Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 4 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

First update d. 9 September - 2006

Last update  d. 28 may - 2019

I Danmark findes der 63 fastboende arter dagsommerfugle og bredpander med den indførte Mørk Pletvinge i 2013. 4 almindelige trækgæster ( Gul Høsommerfugl, Orange Høsommerfugl, Admiral og Tidselsommerfugl). 5 sjældne trækgæster ( Svalehale, Grønbroget Kålsommerfugl, Mosehøsommerfugl, Kirsebærtakvinge og Østlig Takvinge). 1 3 arter som tilfældige fund. Samt 12 fastboende arter der er uddøde, eller kun forekommet over en kortere periode her i landet.
I alt er der fundet 97 forskellige dagsommerfugle arter i Danmark. + 2 sjældne trækgæster/invasive (Vandreblåfugl & Bronzeblåfugl) hvis status endnu ikke er afklaret.

Vandreblåfugl, hvis larve jævnligt bliver fundet i slikærter fra Kenya, sidst i marts 2015.
Der er også meldt en Bronzeblåfugl i 2011 på Bøtø Dige af Klaus Hermansen. Om den er indført eller træk er ikke klarlagt endnu? I 2013 fandt Svend Kaaber en Bronzeblåfugl larve i Århus, samt en på Buddleia i Varde, august 2015.
Vandreblåfugl & Bronzeblåfugl er fundet på friland i Danmark & Sverige.

Indførte arter som Monarken som måske selv har trukket over Atlanten?, samt Citronsvalehale som fløj rundt i Nexø sommeren 2005, den nåede også at lægge æg i en busk, hvor larven så senere blev fundet.
Der er fundet en del tropiske arter i Danmark som er undsluppet fra sommerfuglehuse. Se invasive dagsommerfugle arter fundet i Danmark.

Sidste nyt er at Spejlbredpande er fundet som fast bestand på Falster d. 16 juli 2011. I juli 2012 er der fundet en stor bestand af Spejlbredpande.

Og d. 7 juli 2011 blev Ilia fundet i Pinseskoven, Vestamager. Som i 2012 er konstateret som en fast bestand.

I 2013 blev Mørk Pletvinge indført til Nordsjælland fra en bestand i Skåne, Sverige. Den er medregnet til de fastboende.

Og fra d. 10 - 14 marts 2014 er der fundet 3 stk. Østlig Takvinge hanner i Pinseskoven, Vestamager, det tyder muligvis på en population? Den er set jævnlig fra april 2012 i Pinseskoven.
Er sidst set i Danmark 2019.

På grund af utilstrækkelig dokumentation slettes;
Brun BlåfuglEumedonia eumedon fund fra den danske liste d. 4 oktober 2018.

I april-maj 2019 er der set flere Kirsebærtakvinge og en enkelt Østlig Takvinge. Og fra d. 20-21 maj 2019 et stort træk af Tidselsommerfugl.

På den anden side er der en del arter perlemorsommerfugle og blåfugle der går drastisk tilbage i Danmark. Se Sjældne Dagsommerfugle i Danmark.

Ialt findes der ca. 17.680 til måske 19.000 arter Dagsommerfugle på verdensbasis, se side med Systematik.

De latinske navne følger anvisninger fra International Commission on Zoological Nomenclature
som kan læses på Lepiforum.de der er blandt de første til at bringe rettelser på deres side efter ICZN afgørelser.


Dagsommerfugle, Papilionoidea


Svalehaler, Papilionidae (Latreille, 1809)
Parnassiinae
. Papilioninae.

Svalehale, Papilio machaom han. Amager Fælled. d. 16 juli 2011. Fotograf: Lars Andersen

Svalehale. Papilio machaon

Svalehaler, Apollot, Ritariperhoset, Riddarfjärilar, Seglarfjärilar, Papilionider, Swallowtails, Apollos.

Er store farvestrålende sommerfugle, den voksne sommerfugl har 3 par veludviklede ben.  Larverne har klare advarsels-farver, og er meget synlige når de æder på bladene. Som et yderligt advarsel, har larverne i nakken et osmeterium der skydes ud, når den forstyrres, som afgiver en kraftigt ubehagelig duft. Larverne lever på giftige planter, som gør at sommerfuglen ikke smager godt. Uerfarne fugle prøver kun en gang at nuppe sådan en. 

I Danmark forsvandt den sidste faste Svalehale population ved Filsø i 1978†. Nu ses Svalehale som en sjælden trækgæst i Danmark. Der skal søges efter den på Læsø, der kan muligvis findes faste populationer?

Mnemosyne fandtes tidligere i i Jægerspris Nordskov på Sjælland indtil 1960†. Den var også tidligere på flere lokaliteter rundt på Sjælland, Falster, Lolland & Langeland. Apollo & Sydeuropæisk Svalehale er fundet som tilfældige gæster i Danmark.

Der findes omkring 568 arter Svalehaler omkring i verden.

Mnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Lars AndersenApollo, Parnassius apollo. Loftahammar, Småland, Sverige. d. 21 July 2013. Photographer; Lars AndersenSydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Rom, Italien. D. 23 juni 2005. Fotograf: Henrik S. Larsen

Mnemosyne Apollo Sydeuropæisk Svalehale
Parnassius mnemosyne Parnassius apollo Iphiclides podalirius

Bredpander, Hesperiidae (Latreille, 1809)

Pyrginae. Heteropterinae. Hesperiinae.

