Danske Dagsommerfugle
Flyvetider i Danmark og sydlige Sverige

first update  d. 12 january 2019

last  update  d.  13 january 2019


Svalehaler - Papilionidae (4)

Bredpander - Hesperiidae (10)

Hvidvinger - Pieridae (12)

Blåfugle - Lycaenidae (25/27*)

MetalvingerRiodinidae (1)

TakvingerNymphalidae (45)

Perlemorsommerfugle
Kejserkåbe
Østlig Perlemorsommerfugl træk
Markperlemorsommerfugl
Skovperlemorsommerfugl
Klitperlemorsommerfugl
Storplettet Perlemorsommerfugl
Engperlemorsommerfugl
Violet Perlemorsommerfugl
Brunlig Perlemorsommerfugl
Rødlig Perlemorsommerfugl
Moseperlemorsommerfugl
   
Takvinger
Nældesommerfugl
Admiral træk
Tidselsommerfugl træk
Dagpåfugleøje   
Nældens Takvinge 
Sørgekåbe    
Kirsebærtakvinge træk
Østlig Takvinge træk
Det Hvide L træk 
Det Hvide C
   
Pletvinger
Okkergul Pletvinge
Mørk Pletvinge
Brun Pletvinge
Askepletvinge træk?
Hedepletvinge
   
Sejlere og Regnbuesommerfugle
Poppelsommerfugl
Hvid Admiral
Iris  
Ilia
   
Randøjer
Moserandøje
Okkergul Randøje
Perlemorrandøje
Herorandøje
Skovrandøje
Vejrandøje
Skovvejrandøje træk
Bjergvejrandøje træk
Engrandøje
Buskrandøje træk
Græsrandøje
Skovbjergrandøje træk
Skakbrætrandøje træk
Sandrandøje
   
Monarker
Monark træk

Dagsommerfugle i Danmark
2018 - (69 arter)

Status over Dagsommerfugle i Danmark 1870 til 2018.

Link til Dagsommerfugle flyvetider i Danmark

Link til sjældne Dagsommerfugle i Danmark

Link til invasive/indførte Dagsommerfugle i Danmark

Link til hvorfor Dagsommerfugle forsvinder i Danmark

Link til Indsamling debat af Dagsommerfugle i Danmark

Link til fredet dagsommerfugle i Danmark og udland.  

Link til fotografering af Dagsommerfugle i Danmark

Link til Indsamling af Dagsommerfugle i Danmark

Link til sommerfugle-haven i Danmark

Værtsplanter for Dagsommerfugle i Danmark og Sverige. 

Habitater for Dagsommerfugle i Danmark og Sverige. 


Tilbage til Dagsommerfugle i Danmark


Tilbage til Forsiden