Nyheder om Sommerfugle

- videnskab - opdagelser - expeditioner - ture - fotos vedrørende Sommerfugle af Lars Andersen

i 2019

first update d. 1 january 2019

last update d. 5 january 2020


Ældre Nyheder fra;

2018

December - july 2017, January - july 2017,

2016, 2015,

July - december 2014, January - june 2014,

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 - 2004.


OPFORDRING!

Hvis i har fotos af Sommerfugle eller har lavet en hjemmeside, eller en artikel om sommerfugle i Danmark. Eller har en spændende sommerfugletur i udlandet at fortælle om. Kan jeg enten lave links, fotos eller historien her!  

email to Lars Andersen

_________________________________________________________________________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

December 2019

_________________________

Godt Nytår

d. 31 december 2019

Hvad forventer jeg i 20’erne der skal ske? Her min ønskeliste.

Vi skal i Danmark fritage store arealer fra skov- og landbruget til natur, for en bedre beskyttelse af biodiversiteten er nødvendigt, ikke kun fordi biodiversitet har en æstetisk berettigelse, naturarealer med dens biodiversitet fungerer som kilde til ren luft og vand, som er essentielt for al livet på jorden.

BIG OIL & BIG FARMING øget brug af fossile brændstoffer og kemiske stoffer, samt man fælder skovene til landbrugsarealer er med til at skabe biodiversitetskrisen og klimaforandringerne overalt i verden.

Vi skal ændre den måde vi driver landbruget på, for næringsstoffer skal reduceres, og de kemiske giftstoffer skal fjernes fra landbruget. Og vandløb skal ikke fungere som afvandingskanaler for landbrugets forurening som er med til at skabe iltsvindet i havet.

Og hvorfor mere plads til naturen og biodiversitet er ikke kun for vores blå øjne skyld, det er fordi grønalger, cyanobakterier i verdenshavene står for omkring 70% af fotosyntesen der producere ilt (oxygen), og resten af ilten produceres af planter på landjorden, hvor skovene er den vigtigste kilde til ren vand og ilt produktion på landjorden.

Lars Andersen

_________________________

Bolivians Butterflies by Nikolaj Kleissl

d. 29 december 2019

Agrias amydon ferdinandi (Fruhstorfer, 1895). Caranavi, Yungas, Bolivia January 16, 2017. Photographer; Nikolaj Kleissl

Ferdinand's Agrias, Agrias amydon ssp. ferdinandi. Caranavi, Yungas, Bolivia january 16, 2017. Photographer; Nikolaj Kleissl

Nikolaj Kleissl er fra Sjælland, Danmark som d. 28 december 2019 har oprettet
en hjemmeside med sommerfugle og andre insekter fra Bolivia og Thailand.

_________________________

Et kys under misteltenen

d. 24 december 2019

Et kys under misteltenen hører som bekendt julen til, og selvom den hyggelige tradition gennem de seneste år for alvor har taget om sig herhjemme, så er det hverken en dansk eller en moderne tradition, traditionen stammer muligvis fra keltisk tid.

Mistelten Vikler, Celypha woodiana hvis larve lever på Mistelten, Viscum album er fundet på Bornholm og Møn.

Mistelen Vikler, Celypha woodiana på facebookgruppe;
"skal danske dagsommerfugle fredes?

_________________________

Genomisk arkitektur og
introgressiv hybridisering former
sommerfugls udseende

d. 18 december 2019

Julia, Dryas iulia. Botanisk Have København, Danmark d. 5 november 2019. Fotograf; Lars Andersen

Julia, Dryas iulia. Botanisk Have København, Danmark d. 5 november 2019. Fotograf; Lars Andersen

Man kan følge introgressiv hybridisering hos Longwing, Heliconius underfamilie i Takvinge familie.
Introgression, også kendt som introgressiv hybridisering, inden for genetik er bevægelse af et gen fra en art ind i genens pool af en anden ved gentagen tilbagekrydsning af en interspecifik hybrid med en af dens overordnede arter.

Science 01 Nov 2019: Vol. 366, Issue 6465, pp. 594-599
Nathaniel B. Edelman,*, Paul B. Frandsen, Michael Miyagi, Bernardo Clavijo, John Davey, Rebecca B. Dikow, James Mallet med flere.

Her link til side med Longwing

_________________________

Frosted Greentail

d. 15 - 17 december 2019

Frosted Greentail, Arcas tuneta (Hewitson, 1865). Rurrenabague, Beni, Bolivia december 15 - 17, 2019. Photographer; Gottfried Siebel

Frosted Greentail, Arcas tuneta (Hewitson, 1865).
Rurrenabague, Beni, Bolivia december 15 - 17, 2019. Photographer; Gottfried Siebel

Frosted Greentail On Learn about Butterflies and Moths 

_________________________

Mariposas de Bolivia

d. 4 december 2019

Hewitson's Orange-angled Mimic-skipper, Thracides cleanthes ssp. trebla (Evans, 1955). Caranavi, Yungas, Bolivia d. 3 december 2019. Photographer; Peter Møllmann

Hewitson's Orange-angled Mimic-skipper, Thracides cleanthes ssp. trebla (Evans, 1955).
Caranavi, Yungas, Bolivia
d. 3 december 2019. Photographer; Peter Møllmann

_________________________

Madagaskar

d. 2 december 2019

Clouded Mother-of-Pearl, Protogoniomorpha anacardii ssp. duprei (Vinson, 1863). Madagaskar d. 6 november 2019. Fotograf; Hanne ChristensenClouded Mother-of-Pearl, Protogoniomorpha anacardii ssp. duprei (Vinson, 1863). Madagaskar d. 6 november 2019. Fotograf; Hanne Christensen

Clouded Mother-of-Pearl, Protogoniomorpha anacardii ssp. duprei (Vinson, 1863). Madagaskar d. 6 november 2019. Fotograf; Hanne Christensen

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

November 2019

_________________________

Dagens sommerfugl

d. 30 november 2019

Stor Kålsommerfugl, Pieris brassicae larve på kinaradise. Kalvehave, Sydsjælland d. 30 november 2019. Fotograf; Lars Andersen

Stor Kålsommerfugl, Pieris brassicae larve på kinaradise. Kalvehave, Sydsjælland d. 30 november 2019. Fotograf; Lars Andersen

I dag i Kalvehave, Sydsjælland så jeg Stor Kålsommerfugl, Pieris brassicae laver fra små til fuldvoksne larver i en have på Kinaradise, Raphanus sativus var. longipinnatus.
Og så også flere gnav på
Kinakål, Brassica rapa ssp. pekinensis som muligvis også er fra Stor Kålsommerfugl larver?

En af de dagsommerfugle arter der tidligere har været ret almindelig i det danske ager/kulturlandskab indtil først i
80'erne.
Høje populationer af disse larver kan skeletonise hele kålmarker. I nutidens områder som Storbritannien og det vestlige Europa er
Stor Kålsommerfugl nu af mindre faktor som skadedyr på grund af naturlige og især kemiske bekæmpelse.
Stor Kålsommerfugl er dog stadig betragtes som et frygtet skadedyr i andre europæiske lande, i Kina, Indien, Nepal, og Rusland. Faktisk anslås det at forårsage tab på over 40% af udbytte årligt på forskellige afgrøder i Indien og Tyrkiet.

_________________________

Moth nights in Yungas Bolivia

d. 24 november 2019

Moth nights in Caranavi, Yungas Bolivia d. 7 july 2019. Photographer; Peter Møllmann

_________________________

Stort Voksmøl, Galleria mellonella

d. 12 november 2019

Stort Voksmøl, Galleria mellonella hun. Liseleje, Nordsjælland d. 29 juli 2019. Fotograf: Karsten Schnack

Stort Voksmøl, Galleria mellonella hun. Liseleje, Nordsjælland d. 29 juli 2019. Fotograf: Karsten Schnack

Stort Voksmøl, Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) familien Pyralidae.

Nye undersøgelser viser at Stort Voksmøl, Galleria mellonella har en hørelse der er i stand til at registrerer høje frekvenser på op til 300 kHz.
Dette overstiger selv flagermus hørelse (som kan høre op til 250 kHz) og delfiner (som kan høre op til ca. 160 kHz), og efterlader mennesker langt bagud (med en typisk grænse på 20 kHz).

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Oktober 2019

_________________________

Puppe-Snyltekølle, Cordyceps militaris

Puppe-Snyltekølle, Cordyceps militaris Dumpedalen, Birkerød d. 28 oktober 2019. Fotograf; Rasmus Riis HansenPuppe-Snyltekølle, Cordyceps militaris Dumpedalen, Birkerød d. 28 oktober 2019. Fotograf; Rasmus Riis Hansen

Puppe-Snyltekølle, Cordyceps militaris Dumpedalen, Birkerød d. 28 oktober 2019. Fotograf; Rasmus Riis Hansen

Puppe-Snyltekølle, Cordyceps militaris; er en snyltesvamp der angriber fuldvoksne larver af især spindere og aftensværmer der før forvandling kravler i jorden under mos og lav som har spist disse svampespore, der udvikler svampespore sig og larven dør enten i larvestadie eller puppestadie. Frugtlegmet vokser op i det fri i august / oktober. Frugtlegmet er fra 1 til ca. 5,5 cm højt, ca. 3-8 mm bredt, udvidet cylindrisk til noget kølleformet, gult til mørk orang gult.

_________________________

Stenurtblåfugl er genfundet på Munkö

d. 31 oktober 2019

Stenurtblåfugl, Scolitantides orion er genfundet på Munkö i den Stockholmske skærgård,
og desuden har man fundet en ny population på den nærliggende Mörtö syd for Nämdö.

Læs mere om fundene på Artdatabanken.se

_________________________

Sommerfuglens høreorganer
udviklede sig længe før flagermusens oprindelse.

d. 26 oktober 2019

Favrsted Skov d. 20 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

SkovrandøjePararge aegeria svulmende vingeribber ved vingerod på forvinge.
Favrsted Skov, Lolland d. 20 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

PNAS d 21 okt. 2019; Sommerfugle, Lepidoptera spiller nøgleroller i mange biologiske systemer. Sommerfugle antages at have udviklet sig samtidigt med blomstrende planter, og natsværmere menes at have udviklet høreorganer til antiflagermus forsvar som svar på flagermus ekkolokalisering. Men disse hypoteser er stort set opstået uden at blive testet.

