesticerede husdyr, som derefter kaldes "vilde". Det er dyr som i naturen vil vandre mange kilometer dagligt, for at søge relevante føde emner, som istedet tvinges til at overleve på en lille fold, på en diæt der gør dyrene utrivelige.

Molslaboratoriet er tyk venstrefløjspropaganda og naturromantik, tilsat lidt wannabe Crocodile Dundee. En kofold bliver ikke vild eller fri natur, selvom man skriver det hele med store bogstaver.

Kasper Malmberg;
Fladjordsfolket, anti-vaxerne, de 5G-frygtsomme, cemtrail-koldbøtterne, Onkel reje-hadere og dem der som ved at pizza-gate er virkelig, er alle småbørn i forhold til hvem I nu har lagt jer ud med i denne sobre artikel om MolsLab og rewilding.
Nu starter det helt store cirkus og det kommer nok til at vare et stykke tid. Mon ikke redaktionen bliver politianmeldt.

Nu er der over 500 kommentarer, jeg gider ikke følge med mere i DBJ omrejsende cirkus.

Link til rewilding

_________________________

Nektarplanter i tørketiden

d. 6 juni 2023

Dværgblåfugl, Cupido minimus hun. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 6 juni 2023. Fotograf; Lars AndersenDværgblåfugl, Cupido minimus han. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 6 juni 2023. Fotograf; Lars Andersen

Dværgblåfugl, Cupido minimus. hun & han. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 6 juni 2023. Fotograf; Lars Andersen

Dværgblåfugl er særdeles vilde med Bitter Bakkestjerne, Erigeron acer og
Dansk Kokleare, Cochlearia danica. Det så jeg på Melby Overdrev d. 6 juni 2023.

Jeg er dog ikke sikker på mine plantebestemmelser?
Så i må gerne kommenterer på facebook; "
sommerfugle i felten".

_________________________

Skidendam

d. 3 juni 2023

Grøn Busksommerfugl, Callophrys rubi larve på tranebær. Skidendam, Teglstrup Hegn, Nordsjælland, Danmark d. 3 juni 2023. Fotograf; Anders N. Michaelsen

Grøn Busksommerfugl, Callophrys rubi larve på tranebær.
Skidendam, Teglstrup Hegn, Nordsjælland, Danmark d. 3 juni 2023. Fotograf; Anders N. Michaelsen

_________________________

Hvordan kan vi afgøre hvilke levende organismer
vi kan undvære, for at vi kan overleve?

d. 3 juni 2023

Stenurtblåfugl, Scolitantides orion han. Krokstrand, Bohuslän, Sverige d. 20 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

Stenurtblåfugl, Scolitantides orion han. Krokstrand, Bohuslän, Sverige d. 20 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

Lars Andersen d. 3 juni 2023:
Der har været diskussioner blandt nogle om hvor meget vi mennesker
kan undværer af levende organismer for at vi kunne overleve på denne klode?

Tanken om vi skal beskytte naturen, fordi den ikke er nødvendigt
da vi sagtens kan overleve uden naturen, men at vi gøre det af æstiske grunde.
For modargumentet at naturen ingen nytteværdi har, for det har den ikke,
er også tankespind for at vi beskytter naturen af æstetiske grunde?

"Jeg kan slet ikke tænke de argumenter til ende,
for hvordan kan vi afgøre hvilke levende organismer vi kan undvære,

for at vi kan overleve?"

Og nåhja; sommerfuglene kan heller ikke overleve uden hele pakken uanset hvor nederen den er? dvs. de symbiotiske forhold de er i forhold til værts og nektarplanter, de større græssere,
hvepse, fluer og bakterier med mere.

Link til Dagsommerfugle Forsvinder

_________________________

Hvis man spørger danskerne om de kan lide naturen?

d. 18 maj 2023

Alexander Holm d. 18 maj 2023:
Havde
Sebastian Klein forbi podcasten forleden, hvor han smed denne her perle. Så tror jeg ikke det kan siges bedre?

Hvis man spørger danskerne om de kan lide naturen?
Siger 100% af danskerne ja! Meeeeeeen så kommer; vi kan ikke lide muldvarper, myg, hvepse og skarver......................
Alle danskere har et billede af de godt kan lide naturen. Men i virkeligheden accepterer de ikke naturen.
De accepterer kun en del af naturen "den gode natur"..........
Citat:
Sebastian Klein

Lars Andersen: Jeg vil give Sebastian ret, vi kan ikke ubetinget lide naturen. For så længe vi ikke accepterer hele pakken, kommer vi ikke videre. Det er ikke kun solsorten, sommerfugle på buddlejaen og nattergalen. Det er også edderkopper, fluer, myg, møl, skarv og sæler.

Link til Dagsommerfugle Forsvinder

_________________________

Nyt DNA-studie afslører kostvaner blandt vilde heste og kvæg i Mols Bjerge
Aarhus Universitet d. 8. februar 2023 af Peter F. Gammelby

Forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum har gennem et år indsamlet og analyseret miljø-DNA fra hestepærer og kokasser i Mols Bjerge for at se,
hvordan vildhestenes og vildkvægets kostvaner ændrer sig med årstiderne.
Det viser sig, at vildhestenes kost er alsidig hele året,
mens vildkvæget indskrænker deres menu om vinteren.