Spættet bredpande, Pyrgus malvae. Råbjerg mose d. 9 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae, f. taras. Røsnæs d. 4 Maj 2007. Fotograf: Lars AndersenFransk Bredpande, Pyrgus armoricanus. Røsnæs, Vestsjælland. d. 15 august 2005. Fotograf: Lars AndersenFransk Bredpande, Pyrgus armoricanus. Røsnæs, Vestsjælland. d. 4 Maj 2007. Fotograf: Lars AndersenGråbåndet Bredpande, Erynnis tages. Melby overdrev, d. 31 maj 2006. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande, Heteropterus morpheus han. d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSpejlbredpande hun d. 21 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars AndersenSortplettet bredpande, Carterocephalus silvicola han. Storskov v. Søholt (Maribo), Lolland. 25 Maj 2010. Fotograf: Lars Andersen Sortplettet bredpande, Carterocephalus silvicola hun. Storskov v. Søholt (Maribo), Lolland. 24 Maj 2009. Fotograf: Lars Andersen Kommabredpande, Hesperia comma han. Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 22 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 22 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenStor Bredpande, Ochlodes venatus han kan kendes fra hunnen på duftskælsstriben på forvinge overside. Farum d. 13 juni 2004. Fotograf: Lars AndersenStor Bredpande, Ochlodes sylvanus hun som ikke har duftskælsstriben på forvinge overside. Farum d. 16 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenStor Bredpande, Ochlodes sylvanus sidder og hviler sig efter den har jagtet en Iris! Pinseskoven, Amager d. 16 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenStregbredpande, Thymelicus lineola, han. Stoubæk Krat d. 19 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenStregbredpande, Thymelicus lineola, hun. Finderup Plantage d. 21 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenSkråstregbredpande, Thymelicus sylvestris, hun. Stoubæk Krat d. 19 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenSkråstregbredpande, Thymelicus sylvestris, han. Stoubæk Krat d. 19 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenStregbredpande, Thymelicus lineola han´s følehorn set fra undersiden. Zoologisk Museum, København September 2007. Fotograf: Lars AndersenSkråstregbredpande, Thymelicus sylvestris han´s følehorn set fra undersiden. Zoologisk Museum, København September 2007. Fotograf: Lars Andersen
Spættet Bredpande, Pyrgus malvae Fransk Bredpande, Pyrgus armoricanus Gråbåndet Bredpande, Erynnis tages
Spejlbredpande, Heteropterus morpheus Sortplettet Bredpande, Carterocephalus silvicola Kommabredpande, Hesperia comma
Stor Bredpande, Ochlodes sylvanus Stregbredpande, Thymelicus lineola Skråstregbredpande, Thymelicus sylvestris
     

Bredpander. Paksupäät. Hesperider, Tjockhuvudfjärilar, Skippers.

Kendes på det brede hovede, som har samme bredde som forkroppen, deres ribber er udelte ud til sømmet, veludviklet snabel og 3 par ben. De fleste af Bredpande slægten´s larver lever på græsser. Dog ikke Pyrginae slægten, hvor bla. Spættet Bredpande høre til. I Danmark findes der 9 arter og en 1 tilflyver.

Spejlbredpande er fundet på Falster i juli 2011 og det er nu 2 seperate bestande på Falster i juli 2013.

Skærbredpande er fundet en enkelt gang i Danmark på Strognæs dige, Lolland i juni, 1909.

I Sydamerika er Bredpande familie ret artsrig som rummer 2365 af de ca. 4127 arter der findes i verden. Vingefanget varierer imellem 19 og 90 mm.

Skærbredpande, Pyrgus serratulae. Oberammergau i det sydlige Tyskland d. 1 juli 2011. Fotograf; Helle Krogsgaard.Skærbredpande, Pyrgus serratulae. Cortignac, Provence. Maj 1987. Fotograf: Lars Andersen

Skærbredpande, Pyrgus serratulae


Hvidvinger, Pieridae (Swainson, 1820)

Dismorphiinae. Pierinae. Coliadinae

Hvidtjørnsommerfugl, Aporia crataegi. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004Hvidtjørnsommerfugl, Aporia crataegi. Oudrup Vesterhede, d. 15/6 2005. Fotograf: Lars AndersenStor Kålsommerfugl, Pieris brassicae. På en Kalkkarse, Arabis caucasia. Dyssen, Christiania d. 28 april 2004Stor Kålsommerfugl, Pieris brassicae hun. Melby Overdrev d. 14 September 2009. Fotograf: Lars AndersenGrønåret kålsommerfugl, Artogeia napi. Katbjerg ved Mariager fjord. d. 7 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenEn Lille kålsommerfugl, Artogeia rapae. Dyssebroen, Christiania d. 19/4 2004.  Fotograf: Lars AndersenLille Kålsommerfugl hun der afviser en Grønåret Kålsommerfugl han. Allindelille Fredsskov, Midtsjælland d. 13 maj 2012. Fotograf; Lars AndersenStor Kålsommerfugl, Pieris brassicae parring. Holtug kalkbrud, Stevens d. 16 august 2005. Fotograf: Lars AndersenGrønåret kålsommerfugl, Artogeia napi. Stenholts indelukket d. 15 maj 2006. Fotograf: Lars AndersenAurora, Anthocharis cardamines. Dyssen, Christiania d. 28 april 2004Aurora, Anthocharis cardamines. Lellinge Frihed, Sjælland. d. 29 april 2007. Fotograf: Lars AndersenAurora, Anthocharis cardamines han. Amager Fælled d. 3 maj 2013. Fotograf; Lars AndersenCitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni). Blekinge, Sverige. d. 19 April 2008. Fotograf: Lars AndersenCitronsommerfugl, Gonepteryx rhamni parring. Ledja, Småland. Sverige. d. 18 April 2010. Fotograf: Lars AndersenCitronsommerfugl, Gonepteryx rhamni. Asserbo Plantage. Nordsjælland. d. 14 April 2007. Fotograf: Lars AndersenCitronsommerfugl, Hannenov skov, d. 17 august 2005. Fotograf: Lars Andersen

Sortåret Hvidvinge, Aporia crataegi Stor Kålsommerfugl, Pieris brassicae Lille Kålsommerfugl, Pieris rapae
Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi Aurora, Anthocharis cardamines Citronsommerfugl, Gonepteryx rhamni
     

Hvidvinger, Kaaliperhoset, Keltaperhoset. Pieridae, Vitfjärilar, Whites, Yellows/Sulphurs

Hvide og gule mellemstore sommerfugle, hvor flere af dem er kendt for at vandre. Larverne er ofte camoufleret, andre med advarselsfarver, larverne af Lille og Stor kålsommerfugl er frygtede skadedyr på kålplanter., hvor larven af Lille Kålsommerfugl er uanselig grøn, hvor Stor Kålsommerfugl´s larve har klare advarselsfarver. I Danmark findes der 6 arter, og 4 trækgæster som; Grønbroget Kålsommerfugl, Gul Høsommerfugl, Orange Høsommerfugl sydfra, & Mosehøsommerfugl som sjælden trækgæst fra Sverige.

. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 21 Maj 2011. Fotograf: Lars AndersenEnghvidvinge, Leptidea juvernica. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 21 Maj 2011. Fotograf: Troells Melgaard

Skovhvidvinge, Leptidea sinapis Enghvidvinge, Leptidea juvernica

Der er 2 arter som er forsvundet fra Danmark; I 2004† var det sidste gang man så Enghvidvinge på Bornholm. Og i 1976† var det sidste gang man så Skovhvidvinge i Østjylland.

På verdensplan findes der ca. 1036 arter i familien Pieridae.

Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Saksfjed Inddæmning, Lolland d. 1 august 2012. Fotograf; Lars AndersenOrange høsommerfugl, Colias croceus han. Stevns, Sydsjælland, Danmark 6 august 2009. Fotograf: Lars AndersenGul Høsommerfugl, Colias hyale han. Bøtø diget, Falster, Danmark 7 august 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa, Bulgarien. August 2005. Fotograf: Troells MelgaardOrange høsommerfugl, Colias croceus og Gul høsommerfugl, Colias hyale. Stevns, Sydsjælland, Danmark 15 Oktober 2009. Fotograf: Lars A. KroghGul høsommerfugl, Colias hyale. Stevns, Sydsjælland, Danmark 15 Oktober 2009. Fotograf: Lars A. Krogh

Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa. Orange Høsommerfugl, Colias croceus. Gul Høsommerfugl, Colias hyale.

 Mosehøsommerfugl, Colias palaeno. Abisko, Tornetrask sydbred, Sverige 6 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Mosehøsommerfugl, Colias palaeno


Busksommerfugle/ Ildfugle/Blåfugle, Lycaenidae (Leach, 1815)
Polyommatini
. Lycaenini. Theclini. Eumaini.

Nopsasiivet, Kultasiivet, Sinisiivet. Lycaenider Blues, Coppers, Hairstreaks

I Danmark er der fundet 28 arter, hvoraf de 20 er fastboende arter. Der er fundet 3 arter tilfældigt. Samt 3 arter som er forsvundet fra Danmark. Samt 2 indførte/invasive arter.

De fleste Blåsommerfugle arter lever i Myrmecophile relationer med Myrer, Formicidae. Nogle i så tæt symbiose, at deres larver lever inde i myretuer! På verdensplan er der beskrevet ca. 4507 arter som den næststørste enkelfamilie inde for de egentlige dagsommerfugle

_____________________________________

Skovblåfugl, Celastrina argiolus hun. H/F Vennelyst d. 24 maj 2006. Fotograf: Lars AndersenSkovblåfugl, Celastrina argiolus, (Linnaeus, 1758) han. Røsnæs; Vestsjælland d. 26 April 2009. Fotograf: Lars AndersenForanderlig blåfugl, Plebejus idas han med smal skarp sømkant. Melby Overdrev d. 14 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Brandbjerg, Jægerspris skydeterræn d. 19 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenBølleblåfugl, Vacciniina optilete Holmegårds mose. d. 9 juni 2008. Fotograf: Lars AndersenEngblåfugl, Cyaniris semiargus han. Stigsåkra, Lund, Skåne. d. 20 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenIsblåfugl, Polyommatus amandus han. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl Polyommatus icarus han, Vestamager station d. 22 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Amager Fælled d. 9 Juni 2013. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl hun, H/F Prøvestenen, Københavns havn d. 15 September 2008. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon han. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 3 juli - 2011. Fotograf: Lars AndersenSortplettet blåfugl Maculinea arion lægger æg på timian. Lyngsjö, Skåne, Sverige. 21/7 2007. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenForanderlig blåfugl, Plebejus idas hun. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 9 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenForanderlig blåfugl, Plebejus idas hun. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 9 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenBølleblåfugl, Vacciniina optilete hun. Bøllemosen d. 28 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenEngblåfugl, Cyaniris semiargus hun. Stigsåkra, Lund, Skåne. d. 22 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgus blåfugl, Plebejus argus hun. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Amager Fælled d. 3 Juni 2013. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun. Brandbjerg d. 23 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Jernhatten, Djursland. d. 31 maj 2008. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Skiveren. 11 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenIsblåfugl, Polyommatus amandus hun. Bialowieza skovene, Polen 20 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenArgus blåfugl, Plebejus argus hun sort ab. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenEngblåfugl, Cyaniris semiargus hun. Aboda Klint, Småland. d. 4 juli 2010. Fotograf: Lars Andersen Brandbjerg/ Nygård, Jægerspris. d. 26 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenDværgblåfugl, Cupido minimus. Haraldsted Sø d. 31 maj 2013. Fotograf: Lars Andersen
Skovblåfugl, Celastrina argiolus Foranderlig Blåfugl, Plebejus idas Argusblåfugl, Plebejus argus
Bølleblåfugl, Agriades optilete Engblåfugl, Cyaniris semiargus Isblåfugl, Polyommatus amandus
Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus Ensianblåfugl, Phengaris alcon Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion
Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes Dværgblåfugl, Cupido minimus
     

Blåfugle, Polyommatini: som navnet siger, blå små dagsommerfugle, hvor hunnerne ofte er brune, eller mindre blå.
Han hos blåfugle har cylindrisk bagkrop med abrupt ende. Hun bagkrop er tøndeformet med spids ende.