Ved hjælp af et transkriptomisk, dateret evolutionært
sommerfugle, Lepidoptera stamtræ, viser vi at den seneste fælles stamfar til sommerfugle er betydeligt ældre end tidligere antaget. De ældste sommerfugle, Lepidoptera Orden var til stede i kultiden / Karbon (Carboniferous), for omkring 300 millioner år siden, og begyndte at diversificere stort set i synkroni med de dækfrøede planter/blomsterplanter i kridttiden for ca. 130 millioner år siden.

Vi viser, at flere linjer af sommerfugle familier uafhængigt udviklede høreorganer længe før flagermusens oprindelse i Eocæn periode for ca. 55-32 milioner år siden, hvilket afviser hypotesen om, at sommerfugle-høreorganer opstod som svar på disse rovdyr.

Læs og kommentere artikel på facebookgruppe;
"skal danske dagsommerfugle fredes?".

Læs mere om sommerfugles morfologi

Læs mere om sommerfugles evolution

_________________________

Helicon Focus

d. 26 oktober 2019

Brunstokket Rørhat, Boletus badius. Store Bøgeskov, Gyrstingesø, Sjælland d. 6 oktober 2013, Fotograf; Lars Andersen

Billede er stacket af 23 skud og redigeret i
Helicon Focus,
der er lagt kunstig ledlys i venstre side af svampen.
Rørhatten stod i en ung nåletræsbeplantning inde under gran i mørket.

Læs på danske-natur.dk om fotoredigering

_________________________

Mariposas de Bolivia

d. 23 oktober 2019

Nogle gange tænker jeg tilbage på mine ture til Bolivia for at se og fotograferer sommerfugle. En verden der er så fjern og anderledes end det danske kulturlandskab.
Her findes der vilde skove på stejle bjergskråninger hvor naturen hersker. Jeg var der første gang i januar 2005. Og var der næsten hver vinter indtil min sidste tur i
januar 2012.

et opslag på facebookgruppen "skal danske dagsommerfugle fredes?"

_________________________

Ernesto ’Che’ Guevara

d. 22 oktober 2019

Avicola, Yungas, Bolivia d. 12 februar 2012. Fotograf; Lars Andersen

Hvis jeg går foran, følg mig
Hvis jeg stopper, skub mig
Hvis jeg går tilbage, dræb mig

D. 9. oktober 1967 blev Ernesto ’Che’ Guevara henrettet i Bolivia efter at være blevet taget til fange. Hans lig blev lagt til offentligt skue på et hospital i Vallegrande, hvor byens befolkning og nonner defilerede forbi.

Stadig den dag kan man se hans slagord i flere landsbyer i Bolivia.
Her fra Avicola, Yungas,
Bolivia d. 12 februar 2012. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Family Lappet Moths, Lasiocampidae Subfamily Poecilocampinae

Caranavi, Yungas, Bolivia. d. 19 janruary 2010. Photographer: Lars AndersenCaranavi, Yungas, Bolivia. February 2007. Photographer: Lars Andersen

Titya synoecura (Bryk, 1953) Titya bella (Druce, 1887) or Labedera bella
Caranavi, Yungas, Bolivia d. 19 janruary 2010.
Photographer: Lars Andersen
Caranavi, Yungas, Bolivia February 2007.
Photographer: Lars Andersen

ID by Dominik Hofer d. 20 october 2019

_________________________

Tænk at der skulle gå 14 år før jeg fandt ID på dette smukke dyr?

d. 20 oktober 2019

 Pityeja histrionaria. Coroico, Yungas, Bolivia d. 18 januar 2005. Fotograf: Lars Andersen

Pityeja histrionaria. Coroico, Yungas, Bolivia d. 18 januar 2005. Fotograf: Lars Andersen

Læs mere om fundet på facebookgruppe "Insekter og Smådyr"

_________________________

Et grønt og klimavenligt landbrug har brug for Roundup

d. 13 oktober 2019

Amazone sprøjte på mark ved Torslunde, Sjælland d. 7 juni 2014. Fotograf; Lars Andersen

Amazone UX 3200 sprøjte på mark ved Torslunde, Sjælland d. 7 juni 2014. Fotograf; Lars Andersen

Jyllandsposten d. 30 september 2019: Martin Merrild formand for Landbrug & fødevarer:

Her udsnit fra artikel "Et grønt og klimavenligt landbrug har brug for Roundup":

EU’s fødevareagentur, EFSA, har på samme måde undersøgt Roundup og konkluderet, at det er sikkert at bruge i forhold til menneskers sundhed og miljøet. Den samme konklusion er det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur, EPA, kommet til. Der er altså ingen risiko for menneskers sundhed eller for drikkevandet ifølge myndigheder, som vi normalt fæster lid til. Alligevel skal Roundup, som er af enorm betydning for de danske landmænd, altså ikke længere kunne bruges, hvis det står til regeringens støttepartier........

Læs hele artikel i Jyllandsposten

_______________

Lars Andersen: Når Martin Merrild formand for Landbrug & fødevarer
i
Jyllandsposten d. 30 september 2019 skriver at EFSA og EPA har undersøgt at Roundup er sikkert at bruge og ikke til fare for drikkevandet. Undlader eller glemmer han at fortælle at Monsanto og deres forskere bevidst har ghostwrited artikler for at vildlede EPA..

Monsanto påvirkede EPA-embedsmænd (U.S. Environmental Protection Agency)
til at nå frem til konklusioner til fordel for Roundup.

Her særdeles alvorlige afsløringer fra Monsanto Papers II, d 15 aug. 2019 som modsiger Martin Merrild udsavn om Roundup:

D. 15. august 2019 Los Angeles, Californien:
Det nationale advokatfirma Baum, Hedlund, Aristei & Goldman
tilføjede 100+ nye dokumenter til Monsanto Papers i dag.
De nye dokumenter fra Monsanto Papers er tilgængelige til gennemgang
via Baum, Hedlund, Aristei & Goldman hjemmeside.

Før, under og efter de første tre Monsanto Roundup-forsøg, arbejdede
Baum Hedlund med at afklassificere og offentliggøre interne Monsanto-dokumenter i henhold til de beskyttelsesordrer, der var indført i sagerne.
Den seneste parti af Monsanto Papers dokumenter blev udpegede den 1. marts og 22. juli.

Blandt andet viser Monsanto Papers:

Monsanto har ghostwrited artikler målrettet,
som regulatorer har været afhængige af i årevis.

Monsanto organiserede angreb mod
Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) og dets medlemmer
for at konkludere glyphosat er sandsynlig kræftfremkaldende.

Monsanto skjulte sine egne konsulenters konklusioner om,
at Roundup forårsager DNA-skade.

Monsanto skjulte data, der viser, at Roundup
trænger ind i huden i større hastighed end rapporteret til tilsynsmyndighederne.

Monsanto påvirkede EPA-embedsmænd (U.S. Environmental Protection Agency)
til at nå frem til konklusioner til fordel for Roundup.

_________________________

Insekter forsvinder, og har det nogen betydning?

d. 13 oktober 2019

Current Biology, Dave Goulson d. 7 oktober 2019:

Dave Goulson siger

Økologer og entomologer bør være dybt bekymrede over, at vi har gjort et så dårligt stykke arbejde med at forklare insektens vitale betydning for offentligheden.

Insekter udgør hovedparten af kendte arter og er tæt involveret i alle terrestriske fødevarer og ferskvands fødevarer. Uden insekter ville en række fugle, flagermus, krybdyr, amfibier, små pattedyr og fisk forsvinde.
87% af alle plantearter kræver dyrbestøvning, det meste leveres af insekter. Cirka 75% af de afgrødetyper, der dyrkes af mennesker, kræver pollination af insekter, en tjeneste, der skønnes at være værd $ 235 til 577 milliarder årligt over hele verden.

Bortset fra økonomiske aspekter kunne vi ikke fodre den voksende globale menneskelige befolkning uden pollinatorer; milliarder mennesker ville sulte.
Insekters betydning er ofte berettiget med hensyn til deres økosystemtjenester, som kan tilskrives en monetær værdi. Ud over pollinering er insekter vigtige biokontrolmidler (ofte kontrollerer andre insektskadedyr; de er intimt involveret i nedbrydningen af organisk stof såsom blade, træ, dyre-ekskrementer og ådsler for at genanvende næringsstoffer deri, de hjælper med at luftes jorden, sprede frø og levere produkter som silke og honning. Disse økosystemtjenester skønnes at være værd at mindst 57 milliarder dollars om året i USA alene.

_________________________

Folkets Klimamarch, København

d. 11 oktober 2019

Klimatopmøde i København - NU VISER VI BYBOER VORES VILJE TIL GRØN OMSTILLING

Borgmestre fra verdens største byer, der sammen repræsenterer over 650 mio. mennesker, mødes i København 10-11. oktober for at forhandle fremtiden for byernes grønne omstilling. Derfor vil Folkets Klimamarch København igen gå i gaderne. .

Det gør vi fredag d. 11. oktober kl. 16:00 på Rådhuspladsen, København.

Verdens øjne er rettet mod København. Vi har dermed en unik mulighed for at fortælle verden, at byerne skal bidrage til en grøn og retfærdig omstilling. Københavnere kræver dette i solidaritet med dem, som klimakrisen rammer hårdest.

Så håber jeg også at landboerne VIL vise DERES VILJE TIL GRØN OMSTILLING?
For vi deler pladsen på denne jord.
Og husk at biodiversitetkrisen er en del af klimakrisen.

Al magt til kridtuglen!

EVENTS;
https://www.facebook.com/events/530438764428898/

_________________________

Det "Manglende" Hvide W

d. 9 oktober 2019

Det Hvide W, Satyrium w-album. Kielstrup Sø, Mariager Fjord, Danmark d. 18 august 2019. Fotograf; Beate Strandberg

Det "Manglende" Hvide W, Satyrium w-album. Kielstrup Sø, Mariager Fjord, Danmark d. 18 august 2019. Fotograf; Beate Strandberg

_________________________

Den Danske Naturfond

d. 4 oktober 2019

Lokalitet for Spejlbredpande med allerede flere naturinteresserede der gerne vil se bredpanden, Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 25/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

Lokalitet for spejlbredpande tidlig morgen med allerede flere kikkere og samlere der gerne vil se og fange denne sjældne bredpande.
Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 25 juli 2012. Fotograf; Lars Andersen

Den Danske Naturfond:
Pas på de danske ”
pandaer” ? SJÆLDEN OG TRUET!