Link til den videnskabelige artikel:
"
Contrasting seasonal patterns in diet and dung-associated
invertebrates of feral cattle and horses in a rewilding area
"

Link til rewilding

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Maj 2023

_________________________

Den tavse klode
af Dave Goulson.
GAD maj 2023

I takt med at insekterne bliver færre, vil vores verden langsomt gå i stå.

Dave Goulson er en af verdens førende eksperter i bier, og hans indlevende bog, Den tavse klode, giver en formidabel indsigt i insekternes forunderlige liv og betydning for alt andet liv på Jorden. Bogen er en international bestseller og både en uhyre velskrevet kærlighedserklæring og et tvingende opråb med potentiale til at blive samme banebrydende miljøklassiker som Det tavse forår af Rachel Carson, der udkom i 1962 og var årsag til, at miljødebatten for alvor blev sparket i gang internationalt.

Verden over er insekterne i voldsom tilbagegang, og hvis de arbejdsomme skabninger overhovedet skal overleve og trives, er der brug for en verdensomspændende opvågnen og debat om, hvordan vi får en giftfri fremtid. Ikke mindst i Danmark, det er det hårdest dyrkede land i Europa og det land, som levner mindst plads til naturen.

En personlig, engagerende og særdeles velformidlet bog om de vidunderlige, fascinerende insekter, som vi deler kloden med – om hvordan vi har afstedkommet deres fatale nedtur og masseuddøen, og hvad vi kan gøre for at afværge det. Jo før jo bedre!


Lars Andersen: Oversat og bearbejdet til dansk af Kjeld Hansen som er vigtig stemme i miljødebatten. Og Henrik Bringsøe og Lars Andersen har hjulpet til med faglig viden.

Nu har jeg tygget mig igennem nogle sider. Den er spændende at læse, en reference/leksikon om insekter i alle forhold fra evolution til uddøden, de forskellige insekter levevis og mennesket forhold til dem. Der er gode referencekilder, så man selv kan søge fakta.

Dave Goulson er en vigtig stemme i naturdebatten. Dette værk er fantastisk, kan varmt anbefales.

Link til Litteratur

_________________________

Visitors to New Forest to be fined up
to £1,000 for petting ponies
Besøgende i New Forest risikerer at blive idømt en
bøde på op til £1.000 for at klappe ponyer og for at tænde bål og grille,
som en del af foranstaltninger til at tackle asocial adfærd.
New Forest District Council 13. april 2023.

De nye regler, godkendt af New Forest District Council, forbyder kælning og fodring af dyr af hensyn til deres velbefindende og for at forhindre dem i at blive aggressive.

Overtrædelse af bekendtgørelserne om beskyttelse af det offentlige rum, som skal træde i kraft fra
d. 1. juli 2023 kan føre til en fast bøde på 100 pund eller en strafferetlig forfølgning med en bøde på 1.000 pund.

En talsmand for den lokale myndighed i Hampshire sagde: "Selv om det store flertal af mennesker, der nyder skoven, gør det med behørig hensyntagen til New Forest Code, forventer rådet ved at lave disse regler en reduktion i den asociale adfærd forbundet med skovbrande og grill på skov, og fodring og kælning af skovens dyr, som alt sammen er til skade for lokalsamfundet og naturen.

Guardian 12. april 2023.

Link til Rewilding

_________________________

Gonepteryx rhamni laying eggs

d. 7 may 2023

Gonepteryx rhamni (Common brimstone) female laying eggs
on
Rhamnus frangula (Frangula alnus-alder buckthorn) in my garden.
Denmark
7.may 2023.
20+ + eggs in 30 min. on one bush. Video recorded with 240 fps.
Pedromariposa

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

April 2023

_________________________

Vingeløse hunner

d. 28 april 2023

Pileprydvinge, Dasystoma salicella hun. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 22 april 2023. Fotograf; Karsten Schnack

Pileprydvinge, Dasystoma salicella (Hübner, 1796) hun.
Melby Overdrev, Nordsjælland d. 22 april 2023. Fotograf; Karsten Schnack
Hvorfor bruge energi på at udvikle store vinger, flyvemuskler mm, når man kan overlade det at flyve til hannerne og fuglene. Så får hunnerne så meget mere energi til at producere æg!
Den idé er øjensynligt opstået en del gange uafhængigt af hinanden i helt forskellige familier af sommerfugle, f.eks. hos visse frostmålere, sækspindere, penselspindere, m.fl. – og visse prydvinger som f.eks. pileprydvinge, Dasystoma salicella, i hedesækspindere familien som jeg forleden dag fandt en hun af på pors på Melby Overdrev i Nordsjælland. Arten lever på flere forskellige planter, men man ser den ikke så tit. Karsten Schnack

_________________________

Natsværmere er mere effektive bestøvere om natten end
dagflyvende bestøvere som bier, viser ny forskning fra University of Sussex.
Butterfly Conservation 30 March 2023

d. 25 april 2023

Midt i udbredt bekymring over tilbagegangen af vilde bestøvende insekter som bier og sommerfugle har forskere fra University of Sussex, inklusive Dr. Max Anderson, Butterfly Conservation's South West Landscape Officer, opdaget, at natsværmere er særligt vitale bestøvere for naturen.
Undersøgelse af 10 lokaliteter i det sydøstlige England i hele juli 2021 fandt Sussex-forskerne ud af, at 83 % af insektbesøgene på brombærblomster, Rubus blev foretaget i løbet af dagen. Mens natsværmere aflagde færre besøg i løbet af de kortere sommernætter, og kun steg 15 % af besøgene, var de i stand til at bestøve blomsterne hurtigere.