Larverne ligner bænkebidere, er som regel camouflerede og viser ofte høj tilpasning til foderplanten. De fleste arters larver udskiller et sødt sekret på 10'ende bagkropsled, der er stærkt eftertragtet hos myrer. Disse myrer yder en vis beskyttelse imod snyltehvepse og parasitiske fluer. Blåsommerfuglene lever i afgrænset kolonier tilknyttet til deres foderplante. Undtagen er  Skovblåfugl som man kan se trækkende over længere strækninger.

Der er fundet 1 tilfældig art: Kløverblåfugl 1987. Samt 2 indførte/invasive arter; Vandreblåfugl & Bronzeblåfugl.

Bronzesommerfugl, Cacyreus marshalli, Rom, Italien. Juni 2005. Fotograf: Henrik S. LarsenBronzeblåfugl, Cacyreus marshalli.Ravello, Italien d. 29 august 2011. Fotograf; John Strange Petersen Vandreblåfugl, Lampides boeticus. København d. 3 marts 2009. Fotograf: Lars Andersen. Leg. Lars Adler Krogh.Vandreblåfugl Lampides boeticus. veaude, Spanien. Juni 2006. Fotograf: Troells Melgaard

Bronzeblåfugl, Cacyreus marshalli  Vandreblåfugl, Lampides boeticus

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars Andersen

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis

_____________________________________

Sort Ildfugl, Lycaena tityrus. han. Bøtø Plantage. Falster d. 6 august 2007. Fotograf: Lars Andersen Lille Ildfugl, Lycaena phlaeas, d. 20 juli 2005. Hagstorp Nat, park, Skåne. Fotograf: Lars AndersenDukatsommerfugl, Lycaena virgaureae han. Svalemåla, Blekinge, Sverige d. 6 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenVioletrandet Ildfugl. Lycaena hippothoe. han. Brandbjerg-Kulhuse d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenSort Ildfugl, Lycaena tityrus hun. Bøtø Plantage. Falster d. 25 Juli 2010. Fotograf: Lars Andersen Lille Ildfugl, Lycaena phlaeas hun med blå pletter i bagvinge oversides ydrefelt, form; caeruleopunctata. Tisvilde hegn, Nordsjælland d. 20 September 2008. Fotograf: Lars AndersenDukatsommerfugl, Lycaena virgaureae hun. Stoubæk krat d. 19 juli 2010. Fotograf: Lars AndersenVioletrandet ildfugl. Lycaena hippothoe. hun. Brandbjerg-Kulhuse d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenSort Ildfugl, Lycaena tityrus hun. Bøtø Plantage. Falster d. 25 Juli 2010. Fotograf: Lars Andersen Lille Ildfugl, Lycaena phlaeas parring. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 25 April 2009. Fotograf. Jens Otto NielsenDukatsommerfugl, Lycaena virgaureae. Brandbjerg, 3 juli 2005. fotograf: Lars AndersenVioletrandet ildfugl. Lycaena hippothoe. han, Farum d. 29 juni 2005. Fotograf: Lars Andersen
Sort Ildfugl Lille Ildfugl Dukatsommerfugl Violetrandet Ildfugl
Lycaena tityrus Lycaena phlaeas Lycaena virgaureae Lycaena hippothoe
       

Ildfugle, Lycaenini: er strålende røde, nogle med violet skær, hunnerne er mere uanselige. I Danmark lever deres larver på forskellige arter af syre, rødknæ og skræppe i slægten: Rumex. Stor Ildfugl er i Danmark ikke set siden 1955. Violet Ildfugl er fundet på Bøtø diget, Falster tilbage i 1939.

Stor Ildfugl, Lycaena dispar han. Biezra Sumpene, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 18/6 2011. Fotograf: Lars AndersenViolet Ildfugl, Lycaena alciphron han. Pita, Polen d. 13/6 2011. Fotograf: Lars AndersenViolet Ildfugl, Lycaena alciphron hun. Pita, Polen d. 13/6 2011. Fotograf: Lars Andersen

Stor Ildfugl, Lycaena dispar Violet Ildfugl, Lycaena alciphron

_____________________________________

Gulhale, Thecla betulae hun på gyldenris. Græse Bakkeby, Frederiksund d. 29 august 2004. Fotograf: Lars AndersenBlåhale, Quercusia quercus. Kongelunden. 29 juli 2004. Fotograf: Henrik MathiassenDet Hvide W, Satyrium w-album. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 16 juli 2004Grøn Busksommerfugl, Callophrys rubi. Melby Overdrev d. 25 april 2004. Fotograf Lars AndersenGulhale, Thecla betulae hun på Røllike. Græse Bakkeby, Frederiksund d. 29 august 2004. Fotograf: Lars AndersenBlåhale, Quercusia quercus han. Valby Hegn. 15 juli 2006. Fotograf: Kaj DahlDet Hvide W, Satyrium w-album sidder på Kaj Dahl's bil. Brandbjerg. 3 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenGrøn Busksommerfugl, Callophrys rubi paring. Melby overdrev d. 1 maj 2005. Fotograf: Lars Andersen

Guldhale Blåhale Det Hvide W Grøn Busksommerfugl
Thecla betulae Favonius quercus Satyrium w-album Callophrys rubi
       

Busksommerfugle, Theclini og Eumaeini: Hvis levesteder er buske og træer, de er brune på oversiden med haler, sidder med lukkede vinger, som regel grønne på undersiden, hvor bagvinge hjørnet er farvestrålende med haler. De sidder og gnider med bagvingerne, så deres haler der ligner følehorn der bevæger sig, så det ligner forenden på sommerfuglen. Denne overlevelse strategi er med  til at snyde deres prædatorer. Ofte efter en tid mangler den sin bagvinge hjørne efter div. angreb.