Mange af vores sommerfugle er mere truede end ikoniske dyr som pandaen og tigeren. Den smukke sommerfugl, spejlbredpande, er en af dem.
Efter ikke at være registreret i Danmark i over 20 år blev arten igen set i Bøtøskoven på Falster,
2007, som nu er ejet af Den Danske Naturfond. Vi sikrer levesteder for de danske ”pandaer” – det vil sige truede dyr som spejlbredpanden.
Du kan hjælpe. Vær med til at bevare flere frodige blomsterrige enge og skovlysninger til de danske ”pandaer”.

Bliv naturbeskytter

Og gør en konkret forskel for den unikke danske natur. For 120 kroner om måneden kan du købe 10 NYE kvadratmeter jord tilbage til naturen HVER måned. Jord, der bliver til levesteder for vores truede arter.

_________________________

Nationalpark Thy

d. 4 oktober 2019

designer nye levesteder for ensianblåfuglen og andre spændende arter,
et hedelandskab med tørre toppe og fugtige lavninger.

_________________________

AAGE V. JENSEN NATURFOND
etablerer Søholt Storskov og skaber endnu et stort naturområde i Danmark

d. 2 oktober 2019

Sortplettet Bredpande, Carterocephalus silvicola han. Skelnæs/Søholt Storskov d. 31 maj 2017. Fotograf; Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl han. Storskov v. Søholt, Lolland d. 12 Maj 2016. Fotograf; Lars Andersen

Sortplettet Bredpande han.
Søholt Storskov d. 31 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen
Rødlig Perlemorsommerfugl han.
Søholt Storskov d. 12 maj 2016. Fotograf; Lars Andersen
   

Så er der endeligt en mulighed for en lokalitet bliver sikret for
Sortplettet Bredpande, Carterocephalus silvicola og Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne.

AAGE V. JENSEN NATURFOND har indgået aftale med ejeren af Søholt Gods,
Frederik Lüttichau, om erhvervelse af 1.130 hektar natur ved Søholt Gods på Lolland.
Naturfonden har i mere end 30 år erhvervet naturområder med det formål
at sikre og udvikle natur med høj kvalitet. Søholt Storskov, som området vil blive kaldt,
er i forvejen et af de mest artsrige naturområder i Danmark.
Søholt Storskov vil fortsat være en del af Naturpark Maribosøerne,
og det er Naturfondens ambition at gøre området endnu mere attraktivt for besøgende.

Læs mere i facebookgruppe: "skal danske dagsommerfugle fredes?".

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

September 2019

_________________________

Two-lined Velvet Hawkmoth, Clanis bilineata

d. 20 september 2019

Two-lined Velvet Hawkmoth, Clanis bilineata (Walker, 1866). Borup, Sjælland, Danmark d. 17 september 2019. Fotograf; Chrille Steinmeyer Knudsen

Two-lined Velvet Hawkmoth, Clanis bilineata (Walker, 1866).
Borup, Sjælland, Danmark d. 17 september 2019. Fotograf; Chrille Steinmeyer Knudsen

En asiatisk aftensværmer som er langt væk hjemmefra?
Om der er ukendte populationer i det østlig Europa,
eller om den er indført med planter står i det uvisse?

Jean Haxaire and Jan Fischer Rasmussen
has confirmed the identification.

_________________________

Hvornår forsøger vi at stoppe tabet af biodiversitet i DK?

d. 17 september 2019

Markperlemorsommerfugl, Speyeria aglaja lokalitet. Bjergene, Odsherred, Danmark d. 13 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Bjergene, Odsherred, Danmark d. 13 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Den tyske regering har d. 4 september 2019 bevilliget 100 millioner euro (cirka 747 millioner danske kroner, red.) om året til insekt-beskyttelseplan, beskytte levesteder, begrænse ukrudtsmidler og forbyde glyphosat i december 2023, og sætte skub i forskningen".
Der anerkender den tyske regering at landbruget er en væsentlig del af årsagen til at insekterne går tilbage.
Et
studie fra okt. 2017 viser, at mængden af insekter i de tyske naturreservater er faldet med 75 procent på blot 27 år.

Hvornår vågner vi op i Danmark? Det er ikke nok med flere arealer til naturen, man skal også kikke på det moderne industrielle landbrug, for de er hovedårsagen til den alvorlige tilbagegang i biodiversiteten i DK.

Referencer:

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
d. 4 september 2019;
Environment
Minister Schulze: “We can stop insect decline”

EU POLICIES Sep. 10, 2019; Germany announces plans to ban glyphosate

PLOS|ONE fra okt. 2017; More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas in Germany

_______

Lige en sidste kommentar. Ja, vi lever op til tyskerne opfattelse af os som "die dummen Dänen" Vi laver vildsvinehegn, flere grisefarme, pøsser mere gift og kvælstoffer ud på marker, og alle husdyr i stalde. Og så fedter vi rundt med et program i TV2 med plant et træ, som om det skulle hjælpe på biodiversiteten? Nymodens molbohistorier. Citat; Lars Andersen

_________________________

European Red List

d. 10 september 2019

Provençe Sølvblåfugl, Lysandra hispana.  Saint-Cassien Des Bois, Var, Frankrigi d. 9 maj 2019. Fotograf: Lars Andersen

Provençe Sølvblåfugl, Lysandra hispana. Saint-Cassien Des Bois, Var, Frankrig d. 9 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Cirka en tredjedel (31%) af de europæiske dagsommerfugle har faldende populationer, 4 procent stiger og mere end halvdelen af arten er stabile. For de resterende 10% er den aktuelle information begrænset til at definere deres populationer.

Næsten en tredjedel af sommerfuglearterne (142 arter) er endemiske for Europa (hvilket betyder, at de er unikke for Europa og ikke findes andre steder i verden). Den største mangfoldighed af sommerfugle findes i bjergrige områder i Sydeuropa, hovedsageligt i Pyrenæerne, Alperne og på Balkanbjergene, hvor der findes adskillige arter med begrænset udbredelse.

De fleste af de truede arter er begrænset til dele af Sydeuropa. Hvor den største nuværende trussel mod europæiske sommerfugle er tabet af deres habitat eller habitatforbindelser på grund af ændringer i landbrugspraksis, enten gennem intensivering eller opgivelse. Andre vigtige trusler er klimaændringer, øget hyppighed forstyrrelser, intensitet af brande og udvikling af turisme.

_________________________

Går planken ud

d. 4 september 2019

Storplettet Perlemorsommerfugl, Issoria lathonia. Holløselund, Nordsjælland, Danmark d. 31 august 2019. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

Storplettet PerlemorsommerfuglIssoria lathonia. Holløselund, Nordsjælland, Danmark d. 31 august 2019. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

Storplettet Perlemorsommerfugl er en af de sommerfuglearter, der "går planken ud" her i efteråret. Den kan ses helt ind i de spinkle solskinstimer i oktober. Som en god ven, der følger os til dørs, når vi går ud af sommeren. Allerede i april er den der igen, for at vinke næste sæson i gang. Jeg synes den er en af de smukkeste danske dagsommerfugle, med de store sølvpletter på undersiden af bagvingen og en diskret okker/orange overside, der smelter sammen med farven af den lavtstående sol. En douce skønhed i miniformat.
Citat;
Svend Rastrup Andersen

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

August 2019

_________________________

Iris Apatura iris er fundet i Norge

d. 26 august 2019

Stor Purpurkåpe, Apatura iris? - d. 26. jul 2019
Ingelsrudveien 257, Eidskog, He - 1 ind. ( *Uno Grundtjernlien)
Publiceret
d. 26 august 2019

ARTSOBSERVASJONER.NO

_________________________

Hotad fjäril kan utrotas – efter sabotage

d. 24 august 2019

Astragelblåfugl, Plebejus argyrognomon hun. Småland. d. 15 juli 2014. Fotograf: Lars Andersen

Astragelblåfugl, Plebejus argyrognomon hun. Småland. Sverige d. 15 juli 2014. Fotograf; Lars Andersen

VIMMERBY TIDNING Ingrid Johansson-Hjortvid, 2019-08-22;
Den ovanliga fjärilen
kronärtsblåvinge har kanske flugit sin sista sommar i kommunen. Ett försök att rädda den har nämligen saboterats.

_________________________

Nordsjællandske Guldhaler

d. 24 august 2019

Guldhale, Thecla betulae hun. Holløselund, Nordsjælland d. 24 august 2019. Fotograf; Lars AndersenGuldhale, Thecla betulae hun. Holløselund, Nordsjælland d. 24 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Guldhale, Thecla betulae hun. Holløselund, Nordsjælland d. 24 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Fototeknik

d. 23 august 2019

Orange Høsommerfugl, Colias croceus han. Holbæk Strandeng, Nodvestsjælland d. 21 august 2019. Fotograf; Lars AndersenOrange Høsommerfugl. Kramnitse Havn på det sydlige Lolland, Danmark d. 28 august 2013. Fotograf: Lars Andersen. PS. De fløj der stadigt d. 20/10!

Orange Høsommerfugl, Colias croceus han.
Holbæk, Nodvestsjælland, Danmark d. 21 august 2019.
Fotograf; Lars Andersen
Kamera: 
Canon 1D mark IV.Objektiv: Canon 100 mm macro.
ISO:
 640. Lukkertid: 1/2000 sek. Blænde: F/7,1.
Eksponeringskomp.: -
0,3 trin. Manuel fokus. Håndholdt.
Orange Høsommerfugl, Colias croceus hun.
Kramnitse Havn, Lolland, Danmark
d. 28 august 2013.
Fotograf;
Lars Andersen
Kamera: 
Canon 1D mark III.Objektiv: Sigma 24 mm macro.
ISO:
 800. Lukkertid: 1/2500 sek. Blænde: F/9,0.
Eksponeringskomp.: -
0,7 trin. Manuel fokus. Håndholdt.
 