Som et resultat konkluderede forskerne, at natsværmere er mere effektive bestøvere end dagflyvende insekter såsom bier, som traditionelt opfattes som 'hårdtarbejdende'. Mens dag-flyvende insekter har mere tid til rådighed til at overføre pollen, yder natsværmere et vigtigt bidrag i de korte timer med mørke.
Professor Fiona Mathews, professor i miljøbiologi ved University of Sussex og medforfatter til denne seneste forskning siger: "Bier er uden tvivl vigtige, men vores arbejde har vist, at natsværmere bestøver blomster i en hurtigere hastighed end dagflyvende insekter.
Desværre, mange natsværmere er i alvorlig tilbagegang i Storbritannien, hvilket påvirker ikke kun bestøvningen, men også fødeforsyningen til mange andre arter lige fra flagermus til fugle. Vores arbejde viser, at enkle trin, såsom at lade pletter af brombær blomstre, kan give vigtige fødekilder til natsværmere & møl, og vi vil blive belønnet med en høst af brombær. Alle vinder på det!"
Forskere undersøgte bidraget fra både nat- og ikke-nataktive insekter til bestøvningen af brombær. De overvågede antallet af insekter, der besøgte blomster ved hjælp af kamerafælder, og fandt ud af, hvor hurtigt pollen blev aflejret på forskellige tidspunkter af dagen ved eksperimentelt at forhindre insekter i at besøge nogle blomster, men ikke andre.

Derudover viser undersøgelsen vigtigheden af brombær, Rubus en busk, der i vid udstrækning anses for at være ugunstig og rutinemæssigt ryddet væk, men som faktisk er kritisk vigtige for nataktive bestøvere.
Dr. Max Anderson, South West Landscape Officer for Butterfly Conservation, var en ph.d.-studerende, der arbejdede sammen med professor Mathews på papiret. Max siger: "Natsværmere er vigtige bestøvere, og de er meget undervurderet og understuderet. Størstedelen af bestøvningsforskningen har en tendens til at fokusere på dagflyvende insekter, med ringe forståelse af, hvad der sker om natten.

"Nu ved vi, at natsværmere og møl også er vigtige bestøvere, vi er nødt til at handle for at støtte dem ved at tilskynde beskyttelse af brombærkrat og andre blomstrende kratplanter til at vokse i vores parker, haver, vejkanter og levende hegn."
Bestøvende insekter er en vital del af mange økosystemer og en meget vigtig del af livscyklussen. Bestøvere tillader planter at frugte, sætte frø og spirer. Dette giver igen mad og levesteder for en række andre skabninger. Så vores naturlige økosystemers sundhed er grundlæggende forbundet med sundheden for vores bier og andre bestøvere. Men hovedsageligt på grund af klimaændringer og intensivt landbrug er der en udbredt tilbagegang i vilde bestande.

Marvellous moths!
Pollen deposition rate of bramble (Rubus futicosus L. agg.) is greater at night than day
Max Anderson,Ellen L. Rotheray,Fiona Mathews
Plos One Published: March 29, 2023

-

Link til side med Morfologi

_________________________

Hurtig og vedvarende regional tilbagegang
af sommerfugle i Østdanmark 1993-2019
Emil Blicher Bjerregård, Lars Baastrup-Spohr, Bo Markussen, Hans Henrik Bruun.

d. 24 april 2023

Mange sommerfuglepopulationer reagerer negativt på intensivering af arealanvendelsen i menneskedominerede landskaber. Der er dog etableret netværk af beskyttede områder med det formål at standse tab af arter.

Vi foretog årlige undersøgelser af alle bestande af 22 usædvanlige sommerfuglearter i Østdanmark i perioden 2014-2019 og sammenlignet med en systematisk atlasundersøgelse udført 1989-1993, for at vurdere tendenser i regional belægning af arter.

Tre ud af 22 arter uddøde regionalt mellem 1993 og 2015. En art opretholdt en enkelt population gennem undersøgelsesperioden. Logistisk regression for de resterende 18 arter viste, at 10 var i kraftig tilbagegang fra 1993 til 2015, to viste en faldende tendens, og seks havde stabile tendenser. For alle arter undtagen én fortsatte den faldende tendens 2015-2019. For fem arter var et vedvarende stærkt fald tydeligt.

I 1993 var det samlede antal bestande for alle 22 sommerfuglearter 565, som i 2019 var faldet til 158 bestande (et tab på 72 % over 26 år). Fra 2015 til 2019 faldt det samlede antal populationer yderligere fra 200 til 158 (et fald på 21 % over kun fire år).