Der fandtes indtil fornyligt 2 arter busksommerfugle mere i Danmark som Egesommerfugl sidst set i Hvidding Krat, 1992imellem Viborg og Randers. Og Slåensommerfugl sidst set i Toreby Skov, Lolland, 1995.

Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagstorp Nationalpark, Skåne. d. 21/7 2005. Fotograf: Lars AndersenSlåensommerfugl, Satyrium pruni. Jordtorpsåsen, Öland. Sverige. d. 20 juni 2007. Fotograf: Daniel Dolfe

Egesommerfugl, Satyrium ilicis Slåensommerfugl, Satyrium pruni

Metalvinger, Riodinidae (Grorte, 1895)

Gullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 6 Juni 2010. Fotograf: Lars AndersenGullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenTerningsommerfugl, Hamarias lucina. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 6 juni 2004

 Terningsommerfugl, Hamearis lucina han hun underside. DK 1960†.


Nymphalidae (Rafinesque, 1815)

Denne store famile kendes på de har hårede øjne, begge køn har børstlignende reduceret forben, på mellembenene har specielle børster for pudsning af følehorn. Familen Nymphalidae i Danmark indeholder flere underfamiler som Perlemorsommerfugle, Heliconiinae. Takvinger, Nymphalinae. Pletvinger, Melitaeinae. Sejlere, Limenitinae. Regnbuesommerfugle, Apaturinae og Randøjer, Satyrinae.

På verdenbasis er der totalt med Takvinger (Nymphalinae), (Charaxinae), Randøjer (Satyrinae), Uglesommerfugle (Brassolini), Morphoer (Morphini), Amazonerne (Heliconiinae), Monarker (Danainae; DanainiIthomiini) og Snudesommerfugle  (Libytheinae), beskrevet ca. 5978 arter.

Perlemorsommerfugle, Heliconiinae.

Kejserkåbe han, er den mest spidsvinget perlemorsommerfugl, hannens duftskæl er ret bredde. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige. d. 21 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenMarkperlemorsommerfugl,  Argynnis aglaja han. Bøtø diget, Falster d. 23 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardKlitperlemorsommerfugl, Argynnis niobe han. Fanø klitplantage, Fanø. 12 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenKejserkåber hun en tidlig morgen i Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15/7 2007. Fotograf: Lars AndersenMarkperlemorsommerfugl,  Argynnis aglaja hun. Melby Overdrev d. 28 juli 2013. Fotograf; Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Ganneskov, Stevns. 12 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenKlitperlemorsommerfugl, Argynnis niobe hun. Åhus, Skåne, Sverige d. 14 juli 2013. Fotograf; Lars AndersenArgynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758) female, f. valesina. Ganneskov. d 12 juli 2011. Photographer; Lars AndersenMarkperlemorsommerfugl, Argynnis aglaja ?. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardArgynnis (Fabriciana) adippe f. cleodoxa (Ochsenheimer, 1816) male. Bialowieza skovene, Polen d 22 june 2011. Photographer; Lars AndersenKlitperlemorsommerfugl, Argynnis niobe han f.; eris. Addit Hede, Gl. Rye. 3 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenKejserkåbe han Småland, Sverige. d. 10/7 2010. Fotograf: Lars AndersenMarkperlemorsommerfugl, Argynnis aglaja er nem at kende fra de 2 andre på den grønne tegning på undersiden af bagvingen. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han har på underrsiden af bagvinge mindre rød tegning end niobe. Råbjerg mose, Nordjylland. 11 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenKlitperlemorsommerfugl, Argynnis niobe er mindre end adippe, med mere rød tegning end adippe på bagvinge underside. Skagen klitplantage, Nordjylland. 11 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen

Kejserkåbe Markperlemorsommerfugl Skovperlemorsommerfugl Klitperlemorsommerfugl
Argynnis paphia Speyeria aglaja Fabriciana adippe Fabriciana niobe

Storplettet perlemorsommerfugl, Issoria lathonia. Melby Overdrev d. 12 september 2009. Fotograf: Lars AndersenEngperlemorsommerfugl, Brenthis ino. Hvalsøskovene. d. 21 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenBrunlig Perlemorsommerfugl, Clossiana selene, Bruså, Himmerland, Danmark d. 12/6 2012. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne han. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 13 Maj 2012. Fotograf: Lars AndersenMoseperlemorsommerfugl, Boloria aquilonaris han. Ryegaard. Hornsherred. Sjælland. d. 19 juni 2012. Fotograf: Lars AndersenStorplettet perlemorsommerfugl, Issoria lathonia. Hårbølle Pynt, Møn d. 31 Juli 2011. Fotograf: Lars AndersenEngperlemorsommerfugl, Brenthis ino. Gyllebo, Simrishamn, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenBrunlig Perlemorsommerfugl, Clossiana selene, Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 25/7 2012. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne han. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 19 Maj 2012. Fotograf: Lars AndersenMoseperlemorsommerfugl, Boloria aquilonaris han aberration. Asp Hede, Rold Skov. d. 25 juni 2009. Fotograf: Klaus JensenStorplettet perlemorsommerfugl, Issoria lathonia hun. Marienlyst, 23/8 - 2004. Fotograf: Lars AndersenEngperlemorsommerfugl, Brenthis ino hun. Bialowieza skovene, Polen 21 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenBrunlig Perlemorsommerfugl, Clossiana selene, Addit Hede, Danmark d. 3/7 2012. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne hun. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 29 Maj 2011. Fotograf: Lars AndersenMoseperlemorsommerfugl, Boloria aquilonaris hun. Addit Hede, Jylland d. 3 juli 2012. Fotograf Lars AndersenStorplettet perlemorsommerfugl, Issoria lathonia. Sandflugtsplantagen, Rørvig. d. 24 August 2009. Fotograf: Lars AndersenEngperlemorsommerfugl, Brenthis ino. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 14 juli 2004Brunlig perlemorsommerfugl, Clossiana selene. Brandbjerg d. 10 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. d. 23 Maj 2010. Fotograf: Lars AndersenMoseperlemorsommerfugl, Boloria aquilonaris. Gårdshult, Småland, Sverige. d. 18 juni 2007. Fotograf: Daniel Dolfe