Hvordan får man overside billeder af høsommerfugle?
De sidder altid med lukkede vinger når de er på blomst, eller i hvilestilling,
det er kun når de flyver man kan få billeder af oversiden.

Den nemme metode; er at stå og vente, imens den besøger blomst med et kamera med 90 -100 mm makro indstillet med manuel fokus og serieskud med høj ISO og hurtig lukkertid, og så skyde løs når den letter, og håbe nogle af skudene er i fokus?

Den svære metode; er at løbe med 24 - 35 mm vidvinkel makro med manuel fokus tæt på flyvende sommerfugl med serieskud med høj ISO og hurtig lukkertid, og så skyde løs når den letter eller flyver forbi, og håbe nogle af skudene er i fokus?

Læs mere om Fotografering; fotoudstyr, og hvordan man fotograferer sommerfugle.

_________________________

Albanien

d. 22 august 2019

Violet Høsommerfugl, Colias aurorina ssp. heldreichii hvid hun. Rehové, Gramos, Albanien d. 12 juli 2019. Fotograf; Emil Blicher Bjerregård

Violet Høsommerfugl, Colias aurorina ssp. heldreichii hvid hun.
Rehové, Gramos, Albanien d. 12 juli 2019. Fotograf; Emil Blicher Bjerregård

_________________________

Faunakriminalitet

d. 20 august 2019

Lars Andersen; Jeg google på faunakriminalitet her i morges d. 20 august 2019, og til min overraskelse opdagede jeg at lovgivningen er kommet på højde med vores nabolande Norge, Sverige, Tyskland og Holland.

_____

Ulovlig handel med truede dyr straffes hårdere

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at hæve straffen for ulovlig
handel med vilde dyr og planter, så den bliver op til seks gange højere.
Politiet får lov til at aflytte og ransage, hvis der er mistanke
om organiseret grænseoverskridende kriminalitet.

d. 5. februar 2019

Fra sko lavet af sjældne slangers skind til salg af levende leguaner og truede papegøjer. Ulovlig handel med truede dyr og planter foregår på tværs af landegrænser i hele verden.

Derfor har regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i dag vedtaget en lov, der fordobler strafferammen i naturbeskyttelsesloven til to års fængsel i de grovere sager mod i dag et år. Og med en helt ny regel i straffeloven kan der i de groveste sager idømmes op til seks års fængsel.

- Globalt er ulovlig handel med truede arter en af de mest indbringende former for kriminalitet på linje med narkotika- og våbenhandel. Vi skal ikke tolerere, at nogen tjener penge på at skade naturen på den måde. Derfor skærper vi nu straffene markant.
Det sender et klart signal om, at man ikke skal prøve på den slags i Danmark, siger miljø- og fødevareminister
Jakob Ellemann-Jensen.

Læs mere om ulovlig handel på Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere på Indsamlings debat og Fredet- Dagsommerfugle i Danmark og Europa

_________________________

Gederne på Rødbyhavn Rangerterræn

d. 19 august 2019

Her Rødfrugtet Natlys til Natlyssværmer. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Her Rødfrugtet Natlys til Natlyssværmer. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Jeg var i dag d. 19 august 2019 i Rødbyhavn Rangerterræn sammen
med
Anders N. Michaelsen for at se til gederne, for om de spiste det de skulle,
samt de tre nye gedekid.

Hør på P4 radio udsendelse om gederne.

Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 19 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

InfraNatur er et samarbejde mellem Banedanmark og Miljøstyrelsen,
med rådgivning fra Habitats, Naturhistorisk Museum og Natur360.

Her plejeplanen for Rødbyhavn Rangerterræn august 2018

_________________________

BIOBLITZ PÅ AMAGER FÆLLED, LÆRKESLETTEN

Sæt kryds i kalenderen
Lørdag den 17. August 2019 kl. 10.00 (og 24 timer frem).
Her afholder
Amager Fælleds Venner BioBlitz på Amager Fælled.
En BioBlitz er en registrering af så mange arter (dyr, planter, insekter, fugle etc.) som muligt
inden for et døgn i et afgrænset område. Fundene undersøges af fagfolk og besøgende. BioBlitzen vil foregå på og omkring vandrerhjemmet på den sydlige del af fælleden, det område, der også kaldes Lærkesletten.

Der er tale om det område, hvor By & Havn og Københavns Kommune
planlægger at bygge en helt ny bydel med plads til 4.000 personer.
Den planlagte bydel vil naturligvis rydde selve området for dyr og planter
og desværre også påvirke resten af fælleden i negativ retning hvad angår dette.

Der vil komme mere info om arrangementet i den nærmeste fremtid.

Vi glæder os!

Amager Fælleds Venner
#BevarAmagerFælled
#LærkeslettenBioblitz

Grøn Lav-Ugle, Cryphia algae. Amager Fælled, Amager d. 17 august 2019. Fotograf; Lars AndersenSkyggeliniemåler, Costaconvexa polygrammata. Amager Fælled, Amager d. 17 august 2019. Fotograf; Lars AndersenSumpbåndmåler, Orthonama vittata. Amager Fælled, Amager d. 17 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Grøn Lav-Ugle, Cryphia algae, Skyggeliniemåler, Costaconvexa polygrammata og Clematismåler, Melanthia procellata.
Amager Fælled, Amager, Danmark d. 17 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Lille Tyv, Mesoligia furuncula. Amager Fælled, Amager d. 17 august 2019. Fotograf; Lars AndersenTvivlsom Mus, Hoplodrina ambigua. Amager Fælled, Amager d. 17 august 2019. Fotograf; Lars AndersenSekslinet Glansugle, Xestia sexstrigata. Amager Fælled, Amager d. 17 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Lille Tyv, Mesoligia furuncula, Tvivlsom Mus, Hoplodrina ambigua og Sekslinet Glansugle, Xestia sexstrigata.
Amager Fælled, Amager, Danmark d. 17 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Natsværmere ID fra Erik Steen Larsen og Brian J. K. Nielsen. Æres den som æres bør!

_________________________

Kattehale

d. 10 august 2019

Kattehale, Lythrum salicaria. Søndersø, Værløse, Nordsjælland d. 9 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Kattehale, Lythrum salicaria. Søndersø, Værløse, Nordsjælland d. 9 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Kattehale vokser fugtigt i enge og moser, ved søbredder og på fugtige brakmarker og blomster i juli-august. Den tiltrækker bier og sommerfugle, især citronsommerfugl og grønåret kålsommerfugl er glade for dem.

Se mere om havens vilde planter

_________________________

Dagens sommerfugl

d. 9 august 2019

Anders N. Michaelsen fotograferer en Guldhale Thecla betulae han.  Søndersø sydbred vest for vandværket nord for Ballerup d. 9 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Anders N. Michaelsen fotograferer en Guldhale, Thecla betulae han.
Søndersø sydbred vest for vandværket , Værløse nord for Ballerup, Nordsjælland
d. 9 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Dagsommerfugle trækarter i det sydlig Danmark

d. 6 august 2019

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Urteholm, Agersø, Danmark d. 5 august 2019. Fotograf; Erling Krabbe

Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa. Urteholm, Agersø, Danmark d. 5 august 2019. Fotograf; Erling Krabbe

Der er fra sidst i juli til først i august set træk på Ærø, Langeland, Lolland, Falster, Møn, Bornholm og lidt mindre på Sjælland, Fyn og Jylland af flere Svalehale, Grønbroget Kålsommerfugl, Gul Høsommerfugl, Orange Høsommerfugl, Storplettet Perlemorsommerfugl, Tidselsommerfugl, Admiral og en enkelt Skakbrætrandøje på Bornholm.

Svalehale, Papilio machaon han. Gedser Odde, Falster, Danmark d. 27 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Svalehale, Papilio machaon han. Gedser Odde, Falster, Danmark d. 27 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Klintholm Havn, Møn d. 3 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Klintholm Havn, Møn d. 3 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Apollogate

Danske samlere afhørt for at fange apollo ved Gjendebu, Jotunheimen

d. 1 august 2019

Apollo, Parnassius apollo ssp.: provincialis (Kheil, 1906). Madona de Fenestre, højde: 1180 to 1300 m. Alps Maritime, det sydøstlige Frankrig d. 16 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Apollo, Parnassius apollo ssp.: provincialis (Kheil, 1906).
Madona de Fenestre, højde: 1180 to 1300 m. Alps Maritime, det sydøstlige Frankrig d. 16 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Dagbladet.no Nina Sørlie Nilssen; d. 1 august 2019 kl 12:19: Avhørt for å fange sommerfugler:

Politiet i Innlandet melder at to danske borgere blir avhørt etter at tipsere meldte at de fanget sommerfugler ved Gjendebu.
Personene fanget
Apollosommerfugler som er fredet og på listen over truede dyr- og planterarter.

De var i besittelse av mellom 35 og 40 sommerfugler.

TV2 Nyheder Sebastian Goos d. 1 august 2019 20:57:
To tilbageholdte danskere havde fanget op mod 40 sjældne sommerfugle

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Juli 2019

_________________________

Navr-Kamelspinder

d. 30 juli 2019

Navr-Kamelspinder, Ptilodon cucllina kom til lys. Ruds Vedby, Sydvestsjælland d. 30 juli 2019. Fotograf; Nicolai Poulsen

Navr-Kamelspinder, Ptilodon cucllina kom til lyslokning.
Ruds Vedby, Sydvestsjælland d. 30 juli 2019. Fotograf; Nicolai Poulsen

_________________________

Lyslokning

d. 29 juli 2019

København, Nordsjælland d. 29 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenDromedarspinder, Notodonta dromedarius. København, Nordsjælland d. 29 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenKøbenhavn, Nordsjælland d. 29 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Dromedarspinder, Notodonta dromedarius kom til lyslokning.
København, Nordsjælland d. 29 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Sommerfuglenes dag

d. 7 juli 2019

Ilia, Apatura ilia hanner. Pinseskoven, Amager d. 30 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Ilia, Apatura ilia hanner. Pinseskoven, Amager d. 30 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

D. 4 juli er det "sommerfuglenes dag"

Jeg opfordrer andre dygtige naturinteresseret til at lave guide sommerfugleture på denne dag. Eller weedkenden før eller efter rundt omkring i DK.

Og sommerfuglenes dag skal fejres. Så kom ud rødder, det mylder med sommerfugle derude.