Lovbeskyttelse af områder (Natura 2000 og den danske naturbeskyttelseslov §3) var uventet ikke forbundet med lavere sandsynlighed for lokal udryddelse for sommerfugle populationer. Det observerede vedvarende fald på tværs af arter tyder på en generel lav effektivitet af netværket af beskyttede lokaliteter, sandsynligvis på grund af en kombination af misforståede forvaltningsregimer og betaling af udryddelsesgæld fra fortiden.

Link til Dagsommerfuglene forsvinder

_________________________

The decline of butterflies in Europe

10. dec. 2019

The decline of butterflies in Europe:
The crisis deepens" presented by
Martin Warren,
Butterfly Conservation Europe, Dorset,
United Kingdom at Entomology
2019 in St. Louis, MO.

Link til Dagsommerfuglene forsvinder

_________________________

Sjöarp

d. 12 april 2023

Det Hvide C, Polygonia c-album han. Sjöarp, Blekinge, Sverige d. 12 april 2023. Fotograf; Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han og hun. Sjöarp, Blekinge, Sverige d. 12 april 2023. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide CPolygonia c-album han og KirsebærtakvingeNymphalis polychloros han og hun.
Sjöarp, Blekinge, Sverige d. 12 april 2023. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

The last leg of the longest butterfly migration has now been identified
By Erin Garcia de Jesús, Science News

d. 11 april 2023

Hvert år tager tidselsommerfugle født i Europa sydpå på en episk rejse til Afrika.
Nu ved forskere præcis, hvor på kontinentet disse langdistancerejsende tilbringer deres vinterferie.

Fra december til februar, efter at have fløjet over Sahara i efteråret, slog de orange-og-brunvingede insekter lejr og yngler i savanner og højland over det centrale Afrika på savannerne i Centralafrika, fra Elfenbenskysten til Kenya og Etiopien, rapporterer videnskabsmænd
den 10. april i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Da regntiden bringer grønt til regionen, fester sommerfuglene og deres larveafkom med en række forskellige planter, indtil deres overvintringssteder tørrer ud. Så flyver sommerfuglene nordpå til Europa. Så den er ude på en af de længste rejser på ca. 15,000 km.

_________________________

Helt almindelige hændelser

d. 9 april 2023

Det er almindelige hændelser, at husdyr som vilde dyr bliver ramt af ulykker ved fødsel, slagsmål, sygdom, alderdom osv. Eller de bliver skudt og slagtet.
Men derfor beskylder man ikke dyreholdere, dyrlæger, biologer, fiskere, jægere og slagtere for at være onde?

Tænk hvis nogle bliver vrede over trafikulykker, folk der dør på hospitaler og hospice med mere.
Og beskylder bilproducenter, trafikanter, falkreddere, sygeplejesker og læger for at være onde?

Så er spørgsmålet, er det i orden at lave
almindelige hændelser om til
facebookbegivenheder hvor man udskammer dem man mener er onde?

Link til facebookgruppen
"Rewilding DK"

_________________________

Sydeuropæisk Svalehale
fundet i Vallø

d. 3 april 2023

En nyklækket Sydeuropæisk Svalehale fundet i Vallø, Sjælland i en pakke pære fra Holland d. 3 april 2023.

Sydeuropæisk Svalehale (koningspage på nederlandsk) er en trækker der er blevet set omkring halvtreds gange i Holland. I de senere år er der i gennemsnit set et eksemplar om året; i nogle varme år flere eksemplarer.

Den nærmeste population sydøst for Nederland findes ved Rhinen og Ahr-dalen i Tyskland.
Sydeuropæisk Svalehale kommer til Holland på egen hånd, og der kan optræde sjældent æglægning. Men det har jeg endnu til gode fra Holland?

De pære er pakket i Nederland/Holland men kan komme fra andet areal?

Link til facebookgruppen "sommerfuglehaver"

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Marts 2023

_________________________

Rod i danske natsværmere navne

d. 26 marts 2023

Der er flere danske navne jeg undre mig over i Morten Top-Jensen og Michael Fibirger's bog Danmarks Sommerfugle fra 2009.

Det er nået rod, og lettere irriterende. Mange af de større natsværmere har navne fra århundreskiftet, ofte er de danske navne taget fra tysk sommerfugle litteratur dengang. Og de navne er der hævd på, og eksisteret længe.

Især i målerfamilierne stikker de danske navne af i denne bog.
Som konflikter med navnene på
Arter og Naturbasen.

Jeg følger de danske navnene fra disse foraer der er en del af Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, DanBIF og Naturhistorisk Museum Aarhus.

Så kan man søge de danske navne på
danske-natur.dk og íNaturalist.org med mere på google og andre søgemaskiner.

De fleste navne som Morten Top-Jensen og Michael Fibirger har givet disse arter er rigtig gode. Så det er ærgerligt at de ikke er blevet enige med Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, DanBIF og Naturhistorisk Museum Aarhus omkring navneændringer?

__________

Her fra Michael Schrøder målerbog fra 1944. Hvor man kan se de danske natsommerfugle navne stort set ikke er ændret siden.