Storplettet Perlemorsommerfugl, Engperlemorsommerfugl, Brunlig Perlemorsommerfugl, Rødlig Perlemorsommerfugl, Moseperlemorsommerfugl,
Issoria lathonia Brenthis ino Boloria selene Boloria euphrosyne Boloria aquilonaris
         

Perlemorsommerfugle. Fritillaries

Okkerfarvede med sorte pletter på oversiden, de fleste arter har perlemors-pletter på bagvinge underside, deraf navnet: Perlemorsommerfugl. Larverne har torne, dog ikke midt på ryggen. De fleste larver lever på Viol, dog med få undtagelser. I Danmark findes der 9 arter, samt Østlig Perlemorsommerfugl som er sjælden trækgæst, sidst set 5 stk på Bornholm i 2003. I 2003 blev der fundet en lille bestand af Violet Perlemorsommerfugl på diget ved Marielyst. Men den er ikke set siden august 2006†.

Østlig Perlemorsommerfugl, Argynnis laodice. Bialowieza skoven, Polen Juli 2001. Fotograf; Tom Nygaard KristensenØstlig Perlemorsommerfugl, Argynnis laodice. Bialowieza skoven, Polen Juli 2001. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Østlig Perlemorsommerfugl, Argynnis laodice

Violet Perlemorsommerfugl, Clossiana dia. Marielyst, 23 august - 2004. Fotograf: Lars AndersenViolet Perlemorsommerfugl, Clossiana dia. Marielyst, 11 maj - 2005. Fotograf: Peter Møllmann

Violet Perlemorsommerfugl, Boloria dia


Takvinger, Nymphalinae

Nymphalini.

Dagpåfugleøje, Kongelunden d. 17 april 2004. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Trolls MelgaardSørgekåbe sidder på en birkestamme. Pinseskoven, Amager 6/8 - 2003. Fotograf: Lars AndersenSørgekåbe sidder på en birkestamme. Pinseskoven, Amager. 20 august - 2011. Fotograf: Lars AndersenNældens takvinge, Aglais urticae Tadre mølle, Åstrup, d. 25 september 2005. Fotograf: Lars AndersenNældens Takvinge, Aglais urticae, ab. cuneatiguttata (Raynor, 1909). Småland, Sverige d. 7 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenNældens takvinge, Aglais urticae, ab. nigra. Lille Salby, Køge d. 31 august 2010. Fotograf; Peter MøllmannNældens Takvinge, Aglais urticae, ab. Brandbjerg/ Nygård, Jægerspris. d. 15 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenNældens Takvinge albinistisk form. Melby Overdrev d. 16 august 2011. Fotograf: Jørn SkeldahlNældens takvinge, Aglais urticae på Vellugtende Aftenstjerne, Hesperis matronalis. Vedbæk d. 5/6 2007. Fotograf: Lars AndersenDet hvide C, Polygonia c-album. Kongelunden. d. 16 April 2010. Fotograf: Lars AndersenEn sjælden aberration: suffusa Frohawk, 1938. Brøndbyskoven. Sjælland.  d. 1/7 2007. Fotograf: Kirsten Schwartz Det hvide C hun. Smaaland, Sverige d. 18 april 2011. Fotograf Lars AndersenDet Hvide D, Polygonia c-album ab. delta-album (Joseph, 1919). Nokken ved Amager Fælled d. 6 september 2013. Fotograf Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album han. Pinseskoven d. 12 august 2012. Fotograf Lars AndersenDet Hvide C, Polygonia c-album form; hutchinsoni hun. Pinseskoven d. 10 juli 2011. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana han. Gedesby, d. 11 maj 2005. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana hun. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø, d. 13 maj 2012. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl,Arschina levana form: porima. Rands Fjord, Fredericia. d. 1 august 2006. Fotograf: Bent CarstensenNældesommerfugl, Araschina levana. Krageskov, d. 5 maj 2007. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Kongelunden, d. 1 august 2005. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana han. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige, d. 21 juli 2005. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschnia levana hun. Kongelunden, 31 juli 2004. Fotograf Lars Andersen

Dagpåfugleøje Sørgekåbe Nældens Takvinge Det Hvide C Nældesommerfugl
Aglais io Nymphalis antiopa Aglais urticae Polygonia c-album Araschnia levana
         

Takvinger, Nymphalinae. Täpläperhoset. Emperors, Admirals, Tortoiseshells,

Er farvestrålende, med takkede vingeform, sidder med 2 par ben på planten, det forreste par ben er formindsket, og bruges ikke til at sidde med. Der findes flere af dem som er kendte trækdyr. Deres larver er beklædt med torne, der yder dem en vis beskyttelse imod fjender, larverne optræder i de første stadier i gruppespind.

I Danmark findes der 5 fastboende arter, 2 jævnlige trækarter; Admiral og Tidselsommerfugl.

Samt 3 sjældne trækgæster; Den sjældne trækgæst Østlig Takvinge som siden 2011 er fastboende i Danmark?

Og Kirsebærtakvinge som tidligere har haft faste bestande i det østlige Danmark, men de forsvandt sidst i 80’erne. Siden da ses den som sjælden trækgæst i det østlige Danmark.

Det Hvide L  er der set et lille træk tilbage i 1901 hvor ialt 4 stk. blev fundet på Fyn og Sjælland.