Søndag
d. 7 juli kl. 10:00 til 14:00 er der guide tur i Pinseskoven på det sydvestlig Amager for at se skovens sommerfugle som Iris Apatura iris og Ilia Apatura ilia.

Guide:
Lars Andersen
Mødested: Parkeringspladsen ved Pumpestationen, Hilversumvej 50
2791 Dragør.

Pinseskoven, Amager d. 7 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenPinseskoven, Amager d. 7 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Pinseskoven, Amager, Danmark d. 7 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Juni 2019

_________________________

Ilia, Pinseskoven

d. 30 juni 2019

Louise fotograferer en Ilia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Amager d. 30 juni 2019. Fotograf; Lars AndersenIlia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Amager d. 30 juni 2019. Fotograf; Louise Brüel Flagstad

Ilia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Amager d. 30 juni 2018. Fotografer; Lars Andersen og Louise Brüel Flagstad

_________________________

Klitperlemorsommerfugl fra Dalby

d. 28 juni 2019

Klitperlemorsommerfugl, Fabriciana niobe. Dalby, Skåne, Sverige d. 28 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Klitperlemorsommerfugl, Fabriciana niobe. Dalby, Skåne, Sverige d. 28 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Iris i Pinseskoven

d. 26 juni 2019

Louise Brüel fotografer en Iris, Apatura iris han.Pinseskoven, Vestamager d. 26 juni 2019. Fotografer; Lars Andersen og Louise Brüel FlagstadIris, Apatura iris han.Pinseskoven, Vestamager d. 26 juni 2019. Fotografer; Lars Andersen og Louise Brüel Flagstad

Iris, Apatura iris han.Pinseskoven, Vestamager d. 26 juni 2019. Fotografer; Lars Andersen og Louise Brüel Flagstad

Louise Brüel Flagstad: Vildeste live oplevelse at være med Lars Andersen på tur. Han er mesteren med viden om sommerfuglene på alle måder.
Et livslangt arbejde han har lagt og opbygget med en ekstrem grundighed og dygtighed som han formidler videre med en indlevelse, så man bliver blæst bagover både live i nuet og på hans værk af en hjemmeside.
Det er et imponerende stort smukt natur arbejde han har lavet her:
www.danske-natur.dk

_________________________

Grønbroget Kålsommerfugl på Bøtø Diget

d. 26 juni 2019

Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa. Bøtø Diget, Falster d. 26 juni 2019. Fotograf; Erling Krabbe

Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa. Bøtø Diget, Falster d. 26 juni 2019. Fotograf; Erling Krabbe

_________________________

Slåensommerfugl

d. 24 juni 2019

Slåensommerfugl, Satyrium pruni. Åvarps fälad, fuktängen, Skåne, Sverige d. 24 juni 2019. Fotograf; Regitze Enoksen

Slåensommerfugl, Satyrium pruni. Åvarps naturreservat, Norra Vram, Skåne, Sverige d. 24 juni 2019. Fotograf; Regitze Enoksen

naturreservat Åvarps fälad

_________________________

Bjergrandøje

Bjergrandøje, Erebia pandrose. Fløten, Oppland, Norge d. 24 juni 2019. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

BjergrandøjeErebia pandrose. Fløten, Oppland, Norge d. 24 juni 2019. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

_________________________

Lille Køllesværmer

d. 21 juni 2019

Lille Køllesværmer, Zygaena viciae. Nørrevangssletten, Birkerød, Nordsjælland d. 21 juni 2019. Fotograf; Lars AndersenLille Køllesværmer, Zygaena viciae. Nørrevangssletten, Birkerød, Nordsjælland d. 21 juni 2019. Fotograf; Lars AndersenLille Køllesværmer, Zygaena viciae. Nørrevangssletten, Birkerød, Nordsjælland d. 21 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Lille Køllesværmer, Zygaena viciae. Nørrevangssletten, Birkerød, Nordsjælland d. 21 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Der har været en velmenende borger og rette i tekst fra Lille Køllesværmer til Seksplettet Køllesværmer fordi vedkommende mener kommunen tager fejl ang. bestemmelse?
Rudersdal Kommunen tager ikke fejl ang. ID af køllesværmer som fotograf;
Lars Andersen har bestemt.

_________________________

Nordens Fjärilar

d. 30 marts - 16 juni 2019

Nordens Fjärilar av Bo Söderström. Udkommer til maj 2019. Foto af apollo. Fotograf; Tomas Lundquist

Nordens Fjärilar av Bo Söderström. Udkommer til maj 2019. Foto af apollo på forsiden. Fotograf; Tomas Lundquist

Bo Söderström d 29 november 2018:

Vi närmar oss! Längtar till nästa sommar! Den 1
4 maj 2019 är datum för boksläpp.

Tack till
Tomas Lundquist/N för att vi får lov att använda det fantastiska fotografiet till omslaget.

Och givetvis ett fantastiskt stort tack till de drygt 50 fotografer som har bidragit med fotografier till inlagan:
Daniel Dolfe, Arne Ileby Uleberg, Lars Andersen, Anders Blomdahl, Pierre Stjernfeldt, Juha Varrela, Christer Sjögren, Mats Aldrin, Tom Nygaard Kristensen
vär de som har bidragit med allra flest foton. Jag hoppas ni blir nöjda med boken!

En förhandstitt på tre uppslag ur Nordens fjärilar. Nu är det inte lång tid kvar, 14 maj är dagen D för boksläpp! Bo SöderströmEn förhandstitt på tre uppslag ur Nordens fjärilar. Nu är det inte lång tid kvar, 14 maj är dagen D för boksläpp! Bo SöderströmEn förhandstitt på tre uppslag ur Nordens fjärilar. Nu är det inte lång tid kvar, 14 maj är dagen D för boksläpp! Bo Söderström

Link til Litteratur

Link til Bo Söderströmfacebook

I Danmark kan man bestille bogen her: CDON.COM

_________________________

Nordjysk Snerremåler, Epirrhoe pupillata

d. 10 juni 2019

Nordjysk Snerremåler, Epirrhoe pupillata. Tornby Strand, Vendsyssel d. 10 juni 2019. Fotograf; Lars AndersenNordjysk Snerremåler, Epirrhoe pupillata. Tornby Strand, Vendsyssel d. 10 juni 2019. Fotograf; Lars AndersenNordjysk Snerremåler, Epirrhoe pupillata. Tilbage i primo 80'erne sad jeg på gangene på Zoologisk Museum i København og tegnede til "Nordens Målere", 1984 af Peder Skou.

Nordjysk Snerremåler, Epirrhoe pupillata. Tornby Strand, Vendsyssel d. 10 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Her fra vores Nordjyske sommerfugletur i pinsen, en sidste felttur på Tornby Strand d. 10 juni 2019 med Michael Stoltze og Svend Rastrup Andersen, Sofie Amund Kjeldgaard, Andreas Bennetsen Boe og jeg; Lars Andersen før vi kørte hjemad.

Vi ledte forgæves efter
Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes, men det var for tidligt.

Til gengæld bemærkede jeg der var en broget måler i blomster af
Blodrød Storkenæb, Geranium sanguineum som er en Nordjysk Snerremåler, Epirrhoe pupillata som lever i den grå klit på Gul Snerre, Galium verum som i DK er en realiktforekomst i det nordjyske. En jeg ikke tidligere har set, så en ny art for mig.

Tilbage i primo 80'erne sad jeg på gangene på Zoologisk Museum i København og tegnede til "Nordens Målere", 1984 af Peder Skou.

_________________________

Det er valgdag!

d. 5 juni 2019

Matgrøn Solbille, Oedemera virescens og springedderkop, Heliophanus flavipes på Hvid Okseøje, Leucanthemum vulgare. Glostrup Baneterræn. Glostrup d. 4 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Matgrøn Solbille, Oedemera virescens og springedderkop, Heliophanus flavipesHvid Okseøje, Leucanthemum vulgare.
Glostrup Baneterræn, Glostrup
d. 4 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Husk at stemme grønt og jeg mener GRØNT!
Hvis du ikke vil havde at naturen skal forsvinde i DK.
Selv om nogle af de store partier har skiftet til
grøn jakkesæt, gør det dem ikke mere grønne?

_________________________

Laowa 24mm f / 14 Probe Lens

d. 1 juni 2019

Lars Andersen med Laowa 24mm f / 14 Probe Lens. Birkerød, Nordsjælland d. 1 juni 2019. Fotograf; Frej Schmedes

Lars Andersen med Laowa 24mm f / 14 Probe Lens. Birkerød, Nordsjælland d. 1 juni 2019. Fotograf; Frej Schmedes

Venus Optics offentliggør Laowa 24mm f / 14 Probe Lens. Ogy Stoilov d. 3. august 2018;

Venus Optics har længe været kendt for at frigive nogle interessante og helt unikke linser under deres Laowa-mærke, som det ultra-brede Laowa 7.5mm f / 2.0 compact prime til Micro Four Thirds, hvilket er den bredeste ikke-fishey-linse til rådighed for formatet eller Laowa 9mm f / 2.8 og 25mm f / 2.8 5x makro objektiver ud over Laowa 17mm f4 GFX Zero-D blandt nogle få andre.

Og nu det måske mærkeligste af alle objektiver- den nye Laowa 24mm f / 14 2x Makro-vidvinkellinse, designet til at få nogle unikke billeder.

Ærenprislanghornsmøl, Cauchas fibulella på Tveskægget Ærenpris, Veronica chamaedrys. Birkerød, Nordsjælland d. 1 juni 2019. Fotograf; Lars AndersenÆrenprislanghornsmøl, Cauchas fibulella på Tveskægget Ærenpris, Veronica chamaedrys. Birkerød, Nordsjælland d. 1 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Ærenprislanghornsmøl, Cauchas fibulella Tveskægget Ærenpris, Veronica chamaedrys.
Birkerød, Nordsjælland d. 1 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen
Camera: Canon 1D mark III .
Objektiv:
Laowa 24mm f / 14 Probe Lens.
ISO:
1600.
Lukkertid:
1/122 sek.
Blænde:
F/14,0.
Uden blitz eller ledlys, samt manuelt.
Camera: Canon 1D mark IV.
Objektiv:
Canon EF 100 mm macro IS.
ISO:
800.
Lukkertid:
1/160 sek.
Blænde:
F/7,1.
Uden blitz eller ledlys med autofokus og -0,7 trin.