Her fra Michael Schrøder målerbog fra 1944.
Hvor man kan se de danske natsommerfugle navne stort set ikke er ændret siden.

Link til danske sommerfuglenavne

_________________________

Visdomsord fra de sidste dage

d. 18 march 2023

Thomas Boesdal:
Det bedste ulven gør, er at den får os til at diskutere natur,
det værste den gør, er at den udstiller uvidenhed

Lars Andersen:
Man skal altid passe på dette segment fra
"
stop hegn" grupper, når de fortæller deres "historier".
Når man går til kilden, er der en anden fortælling.

Wilhelm Lorenzen Fabricius;
Apropos et par fløjtetønder på Mt Stupids stejle sider.
Når du er død så ved du intet at du er død,
smerten opleves istedet af de andre.
Det samme gælder når du er en "idiot".

_________________________

Hvad skal vi egentlig med naturen det billige skidt?

d. 18 march 2023

Hvad skal vi egentlig med mere biodiversitet?:
Biodiversiteten går frem i de danske skove, og rødlisten er nået fup.

Hvad skal vi egentlig med rewilding?:
helårsgræssende større dyr som heste, kvæg, elge, europæisk bison, kronhjorte, vildsvin, bæver med mere. For det er vanrøgt at dyr går uden ormekure og tilskudsfodring. For hegn hæmmer den frie tilgangen til naturen. Og de større græssere er farlige for mennesker.

Hvad skal vi egentlig med ulve?:
De er farlige for mennesker, og spiser vores husdyr.

Alle de spørgsmål fører til:
HVAD SKAL VI EGENTLIGT MED NATUREN?

Det er helt typiske spørgsmål for den nyttetænkende del af befolkningen, som glemmer at naturen IKKE er til for vores skyld!
Det er fritidsinteresser som ridning, hundeluftere og mtb, og folk med erhverv inde for skovbrug og landbrug der er endt i facebookgrupper som "
Stop vanrøgt af dyr bag hegn". "Bevar de danske skove". "FriNatur" med flere "stop hegn" facebookgrupper som ikke vil havde naturnationalparker og urørte skove.

De bruger alle midler for at vinde deres "sag" med fake opslag om rewilding er det samme som vanrøgt. De forsøger at udskamme folk som biologer, dyreholdere, dyrlæger og forskere som onde, satanister, doktor død med mere.
Der er en hård kerne af disse aktivister man ikke kan nå med dialog. Den eneste opmærksomhed de kan forlange at få, er fra retssystemet som de heller ikke tror på, ligesom de mener politikere, myndigheder og politiet er korrupte. Deres våben er at skrive falske anmeldelser, påstå at dyr som heste og kvæg, samt bison lider under hegn.

___________________

I februar 2023 var der en rewilding modstander der skrev til fødevareministeren om Molslaboratoriet og bison på Bornholm.

Det svar vedkommende fik, var Dorthe Brauner Jensen slet ikke tilfreds med som hun offentliggjorde på den åben facebookgruppe; "Stop vanrøgt af dyr bag hegn" d. 15. marts 2023.
Hun skriver også; "Rewilding af indespærrede dyr har intet med det virkelige “slip naturen fri”
at gøre men derimod direkte ondskab, fordi det er båret på planlagt systematisk sult, død,
lidelse og ødelæggelse" samt andre vanvittige udtalelser om regeringen osv.

____________

Her svaret fra Fødevarestyrelsen:
Tak for dine henvendelser til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri
Jacob Jensen af d. 16. februar og 24. februar 2023 vedrørende dyrevelfærd og biodiversitet.
Ministeren har bedt os takke dig for, at du taget dig tid til at skrive.
Ministeren modtager mange henvendelser, og har ikke mulighed for at besvare dem alle selv.

Fødevarestyrelsen vil derfor besvare den del af din henvendelse, der vedrører Molslaboratoriet og dyrevelfærd hos bisonerne på Bornholm. For så vidt angår Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen, herunder forvaltningen af skovområder, henviser Fødevarestyrelsen dig til at rette direkte henvendelse til disse.

I din henvendelse fremsætter du en række udtalelser om dyrevelfærden på Molslaboratoriet.
Fødevarestyrelsen og politiet har været på mange kontrolbesøg på Molslaboratoriet. Der er ved besøgene alene konstateret én overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne. Der var i den pågældende sag tale om en hest, som havde fået et tryksår af en halsrem, fordi denne havde forskubbet sig.

Fødevarestyrelsen er bekendt med, at der på Molslaboratoriet foregår forskning. Dette er dog ikke forskning der kræver en forsøgsdyrstilladelse, idet anvendelse af dyr til afgræsning på et område ikke kræver en forsøgsdyrstilladelse. For dyrene på Molslaboratoriet er det dermed dyrevelfærdsloven i sin helhed, der skal overholdes.

Af det medsendte resumé af en undersøgelse af afføringen fra heste og kvæg på Molslaboratoriet fremgår det, at de to dyrearter har forskellige måder at fouragere på med nogen vekslen over året. Det fremgår bl.a., at hestene har en varieret kost over hele året, mens brombær udgør en stor del af kreaturernes vinterføde, hvor mængden af græs og urter er mere sparsom.