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø Dige d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui, d. 3 august 2013. Bøtø Plantage, Falster. Fotograf: Lars AndersenAdmiral. Pinseskoven, Vestamager d. 26 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenAdmiral. Pinseskoven, Vestamager d. 21 august 2011. Fotograf: Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui Admiral, Vanessa atalanta

______________

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 10 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 12 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. d. 26 Marts 2007. Stenhuvud, Skåne. Sverige. Fotograf: Daniel DolfeDet Hvide L, Nymphalis vaualbum. Stara Planina, Serbien d. 26 juni 2014. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros Det Hvide L, Nymphalis vaualbum

Videfuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han med lyse ben. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros kendes på dens ben er mørke. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide l, Nymphalis vaualbum. Stara Planina, Serbien d. 26 juni 2014. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros Det Hvide L, Nymphalis vaualbum

Pletvinger, Melitaeini

Mørk pletvinge, Melitaea diamina han. Stigsåkra, Lund, Skåne, Sverige. d. 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia han. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia han, Melby Ovdrev d. 17 maj 2010. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge, Euphydryas aurinia han. Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia hun. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenMørk pletvinge, Melitaea diamina han. Stigsåkra, Lund, Skåne, Sverige. d. 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia han, Melby Ovdrev d. 17 maj 2010. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenMørk Pletvinge, Melitaea diamina parring. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 7 juni - 2013. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia parring. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 12 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenMols Bjerge. d. 31 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Troells Melgaard

Mørk Pletvinge Brun Pletvinge Okkergul Pletvinge Hedepletvinge
Melitaea diamina Melitaea athalia Melitaea cinxia Euphydryas aurinia
       

Pletvinger. Checkerspots

Sommerfugle med sorte ribber, hvor grundfarven ofte virker som pletter, deraf navnet pletvinge. Larven lever i den første tid i gruppespind, som de overvintre i. I Danmark findes der 3 arter. Tidligere fandtes Mørk Pletvinge på Sjælland (1982†), og Fyn (1967†).

I 2013 blev Mørk Pletvinge udsat på Sjælland.

Tilbage i 1890 blev der fundet 2 stk. Askepletvinge på Lolland som måske engang har været hjemmehørende i Danmark?

Askepletvinge,Euphydryas maturna. Munkhyttan, Sverige d. 19 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfeAskepletvinge,Euphydryas maturna. Spångabäcken, Munkhyttan, Sverige d. 26 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Askepletvinge, Euphydryas maturna


Sejlere, Limenitinae

Hvid Admiral, Limenitis camilla. Kongelunden, Amager d. 2 Juli 2009. Fotograf: Henrik S. LarsenHvid admiral, Limenitis camilla parring. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid Admiral, Limenitis camilla sidder på ridesti. Kongelunden juli 2004. Fotograf: Troells Melgaard

Hvid Admiral, Limenitis camilla.

Sejlere, Limenitis

Er brun på oversiden med hvide pletter, undersiden er rød, med sølvskær i rodfeldt og hvide pletter og med jævn vingeform, ses i blandet løvskov sejlende over stien i glidende flugt  I Danmark findes der 1 fastboende art; Hvid Admiral.

Tidligere fandtes  Poppelsommerfugl i Roden skov på Lolland, 1961†.

Totalt indeholder slægten 21 arter fordelt på den nordlige halvkugle. Men langt de fleste findes i Afrika & Asien temperede og tropiske klimazoner. Ialt findes der 1014 arter i verden.

Poppelsommerfugl, Limenitis populi, han. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 4 juli 2015. Fotograf: Lars Andersen

Poppelsommerfugl, Limenitis populi


Regnbuesommerfugle, Apaturinae

Iris, Apatura iris hun. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 15/7 2013. Fotograf: Lars AndersenIlia, Apatura ilia hun. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 24/7 2013. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris hun. Pinseskoven, Vestamager d. 24 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenIlia, Apatura ilia hun. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 24/7 2012. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han. Pinseskoven, Vestamager d. 11 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenIlia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 13/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

Iris, Apatura iris. Ilia, Apatura ilia.
   

Regnbuesommerfugle, Apaturinae

Er brun på oversiden med hvide pletter, og hannen har et blåt eller violet iriserende skær på oversiden, med jævn vingeform, ses i løvskov sejlende over stien i glidende flugt, larven har to horn på hovedet og lever på pil. Der findes to arter i Danmark, og  3 arter i Europa. Over hele verden ca. 100 arter, de fleste i troperne.

D. 7 juli 2011 blev Ilia fundet i Danmark af Steen Stenild. I juli 2012 blev der konstateret at Ilia findes som fast bestand i Danmark af Lars Andersen.

Ialt findes der 87 arter Apaturinae i verden.


Randøjer, Satyrinae

Skovrandøje, Pararge aegeria hun. Nordskov ved Stenlille. d. 15 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria han. Horreby Lyng, Falster. d. 31 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera han. Rørvig/Nykøbing S, Vestsjælland. d. 7 august 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Hallebyorevej, Åmosen, Vestsjælland. d. 31 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera hun. Tibirke Bakker, Nordsjælland. d. 9 august 2013. Fotograf: Lars AndersenEngrandøje, Aphantopus hyperantus han. Bialowieza skovene, Polen d. 18/6 2011. Fotograf: Lars AndersenEnggræsrandøje, Aphantopus hyperantus hun, Pinseskoven, Amager d. 15 Juli 2013. Fotograf; Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina han. Pinseskoven, Amager. d. 28 juni 2013. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina.Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina.Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenHer er Engrandøje, Aphantopus hyperantus han. Kongelunden d. 22 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenEnggræsrandøje, Aphantopus hyperantus, Pinseskoven, Amager d. 16 Juli 2009. Fotograf; Sif LarsenEnggræsrandøje, Aphantopus hyperantus ab.; caeca, Pyrolysegrunden, det nordlige Amager ved Prøvestenen d. 13 Juli 2009. Fotograf; Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina han. Ålebæk Strand, Møn. d. 3 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenGræsrandøje, Maniola jurtina hun, Polen. 23 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenMoserandøje, Coenonympha tullia. Holmegårds mose d. 11 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenOkkergul randøje, Coenonympha pamphilus. Veddinge bakker. d. 25 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenSandrandøje, Hipparchia semele, (Linnaeus, 1758) hun. Syltholm ved diget, Lolland, d. 30 juli 2012. Fotograf; Lars AndersenSandrandøje, Hipparchia semele, Skagens klitplantage d. 10 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen

Skovrandøje Vejrandøje Engrandøje Græsrandøje Moserandøje Okkergul Randøje Sandrandøje
Pararge aegeria Lasiommata megera Aphantopus hyperantus Maniola jurtina Coenonympha tullia Coenonympha pamphilus Hipparchia semele
             

Randøjer. Satyrinae. Brown Ringlets

Randøjer, Satyrider kendes på de uanselige brune farver med øjne i randen, de er ret sky over for fremmede lyde, har en utroligt hurtig reaktionstid, ret svære at fotografere. De er dygtige til at falde i med baggrunden, se Sandrandøje, den hører til blandt de sande Houdinier! Larverne lever på græsser, hvis protein indhold er ret lav, som betyder en ret lang larvetid, mange af dem er 2 årige. Larverne er  uanselig farvet, glatte med en 2 delt gaffelhale, nat-aktive og ved forstyrrelser f.eks. kunstig lys, lader de sig falde ned fra græsset.  En slægt som Melanargia skiller sig ud fra resten af Randøjerne med at det er hvide sommerfugl, de kendes fra Hvidvingerne, Pierider  på deres randøjne! Og at sidder som de andre Nymphalider med 2 par ben på blomsten. Hvor Hvidvingerne sidder med 3 par ben. I Danmark findes der 7 arter.

Tidligere fandtes Perlemorrandøje (1996) og Hero (1982) i Danmark.

Der er fundet 5 arter som; Skov-Vejrandøje, Bjerg-Vejrandøje, Buskrandøje, Skov-Bjergrandøje & Skakbrætsommerfugl som tilfældige gæster i de sidste 100 år i Danmark.

På verdensbasis findes der imellem 2200 til 2300 arter, i vingefang varier de fra 25 mm (Coenonympha) op til 130 mm (Neorina) slægten. I troperne er  de ofte tusmørkeflyvere dybt inde i skoven. Randøjerne findes også højt oppe i bjergene som Ladakh, Himalaya, ca. 4000 til 5000 m.h. 

Perlemorrandøje, Coenonympha arcania. Svalemåla, Blekinge, Sverige d. 6 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenHerorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d. 21 juni 2006. Fotograf: Daniel Dolfe

Perlemorrandøje, Coenonympha arcania Hero, Coenonympha hero

Skovvejrandøje, Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) han. Dalen, Aust-Auger, Norge. d. 9 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenBerggräsfjäril, Lasiommata petropolitana han. Nybro, Sverige. d. 30 maj 2006. Fotograf: Daniel DolfeBuskrandøje, Pyronia tithonus. Alps Maritime, Sydfrankrig. Juli 1988. Fotograferet på Zoologisk museum d. 9/11 2006 Fotograf: Lars AndersenSkov-Bjergrandøje, Erebia ligea. Åhus, Skåne, Sverige d. 21 juli 2013. fotograf; Lars AndersenSkakbrætsommerfugl, Melanargia galathea, Polen. 23 Juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Skov-Vejrandøje Bjerg-Vejrandøje Buskrandøje Skov-Bjergrandøje Skakbrætsommerfugl
Lasiommata maera Lasiommata petropolitana Maniola tithonus Erebia ligea Melanargia galathea

Monarker, Danainae

Monark, Danaus plexippus (Linnaeus, 1758). Silves, Algarve, Portugal d 28 January 2011. Photographer; Lars Andersen

Monark, Danaus plexippus


Svenske Dagfjärilar


Sjældne dagsommerfugle som er jævnlige trækkende gæster, tilfældige træk, uddøet eller indført i Danmark

Apollo, Parnassius apollo. Hästsundet, Loftehammar, Småland, Sverige 4 juli 2006. Fotograf: Lars AndesenMnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 3 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenSvalehale, Papilio machaon han. Amager Fælled. d. 16 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenSydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Rom, Italien. D. 23 juni 2005. Fotograf: Henrik S. Larsen

Index/artslister over dagsommerfugle i Danmark.

Dagsommerfugle i Danmark
2013 - (73 arter)

Dagsommerfugle i Danmark
1758 - 2013 (100 arter)

Status over Dagsommerfugle i Danmark 1870 til 2013.


Link til fredet dagsommerfugle i Danmark 2012 - 2013


Værtsplanter for Dagsommerfugle i Danmark og Sverige.


Dagsommerfugle fundet som invasive/indført i Danmark

Common Mormon, Papilio polytes hun. Kolding d. 2 August 2011. Fotograf Vibeke KristensenLemon Swallowtail, Papilio demoleus. Hainan, China. 13 October 2007. Photographer: Henrik S. LarsenBronzeblåfugl, Cacyreus marshalli.Ravello, Italien d. 29 august 2011. Fotograf; John Strange Petersen Vandreblåfugl, Lampides boeticus. København d. 3 marts 2009. Fotograf: Lars Andersen. Leg. Lars Adler Krogh.Julia, Dryas julia. Caranavi, yungas, Bolivia d. 26 januar 2012. Fotograf; Lars AndersenHecale Longwing, Heliconius hecale zuleika. Vesløs, 2-8-2013. Fotograf; Birte KappersCommon Indian Crow, Euploea core. Sauraha, Chitwan Nationalpark. Nepal. december 1995. Fotograf: Lars Andersen


Link til Svenske Dagfjärilar


Home Tilbage til forsiden

Links til  DANSKE  INSEKT/PLANTELOKALITETER