Mit testskud yder ikke Laowa objektivet fuld retfærdighed.
Det var overskyet og jeg satte ISO til 1600 og lukketid på 1/122 sek..
Kunne sagtens havde brugt ISO 800 og lavere lukketid på omkring 1/60 sek.

Læs mere om makrofotografering

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Maj 2019

_________________________

Morpho godartii male

d. 39 maj 2019

Giant Light-blue MorphoMorpho godartii ssp. lachaumei (Blandin, 2007) male. Caranavi Highlands, Yungas, Bolivia  February 2019. Photographer; Peter Møllmann

_________________________

Lille Ildfugl

d. 29 maj 2019

Lille Ildfugl, Lycaena phlaeas han. Alimindelig Krappeedderkop, Xysticus cristatus hun på Vej-Guldkarse, Rorippa sylvestris. Birkerød, Nordsjælland d. 29 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen Alimindelig Krappeedderkop, Xysticus cristatus hun på Vej-Guldkarse, Rorippa sylvestris. Birkerød, Nordsjælland d. 29 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenAlimindelig Krappeedderkop, Xysticus cristatus hun med honningbi på Vej-Guldkarse, Rorippa sylvestris. Birkerød, Nordsjælland d. 29 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Lille Ildfugl, Lycaena phlaeas han. Alimindelig Krappeedderkop, Xysticus cristatus hun, og med HonningbiVej-Guldkarse, Rorippa sylvestris.
Birkerød, Nordsjælland
d. 29 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

d. 29 maj 2019

Nældehalvmøl, Anania hortulata (Linnaeus, 1758).Frieslandet, Amager d. 29 maj 2019.  Fotograf; Louise Brüel Flagstad

Nældehalvmøl, Anania hortulata (Linnaeus, 1758).
Frieslandet, sydlig Amager 
d. 29 maj 2019. Fotograf; Louise Brüel Flagstad

_________________________

Makrofotograftræf

Melby Overdrev d. 18 maj 2019

I kan læse og kommentere træffet på facebookgruppe
"Makrofotograftræf"

_________________________

Dagens citat af Lars Andersen

d. 25 maj 2019

Landbruget har brug for biodiversiteten,
for 80% af alle planter der danner grundlag som fødekilder har brug for polinerende insekter.
Derimod har biodiversitet ikke brug for landbruget.

______

d. 29 maj 2019, p.g.a. opslaget kan misforstås,
vil jeg lige definere hvor mange planter der er afhængig af polinerende insekter.
IPBES; Globalt er op mod 90 % of vilde blomstrende plantearter afhængige – i det mindste delvist – af bestøvere.
5-8 % af den globale produktion af afgrøder er direkte er baseret på dyrebestøvning.

_________________________

"Frosted Elfin New England-Style Session Pale Ale"

d. 25 maj 2019

"BUSKSOMMERFUGLENS PALE ALE"

En lille brun sommerfugl fra Florida levere en vigtig ingrediens til en ny bevaringsbevisst øl fra "Gainesville's First Magnitude Brewing".
Gæren til: "Frosted Elfin New England-Style Session Pale Ale" stammer fra honningdugsekret fra bagkroppen på levende busksommerfugle;
Frosted Elfin, Callophrys irus fra Apalachicola National Forest som er i familie med Grøn Busksommerfugl, Callophrys rubi som findes i Danmark.
Busksommerfuglen
Frosted Elfin var engang udbredt fra Central Florida til Ontario, siger US Fish & Wildlife Service, men er forsvundet landsdækkende på grund af tab af levesteder.

Øllet er et samarbejde mellem bryggeriet og forskerne ved "Florida Museum of Natural History", som indsamlede sommerfuglene og forsigtigt penslede bagkroppen for honningdug sekret, før de blev frigivet tilbage i skoven. Disse honningdug-gærprøver blev multipliceret i petriskåle for at producere, hvad der er nødvendigt til brygning.

Link til Tampa Bay Times by Christopher Spata, Published May 23:
"Florida beer used butterflies in the brewing process"

Da University of Florida Associate Professor of Entomology Jaret Daniels begyndte at besøge
"
First Magnitude Brewery" i Gainesville, var han ikke motiveret af øllet.
Han blev motiveret af øldrikkere.

Conserving the Nature of the Northeast
Frosted elfin: best served in frosted glass
by Bridget Macdonald May 15, 2019

_________________________

Provence

d. 8 - 21 maj 2019

Sort Fjeldmøl, Metaxmeste schrankiana. Borrasocohkka, Tornetrask, Lapland, Sverige d. 7 Juli 2008. Fotograf; Lars Andersen

Le Castellaras, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Læs mere om sommerfugle fra Provence maj 2019.

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

April 2019

_________________________

Arktiske dagflyvende sommerfugle som;
Målere, Geometridae. Spindere, Lasiocampidae. Ugler, Noctuidae.
Køllesværmere, Zygaenidae og Halvmøl, Pyralidae fra Sverige og Norge

d. 26 april 2019

Sort Fjeldmøl, Metaxmeste schrankiana. Borrasocohkka, Tornetrask, Lapland, Sverige d. 7 Juli 2008. Fotograf; Lars Andersen

Sort Fjeldmøl, Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1796). Borrasocohkka, Tornetrask, Lapland, Sverige d. 7 Juli 2008. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Sjællands sjældne dagsommerfugle optællingen
lavet af Emil Blicher Bjerregård.

d. 24 april 2019

Se en præsentationen af Sjællands sjældne dagsommerfugle optællingen lavet af Emil Blicher Bjerregård,
der blev holdt på dette års Biodiversitetssymposium af Aarhus- og Københavns Universiteter d. 22.-23. januar 2019.

_________________________

Spidsløn blomster og takvinger

d. 23 april 2019

Spidsløn, Acer platanoides blomster. Arresødal, Nordsjælland d. 21 april 2019. Fotograf; Lars AndersenSpidsløn, Acer platanoides blomster. Arresødal, Nordsjælland d. 22 april 2019. Fotograf; Lars Andersen

Spidsløn, Acer platanoides blomster. Arresødal, Nordsjælland d. 21 - 22 april 2019. Fotograf; Lars Andersen

Spidsløn, Acer platanoides blomster i Arresødal ved Frederiksværk d. 21 og 22 april 2019.
De blomster var så sødmefyldte med nektar som dufter som den ahornsirup man kan købe.
Selv højt oppe i toppen af træet kan:
Det Hvide C, Polygonia c-album og Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros sidde. Og der er en kikkert eller en stor teleobjektiv nødvendig, hvis man skal få øje på dem.

For d. 22 april blev kirsebærtakvinge igen set i Arresødal af Jan Eske og Lars A. Krogh. Jeg så den flyve oppe i spidsløn dagen før d. 21 april som jeg ikke sikkert kunne bestemme til enten kirsebærtakvinge eller østlig takvinge, det er nok med 99% sikkerhed at det er en kirsebærtakvinge.

Det store er at de store takvinger suger nektar i spidsløn blomster, det er helt nyt for mig.

_________________________

Skovhvidvinge

d. 21 april 2019

Skovhvidvinge, Leptidea sinapis. Lokalitet nord for Nässjön, Blekinge, Sverige. d. 21 april 2019. Fotograf: Janne Svantesson

Skovhvidvinge, Leptidea sinapis han. Lokalitet nord for Nässjön, Blekinge, Sverige. d. 21 april 2019. Fotograf: Janne Svantesson

_________________________

Poppeldagmåler fundet øst for Store Bælt!

d. 8 - 17 april 2019

Poppeldagmåler, Boudinotiana notha han. Pinseskoven, Vestamager d. 4 april 2019. Fotograf; John S. Petersen

Poppeldagmåler, Boudinotiana notha han. Pinseskoven, Vestamager d. 4 april 2019. Fotograf; John S. Petersen

I morges d. 8 april var jeg ved at få kaffen galt i halsen da jeg åbnede min mail, John havde fortalt at han havde fotograferet en birkedagmåler forleden som han lovede at sende, fordi jeg ikke har særlig mange fotos af denne art. Jeg ringede straks tilbage og fortalte John at han havde et hitfund af de bedre, fik lokalitet nærmere fortalt. Og så fik jeg særdeles travlt med at komme afsted. Jeg fandt ialt 3 stk. poppeldagmåler, 2 hanner og en hun.
Bestanden er ikke særlig stor, så jeg fraråder indsamling.

Den er ikke fundet på Sjælland siden 1906,
og den er ikke fundet på Lolland-Falster-Møn siden
1993.
Findes i Midt - og Nordjylland og på Bornholm.

Jeg har oprettet en tråd på fugleognatur.

____

Naturstyrelsen d. 12 april 2019: Sjælden sommerfugl fundet i Pinseskoven

_________________________

Særpræget smuk takvinge form!

d. 1 april 2019

Østlig Takvingen eller Kirsebærtakvinge. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 29 marts 2019. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvingen eller Kirsebærtakvinge særpræget mørk form. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 29 marts 2019. Fotograf; Lars Andersen

Kirsebærtakvinge særpræget mørk form "Aprilsnar".
Sjöarp, Blekinge, Sverige
d. 29 marts 2019. Fotograf; Lars Andersen

Lars Andersen, mandag d. 1 april 2019:
Fantastisk! Så fandt jeg SD-kort, jeg troede jeg havde mistet.

Forleden da jeg var i Blekinge så jeg denne særpræget smukke takvinge. Muligvis en
østlig/kirsebærtakvinge mørk form?

Troede jeg havde mistet billeder fra mit kamera,
men havde glemt at jeg skiftede kort undervejs.

Aprilsnar!

Er også vist i facebookgruppe; "skal danske dagsommerfugle fredes?".

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Marts 2019

_________________________

Pilerakler og sommerfugle

d. 30 marts 2019

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 29 marts 2019. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han og Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 29 marts 2019. Fotograf; Lars AndersenCitronsommerfugl, Gonepteryxrhamni han.Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 29 marts 2019. Fotograf; Lars Andersen

Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 29 marts 2019. Fotograf; Lars Andersen

Kørte sammen med John Strange Petersen fra København over broen til Skåne og videre til skovene øst for Bräkne-Hoby, Blekinge hvor vi mødte Janne Svantesson og Lars Krogh på en fantastisk flot forårsdag med seljepilens gule rakler og blå anemoner.
Hvor vi så dagsommerfugle som
Citronsommerfugl, Dagpåfugleøje, Sørgekåbe, Kirsebærtakvinge, Østlig Takvinge og Det Hvide C. Samt enkelte birkedagmålere.