Du henvender dig også vedrørende Naturstyrelsens hold af bisoner på Bornholm.
Det er Fødevarestyrelsens indtryk, at den europæiske bison ofte forveksles med den amerikanske bison. Selvom disse er samme slægt, er de to arter ikke helt ens i udseende. Den amerikanske bison er bygget mere kraftig end den europæiske bison, hvormed den europæiske bison kan fremstå slankere i forhold til den amerikanske bison.
Fødevarestyrelsen og politiet har udført kontroller af bisonholdet på Bornholm og har ved kontrollerne ikke fundet overtrædelser af dyrevelfærdsloven.

Med venlig Hilsen
Dyrevelfærd og Veterinærmedicin
+45 72 27 69 00
Fvst.dk/kontakt

Det var forfatteren og journalisten Otto Gelsted, som i 1934
i sin digtsamling Under Uvejret fandt på udtrykket
Naturen, det billige skidt”, som en ironisk måde at fremhæve naturen.

_________________________

Skal danske dagsommerfugle fredes?
skifter i dag
d. 11 marts 2023 navn til:

sommerfugle i felten
en facebookgruppe oprettet af
Lars Andersen d. 28 september 2016
nu med ca 1,4 tusind medlemmer.

_________________________

Yellow Zulu

d. 7 march 2023

Yellow Zulu, Alaena amazoula ssp. congoana (Aurivillius, 1914) family Lycaenidae, subfamily Poritiinae and tribe Liptenini. Victoriafalls, Zimbabwe. Primo march, 2023. Photographer: Regitze Enoksen

Yellow Zulu, Alaena amazoula ssp. congoana (Aurivillius, 1914) family Lycaenidae, subfamily Poritiinae and tribe Liptenini.
Victoriafalls, Zimbabwe. Primo march, 2023. Photographer: Regitze Enoksen

Yellow Zulu, Alaena amazoula (Boisduval, 1847)

Alaena genus with 25 species is a small yellow butterfly in family Lycaenidae, subfamily Poritiinae and tribe Liptenini. That is found in central to eastern and southern Africa.

What do the larvae of Alaena amazoula feed on?
Mark C. Williams December 2006 METAMORPHOSIS, VOL. 17, No. 4 140

  Butterflies from Namibia and Zimbabve by Regitze EnoksenFebruary -March 2023.

_________________________

Jeg ved bedre

d. 5 marts 2023

DER ER MASSER AF NATUR

JEG VED BEDRE:
For jeg er nemlig rytter, jæger og skovmand. Og I er popsmarte byboere fra de kjøbenhavnske saloner, skrivebordsgeneraler, satanister og andre forblændede, der ikke ved en skid om naturen, fordi I aldrig kommer ud i den. Det gør jeg hele tiden, så derfor ved jeg bedre. Og i øvrigt gør jeg langt mere for naturen end I nogensinde har gjort.

JEG VIL SELVFØLGELIG GERNE HAVE MERE NATUR, MEN
Ikke hvis det betyder, at der kommer nogen former for indskrænkninger i det jeg hidtil har foretaget mig, eller i mine omgivelser. Jeg skal stadig kunne gå tur med hunden, ride, tage på udflugt med børnene eller spise frokost i det grønne.
Naturen skal indrettes så jeg til enhver tid har førsteret uden anstrengelser og uden bekymringer kan dyrke mine fritidsinteresser i fred.

DET ER DYRPLAGERI
at bruge heste og køer i naturpleje, og alle dem der siger, at dyrene har det godt og gør meget for naturen, er uduelige dyreholdere, fanatiske biologer og radikaliserede forskere fra
Molslaboratoriet og dyrlæger, der siger dyrene har det fint, er enten ligeglade, onde eller korrupte.
Det kan jeg tydeligt se, jeg har nemlig haft heste på stald i flere år, så jeg ved bedre.

HEGN ER SLET IKKE NATUR
der er nemlig hegn, og de mystiske antinaturstråler fra hegnene betyder, at vi slet ikke har noget natur, og naturen kan kun være vild uden hegnet. Og så er det hele alligevel enten fup eller dyrplageri,

DET ER ALT SAMMEN FUP
de organisationer der samler penge ind til den slags projekter eller driver dem, sender alligevel alle pengene i skattely eller bruger dem til tårnhøje lønninger til bestyrelsesmedlemmer eller til at fodre deres egne bankkontoer.

FOR DER ER MASSER AF NATUR
For skovbruget anbefaler mosaikskoven der rummer mere biodiversitet, end den oprindelige naturskov, og når jeg går en tur, ser jeg da både masser af harer, rådyr og fasaner, samt rigeligt med sommerfugle på buddlejaen.
Og den
danske rødliste er noget manipuleret fup!
Det er bare alle jer fanatiske rewildere og skrivebordsbiologer som ikke kommer uden for en dør, som ikke aner hvad natur er.
Men det gør jeg!

"stærkt inspireret af opslag skrevet af Lars Thomas som har givet mig tilladelse til at skrive dette opslag".

Link til "DER ER MASSER AF NATUR" på facebookgruppen: "rewilding.dk"

Link til Rewilding

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Febuar 2023

_________________________

Sydeuropæisk Svalehale / Segelfjäril

d. 20 februar 2023

Karin Tholén Gustavsson har set en Segelfjäril i Huaröd Skåne sommeren 2021.
Obs er på facebookgruppen: "
Vi som gillar fjärilar" d. 20 februar 2023.

_________________________

Genredigeret billede

d. 22 februar 2023

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia hun på Guldblomme. Bruså/Lundby Hede, Himmerland, Jjylland d. 4 juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Januar 2023

_________________________

Long Proboscis Hawkmoth

Long Proboscis Hawkmoth, Amphimoea walkeri (Boisduval, 1875). Caranavi, Yungas, Bolivia february 3, 2023. Photographer; Peter MøllmannLong Proboscis Hawkmoth, Amphimoea walkeri (Boisduval, 1875). Caranavi, Yungas, Bolivia february 3, 2023. Photographer; Peter MøllmannLong Proboscis Hawkmoth, Amphimoea walkeri (Boisduval, 1875). Caranavi, Yungas, Bolivia february 3, 2023. Photographer; Peter Møllmann

Long Proboscis HawkmothAmphimoea walkeri (Boisduval, 1875). Caranavi, Yungas, Bolivia february 3, 2023. Photographer; Peter Møllmann

Long Proboscis Hawkmoth or Darwin HawkmothAmphimoea walkeri (Boisduval, 1875). The wingspan is 147–164 mm.
Adults are on wing year round. They have the longest insect 
proboscis in the world, and nectar from deep-throated flowers as Angel's TrumpetBrugmansia arborea while hovering in the air.
Larvae feed on 
Anaxagorea crassipetala, a lowland rain forest tree of Costa Rica and surrounding areas, and probably other members of the Annonaceae family.

The proboscis of this hawkmoth is long enough to reach the nectar receptacle of the orchid, which is between 20 and 28 cm in length.

_________________________

Dagsommerfugle som er uddøet i Danmark

first update d. 23 january 2023

last update d. 24 january 2023

Violet perlemorsommerfugl, Clossiana dia. Marielyst, 23 august - 2004. Fotograf: Lars Andersen

Violet Perlemorsommerfugl, Boloria dia. Marielyst, Falster d. 23 august 2004. Fotograf: Lars Andersen

Den største trussel mod dagsommerfuglene, er deres levesteder forsvinder. Derefter kommer gift og næringsstoffer, samt klimaændringer.

Ofte er sårbare eller nyindvandrede arter på grænsen til udbredelse, hvor det varmere klima spiller ind. Nogle kan etablere sig kortvarigt, og arter som levede i højmoser, hedemoser, overdrev, kratskove med løvenge som reelt set i dag ikke findes mere forsvinder.

Dagsommerfugle der tidligere har haft populationer i Danmark, både længere årrække og i nogle få år.
Nogle mener at en art skal mindst havde ynglet fast i landet i mindst tre år,
men det er en mening.

Der har været en længere varigt omvæltningen i landbrug- og skovdriften, hvor husdyr kommer i stalde. Og skovbruget er blevet dygtigere til at dyrke træ i lige rækker.

Der findes ikke plads til naturen i Danmark, fritidsfolket som ryttere og mtbfolket og erhverv er dem som er de største modstandere af de tiltag regeringen laver for mere natur som urørte skove,
naturnationalparker og arealer ejet af fonde.

_________________________

De 11 af de rødlistede sommerfugle forsvandt fordi de blev græsset væk
Er en kommentar fra Lene Christensen i
"Ja tak til natur NEJ TAK til en indhegnet naturnationalpark i Tranum"
i en artikel skrevet af
Ulla Gottliebsen d. 26 december 2022.

d. 29 december 2022

De 11 af de rødlistede sommerfugle forsvandt fordi de blev græsset væk

Er en kommentar fra Lene Christensen i
"
Ja tak til natur NEJ TAK til en indhegnet naturnationalpark i Tranum"
i en artikel skrevet af
Ulla Gottliebsen d. 26 december 2022.

Hvis man vil vide mere om naturen, dens plante og dyreliv,
frarådes det at læse om det i disse grupper,
da de fortolker det helt omvendt som fanden læser biblen?
Man skal gå direkte til kilder for at blive korrekt informeret,

i stedet for de filtre der hedder "stop hegn....." grupper, "FriNatur"
og "Bevar de danske skove".

Nu er det ikke alle der har adgang til disse grupper,
så jeg har skrevet om det på: "
skal danske dagsommerfugle fredes?".

D. 19. Jan. 2023 skrev Lene Kristensen en mail til mig.
Fordi hun havde fundet ud af jeg har nævnt hendes påstande her.
Jeg afviste denne mail med det samme,
for jeg ønsker ikke dialog med en der omgås den faglige viden med så grove synsninger.

"Ja tak til natur NEJ TAK til en indhegnet naturnationalpark i Tranum"
er ikke en side jeg er velkommen på, for de har blokeret mig.
For så havde vi kunne havde diskuteret det der, og hurtigt fået skudt dette vrøvl i sænk.