_________________________

Kerala, Indien

medio marts 2019

Blue Mormon, Papilio polymnestor (Cramer, 1775). Kerala, det sydlig Indien medio marts 2019. Fotograf; Lisbeth Borup

Blue Mormon, Papilio polymnestor (Cramer, 1775).
Kerala, det sydlig Indien medio marts 2019. Fotograf; Lisbeth Borup

_________________________

Ny dagsommerfugleart er fundet i Norge (nr 101).
Nældesommerfugl er fotograferet i Tana, Finnmark

d. 11 marts 2019

Nældesommerfugl, Araschina levana kurmageri. Rönneby, Blekinge, Sverige d. 28 maj 2010. Fotograf Lars Andersen

Nældesommerfugl, Araschina levana kurmageri. Rönneby, Blekinge, Sverige d. 28 maj 2010. Fotograf; Lars Andersen

Der er fotograferet 1 stk. kartvinge/nældesommerfugl, Araschina levana forårsform han
engblomme ved Tana, Sør-Varanger, Finnmark, det nordøstlig Norge d. 17 juli 2017 af Jorma Pernnanen

Link til Wikipedia
fra Insekt-nytt Februar 2019.

_________________________

Biodiversitetkrisen

d. 6 marts 2019

Brun Dværgmåler, Eupithecia absinthiata. Nokken, det vestlige Amager d. 2 september 2015. Fotograf; Lars AndersenBynke-Hætteugle, Cucullia absinthii larve. H/F Sønderbro, Amager Fælled d. 3 september 2015. Fotograf; Lars Andersen

Brun Dværgmåler, Eupithecia absinthiata larve & Bynke-Hætteugle, Cucullia absinthii larve på Gråbynke, Artemisia vulgaris.
Nokken & H/F Sønderbro, Amager Fælled Økohaver. Amager  d. 2 & 3 september 2015 . Fotograf; Lars Andersen
Frej Schmedes d. 6 marts 2019:
Som led i debatten om hvilke argumenter der kan bruges i formidling om masseudrydelsen / biodiversitetskrisen, vil jeg her vise noget af argumentationen fra os der ser det økologiske kollaps som en reel mulig konsekvens af vores vækstideologi, i fremtiden:

Per Henriksen d. 2 marts 2019:
Det nye klima-paradigme
- vi kan kun undgå at kloden degenerere til en Slumplanet, hvis vi begynder at forholde os til virkeligheden.

NÅR statsminister
Lars Løkke Rasmussen hævder at der er grund til optimisme, fordi vi (med den førte politik, red.) er på vej ind i en lysere fremtid hvor vi (næsten) alle bliver både rigere, tryggere og friere.

Er der rigtig meget der tyder på, at det ikke kun er forkert, det er meget forkert (!)

.......... læs mere i artikel på facebookgruppe "Klimabevægelsens debatgruppe"

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Februar 2019

_________________________

Det lune februar

d. 28 februar 2019

Naturreservat Horns kungsgård, Öland, Sverige d. 13 oktober 2018. Fotograf; Lars Andersen

Citronsommerfugl, Gonepteryx rhamni han. Rødovre, Sjælland, Danmark d. 24 februar 2019. Fotograf; Kirsten Schwartz

Kirsten Schwartz; Årets første flyver for mit vedkommende, jeg troede, at dagens mission var mislykkedes, da jeg næsten var ved at sætte nøglen i døren, men så så jeg denne flotte fyr flyve rundt, og jeg var så heldig, at den satte sig og lod mig forevige den!

Så missionen lykkedes altså alligevel.

___________

Lars Andersen; De usædvanlig tidlige forårstemperaturer fra d. 15 til 28 februar har slået alle varmerekorder i Danmark og det sydlige Sverige.
Hvor der er set Citronsommerfugl, Admiral, Dagpåfugleøje, Nældens Takvinge, Sørgekåbe, Kirsebærtakvinge, Østlig Takvinge og Det Hvide C.

_________________________

Verdens økosystemer står overfor et katastrofalt kollaps,
fordi insekter udryddes med rekordfart
artikel af Lars Andersen

d. 26 februar 2019

Et vandhul med Gul Iris på Amager Fælled d. 1 juni 2013. Fotograf: Lars Andersen

Et vandhul med Gul Iris på Amager Fælled d. 1 juni 2013. Fotograf; Lars Andersen

Hvad er årsagerne til at insekterne forsvinder?

Tab af levesteder;
Det er måske svært at tro, men mellem
1993 og 2009 forsvandt et område af vildmarker/ urørt skov, vådområder og andre naturarealer, der tilsammen er større end Indien - hele 3,3 millioner kvadratkilometer - på bekostning af landbrug, skovbrug, menneskelig beboelser, industri, transport og minedrift.

Miljøbelastninger;
Sprøjtegifte udledt af landbruget udgør 99% af miljøbelastningen fra den samlede mængde sprøjtegifte brugt i Danmark.
I u-lande bruges der stadig DDT og andre sprøjtemidler der for længst er blevet forbudt i de vestlige lande.
For det er ikke kun insekt specialisterne der forsvinder. Det er også generalisterne som spiller en vigtig rolle i økosystemet der forsvinder i og omkring det specialiseret landbrug .

Klimabelastninger;
Landbruget som sektor er en af de store udleder af drivhusgasser. På globalt plan anslår man landbrugets klimabelastning til at udgøre mellem 15 og 32 % af CO2 samlede udledning.
I Danmark vurderes landbruget at stå for 16% til 33% af CO2 samlede udledning efter fossile brændstoffer efter hvilke kilder man bruger?

Misinformation:
Der er skeptikere der påstår at vi sagtens kan klare os uden insekter, det vil slet ikke påvirke os menneskers velfærd hvis insekterne forsvinder.
Det at sende det signal til vores politikere om at vi sagtens kan klare os uden insekter, er yderst problematisk. Det er det samme som at sige at landbruget bare kan blive ved med de metoder de bruger nu.
Bjørn Lomborg kunne ikke gøre det bedre.

Hvad vil insekternes biodiversitet kollaps betyde for os mennesker?
For insekter er kernen i alle fødevarer, de pollinerer det store flertal af plantearter, holder jorden sund, genbruger næringsstoffer, bekæmpes skadedyr og meget mere.

Med biodiversitetskrisen er der altså ikke tale om en supertanker hvis kurs vi kan ændre på i tide? Der er snarere tale om et fundament, hvor vi fjerner den ene byggesten efter den anden.

Kan man overhovedet påvise nogle negative effekter hvis vi mister sjældne arter som ensianblåfugl og violetrandet ildfugl i Danmark?

I starten kan det være svært at se nogle mærkbare effekter, men på et tidspunkt vil bæreevnen være kritisk svækket eller briste.
Art for art mærker vi ofte intet: Men hvis vi mister nok planter og insekter der findes i en naturtype som enge og moseområder, kan det destabilisere en naturtype, så den bliver mindre modstandsdygtig og mindre elastisk over for forandringer udefra, både de menneskeskabte og naturlige.

For det er problematisk i et større perspektiv, fordi alle naturtyper; inklusiv enge, vandhuller og moser, understøtter vores samfund ved en masse ydelser, som vi overordnet set er afhængige af.
For blot at nævne; lagring af kulstof, fjernelse af næringsstoffer, sikring af rent drikkevand, opbevaring af overskydende vand under kraftige regnskyl, osv.

Og så er vi tilbage til ensianblåfugl og violetrandet ildfugl der lever på de lave fugtige enge, ofte med kildevæld. Hvis vi beskytter disse levesteder for de sårbare englevende dagsommerfugle, beskytter vi også kilden til ren vand.

Forslag:
Der skal være flere naturarealer, for at sikre biodiversitet og miljøet.
Vi skal ændre dyrkningsmetoder i landbruget, for at mindske miljø- og klima aftrykket.
Vi skal især finde andre metoder til at få proteiner på. At bibeholde den store grise, køer og hønse-produktion er alt-ødelæggende.

_________________________

Referencer:

Worldwide decline of the entomofauna:
A review of its drivers.
Francisco Sánchez-Bayoa and Kris A.G. Wyckhuys jan. 2019.


Her danske reaktioner på artikel; Worldwide decline of the entomofauna:

Vi kan stadig nå at bremse klimakrisen, men uddør en art, er den væk for altid!
Debat i Politiken d. 24 februar 2019
af
Anders Barfod, Bo JellesmarkThorsen, Carsten Rahbek, Thorkil Casse, Eva Roth og Lars Dinesen
hhv. Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet,

Syddansk Universitet og det danske IPBES kontor

"
Insekter udryddes med voldsom hast - det truer naturens overlevelse".
DR.dk: af Søren Bjørn-Hansen d. 11. februar 2019

Altinget;
Insekternes dommedag er ikke nær.
Af Morten D. D. Hansen d. 19. februar 2019.

Facebookgrupper: Formidling af biodiversitet

_________________________

Statusnotat: Kontrolleret afbrænding
på Nørrevangsletten i Birkerød - 2018.

d. 18 februar 2019

Violetrandet Ildfugl, Lycaena hippothoe hun. Dumpedalen, Birkerød, Nordsjælland d. 6 juni 2018. Fotograf; Lars AndersenVioletrandet Ildfugl, Lycaena hippothoe hun. Dumpedalen, Birkerød, Nordsjælland d. 6 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Violetrandet Ildfugl, Lycaena hippothoe hun. Birkerød, Nordsjælland d. 6 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Rudersdal Kommune, december 2018:
Status Nørrevangsletten 2018

Udarbejdet af Natur360; Laura E. Beck og Anders N. Michaelsen
Fotos:
Anders N. Michaelsen og Lars Andersen. December 2018

______________________

Sidste nye artikler, links og fotos

Januar 2019

_________________________

Masseudryddelsen af Danmarks sommerfugle fortsætter!

d. 28 januar 2019

 Isblåfugl. Polyommatus amandus han. Brandbjerg/ Nygård, Jægerspris. d. 15 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

Isblåfugl. Polyommatus amandus han. Brandbjerg/ Nygård, Jægerspris, Hornsherred d. 15 juni 2014. Fotograf; Lars Andersen

Altinget d. 28 januar 2019, forfatter; Rune Engelbreth Larsen.; Siden midten af det 20. århundrede er 12 af 73-74 dagsommerfuglearter uddøde i Danmark.

Antallet af danske dagsommerfuglearter og deres levesteder tordner nedad, og vi gør stort set intet som helst for at hindre det.

Og endnu værre: Trivslen og mangfoldigheden af dagsommerfugle er én af vore mest umiddelbare indikatorer på naturtilstanden i øvrigt, hvorfor det virkelig ser skidt ud for naturen herhjemme, når flere og flere dagsommerfuglearter forsvinder.

Andre indikatorer på dansk naturtilstand kan være vanskeligere at konstatere umiddelbart – men enhver, der går en tur i naturen, ved, hvilken forskel det gør for oplevelsesglæden, om der er få eller mange dagsommerfugle.

For hvad er mere poetisk opmuntrende i sommerhalvåret end en vifte af forskellige farverige dagsommerfugle, der flyver yndefuldt fra blomst til blomst på engen, overdrevet eller i skovlysningen?

Læs mere i artikel på Altinget

_________________________

Blåhale, Quercusia quercus æg.

d. 28 januar 2019

Blåhale, Quercusia quercus æg. Storemose, Dageløkke, Nordsjælland d. 6 og 10 januar 2019. Fotograf; Svend Rastrup AndersenBlåhale, Quercusia quercus æg. Storemose, Dageløkke, Nordsjælland d. 6 og 10 januar 2019. Fotograf; Svend Rastrup AndersenBlåhale, Quercusia quercus æg. Storemose, Dageløkke, Nordsjælland d. 6 og 10 januar 2019. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

Blåhale, Quercusia quercus æg. Storemose, Dageløkke, Nordsjælland d. 6 og 10 januar 2019. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

Svend Rastrup Andersen; Efter en sommer med egetræerne fulde af Blåhaler,
lykkedes det mig endelig at finde nogle ege, hvor dens æg er til at se.

_________________________

Costa Rica

d. 23 january 2019

Økoturisme. Tortuguero, Costa Rica d. 21 januar 2019. Fotograf; Hanne Christensen

Økoturisme. Tortuguero, Costa Rica d. 21 januar 2019. Fotograf; Hanne Christensen

Viktor Farmor World-wide expeditions; Hanne Christensen har rejst med forskelligt arbejde i mange lande, blandt andet som forsker, miljøforkæmper og projektkonsulent. Siden 2005 har hun taget ud som rejseleder, og hun elsker at formidle sin enorme viden om dyr, planter og indfødtes kulturer.
Hun har rejseleder erfaring fra
Borneo, Kina, Sri Lanka, Vietnam, Madagaskar, Costa Rica, Ecuador og Galapagos.

Strawberry Poison Frog, Oophaga pumilio. La Selva, Costa Rica d. 24 januar 2019. Fotograf; Hanne Christensen

Strawberry Poison Frog, Oophaga pumilio. La Selva, Costa Rica d. 24 januar 2019. Fotograf; Hanne Christensen

Hecale Longwing, Heliconius hecale ssp. zuleika (Hewitson, 1854). Dominical, Costa Rica d. 31 januar 2019. Fotograf; Rasmus Strange Petersen

Hecale Longwing, Heliconius hecale ssp. zuleika (Hewitson, 1854). Dominical, Costa Rica d. 31 januar 2019. Fotograf; Rasmus Strange Petersen

_________________________

Danske forskere afslører et rigt insektliv
på vilde blomster fra usynlige dna-spor

d. 20 january 2019

Stregbredpande han. Bøtø Plantage, Falster d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Stregbredpande han. Bøtø Plantage, Falster d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

En dansk forskerduo har som de første i verden udviklet en dna-metode, der præcist kan afsløre, hvilke insekter, en blomst har fået besøg af, selvom bien, sommerfuglen eller billen for længst er fløjet.
Den nye teknik kan blive et elegant redskab til at overvåge mangfoldigheden af verdens insektsamfund, som i øjeblikket oplever en drastisk tilbagegang i store dele af verden.

Feltarbejdet foregik på nogle solrige sommerdage i august dels på Vestamager og dels nær Sorø, hvor Philip Francis Thomsen havde iført sig gummihandsker og maske og plukkede vilde blomster på engene.

Læs mere i artikel i Politiken

_________________________

Grön Infrastruktur i Praktiken

d. 15 - 18 january 2019

Link til video på Naturvårdsverket facebookside

Regionale handlingsplaner for grøn infrastruktur er en vigtig foranstaltning i den svenske regeringens strategi for biodiversitet og økosystemtjenester (prospekt 2013/14: 141).

De regionale handlingsplaner skal både danne grundlag for planlægning af konkrete naturbeskyttelsesforanstaltninger og til tilpasning af brug og overvejelse. Handlingsplaner anvendelse vil bidrage til at fremme og koordinere overvågning og analyse af miljøtilladelser og miljømål og kan opsummeres i tre hovedmål.........

______

Kommentarer til indlæg på biodiversitet.dk;

Rasmus Ejrnæs; Det er jo tydeligt at der er større fokus på biodiversitet og sjældne arter i Sverige, men når jeg ser filmen, slår det mig om det er en helt fremmed tanke for svenskerne at biodiversiteten ikke er menneskeskabt.

Det er jo sjovt at det er vejkanterne og højspændingstracéerne som huser de rødlistede dagsommerfugle.

Enten er vi mennesker bare guds gave til de truede arter, eller også så er vores kulturskabte biotoper sidste levested, fordi vi har ødelagt processerne i de naturlige økosystemer.

Martin Stoltze; Ja, vejkanter m.m. er et refugium fordi der mangler naturlige lysåbne steder. Det er blå ildfugl et godt eksempel på. Men det skal med i ligningen, at det er længe siden mennesket ødelagde de helt naturlige økosystemer. Inden den blev fortrængt til vejkanterne brugte Blå Ildfugl de åbne, urterige arealer i det traditionelle nord- og mellemsvenske kulturlandskab. Altså ugødede slætenge som engang fandtes overalt men nu er stort set væk, nordpå især forvandlet til plantage.

Man kan sige, at dette er en fortælling med tre lag. En om den store natur, evolution og plads. En anden om historiske forandringer i landskabet og tab af halvkultur i takt med moderniseringen. En tredje om en arts konkrete muligheder på et levested lige nu, og hvad man eventuelt kan gøre der.
Det er tre forskellige ting, men man kunne godt i en formidling som denne prøve at få de store perspektiver med. Det savner jeg også......

Læs flere kommentarerbiodiversitet.dk facebookside

_________________________

Dagsommerfugle i Hillerød Kommune 2018
En undersøgelse af 14 lokaliteter med Naturpleje i Hillerød Kommune.
Udarbejdet af:
Bo Thyge Johansen December 2018

d. 15 january 2019

Lille Ildfugl, Lycaena phlaeas han. Småsøerne/Krogenlund Mose, Nordsjælland d. 26 august - 2018. Fotograf; Lars Andersen

Lille Ildfugl, Lycaena phlaeas han. Småsøerne/Krogenlund Mose, Nordsjælland d. 26 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

Natur360; En undersøgelse af 14 lokaliteter med naturpleje i Hillerød Kommune. Det ser ud til at den foretagne naturpleje med bl.a. afbrænding af dele af Skovbakken har båret frugt: Skovbakken er i undersøgelsen den lokalitet i Hillerød Kommune sammen med Langebjerg Ås, Skansebakken, Vittenbjerg og Baunebakken med flest arter dagsommerfugle i 2018. Generelt ser det ud til, at naturplejen virker efter hensigten på de undersøgte lokaliteter.

Bo Thyge Johansen; Den ekstremt varme, tørre og solrige sommer i 2018 var i starten til stor fordel for dagsommerfuglene, men den sidste del af sommeren var mindre gunstig da en del af nektar-/værtsplanterne visnede, det blev simpelthen for tørt. Fra midten af august og ind i september var der dog igen fremgang af nye generationer af dagsommerfugle.......

Læs mere i pdf.

_________________________

Madagaskar

d. 10 january 2019

 Madagaskar Kæmpesvalehale, Pharmacophagus antenor (Drury, 1773). Ifaty, Tulear, Madagaskar d. 12 november 2018. Fotograf: Hanne Christensen

Madagaskar Kæmpesvalehale,
Pharmacophagus antenor (Drury, 1773).
Ifaty, Tulear, Madagaskar d. 12 november 2018.
Fotograf: Hanne Christensen

Madagaskar; butterflies photograph by 
Hanne Christensen november 2018.

Oman

d. 8 january 2019

Gulbåndet Pasha, Charaxes hansali ssp. arabica. Jabal Samhan, Dhofarbjergene, Oman d. 22 november 2018. Fotograf: Bo Kayser

Gulbåndet Pasha,
Charaxes hansali ssp. arabica han.
Jabal Samhan, Dhofarbjergene, Oman d. 22 november 2018.
Fotograf: Bo Kayser

Oman; birds and butterflies photograph by 
Erling Krabbenovember 2018.

_________________________

Ekspeditioner, turer og ferie
for at se sommerfugle, fugle og andre dyr.

d. 8 january 2019

Ny indexsidedanske-natur.dk

_________________________

d. 1 january 2019

Violetrandet Ildfugl, Lycaena hippothoe hun. Birkerød, Nordsjælland d. 14 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Violetrandet Ildfugl, Lycaena hippothoe hun. Birkerød, Nordsjælland d. 14 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Sidste nye artikler, links og fotos

December 2018

_________________________

White Witch, Thysania agippina

d. 31 december 2018

Peter Møllmann, december 31, 2018;
White Witch, Thysania agippina. The white witch moth has the largest wingspan of any insect alive today. Here video from Caranavi, Yungas, Bolivia (bad light) 180fps=14% normal speed.

_________________________

Ældre Nyheder fra;

2018

December - july 2017, January - july 2017,

2016, 2015,

July - december 2014, January - june 2014,

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 - 2004.


Home tilbage til forsiden