Eller på en facebookside, hvor faglige personer er velkommen som på:
rewilding.dk / biodiversitet.dk / eller "skal danske dagsommerfugle fredes?
Hilsen
Lars Andersen

_______

A study in stupidity
where is the limit of stupidity when the fence is missing?
Then the stupidity is endless

reference: "stop tossede køer bag hegn"
Citat Lars Andersen

_________________________

Ocaria clepsydra (H. Druce, 1907). Rio Tunki 1740m., Caranavi Highlands, Yungas, Bolivia january 16, 2023. Photographer; Peter Møllmann.

Ocaria clepsydra (H. Druce, 1907). Rio Tunki 1740m., Caranavi Highlands, Yungas, Bolivia january 16, 2023. Photographer; Peter Møllmann.

_________________________

Askesommerfugl, Laeosopis roboris han. Picos de Europa, Spanien juni 2022. Fotograf; Yvonne NielsenBlåhale, Quercusia quercus han. Storemose, Dageløkke, Nordsjælland Juli 2019. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

Askesommerfugl, Laeosopis roboris han.
Picos de Europa, Spanien
juni 2022.
Fotograf;
Yvonne Nielsen
Blåhale, Quercusia quercus han.
Dageløkke, Nordsjælland, Danmark juli 2019.
Fotograf; Svend Rastrup Andersen

_________________________

Er der en biolog tilstede?

d. 8 januar 2023

Her en artikel i Jyllandsposten:
"
Charles Darwin skamrides i debatten om rewilding"
af
Lis Ravnsted-Larsen d. 7. januar 2023.

Den første vandrehistorie i denne artikel kommer i de første sætninger:

"I den verserende debat om såkaldt rewilding
bliver Darwins teori om arternes evolution undertiden trukket af stald.
Rewildere mener angiveligt at det er i overensstemmelse med Darwins teori,

at udsatte husdyr vil udvikle sig til vilde dyr,
og det eksperiment sætter man i værk." Citat Lis.

Hvor får hun det fra?

Hvis man laver en søgning på dette sladder og vandrehistorier, finder man hurtig kilderne blandt "Dorthe Brauner Jensens" følgere i de forskellige "stop hegn" facebookgrupper.

Hvis der skulle lave en referenceliste over hendes kilder, vil den blive særdeles pinlig.
Så jeg forstår godt at hun ikke nævner referencer/kilder?

Så når en artikel starter med en fed løgn er resten af samme lødighed.
Denne artikel må virkelig være årets bundskrabere i
Jyllandsposten.

Monark, Danaus plexippus (Linnaeus, 1758). Silves, Algarve, Portugal d 28 January 2011. Photographer; Lars Andersen

Forfatteren skriver bla. i artikel om at monarks larve lever på engbrandbæger, hvilke ikke er korrekt.
MonarkDanaus plexippus. Silves, Algarve, Portugal d 28 Januar 2011. Fotograf; Lars Andersen

Link til Rewilding

_________________________

Mariposas de Bolivia

d. 7 january 2023

Cumbre pass 4700m. Yungas, Bolivia january 2, 2023. Photographer; Peter Møllmann

Cumbre pass 4700m. Yungas, Bolivia january 2, 2023. Photographer; Peter Møllmann

Peter Møllmann: Finally I am back in Bolivia. Lots of snow in Cumbre pass 4700m. 2. January 2023 — sammen med Kirsten Matthiesen her: Bolivia.

_________________________

Mariposas de Bolivia

d. 1 january 2023

Morpho cisseis ssp. cissaistrica (Le Moult & Réal, 1962). Rio Broncini 585 m., Caranavi Valley, Yungas, Bolivia February 21, 2022. Photographer; Peter Møllmann

Cisseis Morpho, Morpho cisseis ssp. cisseistrica (Le Moult & Réal, 1962).
Rio Broncini 585 m., Caranavi Valley, Yungas, Bolivia February 21, 2022. Photographer; Peter Møllmann

Peter Møllmann rejser i dag d. 1 januar 2023
til Bolivia hvor han vil være de næste par måneder.
Så der vil komme beretninger her på siden.

_________________________

White Witch, Erebidae from Bolivia

d. 1 january 2022

Thysania agrippina, newly hatched caterpillar. Must be the first ever photo of this species.  Caranavi, Yungas, Bolivia January 1, 2022. Photographer; Peter Møllmann

Peter Møllmann January 1, 2022: Thysania agrippina caterpillar 2 days old. I now have 40+ live caterpillars.
Still no real signs of suitable foodplant. I have now tried more than 40 different species of tree leaves.
The caterpillars survive 2-3 days without eating. most of them eat their eggshell.
When resting many of the caterpillar are hanging in the air on a silk thread 3 cm from the top lid of plastic box.
Today I collected 150++ eggs from the cage, while my 2 females was drinking sugar water. From Caranavi,
Bolivia.

_________________________

Ældre Nyheder fra;

2022, 2021, 2020, 2019, 2018

December - july 2017, January - july 2017, 2016, 2015,

July - december 2014, January - june 2014,

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 - 2004.


Home tilbage til forsiden